Sunteți pe pagina 1din 20

Înțelepciunea lui Iisus Sirah

capitolul XIII
1. Cine se va atinge de smoală se va mânji și cine se
însoțește cu cel trufaș se va asemăna cu acesta.
2. Să nu ridici o povară prea grea pentru tine și să
nu te însoțești cu un om mai puternic și mai bogat
decât tine. Cum se vor putera însoți oala de lut pag. 3
cu căldarea? Prima se va izbi de cealalaltă și se va Inocența copilăriei – Învățătorul
sparge.
3. Bogatul a făcut o nedreptate și tot el s-a supărat; pag. 4
săracul a îndurat nedreptatea și tot el își va cere Iaebeț, tânărul care și-a depășit condiția cu ajutorul lui
iertare. Dumnezeu – Iosif Ignat
4. Dacă îi ești de folos, se slujește de tine, iar dacă te
afli la nevoie, te va părăsi. pag. 4
5. Dacă vei avea [ceva bani], va trăi alături de tine Mărturii ale credinței din fosta URSS – Material prelucrat
și te va jăfui fără să-i pese.
6. Dacă are nevoie de tine, te va înșela, îți va zâmbi
de Bogdan Fereșteanu
și-ți va da speranțe, îți va spune vorbe frumoase și pag. 6
te va întreba: „De ce ai nevoie?”
7. Și te va umili la ospețele lui până te va prăda de
Fapte și consecințe • Nevoia de a spune NU
două sau de trei ori, iar la sfârșit își va bate joc de Vrajmașii – Denisa Vișovan
tine. După aceea, când te va vedea, nu te va mai
pag. 7
băga în seamă și va clătina din cap în privința ta.
8. Ferește-te să te lași înselat și să fii umilit din Îngerul Domnului s-a arătat – Estera Anistoroaiei
pricina nechibzuinței tale.
pag. 8
9. Când te poftește un om puternic, încearcă să te
ții deoparte și el te va pofti cu atât mai mult. Meditații din cartea Proverbele lui Solomon –
10. Nu te împinge [în față], ca să nu fii dat înapoi, Marin Pintilie
dar nu sta nici prea departe, ca să nu fii uitat.
11. Nu vorbi cu el de la egal la egal și nu te încrede pag. 9
în lungile lui cuvântări; căci prin vorbăria lui el te Rândunica – Învățătorul
pune la încercare și, ca în glumă, te va iscodi.
12. Nemilos e cel care împrăștie vorbe; el nu te va pag. 10
cruța de răutăți și lanțuri. Daniela – Draga Ujeniuc
13. Păzește-te și fii cu mare băgare de seamă, căci
umbli pe marginea prăpastiei. pag. 13
14. Auzind aceste lucruri în somnul tău, să te Pregătit pentru talanți – Andrei Hapca
trezești și să-L iubești pe Domnul toată viața ta și
să Îl chemi întru mântuirea ta. pag. 14
15. Orice viețuitoare iubește pe cel asemenea ei și Avem un Dumnezeu omniprezent – Sergiu Culda
orice om pe aproapele său.
16. Orice ființă se împerechează după soiul său și pag. 15
omul se va alipi de cel care-i este asemenea. „Un baiat fără minte” – Iosif Anca
17. Cum vor sta alături lupul și mielul? Așa și
păcătosul cu cel evlavios. pag. 16
Un spin în ochi su o grădina?
(continuare în pagina 8) Cum reziști provocărilor vieții?
Ești prevăzător?
Fondurile necesare editării si distribuirii
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con- pag. 18
Răspunsuri, întrebări
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care
doresc să sprijine această lucrare pot depune pag. 19
bani în contul Asociaţiei Creştine de caritate Nevrednicia / Vrednicia
Gosen, deschis la BCR Arad, având codul IBAN: pag. 20
RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001. Gheața – Rebeca Dagău
Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!
Colectivul redacţiei
ISSN: 1583-2589
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Editorial

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”


(Coloseni 3:16)

Inocenţa copilăriei
Înţelesul cuvântului inocent în limba română imagini filmate imorale şi chiar trupuri dezgolite. Urmează dorinţa de
este, între altele: candid, cast, fecioresc, pudic, virgin, a vedea mai mult şi nu se lasă aşteptată prea mult, prin stârnirea
nestricat, vergur, curat, neîntinat, nepătat, pur, neatins. poftelor, dorinţa de a practica ceea ce aţi văzut, care prin minciuna
Fiecare copil se naşte cu aceste caracteristici, dar lumea ispitirii a fost prezentat ca ceva foarte plăcut. Da, există o plăcere
din jur, aflată sub dominaţia diavolului, desfăşoară în fizică de moment – „plăcerile de o clipă ale păcatului” (Evrei 11:25).
vremea aceasta o campanie fără precedent pentru Dar ce urmează? Setea de a repeta plăcerea, căci a fost aşa de scurtă,
pierderea foarte timpurie a inocenţei. Cum diavolul împletită cu tot mai slaba capacitate de a te opune acelei plăceri,
este mincinos, îşi ascunde scopul distructiv în promisiuni care se vrea saturată cu tot mai mult, mai senzaţional, în nădejdea
atrăgătoare. Pierderea inocenţei, pe fondul ofertelor înşelătoare că plăcerea poate fi mai puternică, mai de durată. Aici
acestui duşman de moarte al omului, s-a produs pentru apare dependenţa de pornografie, de masturbare şi de alte păcate
prima dată în istoria umană în grădina Edenului. murdare. În paralel cu această faţă de plăcere a păcatului
Acolo, Eva şi Adam au gustat din pomul se instalează stări de vinovăţie, de mustrare de
cunoştinţei binelui şi a răului, ceea conştiinţă, de nefericire şi ce-i mai grav,
ce a însemnat pierderea toate acestea au repercusiuni în viitor.
inocenţei, sub impactul Astfel, un băiat care a privit trupul
promisiunilor că vor dezgolit al femeilor, nu se mai
fi „ca Dumnezeu, poate uita cu deplin respect şi
cunoscând binele şi libertate spre fete. O fată ce şi-a
răul” (Geneza 3:5). permis atingeri şi sărutări, nu mai
Este o istorie unică, poate gusta valoarea unui sărut
irepetabilă, dar ceva din curat atunci când se va căsători.
acea experienţă dureroasă, Amintirile din faţa computerului,
se petrece cu fiecare om care plimbările şi îmbrăţişările din parc, o vor
ajunge să cunoască goliciunea face să se simtă murdară şi să dorească
trupului fizic cu toate ispitele ce să se ascundă de trecutul ei. Pierderea
derivă de aici. controlului asupra ochilor, prin pofta ochilor şi apoi
Dragi copii şi adolescenţi, vrem să fim realişti a întregului trup, prin celelalte pofte, duce la flirt,
şi conştienţi că odată cu maturizarea, este necesar să ceea ce nu face decât să scadă potenţialul dragostei
ne cunoaştem parametrii fizici ai existenţei noastre şi bucuria de a iubi şi a fi iubit. De aceea „nu stîrniţi,
umane, dar la vremea potrivită, rânduită de Creator nu treziţi dragostea, până nu vine ea!” (Cântarea
pentru a putea accesa cu succes şi fără nicio pierdere Cântărilor 2:7)
aceste funcţii. Ispita curiozităţii premature şi exploatarea Aşadar, dragii mei, lăsaţi părinţii să vă
fără control a ceea ce pot oferi poftele trupului este expună, atunci când ei vor considera că este timpul potrivit, fiecare
atracţia cea mai puternică a copilăriei. Necunoaşterea a lucru referitor la sexualitate şi la viaţa de familie, pentru a putea
ceea ce se ascunde în spatele acestei cortine magice, ce gusta la timp fructele dragostei. Nu rupeţi florile din cireş, chiar
se vrea a se da pe deplin şi dintr-o dată la o parte, face din dacă par frumoase, căci nu vor mai ieşi din ele cireşe. Nu rupeţi şi
copil o pradă uşoară pentru monstrul îmbrăcat în culorile nu mâncaţi nici cireşele necoapte, căci n-au gust dulce. Aşteptaţi şi
curcubeului. Concret, televizorul şi internetul şi mai nou veţi vedea ce frumoase sunt, la vedere şi la mâncare, atunci când
educaţia sexuală în şcoli şi în grădiniţe şi toate practicile sunt coapte. Înţelegeţi că este mult, mult mai uşor şi mai bine,
colegilor voştri, vă oferă posibilitatea expunerii şi privirii acum şi pentru toată viaţa, să nu cunoaşteţi anumite lucruri despre
trupurilor celorlaţi oameni mari şi copii, în ipostaze sexualitate, pentru că diavolul a pervertit foarte mult ceea ce este
voluptuoase. natural, sănătos şi cu adevărat plăcut. Cât despre viaţa de familie,
Sfaturile pe care vi le dau aici sunt inspirate lăsaţi-vă învăţaţi de oameni sfinţi, nu de păcătoşii pe care îi aşteaptă
din Cartea pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu, carte prin mânia lui Dumnezeu. „Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşerte; căci
care suntem învăţaţi cum să trăim frumos şi fericiţi în din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii
lumea acesta păcătoasă şi cum să ajungem cu siguranţă neascultători.” (Efeseni 5:6) „Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la
în Împărăţia lui Dumnezeu. Dacă aţi şti ce nefericiţi sunt necurăţie, ci la sfinţire” (1 Tesaloniceni 4:7).
cei ce şi-au pierdut inocenţa şi, de regulă, imediat după
aceasta, puritatea, aţi fugi ca oile de lup, să fiţi cât mai Învăţătorul
aproape de păstor, pentru a scăpa de ghearele şi colţii
lui ucigaşi. Întâi este o atracţie insistentă pentru a vedea

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 3
(Isaia 12:4)
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

I A E B E Ţ
tânărul care și-a depășit
condiția cu ajuturul lui
Dumnezeu
(1 Cronici 4:9-10)

