Sunteți pe pagina 1din 20

Înţelepciunea lui Iisus Sirah

Capitolul 11

1. Înțelepciunea celui smerit îi va înălța capul și-n


mijlocul celor mari îl va așeza.
2. Să nu lauzi un bărbat pentru frumusețea lui și să
nu-ți fie silă de un om pentru înfățișarea lui. pag. 3
3. Mică e printre zburătoare albina. Dar rodul ei, Valori adevărate – Un naufragiat ce vrea să se
neîntrecut în dulceață. întoarcă în țara lui
4. Să nu te lauzi cu veșmintele pe care le porți și să
nu fii semeț în ziua măririi [tale]; căci minunate sunt pag. 4
lucrările Domnului și ascunse pentru oameni sunt
faptele Lui.
Credincios Domnului • Suferința și credința –
5. Mulți tirani au fost puși la pământ, iar cel la care nu Extras din cartea „Urmează-mă!” de Alexandru Gula
se aștepta nimeni a purtat coroana.
6. Mulți principi au ajuns la mare ocară și oameni pag. 6
vestiți au fost dați pe mâinile altora. Întrebări și răspunsuri • Ce vezi? – Denisa Vișovan
7. Nu învinovăți înainte de a cerceta; gândește-te mai
întâi și apoi dojenește.
8. Să nu răspunzi înainte de a asculta și să nu întrerupi pag. 6
pe cineva în timp ce vorbește. Cine sunt eu? – Emanuel & Denisa Vișovan & B&G
9. Să nu te cerți pentru un lucru care nu te privește
și-n cearta păcătoșilor să nu te amesteci. pag. 8
10. Fiule, nu te apuca de prea multe lucruri: dacă Meditații din cartea Proverbele lui Solomon –
le vei înmulți, nu vei rămâne fără vină; chiar de vei
alerga după ele, nu le vei prinde și nu vei scăpa [de
Marin Pintilie
ele] prin fugă.
pag. 9
11. Este [câte unul] care trudește, se ostenește și se
zorește, dar cu atât mai mult rămâne în urmă. Smochinul – Învățătorul
12. [Altul] e slab și lipsit de sprijin, fără vlagă și
copleșit de sărăcie, dar ochii Domnului au privit spre pag. 10
el cu bunăvoință și [Domnul] l-a ridicat din înjosirea Daniela – Draga Ujeniuc
lui,
13. i-a înălțat capul și mulți s-au mirat de aceasta. pag. 14
14. Cele bune și cele rele, viața și moartea, sărăcia și Planurile și voia Domnului – Extras din cartea
averea, toate sunt de la Domnul.
15. Înțelepciunea și știința și cunoașterea Legii [vin]
„Urmează-mă!” de Alexandru Gula
de la Domnul, iubirea și căile faptelor bune vin de la
El. pag. 15
16. Rătăcirea și întunericul au fost create pentru O minte sănătoasă – Iosif Anca
păcătoși, dar cei care se mândresc cu faptele rele
îmbătrânesc în rele. pag. 16
17. Darul Domnului rămâne alături de cei evlavioși și
bunăvoința Lui îi va călăuzi în veci.
O nouă carte • Tratamentul unei Cărți • Un cuvânt
înspirat și mântuitor • Țăranul irlandez și Biblia dorită
Septuaginta, vol. 4/II • Biblia salvată printr-un copil • Hoțul convertit
pag. 18
Răspunsuri, întrebări
Septuaginta, vol. 4/II pag. 19
Fondurile necesare editării si distribuirii Necumpătarea / Cumpătarea
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con- pag. 20
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care Diamantul – Naomi Luntraș
doresc să sprijine această lucrare pot depune
bani în contul Asociaţiei Creştine de caritate
Gosen, deschis la BCR Arad, având codul IBAN:
RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001.

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!


Colectivul redacţiei
ISSN: 1583-2589
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Editorial

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”


(Coloseni 3:16)

Valori adevărate

Poate aţi auzit acea povestire imaginară, în care se spune cu maşinile şi computerele întâlnite acum la orice pas. Da,
despre un om, că a naufragiat pe o insulă misterioasă. Fiindcă valorile pe „insula” Pământ sunt date de sport, filme, tehnică...
a reuşit totuşi să recupereze câteva metale preţioase din epava Dragii mei, trebuie să ştiţi din copilărie că noi nu am fost
corăbiei, s-a grăbit să le ascundă într-un loc sigur. Gândindu-se de la începutul istoriei umane în aceste condiţii şi cu aceste
la ele, cu toată întristarea lui, văzând că insula este locuită, a valori, doar în urma naufragierii prin păcat am ajuns aici, unde
tras nădejde că va fi un om bogat şi se va putea întoarce în ţara stăpânitor este diavolul. Aici el şi cezarii aleg monedele de
lui. Însă spre marea lui mirare, la scurt timp a aflat că insula era schimb, dar Domnul Isus Hristos, care a sosit din locul originii
plină de metale preţioase, dar nu erau considerate de valoare, noastre şi a ancorat la ţărmul insulei nostre, ne aşteaptă să ne
aşa că piesele lui de aur au trebuit abandonate pentru că nimeni îmbarcăm pe vaporul cu care putem fi salvaţi şi duşi în ţara
nu le dorea. Pe acea insulă, valoarea de schimb erau frunzele noastră. Cred că vreţi şi voi să ajungeţi în grădina aceea, unde
sclipitoare ale unui copac special. Cu timpul, s-a obişnuit în noile este pomul vieţii, unde nimeni nu îmbătrâneşte şi nu moare,
condiţii şi cu noile valori, dar când a acostat la ţărm, o corabie nimeni nu face niciun rău, căci pacea şi fericirea domnesc pe
ce purta steagul ţării sale, a dorit să plece, ceea ce a şi făcut, deplin. Viaţa de aici este o pribegie pe insula cu anumite valori
luând cu el cât mai multe frunze preţioase. Ajuns în ţara lui, bine cotate, dar pe care se pot colecta şi alte valori, pe care cei
s-a grăbit să-şi descopere frunzele despre care credea că sunt mai mulţi locuitori nu le preţuiesc. Cu ce valori ne vom umple
mai scumpe decât aurul; dar vai, aici toţi l-au luat în derâdere. buzunarele şi poşetele? Cu valorile preţuite pe insula bântuită
Pe loc şi-a dat seama ce eroare capitală a făcut, luând de pe de spiritele rele sau cu cele preţuite în ţara noastră de baştină?
insula misterioasă acele frunze şi nu metalele preţioase. Da, Să strângem comori cu care, atunci când vom ajunge la porţile
este o poveste imaginară! Însă în continuare vă voi prezenta o cetăţii eterne, să putem cumpăra ceva.
poveste adevărată sută la sută. Băieţi, amintiţi-vă de Daniel, care a refuzat oferta lui
Oamenii au fost creaţi în grădina Edenului. Acolo, cea mai Belşaţar, spunându-i: „Ţine-ţi darurile şi dă altuia răsplătirile
mare valoare o constituia pomul vieţii, dar Adam şi Eva, datorită tale!” (Daniel 5:17), căci profetul ştia că toate valorile
neascultării lor, au fost dați afară din grădină, înainte de a gusta monarhului mai erau valabile doar câteva ore. Daniel avea
din el. Văzând cât de diferite erau condiţiile în afara grădinii, alte valori cu care a dobândit una din primele poziții în noul
unde creşteau spini şi pălămidă şi durerile din trupurile lor, care imperiu. El „era credincios şi nu se găsea nici o greşeală la el şi
anunţau moartea, mult ar fi dorit ei să revină în grădină, pentru nici un lucru rău.” (Daniel 6:4) Caracterul lui şi darurile primite
a gusta din pomul vieţii, pentru a lua din roadele lui şi a trăi de la Dumnezeu în urma respectării poruncilor sfinte erau o
veşnic. Nu le-a fost permis şi, de atunci, toţi urmaşii lor, între valoare ce avea trecere în primul rând înaintea lui Dumnezeu,
care şi noi, trăim pe acest pământ blestemat. Aşa se face că fiind numit de îngeri: „om prea iubit şi scump”. (Daniel 10:11)
ne-am obişnuit cu valorile trecătoare de aici. Trecând timpul, Fetelor, nu învestiţi în ceea ce are trecere doar pe insula
oamenii s-au obişnuit cu valorile de pe acest pământ, cu banii şi noastră: haine, coafură sau bijuterii, ci căutaţi să dobândiţi un
bijuteriile pământului, cu medaliile şi cupele din vitrinele lumii, (continuarea în pagina 13)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 3
(Isaia 12:4)
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

să las de la mine, să nu ajung să împart biserica, să nu ajungă


fraţii ca nişte străini unii pentru alţii, pentru că toţi suntem
copiii Domnului. Eu nu puteam pricepe, cum se poate, să
cunoşti pe Dumnezeu, să fii botezat cu Duhul Sfânt şi să te
ocupi cu bârfe?
Fraţii slujitori erau puţini şi până să fiu eu eliberat,
ne vizitau fraţii din Donbas. Ei au început o adevărată
evanghelizare a credincioşilor, arătând că un credincios
trebuie să fie lumină şi exemplu viu în orice loc. Să fie îngrijit,
cu haine curate şi călcate, cu încălţămintea curată, cu părul
spălat şi pieptănat. După ce s-au sfătuit fraţii, au stabilit şi
felul de a se îmbrăca surorile - fuste largi şi lungi, să acopere
bine genunchii şi bluze sau cămăşi cu mânecă lungă. Capul
să fie acoperit.

SUFERINŢA ŞI
CREDINŢA
,,Căci vouă vi s-a dat harul, nu numai să credeţi în Hristos,
ci să şi pătimiţi pentru El’’ (Filipeni 1:29)

Lucram la o carieră de piatră şi duminica slujeam


prin biserici, unde era nevoie, pentru că era lipsă de fraţi
lucrători. Într-o zi, a venit la mine un frate din localitatea
vecină şi, plângând, a început să-mi povesteasc, că a fost
CREDINCIOS DOMNULUI chemat de K.G.B. şi întrebat despre mine. Spuneau tot
felul de lucruri rele despre mine şi ameninţându-l, l-au pus
să semneze acele lucruri ca adevărate. M-am întors acasă,
zicea el, şi n-am avut linişte, acum fă bine şi fugi, ascunde-te
Am fost arestat pentru că nu am vrut să folosesc arma.
unde crezi tu, că o să te aresteze! După ce m-am sfătuit cu
M-au trimis în Siberia, la muncă silnică în construcţii. A fost greu,
fraţii, am plecat la Kiev, cu nişte surori şi am stat la o soră
mâncare puţină,frig... Când primeam pachete de la fraţi, semnam
bătrână, care iubea foarte mult lucrarea Domnului şi s-a
pentru primire, dar nu vedeam nimic. Mi-a părut rău că fraţii
dedicat Lui în totalitate. Ea a fost ca o mamă pentru noi toţi
făceau sacrificii degeaba. Am slăbit mult, medicii m-au consultat
şi un sfătuitor şi în cele materiale şi în cele duhovniceşti. Rar
şi m-au trimis la muncă în pădure, dar şeful a aflat că sunt pocăit
poţi întâlni un suflet ca al ei. Toţi am considerat că are darul
şi m-a luat la bucătărie şi duceam celorlalţi o mâncare caldă pe
dragostei. Ea se îngrijea de biserică, de noi, de slujitori şi se
zi. Domnul a avut milă şi m-a ajutat şi aici. Mi-am adus aminte de
ruga neîncetat pentru bunul mers al lucrării Domnului.
un frate mai în vârstă, care era şi el condamnat ca şi mine, pentru
În anul 1954 a fost arestată, împreună cu alţi fraţi şi
refuz de a folosi arma, care zicea:
surori pe care i-au găsit rugându-se şi le-au dat câte 10 ani de
– Să nu-ţi fie frică, dacă vei fi credincios Domnului, mila Lui
muncă silnică. Au început să mă caute peste tot. Dumnezeu
nu te va părăsi niciodată, oriunde te-ai afla, vei vedea mâna Lui.
mă înştiinţa înainte şi umblam din loc în loc, slujind fraţilor
Şi nu uita –în lume sunt şi oameni buni! Slăvit să fie Domnul!
şi întărindu-i.
De acasă, fraţii îmi trimiteau veşti, scrisorile nu le oprea
Într-o zi, după slujbă, am intrat în casa unei surori
nimeni şi am aflat cu stupoare, că între surori s-a făcut dezbinare.
şi, după ce am mâncat, în casă au intrat trei bărbaţi. M-au
Au început să se bârfească între ele şi să se critice şi acest lucru
întrebat cum îmi este numele şi mi-au zis să merg cu ei,
m-a întristat foarte tare. Nu puteam să-mi imaginez că fraţii, care
pentru că au ceva să-mi comunice ,,Dar luaţi-vă şi haina’’,
erau deja în vârstă şi care trebuiau să fie exemple pentru alţii, să
mi-au zis. Am cerut voie să ne rugăm înainte de a pleca şi
ajungă să nu se mai înţeleagă între ei. Atunci am înţeles ce pericol
ne-au dat voie. M-au dus la închisoare, unde am găsit pe alţi
îi paşte pe cei care, ajungând în frunte, cad în păcatul mândriei.
fraţi, arestaţi înaintea mea. A doua zi, pe toţi ne-au dus la
M-am rugat mult ca Domnul să mă ferească și de înălţare şi de
închisoarea din Kiev.
cădere. Ajută-mă, ziceam, să fiu smerit, să stau în rugăciune
În închisoarea din Kiev, ne-au pus câte unul în celulă
pentru mine şi pentru alţii, să pot să tac când mă jigneşte cineva,
şi au început cercetările. În celula în care m-au dus, era un
4 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

