Sunteți pe pagina 1din 20

Înțelepciunea lui Iisus Sirah

capitolul XII

1. Dacă faci binele, să știi cui îl faci, și vei primi


mulțumire pentru faptele tale bune.
2. Fă bine omului evlavios și vei primi răsplată,
și dacă nu de la el, atunci de la Cel Preaînalt. pag. 3
3. Nu are parte de lucruri bune cel ce stăruiește „Din pruncie cunoști”– Învățătorul
în rele și care șovăie să facă milostenie.
4. Dăruiește omului evlavios, dar să nu vii pag. 4
în ajutorul păcătosului.Prietenul nu este pus Mărturii ale credinței din fosta URSS – Material prelucrat
la încercare când suntem fericiți, și la necaz de Bogdan Fereșteanu
dușmanul nu rămâne ascuns.
5. Când omului îi merge bine, dușmanii lui se pag. 6
întristează, dar, în nenorocire, chiar și prietenul Plante din Biblie – Estera Anistoroaiei
se îndepărtează. Personaje din Biblie – Lorena Atudoroae
6. Să nu ai încredere în dușmanul tău în veac;
căci, după cum se coclește arama, la fel și pag. 7
răutatea lui. Cine suntem noi? Dar oaspeții noștri? – E.A.
7. Chiar dacă se va arăta umil și va merge Dragi copii – Simion Buzduga
aplecat, întărește-ți sufletul și ferește-te de el;
fii față de el ca și când ai lustrui o oglindă și să Sfaturi înțelepte pentru copii și adolescenți – Beniamin
știi că rugina nu va rămâne până la urmă. Popescu
8. Nu-l primi să stea lângă tine, ca să nu te
pag. 8
dea la o parte și să-ți ia locul. Nu-l așeza de-a
dreapta ta, ca nu cumva să râvnească la scaunul Meditații din cartea Proverbele lui Solomon –
tău; în cele din urmă vei recunoaște [dreptatea] Marin Pintilie
spuselor mele și-ți vei amnti cu părere de rău
de cuvintele mele. pag. 9
9. Cui îi va fi milă de descântătorul mușcat de Orbul din naștere – Învățătorul
șarpe și de toți cei care se apropie de fiare?
10. Tot așa este și cine se însoțește cu bărbatul pag. 10
păcătos și se amestecă în păcatele acestuia. Daniela – Draga Ujeniuc
11. El rămâne un ceas alături de tine și, dacă te
vei clătina, nu va sta neclintit. pag. 13
12. Dușmanul are pe buze dulceață, dar în De cine asculți? – Eunicia Muraru
inima lui cugetă cum să te răstoarne în groapă.
Dușmanul are lacrimi în ochi, dar, dacă va găsi pag. 14
prilej, nu se va sătura de sânge. Psalmul 23– Moise Zdremțan Ianovici
13. Dacă îți iese în cale ceva rău, îl vei afla acolo
înaintea ta și, ca și cum ar [dori să] te ajute, va pag. 15
săpa sub tălpile tale. Pe sens invers – Iosif Anca
15. Va clătina din cap, își va bate palmele una de
alta, va spune vrute și nevrute și-și va schimba pag. 16
înfățișarea. Atitudini
Septuaginta, vol. 4/II pag. 18
Fondurile necesare editării si distribuirii Răspunsuri, întrebări
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con- pag. 19
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care Nerăbdarea / Răbdarea
doresc să sprijine această lucrare pot depune
pag. 20
bani în contul Asociaţiei Creştine de caritate Stejarul – Naomi Luntraș
Gosen, deschis la BCR Arad, având codul IBAN:
RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001.

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!


Colectivul redacţiei
ISSN: 1583-2589
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Editorial

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”


(Coloseni 3:16)

„Din pruncie cunoşti”

C
ele mai frumoase în Scripturi. Cu siguranţă că acest proces a fost posibil numai
amintiri sunt cele din cu acceptul şi strădania acestui copil, care a devenit un bun
copilărie, din cel puţin predicator.
trei motive. Primul, pentru că Dacă veţi învăţa din pruncie Scripturile şi, evident, dacă
sunt primele amintiri, începând le veţi crede şi veți dori să le împliniţi, veţi rămâne curaţi, ca
cu anii de la grădiniţă, căci băieţi şi fete şi nu veţi purta amintiri de care să vă fie ruşine
numai de atunci le păstrează mai târziu. Va fi ferice de voi dacă nu veţi avea amintiri ca fiul
mintea noastră. risipitor. Prietenii care l-au abandonat şi stăpânul porcilor care
Pe cele anterioare le păstrează nu-i dădea mâncare să se sature, nu pot fi comparaţi cu bunica
direct numai cei din familie. Lois, mama Eunice şi fratele Pavel, de care îşi amintea Timotei.
Al doilea pentru că sunt Da, Domnul este bun şi vrea să-i mântuiască şi pe cei cu amintiri
amintirile pe care le purtăm cel mai mult cu noi. Chiar până păcătoase şi dureroase dacă se întorc la El, dar amintirile nu le
la adânci bătrâneţi ne rămâne în minte copilăria noastră. Al vor putea alunga din minte până la moarte. Dacă unii aveţi deja
treilea şi cel mai important, pentru că ceea ce s-a întâmplat amintiri pe care le regretaţi, măcar de acum să nu mai repetaţi
în copilăria nostră ne marchează adesea toată viaţa. Dacă aşa greșelile făcute. Tot Biblia are învăţătura potrivită despre felul
stau lucrurile, ce amintiri doriţi să vă creaţi acum, pentru a vă fi în care se poate scăpa de vicii şi păcate şi veţi vedea că viaţa
pentru tot restul vieţii, amintiri din copilărie? trăită după învăţăturile ei este mult mai frumoasă decât o viaţă
Eu vă doresc, în primul rând, să vă amintiţi ce aţi citit şi păcătoasă, cum au cei mai mulţi dintre colegii voştri.
învăţat din Biblie în copilărie. Cuvintele „din pruncie cunoşti” au O copilărie şi o adolescenţă în care cunoşti şi împlineşti ce
fost adresate de apostolul Pavel lui Timotei, cel care a devenit este scris în Scripturi este o mare bucurie şi pentru cei din jur.
cel mai bun ucenic al lui: „Tu să rămâi în lucrurile pe care le‑ai Nu doar Timotei, ci şi cei din jur aveau amintiri frumoase cu el,
învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine aşa cum scria părintele lui spiritual: „Căci mi-aduc aminte de
le‑ai învăţat: din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot lacrămile tale şi doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie.
să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit
Hristos Isus.” (2 Timotei 3:14-15) Sfintele Scripturi, cu cele 66 întâi în bunica ta Lois şi în mama ta Eunice şi sunt încredinţat că
de cărţi ale lor sunt cele mai răspândite cărţi din lume şi ce-i mai şi în tine.” ( 2 Timotei 1:4-5)
important, sunt cărţile din care putem învăţa cum să trăim aici Aşadar, luaţi Biblia cu voi la adunare, luaţi-o şi la şcoală
pe pământ şi pentru eternitate. Prin ele Dumnezeu ne vorbeşte dacă se poate, citiţi-o şi şi scrieţi-vă întrebările pe care nu le
personal pentru orice nevoie a vieţii. Nu există domeniu al vieţii înţelegeţi, pentru a primi răspuns la ele de la părinţi sau de la
în care să nu poţi fi îndrumat, nici întrebare la care să nu găseşti învăţătorii de la adunare. Acum când începe un nou an şcolar,
răspuns în Scripturi. ataşaţi-vă din toată inima de cărţile sfinte, aşa cum îndeamnă şi
Este foarte important să citiţi şi să învăţaţi cât mai mult următoarele versuri:
din Biblie acum, când mintea este cea mai capabilă să asimileze.
Mai târziu în viaţă, mintea devine mai greoaie, mai încărcată şi „Pune-ţi cartea căpătâi / Cartea Celor Sfinte!
procesul învăţării şi al memorării este mai dificil. Acum aveţi şi Drag copil şi să rămâi / Tot cu ea în minte.
timpul necesar pentru a lectura şi studia Biblia. Vă va rămâne Biblia, Biblia / Este-a vieţii carte,
şi timp pentru şcoală şi pentru joacă, dar nu pentru jocuri pe Dumnezeu prin ea de viaţă / Ţie-ţi face parte.
telefon sau pe computer, din acelea care nu se mai termină şi Ea-ţi răspunde ne-ncetat / La orice întrebare,
care vă vor obosi mintea fără folos. Dacă-ntrebi cu gând curat / Şi cu ascultare.
Timotei a învăţat Scripturile din copilărie pentru că l-a Ea cu dărnicie oricând / Ţie-ţi dă lumină
ajutat mama şi bunica, care erau credincioase. Poate că tatăl lui, Şi-ţi înalţă orice gând / Dincolo de tină.
care era grec, ar fi vrut să facă din el un filozof sau un sportiv, Ca s-ajungi la Dumnezeu / În cereşti palate,
dar slavă Domnului că mintea lui a fost inundată de cele sfinte Pune-ţi cartea Lui mereu / Căpătâi în toate!”
şi nu de mitologiile greceşti sau de alte plăceri ale vremii lui. Pe
lângă ajutorul pe care l-a avut din familie, poate în adolescenţă Învăţătorul
sau cel târziu la tinereţe, a avut harul să fie preluat de apostolul
Pavel, care a continuat efortul celor din familie şi l-a aprofundat

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 3
(Isaia 12:4)
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

