Sunteți pe pagina 1din 21

D

EM

LE NST
O
C RA
ŢI T
E IV
Ă
INTRODUCERE
Engleza este, fără îndoială, limba străină cu cea mai mare răspândire în mediul de afaceri. În
momentul de faţă, cunoaşterea limbii engleze reprezintă o necesitate pentru cei care doresc
să ocupe o poziţie avantajoasă în cadrul unei companii. Managerii, asistenţii, reprezentanţii de
vânzări se confruntă aproape zilnic cu situaţii în care, pentru stabilirea şi extinderea contactelor
profesionale, apelează la cunoştinţele de limba engleză pe care le deţin. Pentru desfăşurarea în
condiţii optime a activităţii este însă absolut necesară stăpânirea unei terminologii economice.
Scrisorile şi documentele comerciale uzuale, discuţiile şi negocierile de afaceri presupun
utilizarea unui vocabular de specialitate, dezvoltarea abilităţilor de comunicare specifice relaţiilor
de afaceri.

Cursul de Limba engleză pentru afaceri EUROCOR – ce a fost elaborat în colaborare


cu specialişti din mediul economic universitar, având o bogată experienţă în dezvoltarea şi
perfecţionarea abilităţilor specifice de comunicare – se adresează tuturor celor care doresc să
înveţe limba engleză cu scopul de a o întrebuinţa în mod curent în afaceri.

Cursul se compune din 24 de lecţii (grupate în 12 module); fiecare lecţie tratează un anumit
domeniu de interes pentru oamenii de afaceri, tematica cursului acoperind o multitudine de
aspecte ale activităţilor economice, precum recrutarea personalului, derularea relaţiilor cu
clienţii şi cu furnizorii, negocierile, reclamaţiile, plăţile, noţiuni de management, marketing şi
publicitate, export şi import, finanţe.

Fiecare modul de curs este însoţit de o casetă/CD audio, ce reprezintă înregistrarea integrală
a conţinutului celor două lecţii. Aceste casete au un rol foarte important în deprinderea şi
perfecţionarea pronunţiei, ele fiind realizate cu participarea unui vorbitor nativ de limba
engleză.

Structura unui modul de curs este următoarea: două lecţii, fiecare lecţie cuprinzând, la
rândul ei, două părţi. La începutul fiecărei părţi a lecţiei se află un text reprezentativ (dialog,
scrisoare, articol/comunicat de presă) pentru domeniul pe care îl vizează lecţia. Urmează
explicarea noilor cuvinte ale textului dat, apoi integrarea lor în exerciţii. Fiecare parte a
lecţiei cuprinde, de asemenea, secţiuni Focus de prezentare teoretică a principalelor aspecte
gramaticale folosite în limbajul de afaceri. O altă unitate de conţinut de maximă importanţă
– secţiunea Skills – vizează dezvoltarea abilităţilor de comunicare scrisă şi orală adecvată
mediului de afaceri, conţinând formulări şi expresii folosite în diferite situaţii: stabilirea întâlnirilor
de afaceri, solicitarea/oferirea informaţiilor, introducerea/încheierea unei scrisori comerciale,
exprimarea acordului/dezacordului, prezentarea/explicarea evoluţiei activităţii economice ş.a.
A doua parte din cea de-a doua lecţie a modulului este una de verificare a cunoştinţelor din
întregul modul. La sfârşitul fiecărei lecţii se găsesc o recapitulare şi o temă pentru acasă,
pe care, după rezolvare, o puteţi trimite spre corectare profesorului personal. Faptul că a fost
acordată o atenţie deosebită îmbogăţirii vocabularului se reflectă în existenţa unui vocabular
sintetic al lecţiilor aflat la sfârşitul fiecărui modul.
2 lecţie demonstrativă Engleza pentru afaceri

Pentru a parcurge acest curs este necesară stăpânirea anterioară a unui vocabular şi a unor
cunoştinţe de limbă engleză cel puţin corespunzătoare absolvirii unui nivel de începători.
Cursul de Engleză pentru afaceri nu-şi propune să revină asupra elementelor de lexic şi
gramatică de bază, deoarece un asemenea lucru ar fi în detrimentul părţii de specialitate
a cursului. O soluţie pentru asimilarea acelor cunoştinţe care vă lipsesc este parcurgerea
compendiului de gramatică pentru nivelul începători elaborat de Institutul Eurocor.

