Sunteți pe pagina 1din 4

Școala: COLEGIUL NAȚIONAL” SPIRU HARET’’ Profesor îndrumător : GEORGESCU GEORGETA

Disciplina: Educaţie antreprenorială


Clasa: a X-a
Nr. total de ore: 35
Nr. de ore pe săptămână: 1 oră/săptămână
Anul şcolar : 2017-2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi selectate Număr Săptămâ Observaţii/


de ore na* Semestrul
alocate
Prezentarea disciplinei 1 S1 I
Test inițial 1 S2
Managementul
resurselor personale
1.1. Identificarea rolurilor posibile pe care Motivaţia muncii 1 S3
le poate îndeplini individul în domeniul 1 S4
Alegerea traseului profesional si problema
economic 1 S5
2.1. Exemplificarea unor calităţi ale mobilităţii profesionale
2 S6+S7
întreprinzătorului de succes Individul ca întreprinzător
3.1. Stabilirea, în cooperare cu ceilalţi, a
rolurilor proprii, actuale şi de perspectivă, 1 S8
într-un mediu de Calităţi si competente ale întreprinzătorului de
afaceri succes
4.1. Analiza critică a comportamentului în
alegerea traseului profesional, precum şi a
Evaluare sumativă S9 - Școala
disponibilităţii de reorientare profesională în
raport cu dinamica mediului economico-social Altfel

1
Iniţierea si derularea 1.2. Utilizarea adecvată a conceptelor Planul de afaceri şi problemele aplicării acestuia 2 S10+S11
specifice antreprenoriatului
unei afaceri 1.3. Identificarea prevederilor legislative 1 S12
referitoare la activitatea antreprenorială Condiţiile legislative ale activităţii antreprenoriale
2.2. Utilizarea unor instrumente adecvate
pentru studierea fenomenelor specifice
diferitelor pieţe Instrumentele necesare studierii pieţei 1 S13
2.3. Identificarea oportunităţilor pieţei
4.2. Evaluarea schimbărilor şi a tendinţelor
care intervin în mediul de afaceri
5.1. Evaluarea posibilităţilor de derulare a
unei afaceri proprii şi profitabile, luând în
considerare interesele comunităţii
Recapitulare 1 S14
semestrială
Iniţierea si derularea 2.3. Identificarea oportunităţilor pieţei Resursele necesare derulării unei afaceri (financiare, 2 S15+S16 II
4.3. Utilizarea adecvată şi eficientă a materiale, umane)
unei afaceri resurselor, în funcţie de caracteristicele 2 S17+S18
mediului economico-social
5.1. Evaluarea posibilităţilor de derulare a
Obţinerea produsului
unei afaceri proprii şi profitabile, luând în
considerare interesele comunităţii Promovarea produsului 2 S19+S20

Evaluarea afacerii; decizii posibile referitoare la


afacere: 2 S21+S22
- continuarea afacerii
- dezvoltarea si diversificarea afacerii
- lichidarea afacerii

Evaluare sumativă 1 S23

2
Etica in afaceri 1.4. Identificarea riscurilor ce decurg din
comportamentul în afaceri 2 S24-S25
3.2. Antrenarea angajaţilor în rezolvarea Răspunderea în afaceri
problemelor firmei
3.3. Utilizarea unor tehnici de negocie
re cu partenerii de afaceri
4.4. Anticiparea consecinţelor
comportamentului responsabil în raport cu
angajaţii şi cu partenerii
Etica in afaceri 2.4. Aplicarea principiilor etice în relaţiile Principii etice în relaţiile cu angajaţii firmei, cu 1 S26
cuangajaţii şi cu partenerii
partenerii de afaceri şi cu instituţiile publice
3.2. Antrenarea angajaţilor în rezolvarea 1
problemelor firmei
3.3. Utilizarea unor tehnici de negociere cu Protecţia consumatorului 2
S27
partenerii de afaceri
4.4. Anticiparea consecinţelor 1
comportamentului responsabil în raport cu
Protecţia mediului S28+S29
angajaţii şi cu partenerii
4.5. Identificarea consecinţelor activităţii
antreprenorului asupra consumatorului şi
asupra mediului S30
Evaluare sumativă
5.2. Identificarea unor soluţii alternative la
problemele comunităţii, privind iniţierea /
derularea unei afaceri
Risc şi reuşită în 1.5. Identificarea unor tipuri de risc în Riscul in afaceri: 1 S31
situaţii diferite, specifice iniţierii şi 1
afaceri - tipuri de risc
derulării unei afaceri 1 S32
2.5. Identificarea unor modalităţi posibile - modalităţi de diminuare a riscului
de minimizare a riscului în iniţierea şi S33
derularea Modele de reuşită în afaceri 1
afacerilor
2.6. Investigarea elementelor comune şi
specifice ale reuşitei în afaceri General si particular în realizarea unei afaceri
reuşite S34

Recapitulare anuală și 1 S35


închiderea situației
școlare

3
4