Era un tânăr timid, tăcut şi mai ales... trist. Sau poate era
doar senzaţia pe care ţi-o dădea atunci când îi auzeai numele:
TRIST. Pentru că aşa îl chema: Trist. Chiar dacă cei din jur îl
ironizau destul de des şi făceau multe glume nesărate pe seama
lui, nu se sinchisea foarte tare, sau cel puţin aşa dădea impresia.
În ochii lui sclipea o inteligenţă şi o hotărâre pe care nu le prea
observai la ceilalţi tineri din jurul lui. Era ferm hotărât să nu se
lase influenţat nici de batjocurile tovarăşilor lui, nici de condiţia
precară a familiei din care provenea, nici de trecutul care-l
apăsa cu o forţă de fier, gata să-l strivească. Sărăcia cuvintelor
era compensată de forţa mentală cu care îşi proiecta viitorul;
era în stare să stea ore în şir seara în pat şi să viseze cum va
arăta într-o zi familia lui, casa, hambarele, acareturile cu vite,
locurile de păşunat, ogoarele şi copiii jucându-se prin curte.
Dar Iaebeţ (aşa sună numele lui în ebraică) nu doar visa, era
deosebit de harnic, întreprinzător şi sărea mereu primul atunci
când era ceva de făcut în casă. Şi mai ales, se ruga mult, după ori pe fratele lui, Esau. Într-o zi însă, s-a întâlnit cu Dumnezeu şi
ce se însera, în timp ce se plimba singur pe potecile care duceau atunci s-a petrecut ceva dramatic. Atât de hotărât a fost Iacov
din sat înspre dealurile din jur. Îi plăcea tare mult să rămână să obţină o binecuvântare de la Dumnezeu, încât s-a agăţat de
numai el cu Dumnezeu. Ştia că există Dumnezeu şi că El aude El şi nu l-a lăsat să plece până dimineaţa. Atunci, Dumnezeu i-a
tot ce îi spune un tânăr timid, singuratic şi fără prea multe şanse schimbat numele din Iacov în Israel (Cel ce luptă cu Dumnezeu
de reuşită în viaţă. şi iese biruitor) şi de atunci aşa i-a rămas numele, care s-a
Da, viaţa fusese dură cu el, chiar de la începutul ei. Mama transmis tuturor urmaşilor lui. Asta-i de-a dreptul fascinant!
lui avusese foarte mari dureri atunci când l-a născut, ba chiar Să te lupţi cu Dumnezeu în rugăciune până când viaţa ta se
rămăsese marcată fizic şi psihic după naşterea lui. În neamul schimbă pentru totdeauna... Asta voia şi el, Iaebeţ, să facă. Nu-l
lor exista un obicei ciudat, şi anume ca pruncii care se năşteau, interesa atât numele, cât viitorul lui. Era ferm hotărât să nu se
să primească nume în funcţie de ceea ce simţeau sau credeau lase în voia sorţii potrivnice şi să facă totul pentru a-şi realiza
părinţii că vor deveni copiii în viaţă. Spre exemplu, avusese o visurile. Dar oare va reuşi? N- au mai încercat atâţia înaintea
străbunică cu numele Lea, care atunci când născuse al patrulea lui şi degeaba??... Nu cumva se lupta cu morile de vânt? Oare
copil, fusese atât de entuziasmată, încât a exclamat: „Aleluia! depindea numai de el sau numai de Dumnezeu? Sau şi de el şi
Slăvit să fie Domnul!”. Şi aşa i-a rămas numele copilului: de Dumnezeu?
„Lăudat să fie Domnul” (Iuda în evreieşte). Străbunicul lui, Voi ce ziceţi, a reuşit Iaebeţ să-şi împlinească visurile sau nu?
Iuda, a avut doi băieţi cărora mama lor le-a pus nume mai Haideţi să vedem ce calităţi a avut băiatul acesta, încât
puţin inspirate, ba chiar destul de ciudate: „Spărtură” (Pereţ) până la urmă a reuşit ce şi-a propus.
şi „Cărămiziu” (Zerah). Îi venea şi lui să râdă când se gândea la
aceste nume şi se mai consola că, totuşi, numele lui nu suna
chiar atât de urât. La urma urmei, în durerea ei, mama putea
I Insistent. N-a vrut în ruptul capului să-şi accepte soarta
potrivnică. Cu ce era el de vină că mama lui l-a născut cu
durere? De ce să-şi nenorocească prezentul şi viitorul, din cauza
să-i pună un nume mai neplăcut, ca: Nedoritul, Nenorocitul, originii lui cu probleme? Nu, nu va accepta aşa ceva.
Plângăciosul, Zbârcitul sau Orăcăială... În casa lor se spuneau Aţi văzut copii insistenţi? Da? Nu vorbesc de cei insistenţi
în fiecare seară poveşti din trecutul glorios al neamului lor şi în rău, care nu vor să asculte de părinţi şi de profesori. Sau
cel mai mult îl fascina povestea despre stră-străbunicul său de cei care nu vor să se îmbrace când e frig sau să se tundă
Iacov, al cărui nume fusese schimbat chiar de Dumnezeu. când le-a crescut părul. Sau să meargă la culcare când se dă
Wow!!! Asta-i chiar interesant... Stră-străbunicul lui avusese stingerea acasă. Vorbesc de cei care nu vor să cedeze când
un nume rău: Înşelătorul (şmecherul) şi chiar se potrivea cu sunt provocaţi să înjure, să fure, să fumeze sau să privească la
caracterul lui: odată l-a înşelat pe tatăl său, Isaac, şi de două mizerii pe telefon. Vorbesc de cei care refuză să vorbească, să

4 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

se îmbrace sau să se poarte după moda vremii. De cei care n-au


părinţi cu relaţii şi bani ca „să le ungă rotiţele” pe la şcoală, dar
insistă să demonstreze la toţi că nu-s nici proşti, nici needucaţi,
nici leneşi. De cei care refuză să accepte ideea că pocăiţii sunt
oameni înguşti, fără orizont, fără bucurii, fără viitor şi cred ce-i
învaţă Biblia, părinţii lor şi Biserica. Asta-i o insistenţă bună, ca
a lui Iaebeţ.
Te încurajez să rămâi în continuare aşa!

A Activ. Iaebeţ nu doar că era insistent, nevrând să fie


aruncat la marginea societăţii. El avea şi hotărârea fermă
să-i depăşească pe toţi şi să se aşeze în fruntea plutonului.
Biblia ne spune că a reuşit, fiind cel mai cu vază dintre fraţii lui.
(v.9a) Îmi plac tinerii activi, care vor să facă ceva mai mult decât
să mănânce, să doarmă, să se căsătorească, să facă copii şi să
meargă duminica la biserică. Adică să lase ceva notabil în urma
lor. Desigur că n-o să mai poţi reinventa becul, motorul în patru
timpi sau corul pe patru voci, dar cine ştie ce alte lucruri utile

Mărturii din fosta URSS


pentru omenire aşteaptă să fie descoperite de un tânăr activ?
Contează foarte mult şi calea pe care vrei să te faci
remarcat. Unii tineri încearcă să impresioneze prin ţinuta sau
coafura excentrică, alţii prin limbajul vulgar, alţii prin inteligenţă
sau cultură. Iaebeţ putea să intre în sala de forţă şi să iasă de
Valentin scrie: “M-am născut în 1950 în orașul Donetsk,
acolo un pachet de 120 kg de muşchi şi fibră şi apoi să-i pună
Ukraina.. Din 1983 şi până în 1988 am fost membru într-o
la respect pe toţi cei din jur. Sau putea să plece în altă ţară sau
biserică în Donetsk. În prezent trăiesc în oraşul Şahtî, regiunea
să-şi schimbe numele. Iaebeţ a ales însă o altă cale, pe care v-o
Rostov, Rusia. Am fost condamnat pentru credința creștină la
recomand cu multă căldură.

E
două termene de închisoare sub regimul comunist din Uniunea
Evlavios. Nu cred că înţelegeţi mulţi termenul acesta. Omul
Sovietică, primul termen (doi ani) din aprilie 1979 până în aprilie
evlavios este omul credincios, care se teme de Dumnezeu şi
1981 şi al doilea termen (trei ani și jumătste) din iulie 1985 până
are o bună relaţie cu El. Să vă dau două exemple din Biblie.
în ianuarie 1988.” Beniamin a fost închis timp de doi ani în
Estera era o fată foarte frumoasă, dar a ales să meargă
Republica Buriată a Uniunii Sovietice, la granița cu Lacul Baikal,
în mijlocire la împărat nu îmbrăcându-se extravagant sau
la 6000 km depărtare de casă. Întreaga populație din zonă este
provocator, ci postind şi rugându-se. Şi a reuşit. Timotei era
mongolă. În toată această perioadă, cei cinci copii ai săi au
un tânăr timid, cu o origine care-l dezavantaja, dar a decis să
rămas fără tată. Acuzația: Am tipărit ilegal literatură creștină.
asculte sfatul lui Pavel şi să devină un tânăr evlavios. Aşa a
„Aflându-mă în al doilea termen de închisoare, unul dintre
rămas numele lui menţionat în multe locuri în Biblie şi două
condamnați m-a amenințat că mă omoară, dar Dumnezeu m-a
epistole care-i poartă numele, deosebit de frumoase.
protejat ca prin miracol și nimic rău nu mi s-a întâmplat. Apoi
Poţi să impresionezi prin frumuseţe, ţinută, bronz,
am înțeles că acestea erau intenţiile autorităţilor, de a mă
inteligenţă sau dotări materiale sau te poţi face remarcat prin
speria. Cel care m-a amenințat cu moartea, a avut el însuși un
evlavie (iubitor de Scriptură, îmbrăcat decent, rugativ, iubitor
accident foarte grav din care abia a scăpat cu viață. Aceasta a
de adunare). Depinde pe cine vrei să impresionezi şi pentru câtă
fost o mărturie foarte bine văzută, de către toţi cei care erau
vreme. Pavel specifică faptul că evlavia are făgăduinţa vieţii de
în jurul meu, cum Dumnezeu îşi apără toţi copiii Săi.” Pentru a-l
acum şi a celei viitoare. Ce alegi: un renume trecător sau o viaţă
pedepsi pe Beniamin pentru că era creștin, el a fost închis pe o
veşnică?

B
vreme teribilă de iarnă, timp de 15 zile într-o celulă subterană
Brav. Iaebeţ a fost un luptător viteaz în rugăciune, ca şi
neîncălzită. Înghețat și aproape mort, a avut în cea de-a zecea
străbunicul lui, Iacov. El nu s-a rugat murmurând, din când
zi, în timp ce se ruga, o revelație că Dumnezeu îl va elibera
în când, ci efectiv s-a luptat în rugăciune, cu intenţia de a-L
astfel încât va avea posibilitatea să-L slujescă. Într-adevăr, în
îndupleca pe Dumnezeu. Şi a reuşit. A fi luptător în rugăciune
cea de a 11-a zi, caloriferele s-au încălzit în mod neașteptat și a
înseamnă a fi mai mult decât insistent sau activ. Înseamnă să
căzut într‑un somn adânc. Valentin scrie: „Într-o zi, toți creștinii
te agăţi cu disperare de Dumnezeu, ca şi când ar fi singura ta
închiși au ieșit deodată din închisori (când Uniunea Sovietică a
şansă de reuşită. Înseamnă să crezi că El chiar te poate ajuta
căzut). Am ieșit pentru a aduce mărturie că Dumnezeu nu-Și
să-ţi împlineşti visul; să perseverezi să te rogi până când El te
abandonează copiii și bisericile noastre au fost binecuvântate
ascultă. Atât de insistent şi de ”enervant” să fii înaintea lui
extraordinar prin astfel de mărturii creștine.”
Dumnezeu, ca atunci când ai vrut să atragi atenţia băiatului /

fetei de care ţi-a plăcut prima dată sau să-ţi îndupleci părinţii
Valentin şi Beniamin Erofei
să-ţi cumpere rochia sau tableta dorită.
asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro
Dar, ca să primeşti ceva de la Dumnezeu, nu este suficient
Preluare şi prelucrare Bogdan Fereşteanu
(continuare în pagina 14)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 5
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Fapte și consecințe
Asociați faptele cu consecința pentru fiecare faptă în parte

Cain omoară pe Abel Cum a facut, așa i s-a făcut


Ginerii lui Lot iau cuvântul Domnului drept glumă Statut de fugar
Iacov își înșală tatăl Nimiciți împreună cu cei nelegiuiți
Iscoadele minimalizează puterea lui Dumnezeu Păgubit
Adoni-Bezec batjocorește 70 de împărați Ratează Canaanul
Păcătuirea lui David cu Bat-Șeba Pierdera graiului
Iona fuge de misiunea încredințată Patru fii mor
Saul face slujba altuia Trei zile și trei nopți în întuneric
Haman pregătește uneltirea pentru un nevinovat I se ia slujba lui
Zaharia se îndoiește Ce a vrut să facă, i s-a făcut lui

Nevoia de a spune NU
A. Capacitatea de a spune NU. Cui? B. Incapacitatea de a spune NU. Cui?
1. Moise a știut să spună nu la ..................................... 1. Samson nu a spus nu ......................................................
2. Iosif a știut să spună nu în fața ................................. 2. David nu a spus nu .........................................................
3. Șadrac, Meșac și Abed-Nego au spus nu .................. 3. Acan nu a spus nu ..........................................................
4. Daniel a spus nu ....................................................... 4. Saul nu a a spus nu ........................................................
5. Pavel a spus nu ......................................................... 5. Dima nu a spus nu ..........................................................