Mărturii ale credinţei,


din fosta URSS
Soţul meu Savcenco Nicolae Roman (n.1923) a fost M-am născut în Moscova în 1940. În anii ‘70 mă ocupam
condamnat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial în cu educația copiilor creștini. Activitatea noastră era ilegală. Noi
1943 la 8 ani închisoare. Pe când se afla în închisoare a întâlnit desfășuram adunările noastre pe la casele credincioşilor. Poliția
creștini care i-au mărturisit cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, din apărea chiar și în timpul serviciului divin. Întocmeau procese
timpul detenției a devenit un creștin devotat. A devenit de verbale şi eram amendaţi. Am fost arestat pe când mă aflam la
asemeni un credincios dedicat misionarismului. Odată eliberat serviciu în 1969. Acasă a urmat o percheziție minuțioasă. Am
din prima condamnare de drept comun, activitatea sa i-a adus fost închis în închisoarea Butyrka, faimoasă pentru torturile de
în 1963, trei ani de închisoare sovietică, dar de această dată, acolo. Interogatoriile au durat patru luni. Mi s-a propus să devin
pentru mărturisirea credinței sale creștine. În 1967 a fost din colaborator KGB, să dau informații referitoare la activitatea
nou condamnat și în 1971 condamnat pentru a patra oară la creștină clandestină. Desigur, am refuzat categoric. Ca rezultat,
închisoare. Chiar și în perioadele de libertate, datorită ferventei am fost condamnat la 3 ani de închisoare. Mi-am ispășit
lui activități, a trebuit să plătească amenzi substanțiale. Presa și pedeapsa în orașul Klintsy, regiunea Breansk. Mai erau câțiva
radioul sovietic au condamnat public activitatea lui creștină. frați din regiune închiși cu mine în lagăr și am încercat să avem
Când avea 60 de ani, a fost rearestat, chiar de la locul în timpul liber o adunare mică. Am fost observați de autoritățile
de muncă. După câteva săptămâni de interogatorii, a fost închisorii și împrăștiați în diferite zone. Am fost trimis la o muncă
condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare. A fost bătut cu mai grea, la un cuptor pentru arderea cărămizilor. Mulțumesc
sălbăticie și torturat. A murit la vârsta de 66 ani în martie 1989 lui Dumnezeu pentru grija și binecuvântarea Lui asupra mea.
(chiar la căderea regimului comunist din Uniunea Sovietică – Bogdanov Iurii Nicolae
n.t.) Eram de multe ori amenințați de autoritățile comuniste că
ni se vor lua copiii. Aducem mulțumire Domnului că aceștia au M-am născut în satul Sângereii Noi în nordul
rămas cu noi și că am ajuns cu bine la vârsta de 85 de ani. Republicii Socialiste Sovietice Moldova (o fostă regiune a
Leontevna Ludmila Savcenco Uniunii Sovietice, acum Republica Moldova). Părinții mei
erau creștini baptiști. Am devenit credincios din tinerețe,
M-am născut în 1930. La 20 ani când am fost luat în armată, promițând Domnului să-L slujesc toată viața mea. În
datorită credinței mele, am refuzat să depun jurământul cu arma perioada sovietică era o tipografie clandestină baptistă care
în mână (pentru statul comunist ateu.) Pentru aceasta am fost scotea o publicație care circula în secret printre credincioși.
condamnat la 5 ani de închisoare. Am stat în pușcarie în orașul Se numea „Chrestianin” (Creștinul) și a tipărit zeci de mii de
Baku. Când a murit Stalin, am fost eliberat printr-o amnistie exemplare din Noul Testament. Datorită acestei activități
generală. Am fost botezat imediat ce am ieșit din închisoare, ilegale, am fost arestat în 1979 și condamnat la trei ani de
într-o biserică din orașul Saratov. Apoi m-am căsătorit și în anul închisoare. După terminarea pedepsei am fost eliberat. În
1961. Datorită mărturiei mele creștine, am fost arestat fiind 1982 m-am căsătorit și am continuat să lucrez în activitatea
luat chiar din biserică în timpul serviciului divin de Paște. Statul clandestină de tipărire de literatură creștină. Pentru aceasta
comunist m-a condamnat la cinci ani de închisoare și cinci ani mi s-a deschis un alt dosar. Am fugit de acasă și timp de 5
deportare cu domiciliul forțat în Siberia. Pentru că țineam acasă ani am trăit ascuns. M-am întors acasă doar în 1987 când
întâlniri creștine clandestine, casa în care locuiam cu soția și cei toți credincioșii au fost eliberați din pușcării. Îi mulțumesc
doi copii mici, ne-a fost confiscată. Soția aștepta cel de-al treilea lui Dumnezeu că mi-a dat ocazia să-L slujesc în această mare
copil, care s-a născut prematur și după șase luni a murit. Eu nu lucrare. Am avut parte de multe greutăți și situații dificile în
am reușit să-l văd. Zece ani mai târziu m-am întors în Saratov și viață pentru care mulțumesc lui Dumnezeu. Pentru că soția
am răscumpărat casa. În 1974, din nou, datorită activității nostre mea este din Rusia, ne-am mutat din Republica Moldova și
creștine, autoritățile sovietice comuniste au hotărât să ne ia cei acum sunt pastor într-o biserică din regiunea Breansk, Rusia.
6 copii minori. La muncă, autoritățile comuniste au organizat o Am fost binecuvântați cu 12 copii și 23 de nepoți.
adunare în care s-a votat să se ia copiii credincioșilor și să fie dați Borinschi Filip Vasile
în grija statului. Din fericire, autoritățile locale și chiar Procuratura
au refuzat să facă actele pentru familia noastră și iată de ce: Prin mila Dumnezeului nostru, am ajuns la 83 ani.
După această adunare, pe neaşteptate a murit anchetatorul din Dumnezeu ne-a dat o familie mare, avem 7 copii, 42 de nepoţi
Securitate şi, spre uimirea tuturor, nu după mult timp a murit şi şi 26 de strănepoţi. De 6 ani trăim în regiunea Belgorod, orăşelul
al doilea anchetator într-un accident. Astfel, autorităților locale Şebeikino, Rusia. Înainte am locuit în răsăritul îndepărtat,
le-a fost frică să acționeze împotriva credincioșilor. Acum avem în Siberia în orașul Habarovsk. Am trăit într-o casă de lemn.
11 copii. Rămânem recunoscători Domnului pentru grija pe care Aveam în casă o sobă şi ne încălzeam cu lemne. Apa o aduceam
ne-a purtat-o de-a lungul întregii noastre vieți. de departe. Fiind înaintat în vârstă, ne-am schimbat locuinţa
Muravleov Nicolae Petrovici într-o zonă cu o climă mai blândă şi ne străduim să-L slujim pe
Domnul cât mai suntem în viaţă.
4 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

slujba diverselor biserici. Aceste tabere


creștine pentru copii au fost pentru mine o
experiență pentru întreaga viață.
În 1980, am primit niște literatură
creștină ilegală în casa noastră, Biblii,
Evanghelii și altele. Le-am distribuit
împreună cu frații mei, totul după un plan
stabilit. Fratele meu de 20 ani s-a dus la
gara locală pentru a trimite ceva din literatura
creștină în orașul Zaporojie (în Ucraina). A fost arestat pe loc de
KGB. Trei luni mai târziu, eram prinsă și eu de poliția sovietică.
M-au dus într-un fel de arest preventiv unde am fost pusă cu alte
câteva femei. Ne-am putut mărturisi credința reciproc. Când
ne-au condamnat datorită literaturii creștine, eu am primit 3
ani de închisoare și fratele meu 2 ani. În felul acesta, Dumnezeu
ne-a pus dinadins în aceste închisori pentru a-I aduce mărturie,
locuri în care nu am fi putut ajunge cu Evanghelia altfel decât
arestați. Slăvit să fie Domnul!
Liubovi Uhina (născută Donchenko)

Fiind diaconul bisericii prigonite din Moscova, în 1981 am
fost condamnat de către Judecătoria din oraşul Moscova la doi
În vremurile trecute am avut parte de multe suferinţe şi ani şi jumătate de închisoare. Am ispășit pedeapsa în climatul
prigoniri. Prima dată am fost condamnat în anul 1973, la un extrem al Siberiei, în Răsăritul îndepărtat, în fosta Republică
termen de închisoare de 7 ani jumate. Primii 4 ani jumate i-am Sovietică Buriatia. Am fost amenințat cu împușcarea. Munca și
făcut într-o închisoare din Ucraina, regiunea Lugansk. Mai apoi, condițiile de detenție erau atât de aspre încât 15-20 oameni
pentru 3 ani, am fost dus în răsăritul depărtat, lângă oraşul mureau în fiecare lună. Noi produceam materiale de cale
Habarovsk. Două luni am călătorit cu trenul până pe malul ferată. Odată, m-am prăbușit sub povara traverselor pe care le
mării Ohotsk. Era o regiune cu o climă foarte aspră. A doua căram. În spitalul închisorii, doctorii au vrut să mă opereze, dar
oară am fost condamnat în 1983, pe un termen de 3 ani. Cu 2 am refuzat pentru că le cunoșteam intențiile. După aceea a fost
ani mai târziu, în 1985, a fost condamnată şi soţia mea, la 3 ani o tentativă de a fi otrăvit. Am simţit un gust ciudat în farfurie
de închisoare. Cei 5 copii ai noştri au rămas fără mamă şi fără și am refuzat să mănânc dar oricum, ceea ce am mâncat mi-a
tată. Copiii au fost îngrijiţi de prieteni, fraţi şi surori din biserică. dat 10 zile de crampe violente și vomitat. Din acel moment am
Am fost eliberat în anul 1986, soţia era încă în închisoare. Eu mâncat doar pesmeți cu apă. Cu 13 zile înainte de eliberare,
mergeam la ea cu colete cu produse alimentare. Aflându-se în autorităţile închisorii mi-au deschis un dosar penal, ca să-mi
închisoare, s-a îmbolnăvit foarte grav. Aveam bănuieli că agenţii adauge un nou termen de închisoare. Dar documentele nu au
KGB-ului au contribuit la aceasta. După eliberarea ei, a mai trăit sosit la timp din Moscova şi am fost eliberat la sfârşitul celor doi
două luni. Dar mulţumesc mult lui Dumnezeu pentru că nu am ani şi jumătate la care am fost condamnat.”
fost niciodată părăsit de El. Pozdniakov Nicolae Petrovici
Stefan Ghermaniuk
http://asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro
Am devenit creștină la 14 ani în anul 1965, an în care am Preluare şi prelucrare Bogdan Fereşteanu
fost și botezată. Mi-am iubit mult Mântuitorul și L-am slujit cu
pasiune de-a lungul vieții. Am vrut să fac ceva de care El să fie
mulțumit. Am recitat poeme creștine în biserică și am cântat în cor
cu tinerii. Apoi am început activitatea misionară cu tinerii cărora
le-am dedicat câțiva ani. A fost multă persecuție în ținuturile
noastre, ale Uniunii Sovietice. Dacă eram prinsă când predam
copiilor despre credință, însemna cu siguranță închisoarea. Am
fost trimisă pentru un an să fiu profesoară pentru copiii dintr-o
tabără creștină. Eram cazați (în secret) într-o pădure, în corturi.
Copiii veneau din Rusia, Belarus, Ucraina, Caucaz, Siberia,
Ural, Kazakhstan, Asia Centrală și republicile sovietice baltice
(Lituania, Estonia, Letonia.) Inimile acestora s-au schimbat când
Dumnezeu le-a vorbit. Printre jocuri, s-au împrietenit unul cu
altul, au învățat multe cântece creștine și pasaje din Biblie.
Unii au învățat cum să-și mărturisească credința. Acum, că au
trecut atâția ani, unii dintre acești copii ajunși adulți, sunt în