aer înăbuşitor, practic lipsea orice mod de aerisire; un gemuleţ sistem? Susţineţi că credincioşii sunt oameni
mic sub tavan, pe unde intra lumina şi se vedea un petec de cer. needucaţi, dar viaţa a dovedit contrariul.
Un pat, un scaun şi o găleată - aceasta a fost tot ce era înăuntru. Generaţia de astăzi a credincioşilor este mult
Noaptea, nu ne duceau la interogatoriu, cum se proceda de mai pregătită. Copiii îşi urmează părinţii, merg
obicei în alte închisori, nici nu ne-au bătut. Ziua nu aveam voie pe calea trasată de ei, convinşi fiind că există
pe pat, trebuia să stăm în picioare sau pe scaun. Mâncarea era un Dumnezeu viu, care a creat tot ce se vede şi
foarte puţină, dar era curat. ce nu se vede, care a dat viaţa pe pământ. El ascultă rugăciunile
Înainte să ajung la închisoare, aveam o curiozitate: Cum poporului Său şi răspunde din ceruri. De aceea noi credem în El,
se raportează oamenii cu multă şcoală, la Dumnezeu, chiar nu trăim după legile Lui, slujindu-I fără frică în sfinţenie şi–n adevăr,
cred în existenţa Lui, sau sunt obligaţi s-o facă? Şi Domnul mi-a cu conştiinţa curată, împlinind Cuvântul Lui și aşteptând răsplata,
dat ocazia să mă conving. Cercetările au durat cinci luni şi a fost viaţa veşnică. Nu putem da înapoi sau să renunţăm. De aceea aş
foarte obositor, extenuant. La început m-a interogat un căpitan. vrea să pot vorbi cu cineva care are puterea de a hotărî, ca să ne
El ştia totul despre mine, până în cele mai mici detalii. I-am zis lase să trăim, conform cu credinţa noastră, să putem sluji liber
să nu mă întrebe de alţii, pentru că nu-i voi răspunde; răspund Dumnezeului nostru. Dacă vreţi să vă separaţi de noi, spuneţi
numai dacă mă întrebaţi despre mine. M-a întrebat unde am unde să mergem şi ne-om duce unde ziceţi; să avem şi noi un
fost într-o anumită zi, i-am răspuns, dar nu am spus cine a fost loc unde să trăim, să muncim şi să slujim lui Dumnezeu, să fim
cu mine. El s-a enervat, a început să strige, să mă facă în tot felul. folositori societăţii şi aproapelui nostru.
Atunci i-am zis: - Domnule căpitan, de ce vă enervaţi? Eu ar Cu aceste cuvinte s-a terminat discuţia noastră.
trebui să fiu supărat, nu dumneavoastră. Nu puteţi să faceţi cu – E interesant ceea ce ziceţi, numai că nu eu pot lua
mine tot ce doriţi? Şi apoi, eu sunt cercetat, nu cu intenţia de a asemenea hotărâri; voi raporta superiorilor mei cele spuse.
fi eliberat, nu-i aşa? A doua zi, a venit o adevărată comisie şi mi-a spus să pun
El se plimba, fumând ţigară după ţigară, dar nu avea ce să pe hârtie tot ce am vorbit ieri. Când m-am aşezat la masă să
treacă în procesul verbal şi iar a început să mă ocărască. scriu, a intrat un domn, care a început să mă batjocorească,
– Eşti un idiot parşiv, tu chiar nu ai de gând să răspunzi? zicând:
Eu am stat liniștit și el a continuat: – Da, vreţi autonomie? Şi unde vreţi să vă aşezaţi, aproape
– De ce taci? de America, nu? Ar trebui să fiţi castraţi cu toţii, să nu vă mai
– Dumneavoastră m-aţi făcut idiot, eu cred că sunt un om înmulţiţi aşa, sau voi credeţi în înviere? Tu n-ai văzut ce rămâne
normal, să vă răspundă idiotul cu care aţi vorbit. Și am tăcut din om, după moarte? Ce să învie? Oasele şi părul? Proşti mai
până la terminarea interogatoriului. sunteţi!
Căpitanul nu a mai vrut să mă vadă şi l-a înlocuit un – Vă rog să nu mă insultaţi, că o să mă plâng superiorilor
specialist în probleme de religie; un om mai în vârstă Acesta dumneavoastră, i-am zis eu. El s-a uitat la mine şi nu a răspuns
m-a chemat şi mi-a zis pe un ton liniştit să mă prezint. M-am nimic, apoi a plecat.
prezentat şi am precizat motivul pentru care mă aflu acolo. El – Tu știi cine-i acest om? a întrebat anchetatorul. Este
mi-a zis: cel mai mare şef peste toate închisorile, cui să te plângi? Toate
– Eu nu mă simt în stare să vă conving să abandonaţi reclamaţiile ajung la el. A venit special să te vadă. Nu-i plac
crezul, că nici ştiinţa încă nu are toate răspunsurile, dar nici ideile tale.
dumneavoastră nu le ştiţi pe toate. – Atunci nu are rost să mai scriu, am zis eu şi am rupt
– Sunt de acord cu dumneavoastră, am răspuns. Eu sunt hârtia.
un om simplu, nu am terminat niciun fel de şcoală teologică, dar A urmat judecata şi mi-au dat 10 ani de muncă silnică
am studiat Biblia singur, am învăţat eu şi i-am învăţat şi pe alţii. în Siberia. Ne-au mutat într-o celulă comună, fără paturi; am
El s-a arătat foarte prietenos şi a zis că vom discuta pe dormit pe jos; era mizerie, mâncarea o făceau din coji de legume
multe teme legate de religie de azi înainte. Şi am vorbit despre nespălate; mai rău ca la animale. Două luni am stat în acele
islam, despre budism şi multe alte religii. Acest om avea o inimă condiţii, apoi ne-au încărcat în vagoane pentru vite şi ne-au dus
aleasă. Încă o dată m-am convins că în lume sunt şi oameni buni. la muncă. Aici am învăţat să fiu prieten cu foamea, cu frigul, cu
L-am rugat să-mi dea voie să merg la vorbitor cu un frate, care batjocurile celorlalţi deţinuţi necredincioşi, pentru care trebuia
era şi el închis acolo şi ne-a dat voie să ne vedem. Acest lucru a să fim lumină .
însemnat mult pentru mine. Într-o altă zi, i-am zis:
– Voi folosiţi mulţi agenţi, depuneţi eforturi uriaşe în munca
de a nimici pe credincioşi, dar sunteţi dezinformaţi. Nu suntem
aşa cum se spune despre noi. Suntem oameni cinstiţi, ne adunăm
pentru rugăciune şi suntem amendaţi, fără milă, duşi la poliţie,
închişi, ca nişte răufăcători, în timp ce hoţii, beţivii, huliganii sunt
lăsaţi în pace. Aceste lucruri le văd copiii noștri şi cum credeţi
că se raportează ei la ele? Vor avea ei încredere în acest fel de (continuarea în pagina 14)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 5
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Întrebări și răspunsuri
Referinţa
Emițătorul Întrebarea Receptorul Răspunsul
biblică
Unde ești?
Unde este fratele tău?
Cum l-ai și găsit, fiule?
Tu ești deci fiul meu, Esau?
Să mă duc să-ți chem o doică?
Ce ai în mână?
Ești dintre ai noștri sau dintre
vrăjmașii noștri?
Unde ai cules astăzi spice și unde ai
muncit?
Știi că Domnul răpește astăzi pe
stăpânul tău?
De unde vii?
Ce au văzut în casa ta?
Ești Tu Împăratul iudeilor?
Din ce voi cunoaște lucrul acesta?
Cine ești Tu, Doamne?
Înțelegi tu ce citești?

Ce vezi?
Asociați fiecărui personaj ceea ce i se potrivește!
Ieremia Rug aprins
Amos Un vegheator
Isaia Un coș cu poame coapte
Moise Pe Domnul șezând pe un scaun de domnie
Ioan Cerurile deschise și pe Fiul Omului stând în picioare
Zaharia Gavril
Ștefan Șapte sfeșnice de aur
Petru Muntele plin de cai și care de foc
Corneliu Un om cu o haină strălucitoare
Elisei Un vas ca o față de masă cu tot felul de dobitoace
Slujitorul lui Ilie Steaua
păstorii Un nor mic ca o palmă de om
magii Un înger și o oaste cerească care lăudau pe Dumnezeu

Denisa Vișovan

6 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Cine sunt eu?


1. Eu n-am avut nicio vină 5. Am fost viu cât am stat în loc, 8. Chiar ți-ai pus
C-am fost luat de cel din tină Dar am murit, tăiat am fost în minte să mă
Numai el a păgubit Și-am devenit al unui proroc prinzi?
Și-a rămas descumpănit Colindând din loc în loc cu rost Ai de grijă cu ce te
Fiind îndată izgonit. Până într-o zi când din nou deprinzi!
Am înverzit lăsând un ecou De o undiță vei folosi
2. Am colindat și-am căutat Pentru cei împotrivitori Timpul sigur îl vei irosi.
Să găsesc un loc uscat; Și din fire neascultători. Nu-ncerca negoț cu mine
Dar n-a fost, n-am găsit nimic C-apoi sigur nu-ți mai vine
Și m-am întors cum a venit. 6. Împreună cu alte patru A-ți mai ridica vreodată mâna.
Culese pentru idolatru,
3. Într-un vis am apărut, Dar am fost suficientă eu, 9. Daca omul n-ascultat
Dar apoi am dispărut; Să se înalțe Dumnezeu. Eu cu ce sunt vinovat?
Însă tot s-adeverit Am ajuns de neuitat,
Când o foamete-a venit. 7. Sunt vestit ca cel mai mare Corpul întreg i l-am cuprins
Mușchii mă fac foarte tare. Căci în pântece l-am prins.
4. Dacă ai făcut vreun rău, Ale mele oase mari
Fugind de răzbunătorul tău, Știi cu ce să le compari? 10. De suntem în om dovadă,
Eu pe tine te-am scăpat Cu niște țevi de aramă Cei ce văd au cum să creadă.
Când în mine-ai alergat. Care nimeni nu le destramă. Că rodim în el din plin,
Și nu-i ușor să fiu o pradă Fiindcă-i Duhul Sfânt deplin.
Când ca un cedru-i a mea coadă.
Emanuel & Denisa Vișovan

Cine sunt eu? Cine sunt eu? Cine sunt eu?