Vrăjmași
Alegeți din șirul de nume de mai jos și notați în dreptul fiecărui personaj, vrăjmașul/
vrăjmașii pe care l-a/i-a avut în timpul vieții.
1. David
2. Solomon
3. Iehu
4. Ioahaz
5. Osea
6. Ahaz
7. Ezechia
8. Mardoheu
9. Ieremia
10. Pavel

Alexandru, Hadad, Haman, Hazael, Hazael, Pașhur, Rețin, Rezon, Salmanasar, Sanherib, Saul.
Denisa Vișovan

6 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Îngerul Domnului s-a arătat...


Completaţi spaţiile libere folosindu-vă de indiciile oferite:

Cui? Unde? Ce mesaj a transmis? Atitudinea / acţiunea provocată Referinţa biblică

Lot
Apocalipsa
1:1,9;22:8,16
În temniţă
Poporul a ridicat glasul şi a plâns şi
au adus jertfe Domnului acolo.
„De unde vii şi unde te duci?”

David

Nazaret
Stătea tot înaintea Domnului.

„Tu trebuie să stai înaintea Cezarului.”

Matei 28:5-8
A pus locului aceluia numele:
“Domnul va purta de grijă”.
În drum
spre Moab
Exodul 3:1-10
Nevestei lui
Manoah
„Scoală-te şi mănâncă”

Fapte 10:1-7
A căzut cu faţa la pământ leşinat;
a stat leşinat şi bolnav mai multe
zile.
Păstorilor
„Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui,
fugi în Egipt şi rămâi acolo până îţi voi
spune eu;”
În Templu
A zidit un altar căruia i-a pus
numele „Domnul păcii”

Estera Anistoroaiei

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 7
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Meditaţii din cartea Proverbele lui Solomon


„ca sã dea celor neîncercați agerime de minte, tânãrului, cunoștințã și chibzuințã.
sã asculte însã și înțeleptul, și își va mãri știința, și cel priceput, și va cãpãta iscusințã”.
(Proverbe 1:4-5)

Există, la începutul vieţii noastre, o perioadă a inocenţei, minte ageră, dar absenţa experienţei să aibă ca urmare decizii
a necunoaşterii, când ne pândeşte riscul unei mari greşeli: pripite. De aceea, lângă agerimea minţii, avem nevoie de
aceea de a ne arunca în vâltoarea vieţii foarte siguri pe noi cunoştinţă şi chibzuinţă. Avem nevoie de cunoaştere amplă a
înşine, uitând sau ignorând faptul că ne lipseşte experienţa, cât mai mult din ceea ce înseamnă istoria şi experienţa umană;
cunoaşterea profundă, necesară pentru a ne ajuta în luarea toată problematica vieţii, iar lângă aceasta, propria noastră
unor decizii înţelepte, pe care să nu le regretăm mai târziu. experienţă, cu traumele, cu bucuriile , cu biruinţele şi eşecurile
Traducătorii l-au definit pe acest tânăr din versetul nostru, ei, cu înălţimile şi adâncimile ei. Pe măsură ce înaintăm în viaţă,
neîncercat, prostuţ, inocent, nevinovat, fraged sau necopt. şi anii se adaugă unul câte unul, înţelegem ce mult contează
Toţi aceşti termeni au valoare definitorie pentru destinatarul bagajul de cunoştinţe şi experienţe, care constituie fundamentul
cărţii proverbelor. Intenţia autorului cărţii nu e aceea de a-l pe care se sprijină deciziile pe care le luăm în dreptul nostru sau
jigni sau de a-l dispreţui. Ne întâlnim cu el în cap. 7 vers. 6-8, în dreptul altora.
“Stãteam la fereastra casei mele, și mã uitam prin zãbrele. Am Ignorând toate acestea, vom ajunge să ne exprimăm târziile
zãrit printre cei neîncercați, am vãzut printre tineri, pe un bãiat şi zadarnicele regrete, aşa cum le citim în aceeaşi carte: „Cum
fãrã minte. Trecea pe ulițã, la colțul unde stãtea una din aceste am putut eu să urăsc certarea, și cum a disprețuit inima mea
strãine, și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei.” mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei, și
Trei sunt ofertele din acest verset: agerimea minţii, să nu iau aminte la cei ce mă învățau?” (Proverbe 5:12-13)
cunoştinţa şi chibzuinţa. Da, târzii şi uneori zadarnice regrete. De aceea, să luăm în
Agerimea minţii, ne va ajuta să luăm decizii rapide uneori, serios oferta versetului de mai sus, să ne lăsăm învăţaţi, sfătuiţi,
dar nu pripite. Sunt multe situaţii când nu avem prea mult timp mustraţi, corectaţi, indiferent de vârsta pe care o avem, fie tineri,
de gândire, când nu avem pe aproape un dascăl pe care să-l fie mai vârstnici, conform versetului 5: “să asculte însă și înțeleptul,
consultăm, când contextul ne presează, obligându-ne să luăm o și își va mări știința, și cel priceput, și va căpăta iscusință.”
astfel de decizie. Sub presiunea momentului, am avut ocazia să Niciodată nu putem spune că suntem suficient de abili,
învăţăm care e diferenţa dintre deciziile rapide, dar înţelepte, de apţi în luarea deciziilor . Cu atât mai mult, cei aflaţi la vârsta
şi deciziile pripite, cu consecinţe regretabile poate pentru tot adolescenţei sau a tinereţii. Şi să nu uităm: FERICIREA SE
restul vieţii. De aceea, un tată i-a promis fiului său care urma să ASCUNDE MEREU IN SPATELE DECIZIILOR ÎNŢELEPTE.
plece de acasă, o sumă regulată de bani, cu o singură condiţie: Cu bine!
să citescă în fiecare zi un capitol din cartea Proverbelor. E
important să recunoaştem că la o anumită vârstă, nu avem o Marin Pintilie
minte ageră, capabilă să gândească rapid; sau poate avem o

(continuare din pagina 2)

Înțelepciunea lui Iisus Sirah


capitolul XIII

18. Ce pace [poate fi] între hienă și câine? Și ce pace între 23. Bogatul a vorbit și toți au tăcut și au înălțat până la
bogat și sărac? nori cuvântarea lui. Săracul a vorbit și au spus: „Cine este
19. Prada leilor sunt măgarii sălbatici din pustiu; așa și acesta?” Iar dacă se poticnește, îl vor trânti la pământ.
săracii sunt pășuni pentru bogați. 24. Bună e avuția când este fără păcat; rea este sărăcia în
20. Smerenia este pentru cel trufaș urâciune; așa și gura nelegiuitului.
săracul e urâciune pentru cel bogat. 25. Inima omului îi preschimbă chipul, fie în bine, fie în
21. Bogatul care se clatină e sprijinit de prieteni, dar pe rău.
sărmanul care se prăbușește îl mai împing și prietenii. 26. Un chip vesel este semnul unei inimi pornite spre
22. Când bogatul se împiedică, mulți îi sar în ajutor; a cele bune, iar născocirea de pilde înseamnă cugetare
spus nerozii și i s-a dat dreptate. Sărmanul s-a împiedicat anevoioasă.
și l-a mai și certat toată lumea, a spus lucruri pline de
înțeles, dar nu a fost băgat în seamă. Septuaginta, vol. 4/II

8 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Predica pentru copii
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de
copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului,...”
Psalmul 78:3-4

Rândunica
Context: „Uitaţi-vă la păsările cerului” (Matei 6:27), Voi copii aveţi glasul, cu corzile vocale neuzate, care
a fost îndemnul Domnului Isus Hristos. El a dat ca exemplul chiar seamnănă cu glasul frumos al unor păsărele. Dar ce
păsările pentru grija permanentă a lui Dumnezeu faţă de toată ciripiţi? Versurile vostre sună plăcut şi prin cuvintele ce le rostiţi
creaţia. Dintre miile de specii de păsări care încântă privirea şi sau numai prin timbrul vocal? Dacă aveţi bolnavi în familie
auzul nostru, rândunica este prezentată în Scripturi în diferite sau orice altă problemă, pe care noi ca oameni nu o putem
ipostaze, care pot fi exemple pentru viaţa noastră. rezolva, să „ciripim” şi noi ca regele iudeu şi vom vedea cum
bunul Dumnezeu ne va asculta şi va face minuni pentru noi.

1. Rândunica – în cuibul de la Templul Domnului. „Cât de


plăcute sunt locaşurile Tale, Doamne al oştirilor! Sufletul
meu suspină şi tânjeşte de dor după curţile Domnului, inima şi
Dumnezeu ascultă rugăciunea copiilor ca şi a oamenilor mari,
numai să ne silim să-i fim plăcuţi şi să putem motiva rugăciunea
ca regele Ezechia, care din primul an al domniei lui l-a iubit pe
carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu! Până şi pasărea îşi Domnul şi Casa Lui. Drept dovadă şi după ce a fost vindecat a
găseşte o casă acolo şi rândunica un cuib unde îşi pune puii... Ah! dorit şă meargă la Casa Domnului şi s-a angajat să-L laude pe
altarele Tale, Doamne al oştirilor, Împăratul meu şi Dumnezeul Domnul prin ciripitul cântărilor lui
meu!” (Psalmul 84:1-3) Leviţii, evrei aleşi să slujească în curtea
Casei Domnului, au observat prezenţa cuiburilor de rândunică
la straşina Templului. Ei au socotit că acel loc este unul foarte
plăcut şi pentru aceste păsări migratoare. Datorită prezenţei
3. Rândunica – un zbor la timpul potrivit. „Chiar şi
cocostîrcul îşi cunoaşte vremea pe ceruri; turtureaua,
rândunica şi cocorul îşi păzesc vremea venirii lor; dar poporul
divine şi a slujbelor sfinte prin care Dumnezeu era lăudat în Meu nu cunoaşte Legea Domnului!” (Ieremia 8:7) Au fost
permanenţă, cu atât mai mult ei apreciau acel loc sfânt, în vremuri în istorie când oameni n-au ştiut unde pleacă toamna
care oamenii se puteau apropia de Cel sfânt, prin jertfele de la rândunelele. Acum ştim că se duc în ţările cu climă caldă,
altarul din curtea Templului. străbătând mii de kilometri. Ele revin la acelaşi cuib la timpul
Dragi copii, voi aţi fost aduşi la Casa Domnului, mai potrivit, primăvara. Dumnezeu le-a dat exemplu prin profet prin
întâi într-un coşuleţ pentru slujba de binecuvântare. Acela a faptul că le „îşi păzesc vremea venirii lor”. Ele ştiu când trebuie
fost primul vostru cuib de la adunare. În anii ce au urmat, pe să plece dintr-o parte în alta şi chiar dacă au de străbătut un
măsură ce aţi crescut, aţi fost aduşi de părinţi în braţe, apoi drum foarte lung, se silesc şi ajung la destinaţie în timp optim.
aţi venit pe picioarele voastre, aici unde putem sta în prezenţa De la ele puteţi învăţa să reespectaţi orarul fiecărei activităţi;
Domnului şi a credincioşilor Săi. Aici toţi putem să-L lăudăm pe să plecaţi la timp de acasă la şcoală şi astfel veţi ajunge la timp.
Dumnezeu şi să învăţăm cum să-I fim plăcuţi. Aici El ne învaţă, Să vă întoarceţi la timp acasă şi să nu mergeţi în altă parte
ne ascultă rugăciunile şi ne ajută în toate. Preţuiţi acest loc aşa căci şi rândunelele se întorc exact în locul din care au plecat.
ca fii lui Core care ziceau în cântarea lor: „Căci mai mult face o Mai mult şi mai important, adolscenţilor, băieţi şi fete, să nu
zi în curţile Tale decât o mie în altă parte...” (Psalmul 84:10) plecaţi în drumul căsătoriei, decât la vremea potrivită. Ce
s-ar întâmpla dacă rândunelele ar vrea să vină să-şi înceapă