Pentru ca studiul individual să fie cât mai uşor şi eficient, au fost introduse următoarele simboluri
pe marginea lecţiilor:

semnalează un dialog de afaceri ce cuprinde cuvintele şi expresiile noi

semnalează o scrisoare de afaceri

semnalează un articol de presă

FOCUS atrage atenţia asupra noilor informaţii referitoare la particularităţile limbii engleze

semnalează cuvintele şi expresiile noi

indică exerciţiile de verificare a cunoştinţelor însuşite

indică expresii şi formulări utilizate în comunicarea de afaceri

indică faptul că problema respectivă a mai fost abordată într-o lecţie anterioară (în acest caz,
3(21) la pagina 21 a lecţiei 3)

introduce sinonime ale cuvintelor şi expresiilor prezentate în vocabularul lecţiilor

Folosiţi filtrul roşu pentru verificare. Textul scris cu caractere roşii dispare odată ce este
acoperit cu acest filtru.

Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă, care doreşte să vă familiarizeze cu metoda


de studiu Eurocor. Din punctul de vedere al numărului de pagini, ea reprezintă jumătate din
conţinutul unui caiet de curs. Veţi găsi aici fragmente din structura lecţiilor, exerciţii, precum şi
un model de recapitulare, unul de vocabular şi de temă pentru acasă.
Engleza pentru afaceri lecţie demonstrativă 3

Structura cursului de Engleză pentru afaceri


Lecţiile 1-2: Engleza pentru birou
Vocabular: conversaţiile telefonice uzuale, poziţiile manageriale în cadrul unei
companii;
Abilităţi de comunicare: formule utilizate într-o conversaţie telefonică, solicitarea/
oferirea informaţiilor la telefon, stabilirea întâlnirilor de afaceri.

Lecţiile 3-4: Recrutarea personalului


Vocabular: anunţuri privind oferte de serviciu, scrisoarea de intenţie, CV-ul,
interviul de angajare, contractul de muncă, descrierea postului;
Abilităţi de comunicare: redactarea scrisorilor de intenţie şi a CV-urilor,
conversaţiile telefonice, prezentarea, formule de salut, solicitarea/oferirea
informaţiilor în cadrul unui interviu.

Lecţiile 5-6: Tipuri de companii


Vocabular: forme de întreprinderi, tipuri de activităţi, strategii în activitatea unei
companii, contacte cu parteneri/companii străine, prezentarea companiei;
Abilităţi de comunicare: exprimarea obligaţiei/probabilităţii/permisiunii/necesităţii/
îndoielii, solicitarea/oferirea informaţiilor despre o companie.

Lecţiile 7-8: Relaţiile cu clienţii şi furnizorii


Vocabular: cererea de ofertă, cotaţii, oferte, comenzi;
Abilităţi de comunicare: formule folosite în introducerea/încheierea unei scrisori
comerciale, solicitarea/oferirea listei de preţuri, a cataloagelor de prezentare
sau a mostrelor, sugerarea termenilor de plată, realizarea comenzilor, refuzul
ofertelor.

Lecţiile 9-10: Negocierile


Vocabular: negocierile, termenii contractelor: termeni de plată, reduceri de preţ,
condiţii de livrare;
Abilităţi de comunicare: realizarea atmosferei de afaceri, schimbul de informaţii
într-o negociere, descoperirea intenţiilor partenerului, exprimarea opiniei/
acordului/dezacordului, formularea opţiunilor, licitarea, argumentarea, analiza
posibilităţilor, sugestii şi stabilirea concluziilor în cadrul negocierilor.

Lecţiile 11-12: Reclamaţiile


Vocabular: întocmirea reclamaţiilor, soluţionarea reclamaţiilor;
Abilităţi de comunicare: formule folosite în redactarea reclamaţiilor şi a
răspunsurilor la reclamaţii, explicarea problemei, sugerarea soluţiilor, acceptul/
refuzul unei soluţii, responsabilităţi, contrasoluţii, modalităţi de penalizare,
păstrarea bunelor relaţii de afaceri.