Sunt pomenit de multe ori în Cartea Neamul nostru este pomenit M-am născut înaintea ta, dar
Sfântă, de aceea mă voi descrie într-un mod de mai multe ori în timpul celor am fost făurită de acelaşi Meşter.
mai ascuns, iar pentru a mă putea găsi va care purtau coroana. Despre mine Neamul meu este foarte mare
trebui să meditezi îndelung la ceea ce este este scris că am fost făurită mai şi suntem împrăştiaţi pe întreg
scris. aparte decât surorile mele, având teritoriul celor ce văd lumina. Am
Încă de când am fost un lăstar, am un scop special: să ajut pe acela fost aşezată de Marele Stăpân,
început să ocrotesc câteva creaturi, la care care era stăpânul meu. L-am ajutat să locuiesc într-un loc de unde
ţineam foarte mult şi dădeam totul pentru până într-o clipă când el s-a sumeţit simţeam căldura soarelui şi picurii
ele. Puteam să fiu omorât din pricina lor, dar să ridice glasul împotriva Celui prea de ploaie. Până într-o zi, când un
cu toate acestea eu nu m-am temut.Nu peste Înalt şi atunci i-am adus nenorocire om curajos m-a luat împreună
multă vreme, prin mine, Cel Viu a salvat o în loc de biruinţă. cu câteva surori ale mele şi ne-a
mulţime de oameni. De atunci, mai sunt pomenită așezat într-un loc special. Nu am
Într-o zi, cursul vieţii mele a luat o altă doar o dată pe filele marelui stat mult şi eu am fost aleasă să
întorsătură, contrar aşteptărilor celor din Pergament. Şi de această dată, am îndeplinesc ceea ce nu a putut
familia mea. Cu toate că am primit ceea ce pricinuit întristare, dar nu doar din face nimeni vreodată. Am primit
doar un alt lăstar, mai înalt decât mine, a pricina mea. Eu am apus de mult, poruncă şi în cea mai mare grabă
mai primit, eu nu am încercat niciodată să dar tu mai poţi vedea şi astăzi pe am alergat şi m-am aşezat cu toată
îmi revendic drepturile. Am aşteptat şi Cel surorile mele mai tinere, care au puterea exact deasupra celor doi
Prea Înalt mi-a venit întotdeauna în ajutor. ajuns foarte rare. Cu toate acestea, luminători, care spun fraţilor tăi
Au bătut peste mine multe furtuni şi ploi, dar nu îţi doresc să le întâlneşti pe unde să calce. Prin mine, Cel
întotdeauna am rămas pe verticală. vreodată! prea Înalt şi-a proslăvit Numele
Am crescut mare şi am adus rod bogat, şi a adus multă faimă acelui om,
dar o dată am dezamăgit pe Ziditorul Meu. De B&G care era învăţat cu behăitul mieilor.
atunci, s-au schimbat câteva lucruri în viaţa Dacă ai crescut de mic în adunare,
mea. Mi-au căzut mai multe frunze şi mi-au cu siguranţă m-ai pomenit într-o
fost smulse patru flori. Totuşi am continuat să cântare care te îndeamnă la luptă
aduc rod până la bătrâneţe. şi biruinţă.
B&G B&G
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 7
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Meditaţii
din cartea
Proverbele
lui Solomon
„Pildele lui Solomon, fiul lui David, împãratul lui
Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învãțãturii,
pentru înțelegerea cuvintelor minții; pentru cãpãtarea
învãțãturilor de bun simț, de dreptate, de judecatã și de
nepãrtinire; ca sã dea celor neîncercați agerime de minte,
tânãrului cunoștințã și chibzuințã.” (1:1-4)

Înainte de orice cuvânt rostit sau scris, autorul cărţii care era de absolută necesitate, pentru generaţiile viitoare. Iată
Proverbelor ni se prezintă pe sine. Înainte de a citi o carte, e ce spune Solomon despre sine cu privire la această muncă de
important să ştim câte ceva, sau cât mai mult, despre autorul o viaţă: “Pe lângã cã Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învãțat
ei. Şi mai important e să ştim cine e în spatele autorului sau cine și știința pe popor, a cercetat, a adîncit și a întocmit un mare
l-a inspirat pe autor; cine i-a influenţat mesajul cărţii pe care numãr de zicãtori. Eclesiastul a cãutat sã afle cuvinte plãcute și
tocmai ne pregătim s-o citim. Despre Solomon ştim (o spune sã scrie întocmai cuvintele adevãrului.” (Eclesiastul 12:9-10)
chiar el în versetul 1), că a fost fiul lui David, pe care regele Lângă toate acestea, să mai citim şi cuvintele cronicarului
l-a încredinţat spre bună creştere şi instruire, profetului Natan. din cartea 1 Regi 4:29-34: „Dumnezeu a dat lui Solomon
Nu ştim aproape nimic despre timpul petrecut de Solomon în înțelepciune, foarte mare pricepere și cunoștințe multe ca
prezenţa pedagogului său, dar credem că acest bărbat integru, nisipul de pe țãrmul mãrii. Înțelepciunea lui Solomon întrecea
însărcinat cu creșterea, educarea şi instruirea viitorului rege, înțelepciunea tuturor fiilor Rãsãritului și toatã înțelepciunea
şi-a făcut bine treaba. Solomon nu pomeneşte în carte nimic din egiptenilor. El era mai înțelept decît orice om, mai mult decât
pedagogia lui Natan, dar conform versetelor 2 şi 3, putem trage Etan, ezrahitul,... și faima lui se rãspândise printre toate
foarte uşor concluzia că cea mai mare parte din aria curriculară a neamurile, de primprejur. A rostit trei mii de pilde, și a alcãtuit
acestui proces de instruire s-a focalizat pe înţelepciune practică, o mie cinci cântãri. A vorbit despre copaci, dela cedrul din Liban
disciplină, profunzimea gândirii, dobândirea bunului simţ şi a pînã la isopul care crește pe zid, a vorbit de asemenea despre
unui spirit de dreptate şi nepărtinire foarte ascuţit, lucruri pe dobitoace, despre pasãri, despre târâtoare și despre pești.
care Solomon şi le-a însuşit și le vrea transmise mai departe, Veneau oameni din toate popoarele sã asculte înțelepciunea
fiului său şi generaţiilor care vor urma. Cred că nu întâmplător, lui Solomon, din partea tuturor împãraților pãmântului cari
în noaptea în care Dumnezeu i s-a arătat la Gabaon şi ...”i-a zis: auziserã vorbindu-se de înțelepciunea lui.”
«Cere ce vrei sã-ți dau.» Solomon a rãspuns: «...eu nu sînt decît Cam acesta este, în linii mari, omul care a scris cartea
un tânãr, nu sînt încercat... Dã dar robului Tãu o inimã priceputã, Proverbelor; un om care a beneficiat de o creştere şi o instruire
ca sã judece pe poporul Tãu, sã deosebeascã binele de rãu!...» aleasă, care a ştiut într-un moment crucial al vieţii lui, ce să
Cererea aceasta a lui Solomon a plãcut Domnului. Și Dumnezeu ceară de la Dumnezeu şi care apoi, cu înţelepciunea primită a
a zis: «Fiindcã lucrul acesta îl ceri, fiindcã nu ceri pentru tine muncit, a cercetat, a vorbit, a scris, mult mai mult în comparaţie
nici viațã lungã, nici bogãții, nici moartea vrãjmașilor tãi, ci ceri cu ce ni s-a păstrat până astăzi. Ne referim aici la cele trei cărţi:
pricepere, ca sã faci dreptate, voi face dupã cuvântul tãu. Îți Cântarea Cântărilor – un poem de dragoste – scris la tinereţe,
voi da o inimã înțeleaptã și priceputã, așa cum n’a fost nimeni Proverbele sau Pildele – scris la apogeul vieţii, şi Eclesiastul –
înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodatã ca tine. Mai mult, cartea de bilanţ a vieţii sale – scrisă la bătrâneţe. Mai există o
îți voi da și ce n-ai cerut: bogãții și slavã, așa încât în tot timpul carte apocrifă, intitulată Înţelepciunea lui Solomon, dar ea nu a
vieții tale nu va fi niciun împãrat ca tine.»” (1 Regi 3:5-13) fost inclusă între cărţile canonice ale Vechiului Testament.
Acest întreg depozit de înţelepciune, pe care îl întâlnim în Am spus toate acestea pentru a avea siguranţa că ceea
cărţile sale, se datorează în primul rând ofertei divine conform ce vom citi din această carte este adevărat, este de inspirație
textului biblic pe care l-am citit. Dar nu trebuie uitată perioada divină şi absolut necesar pentru a deveni înţelepţi şi pentru a
dinaintea acelei nopţi, educaţia şi instruirea din copilăria şi trăi, deosebind bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută şi
adolescenţa tânărului rege, pe de o parte, şi apoi nici perioada desăvârşită.
următoare: toată munca de o viaţă, pentru cercetarea, Marin Pintilie
depozitarea şi transmiterea a tot ce se putea şti sau cunoaşte, şi

8 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Predica pentru copii
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de
copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului,...”
Psalmul 78:3-4

Smochinul

Context: În istoria biblică, smochinul este un pom foarte 2. Smochinul – pomul cu fructe dulci: „Şi copacii au
des întâlnit, atât pentru roadele sale timpurii şi târzii, cât şi zis smochinului: «Vino, tu, de împărăţeşte peste noi!» Dar
pentru simbolistica sa profetică şi parabolică. Există peste smochinul le-a răspuns: «Să-mi părăsesc eu dulceaţa mea
şaptezeci de referinţe biblice despre smochin şi smochine. şi rodul meu cel minunat, ca să mă duc să domnesc peste
Dintre acestea, am ales trei imagini, din care putem învăţa copaci?»” (Judecători 9:10-11) Fructele smochinului pot
adevăruri sfinte. fi consumate direct din pom, câteva luni pe an, având o
perioadă de rodire foarte lungă, conservate în „legături de
1. Smochinul – pomul dorit: „...fiecare va locui sub viţa smochine” (1 Samuel 25:18) sau în diverse preparate - „turte
lui şi sub smochinul lui şi nimeni nu-l va mai tulbura. Căci de smochine”. (1 Cronici 12:40) În toate aceste forme, sunt
gura Domnului oştirilor a vorbit.” (Mica 4:4) Evreii au aflat o delicatesă, fiind cele mai dulci fructe, ceea ce le făcea de
încă înainte de a ajunge în ţara promisă că este „ţară cu... dorit cu siguranţă şi de copii.
smochini” (Deuteronom 8:8), nu doar din promisiunile divine, Dulceaţa smochinelor este realizată doar de smochin,
ci şi din fructele culese de cele douăsprezece iscoade, care după cum este scris: „... poate oare un smochin să facă
au adus „şi smochine” (Numeri 13:23). În timpul petrecut măsline sau o viţă să facă smochine? Nici apa sărată nu
în pustie, evreii s-au plâns că nu vedeau niciun „smochin”. poate da apă dulce.” (Iacov 3:12) De aici înţelegem că natura
(Numeri 20:5) Dorinţa lor s-a împlinit în vremea regelui noastră este responsabilă pentru roadele noastre. Noi
Solomon când „au locuit în linişte fiecare sub via lui şi sub trebuie să ne naştem din nou, aşa cum îi spunea Domnul
smochinul lui”. (1 Regi 4:25) la Nicodim, altfel, nu avem şanse să rodim ceva „dulce” şi
În această ipostază, smochinul este simbolul să fim plăcuţi lui Dumnezeu. Iar dacă am rodit, prin Duhul,
prosperităţii, al împlinirii. Să ştiţi că părinţii voştri vă doresc să nu ne părăsim binecuvântarea promisă, nici pentru toţi
să aveţi toate lucrurile din belşug, dar atingerea acestui copacii din lume. Nicio promisiune a lumii acesteia, niciuna
obiectiv depinde de Părintele ceresc. Numai îndurarea lui din valorile ei trecătoare, să nu ne mai întoarcă în pădurea ei
Dumnezeu poate să asigure binecuvântarea caselor noastre, seculară, ci să rămânem în grădina lui Dumnezeu.
de aceea Lui ne rugăm pentru pâinea cea de toate zilele, dar
să nu uităm că în aceeaşi rugăciune trebuie să mai spunem 3. Smochinul – pomul blestemat, dacă nu rodeşte: „A
şi alte adevăruri sfinte de care trebuie să ţinem cont, altfel zărit de departe un smochin, care avea frunze, şi a venit să vadă
El ne poate frânge toiagul pâinii, caz în care chiar în ţara poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit
promisă, evreii n-au mai avut smochine, după cum constata decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. Atunci a
profetul: „Via este prăpădită, smochinul este veştejit, rodiul, luat cuvântul şi a zis smochinului: «În veac să nu mai mănânce
finicul, mărul, toţi pomii de pe câmp, s-au uscat... Şi s-a dus nimeni rod din tine!» Şi ucenicii au auzit aceste vorbe...
bucuria de la copiii oamenilor!” (Ioel 1:12) Dimineaţa, când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut

(continuarea în pagina 14)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 9
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