2. Rândunica – un glas rugativ. „Am strigat până dimineaţa;


ca un leu, îmi zdrobise toate oasele! Până deseară îmi vei
pune capăt. Ciripeam ca o rândunea, croncăneam ca un cocor
cuiburile prin luna februarie? Ele aşteaptă primăvara, aşteptaţi
şi voi, nu vă luaţi după obiceiurile păcătoase ale colegilor voştri
căci „toate îşi au vremea lor şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are
şi gemeam ca o porumbiţă. Ochii-mi priveau topiţi spre cer: « ceasul lui... îmbrăţişarea îşi are vremea ei” (Eclesiastul 3:1-5).
Doamne, sunt în necaz, ajută-mă!» Ce să mai spun? El mi-a Rămâneţi liniştiţi la locul vostru, nu plecaţi în alte ţări, până
răspuns şi m-a ascultat...” (Isaia 38:13-15) Cuvintele acestea nu creşteţi mari, „nu stîrniţi, nu treziţi dragostea, până nu vine
sunt un fragment din cântarea regelui Ezechia. La vârsta de 39 ea!” (Cântarea Cântărilor 2:7) Dacă vom „cunoaşte vremea pe
de ani el a fost foarte bolnav pe moarte, dar s-a rugat Domnului, ceruri” pentru toate actrivităţile vieţii, la vremea potrivită vom
care s-a îndurat de el şi i-a lungit zilele cu 15 ani. El a comparat zbura spre ceruri. Să ne întâlnim în zbor în cârdul mântuiţilor!
cuvintele rugăciunilor lui şi cu ciripitul rândunicii.
Învăţătorul

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 9
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

Daniela
partea a XVII-a

L
ili se întoarse acasă cu braţele pline:
– Asta da afacere prosperă! Am primit laude pentru
mâncarea gustoasă, de la fratele „înger” şi am mai primit
un buchet de narcise albe şi lalele roşii. Însă aceasta nu e tot!
Lili scoase din buzunar o bacnotă de o sută de lei.
– Fata aceasta ne îmbogăţeşte! spuse mama, vădit
bucuroasă.
– Pot cumpăra un bilet dus – întors, pentru Daniela, să

Călătorind singură,
îşi poată vedea sora şi nepoţelul, iar eu voi avea grijă de tine,
mamă, spuse Lili bucuroasă.
– Lili, poţi să o însoţeşti şi tu pe Daniela, să nu meargă
singură cu trenul. Eu sunt vindecată, rănile mele s-au acoperit
cu un strat de coajă subţire, aceasta este un semn că se vor
dar nu fară Dumnezeu
vindeca în totalitate, foarte curând. Am nevoie doar de răbdare
acum. – Să îl săruţi pe nepoţelul nostru, din partea mea, şi pe
– Mama, e timpul ca Daniela să se obişnuiască să se Elena, desigur. Aici ai banii pentru biletul de întoarcere.
descurce singură, aşa că o voi expedia chiar în după-amiaza Lili a pus banii într-un plic şi i-a dat Danielei. După ce
aceasta. Ea iubeşte foarte mult bebeluşii. Eu pot şi fără ei, Daniela şi-a luat rămas bun şi de la mama, se pregăti să iasă pe
ştiu că fiinţele acestea mici sunt mereu flămânde, gălăgioase uşă.
şi plângăreţe. Acum suntem foarte aproape de gara C.F.R., – Mă voi ruga pentru tine, scumpa mea! Să ne revedem cu
trenurile trec şi noaptea pe sub nasul nostru şi noi încă nu am bine!
călătorit nicăieri! Daniela, tu vei fi prima! Vei primi îndată biletul. – La revedere, mamă! Îmi va fi dor de tine!
Merg să văd mersul trenurilor la gară, iar tu fă-ţi bagajul. Lili o îmbrânci încetişor spre uşă.
Lili era deja de partea cealaltă a uşii. Mama căuta ceva – Trebuie să fii deja înţărcată de mama, căci vei da examen
în dulapul ei de haine. Daniela a meditat un pic: ce era mai şi vei fi departe de noi, fericito!
important pentru o călătorie? Îşi luă strictul necesar într-o Daniela a mers însoţită de sora ei până la gară. Trenul
geantă şi îndrăzni să îi ceară mamei ceva: se îmblânzise în ochii ei, nu se temea să călătorească singură,
– Mamă, vreau să te rog să îmi împrumuţi Biblia ta, până adică neînsoţită de cineva cunoscut, căci multă lume călătorea
mă întorc. Promit că o voi aduce înapoi şi voi avea grijă de ea, cu trenul. Pe peronul gării, impiegatul cu şapcă şi paletă roşie
nu o voi uita nicăieri! aştepta şi el sosirea şi plecarea trenului. Lili a strecurat în
– Sigur, scumpa mea, poţi să o iei, îţi va fi de folos. Vei putea buzunarul Danielei ceva de forma unor pietricele zornăitoare.
citi cele trei ore cât vei călători cu trenul până la Năsăud. Daniela pipăi conţinutul buzunarului şi zâmbi recunoscătoare.
Mama împachetă o faţă de masă, cusută la gherghef, şi o – Mă uimeşti, Lili! Tu întotdeauna ai comori la tine, pentru
lenjerie nouă, pentru fiica ei căsătorită. a le dărui altora!
– Daniela, eu am să mă apuc să croşetez căciuliţe şi papucei – Acestea le-am primit şi eu. Sincer nu ţi le-aş fi dat
pentru bebeluş. Nădăjduiesc să îi fac şi eu o vizită surorii tale, dacă nu m-ar supăra durerea de măsele. Îmi plac mult şi mie
cât mai curând. bomboanele cu alune. Am mâncat şi eu câteva când m-am
– Am ajuns! Lili intră în casă cu biletul de tren cumpărat. întors de la fratele Candrea. De la el le-am primit. Întotdeauna
Ia-ţi rămas bun de la noi până mâine seară, Daniela. Bucură-te are câte o surpriză pentru mine şi pentru faptul că apreciază
de libertate şi să ne aduci veşti bune de la sora noastră! Trenul felul în care gătesc mâncarea, am satisfacţia să continui treaba
va pleca la ora două şi jumatate şi vei ajuge în Năsăud la ora aceasta la nesfârşit!
cinci şi jumătate. Trenul se opri în gară, gâfâind obosit şi scoţând rotocoale
Lili a scris adresa de pe plic pe o foaie de hârtie şi a dat-o de aburi şi fum pe coşul locomotivei. Daniela şi-a sărutat sora,
Danielei. apoi şi-a luat bagajul şi a urcat în vagonul cinci.

1010 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

– Bună ziua! Pe biletul meu este trecut locul cinzeci şi omenirii. Totuşi, Dumnezeu făgăduieşte că
şase. Mă bucur că locul se află la fereastră şi este spre direcţia cine crede în jertfa dragostei lui Isus Hristos,
de mers. va fi mântuit.
Două doamne au ajutat-o să îşi pună bagajul sus, apoi – Noi ne rugăm la Maica Domnului,
Daniela s-a aşezat pe banchetă, căutând-o cu privirea pe sora ei, fecioarei Maria, Făcătoarea de minuni şi
care a rămas pe peronul gării. Lili i-a fluturat mâna în semn de la care l-a născut pe Isus Hristos, ea mijloceşte
revedere, apoi a întors spatele trenului, grăbindu-se spre casă. la Dumnezeu pentru noi, cei de pe pământ,
Cu o smucitură, trenul porni, lăsând în urmă comuna Iacobeni. aşa ne-a spus preotul la biserică, interveni în
Casele frumoase ale oamenilor gospodari, păşunea de brad, discuţie femeia de alături.
în partea stângă şoseaua care parcă şerpuia lin în serpentine. – Nu este corect ce spuneţi, doamnă dragă! În Faptele
În dreapta căii ferate, râul Bistriţa curgea învolburat şi tulbure Apostolilor, capitolul 3 de la versetul 12 scrie: „În nimeni altul
din cauza zăpezilor de pe munţi. Pe pajiştile verzi, primăvara nu este mântuire, căci nu este sub ceruri un alt nume dat
semănase ciuboţica-cucului, brânduşe şi toporaşi. Trenul alerga oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.” Însuşi Domnul Isus
mai departe şuierând şi clămpănind din roţi. Daniela îşi aduse Hristos a mărturisit faţă de mama şi fraţii săi, căci „Mama şi fraţii
aminte de Biblie şi dori să citească. În faţa ei, un domn trecut mei sunt cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, şi-l împlinesc.”
de vârsta de treizeci de ani o urmărea, să vadă ce carte citeşte. E adevărat că fecioara Maria a împlinit planul lui
Doamnele şuşoteau între ele despre reţete culinare, iar alţi doi Dumnezeu prin acceptarea voii Lui, de a da naştere Domnului
bărbaţi citeau în ziare. Intenţionat, Daniela răsfoi Biblia şi se Isus Hristos, dar nicăieri în Biblie nu stă scris, că i-a fost permis
opri la Ioan capitolul 3 cu versetul 16: „Fiindcă atât de mult a să fie mijlocitoare între om şi Dumnezeu. Însuşi apostolul Petru
iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca a spus: „Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veţi primi
Controlorul intră în compartiment şi ceru biletele la darul Sfântului Duh.” Eu cred că după relatarea din Scripturi,
control. Privi încruntat spre Daniela şi îi spuse răstit: singurul mijlocitor între om şi Dumnezeu este Isus Hristos, care
– Domnişoară, nu ai voie să faci propagandă religioasă în stă la dreapta lui Dumnezeu.
locuri publice! Aceasta se pedepseşte cu închisoare. Aş putea – Te-ai rătăcit, fetiţo! Tu spui lucruri nemaiauzite, aşa ceva
să îţi confisc Biblia! preotul nu ne-a citit niciodată, spuse o femeie din compartiment
– Domnule, vă rog, nu! Aceasta este Biblia mamei mele, şi îşi făcu din nou semnul crucii.
iar ea a primit-o de la tatăl ei, bunicul meu Ioan. Biblia aceasta – Biblia spune că „Ne rătăcim când nu cunoaştem
este comoara noastră de familie. Scripturile, dar pe cărarea mântuirii nu se poate rătăci, nici cel
– Cine îşi expune comorile în loc public, fetiţo? care are puţină minte.”
Daniela puse Biblia înapoi în bagajul ei şi a dat biletul – În satul meu este o adunare de pocăiţi, voi merge din
controlorului. curiozitate, pentru a vedea dacă Biblia pastorului este la fel
– Suntem în epoca de aur, ideologia comunistă este crezul cu Biblia preotului, spuse un domn, care nu mai vorbise până
nostru, doar ai învăţat aceasta la şcoală. Cum poţi crede într-o atunci.
carte veche? – Eu am fost într-o împrejurare şi am asistat la un program
Controlorul ieşi din compartiment, trântind uşa de adunare, într-o biserică penticostală. Consider că oamenii
zgomotos. aceia nu fac rău nimănui, prin ceea ce cred ei, căci Dumnezeu
Pasagerii din compartiment o priveau pe Daniela ca pe o este Unul singur şi Lui ne rugăm cu toţii, spuse omul cel bun
vinovată. care îi ţinu partea Danielei.
– Eu nu am ştiut că nu e voie să port cu mine Biblia, dar – Drum bun şi sănătate! spuseră cele două doamne. Noi
dacă ar îndrăzni cineva să mi-o ia cu forţa, să ştiţi că eu mai am coborâm la următoarea staţie. Fetiţo, ar fi bine să vorbeşti cu
una în inimă. Pe aceea nu poate nimeni să mi-o ia. un preot despre convingerile tale.
Femeile îşi făcură semnul crucii. Daniela le ajută să îşi ducă bagajele până la capătul
– Cred că eşti dintr-o familie de pocăiţi. Numai ei procură coridorului, apoi, după ce doamnele au coborât, le-a fluturat cu
Biblii în mod ilegal. Nouă ne citeşte preotul în zilele de duminică, mâna în semn de la revedere. Pe culoar se întâlni cu controlorul,
numai el are voie să citească din această carte. care o anunţă că la următoarea staţie este Năsăud. Conductorul
– Fata aceasta nu v-a deranjat cu nimic! zise omul din îi zâmbi. Supărarea îi trecuse. „Ce bine e atunci când totul se
banca alăturată Danielei. termină cu bine!” gândi Daniela, „Mă voi ruga pentru aceşti
– Vă mulţumesc că sunteţi bun cu mine! oameni, ca bunul Dumnezeu să îi lumineze, să poată desluşi
– Despre ce ai citit? întreabă omul, arătându-se Calea vieţii, drumul spre cer.” Daniela îşi pregăti bagajele, iar
interesat. „omul bun” se oferi să o ajute să le ducă până la uşa de ieşire.
– Ştiţi, eu mă întreb de ce noi, oamenii, care iubim pe cei – Vă doresc o călătorie liniştită în continuare! Multă
ce ne iubesc şi facem bine celor ce ne sunt binevoitori, de ce sănătate vă doresc! le ură Daniela.
nu acceptăm această dragoste mântuitoare a lui Dumnezeu, – Mulţumim! A trecut timpul mai uşor!
pentru noi. Oamenii sunt răi, dar El continuă să ne iubească. Daniela trase uşa compartimentului şi se amuză de
Versetul pe care tocmai l-am citit exprimă această dragostea lui limbajul ardelenesc al oamenilor, ce se înghesuiau spre
Dumnezeu, pentru omenire, căci a dat pe singurul Său Fiu, Isus
Hristos, care a fost răstignit pe lemnul crucii pentru răutatea (continuarea în pagina următoare)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 1111
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

