Sunteți pe pagina 1din 4

Raport de activitate ian.– oct.

2017

Serviciul Bibliografie Naţională - grupul Bibliografie Periodice


bibliografii: Maria Buturugă (S IA), Elena Ioana Mălușanu (S I),
Zalina Gabriela Neagu (S II), Cornelia Luminița Radu (S IA)

Maria Buturugă
*membru în „Comisia profesională”
*membru în „Echipa de gestionare a riscurilor” din BAR, prin Decizia nr.32/27.03.2017

Cornelia Luminița Radu


*coordonator al lucrării Publicaţiile Periodice Româneşti – tom. VI (1936-1944)

1. Activități bibliografice de bază

Elaborarea bibliografiei retrospective a periodicelor Publicaţiile Periodice Româneşti - tomul


VI (1936-1944), partea 1 (literele A-L) și completări cu alte litere

Situația cantitativă a descrierilor bibliografice al grupului Bibliografie Periodice:


- Foiletarea şi bibliografierea periodicelor existente în BAR: 616 descrieri bibliografice
principale cuprinse preponderent în cadrul literei B și parțial literele A, C, E, M însumând
55.700 unităţi bibliografice (numere de periodice), dintre care 80 de titluri în alte limbi:
maghiară, germană, rusă, franceză, italiană, franceză, engleză, ebraică, greacă (Maria
Buturugă: 36 titluri cu 4.317 numere și Luminița Radu: 44 titluri cu 5300 numere)

Situația cantitativă a descrierilor bibliografice realizate de fiecare membru al grupului


Bibliografie Periodice:
Maria Buturugă – 100 titluri cu parcurgerea a 12100 numere (unități bibliografice)
Elena Mălușanu – 90 titluri cu parcurgerea a 9000 numere (unități bibliografice)
Zalina Neagu – 164 de titluri cu parcurgerea a 16600 numere (unități bibliografice)
Luminița Radu – 262 de titluri cu parcurgerea a 18000 numere (unități bibliografice)

- Alcătuirea a 302 fișe secundare (de trimitere și de orientare) – în cazul existenței titlurilor
paralele, a schimbărilor de titlu, și a publicațiilor cu multiple schimbări de titlu, descrise la
alte litere în tomurile anterioare (Maria Buturugă – 54, Elena Mălușanu – 35, Zalina Neagu –
95, Luminița Radu – 118)

- Verificarea descrierilor alcătuite de celelalte trei colege din grupul „bibliografie periodice” în
vederea corectitudinii și uniformizării textului (Luminița Radu)

- Adunarea și clasarea alfabetică a tuturor descrierilor bibliografice (principale și secundare)


elaborate de cei 4 bibliografi, precum și a fișelor de trimitere și de orientare într-un folder unic
(format Word) Tom. VI (1936-1944) – literele A–L și Completări (ce cuprinde pentru literele
A și B (parțial) aproximativ 770 descrieri principale și 300 fișe secundare în 260 pagini)
(Luminița Radu)

- Verificarea fiecărui titlu studiat cu catalogul alfabetic de control al publicaţiilor periodice din
BAR și cu cataloagele tradiționale digitizate disponibile on-line ale bibliotecilor BCU-Cluj și
BCU-Iași în vederea efectuării descrierilor bibliografice cât mai exacte (Maria Buturugă,
Elena Mălușanu, Zalina Neagu, Luminița Radu)

2. Proiecte cuprinse în Planul de cercetare al B.A.R.

150 de ani de existenţă. O bibliografie deschisă a Bibliotecii Academiei Române.