Daniela
partea a XIV-a

Decizii înnainte de
un nou început

Speranța a început să aducă fiori de bucurie în inima ei, Elena, s-a căsătorit după înmormântarea bunicii și a plecat
Danielei. Știa clar ce își dorește. la familia soțului ei, în Ardeal. Totuși, Daniela își iubea mult
Era pe la mijlocul semestrului doi din clasa a opta, iar mica familie rămasă acum. O iubea pe mama, care în fiecare
doamna dirigintă i-a întrebat pe elevi unde și-au propus sa dea dimineață cânta așa de dulce și părea a fi cu adevărat mulțumită
examenul de admitere. Fiecare elev și-a spus opțiunea și visurile cu soarta vieții ei. O iubea pe sora ei, Lili, care, în ciuda faptului
pentru viitor. Daniela se număra printre cei mai buni elevi din că acum Daniela crescuse și era capabilă să-și încălzească
clasă, căci iubea cartea și visul ei era să ajungă doctoriță, așa că singură mâncarea și să aprindă focul, era tot grijulie față de ea,
s-a gândit să dea la un liceu sanitar. Știa că apoi Dumnezeu îi va pregătindu-i bomboane din morcovi curățați și clătite.
aranja drumul în viitor, pentru că s-a rugat pentru asta, a postit Ajunsă în fața casei, Daniela auzi prin ferestrele deschise
chiar. În timp ce se întorcea acasă, inima ei cânta de bucurie. vocea mamei, intonând o cântare veselă. Ce bine! Mama era
Primăvara aceea părea cea mai frumoasă primăvară din acasă! Daniela tropăi pe scările din fața casei și își șterse praful
viața ei. Doamna dirigintă Bandrabulă, profesoara de chimie, o de pe pantofi. Intră grăbită și își îmbrățișă mama, sărutând-o.
încurajase ca o mamă: „Daniela, tu nu trebuie să fii complexată că Imediat însă, o zbughi pe ușă, rupse un boboc de floare albă, un
ești orfană. Uneori, copiii care au avut dificultăți mari de înfruntat, boboc de lalea, apoi se grăbi să i-o dăruiască mamei.
au ajuns oameni mari în viață. Au fost oameni mai conștiincioși, – Daniela, credeam că ai uitat astăzi să îmi aduci o floare!
au muncit mai mult, nu au așteptat totul de la părinți.” spuse mama. Nu știu de unde găsești în fiecare zi câte una...
Desigur, ea nu așteptase totul de la părinți, dar în inima Dumnezeu să te binecuvânteze, fiica mea!
ei, păstra tainic comoara amintirilor, cum Dumnezeu îi purtase – Tu ești cea mai frumoasă, mai bună, mai scumpă mamă
zilnic de grijă. El a fost un Tată bun pentru ea, care i-a schimbat de pe pământ! Și ce mâcare bună ne-ai pregătit! Daniela se
lacrimile în bucurie ori de câte ori L-a chemat în ajutor. repezi la bolul cu cartofi fazan de pe masă. După ce se fripse
Locuința Danielei era doar la un sfert de oră de mers pe la degete și limbă, își aduse aminte că trebuie mai întâi să-și
jos. Era o casă, proprietate de stat, în care mai locuia o familie schimbe hainele, să se roage înainte de mâncare, cum o învățase
cu patru copii. Faptul că locuia mai aproape de școală era bunicul. Apoi începuse să-i povestească mamei despre școală și
un mare avantaj pentru ea și chiar serviciul mamei era mai despre ce discutase cu doamna dirigintă.
aproape. Daniela oftă când își aminti de casa bunicilor... Bunica – Mă bucur ca sunteți fete silitoare la învățatură. Am cu ce
nu mai era, dar nu a stat deloc bolnavă. În zorii unei dimineați să mă laud la serviciu. Mama se așeză, pentru a se odihni puțin.
a plecat la cer și noi am rămas atât de singuri, atât de săraci Venise de la serviciu și a pregătit repede prânzul pentru fete.
și nemângâiați. Bunicul a fost luat de o fiică la Rădăuți. Sora Lipsa bunicii pentru ele și a mamei dragi pentru ea, era încă o

1010 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

rană dureroasă în inimă. Cu câtă dragoste pregătea bunica Iulia, unei găleți cu apă, peste învelitoarea strânsă
mâncarea pentru ele! Nu a auzit-o cârtind că îi este greu sau că grămadă în mijlocul camerei. Limbile de foc
are cheltuieli mai mari din cauza lor. Întotdeauna avea un cuvânt au încetat să mai țâșnească și un fum gros
de încurajare. Oftă... Lângă ea, pe neașteptate, se cuibări Daniela, și înecăcios s-a răspândit peste tot. Daniela,
ca o pisicuță sătulă, ce şi-ar dori să se apuce de tors. speriată de moarte, și tinându-și respirația,
– Mama, poți să mă asculți? Astăzi, la ora de dirigenție, deschise ușa larg, în întunericul nopții.
fiecare și-a spus opțiunea pentru viitor. Biata mamă! adună grămadă țoalele
– Iar tu, dorești să ajungi farmacistă, spuse mama, cu împreună cu ce a mai rămas din plapuma cu
zâmbet larg. pene de gâscă și duse bocceaua aceea udă și urât mirositoare în
– Nu, mami, eu nu doresc asta, îmi place foarte mult magazia de lemne. Mâinile mamei erau pline de umflături, la fel
biologia și doresc să îi ajut pe oameni în suferință. Eu vreau și picioarele. Lili și-a mai revenit după ce inspirase mult fum și
să ajung într-o zi doctoriță! Mama Oltenița o privi cu ochii ei se speriase grozav, dar nu avea nicio arsură pe trup. Între timp,
căprui, plini de mirare. a revenit și curentul electric. Toate trei au îngenuncheat și au
– Mă tem că tu nu o să poți face asta, Daniela. Tu leșini mulțumit lui Dumnzeu, că nu le-a ars casa și nu s-au asfixiat în
când vezi sânge și îți este foarte frică de injecții. Eu nu văd ca tu somn, din pricina fumului. Mama și-a luat fiicele în camera ei și
să ai rezistență pentru așa ceva. au dormit toate trei în același pat.
– Mama, îmi place așa de mult să lucrez cu oamenii, să Dimineața, Daniela se simțea un pic amețită. O durea
știu că îi pot ajuta, că pot salva vieți și să le vorbesc de Isus, ce capul. Lili era gata să înfrunte o nouă zi. Mama o rugă să treacă
poate salva sufletul omenesc! pe la farmacie, să o anunțe pe șefa ei că nu va putea merge la
– Daniela, nu vreau să îți stau în cale, ai voie să încerci, serviciu. Beșicile de pe mâini și picioare s-au spart, formându-se
draga mea. Visurile tale pot deveni realitate într-o zi, dacă vei niște răni dureroase și usturătoare. Fetele au rugat-o să rămână
persevera în ceea ce vrei să faci și, bineînțeles, dacă aceasta e și în pat până se vor întoarce de la școală. Au sărutat-o pe frunte,
voia lui Dumnezeu pentru viața ta. iar Lili i-a strigat din prag:
În camera alăturată, Lili, sora ei, învăța de zor la istorie. – Mamă, să te rogi pentru mine, am extemporal la istorie
Se cocoțase pe pat și cu două perne la spate, avea o poziție și tare mă tem să nu încurc anii și domnitorii.
confortabilă pentru învățat. Picioarele și le acoperise bine, cu – Dumnezeu să vă ocrotească și să vă dăruiască înțelepciune,
o plapumă de pene de gâscă, primită de la bunica. Când s-au scumpele mele fete, vă iubesc ca pe lumina ochilor mei!
mutat bunicii ei dragi la Rădăuți, le mai lăsaseră câteva lucruri Ajunsă în stradă, Lili o porni spre stânga, spre farmacie, iar
prețioase și de folos pentru ele. Daniela merse pe drum înainte, spre școală.
– Lili, te rog, primește-mă lângă tine, să învăț la biologie. – Se vede clar că ești foarte melancolică în dimineța asta...
Daniela își luă cartea, și neașteptând să fie poftită, se cuibărise Ce-i cu tine Daniela, nu te simți bine?
lângă surioara ei. – Sunt bine, Doina, doar că am avut un necaz în noaptea
– În cuibul acesta moale, să tot înveți până la ziuă, spuse aceasta. Daniela îi povesti colegei, cele întâmplate, iar aceasta
Daniela somnorosă. încercă s-o consoleze.
– Vrei să spui, să dormi până la ziuă, spuse sora ei, Odată instalată în clasă, își scoase caietele și cărțile pe
deranjată de la învățat. bancă, iar Daniela mai trecu fugitiv cu privirea peste lecția de zi.
Daniela se conformă. Deodată însă, curentul electric Domnul director Ianovici intră în clasă și foarte agitat gesticulă
s-a întrerupt, astfel că totul s-a scufundat în întuneric. Mama din mâini, întrebând:
adormise în camera alăturată. Lili porni bâjbâind în căutarea unei – Este cineva din clasă care dorește să dea examenul la
lumânări. O găsi, apoi cotrobăi într-un sertar după chibrituri. Liceul Sanitar? Avem un caz, de pansat un elev.
„Descurcăreață-i fata asta”, gândi Daniela. Când micul opaiț Daniela se ridică instinctiv în picioare. Era singura din cele
alungă întunericul din jur, Daniela se pregăti pentru culcare. Era două clase a opta, care dorea să facă aceasta. Profesoara îi făcu
încrezătoare că învățase suficient de bine pentru a doua zi. Sora semn că poate să plece. Daniela îl urmă pe domnul director. Un
ei, Lili, introduse lumânarea într-un borcan, și așezase borcanul băiat din clasa a 8-a B, îi aștepta pe hol. Avea uniforma prăfuită,
pe marginea dulapului, cât mai aproape de pat. Așa putea să părul ciufulit, ochii mari, speriați și-și proptise cotul de la mâna
vadă bine să-și citească lecția. dreapta pe pervazul ferestrei. Daniela observă degetul arătător
de la mâna dreaptă zdrobit, iar sângele se prelingea.
Salvate din mijlocul focului – Daniela, spuse tovarașul director, uite aici fâșiile de
Trecuse de miezul nopții, când Daniela simți o căldură pansament, o forfecuță și sticluța cu apă oxigenată!
dogoritoare și când deschise ochii, Lili, sora ei, ridicată în șezut – Doamne ajută, murmură Daniela o rugăciune în gând. Cu
se lupta cu mâinile să stingă, somnoroasă, niște limbi de foc, ce mâna stângă prinse încheietura mâinii băiatului și turnă pe deget
se ridicau până la tavan. apă oxigenată, pentru a dezinfecta rana. Băiatul gemu de durere
– Daniela, du-te în dormitorul meu și ieși cu grijă din pat, și își dădu capul pe spate, să nu își privească rana. Cu un smoc de
să nu ți se aprindă hainele, spuse mama, păstrându-și calmul, vată, Daniela încercă să îi ștergă sângele de pe mână. Își auzea
dar cu mâinile adună de zor învelitoarea de pene, apoi, dând-o tâmplele zvâcnind, trase aer în piept și avea senzația că nu avea
jos de pe pat, o călcă cu picioarele desculțe. suficient oxigen să respire. Picioarele parcă nu mai voiau să o țină
Lili și-a strâns părul coc, l-a acoperit cu o căciulă, apoi a în poziție verticală și deodată totul s-a scufundat în întuneric.
dat ajutor mamei la stingerea focului. Mama a golit conținutul (continuarea în pagina următoare)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 1111
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