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 5
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

A
1
Plante din Biblie 2
A-B: O astfel de grădină a vrut
3
să facă Ahab din via lui Nabot.
4
1. Planta cu care a asemănat Dumnezeu Israelul.
Viţa... 5
2. Era în mijlocul grădinii Edenului. Pomul... 6
(neart.)
3. Cărturarii și fariseii dădeau zeciuială din el. 7
4. Lemnul lui era folosit pentru construirea 8
Templului.
5. Ingredient pentru pâinea lui Ezechiel. B
6. Umbrar pentru hipopotam.
7. Preferabil față de mana pe care o primeau
evreii în pustie.
8. La recoltă, nu se treieră cu leasa, ci se bate cu bățul. A

Estera Anistoroaiei 1
2
3
4
Personaje din Biblie 5
A - B Tălmăcirea unui nume al lui Solomon
6
1. Un nume al lui Solomon 7
2. O moaşă din Egipt.
3. Fiu al lui Iacov. 8
4. Fiu al lui Chehat.
9
5. Fiu al lui Iona.
6. Tatăl lui Iosua. 10
7. Fiu al lui Eber.
8. Fiu al lui Aaron. 11
9. Fiu al lui David 12
10. Fiu al lui Metusala.
11. Fiu al lui Ner. 13
12. Soţia lui Boaz. 14
13. Fiu al lui Iefune.
14. Fiu al lui Iacov. 15
15. Fiu al lui Aaron.
Lorena Atudoroae B

6 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Cine suntem noi? Dar oaspeţii noştri?


Noi doi am fost creaţi şi rânduiţi să ne trăim zilele afară din cetate. Deşi arătăm diferit, suntem din
aceeaşi familie, având o experientţă asemănătoare: amândoi am avut câte un oaspete care s-a adăpostit în
locuinţa noastră. Aceşti doi oaspeţi ce ne-au vizitat comunicau direct cu Stăpânul nostru, de la care primeau
uneori misiuni greu de îndeplinit, alteori mesaje aspre de transmis. Însă, în timpul vizitei, oaspeţii noştri erau
foarte supăraţi şi deznădăjduiţi, astfel încât doreau să moară, totuşi s-au bucurat de slujirea noastră în calitate de
gazde. Atunci, în locuinţa unuia dintre noi s-a desfăşurat o minune prin care oaspetele a fost întărit şi înviorat, iar
locuinţa celuilalt a fost destrămată pentru a sluji de învăţătura celui ce se adăpostea în ea. Oricât de neînsemnaţi am fost, Stăpânul
nostru ne-a folosit în planul Său şi ne-a rânduit să slujim celor în nevoie. E bine să ştiti numele noastre, dar mai important este să
luaţi exemplul nostru şi să slujiţi Stăpânului potrivit planului şi chemării Sale pentru voi! (E.A.)

Dragi copii Sfaturi înţelepte pentru copii şi


Dragi copii, călcați pe urma adolescenţi
Domnului Isus Hristos,
Nu vă departați de turma „Iată vreo câteva din pildele lui
Bunului Păstor milos.
Solomon...” (25:1)
Fiincă-n jurul turmei Sale
Lupul dă târcol pâș-pâș!
Poate-i iese-un miel în cale Ascultă ce te învaţă tata şi mama: „Ascultă, fiule, învățătura
Și se-aproprie târâș. tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale!” (1:8); „fiule, păzește
sfaturile tatălui tău și nu lepăda învățătura mamei tale...” (6:20);
Stați aproape, doar Păstorul Nu te lăsa amăgit și câștigat de prieteni şi colegi răi: „fiule, dacă
Este Cel ce vă păzește, niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei!” (1:10);
El vă duce la izvorul Nu te însoţi cu cei răi, ci ferește-te de ei. – „Fiule, să nu pornești la
Când prin verzi pășuni vă crește.
drum cu ei, abate-ţi piciorul de pe cărarea lor!” (1:15);
Când un miel sau când oaie Doreşte să-L cunoşti pe Dumnezeu: „Fiule, dacă vei primi
Rătătcește în păcat, cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, [...], atunci vei
El o caută-n vânt și ploaie înțelege frica de Domnul, și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. (2:1)”;
Și-o aduce-ndurerat. Nu uita sfaturile bune: „Fiule, nu uita învățăturile mele și
păstrează în inima ta sfaturile mele!” (3:1);
Dar când cade-n rebeliune Nu respinge disciplinarea: „Fiule, nu disprețui mustrarea
Și nu vrea salvarea Sa Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui.” (3:11);
N-o mai scoate din genune, Nu uita învățăturile înțelepciunii: „Fiule, să nu se depărteze
Îi respectă-alegerea. învățăturile acestea de ochii tăi: păstrează înțelepciunea și chibzuința!”
(3:21);
Lupul o presimte, apare
Ferește-te de garantarea și răspunderea pentru greșelile altuia:
Și cu ochii de jar, turbat,
Dintr-un salt o prinde-n gheare, „Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru
Treace-apoi la devorat. altul... fă totuși lucrul acesta, fiule: dezleagă-te, căci ai căzut în mâna
aproapelui tău! ...” (6:1-3);
În zadar sub colți se zbate Nu mai asculta învățături eretice: „Încetează, fiule, să mai
Sfâșiată crud hain, asculți învățătura, dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte.”
Prea târziu... sfârșește-n moarte (19:27);
A respins harul divin. Fă bucurie părinţilor tăi: „Fiule, dacă-ți va fi inima înțeleaptă,
inima mea se va bucura.” (23:15); „fiule, fii înțelept și înveselește-mi
Iată, pentru ce nu-i joacă inima și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește.” (27:11);
Să fii mielul risipit, Predă-te cu totul Înțelepciunii: „Fiule, dă-mi inima ta și să
E-n pericol cel ce pleacă
găsească plăcere ochii tăi în căile Mele.” (23:16);
De la turmă răzlețit.
Ia tot ce e binefăcător sufletului: „Fiule, mănâncă miere, căci
Doar la Domnu-i siguranță este bună și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale.” (24:13);
Să ajungem toți pe plai Teme-te de autorităţi: „Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul;
Dragi copii, s-avem speranță și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați!” (24:21);
Că-ntr-o zi ne duce-n rai.
Beniamin Popescu
Simion Buzduga
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 7
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Meditaţii din cartea


Proverbele lui Solomon
„Pentru căpătarea învățăturilor de bun grele. Cãci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lãudãroși, trufași,
simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire;” hulitori, neascultãtori de pãrinți, nemulțãmitori, fãrã evlavie, fãrã dragoste
(Proverbe 1:3) fireascã, neînduplecați, clevetitori, neînfrînați, neîmblînziți, neiubitori
Dacă în meditaţia trecută ne-am ocupat de de bine, vînzãtori, obraznici, îngîmfați; iubitori mai mult de plãceri decît
disciplină, astăzi ne vom ocupa de bunul-simţ; iubitori de Dumnezeu; avînd doar o formã de evlavie dar tãgãduindu-i
bunul-simţ despre care Goethe spunea că este puterea. Depãrteazã-te de oamenii aceștia.” Pe fiecare treaptă a ierarhiei
geniul umanităţii. Omul poate deveni celebru prin societăţii în care trăim, vom întâlni astfel de oameni: egoişti, îngâmfaţi,
ceea ce ştie, prin ceea ce face, prin calităţile sale imorali, şi obraznici.
de orice natură, dar geniul în a fi OM, ţine doar Obrăznicia este cred, exprimarea cea mai clară a absenţei sau a
de măsura trăirii bunului-simţ. Încă din fragedă puţinătăţii bunului-simț. Am putea spune mai simplu că obrăznicia
copilărie, bunul simţ devine o noţiune accesibilă; este opusul bunului-simţ. Consecinţele obrăzniciei sunt dezastruoase
copilul înţelege, la 3-4 ani, ce înseamnă respectul şi pentru viata aceasta şi pentru eternitate. Nu ştiu în ce ipostază te
pentru părinţi, grija şi buna relaţionare cu frăţiorii surprinde cuvântul din această zi, dar îţi propun să călătorim alături prin
mai mici sau mai mari, începe să înţeleagă că nu i se cartea proverbelor, eliberându-ne de orice formă de obrăznicie pe care
cuvine lui totul, învaţă să împartă mărul, ciocolata o mai observăm în atitudinile noastre, în vorbele, în privirile noastre sau
sau bomboanele cu ceilalţi. De asemenea, încă de poate cuibărită în simţămintele noastre lăuntrice neexprimate încă, şi tot
mici, ne place să fim, sau să părem cel puţin că împreună să clădim un caracter solid şi frumos, fundamentat pe temelia
suntem, inteligenţi, abili, cu o capacitate sporită de bunului simţ, care ne va face din ce în ce mai plăcuţi şi înaintea oamenilor
a înţelege, cu mult discernământ; fiecare din noi şi înaintea lui Dumnezeu. Curaj şi încredere! Încredere nu în forţele proprii,
începe să creadă despre sine că are întotdeauna ci în Dumnezeu, care ne va da tot ajutorul de care avem trebuinţă.
dreptate, fiecare din noi se simte îndreptăţit şi apt Cu bine!
să emită o judecată ascuţită, îndreptată mai ales Marin Pintilie
spre alţii. Putem dobândi toate aceste calităţi ce
țin de agerimea minții (Proverbe 1:4) şi totuşi, cu
ele putem să devenim copii fidele ale unui personaj
negativ, evocat în Luca 18:2-4, un om, care de
Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina.
La ce folos ne-ar fi o astfel de reputaţie sau
identitate? De aceea, autorul cărţii Proverbelor
consideră fundamental necesară, lângă tot ce ţine
de agerimea minţii sau înainte de ea, dobândirea
bunului-simţ.
Fără îndoială, judecătorul din Luca 18 nu era
un om incult. Era un om instruit, inteligent, era
capabil să conducă un proces, știa să aplice legea,
să facă dreptate. Avea tot bagajul de cunoștințe
și de informații necesar, pentru a ocupa postul de
judecător, dar îi lipsea un singur lucru: bunul-simţ.
Iar absența acestei componente esenţiale pentru
caracterul uman, l-a dăruit posterităţii ca pe un
personaj de tristă pomenire. La astfel de oameni
se referea apostolul Pavel în scrisoarea adresată
Bisericii din Efeseni 4:19 „Ei și-au perdut orice pic
de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu
lăcomie orice fel de necurăție.”
Nedobândirea bunului-simţ în acea perioadă
de început a vieţii, perioadă pe care o numim „cei
şapte ani de acasă”, sau pierderea lui pe parcursul
vieţii ne aruncă în prăpastia morală şi spirituală pe
care acelaşi apostol Pavel ne-o prezintă în 2 Timotei
3:1-5; „Să știi cã în zilele din urmã vor fi vremuri