- prospectare (3 titluri de colecţie – Zalina Neagu)
- prospectare („Viața literară”, București: 1926-1938 (Elena Mălușanu)
- restructurat textele pentru cărţi şi periodice, conform normelor stabilite (Maria Buturugă)
- adăugat 7 descrieri la 'carte' (Maria Buturugă)
- scanare şi inserare de imagini pentru bibliografia „BAR 150 ani” (carte şi periodice) (Maria
Buturugă, Elena Mălușanu, Zalina Neagu, Luminița Radu)

broşura BAR la 150 de ani


- rearanjat textul pentru bibliografia cărtilor şi periodicelor (în limbile română, engleză)
(Maria Buturugă, Luminița Radu)

Maria Buturugă

I. Indice general de localităţi pentru tomul V din „Publicaţiile periodice româneşti”


realizat
- indicele general, prin combinarea indicilor de localităţi din cele trei părţi ale tomului V
din „Publicaţiile Periodice Româneşti”
- broşura „Publicaţiile periodice brașovene apărute în anii 1931-1935: introducere,
bibliografie, tabel cronologic, indice alfabetic”, pentru sălile de lectură ale Bibliotecii
judeţene Braşov şi Bibliotecii Universităţii Transilvania

II. Momentul istoric al Marii Uniri oglindit în publicaţiile periodice româneşti ale vremii
realizat
- prospectare tomurile II şi III din „Publicaţiile periodice româneşti”
- sistematizare informaţii, cu afişare la sălile de lectură ale bibliotecii: „Indicele alfabetic al
publicaţiilor care consemnează Unirea Basarabiei cu Regatul României : primele mesaje în
presa românească din primăvara anului 1918”

Luminița Radu

I. Alcătuirea bio-bibliografiei cărturarului Nichifor Crainic (lucrare realizată în proporție de


90%, cu articol ce urmează a fi publicat), temă ce se extinde și în anul 2018

II. Alcătuirea Indicelui cronologic al publicațiilor periodice românești din perioada 1790-
1906 (proiect deosebit de amplu realizat în proporție de 15 %), ce se va întinde pe cca 5 ani în
perioada 2017 – 2021)
- conceperea structurii acestui indice, cu indicarea primei date de apariție („primul număr”), a
perioadelor de întrerupere, și a evidențierii ultimei date de apariție („ultimul număr”) pentru
fiecare periodic
- începerea prospectării tomului I din „Publicațiile periodice românești” (1820–1906) – cca
100 pagini
- cercetarea tomurilor I – V din „Publicațiile periodice românești” (1790–1935) pentru a
depista finalul apariției unor publicații care au debutat în anii 1800
Elena Mălușanu

I. Personalitatea Regelui Ferdinand „Întregitorul” surprinsă în publicațiile periodice


românești ale vremii (1922 – 1927) - 90 de ani de la moartea Regelui Ferdinand I (Realizat)

Zalina Neagu

Mircea Vulcănescu – un far prealuminos în arealul publicisticii şi culturii naţionale. –


Realizat și promovat prin articole în reviste de specialitate.

3. Articole

- în reviste
Mircea Vulcănescu – un far prealuminos în arealul publicisticii şi culturii naţionale În:
Biblioteca, revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, articol în curs de apariţie (2017) (Zalina
Neagu)

Mircea Vulcănescu – un om complet în spaţiul culturii universale. În: Biblioteca, revistă de


bibliologie şi ştiinţa informării, articol în curs de apariţie (2017) (Zalina Neagu)

Aida Vrioni – prima femeie gazetar profesionist din România. În: Biblioteca, revistă de
bibliologie şi ştiinţa informării, articol în curs de apariţie (2017) (Elena Mălușanu)

- pe suport CD

Bibliografia retrospectivă a periodicelor – Importanță și evoluție în timp - articol ce va fi


publicat pe suport CD în cadrul lucrărilor Conferinței ABR – Brașov 2017 (Luminița Radu)

Bibliografia publicaţiilor periodice braşovene din perioada 1931-1935 - articol ce va fi


publicat pe suport CD în cadrul lucrărilor Conferinței ABR – Brașov 2017 (Maria Buturugă)

- online

articole publicate pe PhiloBibliographica – Maria Buturugă


- Incursiune în publicistica brașoveană a anilor 1931-1935 / Maria Buturugă, în cadrul
lucrărilor Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, ediţia a XXVIII-a,
Brașov, 6 septembrie 2017, Secţiunea Periodice,