Leșinase! În următoarele minute un ropot mâinile părțile care ardeau. Fetele s-au speriat rău de tot, de
de palme peste obraji și fiori de apă rece o aceea nu mă mir că i s-a făcut rău Danielei la școală.
treziră la realitate. Băiatul care trebuia pansat Daniela și-ar fi dorit să se ascundă. Ea știa că de fapt alta
o sprijinise să nu cadă, iar tovarășul director era cauza leșinului ei.
îi aplicase tratamentul cel dur. Daniela și-ar fi – Știi, Oltițo, eu stăteam în cumpănă dacă să vin sau nu,
dorit să nu se fi trezit. Tovarășul director râdea să te deranjez, dar acum am satisftacție în sufletul meu, că am
batjocoritor: venit la voi. Rămâneți în grija lui Dumnezeu, dragele mele.
– Halal asistentă! Vitează ești, nu glumă, gata După ce Aneta închise ușa în urma ei, Daniela ieși din
să mori la datorie! Poți să mergi în clasă, să te așezi și să-ți mai ascunzătoare și împreună cu Lili au despachetat bunătățile aduse
faci și alte planuri de viitor. De băiat o să mă ocup eu de data de vecina lor, Aneta. Lili își ridică mâinile în sus entuziasmată.
asta. Daniela și-ar fi dorit să zboare până în clasă. Se făcuse de – Avem și unt, un pachet întreg de unt, și o pâine
rușine chiar în fața tovarășului director. Degeaba încerca colega rotundă intermediară! O pâine întreagă! O adevărată minune
ei, Doina, să o consoleze, inima Danielei era plină de amărăciune dumnezeiască! Cerul s-a deschis și a plouat binecuvântare!
și de tristețe. Două kilograme de zahăr și o sticlă de un litru de ulei!
În drum spre casă, privea cerul cu sentimente de Lili începu să cânte plină de bucurie:
deznădejde: „Doamne, tu ești acolo sus și parcă nu îți pasă – Îți mulțumim, îți mulțumim,
deloc de necazurile mele. Dă-mi, te rog, un strop de speranță, Căci Tu ne dai, iar noi primim...
că mă vei călăuzi în alegerea pe care trebuie să o fac.” Drumul Oare de ce își făcuse Lili atâtea griji pentru mâncare?
spre casă i se păru lung și obositor. Desigur, își răspunse Daniela singură în gând, pentru că ea se
– Bună, mamă dragă, cum te simți? mai ocupa de gătit și ca să-i iasă o mâncare bună avea nevoie
– Draga mea copilă, eu m-am simțit rău, nu am putut de mai multe decât apă și sare. În privința bucătăriei, ea nu se
pregăti nimic de mâncare. Cred că tu nu ai mâncat nici dimineață, descurca așa de bine ca sora ei Lili. Dar oare în ce se descurca ea
când ai plecat la școală. bine? Acum totul părea pentru ea așa de complicat...
– Nu-ți face griji matale! Ne descurcăm noi! – Scumpa mea mamă, astăzi mi s-a întâmplat ceva
Mama, pe nesimțite, intră din nou într-un somn adânc, îngrozitor la școală, spuse Daniela.
respirând mai repede și agitat. Pe fața ei se vedea că are – Știu, mi-a spus Aneta că ai leșinat la școală, probabil nu ai
febră. Obrajii ei erau îmbujorați, iar stropi de sudoare îi mâncat dimineață și nici nu te-ai odihnit prea bine astă-noapte...
apărură pe frunte. – Nu, mama, cel puțin nu acesta a fost motivul principal,
Daniela nu știa ce să facă. Ar fi chemat un doctor, dar nu astăzi mi s-a ruinat viitorul meu, tot ce plănuisem cu privire la
cunoștea pe nimeni. Să cheme oare salvarea? Nu avea habar ce examen... Daniela îi povesti mamei cum a fost nevoită să își
ar trebui să facă în situația în care era mama ei. Ce mult și-ar fi panseze colegul și cum i-a fost foarte rău când a văzut sânge, iar
dorit să poată vorbi cu bunica! Ea măcar a scăpat de orice durere domnul director a râs de ea.
și grijă... totuși, dacă ar mai fi lăsat-o Dumnezeu pe pământ, – Daniela, nu descuraja, am încredere în tine că dacă vei
i-ar fi fost de mare ajutor. Luminița, cu părinții ei, se mutase învăța, vei reuși așa cum ţi-ai propus. Cât despre slăbiciunea
la Galați, iar Elena plecase departe, cu soțul ei. Frângându-și pe care o ai în privința faptului că nu poți vedea sânge, te vei
mâinile cu disperare, Daniela merse în camera alăturată și căzu obișnui cu timpul. Lucrurile trebuie luate încet, dar cu încredere.
în genunchi, aducându-și toate temerile și îngrijorările înaintea Ne vom ruga pentru asta și însăși eu mă voi ocupa de întocmirea
lui Dumnezeu. Daniela s-a rugat lui Dumnezeu cu lacrimi; dosarului tău. Voi suna de la serviciu pe cineva de la Suceava,
lacrimi care au făcut să-i curgă toată durerea din inimă. Avea unde o să stai pe timpul examenului, să poți fii în siguranță.
toată încrederea că Dumnezeu a luat în seamă rugăciunea ei și Daniela rămase mută de uimire. Deci, totuși era posibil să-și
va primi cumva răspuns. urmeze visul. Tovarășul director nu avea dreptate când i-a spus
Daniela simți din nou poftă de viață. Cineva ciocăni ușor să-și aleagă altă opțiune.
la ușă, apoi din ce în ce mai tare. Lili, curajoasă, deschise ușa La culcare, a citit Psalmul 25. Dumnezeu îi vorbea destul
larg. Vecina lor Aneta intră cu brațele pline. Merse direct spre de clar prin Cuvântul Lui. Ce bun a fost bunicul, căci i-a dăruit
masă și descărcă tot ce avea în brațe. Această doamnă lucra la Biblia lui mamei, când s-a mutat la fiica lui în Rădăuți. De când
un magazin alimentar și fiul ei era coleg de clasă cu Daniela. nu mai era bunica Iulia printre cei vii, nimeni nu o mai dezmierda
– Oltenița, dimineața nu te-am văzut mergând la serviciu pe mama cu numele Oltița. Dar mama își găsea mângâierea în
și fiul meu, Ionel, mi-a spus că azi, Daniela a leșinat la școală. rugăciune, pe genunchi la marginea patului, vorbind cu Dumnezeu
M-am gândit că pentru o femeie văduvă, cu două fete de despre toate problemele ei, dar și ale celor pe care îi cunoștea.
îngrijit, nu e tocmai ușor să te descurci pe vremea asta de Adeseori Daniela adormea, iar când rareori mai deschidea ochii,
criză. Luna asta tu nu ți-ai luat nici măcar rația de zahăr și ulei. mama era tot pe genunchi. Uneori avea lacrimi, alteori fața îi era
Apoi, eu știu că nu prea ai timp să stai la rând, urăsc și eu senină și luminoasă ca o stea, căci avea încredere în Dumnezeu,
cozile imense, când bieții oameni se calcă în picioare pentru ce era permanent lângă ea și îi oferea răspuns la rugăciune. Cu
a-și putea cumpăra produsele. Dar ce-ai pățit la mâini, ce ți s-a Dumnezeu va fi posibil ca ea să ajungă doctoriță, fiindcă mama se
întâmplat, Oltițo dragă? ruga pentru asta. Daniela adormi liniștită, căci tot ce s-a întâmplat
– Mulțumesc, Aneta, din toată inima, că te-ai gândit la nu a fost chiar sfârșitul lumii.
mine, noaptea care a trecut a luat foc plapuma fetelor de la Cântecul mamei în zori de dimineață îi aminti că trebuia să
o lumânare aprinsă și, grăbindu-mă să sting focul, am prins cu se trezească pentru a merge la școală. Îi era recunoscătoare lui

12 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

Dumnezeu, pentru că îi vindecase mama. Mirosul de lapte fiert (continuarea din pagina 3)
o îmbie la micul dejun.
Lili deja întindea un strat subțire de unt pe pâine, iar

Valori
apoi un strat fin de dulceață de zmeură. Mama aduna puțin
cîte puțin, pe timp de iarnă, din zahărul ce-l primea la cotă, iar

adevărate
vara făcea dulceață de afine și zmeură și chiar câteva borcănele
de fragi. Lili o anunță apoi pe mama că vorbise cu șefa de la
farmacie, care îi permise să mai rămână acasă încă o zi.
Daniela porni spre școală cu mai mult optimism. În pauză,
toate fetele au venit la banca ei:
– Daniela, vrem să vii cu noi la film, în după-amiaza aceasta. E „...duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui
sfârșit de săptămână și poți să te recreezi și tu puțin. Poate să vină Dumnezeu” (1 Petru 3:3-4) ca atunci când Domnul îşi va
și prietenul tău cu tine, căci și noi vom merge cu prietenii noștri. alege mireasa, să fiţi favorite. Amintiţi-vă de Estera, care
– Prietenul meu?! Dar eu nu am pe nimeni. Prietenul a învestit în valorile învăţate de la Mardoheu, izvorâte
meu e manualul de biologie, din care mă pregătesc. Altfel, ratez din credinţa în Dumnezeu, la care a apelat cu post şi
examenul din vară și eu nu vreau asta. Fetelor, ascultați-mi sfatul
rugăciune.
și nu vă pierdeți timpul vorbind cu băieții. Asta v-ar putea încurca
Faptele bune se răsplătesc şi în veşnicie, pe când
planurile voastre de viitor și de ce să fiți în primejdie tot timpul?
În timp ce Daniela le sfătuia să țină băieții la distanță, unul frumuseţea şi bogăţia, inteligenţa şi orice alte capacităţi
din colegi o luă prin surprindere și-i sărută obrazul. Daniela umane ce se pierd la bătrâneţe sau cel târziu la
plânse de necaz. Fetele au râs, împrăștiindu-se la locurile mormânt, nu sunt valori în sine, dar cu ele se pot procura
lor. Doamna diriginta auzi de necazul Danielei și-l pedepsi pe adevăratele valori. Ce veţi face cu ceea ce posedaţi? Dacă
îndrăzneț. Ea vorbi clasei despre cât de necesară era seriozitatea, eşti un băiat sau o fată fără mari valori vizibile aici, să ştii
atât din partea fetelor, cât și din partea băieților, pentru a-și că la Dumnezeu cei doi bănuţi ai văduvei au valorat mai
păstra mintea liberă pentru carte. mult ca averea multora. Caracterul nobil este mult mai
– O tânără sau un tânăr îndrăgostit nu va fi la fel de capabil valoros decât frumuseţea fizică. Rugăciunea, o lucrare
de studiu. După ce-și vor termina studiile, vor avea timp suficient ce o poate face orice copil, este de o mai mare valoare
și pentru asta. Daniela își freca în tot acest timp obrazul cu o decât eseurile pe care alţii pot să le compună. O vorbă
batistă. Avea impresia că avea o pată acolo, ce nu putea fi ștersă.
bună pe care te-ai obişnuit să o spui celor bătrâni este
După terminarea orelor, fără să-și mai ia rămas-bun de la
mai de preţ decât toate mesajele în care unii se laudă cu
Doina, ieși din școală, alergând până acasă. Acolo se prăbuși în
brațele mamei și plânse cu suspine. isprăvile lor şi pe care le trimit pe net la sute de prieteni
– Nu înțeleg de ce toate îmi merg pe dos. Pe când vorbeam şi pentru care primesc like-uri.
despre sfințenie și neprihănire, un coleg mi-a pângărit obrazul Unii oameni, la moartea lor, vor fi petrecuţi cu
cu un sărut. Zicând asta, Daniela își spălă îndelung amândoi omagii, dar la atingerea ţărmului celălalt, nici nu vor
obrajii, dar stigmatul tot nu a dispărut. fi acceptaţi să debarce şi vor fi coborâţi în adâncul
– Daniela, liniștește-te, n-a fost din vina ta, iar sărutul acela mării. Se spune că într-o zi, s-au întors în patria lor, un
stăruie în mintea ta, de pe obraz a dispărut. Vom îngenunchea conducător de stat şi un misionar. Pe conducător l-a
împreună și, cu toate că Dumnezeu știe deja ce s-a întâmplat, întâmpinat o gardă de onoare, iar pe misionar nu l-a
roagă-te să-ți spele pata de pe obraz prin sângele Domnului Isus, întâmpinat niciun grup de frați, nici măcar cineva din
ce a fost răstignit pe cruce pentru păcatele noastre. Aceasta a familie. El s-a întristat pe moment, gândindu-se că şeful
făcut-o de bunăvoie, nu pentru că l-ar fi obligat Tatăl Ceresc.
statului stătuse acolo la mese speciale, iar el a mâncat
Mama și fiica s-au plecat în genunchi, cerând ajutorul lui
ce a putut, că demnitarul fusese la o vânătoare, iar el,
Dumnezeu și în problema cu care se confrunta Daniela.
– Mamă, suspină Daniela, mă simt ca un fulg, toată povara pentru a salva suflete. Însă Domnul, văzând starea lui i-a
s-a dus... şoptit: Şeful statului este primit bine pentru că a ajuns în
Ochii Danielei sclipeau de bucurie.Se merita într-adevăr ţara lui, tu încă nu ai ajuns în patria ta. Acolo el, nici nu
să-L slujească pe Dumnezeu cu orice preț, indiferent de ce are ce căuta, dar tu vei fi întâmpinat de cete de îngeri ce
îi va pregăti pe viitor. Dacă Domnul Isus a venit pe pământ vor cânta şi vei fi îmbrăcat în slavă.
să împlinească planul lui Dumnezeu de mântuire pentru Dragi copii şi adolescenţi, nu pierdeţi vremea pe
omenire, atunci cu siguranță Dumnezeu a pregătit un plan insula pe care trebuie să o părăsiţi, mai degrabă sau mai
al vieții ei pe pământ. Dar oare va fi ea gata să accepte acest târziu, lăudându-vă cu frunzele ce se vestejesc în toamna
plan cu orice preț? vieţii, ci adunaţi valori adevărate și eterne. Fiţi atenţi dar
la fiecare bănuţ ce îl puneţi în punga voastră, uitaţi-vă ce
(va urma)
marcă poartă și în ce ţară este folosit!
Draga Ujeniuc
Un naufragiat ce vrea să se întoarcă în ţara lui