8 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Predica pentru copii
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de
copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului,...”
Psalmul 78:3-4

Orbul din naştere


C ontext: Printre minunile efectuate de Domnul Isus Hristos,
un loc unic îl ocupă vindecarea unui orb din naştere. Aceasta
pentru felul în care a fost vindecat şi toată dezbaterea pe tema
sănătăţii organismului nostru. Este un har
mai mare să vezi bine decât să fii vindecat
de orbire, o binecuvântare mai mare să auzi
orbirii şi vindecării lui, care a cuprins pe cei doisprezece ucenici, decât să-ţi recapeţi auzul printr-o minune.
dar şi partida fariseilor. Însă dintre toate cele întâmplate atunci, Atât sănătatea permanentă cât şi minunile de vindecare arată
cel mai important a fost întâlnirea lui cu Domnul Isus după „lucrările lui Dumnezeu”. Le vedem? Le recunoaştem? „O, de ar
vindecare. „Cine este înţelept, să ia seama la aceste lucruri şi să lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui şi pentru minunile
fie cu luare aminte la bunătăţile Domnului.” (Psalmul 107:43) Lui faţă de fiii oamenilor!” (Psalmul 107:8)

1. Un bolnav din naştere: „Când trecea, Isus a văzut pe un


orb din naştere. Ucenicii Lui L-au întrebat: «Învăţătorule,
cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?»
3. Un om mântuit: După ce fariseii L-au vorbit de rău pe
Domnul şi el i-a luat apărarea, „l-au dat afară”. Orbul însă
le spusese: „Dacă este cineva temător de Dumnezeu şi face voia
Isus a răspuns: «N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui; Lui, pe acela îl ascultă. De când este lumea, nu s-a auzit să fi
ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.»” deschis cineva ochii unui orb din naştere. Dacă omul acesta n-ar
(Ioan 9:1-3) Cei ce-l cunoşteau ştiau că acel orb s-a născut fără veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic.” (Ioan 9:31-33) După
vedere, nu s-a îmbolnăvit pe parcursul anilor, ca printr-o boală terminarea anchetei, „Isus a auzit că l-au dat afară; şi, când l-a
sau un accident să-şi piardă vederea, dar pentru a nu mai avea găsit, i-a zis: «Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?» El a răspuns: «Şi
niciun dubiu asupra acestui fapt, să urmărim şi dialogul dintre cine este, Doamne, ca să cred în El?» «L-ai şi văzut»” i-a zis Isus
farisei şi părinţii lui: „Acesta este fiul vostru, care spuneţi că s-a «şi cel care vorbeşte cu tine, Acela este.» «Cred, Doamne» I-a
născut orb?” (Ioan 9:19) „Ştim că acesta este fiul nostru şi că s-a zis el; şi I s-a închinat.” (Ioan 9:35-38) Iată că pe cât de simplă
născut orb.” (Ioan 9:20) Nu ştim câţi ani avea orbul acesta, dar a fost vindecarea, pe atât de simplă a fost mântuirea lui. El a
putem şti că a avut o copilărie nefericită pentru că nu s-a putut crezut şi a devenit un închinător adevărat. Tu ai crezut sau încă
bucura de tot ce oferă lumina ochilor, căci „dulce este lumina şi nu eşti lămurit, ca fariseii ce l-au interogat pe cel vindecat?
o plăcere pentru ochi să vadă soarele.” (Eclesiastul 11:7) Minunea aceasta îţi vorbeşte şi ţie, ca altădată unui comandant
Motivele ca un copil să se nască orb sau în general să fie de penitenciar, o altă minune interesantă, cutremurul din Filipi:
bolnav, aşa cum au întrebat ucenicii, pot fi mai multe, începând cu „Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit” (Fapte 16:31). Dacă nu
păcatul, care aduce multe pedepse, dar nu întotdeauna este aşa. vei crede, vei împărtăşi soarta anchetatorilor orbului, care nu
Iată că acest caz se explică altfel, deci atunci când vedeţi un copil cu puteau nega minunea dar nici nu voiau să accepte că El este
un handicap din naştere sau îmbolnăvit mai târziu să nu vă grăbiţi să Mântuitorul lumii. „Fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit
daţi răspunsuri, pentru că numai Domnul are o explicaţie corectă. planul lui Dumnezeu pentru ei....” (Luca 7:30)
Dar care are răspunsul la întrebarea: „De ce cei mai mulţi Învăţătorul
copii sunt sănătoşi?” Întrebaţi bunătatea Domnului pentru a
afla răspunsul corect.

2. Un orb vindecat: Isus „a scuipat pe pământ şi a făcut tină


din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta şi i-a zis:
«Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului”» (care, tălmăcit,
înseamnă: Trimes). El s-a dus, s-a spălat şi s-a întors văzând
bine.” (Ioan 9:6-7) Chestionat de farisei referitor la procedura de
vindecare, el a răspuns: „Omul acela, căruia i se zice Isus, a făcut
tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis: «Du-te la scăldătoarea Siloamului,
şi spală-te.»” M-am dus, m-am spălat şi mi-am căpătat vederea.”
(Ioan 9:11) Ce minunat! Ce experienţă interesantă! Oare care
au fost primele lui reacţii văzând lumea din jur, pomii, florile,
animalele şi oamenii? Dacă a fost orb din naştere, el doar pipăise
cele de lângă el, dar acum putea vedea până în înaltul cerului.
Poate că în prima noapte senină a privit cu uimire stelele pe cer.
Toţi bolnavii au satisfacţii deosebite când ajung iar sănătoşi, faţă
de cei ce sunt sănătoși, care nu ştiu cum este să fii bolnav. Ce
fericit va fi cel şchiop când va umbla normal!
Este bine să dorim vindecarea celor bolnavi, în primul rând a
celor care de mici sunt bolnavi. Apoi să nu-i uităm pe cei sănătoşi,
să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru minunile permanente ale

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 9
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

Daniela
partea a XVI-a

Daniela a fost absorbită de discuţie, încât nu s-a clintit de


pe scaun. Sora ei, Lili, asculta şi ea atentă, dar în acelaşi timp a
strâns masa, a aşezat lucrurile la locul lor şi a măturat.
– Mama, în curând voi avea un concurs de recitat poezii şi
eu nu am pregătit nicio poezie.
– Ar fi bine să participi şi tu, Daniela, la acest concurs. Ştiu
că tu ai talent în acest domeniu.
– Mulţumesc, mama, dar ce să fac cu talentul dacă nu ştiu
ce poezie să aleg?
– Îmi amintesc o poezie pe care am recitat-o eu, pe când
eram elevă. Eu ţi-o voi recita şi tu să o notezi pe o hârtie. Ştiu că
nu îţi va lua mult timp să o înveţi. Titlul poeziei este: „Mama”,
iar autorul ei este Vasile Militaru .
– Tocmai ce iubesc eu foarte mult! a exclamat Daniela,
bucuroasă. Biruința în urma
eșecului
Daniela îşi pregăti instrumentul de scris şi hârtia. Zâmbi
aducându-şi aminte că numai cu câţiva ani în urmă, folosea
un toc pentru scris, pe care trebuia mereu să îl introducă în
călimara cu cerneală, iar nu de puţine ori, peniţa era în stare Scoase foaia de hârtie cu poezia şi începu să repete
să-i facă „porci” pe caiet. „Porcii” erau nişte pete de cerneală, versurile. Unul din colegi, trecând pe lângă banca ei, se lăuda în
atunci când peniţa se uza. Acum avea un stilou. Unul modern gura mare, prietenului său:
pe care îl alimenta o dată la câteva zile. Şi peniţa stiloului mai – Bunica mea s-a mutat la Bucureşti şi eu voi pleca acolo
zgâria foaia câteodată, dar porcii erau o excepţie. să dau examen!
– Ia te uită, ce harnică eşti la scris! Daniela sări din banca ei instinctiv, ţinându-şi obrajii cu
Daniela se opri şi privi spre sora ei, dăruindu-i un zâmbet. mâinile. Unul din băieţi era cel care o sărutase pe obraz.
Auzise bine această laudă mult râvnită, „harnică”, era pe – Dar unde vrei să zbori, fetiţo? Promit că nu o să mai
drumul cel bun. Mama îi dicta mai departe poezia, iar stiloul repet jocul!
alerga parcă pe hârtie. Scria frumos. Daniela plecă capul ruşinată.
Daniela învăţă poezia chiar în seara aceea, dar învăţă şi – Dacă tot te lauzi că bunica ta s-a mutat la Bucureşti, voiam
intonaţia poeziei, chiar de la mama ei, care o recitase atât de să te anunţ că bunica mea tocmai s-a mutat în cer!
frumos, de parcă ar fi fost din nou la şcoală, eleva silitoare de – Condoleanţe! spuse celălalt coleg, Mitruţi Ioan.
altădată. Ea era foarte recunoscătoare lui Dumnezeu pentru Acest coleg era sensibil sufleteşte, deşi era singurul copil
mama şi sora ei, Lili. Formau o familie unită, bucurându-se la părinţi, iar tatăl său care lucra ca mecanic de locomotivă avea
împreună şi chiar plângând împreună, atunci când cineva trecea un salariu bun, totuşi el era un băiat cu bun simţ şi foarte silitor
prin suferinţă. Simţea din plin „mâna bună a Dumnezeului la învăţătură.
Ceresc”, care binecuvânta puţinul ce îl aveau, pentru a le fi de – Multumesc! Daniela îl răsplăti cu un zâmbet trist.
prisos, şi chiar pentru a dărui şi altora în nevoie. Întotdeauna – Poezia mea se intitulează: „Patria.”
dăruiau puţin, în comparaţie cu ce le binecuvânta Dumnezeu – Iar poezia mea se intitulează: „Mama.”
mai apoi. Liniştea, pacea şi mulţumirea către Tatăl ei ceresc, – Dar de ce au intrat trei profesori în clasă?
plin de milă şi generozitate, puse stăpânire pe inima ei şi grija – Acesta este juriul! îi şopti Doina. Fiecare va pune câte o
zilei de mâine se pierdu în noapte, iar odihna binefăcătoare o notă, iar apoi se va face media.
învălui într-un somn adânc. – Aha! gândi Daniela. Deci este un concurs serios, nu e
În dimineaţa următoare, clasele a VIII-a erau în plină joacă...
frământare. Toţi erau curioşi să afle care erau participanţii la În sală au intrat: domnul Răileanu, un profesor mai în
concurs. Daniela simţea în inima ei o linişte deplină, asta nu vârstă, profesor de muzică, apoi doamna dirigintă şi pe urmă
pentru că nu era o fire emotivă, uneori se emoţiona chiar până doamna profesoară de limba română.
la lacrimi, însă acum ştia că nu este aşa de greu să spui o poezie, – Dragi elevi, spuse domnul Răileanu, am în faţă tabelul celor
atunci când ai învăţat-o foarte bine. I se părea aşa uşor a recita, înscrişi la concurs. Vom începe în ordine alfabetică! Bejenariu
în comparaţie cu a cânta. Oltiţa, vino în faţa clasei şi recită poezia pe care ai pregătit-o!

