Sunteți pe pagina 1din 1

Datorită gustului moale și răcoritor apa minerală “Моршинська” a devenit una din cele mai Aceasta nouă ne spune

e spune publicitatea. Dar ce prezintă apa minerală Morshinky în realitate?


cumpărate ape din țara noastră. Apa “Моршинська” o aleg oamenii activi care au grijă de În urma efectuării analizelor de laborator s-a constatat că apa minerală “Моршинська”
sănătatea lor. Locul nașterii apei “Моршинська” constituie unul din puținele izvoare de apă conține:
naturală și pură, care are un conținut de substanțe minerale ideal balansat pentru om. Apa  Hidrogenocarbonați HCO3- 85,4 mg/dm3
“Моршинська” izvorând din Carpați este percepută de 100 % de către organismul uman și ne  Calciu Ca2+ 20,04 mg/dm3
dăruiește o reînnoire naturală.  Magneziu Mg2+ 2,4 mg/dm3
Conținutul:  Sulfați SO42- 5,27 mg/dm3
 Hidrogenocarbonați HCO3- 30-200 mg/dm3  Cloruri Cl- 8,8 mg/dm3
 Calciu Ca2+ 5-80 mg/dm3  Sodiu Na+ si potasiu K+ 14,0 mg/dm3
 Magneziu Mg2+ <50 mg/dm3  Mineralizare 0,136 g/dm3
 Sulfați SO42- <100 mg/dm3 Parametri analizați suplimentar:
 Cloruri Cl- <60 mg/dm3  Carbonați CO32- 0 mg/dm3
 Sodiu Na+ si potasiu K+ <70 mg/dm3  Nitrați NO3- 2,3 mg/dm3
 Mineralizare 0,1-0,4 g/dm3  Floruri F- 0,19 mg/dm3
 Duritatea totală 1,23 mg echiv/l
Graficul prezenței ionilor după Rodgers

Ca2+ Mg2+ Na+ + K+

HCO3- SO42- Cl-

Concluzii și Recomandări:
Din rezultatele analizei rezultă că apa analizată “Моршинська” reprezintă apa dulce și moale cu mineralizare mică 0,136 g/dm3 și cu duritate temporară. Concentrația
anionilor și cationilor principali prezenți în apa nu depășăște concentrația limită admisibilă (CLA). Concentrația ionilor F - este mai mică decât cantitatea necesară (F->0,75
mg/dm3), ce duce la carie dentară. Valorile obține se încadrează în intervalele date pe ambalaj. Apa minerală “Моршинська” nu reprezintă pericol pentru sănătatea omului
și este recomandată pentru băut.