Lecţiile 13-14: Plăţile


Vocabular: facturi, cecuri, depozite bancare, condiţii de plată;
Abilităţi de comunicare: modalităţi de plată, formulări specifice pentru exprimarea
condiţiilor de plată, redactarea avizelor de plată şi a scrisorilor de solicitare a
achitării plăţii, solicitarea/acceptul/refuzul acordării unui credit bancar.
4 lecţie demonstrativă Engleza pentru afaceri

Lecţiile 15-16: Managementul companiei


Vocabular: planul de afaceri, organizarea şedinţelor în cadrul companiei,
procesul- verbal al şedinţelor, tipuri de conversaţii cu personalul
(managementul resurselor umane): conversaţii despre aspectele negative
ale activităţii, evaluarea personalului, negocieri salariale;
Abilităţi de comunicare: stabilirea priorităţilor, descrierea evoluţiei activităţii
folosind reprezentări grafice.

Lecţiile 17-18: Marketing şi publicitate


Vocabular: analize de marketing (4P, SWOT, AIDA), reclame, cercetări de piaţă,
principiile publicităţii;
Abilităţi de comunicare: prezentarea planurilor, intenţiilor, luarea în considerare a
posibilităţilor şi probabilităţilor, formule pentru scrisori de marketing, chestionare
adresate clienţilor.

Lecţiile 19-20: Export şi import


Vocabular: condiţii şi documente de transport şi asigurare, negocieri, plăţi,
reclamaţii adresate companiilor de asigurări (pagube înregistrate, solicitarea
despăgubirilor);
Abilităţi de comunicare: solicitarea/oferirea informaţiilor despre livrarea,
expedierea şi transportul mărfii, tipuri de asigurare şi transport, formule de
redactare a scrisorilor adresate companiilor de asigurări, exprimarea cauzei/
intenţiei/scopului.

Lecţiile 21-22: Finanţe


Vocabular: prezentarea rezultatelor financiare ale unei companii, relaţiile firmei
cu banca (negocieri cu banca);
Abilităţi de comunicare: prezentarea/explicarea situaţiei financiare/economice
a companiei în faţa băncii, formule utilizate în negocierile privind obţinerea
unui credit.

Lecţiile 23-24: Relaţiile firmei cu mediul exterior


Vocabular: imaginea companiei în mass-media, comunicate şi conferinţe de
presă;
Abilităţi de comunicare: interpretarea informaţiilor despre companii din articole
de presă sau ştiri radio (fuziuni, falimente), analiza factorilor economici, sociali
şi politici şi influenţa lor asupra imaginii companiei, exprimarea reformulării/
exemplificării/similarităţilor/condiţiilor şi ipotezelor.

În completarea cursului prin corespondenţă puteţi opta


pentru un scurt program de consultaţii faţă în faţă,
la sfârşitul căruia veţi obţine în plus un certificat de absolvire
emis împreună cu Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.
Engleza pentru afaceri lecţie demonstrativă 5

În ajutorul studiului individual vine şi utilizarea în caietele de curs a unei fonetici speciale. Aceasta
vă este prezentată la începutul cursului – în lecţia 1. Mai jos găsiţi primele reguli de transcriere
fonetică folosite.
6 lecţie demonstrativă Engleza pentru afaceri

Textele cuprinse în cursul nostru surprind situaţii uzuale de comunicare în mediul de afaceri,
conţinând elementele de specialitate de maximă utilitate. În majoritatea cazurilor, ele îmbracă
forma dialogurilor. Iată un exemplu dintr-un fragment al dialogului de la începutul lecţiei 10.
Engleza pentru afaceri lecţie demonstrativă 7

O mare atenţie a fost acordată exprimării în scris în limba engleză şi în special redactării
scrisorilor comerciale. Vă prezentăm în continuare o scrisoare de reclamaţie din lecţia 11.
8 lecţie demonstrativă Engleza pentru afaceri

Printre textele din curs figurează şi articole de presă, care au rolul de a vă familiariza cu
vocabularul şi stilul altor materiale scrise. Vă vor fi utile în elaborarea materialelor de prezentare,
dar şi pentru formarea deprinderilor corespunzătoare de lectură.
Din lecţia 23 am selectat un astfel de articol.
Engleza pentru afaceri lecţie demonstrativă 9