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 13
(Isaia 12:4)
Continuare articole
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de
copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului,...”
Psalmul 78:3-4
(continuarea din pagina 5)

PLANURILE ŞI VOIA DOMNULUI


Înainte de război, prin clasa a 8-a sau a 9-a, am stat câtva în mâna mea, rostind câteva cuvinte de binecuvântare. După
timp la un tâmplar. El a fost invalid, dar un om tare de treabă. S-a slujbă, am întrebat-o pe Lena, aşa o chema pe fată, ce crede ea
însurat la 30 de ani cu o fată simplă, ce lucra la C.A.P. Au avut doi despre cele întâmplate şi ea mi-a răspun, că poate nu s-a rugat
copii, băiat şi fată. Soţia a fost casnică, aveau de toate. Dar când suficient pentru mine ca slujitor şi că Dumnezeu îi cere să se
venea el de la serviciu, am observat că între ei nu era pace. Soţia roage mai mult.
tot timpul îi găsea nod în papură, niciodată nu era mulţumită şi Eu însă am înţeles că acesta era răspunsul Domnului pentru
mie îmi era milă de el. Privind la viaţa lor, m-a apucat frica. Pe mine. Nu i-am spus nimic şi peste puţin timp, am fost arestat. Mai
pământ trăieşti o singură dată şi cea mai frumoasă perioadă este târziu, am aflat că Lena s-a îmbolnăvit grav, că au purtat-o prin
tinereţea, când îţi întemeiezi o familie, apoi îţi creşti şi-ţi educi spitale şi nu i-a folosit la nimic şi că mama ei s-a pregătit pentru
copiii şi te pregăteşti pentru veşnicie. Acest om nu s-a însurat înmormântare. Când am fost eliberat, am vizitat-o cu un grup de
tânăr, este un om înţelept, dar şi-a stricat viaţa de familie. Oare fraţi, ne-am rugat pentru vindecare şi după aceea ea a început să
se mai poate repara ceva? Nu vedeam nicio cale de ieşire în se simtă mai bine. M-am încrezut total în Cuvântul lui Dumnezeu,
situaţia lui. La noi în Ucraina se puneau pe pereţi prosoape pentru că ştiam că El poate face din om bolnav, unul sănătos şi
cusute manual şi uneori vedeam scris pe ele: „Decât să trăieşti am cerut-o de nevastă. Când am făcut nunta, unii ziceau că au
rău cu soţul tău, mai bine rămâi singură mereu.” Acest adevăr înnebunit oamenii, că în loc s-o ducă la groapă, o mărită! Noi am
a fost verificat de foarte mulţi şi s-a transmis din generaţie în trăit împreună 43 de ani, am avut 8 copii și 42 de nepoţi. Slăvit să
generaţie. fie Domnul! Doar prima fetiţă a trecut la Domnul, numai după 4
Am fost aşa de descurajat, că dacă nu aveam credinţă luni de viaţă. La ora actuală, toţi copiii mei sunt la credinţă.
în Dumnezeu, nici nu m-aş fi însurat. Când m-am încrezut în După ce m-am căsătorit, am plecat în America, aşa cum
Domnul, am pus trei probleme înaintea Lui. Am ştiut că cel ce a mi-a vorbit Domnul cu mult timp înainte. Eu am fost împotriva
creat pe om, ca parte bărbătească şi parte femeiască, a pregătit plecării din ţară, întrucât vedeam ce nevoie este de fraţi
perechea potrivită pentru fiecare om. Mai ştiam că pasul lucrători, dar de fiecare dată când pleca câte un frate, mă rugam
căsătoriei este cel mai important din viaţa unui om, pentru sincer pentru el. Dumnezeu Îşi împlineşte voia Lui, folosindu-Se
că de aici începe înmulţirea neamului omenesc. Dumnezeu de oameni. Am stat în America câţiva ani, am vestit Cuvântul,
doreşte ca totul să decurgă după voia Lui. El nu a creat pe Adam apoi Dumnezeu m-a adus din nou în ţara mea. Dumnezeu ne
şi pe Eva din ţărâna pământului, ci numai pe Adam singur. Toate descoperea dinainte tot ce ni se va întâmpla. Ne-a spus şi că
celelalte vietăţi le-a creat perechi. Le-a adus în faţa omului, fetiţa care ni se va naşte, primul meu copil, va muri. Pentru noi
ca el să le dea nume la toate. Dar omul s-a simţit singur şi a fost o mare pierdere, dar am înţeles că aceasta a fost voia
Dumnezeu, văzând acest lucru, a zis: „Să-i facem omului un Lui. Am locuit atunci la un frate, care avea 10 copii. Aceasta a
ajutor potrivit’’ şi a creat-o pe Eva, nu din ţărână, ci din coasta fost imediat ce ne-am întors din America. Împreună cu fraţii, am
omului. Atunci el a rostit prorocia: ,,Iată carne din carnea mea stat mult în post şi rugăciune şi Dumnezeu ne binecuvânta în
şi os din oasele mele,ea se va numi femeie, pentru că este luată chip minunat şi ne învăţa multe lucruri. Însă nici reprezentanţii
din bărbat.’’Adam i-a pus numele Eva. puterii n-au stat degeaba. Au început să publice pin ziare tot
Se pare că omul simte plinătatea vieţii doar căsătorit, felul de lucruri mizerabile despre noi, atenţionându-i pe oameni
având parte de dragoste reciprocă, când iubeşte şi este iubit. să se ferească de noi, că suntem periculoşi.
Chiar de la început Dumnezeu S-a sfătuit cu înţelepciunea, de În timpul unei rugăciuni, Dumnezeu ne-a vorbit să plecăm
aceea şi eu m-am rugat Domnului în felul următor: ,,Doamne, în oraşul Liubar. Acolo ne-am întâlnit cu sora Nadia, care s-a
Ţie îţi încredinţez toată viaţa mea şi ajută-mă să pricep voia Ta bucurat foarte tare de această întâlnire, fiindcă a auzit cum
Tată de mine; să mă însor sau să rămân aşa; şi dacă e să mă lucrează Dumnezeu în urma rugăciunilor noastre şi ne-a rugat
însor, cu cine şi când?’’ Ca să primeşti răspuns, nu trebuie să fii să-i facem o vizită şi să ne rugăm pentru mama ei, care era pe
legat sufleteşte de nimeni, să fii liber şi sorţul tău încredinţează-l moarte. Femeia a stat prin spitale şi a fost trimisă acasă, pentru
definitiv în mâna Domnului, cu convingerea fermă că orice lucru că medicii ziceau că nu mai au ce să-i facă. Suferea de poliartrită;
şi orice dar venit de sus, de la Dumnezeu, este bun și voia Lui degetele de la mâini îi erau deformate şi nici nu le putea mişca.
totdeauna este blândă, plăcută şi desăvârşită. Trebuia hrănită şi îngrijită, ca un copil. Au venit copiii ei, şi-au luat
La prima problemă, am primit răspuns prin credinţă, rămas bun de la ea şi au plecat, că aveau serviciul undeva departe
pentru celelalte două, n-am insistat. Le-am încredinţat Domnului în ţară. Ei au plecat, iar femeia s-a încăpăţânat să trăiască. I-am
şi am fost convins că El va răspunde, dar la vremea potrivită. promis că venim a doua zi dimineaţa. Cu noi au mai venit cinci
Până atunci eu voi fi liber, fără pasiuni, fără ispite. Şi aşa am fraţi. Când am intrat în casă, imediat am îngenuncheat pentru
slujit Domnului până în anul 1953 când, în timpul unei slujbe la rugăciune, punându-ne mâinile peste ea. Dumnezeu s-a prezentat
biserică, o soră a fost umplută de Duhul Sfânt, a luat de mână
pe viitoarea mea soţie, a adus-o la mine şi a pus mâna fetei
(continuarea în pagina 18)

14 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

O minte sănătoasă
„Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.” (Proverbe 3:4)
„O minte sănătoasă câştigă bunăvoinţă...” (Proverbe 13:15)

O minte sănătoasă este mai mult decât un creier bine Cine nu va dobândi o minte sănătoasă, adică o minte
dezvoltat şi fără afecţiuni craniene, neurologice, mai mult decât înţeleaptă, este numit în Cartea Proverbele (sursa inspiraţiei
cunoştinţe în diferite domenii ale culturii, ştiinţei şi tehnicii. pentru articolele din seria Înţelepciune pentru înţelepţi),
Mintea sănătoasă, la care face referire înţeleptul, nu se primeşte un „om fără minte” Iată câteva dintre nebuniile acestora:
prin naştere şi nu se obţine prin dezvoltare fizică şi intelectuală, „un băiat fără minte” (Proverbe 7:7) este dus de minte şi
ci prin învăţătură sfântă. Numai înţelepciunea primită de la „preacurveşte cu o femeie” (Proverbe 6:32; 7:21-27) La rândul
Dumnezeu face mintea sănătoasă, adică te face să poţi gândi ei, „femeia frumoasă şi fără minte” (Proverbe 11:22) este o
corect. „Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei mare nenorocire într-o casă. Omul fără minte este leneş, dar
ce o păzesc, au o minte sănătoasă şi slava Lui ţine în veci.” visător: „Cine-şi lucrează ogorul va avea belşug de pâine, dar
(Psalmul 111:10) cine umblă după lucruri de nimic este fără minte.” (Proverbe
Învăţătura necesară pentru o minte sănătoasă trebuie 12:11) Iar dacă moşteneşte ceva de la părinţi, chiar „comori
însuşită cât mai timpuriu posibil, de aceea Moise a spus părinţilor de preţ şi untdelemn... omul fără minte le risipeşte.” (Proverbe
evrei referitor la legile sfinte: „Să le întipăreşti în mintea copiilor 21:20) Un astfel de om va comite şi alte imprudenţe: „Omul
tăi...” (Deuteronom 6:7). Cu acelaşi scop au fost scrise şi cărţile fără minte dă chezăşie, se pune chezaş pentru aproapele său.”
de înţelepciune ale Bibliei: „ca să dea celor neîncercaţi agerime (Proverbe 17:18) Înţeleptul aminteşte şi de „râsul celor fără
de minte, tânărului cunoştinţă şi chibzuinţă” (Proverbe 1:4) minte” (Eclesiastul 7:6), iar profetul, potrivit inspiraţiei divine,
Scripturile sfinte sunt pline de învăţături înţelepte şi potrivite asociază o minte sănătoasă cu binele şi pe un om fără minte cu
pentru instruirea unui copil, după cum scria Pavel lui Timotei: răul: „Căci poporul Meu este nebun, nu Mă cunoaşte; Sunt nişte
„din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea copii fără minte şi lipsiţi de pricepere; sunt meşteri să facă răul,
înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos dar nu ştiu să facă binele.” (Ieremia 4:22) Din nefericire, mulţi
Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos pot observa ca Achis că nu „duc lipsă de nebuni” (1 Samuel
ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în 21:15). Şi noi trebuie să recunoaştem faptul că înainte de a
neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu fi înţelepţiţi de Cuvântul lui Dumnezeu, eram „... fără minte,
totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3:15-17) neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri,
Numai cine învaţă din cărţile sfinte este un om cu minte, aşa trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urâţi şi urându-ne
cum scrie despre Ionatan, unchiul lui David, că „era sfetnic, om unii pe alţii.” (Tit 3:3)
cu minte şi învăţat” (1 Cronici 27:32) Aţi înţeles ce-i de făcut pentru a obţine o minte sănătoasă
Celui cu mintea sănătoasă i se deschid porţile „înaintea şi apoi bunăvoinţă „înaintea oamenilor”? Sau vreţi în viaţă să
oamenilor”, ca lui Daniel care, spre deosebire de toţi înţelepţii fiţi respinşi de către cei de la care aveţi nevoie să fiţi primiţi?
Babilonului, ce au cerut timp împăratului pentru a afla şi Felul în care vorbiţi şi acţionaţi vă va face atrăgători sau
tâlcui visul uitat şi nu au primit niciun răgaz, el a primit acestă respingători. Şi ce-i mai important, „înaintea lui Dumnezeu”,
îngăduinţă pentru că „a vorbit cu minte şi cu judecată” (Daniel atunci când se va zice: „Veniţi!” sau „Duceţi-vă!”, să fiţi primiţi
2:14) Ce a fost mai măreţ, a fost faptul că lui Daniel i s-au deschis cu „bunăvoinţă” Ciţiţi Proverbele de la 1:1, căci în numerele
porţile şi „înaintea lui Dumnezeu”, care i-a descoperit tânărului următoare ale revistei Betel, vor fi şi alte sfaturi din această
profet evreu visul şi interpretarea lui, căci „El descopere ce este carte binecuvântată şi când veţi ajunge la versetul acesta (3:4)
adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte veţi şti cine va „căpăta trecere.” Veniţi şi voi în clasa unde
lumina.” (Daniel 2:22) S-a văzut că „o minte sănătoasă câştigă înţelepciunea predă zilnic lecţii pentru viaţă şi veţi fi tot timpul
bunăvoinţă” înaintea Domnului, de aceea Daniel a zis în printre favoriţi!
rugăciune: „Pe Tine, Dumnezeul părinţilor mei, Te slăvesc şi Te
laud că mi-ai dat înţelepciune şi putere şi mi-ai făcut cunoscut Iosif Anca
ce Ţi-am cerut noi; căci ne-ai descoperit taina împăratului!”
(Daniel 2:23)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 15
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