ieşire: „No, să nu vă lovesc, no, am un sac cu desfăcu panglica ce-i înfăşura păturica. Două mânuţe cu degeţele
crumpeni, faceţi-mi loc, no...”. „Omul bun” a firave şi lungi au ieşit la iveală, apoi desfăcu şi pelincuţa, astfel
pus bagajul Danielei lângă uşa de coborâre. bebeluşul îşi scoase picioruşele dolofane. Daniela îl studie cu
Înţelese mirarea Danielei şi îi traduse: amănuntul. Bebeluşul începu să gângurească ca un porumbel.
– Cuvântul „crumpeni” înseamnă cartofi. La Era bucuros că îl eliberase din strânsoare. Ochişorii albaştri,
revedere, domnişoară! „Omul bun” îi întinse lucitori ca două perle sclipitoare, o priveau cu inocenţă.
mâna. S-ar putea ca într-o zi să devenim fraţi – Comoară mică, te iubesc! îi şopti Daniela, plină de
de credinţă, încă mă lupt cu îndoiala. Roagă-te dragoste. Aş dori să rămân aici lângă tine, să te văd cum creşti.
pentru mine! – Daniela, înfaşă din nou copilul că îmi udă patul dacă îl ţii
– Cu bucurie, domnule! Doresc ca Dumnezeu să vă atât de mult timp descoperit.
călăuzească pe drumul cel bun! – Trebuie să îţi spun că nu ştiu să îl înfăş, numai să îl
Trenul scârţâi din toate roţile, zgomot îngrozitor ce desfăş.
parcă stârneşte durerea de dinţi, apoi cu o smucitură înainte Elena, cu mişcări agere şi delicate, puse scutecul, apoi
şi înapoi, se opri pe loc, pufăind ca un căluţ nărăvaş. Daniela a strânse păturica şi împleti din nou faşa în jurul bebeluşului, care
sărit sprintenă pe peronul gării, a primit bagajele şi a mulţumit rămase drept ca un soldăţel, mişcând doar căpuşorul rotund şi
„omului bun”. Oamenii cu sumane , cu desagi plini, puşi pe umăr, blond.
unul atârnând în partea din faţă, iar celălalt lăsat pe spate, roiau – Am înţeles de la mama că i-aţi pus numele Emanuel.
în toate părţile ca nişte albini cărătoare de bunătăţi. „Acum e – Da, dar îi spunem Mănişor. E un băieţel ager şi
acum!” gândi Daniela, „Încotro să mă îndrept? Unde locuieşte mâncăcios.
sora mea?” Ea scotoci în buzunar după adresă: strada Podirei, Spunând aceasta, Elena se pregăti să îşi alăpteze bebeluşul.
numărul 26. O persoană în uniformă de C.F.R.-ist o cuprinse de Daniela privea încântată micuţa fiinţă ce mânca cu lăcomie. Nu
umeri. Daniela privi spre el, speriată. ar fi crezut că sora ei, atât de mândră şi delicată, să renunţe
– Bine ai venit, cumnată! Mama soacră m-a anunţat că vei la libertatea ei, pentru a fi mamă şi soţie. Totuşi, Elena părea
veni, a sunat de la poştă la depou, unde lucrez. mulţumită şi fericită de viaţa ei. Soţul Elenei era un om calm şi
Daniela îl recunoscu pe soţul surorii ei, dar nu îl mai văzuse îşi iubea familia. Se aşeză pe un scaun şi începu să îi cânte fiului
vreodată în uniformă. El îi luă bagajele şi o întrebă de mama şi său, acompaniat de chitara lui proprie. Ştia să cânte şi la vioară,
sora ei Lili. era dirijor de orchestră şi vocea lui domoală parcă o întrecea pe
– „Nitălai!” Acolo e casa noastră şi Dumnezeu ne-a dăruit cea a corzilor de chitară.
un „cocon” de toată frumuseţea. „Jos, în valea cu mălini,
Au trecut peste un pod, apoi drumul mergea paralel Am găsit un miel în spini,
cu apa Someşului. Râul curgea liniştit, iar soarele îşi scălda Am găsit un miel fugar,
ultimele raze în albia lui, grăbindu-se spre asfinţit. Turme de Prins în gheare de-un tufar.
oi se îndreptau spre stână, iar umbrele serii îmbrăcau liniştit Meee, meee
dealuri şi coline, case şi livezi. Un bătrân ieşi la poartă, privind De ce plângi micuţule?”
spre ei. Bebeluşul s-a oprit din mâncat şi a început să gângurească,
– Bună seara, vecine! Da’ ce „băietă faină” aduci cu vrând parcă şi el să cânte cu tatăl său. Elena îl îmbrăţişă cu
dumneata, după cum văd, seamănă cu nevasta dumitale, o fi dragoste de mamă. Daniela abia aştepta să îl ţină din nou în
vreo moldoveancă. braţe.
– Da, bade Dumitre, moldoveancă-i dară, i s-a făcut dor – Daniela, vei dormi în sufragerie, ţi-am pregătit deja
de soră-sa şi ne bucurăm să vină la noi. patul.
De la casa vecină, cineva deschise poarta. Era Elena cu – Pot să iau şi bebeluşul cu mine?
părul prins într-un coc şi cu faţa zâmbitoare. – Nu, eu trebuie să îl alăptez şi noaptea!
– Ştiam că ai să vii, Daniela! Mă bucur mult să te văd! – Noapte bună, puişor de stea!
Daniela îşi îmbrăţişă sora. Rochia ei frumoasă mirosea a Daniela băgă nasul la gâtuţul bebeluşului. Îi plăcea mirosul
mâncare. În bucătărie era un lighean plin cu gogoşi fierbinţi. lui, îi aducea aminte de puişorii pe care îi scotea cloşca bunicii
– Draga mea soţie ştie că îmi plac mult pancovele, spuse Iulia. Ghemotoace de aur.
cumnatul Mani şi se grăbi să servească una, pudrată din belşug – Şi tu eşti un ghemotoc de aur, puiul meu!
cu zahăr. Daniela a dat bebeluşul, care gângurea ca un porumbel,
Daniela îşi roti privirea, căutând ceva. Auzi un scâncet de mamei sale, care ştia cel mai bine să-l îngrijească. Oare cine
bebeluş. Plină de nerăbdare, se îndreptă spre locul acela. În o învăţase pe Elena să crească un bebeluş? Desigur, dragostea
camera alăturată, înfăşat într-o păturiţă, era tocmai primul ei maternă.
nepoţel.
– Bine te-am găsit, puiule mic şi gingaş! Din cauza ta am (va urma)
străbătut atâta drum şi crede-mă, nu îmi pare rău deloc. Draga Ujeniuc
Bebeluşul îşi ţuguie buzele, căutând cu guriţa lui mică ceva
anume la sânul ei. Daniela îl sărută pe frunte şi îi promise că
ceea ce el doreşte îi va da mama lui, imediat. Îl aşeză pe pat şi-i

12 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Experienţe
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de
copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului,...”
Psalmul 78:3-4