1010 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

Sigură pe sine, fata păşi cu multă îndrăzneală. Se opri în în timp ce se sprijinea pe mâini. Mersul pe
faţa clasei, făcu o reverenţă, după care îşi duse mâna la gură vârfuri îl practica atât de bine, încât tovarăşul
pentru a-şi drege vocea, pe urmă începu să recite visătoare, profesor i-a propus să meargă la Cluj, la şcoala
o parte din poezia „Luceafărul”, de Mihai Eminescu. Tovarăşii sportivă. I-a spus că poate deveni o balerină
profesori zâmbeau între ei. Oltiţa gesticula cu mâinile, urca şi de succes.
cobora tonul vocii, trăind momentele poeziei. La final a fost „Halal succes!” gândi Daniela. Şi-a
aplaudată, iar pe feţele profesorilor se putea citi mulţumirea. văzut şi astăzi succesul cu ochii, cu propiii
– Coşuleanu Daniela! anunţă Domnul Răileanu. ochi. Daniela privea la oamenii de pe stradă,
Daniela ţâşni repede în faţă, ca o săgeată care dorea căutând cu privirea o faţă luminată de bucurie, pentru a-şi
să prindă cel mai bun loc. Cu grijă, îşi netezi ţinuta şcolară, şi putea stăpâni lacrimile, să nu plângă pe drum. Prinse o frântură
pironindu-şi privirea spre un orizont îndepărtat, dincolo de din conversaţia a două bătrânele:
ferestrele clasei, rosti grav: – Sunt vremuri grele, maică! Nu îţi poţi valorifica cum
Mama trebuie animalele crescute în gospodărie. Ce mai e şi cu
A venit aseară mama, din sătucu-i de departe, colectivizarea aceasta! Ne ia tot, tot! Vai de noi!
Ca să-și vadă pe feciorul, astăzi domn cu multă carte. Daniela a înţeles că nu doar cei tineri au necazuri, ci şi cei
A bătut sfios la ușă, grabnic i-am ieșit în prag, în vârstă. Trase în piept aer parfumat de primăvară, apoi încercă
Mi s-a umezit privirea, de iubire și de drag. să îşi imagineze cum ar fi fost drumul spre casă, în cazul în care
ea ar fi câştigătoarea concursului. Poate că bieţii oameni ce se
Sărutându-i mâna dreaptă, ea m-a strâns la piept sfioasă, confruntau cu lipsurile materiale, cu sărăcia, nu ar înţelege ce o
Și întrebând-o câte toate, a intrat apoi în casă. determină pe ea să împartă zâmbete tuturor. Şi-a adus aminte
Înlăuntrul casei mele, câtă brumă-am adunat, de un verset citit de bunicul, demult, când simţea dragostea în
Dă prilej ca biata mamă, să se creadă-ntr-un palat. casa lor, în braţele bunicii Iulia.
„Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos?
Nu-ndrăznește nici să intre, cu opincile-n picioare, Necazul sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau
Și cu multă grijă calcă, doar alături de covoare. lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?” (Romani 8:35)
Eu o-ndemn să nu ia seama, și să calce drept, în lege, Când o rază de soare i-a atins obrazul, tresări. Se simţea iubită
Că doar e la fii-su-n casă, nu e-n casa vreunui rege...” de Tatăl Ceresc, chiar şi eşecul ei era o pricină de mângâiere.
Dumnezeu o iubeşte! Amintindu-şi aceasta, toată amărăciunea
– Daniela! ţipă tovarăşul Răileanu. Opreşte-te! Cine ţi-a îi dispăru brusc din inimă. Laudele ce le primise în decursul
spus poezia aceasta? vremii, la concursul de desen, de sport, de compuneri, durau
Daniela amuţi de frică. Rămase cu gura deschisă pentru doar cât ar fi ţinut un fulg în palma caldă. Toate s-au topit, au
următorul vers şi nu s-a aşteptat să fie întreruptă. trecut, dar Dumnezeu o iubea cu o iubire veşnică. Îşi aduse
– Mama mea, tovarăşe profesor. A învăţat-o când era aminte de versetul din Isaia 54:10 - „Pot să se mute munţii, pot
elevă la şcoală. să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la
– Îmi pare rău, adică nu, îmi pare bine, deoarece vor fi mai tine şi legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul,
puţini concurenţi acum. Vei fi scoasă din concurs. Poezia ta îmi care are milă de tine.”
trezeşte unele sentimente dureroase, referitor la mama mea şi Cu faţa senină şi cu zâmbetul pe buze, intră în casă,
felul cum reciţi... parcă ai fi pe marginea unei gropi la cimitir. sărutându-şi mama şi sora.
Trebuia să înveţi o poezie despre ţară sau partid, ceva patriotic, – Bine ai venit acasă, câştigătoarea noastră! Se vede de la
mă înţelegi? Acum eşti liberă, poţi pleca acasă! o poştă că inima ta e plină de bucurie! Ţi-am pregătit o surpriză,
Daniela nu s-a aşteptat deloc la o aşa „reuşită”. Privea cu evenimentul trebuie sărbătorit cum se cuvine. Ghiceşte ce ţi‑am
ochii mari, speriaţi, spre doamna dirigintă. pregătit!
– Eleva Coşuleanu, poţi pleca! Ne întâlnim săptămâna Daniela făcu ochii mari de mirare, rămase o clipă pe
viitoare la orele de curs! gânduri. Cum să le spună? Ce să le spună? Îşi luă apoi „inima-n
Daniela îşi pironi privirea în pământ, îşi luă lucrurile din dinţi” şi întrebă:
bancă şi ieşi pe uşă. Ar fi dorit să nu mai intre vreodată pe acea – Ghici ce loc am luat?
uşă. Avea mintea plină de gânduri controversate. Dacă poezia – Mare scofală! răspunse Lili. Doar eşti prima la compus şi
era bună, nu o recitase ea bine? Dacă o recitase bine, oare la recitat poezii.
greşise ceva la conţinutul poeziei? Nu avea niciun răspuns la – Iată, de data aceasta nu ai dreptate! Am lăsat să se
întrebări, nici o explicaţie. Nu înţelegea de ce au trimis-o acasă. bucure şi alţii de premiere şi am venit acasă.
Se simţea neîndreptăţită, frustrată şi căzu din nou în melancolia Lili se opri în loc şi o privi pe Daniela în ochi.
unei păsări zburătoare, căreia tocmai i se tăiaseră aripile. Era – Vrei să spui că ai fugit de la concurs?
sâmbătă dimineaţa, trecut de ora zece. Nu se făceau cursuri, – Nici gând! Domnul Răileanu m-a exclus din concurs, nu
uneori se mai desfăşurau anumite concursuri sau activităţi i-a plăcut poezia pe care am pregătit-o.
sportive. La concursul de gimnastică se descurcase foarte bine. – Daniela, e doar din vina mea! spuse mama tristă. Trebuia
S-a făcut remarcată prin faptul că era elastică: făcea sfoara din să mă gândesc că acum se promovează poeziile patriotice
picioare şi podul, ca nimeni altul din clasă. Reuşea să facă şi comuniste, cu sloganul: „Ceauşescu şi poporul”.
coşuleţul: se aşeza pe burtă şi îşi ducea vârful picioarelor la ceafă, (continuarea în pagina următoare)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 1111
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

– Nu ai nicio vină, mamă dragă. Pentru mine este


cel mai bine aşa. Am prilejul să fiu cu voi şi acestea
sunt cele mai frumoase momente pentru mine.