O nouă carte v-am prescris acelaşi «tratament» pe care l-am făcut şi


eu.” El a luat o Biblie de pe birou şi a continuat: „Vedeţi
Un tânăr hindus din oraşul Kerala, această carte? În ea citesc înainte de a-i vizita pe bolnavii
India, a încercat tot felul de posibilităţi mei. Niciodată nu încep consultaţiile fără să citesc din
pentru a primi pacea sufletului, dar nu a ea. Biblia îmi dă echilibru interior. Nu-mi mulţumiţi mie,
reuşit. ci lui Dumnezeu! Şi mai presus de toate, continuaţi acest
În timp ce studia la o facultate «tratament».”
tehnică, a găsit pe balustrada universităţii o bucată
de hârtie. A citit cuvintele scrise pe ea: „Cine nu a fost Un cuvânt inspirat şi mântuitor
găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.”
Aceste cuvinte l-au preocupat în mod deosebit. A înţeles Un funcţionar a fost acuzat de furt. La locul lui de
că este vorba de religie, dar nu-şi amintea să fi citit aşa muncă dispăruse o mare sumă de bani. Era nevinovat, dar
ceva în scrierile hinduse. A întrebat pe un coleg dacă ştie nu putea dovedi acest lucru. Era disperat. Se simţea singur,
ceva despre aceste cuvinte. „Ele sunt din Biblie, undeva fără niciun ajutor şi expus unei soarte nemiloase. În mintea
în Apocalipsa”, a răspuns acesta. În ziua următoare şi-a lui tulburată, s-a ridicat un gând nebun: să-şi pună capăt
cumpărat o Biblie şi a început să o citească intensiv. zilelor. Şi-a procurat otravă şi a pus-o într-un pahar. Paharul
După un timp, a înţeles că este un păcătos care se era pe masă alături de o Biblie oferită de un unchi de-al
află departe de Dumnezeu. Avea nevoie de cineva să-l său. Înainte de a bea otrava, a deschis Biblia la nimereală
conducă la Dumnezeu. În timp ce a citit mai departe, a aflat şi a citit textul: „Temnicerul s-a deşteptat; şi, când a văzut
că există o Persoană: Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El era uşile temniţei deschise, a scos sabia şi era să se omoare,
răspunsul la toate întrebările sale. Când a recunoscut acest căci credea că cei închişi au fugit. Dar Pavel a strigat cu
lucru, s-a plecat pe genunchi şi L-a rugat pe Isus Hristos glas tare: «Să nu-ţi faci nici un rău, căci toţi suntem aici.»”
să vină şi în viaţa lui. Astfel, prin harul lui Dumnezeu a Funcţionarul s-a ridicat şi a aruncat otrava din pahar.
devenit un om nou. Apoi au început problemele cu cei Apoi a citit mai departe: „«Domnilor, ce trebuie să
din familia sa. Ei l-au alungat, dar Dumnezeu s-a îngrijit de fac ca să fiu mântuit?» Pavel şi Sila i-au răspuns: «Crede în
el. A putut să-şi termine studiile. Dumnezeu i-a ascultat Domnul Isus şi vei fi mântuit tu şi casa ta.»” O m u l
rugăciunea pentru o tovarăşă de viaţă. a meditat: Şi eu am nevoie de mântuire, nu numai de
În geanta lui se găseau totdeauna scrieri evanghelistice eliberarea din împrejurările apăsătoare. A răsfoit mai
pentru a le da şi altora când avea ocazie. Niciodată nu a departe Biblia şi a citit: „Dumnezeu porunceşte tuturor
uitat că prin cuvintele de pe o bucată de hârtie a cunoscut oamenilor de pretutindeni să se pocăiască.” A ascultat de
pe Isus Hristos ca Mântuitorul şi Domnul său. Cuvântul lui Dumnezeu şi a devenit un creştin credincios.
Mai târziu a fost descoperit cel care furase banii.
Funcţionarul şi-a reprimit locul de muncă, dar acum era
Tratamentul unei Cărţi un alt om, un om care trăia prin credinţă.

O doamnă, care avea deseori de luptat cu melancolia,


s-a hotărât să consulte un medic renumit. Acesta i-a pus Ţăranul irlandez şi Biblia dorită
multe întrebări, a notat răspunsurile şi a observat-o tăcut.
Până la urmă, s-a ridicat şi a spus: „Mergeţi acum acasă şi, În secolul al XlX-lea, când Biblia era foarte rară în
începând de astăzi, citiţi în fiecare seară o oră din Biblie. Irlanda, un ţăran a venit la un nobil, despre care ştia că
După o lună aş dori să vă văd din nou.“ Doamna a plecat, are un Noul Testament şi l-a rugat să i-l împrumute pentru
fără să spună un cuvânt. Gândea: „Medicul îşi bate joc de un timp pentru a-l putea citi.
mine. N-am venit la el să consult un preot, ci un medic.“ Însă nobilul, de teamă că se va putea deteriora cartea,
Totuşi, seara a căutat Biblia. „Până la urmă nu mă nu a vrut să i-o dea. Dar ţăranul nu şi-a pierdut curajul şi s-a
costă nimic. Voi încerca acest tratament.” Ea a citit şi după gândit cum ar putea totuşi să aibă Testamentul pentru a-l
câtva timp s-a simţit obligată să se roage. Aşa a făcut citi. Astfel, l-a rugat pe nobil să-i permită să vină în fiecare
seară de seară. Încetul cu încetul, o anumită armonie seară la el pentru a putea copia Noul Testament. Nobilul a
sufletească a alungat gândurile ei negre. Apoi a consultat fost de acord. Astfel, ţăranul a venit în fiecare seară după
din nou medicul. munca zilnică pentru a transcrie cartea cu mâinile lui
„O, dar se vede pe dumneavoastră că vă merge mai umflate. De multe ori scria până noaptea târziu, dar, după
bine!” a spus acesta. „Nu e de mirare. Pot să vă spun că multe luni, a transcris tot Noul Testament.

16 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Între timp, nobilul a intrat în posesia unui alt exemplar care era
tipărit cu litere mai mari. El i-a propus ţăranului să-i dea în schimbul
exemplarului tipărit, pe cel scris de mână. Acesta a fost de acord şi
Noul Testament scris de mână a ajuns în posesia nobilului. Şi astăzi
mai e păstrat în „Casa Bibliei” din Londra ca o mărturie a marii iubiri
faţă de Sfânta Scriptură.


Biblia salvată printr-un copil (continuarea din pagina 9)

Într-o seară, cineva a bătut la uşa unei familii credincioase.


Poliţia! Percheziţie! Era prea târziu pentru a ascunde ceva. Poliţiştii
au luat toată literatura creştină pe care au găsit-o în casă. Cu inima
Smochinul
întristată, locuitorii casei trebuiau să privească cum dispar pentru
totdeauna comorile lor preţioase. După plecarea acelor bărbaţi, uscat din rădăcini. Petru şi-a adus aminte de cele
în familie a domnit o mare tristeţe. Părinţii, bunicii şi copiii petrecute şi i-a zis lui Isus: «Învăţătorule, uite că
plângeau: „Cum să ajungem din nou la Biblia noastră?” Numai cel smochinul pe care l-ai blestemat, s-a uscat.»”
mai mic dintre copii nu plângea. El se afla acolo unde s-a aşezat (Marcu 11:13-21) Bineînţeles că, văzându-l
când poliţiştii au păşit în casă. „De ce plângeţi?” a strigat deodată uscat, proprietarii la scurt timp l-au tăiat. Aceasta
băiatul de patru ani. „Aici e Biblia!” Spre uimirea şi bucuria tuturor, este regula generală aplicată tuturor pomilor:
băiatul a ridicat Biblia de sub el. Când poliţiştii s-au aflat la uşă, „orice pom care nu face roadă bună, este tăiat
s-a aşezat peste Biblia familiei. Dumnezeu a permis să fie ascunsă şi aruncat în foc”. (Luca 3:9) Aşa rezultă şi din
acolo de privirile poliţiştilor. pilda smochinului neroditor, căci stăpânul a zis
Acel băiat, deşi avea numai patru ani, bănuia cât de valoros este vierului: „Iată că sunt trei ani, de când vin şi caut
Cuvântul scris al lui Dumnezeu. Cât valorează pentru dumneavoastră
rod în smochinul acesta şi nu găsesc. Taie-l. La
Biblia? Este şi pentru dumneavoastră cea mai mare comoară pe
ce să mai cuprindă şi pământul degeaba?” (Luca
acest pământ? Citiţi Cuvântul lui Dumnezeu şi veţi găsi fericirea
13:7) „Cine îngrijeşte de un smochin va mânca
sufletului dumneavoastră pentru veşnicie!
din rodul lui....” (Proverbe 27:18), dar dacă n-are
fructe şi-a pierdut toată dulceaţa.
Hoţul convertit Smochinul este folosit pentru alimentaţie
şi în cazuri speciale pentru vindecare, căci cu
Un hoţ a pătruns într-o seară într-o casă. Când a auzit zgomot, „...o turtă de smochine... Ezechia s-a vindecat.”
s-a ascuns repede sub pat. Spre groaza lui, toată familia s-a strâns ( 2 Regi 20:7) Este un pom binecuvântat, dar
tocmai în camera aceea unde era ascuns el. Tatăl s-a aşezat exact pe iată că poate fi şi blestemat. La fel noi, oamenii,
acel pat, a luat o carte şi a citit o pagină din ea soţiei şi copiilor lui. Erau am fost creaţi de Dumnezeu şi binecuvântaţi
cuvinte minunate; aşa ceva nu auzise hoţul niciodată. După citire, imediat după aceea, cum şi în vremea noastră
toată familia a îngenuncheat pentru rugăciune. Tatăl s-a adresat lui copii sunt duşi la adunare pentru binecuvântare.
Dumnezeu ca unui prieten prezent. Hoţul nu s-a gândit niciodată că Vom rămâne binecuvântaţi sau vom sfârşi
se poate vorbi cu o aşa încredere şi aşa de liber cu Dumnezeu. prin a fi blestemaţi ? Totul depinde de rodirea
Apoi s-au dus toţi la culcare şi în casă s-a făcut linişte. Hoţul a noastră. „Îi veţi cunoaşte după roadele lor.
ieşit din ascunzătoarea lui şi, tremurând de frică, a părăsit în grabă Culeg oamenii struguri din spini sau smochine
casa, fără să ia ceva cu el în afară de cartea neagră misterioasă care din mărăcini?” (Matei 7:16) Vă doresc să fiţi
a rămas pe masă. o binecuvântare prin felul în care ascultaţi,
Era o Biblie. A început să o citească. Treptat a ajuns la convingerea învăţaţi şi vă implicaţi în diferite activităţi bune
că în această carte se găseşte secretul fericirii adevărate! Au trecut în familie, biserică şi societate!
luni de zile până când acel bărbat s-a îndreptat în credinţă spre
jertfa Domnului Isus Hristos, I-a recunoscut lui Dumnezeu păcatele Învăţătorul
şi a primit iertarea. Ce mai rămânea de făcut? Să ducă înapoi Biblia
proprietarului ei şi să îi povestească întâmplarea lui. Atunci tatăl şi
fostul hoţ au mulţumit Domnului în aceeaşi cameră că El i-a făcut
fraţi, prin credinţa în Hristos.
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 17
(Isaia 12:4)
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări
1. Despre cine este menționat că era iute de picioare, ca
o căprioară de câmp?
2. Cine a ajuns să fie căpetenia celor care aveau datorii
Cine sunt eu? sau care erau nemulțumiți?
Moise, David, David, Solomon, Ilie, Sunamita, 3. Ce om a avut o vedenie, deși era orb?
Mica, Isaia, Ioel, Ioan, Iosif, Maria, Domnul Isus 4. La care oameni li s-au spus că au lucrat ca niște
nebuni?
Femei din Biblie de la A la Z: 5. Despre cine este scris că aprinde cărbunii cu suflarea
Abigail, Bilha, Candace, Debora, Eunice, Fivi, lui?
6. Cine a spus despre sine că lumina ochilor nu mai este
Gomera, Hulda, Iael, Lidia, Merab, Naomi,
cu el?
Orpa, Penina, Roda, Safira, Șifra, Tabita, Țeruia, 7. Care împărat a murit după ce a fost lovit de săgeata
Vasti, Zereș. unui om care a tras la întâmplare?
8. Despre cine este menționat că a îngălbenit și gândul i
s-a tulburat?
9. În ce luptă, doi oameni au omorât douăzeci de oameni
pe o întindere de aproape o jumătate de pogon?
10. Despre cine este menționat că îi fugea somnul de pe
ochi din cauza frigului?