Pregătit
pentru
talanţi
atât de devotat supunerii față de autoritate, a avut deplină
încredere în el să-l facă proroc și conducător al lui Israel.
Timotei, la rândul lui, este descris în Sfânta Scriptură ca
un om de care Dumnezeu S-a folosit într-un mod deosebit în
vestirea Evangheliei. Care a fost taina pentru care a fost ales
pentru lucrarea sfântă? Pavel ne dezvăluie aceasta, când îi
spune lui Timotei: „din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care
Pilda cu talanții prezintă „un om, care, când era să plece pot să-ți dea înțelepciunea.” (2 Timotei 3:15) Cunoașterea
într-o altă ţară, a chemat pe robii săi, şi le-a încredinţat avuţia Sfintei Scripturi este un factor foarte important în creșterea în
sa. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi şi altuia unul...” (Matei putere și primirea talanților.
25:14-15) Criteriul pe care l-a luat stăpânul în calcul, în repartiţia David a fost omul de care Dumnezeu S-a folosit la scrierea
diferită a talanţilor a fost capacitatea robilor. El a dat „fiecăruia multor cântări / psalmi spre slava Domnului. Tot David a fost
după puterea lui”. Imaginaţi-vă ce pagubă ar fi fost pentru stăpân ales de Dumnezeu să-l omoare pe filisteanul Goliat și mai târziu
sã-i fi dat doar un talant celui ce a primit cinci, și cinci, celui ce să conducă poporul Israel. Pe ce criteriu a primit David acești
a primit doar unul? Cel ce a primit cinci, s-a dovedit a fi harnic talanți? Stând singur cu oile pe câmp, el a avut de ales între
și i-a dublat, celălalt, s-a dovedit a fi un leneș și a venit înapoi a pierde vremea cu lucruri nefolositoare sau a folosi vremea
doar cu cât a primit. În aceste condiţii, preocuparea noastră învățând la harpă și cântând, singurii spectatori fiindu-i oile
trebuie să fie creșterea în putere, ca Stăpânul nostru să poată tatălui său. Ce frumos a știut Dumnezeu să-i răsplătească
încredinţa talanții lui. Să privim la câțiva oamenii ai Scripturii eforturile și credincioșia! L-a făcut un adevărat cântăreț,
și să vedem felul cum au crescut în putere încă din copilărie compozitor și slujitor pentru poporul Domnului.
şi datorită acestui fapt Stãpânul, Dumnezeu, le-a încredințat Indiferent de ce vârstă avem, Dumnezeu se uită la
slujbe sfinte. caracterul şi puterea de slujire. După cum pe plan fizic un copil
Cel mai frumos exemplu este Domnul nostru Isus. El nu are putere să ducă aceeași greutate ca un om mare şi niciun
a avut parte de cea mai frumoasă și importantă lucrare şi de om nu a putut să ducă dintr-o dată greutăți mari. Dacă cei ce
cei mai valoroși talanți. Deși El era Dumnezeu, scumpul nostru sunt în funcţii de conducere ştiu principiul: „cum e omul, așa
Mântuitor a luat trup de om ca să ne fie un adevărat exemplu e și puterea lui.” (Judecători 8:20) Dumnezeu cu atât mai mult,
nouă, oamenilor. Fiind copil, cu siguranță Domnul Isus a simțit cunoaşte înzestrarea şi întreg comportamentul actual şi viitor al
nevoia să Se joace, însă pe lângă aceasta, Sfânta Scriptură ne fiecărui om. Un copil poate nu va reuși să cânte o cântare la fel
prezintă faptul că El, la 12 ani, cunoștea foarte bine Scriptura. ca un om mare, să învețe și să recite o poezie la fel de lungă sau
Totodată era și un copil supus părinților (Luca 2:46-52). Fiind la fel de multe versete, sau să dăruiască la fel de mulți bani ca
doritori să-i urmăm exemplul, trebuie și noi să ne dăm toate un om mare, dar Dumnezeu nu disprețuiește începuturile slabe
silințele să dobândim acest caracter de ascultare față de părinți şi orice faptă făcută spre slava Lui, El o apreciază și o răsplătește
şi față de cei mai mari, ca Dumnezeu să poată avea încredere în la vremea potrivită cu tot mai mulți talanți.
noi că Îi vom putea fi supuși și Lui. Dacă vom fi nesupuși, El nu Să nu lăsăm să treacă timpul în zadar, ci să ne folosim
riscă a da talanți unui astfel de om. timpul tot mai mult pentru a ne pregăti să slujim cu talanții ce-i
Să privim şi la Samuel, un om căruia Dumnezeu i-a vom primi! Dumnezeu să ne ajute să avem o creștere sănătoasă
încredințat mai mulți talanți. Care a fost motivul pentru care l-a și o slujire plină de dăruire cu talanții primiţi, înmulțindu-i tot
ales Dumnezeu? Cu siguranță, ascultarea lui Samuel şi hărnicia mai mult!
sa pe care Samuel le-a exersat încă din copilărie. A fost gata
chiar în mijlocul nopții să fugă la Eli, crezând că el e cel ce îl Andrei Hapca
strigă, vocea fiind de fapt a lui Dumnezeu. Văzându-l Dumnezeu

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 13
(Isaia 12:4)
Continuare articole
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de
copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului,...”
Psalmul 78:3-4

(continuare din pagina 5) Avem un Dumnezeu omniprezent


În tot sistemul care l-a creat
Că nu există loc în Univers
Să fie ascuns de El sau rezervat,

IAEBEŢ
Ci totul este gol şi luminat.
De-aceea trebuie să trăim atent,
Avem un Dumnezeu omniprezent.

Avem un Dumnezeu omniscient,


tânărul care și-a depășit El ştie tot ce-a fost şi va urma
condiția cu ajuturul lui Trecutul El de mult l-a c unoscut
Dumnezeu Şi viitorul este asigurat,
Chiar firele de păr le-a numărat
(1 Cronici 4:9-10) Ne odihnim în adevărul suficient:
Avem un Dumnezeu omniscient!
doar să te rogi. Trebuie să ştii şi cum s-o faci: ce să
ceri, cum să ceri, pentru ce... Avem un Dumnezeu omnipotent

E Explicit. Tânărul Iaebeţ nu s-a rugat la modul


general, ci a cerut lucruri concrete: lărgirea
hotarelor, însoţire divină, protecţie de nenorociri şi
El poate totul a înfăptui,
Căci nu-i nimic prea greu la El,
Din pietre poate să ridice fii
de suferinţe. Nu ştiu dacă aţi auzit povestea Silviei Şi nu-i putere spre-a se-mpotrivi
Tărniceriu, fata săracă din Iaşi, persecutată la şcoală Nu are-n cosmos niciun oponent
de profesori. Ea a fost învăţată la adunare şi acasă Avem un Dumnezeu omnipotent.
că, dacă vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, trebuie
să vorbească cu El ca şi cu o persoană cunoscută. Şi a Avem un Dumnezeu ce-i sfânt,
făcut-o, rugându-L să-i trimită o pereche de pantofi, A fost din veci şi e întotdeauna
o flanelă (bluză) şi un palton. Toate au venit după Incoruptibil spre păcat,
măsura ei, nu peste mult timp. De atunci, ea a rămas Trăieşte pururea curat,
credincioasă lui Dumnezeu până la moarte. Exemplu pe Sine S-a dat
Desigur, contează şi ceea ce Îi cerem lui Cât timp trăit-a pe pământ.
Dumnezeu şi scopul pentru care Îi cerem. Dar eu Avem un Dumnezeu ce-i sfânt.
cred că Iaebeţ era sincer şi doritor să-L onoreze pe
Dumnezeu cu ceea ce primea de la El. Dovadă, faptul Avem un Dumnezeu dreptate,
că numele şi povestea lui au rămas consemnate în În El nu este strâmbătate,
Biblie. Dumnezeu nu onorează oamenii neserioşi. Respectă tot ce-a spus şi scris cândva

T Triumfător. În final, pentru că şi-a urmărit cu


stăruinţă visul, a rămas credincios şi s-a adresat
singurei Fiinţe din Univers care-l putea ajuta, Iaebeţ
Şi legea dreaptă nu se va schimba
„Plata pentru păcat să fie moartea.”
Şi a murit un Miel pentru păcate.
a triumfat. Atât de impresionat a fost Dumnezeu de Avem un Dumnezeu dreptate.
hotărârea şi dedicarea acestui tânăr, încât nici nu
a mai aşteptat să audă finalul rugăciunii lui. Scurta Avem un Dumnezeu constant,
lui poveste se încheie cu superbele cuvinte: ”şi El nu se schimbă niciodat’.
Dumnezeu i-a dat ceea ce ceruse”. Care dintre voi nu La El nu merge cu relaţii
aţi vrea să le auziţi? Cu pile, bani sau compensaţii
Povestea lui Iaebeţ este scrisă în Biblie pentru Căci toate El le-a cunoscut, rânduit şi conceput
copii, tineri şi oameni ca Iaebeţ. Şi tu poţi fi un În mod atât de fascinant
triumfător ca şi Iaebeţ. Cu condiţia să ai acelaşi spirit Avem un Dumnezeu constant.
ca şi Iaebeţ. Dacă el a putut să-și depăşească condiţia
defavorizată, şi tu poţi. Avem un Dumnezeu iubire
Vreţi să încercăm o rugăciune, ca a lui Iaebeţ, Iubeşte aşa de mult...şi-a demonstrat!
chiar acum? Căci dragostea nu stă în declaraţii,
Jertfă, dovada stă de generaţii.
Iosif Ignat Prin dragoste El îşi adună fraţii
Şi toţi iubiţii declară cu uimire:
Avem un Dumnezeu iubire!
Sergiu Culda

14 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

„Un băiat fără


minte”
„Stăteam la fereastra casei mele şi mă uitam prin
zăbrele. Am zărit printre cei neîncercaţi, am văzut
printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliţă,
la colţul unde stătea una din aceste străine şi a apucat
pe calea care ducea spre locuinţa ei.”
(Proverbe 7:6-8)