Î
Voi sunteţi pentru mine tezaurul ţării mele dragi. n toate timpurile au fost oameni care au ajuns nefericiţi
Daniela îşi opri privirea pe dulapul unde îşi ţinea şi nenorociţi în viaţă datorită neascultării lor faţă de cei
cărţile, acolo unde îşi scria şi temele. ce i-au sfătuit înţelept, dar, în fond, datorită neascultării de
– Aha! Dumnealui emană acest miros în casă!
Dumnezeu, care asigură omului fericirea şi împlinirea, dacă
Daniela descoperi surpriza: un tort cu cremă de
acesta acţionează după legile Lui. Dar aş vrea să vă gândiţi
şerbet de trandafiri, o cremă aromată şi rozalie. Alături descoperi o
periuţă de dinţi, portocalie cu dungi albe. că sunt copii care s-au născut în familii dezorganizate,
– Extraordinar! Ce surpriză plăcută! Dumnezeu mi-a îmbucurat lipsite de conduită morală, de principii de viaţă sănătoase
inima „până la cer”! E drept că m-am rugat pentru o periuţă de dinţi, şi de modele pe care ei ar putea să le urmeze. Mulţi dintre
cea veche era uzată, dar nu am crezut că am să primesc una atât de aceşti copii, pe lângă faptul că nu se bucură de un climat
frumoasă... iar tortul e o delicatesă! familial favorabil, de afecţiunea, îngrijirea şi ocrotirea
– Şi surprizele nu se încheie aici, spuse mama radiind de părintească, sunt privaţi de multe sfaturi înţelepte de
bucurie. Sora voastră, Elena Georgeta, a născut un băieţel, pe nume care oricine are nevoie în viaţă. Dar cred că cei mai mulţi
Emanuel Stelian şi are ochii albaştri. dintre voi sunteţi binecuvântaţi cu părinţi credincioşi, care
Daniela sări în sus de bucurie. vă îndrumă cu dragoste şi spre binele vostru, iar sfaturi
– Am să îl ţin în braţe! E un bebeluş adevărat, în carne şi oase, bune primiţi pe gratis şi „pe bandă rulandă”, uneori mai
iar pe deasupra mai are şi ochi albaştri. Mama, vreau să merg să îl
mult decât vă doriţi. Întrebarea mea pentru voi este: ţineţi
văd, chiar acum!
cont de ele? Puneţi preţ pe ele sau le daţi înapoia voastră,
– Hei, îmi ignori tortul cu desăvârşire! spuse Lili vădit
îmbufnată. considerându-le ieftine sau fără valoare? Dacă ele vin
– Nu, desigur că nu! Nu plec nicăieri până nu fac să dispară gratis, nu înseamnă că sunt ieftine sau lipsite de valoare.
în burtica mea o felie generoasă din acest tort. Dar aveţi şi ceva de Ele sunt haruri, care nu trebuie nesocotite.
mâncare, domnişoară? Am studiat recent viaţa unui tânăr despre care
– Astăzi veţi servi pireu de cartofi, cu şniţel de piept de pui Scriptura spune că „mama sa îi dădea sfaturi nelegiuite”
şi castraveţi muraţi. Acum, ajută-mă, te rog, să pun la pachet (2 Cronici 22: 3). Acest om, pe nume Ahazia, „a făcut ce
mâncarea pentru fratele Candrea. este rău înaintea Domnului, ca şi casa lui Ahab, căci după
– O! Îngerul acela bun! suspină Daniela. Îmi place atât de mult moartea tatălui său, ei îi erau sfetnici, spre pierzarea lui.”
cum predică la adunările de duminica, şi e atât de bun, atât de blând, (2  Cronici 22:4) Citind aceste versete, îţi vine să crezi că
cu faţa atât de senină, parcă e un înger căzut din cer! omul acesta a fost condamnat să aibă sfătuitori răi în
Mama chicoti bucuroasă. Fetele acestea erau comorile ei
preajma lui. Îţi vine să-i plângi de milă citind mai departe
dragi, lumina ochilor ei.
că, „târât de sfatul lor” (vers. 5a), s-a dus la un război,
– Scumpa mea, parcă îţi era foame! Vino la masă, draga mea.
Astăzi cu adevărat ai câştigat „concursul”, tu n-ai avut de pierdut în urma căruia şi-a pierdut viaţa. Iată că acest om nu s-a
nimic, absolut nimic. Viaţa îşi are propria ei poezie şi autorul ei este putut bucura de părinţi care să-i dea sfaturi înţelepte, care
Dumnezeu. să-l aşeze pe drumul către binecuvântare şi fericire, ci lui
– Mama, m-am gândit mult în ultima vreme la faptul că va i s-au livrat sfaturi, aşa cum se exprimă Scriptura, doar
trebui să închei un legământ cu Dumnezeul care întotdeauna a fost „spre pierzarea lui”. Nu cred că v-aţi dori să fiţi în locul lui
bun cu noi. Vreau să Îi slujesc Lui şi numai Lui! Ahazia. Cine nu-şi doreşte să se bucure în viaţă?
– E minunată hotărârea ta, Daniela! Trebuie să vorbeşti şi cu Dragi copii şi adolescenţi, vreau să vă fac conştienţi
pastorul bisericii despre hotărârea ta. de faptul că oricât de inteligenţi aţi fi sau v-aţi crede, la
– Mulţumesc, mamă! Am crezut că nu vei fi de acord cu mine, vârsta voastră fragedă aveţi nevoie de sfătuitori buni.
dar mă bucur că mă sprijineşti în toate deciziile mele. De asemenea, Aveţi nevoie de „îndemn şi mustare”, căci acestea, spune
doresc să iau botezul în apă, înainte de a merge la examen. Am citit în
Scriptura „sunt calea vieţii”. Fără ele nu se poate vorbi de
Evanghelia după Matei, capitolul 6, de la versetul 33.
calea vieţii. Când spunem „calea vieţii”, să ne imaginăm că
Daniela luă Biblia, o deschise şi citi cu glas tare: „Căutaţi mai
întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri noi păşim pe un drum sigur, fără pericole, care nu are ca
vi se vor da pe deasupra.” Dacă lucrurile privitoare la împărăţia lui finalitate moartea, ci viaţa. Şi încă viaţa veşnică. Cât ţineţi
Dumnezeu sunt prioritare şi sunt numite adevărate comori, atunci cont de sfaturile părinţilor voştri, având în vedere că ei
trebuie să mă străduiesc să le obţin înaintea celor pământeşti. sunt primii interesaţi să vă îndrume paşii pe calea vieţii?
– Îmi place cum gândeşti, fiica mea! Privesc la tine şi admir Punând în balanţă, care sfaturi cântăresc mai greu: cele
caracterul tău „căutător de comori”. În privinţa aceasta semeni părinteşti sau cele de cartier sau provenite din diferite
mult cu bunica ta, Iulia. tovărăşii infantile? Eu vă cred când motivaţi că sunt părinţi
(va urma) de ai voştri care nu au reuşit să facă din voi prietenii
Draga Ujeniuc lor, aşa încât vouă să vă fie drag sau cel puţin uşor să le
ascultaţi sfaturile şi îndrumările. În aceste situaţii, dacă
12 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Experienţe
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de
copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului,...”
Psalmul 78:3-4

De cine asculţi?

eşti fată, caută-ţi în Biserică o soră mai în vârstă, spune-i să se să înveţe. Şi până la urmă, cine-i înţelept trage învăţătură şi din
roage cu regularitate pentru tine şi fii gata să stai cât de des poţi greşelile altora. El a avut un tată nepocăit, dar sunt sigură că
în preajma ei pentru a creşte sănătos. Dacă eşti băiat, caută-ţi ştia de episodul în care proorocul Ilie(un sfătuitor bun) i-a trimis
un frate evlavios şi fă la fel. Nu este bine să staţi doar în preajma tatălui său o scrisoare în care îi vestea lucruri rele ce aveau să i
celor de vârste apropiate celei pe care o aveţi voi. Pentru o se întâmple pentru că nu a „umblat în căile tatălui său Iosafat
dezvoltare sănătoasă şi o bună creştere în credinţă, aveţi nevoie şi în căile lui Asa, împăratul lui Iuda.”(2 Cronici 21:12) Iată că
să staţi şi în apropierea oamenilor mai vechi pe calea vieţii, a Ahazia a avut un bunic evlavios, a cărui purtare Dumnezeu a
celor ce au început să păşească pe ea de mai mult timp. lăudat-o. Avea aşadar Ahazia de la cine să înveţe. Dar e mai uşor
Revenind la nefericitul Ahazia, mi-a fost milă citind despre să fii rău decât să fii bun. Totuşi, suntem responsabili de cum
el şi m-am întrebat cu o oarecare dezamăgire în suflet, de ce alegem să fim: buni sau răi, ascultători de sfaturile înţelepte sau
Dumnezeu nu l-a favorizat sau nu l-a scuzat pentru faptele lui, de cele nelegiuite.
având în vedere că acestea au fost efectul lipsei de sfătuitori V-am pus acest exemplu negativ în faţă şi nu vreau să vă
buni în viaţa sa. În plus, tânărul acesta a suferit multe traume, sperii, nici să vă fac să vă pierdeţi nădejdea, ci doar să vă arăt
căci fraţii săi mai mari toţi au fost omorâţi de arabi şi filisteni efectele ascultării sfaturilor rele, dorindu-vă sfătuitori buni şi
în război, iar tatăl său a murit în dureri grele, în urma unei boli paşi siguri pe calea vieţii. Dumnezeu are gânduri de pace şi nu
necruţătoare. M-a surprins citind mai departe despre acest copil de nenorocire cu privire la voi, ca să vă dea un viitor şi o nădeje,
rămas orfan: culmea, „prin voia lui Dumnezeu şi spre pierzarea dar pentru aceasta trebuie să-L ascultaţi.
lui”(vers. 7a) a ajuns să o nimerească rău. A fost Dumnezeu
nedrept? Dar a fost vreodată Dumnezeu nedrept ca să fi fost şi Eunicia Muraru
de data aceasta? Categoric nu! Ahazia avea variante de la cine
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 13
(Isaia 12:4)
Continuare articole
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de
copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului,...”
Psalmul 78:3-4

Psalmul 23
Printre primele pasaje memorate din Scriptură în copilărie, pe lângă rugăciunea „Tatăl
nostru” şi alte pasaje, se numără şi Psalmul 23. Dacă nu l-aţi memorat încă, faceţi-o astăzi!
Psalmul începe cu identificarea: „Domnul este Păstorul meu” – ce asigurare puternică,
nu? Oile mai părăsesc uneori păstorul, însă, păstorul nu le părăseşte niciodată. Dacă un
adevărat păstor este aşa de veghetor, cât de siguri suntem noi în turma Domnului? El ne
protejează de atacurile tuturor celor răi şi ne oferă părtăşia celor din turma Sa.
Cu un asemenea păstor, putem citi în continuare: „Nu voi duce lipsă de nimic” În
adolescenţă am crezut că a nu duce lipsă de nimic înseamnă că îmi va merge bine şi că voi
avea totdeauna tot ceea ce îmi doreşte inima, că voi umbla pe culmile desfătărilor şi voi fi
fericit. Mai târziu, am înţeles din explicaţiile Domnului din Matei 6:33, că e vorba de a nu
duce lipsă de nimic din cele necesare existenţei umane.
Ce părtăşie şi alimentaţie binecuvântată am când „El mă paşte în păşuni verzi şi mă
duce la ape de odihnă”! Ce conţine acest meniu? După ce am întrebat Păstorul, am înţeles.
L-am rugat să mă pască în asemenea locuri şi de atunci nu mai particip la concerte, întâlniri,
programe şi tot felul de întruniri cu melodii de pe păşunile uscate ale acestei lumi. El m-a
învăţat să nu mai ascult tot felul de predici care strecoară otrava ereziilor şi orice fel de cântări
care nu-mi induc o stare plăcută Domnului. De când am un meniu sănătos, mi s-a dezvoltat un
vocabular şi un dicţionar al gândurilor din care lipsesc cuvinte şi simboluri păcătoase. Având
toate acestea în minte, ajung la o concluzie: nu poţi sfinţi Sodoma şi Gomora, dar poţi să-ţi
salvezi sufletul de acolo. Acum am înţeles că în aceste locuri nu este păşune verde, ci una
ruginie şi uscată. Nu e apă curată şi de odihnă- e tulbure şi otrăvitoare pentru suflet. De
aceea, nu mă mir că apostolului Pavel i se întărâta duhul în Atena, observând idolatria şi
imoralitatea acelor oameni păcătoşi, dar care se credeau înţelepţi. Nu aşa se întâmplă şi în
vremea noastră? Păstorul meu nu mă paşte în asemenea locuri, însă, dacă mă regăsesc pe
asemenea teritorii înceţoşate, ar trebui să mă întreb: „Oare Domnul chiar e Păstorul meu?”
Parcurgând peisaje binecuvântate, constat că Păstorul meu „îmi înviorează sufletul şi