După fiecare text, urmează prezentarea noilor cuvinte/expresii. Vă prezentăm pentru exemplificare
vocabularul pentru dialogul prezentat în lecţia 21.
10 lecţie demonstrativă Engleza pentru afaceri

Pentru însuşirea noilor cuvinte/expresii ale textelor prezentate am pregătit diverse tipuri
de exerciţii. Iată câteva astfel de exerciţii ce verifică vocabularul scrisorii comerciale întocmite
în lecţia 11.
Engleza pentru afaceri lecţie demonstrativă 11

Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare orală şi scrisă nu este posibilă fără perfecţionarea


cunoştinţelor de gramatică. Iată un fragment din prezentarea vorbirii directe şi indirecte, aşa cum
apare în lecţia 7.

FOCUS
12 lecţie demonstrativă Engleza pentru afaceri

Asimilarea aspectelor gramaticale este verificată prin intermediul diverselor exerciţii. Pentru
exemplificare, din lecţia 5 am selectat câteva exemple de exerciţii ce verifică modul de însuşire a
problematicii verbelor modale.
Engleza pentru afaceri lecţie demonstrativă 13

De foarte mare importanţă sunt secţiunile în care se urmăreşte deprinderea unor abilităţi de
comunicare scrisă şi orală extrem de utile pentru situaţiile de afaceri. Iată, de exemplu, cum
sunt prezentate cele mai întrebuinţate formule de adresare în cadrul negocierilor în următorul
fragment din lecţia 10.
14 lecţie demonstrativă Engleza pentru afaceri

Evaluarea modului în care au fost formate deprinderile optime de comunicare se realizează prin
intermediul a numeroase exerciţii. În lecţia 12 sunt verificate, de exemplu, formulările specifice
scrisorilor de soluţionare a unei reclamaţii.
Engleza pentru afaceri lecţie demonstrativă 15

Uneori, pentru prezentarea diverselor situaţii, se pot folosi grafice şi diagrame, aşa cum veţi vedea
în fragmentul următor din lecţia 16. În unele cazuri, pentru rezolvarea exerciţiilor care presupun
exprimarea liberă, vă propunem variante de răspunsuri posibile.
16 lecţie demonstrativă Engleza pentru afaceri

Ultima parte a fiecărui modul nu conţine noţiuni de vocabular sau de gramatică noi, ci constituie
o recapitulare a aspectelor prezentate anterior. Iată, spre exemplificare, două pagini ale celei de-a
doua părţi din lecţia 2.
Engleza pentru afaceri lecţie demonstrativă 17

La sfârşitul fiecărei lecţii se află o succintă recapitulare a aspectelor prezentate, având rolul
sistematizării şi verificării modului în care au fost asimilate cunoştinţele. Vă prezentăm mai jos un
fragment al recapitulării lecţiei 17.
18 lecţie demonstrativă Engleza pentru afaceri

Tema pentru acasă, aflată la sfârşitul fiecărei lecţii, reprezintă modalitatea optimă de a vă evalua
progresele înregistrate în studiul limbii engleze pentru afaceri. Vă puteţi familiariza cu cerinţele
de rezolvat urmărind tema pentru acasă a lecţiei 3.
Engleza pentru afaceri lecţie demonstrativă 19

La sfârşitul fiecărui modul se găseşte un vocabular al cuvintelor şi expresiilor noi. Vă prezentăm un


fragment al acestei secţiuni din modulul cu lecţiile 13-14. La finalul ultimului modul al cursului se
află şi o listă a verbelor neregulate întrebuinţate în curs. Veţi descoperi mai jos şi o parte a acestora.
20 lecţie demonstrativă Engleza pentru afaceri

Pentru trimiterea temelor, folosiţi formularul de la sfârşitul caietului. Pe lângă corectarea


greşelilor, profesorul personal vă oferă indicaţii de studiu şi recomandări utile în continuarea
acestuia.

Cu aceste fragmente dintr-un formular de temă pentru acasă corectată se încheie


lecţia demonstrativă a cursului de Engleză pentru afaceri.

În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea şi atractivitatea


cursului nostru pentru toţi cei interesaţi de acest domeniu,
vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului nostru înscriindu-vă la cursul de
Engleză pentru afaceri!

tel. 021/33.225.33; www.eurocor.ro