- Indicele alfabetic al publicaţiilor care consemnează unirea Basarabiei cu Regatul


României: primele mesaje în presa românească din primăvara anului 1918 / Maria Buturugă,
afișat la sălile de lectură ale Bibliotecii Academiei Române, în cadrul proiectului de cercetare:
„Momentul istoric al Marii Uniri oglindit în publicaţiile periodice românești ale vremii”,

- Publicaţiile periodice brașovene apărute în anii 1931-1935: introducere, bibliografie, tabel


cronologic, indice alfabetic / Maria Buturugă, broșură realizată în cadrul proiectului de
cercetare pe 2017 al Bibliotecii Academiei Române: „Indice general de localităţi pentru tomul
V din Publicaţiile periodice românești”
4. Alte activități bibliografice

iul. – sept.: prima și a 2-a corectură a lucrării Publicațiile periodice românești tom. V (1931 –
1935) partea a 3-a, aflată în lucru la Editura Academiei Române (4 persoane: Luminița Radu,
Maria Buturugă, Elena Mălușanu, Zalina Neagu)

apr. – oct.: contactul telefonic bilunar cu redactorul Alexandra Ciutacu, precum și corectura
finală (2 zile din luna oct.) desfășurată la sediul Editurii Academiei Române (Luminița Radu)

5. Colaborări

Colaboratoare la lucrarea monografică Personalităţi umbrăreştene de ieri şi de azi/ Pr.


Toderiţă Rusu/Rozalia Rusu. Bucureşti: Electra, 2017, 240 p. (Zalina Neagu)

Colaboratoare la proiectul monografic despre Biserica Răzvan din Bucureşti (monument


istoric). Lucrare în curs de apariţie. (Zalina Neagu)

6. Participări la conferințe/ seminarii (ca auditori)

20 oct. – Participare la expunerea prof. Jacques Hellemans de la Universitatea Liberă din


Bruxelles „La circulation du Livre Bruxellois dans la «Belgique de l’Orient» (1830-1865)” –
în amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” B.A.R. (Maria Buturugă, Elena Mălușanu, Zalina
Neagu, Luminița Radu)

14–15 sept. – Participare la simpozionul științific: Valori patrimoniale ale Bibliotecii


Academiei Române, desfășurat în amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al acestei biblioteci, cu
ocazia aniversării jubileului 150 de ani de existență a Bibliotecii Academiei Române
(Maria Buturugă, Elena Mălușanu, Zalina Neagu, Luminița Radu)

6–8 sept. – Participare la lucrările celei de-a 28-a Conferințe Naționale ABR cu susținerea
lucrărilor în cadrul secțiunii „Periodice”: Bibliografia retrospectivă a periodicelor –
Importanță și evoluție în timp (Luminița Radu); Publicaţiile periodice brașovene apărute în
anii 1931-1935: introducere, bibliografie, tabel cronologic, indice alfabetic (Maria Buturugă)

24 mai – Întâlnirea cu utilizatorii produselor Ex Libris din România - amfiteatrul „Ion Heliade
Rădulescu” al B.A.R. (Maria Buturugă, Elena Mălușanu, Zalina Neagu, Luminița Radu)

23 mai – Alma Day - amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al B.A.R. (Maria Buturugă, Elena
Mălușanu, Zalina Neagu, Luminița Radu)

10 mai – Participarea la lucrările Sesiunii de primăvară a Secțiunii Periodice a ABR cu tema


Aspecte novatoare ale prelucrării și evaluării serialelor şi a altor resurse în continuare
(Maria Buturugă, Elena Mălușanu, Zalina Neagu, Luminița Radu)

7. Activități conexe

ian. – mai; oct. 2017 – Responsabilă cu practica studenților (3 persoane) – procurarea


materialelor din depozit, indicații, etc. (Elena Mălușanu)