V
mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său.” Dacă cei ce pasc pe alte dealuri
se laudă cu senzaţiile lor, despre care eu ştiu că sunt de moment, având dovezi istorice ă prezint mai întâi o poveste
incontestabile, Păstorul meu are grijă de mine şi nu mă lasă mai prejos decât ei. El îmi
interesantă: Un tânăr s-a îndrăgostit
va înviora sufletul, dându-mi din apa vieţii, voi bea şi voi trăi, voi bea şi voi prinde puteri
pentru a-L urma mai departe. Are de gând să mă conducă şi mai departe, însă, nu prin
de o fată de bani gata. Cei doi s-au
răscruci de drum, ci pe cărări drepte. Ce să însemne oare asta? Că drumul îmi va fi fără întâlnit până când fata a aflat că el nu
obstacole sau povârnişuri? Nicidecum! Îmi va fi drept pentru că mă va conduce cu siguranţă provenea dintr-o familie înstărită. Cu toate
la ţinta promisă, spre Staulul etern, spre locul cu adevărat de odihnă, spre Împărăţie pe acestea, el a cerut-o în căsătorie. „Cât câştigi
calea cea bună (Ioan 14:6; Matei 7:13). Este un drum îngust, dar drept, un drum parcurs cu tu într-o lună, eu cheltui într-o zi. Cum de
înviorarea sufletului, cu bucurie, nu pentru că merit eu, ci din pricina Numelui Său, pentru ţi-a trecut prin minte să mă ceri de soţie?”,
că El a ales să fie Păstorul meu. i-a spus ea cu dispreţ. „Caută-ţi o femeie
Nu ştiu ce-mi rezervă viitorul, de aceea afirm cu nădejde: „Chiar dacă ar fi să trec prin care să îşi permită să trăiască în sărăcie cu
valea umbrei morţii nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine” Cum pot să trec prin această tine!”
vale fără să mă tem? În Psalmul 84:6 este scris despre cei ce locuiesc în casa Domnului (care fac Cu inima frântă, tânărul i-a urat numai
parte din turma Lui) şi care-şi pun tăria în El (având încredere în Domnul, păstorul meu) : „Când
bine în viaţă şi apoi a plecat. După zece
străbat aceştia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare.”
După obiceiul păstorilor din ţara sfântă, constat şi eu că „Toiagul şi nuiaua Ta mă
ani, cei doi s-au întâlnit întâmplător într-
mângâie” Aceasta înseamnă călăuzire, control şi disciplină. O călăuzire cu toiag avem în un centru comercial, iar femeia bogată l-a
Exodul 14, când poporul Israel avea în faţă Marea Roşie, iar în spate egiptenii. Atunci Moise abordat: „M-am căsătorit cu un tip care
le-a spus: „Domnul Se va lupta pentru voi, dar voi staţi liniştiti.” (vers. 14) Nu e vorba de câstigă 16000 de dolari pe lună! Puteai să
o îmbărbătare în acest verset, ci de o mustrare care are ca scop ridicarea şi corectarea câștigi mai mult?” Femeia avea aroganţă în
poporului, redirecţionarea pe cărarea cea dreaptă, îndrumarea de a urma păstorul pentru voce şi pe chip. Tânărul de altă dată, devenit
a ajunge cu siguranţă la „păşuni verzi” şi „ape de odihnă”. acum bărbat în toată firea, suspină din nou
Abia după rămânerea permanentă în turma Păstorului cel mare, avem parte de în sufletul său, dar de data aceasta îi era
biruinţă în toate bătăliile vieţii: „Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei; îmi ungi capul milă de ea.
cu untdelemn şi paharul meu este plin de dă peste el.” şi de asigurarea unei vieţi împlinite: Soţul femeii se apropie de cei doi şi
„Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele şi voi locui în Casa Domnului
îl salută pe „tânărul îndrăgostit”. „Bună
până la sfârşitul zilelor mele.” Aceasta este fericirea celor păstoriţi de Domnul.
ziua ! Văd că o cunoaşteţi pe soţia mea.”
Moise Zdremţan Ianovici Se întoarse apoi spre soţie: „Draga mea,
vreau să ţi-l prezint pe şeful meu. El este
14 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

Pe sens invers
„Înainte de pieire, inima omului se îngâmfă, dar smerenia merge
înaintea slavei.” (Proverbe 18:12)
„Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste.”
(Proverbe 29:23)

are nimic cu ce să se poată mândri pe drept. Toate valorile spirituale, intelectuale,


fizice şi materiale ce le avem la un moment dat sunt deţinute prin bunăvoinţa
Domnului şi a celor din jurul nostru şi mai mult, toate le deţinem doar pentru
un timp limitat. Astfel, frumuseţea este opera Creatorului şi e foarte trecătoare.
Inteligenţa este un dar al cerului prin sănătatea minţii şi condiţiile de viaţă, dar
şi aceasta este limitată şi trecătoare. Averea este, chiar şi pentru cine a muncit,
tot prin îndurarea lui Dumnezeu, care ne-a dat sănătate şi o vreme prielnică, căci
dacă ar fi război lucrurile ar fi cu totul altfel. Deci, cine umblă pe picioare, să ştie că
nu el a inventat mersul pe jos şi că „cele tari” - cum numeşte Solomon picioarele,
cu vremea se încovoaie. Cine vorbeşte cu aroganţă să ştie că nu a fost ideea lui
să aşeze limba în gură şi corzile vocale la locul lor şi că putea fi mut cu limba la
locul ei sau fără pricepere şi ce ar fi vorbit atunci? Orice am aduce în discuţie
pentru o dezbatere competentă, concluzia ar fi aceeaşi: omul nu are cu ce să se
mândrească în mod real, numai imaginar, ceea ce este în primul rând o nebunie,
dar şi un păcat înaintea Domnului, Cel căruia trebuie să-I aducem slavă pentru
lucrările Sale. Numai El nu depinde de nimeni şi nu trebuie ajutat de nimeni în a
face ceva. El este atotînţelept şi atotputernic. Slavă Lui în veci!
În evoluţia situaţiei materiale, tânăra din istorioara amintită, dacă s-ar fi smerit
şi ar fi acceptat căsătoria cu acel tânăr, întâi ar fi coborât, dar apoi ar fi urcat, însă
abia după zece ani a constatat că era mai jos decât ar fi putut să fie. Da, sunt fete şi
băieţi care se cred mari şi vor să ajungă şi mai mari, dar visul nu li se va împlini. Nu
responsabil pentru proiectul de o sută de vor merge mult, căci sunt pe sens invers. Există reguli de circulaţie pe strada dintre
milioane de dolari la care lucrez.” Femeia vale (jos) şi munte (sus) şi personal care verifică orice mişcare, de aceea: „Orice inimă
se uită la cei doi bărbaţi nedumerită. Soţul trufaşă este o scârbă înaintea Domnului; hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită.”
ei se întoarse spre şeful lui şi continuă: (Proverbe 16:5) Stăpânul universului se implică direct în cercetarea acestor intenţii
„Domnule C., am câteva idei legate de şi nicio autoritate pământească nu se poate excepta. „Domnul oştirilor a luat această
proiect pe care aş vrea să vi le prezint. Sper hotărâre, ca să ruşineze mândria a tot ce străluceşte şi să smerească pe toţi cei mari ai
că veţi avea mâine timp să le discutăm.” pământului.” (Isaia 23:9) A făcut-o în antichitate, cu regele Babilonului, dovedindu-i
„Domnul C. este un om umil pentru ambele variante. La final, monarhul a declarat: „Acum, eu, Nebucadneţar, laud, înalţ
că a avut o viaţă tristă”, a început să-i şi slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile
povestească soţul după ce au rămas Lui sunt drepte şi El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie!” (Daniel 4:37)
singuri. „Mi-a spus că a iubit o femeie şi Mai trist s-a întâmplat cu Haman, care tocmai în ziua când credea că se va urca pe
a cerut-o în căsătorie, dar ea l-a refuzat, calul împăratului (era locul cel mai sus unde ajunsese până atunci, căci doar scaunul
pentru că la vremea aceea nu avea bani. lui, „mai pe sus, de scaunele tuturor căpeteniilor” (Estera 3:1), nu i-a fost destul, a
A muncit mult şi a devenit unul dintre cei fost „ridicat” pentru ultima dată – pe spânzurătoarea de cincizeci de coţi pentru
mai de succes antreprenori din America. a avea de unde să fie coborât. El nu ştia ce scrie în aceste două proverbe, care se
Nu mi-aş fi dorit o astfel de femeie în găseau în cartea pentru care nu l-a suportat pe Mardoheu că o respecta. S-a împlinit
viaţa mea!” Eu nu ştiu dacă această istorie şi cealaltă parte a versetului, căci cel ce s-a smerit cu post şi rugăciune, a fost înălţat
este întru totul adevărată, dar sunt sigur tocmai când era mai smerit.
că personaje ca cele prezentate aici sunt Aşa că, dacă vedeţi pe cineva urcând în stări de mândrie, spuneți-i că este
printre noi. Aşa că tema acestor proverbe pe sens invers, căci pe acolo se coboară, nu se urcă. Cât despre cei ce coboară,
este foarte reală şi actuală. acolo unde le este în mod real locul, când Domnul va voi, vor circula pe sens invers,
Ce este mândria? Dorinţa aparent urcându-i El la locul rânduit prin harul Său. Adevărul acestor proverbe l-a întărit Unul
întemeiată, de a fi mai sus, mai în faţă, care este mai mare ca Solomon. El a spus: „Oricine se va înălţa, va fi smerit; şi oricine
mai mare, mai puternic, mai apreciat se va smeri, va fi înălţat.” (Matei 23:12)
şi multe altele. Ce este smerenia?
Conştienţa corectă de sine, căci omul nu Iosif Anca