I maginea prezentată aici


este una antică, pentru
că fenomenul seducerii
Provocările directe: „şi cu o faţă fără ruşine i-a zis: «Eram
datoare cu o jertfă de mulţumire, azi mi-am împlinit juruinţele.
De aceea ţi-am ieşit înainte, să te caut şi te-am şi găsit. Mi-am
sexuale a fost prezent în împodobit patul cu învelitori, cu aşternut de pânzeturi din Egipt;
toată istoria umanităţii. mi-am stropit aşternutul cu smirnă, aloe şi scorţişoară. Vino,
Cartea Proverbele a fost să ne îmbătăm de dragoste până dimineaţă, să ne desfătăm cu
scrisă aproape cu 3000 mii desmierdări!»” Reclamele plăcerilor sexuale sunt prezentate peste
de ani în urmă, dar acum tot prin internet şi nu numai.
prin internet, această Asigurarea acoperirii de riscuri: „Căci bărbatul meu nu este
scenă se petrece nu numai acasă, a plecat într-o călătorie lungă.” Prin asigurări de protecţie
pe stradă, ci oriunde este fizică şi civilă, prin a se ascunde sau mai nou prin practici legalizate
la îndemână un computer se completează lista provocărilor, chemărilor la păcat fără urmări
sau un telefon mobil negative.
performant. Ceea ce s-a întâmplat atunci, se petrece acum la o scară Ultima informare: se plăteşte: „a luat cu el sacul cu bani şi
globală şi îi afectează în primul rând pe adolescenţi şi tineri, chiar nu se va întoarce acasă decât la luna nouă.” Este un comerţ licit
pe copii. Ei sunt prada cea mai uşoară a acestui sistem demonic, sau ilicit în funcţie de legislaţie, mai puternic, mai profitabil, decât
dezvoltat într-un mod fără precedent datorită tehnologiei vremii orice altă ramură a economiei, decât orice altă profesie.
noastre şi care avansează într-un mod nebănuit de alert. Efectul scontat: „Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit şi l-a atras
Să urmărim derularea evenimentelor nefaste în relatarea cu buzele ei ademenitoare.” Acel tânăr „fără minte” nu a realizat
regelui Solomon, el însuşi o victimă a atracţiei sexuale, aşa cum greșeala fatală sub impactul ofertei „generoase” prin vorbire,
sunt prezentate în versetele 9-27. Vom vedea că ispita, păcatul şi atracţie fizică şi promisiuni culminante. O, câţi băieţi şi câte fete
tragedia ce urmează sunt în fond aceleaşi, chiar dacă formele de şi-au pătat şi chiar sfâşiat hainele purităţii lor, distrugându-şi visele
atracţie şi de consumare a păcatului curviei sunt în parte diferite. frumoase prin păcatele imoralităţii!
Timpul producerii evenimentului: „Era în amurg, seara, Abandonarea tuturor valorilor şi acceptul subordonării
în noaptea neagră şi întunecoasă.” De regulă, primele faze ale faţă de păcat: „Deodată a început să meargă după ea, ca boul
păcatului se produc în ascuns. care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca
Imaginea provocatoare prin îmbrăcăminte: „Şi, iată că, pasărea care dă buzna în laţ, fără să ştie că o va costa viaţa, până
i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă” Felul în care, ce săgeata îi străpunge ficatul.” Aceasta este faza în care, conştient
în primul rând fetele, se îmbracă, descoperindu-şi prin hainele sau inconştient, poftele pun stăpânire pe orice raţiune şi omul nu
mulate sau chiar prin neacoperire trupul, este ispititor. Ce să mai mai judecă, acţionând sub seducere.
spun de tendinţele nudiste tot mai frecvent întâlnite, nu doar în Avertizarea: „Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă şi luaţi aminte
pornografie, ci chiar pe stradă. la cuvintele gurii mele. Să nu ţi se abată inima spre calea unei
Limbajul ademenitor, prefăcut: „şi cu inima şireată. Era asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei. Căci ea a făcut să cadă
bună de gură.” Cuvintele ating mintea, sediul sentimentelor, locul multe jertfe şi mulţi sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul
de unde se decide orice acţiune sexuală. spre locuinţa morţilor, drumul care pogoară spre locaşurile morţii.”
Plimbările, căutarea locurilor de distracţie: „şi fără astâmpăr; Ferice de cei ce ascultă acest apel! Cei ce ascultă, vor fi fi fericiţi în
picioarele nu-i puteau sta acasă: când în uliţă, când în pieţe, pe copilărie şi adolescenţă, fiind cruţaţi de zbuciumul acestui păcat,
la toate colţurile stătea la pândă.” Live sau virtual, locurile sau vor fi fericiţi în tinereţe prin a avea posibilitatea realizării unor
paginile web dedicate plăcerilor sunt oferite şi căutate cu o sete căsătorii binecuvântate şi apoi vor fi fericiţi toată viaţa, ca urmare
permanentă. a păstrării curăţiei.
Atingerile lipsite de etică: „Ea l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat”
Dispar pe zi ce trece normele prin care se păstrează curăţia trupului Iosif Anca
şi respectul pentru trupul altuia
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 15
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Un spin în ochi sau o oraș. Ea a atârnat în fața casei un afiș care spunea: CENTRUL
grădină? DE GRĂDINĂRIT – DESCHIS ACUM – LECȚII GRATUITE DE
GRĂDINĂRIT.
Ea știuse că parcela ei putea fi transformată deoarece
Parcela era plină de buruieni, pietre
când a fost mai tânără, altcineva a învățat-o pe ea cum să facă
și sticlă spartă. O grămadă de oameni își
asta. Acum, dorea să îi învețe pe alții cum să transforme locuri
aruncaseră gunoaiele pe vechiul lot de
cu aspect foarte urât în ceva frumos. Și nu peste multă vreme,
pământ abandonat. Și, ca situația să fie și
întregul oraș a devenit, într-adevăr, un loc de o frumusețe
mai rea, o casă dărăpănată se afla chiar în
extraordinară.
mijlocul terenului. Ferestrele fuseseră sparte cu mulți ani în
urmă. Oamenii făceau tot ce le stătea în putință să evite locul
acesta. Singurul lucru care putea rezolva problema parcelei era
un buldozer.
Într-o dimineață frumoasă de primăvară, o doamnă
Cum rezişti provocărilor vieţii?
cunoscută drept „Grădinăreasa” a trecut pe lângă vechiul lot
O tânără a mers la mama ei şi i-a povestit despre viaţa sa şi
de pământ. Buruienile erau acum înalte până la brâu și muștele
despre lucrurile grele pe care le are de înfruntat. Nu mai putea,
bâzâiau în jurul gunoiului. Femeia s-a oprit, apoi a început să
vroia să se dea bătută. Se săturase să se tot lupte şi să se chinuie.
se plimbe primprejurul parcelei. Câțiva dintre oamenii locului o
Se părea că ori de câte ori reuşea să rezolve o problemă, alta
priveau cum a scris mai multe pagini în carnețelul ei, iar apoi a
nouă îşi făcea apariţia. Mama ei o duse în bucătărie. A umplut
plecat iute. După câteva zile Grădinăreasa a intrat în Primărie.
trei vase cu apă şi le-a pus pe fiecare la foc. În scurt timp apa
Grădinăreasa s-a apropiat de birou, și-a scos notițele și a spus
din ele a început să fiarbă. În primul vas a pus morcovi, în al
ceva ce funcționarul nu avea să uite niciodată. Ea a întrebat:
doilea ouă, iar în ultimul vas cafea măcinată. Le-a lăsat să fiarbă
„Cât costă casa abandonată și parcela de pe Strada Beacon,
fără să scoată nicio vorbă. După 20 de minute, a oprit focurile.
de la numărul 371? Mi-ar plăcea să o cumpăr.” Funcționarul
A pescuit morcovii şi i-a pus într-un bol. A scos afară ouăle şi
a găsit puținele acte oficiale care existau pentru proprietate și
le-a pus într-un bol. Apoi a scos cu un polonic şi cafeaua şi a
le-a exminat cu atenție. „Există o mulțime de taxe ce trebuie
pus-o în al treilea bol. Întorcându-se spre faţa ei a întrebat-o:
plătite din urmă. Ar fi destul de costisitor să o cumpărați, ca
„Spune-mi ce vezi?” „Morcovi, ouă şi cafea”, a răspuns ea.
să nu mai vorbim de cheltuiala de a o curăța.” „Asta nu vă
Mama ei a adus-o mai aproape şi a rugat-o să ia morcovii
privește pe dumneavoastră, este proprietatea de vânzare sau
în mână şi să-i spună ce simte. Fata a făcut ce i se ceruse, şi a
nu?” a replicat Grădinăreasa. Funcționarul s-a scărpinat în
remarcat că aceştia sunt moi. Apoi mama ei a rugat-o să ia un
cap. „Da, doamnă, parcela e de vânzare.” Auzind acest lucru,
ou şi să-l cureţe de coajă. Făcând aceasta, fata a observat că oul
Grădinăreasa a cumpărat „spinul în ochi” lipsit de valoare, chiar
este acum tare. În final, mama a rugat-o să soarbă din cafea.
atunci și acolo.
Fata zâmbind, a savurat o înghiţitură din cafeaua cu o aromă
Pe toată durata verii, ea și soțul ei au muncit din greu. Au
îmbietoare.
curățat buruienile, au îndepărtat gunoiul și au făcut reparații
Curioasă, a întrebat-o pe mama ei: „Ce înseamnă toate
majore casei. Apoi, au curățit pomii și tufele și au plantat multe
acestea, mamă?” Mama ei i-a explicat că toate cele trei lucruri au
soiuri de flori minunate. Ei chiar au adăugat o alee pietruită
care ducea la ușa din față. În spate, dindărătul casei, au adăugat
un mic iaz cu o fântână. Parcela care fusese odată o oroare
devenise acum un punct de atracție frumos. Dragostea, timpul
și puțină muncă transformaseră lotul de pământ. Acum
oamenii făceau tot posibilul doar să treacă pe acolo și
să arunce o privire la priveliștea frumoasă pe care
o oferea acest nou colț de rai.
Ce a făcut Grădinăreasa mai apoi,
de asemenea, a surprins întregul

16 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

toate avertizările care au fost


”forate” în capul lui de către
peștii mai vârstnici îl împiedicau
să o facă. Însă Finney avea
dubiile lui legate de sfaturile pe
care peștii mai vârstnici i le tot
dădeau.
El nu înțelegea cum ceva
atât de delicios putea să fie atât de periculos.
Peștii mai în vârstă le spuneau probabil peștilor
mai tineri acele povești înfiorătoare ca să nu fie
atâta concurență pentru mâncare.Erau poveștile
adevărate? Finney a hotărât că va trebui să se
lămurească personal. A făcut stânga-mprejur și a
înotat înapoi către vierme. Nu a văzut niciun oțel
sau cârlige de pescuit ascuțite. Tot ceea ce a văzut
era viermele. Și-a deschis larg gura și apoi a simțit
o bufnitură surdă într-o parte. Unchiul lui Finney îl
tamponase și îl împinsese departe de vierme. „Ce-i
în neregulă cu tine?!” l-a luat la rost unchiul Corky
pe un ton dezaprobator. ”Crezi că noi vă avertizăm
în legătură cu cârligele doar ca să nu tăcem?
Finney a răspuns bâlbâindu-se: „Nu, nu știu,
uneori mă întreb dacă poveștile sunt adevărate.”
avut parte de aceeaşi adversitate, apă fiartă. Fiecare dintre ele a reacţionat
Unchiul Corky a închis ochii și a spus cu o
însă diferit. Morcovii au fost la început tari, puternici şi neînduplecaţi. Dar
voce scăzută: „Vino după mine. E timpul să vezi ce
apă fiartă i-a înmuiat şi au devenit slabi. Oul a fost fragil. Coaja lui subţire
pot face cârligele.” Finney și-a urmat unchiul spre
i-a protejat lichidul interior, dar după ce a fiert, conţinutul său s-a întărit.
vadurile din apropierea țărmului. În fața lor erau
Boabele de cafea măcinate au fost unice. După ce au fost fierte, ele au
pești nenumărați, mulți înotând pe o parte, aproape
schimbat apa.
morți. Alții aveau tăieturi mari în fălci și nu puteau să
„Care dintre ele eşti tu?” şi-a întrebat fiica. „Când adversitatea bate
mănânce. Era o priveliște crudă, una pe care Finney
la uşa ta, tu cum răspunzi? Eşti un morcov, un ou sau un bob de cafea?”
nu o va uita prea curând. Chiar atunci o pasăre s-a
Gândeşte-te şi tu: „Care sunt eu? Sunt morcovul care pare puternic,
năpustit și a înhățat unul dintre peștii care înotaseră
dar durerea şi adversitatea mă fac să îmi pierd puterile, să devin fragil?
pe o parte. Unchiul Corky a explicat: „Cârligul a
Sunt oul care porneşte la drum cu o inimă maleabilă, care se schimbă la
provocat tot acest dezastru. Vezi acum că poveștile
căldură? Am un spirit fluid care după o moarte, o despărţire, probleme
sunt adevărate. Îmi doresc ca tu să fi crezut fără să
financiare sau alte greutăţi se aspreşte? Exteriorul meu e mereu acelaşi,
trebuiască să fii adus la vaduri.”
dar în interior zace o inimă împietrită? Sau sunt precum boabele de cafea?
Dar chiar în timp ce peștii cei doi se îndepărtau
Atunci când apele devin fierbinţi reuşesc să schimb situaţiile din jurul meu
alene de locul acela îngrozitor, Finney și-a adus
şi să dau tot ce am mai bun din mine?”
aminte de poveștile care spuneau că unii pești mai
În timpurile în care întunericul şi eşecurile primează, te poţi ridica la
deștepți au reușit să ia din cârlig viermele fără să fie
un alt nivel? Cum faci faţă adversităţii? Eşti un morcov, un ou sau o boabă
prinși. Un gând de mândrie a intrat în mintea lui:
de cafea? Poate că ai parte de destulă bucurie care să te facă dulce, de
„Poate acești pești distruși nu fuseseră la fel de isteți
suficiente încercări care să te facă puternic, de suficientă tristeţe care să
sau rapizi cum sunt eu.”
te facă uman şi de suficientă speranţă ca să te facă fericit. Cei mai fericiţi
Zi după zi, Finney a continuat să vadă bucățele
oameni nu au neapărat cel mai bun sau cel mai mult din toate; dar ei ştiu
de carne ispititoare plutind în apă. Ele aveau tot felul
să beneficieze din plin de tot ceea ce le apare în cale. Cel mai luminos viitor
de forme și culori. Finney obișnuia să înoate tot mai
va avea întotdeauna la bază un trecut uitat, nu poţi înainta în viaţă până
aproape de momeală, încetinind cu fiecare trecere
când nu laşi la o parte eşecurile şi suferinţele din trecut.
pe care o făcea. Într-o zi nefastă, tentația l-a biruit
pe Finney și el a înghițit momeala. „Păi nu e gustoasă
deloc. Are gust de plastic!” s-a gândit el îngrozit.