(continuarea din pagina 14)


şi Duhul Domnului s-a coborât din nou peste noi toţi. Femeia s-a
PLANURILE ŞI VOIA DOMNULUI ridicat singură în picioare, fără ajutorul cuiva dintre noi. Era ca
un schelet, numai piele şi os. Noi am dat slavă lui Dumnezeu şi
ne-am ridicat de pe genunchi. Femeia atunci a cerut să i se dea în
prin puterea Duhului Sânt şi ne-a umplut pe toţi şi ne-a făcut de braţe copilaşul Nadiei şi i l-au dat.
cunoscut că s-a atins de bolnavă cu vindecare, însă ea nu are Chiar atunci a intrat în casă soţul femeii, care nu era la
curajul să se ridice. Ne‑am oprit din rugăciune şi am întrebat-o credinţă. Când a văzut-o în picioare şi cu copilul în braţe, s-a
cum s-a simţit în timpul rugăciunii. Ea a răspuns că i-a venit să se aruncat cu faţa la pământ şi a dat slavă lui Dumnezeu plângând
ridice, dar nu a avut curaj, pentru că nu se ridicase de mult timp. şi strigând: ,,Dumnezeu a făcut minunea! Dumnezeu a făcut
S-a uitat mirată la degetele ei, care erau drepte acum, și în plus, minunea!’’După cele petrecute, femeia a mai trăit 30 de ani,
putea să şi le mişte. Plină de bucurie, a cerut un prosopel, să vadă bucurându-se de sănătate şi de nepoţi.
dacă poate singură să se şteargă pe faţă. A reuşit. A mai cerut o
bucăţică de pâine, să vadă dacă o poate duce la gură. A reuşit şi
acest lucru. Atunci noi am zis că o să ne mai rugăm o dată şi dacă Extras din cartea „Urmează-mă” de Alexandru Gula
simte dorinţa de a se ridica, să se ridice, că Domnul o va ajuta. Traducerea Tania Drozd
Am început să ne rugăm, punându-ne din nou mâinile peste ea Publicat cu permisiune

Premianți: Căprariu Damaris, Hotina Damaris, Leahu Jonathan,


Mandici Gabriela, Moisiuc Ovidiu.

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 31.05.2017


pe adresa redacţiei
Notă: Paginile care intră în concurs sunt: 6, 7 şi 18.
La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii şi adolescenţi până la 18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Necumpătarea Cumpătarea
Supraalimentaţia, sedentarismul şi surmenajul Se regretă adesea discursurile, dar niciodată tăcerile.
constituie trei factori de risc ai omului contemporan, Cel ce nu ştie să tacă când trebuie, nu ştie să vorbească.
subminându-i permanent sănătatea şi scurtându-i viaţa.
O clipă de răbdare te poate salva de la un dezastru, un
Cei care ascultă de plăcerile pântecului au scurte şi moment de nerăbdare poate provoca o nenorocire.
puţine satisfacţii. Necumpătarea te face rob patimilor
şi plăcerilor păcatului. Munca şi cumpătarea sunt cele două leacuri adevărate
ale omului. Munca îi sporeşte pofta de mâncare, iar
Lăcomia a nenorocit pe mulţi oameni, care au uitat de cumpătarea îl învaţă să nu abuzeze de ea.
cumpătare, atunci când au fost copleşiţi de bunătăţi.
Fii stăpân pe pasiunile tale, pentru a nu ajunge ele
E mai uşor să controlezi primele dorinţe nesănătoase, stăpâne pe fiinţa ta! Cel ce-şi cunoaşte cusururile, se va
decât să te lupţi cu toate ce urmează. Luptă-te cu un putea feri de ele.
pui de tigru, nu cu un tigru matur!
Învaţă-te să te controlezi şi când eşti singur sau nu are
Cei zgârciţi îngrămădesc la averi de parcă nu vor muri cine te struni; respectă pe Dumnezeu, care te vede şi
niciodată, iar cei risipitori cheltuiesc de parcă ar muri fiinţa ta, creată după asemănarea Lui!
la scurt timp.
Dacă ai cucerit epitetele: respectuos, cumsecade,
Somnul este lanţul de aur care ne ţine sănătatea binevoitor, corect, bagă de seamă să nu ai de-a face
şi trupul în stare de funcţionare, dar dacă întrece vreodată cu epitetele contrare.
măsura, este rău.
Un copil care primeşte tot ce cere, poate deveni un Fericit este omul care trăieşte modest şi plăteşte
necumpătat cronic, ceea ce va face din el un om cinstit, nu cheltuieşte mai mult decât câştigă în
nemulţumit şi nefericit. realitate şi nici nu se ruinează făcând datorii.

„Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că „Prin harul, care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre
voi curăţiţi partea de afară a paharului şi a blidului, voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se
dar înăuntru sunt pline de răpire şi de necumpătare.” cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine,
(Matei 23:25) potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o
Dumnezeu fiecăruia.” (Romani 12:3)
„Căci noi n-am adus nimic în lume, şi nici nu putem să
luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem, deci, cu ce să ne „Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de
hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce cinste, cumpătaţi, sănătoşi în credinţă, în dragoste, în
vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ răbdare. (femeile)... să fie cumpătate, cu viaţa curată,
şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă să‑şi vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor
pe oameni în prăpăd şi pierzare. Căci iubirea de bani este lor, ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu.
rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după Sfătuieşte, de asemenea, pe tineri să fie cumpătaţi”.
ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri (Tit 2:2-6)
cu o mulţime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu,
fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, „Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru
credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea.” toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu
(1 Timotei 6:7-11) păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de
acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie.” (Tit 2:11-12)

caprele la stânga oile la dreapta... 19


Minunate sunt lucrările Domnului...
DIAMANTUL
mai mult decât o simplă piatră
„Îţi voi face fruntea ca un diamant, mai aspră decât stânca...”
(Ezechiel 3:9)
„...tot felul de pietre scumpe: cu sardonic, cu topaz,
cu diamant...” (Ezechiel 28:13)
În urmă cu câțiva ani, într-o mină din Africa, a fost găsit
diamantul Cullinan, de aprox 3000 de carate. Regele britanic
a căutat un expert care să se ocupe de tăierea diamantului,
pentru ca acesta să îi împodobească coroana sa. Diamantul a
fost studiat 12 luni înainte de a fi tăiat, iar ceea ce a urmat
a scos la iveală adevărata valoare sub denumirea de „Steaua
Africii”. Îți poți imagina cum s-a petrecut transformarea? Totul strălucire, ci și ca efectul pe care îl are la atingere. Una dintre
începe în adâncimile pământului, la 150 km, unde temperaturile cele mai cunoscute tăieri ale diamantului este briliantul rotund,
foarte ridicate, 1200-1400 °C și presiunile mari formează rocile având 57 de fațete și evident, o strălucire deosebită.
Perodotit și Eclogit, bogate în gaz și în special în carbon. Alte două aspecte interesante ale diamantului sunt
Grafitul pur din interiorul acestor roci este cristalizat mai rezistența la zgâriere, având cea mai mare duritate dintre
târziu în timpul de răcire, într-o piatră nesimetrică și aparent toate mineralele, și urma pe care o lasă pe o suprafață prin
fără o strălucire atrăgătoare.  Roca extrasă din interiorul minei frecare. Diamantul nu primește culoarea obiectului, ci își lasă
este supusă unor teste pentru ca strălucirea captivă înăuntrul urma sa de culoare albă.
ei, să poate fi valorificată sub cea mai aleasă formă, dar și În final, aș vrea să privești o clipă spre tine. Asemeni
mai rezistentă, purtând denumirea de „diamant”. Această diamantului, la început te asemeni cu acea rocă brută
denumire provine din limba greacă: adamus și se traduce prin: formată prin presiune mare și temperatură ridicată. Ceea ce
„de neînvins, indestructibil”. e important, căci Creatorul știe strălucirea din interior și Și-a
Prima etapă, care va defini mărimea diamantului este propus cu siguranță să o elibereze de orice zgură, pentru a o
stabilirea greutății în carate. Urmează clasificarea diamantului folosi într-un mod minunat. Acesta este motivul pentru care îți
în funcție de culoare. Diamantele sunt împărțite în două grupe este testată greutatea și tu va trebui să echivalezi în balanța Sa
principale: colorless (incolore) și fancy. Cu cât un diamant foarte exactă, o greutate veșnică de slavă.
este mai lipsit de culoare (incolor), cu atât gradul lui pe scala Urmează ca Dumnezeu să stabilească culoarea și claritatea
de culoare va fi mai bun. Aceste trepte individuale de culori ta, căci doar așa El va ști lucrarea în care vei fi folositor pentru
sunt aproape invizibile unui ochi liber, de aceea este nevoie Numele Său. Ochiului Său nu îi scapă nicio impuritate care ar
de un ochi bine antrenat al expertului și chiar de aparatele putea împiedica strălucirea Sa în tine, dar prin sângele Lui, El
microscopice care stabilesc cu precizie nuanța acestuia. poate să o îndepărteze.
Evaluarea diamantului devine tot mai amplă, fiind notată Ultima etapă de tăiere și șlefuire, chiar dacă este dureroasă,
claritatea acestuia. Chiar dacă majoritatea imperfecțiunilor cu siguranță are un final glorios. Cu cât diamantul tău va avea mai
sunt microscopice și nu afectează frumusețea diamantului multe fațete, acesta va reflecta mai multă lumină, cu cât va fi mai
privit cu ochiul liber, diamantul cu cele mai puține și mici șlefuit, atingerea lui va fi mai fină. Într-una din cărţile lui George
imperfecțiuni, are cel mai înalt grad pe scala evaluării clarității, MacDonald, unul din personaje face această remarcă dureroasă:
promițând o strălucire cât mai puternică, care va provoca „Mă întreb de ce m-a făcut Dumnezeu. Nu văd nici un scop în
pregătirea sa pentru un loc de cinste. aceasta!” Un alt personaj îi răspunde: „Poate nu vezi nici un scop
Dacă în mare parte clasificarea diamantului a fost făcută, acum, dar El nici n-a terminat să te facă. Şi pe lângă aceasta, tu te
etapa de tăiere și șlefuire va stabili cea mai importantă parte împotriveşti procesului.”
din atribuția acestuia. Tăierea în fațete este un procedeu prin Acum, poate înțelegi mai mult rostul încercărilor din
care o parte din lumina căzută pe suprafața plană a unei fațete viața ta. Crede că fiecare problemă contribuie la strălucirea
foarte bine lustruite, este reflectată ca de o oglindă, punând diamantului tău și ce poate fi mai glorios la sfârșit, decât ca,
în evidență strălucirea pietrei. O altă parte din lumina care absorbind lumina Marelui Soare, să fii îmbrăcat în strălucire
pătrunde în diamant este reflectată de fațetele din partea sa pentru totdeauna. Un proverb spune: „Diamantele nu sunt nimic
inferioară, dând naștere așa numitelor „focuri” ale pietrei. Și altceva, decât bucăți de cărbune care și-au continuat treaba.”
totuși, diamantul nu este complet fără șlefuirea care sporește Frances Gerety afirma: „Un diamant este pentru totdeauna.”
finețea suprafeței acestuia. Dacă șlefuirea este una de slabă
calitate, piatra prețioasă va avea de suferit nu doar ca și Luntraș Naomi

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,


răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”

S-ar putea să vă placă și