Eşti prevăzător?
Înainte ca Finney să poată scuipa afară momeala, a
simțit o durere ascuțită în falcă, ca și când era tras
prin apă. Tânărul pește s-a luptat cu dârzenie, dar
Finney înota încet pe lângă bucățica de hrană ademenitoare care curând puterile i s-au dus. Știa că pierduse lupta și
se legăna la doar câțiva centimetri depărtare. Aproape că putea să guste nu mai urma să fie o altă zi pentru el.
formidabila delicatesă. Tânărul pește ar fi vrut să înfulece viermele, dar

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 17
(Isaia 12:4)
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări
1. Care foc nu poate fi stins de apele mari?
Cine suntem noi? Dar oaspeţi noştri? 2. Care împărat a păcătuit și mai mult împotriva
Ienupărul – Ilie; Curcubetele - Iona Domnului chiar când era la strâmtorare?
3. În ce împrejurare este menționat că poporul a rămas
Plante din Biblie: încremenit și cu inima moale ca apa?
...de vie, vieţi, mărar, cedru, mei, lotus, usturoi, 4. Care sunt văduvele menționate cu numele în
măzărichea. Scriptură?
5. Ce perioadele de foamete sunt menţionate în
Personaje din Biblie: Scriptură.
Iedidia, Pua, Ruben, Uziel, Petru, Nun, Peleg, Nadab, 6. Cărui om i-a obosit mâna și i-a rămas lipită de
Solomon, Lameh, Abner, Rut, Caleb, Zabulon, Abihu. sabie?
7. Despre cine este scris că a dat fiecăruia dintre fii săi
Întrebări o cetate?
1. David (1 Cronici 29:28). 2. Ahab (1 Regi 21:29),
8. Cine nu a mâncat și nu a băut apă pentru că era
Manase (2 Cronici 33:12), ...
mâhnit din pricina păcatului fiilor robiei?
3. Cei doi ucenici în drum spre Emaus (Luca 24:31).
4. Iosua (Iosua 1:9), Solomon (1 Cronici 28:20). 9. În ce carte din Biblie este scris despre mai multe
5. 1 Regi 18:38, 1 Cronici 21:26, ... 6. David. invazii de lăcuste?
7. Geneza 6:;, 1 Samuel 15:11; 1 Cronici 21:15, ... 10. Cine sunt cei care doresc moartea mai mult decât o
8. Crocodilul (Iov 41:27). 9. Șemalia (Neemia 6:12). comoară?
10. Tablele legii (Exod 32:16), Planul Casei Domnului
(1 Cronici 28:19).

GHEAȚA (continuare din pagina 20)

Dumnezeu a creat totul cu înțelepciune și în toate a regulat părtășia cu frații, și altele. Așa cum în plan fizic,
pus câte ceva minunat, uimitor. Mă gândeam la procesul neîndeplinirea corectă a regulilor de supraviețuire atrage
de înghețare / topire a apei. Totul funcționează după după sine consecința îmbolnăvirii fizice, la fel este și pe
reguli precise. Apa își cunoaște bine „traseul” și știe plan spiritual, neîndeplinirea regulilor de supraviețuire
la câte grade trebuie să se contracte și să se dilate, la spirituală atrage după sine consecința îmbolnăvirii
câte grade să înghețe și la câte grade să se topească. spirituale și în cel mai grav caz moarte spirituală. Dacă
Asemenea ei, Dumnezeu ne-a dat și nouă reguli după natura ascultă de Creator, cu atât mai mult suntem
care să funcționăm. Reguli în activitatea fizică: a ne hrăni noi datori să ascultăm și să împlinim tot ce ne-a spus!
sănătos, a ne odihni zilnic, a ne îmbrăca în funcție de „Ascultaţi glasul Meu şi faceţi tot ce vă voi porunci şi
temperatura de afară. Și cum încălcarea unei reguli atrage veţi fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul vostru.”
după sine unele consecințe, așa este și în aceste lucruri. (Ieremia 11: 4b)
Dacă nu respectăm aceste reguli riscăm să suportăm Rebeca Dagău
consecința de a ne îmbolnăvi. Dar mai mult decât atât,
Dumnezeu ne-a dat reguli și pe plan spiritual, și anume:
a citi Cuvântul, a avea părtășie în rugăciune, a frecventa

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 28.02.2018


pe adresa redacţiei
Notă: Paginile care intră în concurs sunt: 6, 7 şi 18.
La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii şi adolescenţi până la 18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Nevrednicia Vrednicia
Unora li se pare că vrednicia trebuie s-o primească Vrednic este muncitorul de plata sa, dar numai când
de la alţii, uitând că vrednicia este în urma a ceea ce şi-a terminat-o.
dai, nu a ceea ce primeşti.
Vrednicia profesională poate fi foarte diferită, dar
De te ştii vrednic, nu te împrieteni cu un nevrednic, vrednicia morală rămâne aceeaşi pentru toţi oamenii.
pentru ca nu cumva să-ţi pierzi vrednicia.
A fi vrednic de reputaţie între oameni înseamnă a
Din nefericire există şi părinţi nevrednici de cinstea avea merite pe care aceştia le apreciază, a fi vrednic
comunităţii, totuşi copiii trebuie să-i cinstească, pentru înaintea lui Dumnezeu, se poate numai prin Domnul Isus
că au avut cinstea de a fi părinţi, de a da viaţă. Hristos şi împreună cu El.

Păcatul face pe orice om, oricât de capabil ar fi, fără Nu acela care trăieşte mult află multe, ci acela care
vrednicie înaintea lui Dumnezeu, după cum şi moartea se învredniceşte să înveţe, căci „nu vârsta aduce
îl face şi pe cel mai frumos om, fără nicio atracţie. înţelepciunea, nu bătrâneţea te face în stare să judeci.”

La pomul ce nu dă roade nu merge nimeni, Omul vrednic se face luntre şi punte şi iese la liman, dar
căci nu-i vrednic de oaspeţi; va fi vizitat numai de cel mai vrednic de laudă este cel ce-i scoate şi pe alţii
cel ce-l va tăia. la liman.

Nevrednicia unui copil nu constă în neştiinţa lui, ci în A fi vrednic nu presupune să primeşti premiu în fiecare
neascultarea de părinţi şi de cei ce vor să-l îndrume an şcolar, dar presupune să înveţi la fiecare materie şi să
în viaţă. nu lipseşti de la ore.

„I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti
totdeauna, din pricina fărădelegii de care are slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate
cunoştinţă şi prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!”
lepădat, fără ca el să-i fi oprit.” (1 Samuel 3:13) (Apocalipsa 4:11)

„Dar Pavel şi Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească
«Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă; puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi
dar fiindcă voi nu-l primiţi, şi singuri vă judecaţi lauda!” (Apocalipsa 5:12)
nevrednici de viaţa veşnică...»” (Fapte 13:46)
„Mulţumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a
„Atunci a zis robilor săi: «Nunta este gata; dar cei întărit, că m-a socotit vrednic de încredere şi m-a pus în
poftiţi n-au fost vrednici de ea.»” (Matei 22:8) slujba Lui.” (1 Timotei 1:12)

„Şi, cu toate că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei „Cine nu-şi ia crucea lui şi nu vine după Mine nu este
ce fac asemenea lucruri, sunt vrednici de moarte, vrednic de Mine.” (Matei 10:38)
totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe
cei ce le fac.” (Romani 1:32) „Ca unii, care am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi
ascunse, nu umblăm cu vicleşug şi nu stricăm Cuvântul
„El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi în lui Dumnezeu. Ci, prin arătarea adevărului, ne facem
lanţuri veşnice, în întuneric, pe îngerii care nu şi-au vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc, înaintea
păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit locuinţa.” (Iuda 1:6) lui Dumnezeu.” (2 Corinteni 4:2)

caprele la stânga oile la dreapta... 19


Minunate sunt lucrările Domnului...
Gheața
„Dumnezeu, prin suflarea Lui, face gheaţa şi
micşorează locul apelor mari.”
(Iov 37:10)

În general, când rostim cuvântul gheață, ne duce


cu gândul la o iarnă aspră și rece, unde în jur totul este
alb imaculat și înghețat, la țurțurii ce atârnă grațios de
streașina casei sau la cuburile din răcoritoare, în zilele 4°C, începe să se dilate, iar apa mai rece se va ridica la
călduroase de vară. Gheața este și ea lucrarea Marelui suprafață și va lăsa în adânc, apa mai caldă spre beneficiul
Proiectant, chiar dacă ni se pare o normalitate cu care vieții acvatice, așadar în adâncul oceanelor și a lacurilor,
ne întâlnim aproape zilnic, fie iarna în natură, fie în chiar și în sezonul rece temperatura este de 4 °C, astfel
congelatoarele din bucătărie, Dumnezeu în măiestria încât animalele acvatice să poată supraviețui. Dumnezeu
Sa le-a creat toate cu înțelepciune și cu un scop precis, când le-a creat a gândit chiar și acest aspect. Dacă gheața
așadar chiar și gheața este creată și compusă într-un nu ar avea densitatea mai mică decât apa, pentru a se
mod uimitor. Proprietățile ei sunt interesante și modul menține la suprafață, aceasta s-ar scufunda pe măsură
în care relaționează cu mediul în care se găsește, îl ce se formează, iar râurile și lacurile ar deveni un ținut
găsim interesant. Cu toții știm că gheața se formează de gheață imens și viața acvatică nu ar mai exista.
din apă, atunci când temperatura acesteia scade sub Gheața poate fi foarte periculoasă atunci când
0°. Fenomenul de îngheț în zonele de climă temperată, se formează pe drumuri, pe aripile avioanelor, pe
are loc de regulă în anotimpurile reci de toamnă târzie streașinele caselor, dar ea poate fi și foarte benefică.
și iarnă. În regiunile cu climă rece, solul este înghețat Gheaţa a fost folosită din cele mai vechi timpuri pentru
tot timpul anului. Zonele cele mai reci ale globului sunt conservarea alimentelor, pentru răcirea aerului şi a
regiunile polare, unde nici în lunile de vară, temperatura băuturilor. Până la inventarea aparatelor mecanice de
nu urcă peste 10°C. refrigerare, gheaţa era recoltată în timpul iernii, din
Deși cele mai multe materiale se contractă (își râurile şi lacurile îngheţate, sau de pe munţii înalţi şi
micșorează dimensiunile) când se răcesc, apa se comportă păstrată, tot timpul anului, în construcţii speciale, de
într-un mod total diferit, și anume, ea se contractă când regulă subterane. Ulterior, frigiderele electrice au
este răcită până la 4 °C, după aceste grade, temperatura introdus gheaţa artificială, care poate fi produsă acasă,
scăzând, apa începe să se dilate (își mărește dimensiunile) în orice anotimp.
până ajunge la 0°C, iar apoi îngheață. Prin înghețare, Cea mai mare masă de gheaţă se găsește în
volumul apei crește și de multe ori, din această cauză Antarctica. Pe acest continent, viteza vântului poate
produce pagube, precum spargerea conductelor de apă ajunge până la 300km / h și Biblia relatează aceasta
sau spargerea celulelor din plante, distrugându-le. Putem înainte ca oamenii de știință să măsoare prin aparatele
spune că gheața este compusă, într-un mod minunat, lor viteza vântului; „El Îşi azvârle gheaţa în bucăţi: cine
pentru că, prin compoziția ei nu se scufundă, ci plutește poate sta înaintea frigului Său?” (Psalmii 147:17). Aerul
pe apă și acesta este un aspect foarte important. Apa în este atât de rece, încât vaporii de apă se pot condensa şi
formă lichidă are o densitate mai mare decât apa sub alcătui mici cristale care pe urmă cad pe pământ. Dacă
formă de gheaţă, de aceea, gheaţa pluteşte pe apă. s-ar topi integral calota din partea de vest, nivelul mării
Foarte semnificativă este valoarea gheții ce plutește pe s-ar ridica cu aproximativ 5 metri. Grosimea medie a
lacuri, râuri și oceane. Aceste straturi de gheață izolează gheţii este de aproape 1,6 kilometri.
apa de sub ea, de gerul iernii. Când apa se răcește sub (continuare în pagina 18)

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,


răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”

S-ar putea să vă placă și