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 15
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Atitudini

U
n om bogat și fiul său aveau pasiunea de a achiziționa
opere de artă rare. Obișnuiau adesea să stea împreună
și să admire marile opere de artă. Când a izbucnit
conflictul din Vietnam, fiul a plecat la război. Era foarte curajos și a murit în luptă
în timp ce îl salva pe un alt soldat. Când tatăl a fost anunțat, el s-a simțit adânc
îndurerat pentru pierderea unicului său fiu.
Cam peste o lună, s-a auzit o bătaie la ușă. Un tânăr stătea la ușă cu un pachet
mare în mâinile lui. El a spus: „Domnule, nu mă cunoașteți, dar eu sunt soldatul
pentru care fiul dumneavoastră și-a dat viața. A salvat multe vieți în acea zi și pe
mine mă ducea spre un loc sigur când un glonț l-a lovit în inimă și a murit pe loc.
Vorbea adesea despre dumneavoastră și despre iubirea pe care o aveți pentru artă.
Tânărul a întins pachetul său. „Știu că asta nu e mult. De fapt nu sunt un mare
artist, dar cred că fiul dumneavoastră ar fi vrut ca dumneavoastră să aveți asta.”
Tatăl a deschis pachetul. Era un portret al fiului său, pictat de acest tânăr. A făcut
ochii mari de uimire văzând modul în care soldatul capturase personalitatea fiului
său în tablou. Tatăl a fost atât de captivat încât ochii i s-au umplut de lacrimi. I-a
mulțumit tânărului și s-a oferit să-l plătească pentru pictură. „O, nu domnule, eu Aşa au trecut anii. Dar Dumnezeu
n-aș putea niciodată să răsplătesc ceea ce fiul dumneavoastră a făcut pentru mine. a intervenit în viaţa lui, când o boală
E un cadou.” nemiloasă l-a dus aproape de moarte. Era
Tatăl a agățat portretul la loc de cinste. De fiecare dată când veneau vizitatori nevoie de o operaţie, dar nu era sigur că va
la el acasă, îi ducea să vadă portretul fiului său înainte de a le arăta oricare dintre reuşi. Nu este uşor de descris simţămintele
marile opere de artă pe care le colecționase. unui muribund care se întreabă dacă va mai
Când a murit, potrivit testamentului s-a organizat o licitație a picturilor sale. ajunge seara următoare. Dar Dumnezeu
Mulți oameni influenți s-au adunat, entuziasmați la vederea tablourilor minunate S-a folosit de clipele acelea, amintindu-i
și pentru că aveau oportunitatea să cumpere unul pentru colecția lor. Pe platformă de veşnicie. În ultima noapte dinaintea
se afla și pictura cu fiul lui. Licitatorul a bătut cu ciocănelul. „Vom începe licitația cu operaţiei, bolnavului i-a devenit clar faptul
pictura cu fiul. Cine va licita pentru acest tablou?” că viaţa lui era departe de Dumnezeu. Nu
S-a făcut tăcere. Apoi o voce din fundul sălii a strigat: „Vrem să vedem mai putea îngenunchea, dar a strigat din
tablourile faimoase. Săriți peste asta.” O altă voce a țipat mânioasă: „Nu am toată inima către Dumnezeu după iertare.
venit să vedem această pictură. Am venit să le vedem pe cele de Van Gogh, de Dumnezeu l-a ascultat. Lumina a pătruns în
Rembrandt. Treceți la licitațiile adevărate!” Într-un final, s-a auzit o voce chiar din sufletul său şi o pace adâncă l-a cuprins. Cei
spatele sălii. Era vechiul grădinar al bărbatului și al fiului său. „Vă voi da 10 dolari doi prieteni au avut ocazia să se mai vadă.
pentru pictură.” Fiind un om sărac, era tot ce își putea permite să dea. Bucuria lor a fost de nedescris. Cu ochii
Un bărbat care stătea pe rândul al doilea a strigat: „Acum haideți să continuăm în lacrimi, el a spus: „O, dacă ar fi trăit şi
cu licitația!” Dar licitatorul a pus jos ciocănelul. „Îmi pare rău, licitația a luat sfârșit.” părinţii mei această bucurie!”
„Și ce se întâmplă cu tablourile?” „Îmi pare rău. Când am fost numit să conduc ***
această licitație, mi s-a spus despre o clauză secretă din testament. Nu mi s-a permis Un tată a dăruit fiecăruia dintre băieţii
să dezvălui această clauză până acum. Doar tabloul cu fiul va fi licitat. Oricine a lui câte o piersică. După câtva timp, îi
cumpărat acea pictură va moșteni întreaga proprietate, inclusiv tablourile.” întreabă:
Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său cu 2.000 de ani în urmă să moară pe o cruce – Copii, cum v-au plăcut piersicile?
chinuitoare. La fel ca acel licitator, mesajul Său de astăzi este: „Fiul, Fiul, cine-L va – Minunat de bune! zise cel mai mare.
primi pe Fiul?” Pentru că, vedeți voi, cine Îl primește pe Fiul primește totul. Sunt aşa de dulci şi gustoase! Am păstrat
*** sâmburele, l-am băgat în pământ cu mare
Doi băieţi aveau părinţi credincioşi şi astfel au auzit din copilărie învăţăturile grijă, poate că va răsări din el un pom frumos
Bibliei. Ştiau că trebuie să se pocăiască ca să nu meargă în pierzarea veşnică. Unul şi atunci vom avea toţi piersici bune.
a făcut lucrul acesta la vârsta de 14 ani. A recunoscut că este un păcătos şi, prin – Din tine va ieşi un bun grădinar – zise
credinţa în Isus Hristos, a primit pacea cu Dumnezeu. Dar prietenul său a ales tatăl.
drumul lumii. Au rămas numai amintirile clipelor când amândoi mergeau la şcoala – Mie – povesti al doilea – mi-a plăcut
duminicală unde au auzit despre Mântuitorul. Ocazionalele întâlniri au lăsat să se piersica atât de mult, că am rugat-o pe
vadă la el un anume regret, dar nu s-a ajuns la o întoarcere la Dumnezeu. Părinţii mama să-mi dea jumătate şi dintr-a ei, iar
lui nu încetau să se roage pentru el, dar nici moartea părinţilor nu a produs o sâmburele l-am aruncat.
schimbare în viaţa lui. – Grijeşte, dragul meu, să nu te faci un
om lacom! spuse tatăl.
16 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

– Fratele meu a aruncat sâmburele cu toții că voi nu aveți atâția bani,”


– zise al treilea – dar eu l-am ridicat, l-am a spus el. Bătrânul Wilson părea
spart şi l-am mâncat şi piersica mea am aproape fericit când îl trăgea pe
vândut-o pe zece bani. Buddy de braț în sala de judecată a
– Din tine va ieşi un mare negustor tatălui său mai târziu în acea seară.
– grăi tatăl. Buddy se simțea umilit uitându‑se
– Dar tu dragul tatei? Întrebă omul în ochii tatălui său. Ei îl priveau
pe cel de-al patrulea. Ce gust a avut înapoi cu atâta tristețe și dragoste.
piersica ta? Deși lui Buddy îi era rușine de el însuși, se simțea foarte
– Nu ştiu, tată! Răspunse copilul, ușurat că tăticul lui era judecătorul. El nu și-ar trimite
stingherit oarecum. niciodată propriul copil la detenție juvenilă, cu toate că
– Cum nu ştii? Dar ce n-ai Buddy știa în inima lui că aceasta era pedeapsa pe care
mâncat-o? o merita. Dar ușurarea lui Buddy a fost de scurtă durată,
– Am dus-o vecinului nostru care e el auzindu-și tatăl, pe Judecător spunând: „Vinovat! Îi
bolnav. El n-a vrut s-o primească, dar eu ordon lui Buddy să plătească domnului Wilson banii
am pus-o pe masă şi am fugit. sau să petreacă un an în detenție juvenilă.”
Ochii ţăranului se umplură „Dar tăticule,” s-a tânguit Buddy. „Tu ești tatăl
de lacrimi. Îşi sărută copilul şi, meu. Nu poți să îmi dai drumul pentru că sunt copilul
binecuvântându-l, îi zise: tău? Îmi pare rău pentru ce am făcut. Știu că merit
– Să ştii, dragul meu, că piersica pedeapsa, dar tu știi că eu nu am o sută de mii de dolari
aceasta Dumnezeu ţi-o va da negreşit și dacă merg la detenție juvenilă vom fi despărțiți un an
înapoi, însutit. întreg!”
* ** Chiar Bătrânul Wilson părea că a fost lovit în
Un misionar predica Evanghelia la păgâni. Un păgân primise moalele capului atunci când ciocănelul a lovit pupitrul,
Evanghelia, dar nu se îndura să-şi spargă idolul la care se închinase o dar judecătorul a spus: „Așteptați!” Toți au privit cum
viaţă întreagă. Încă tot mai credea că fără idol i-ar merge rău. Judecătorul a coborât de pe scaunul său și s-a oprit
– Iubitul meu, sparge idolul! – îl îndemna mereu misionarul. Să lângă Buddy. El a spus: „Nu mai sunt judecătorul, acum
nu-ţi pară rău de el, şi vei afla o mare comoară. sunt tatăl tău. Voi vinde tot ce trebuie ca să plătesc
– Într-o bună zi, omul se hotărî: luă toporul şi sparse idolul. Şi, o prețul pentru a te scăpa de detenție, așa încât să nu
minune: idolul era plin cu bani! Strămoşii lui băgaseră o comoară în el. fim despărțiți.”
Nimicind idolul, descoperi această comoară şi omul trăi mai departe Și noi suntem ca Buddy. Noi toți am păcătuit. Raiul
fericit. este perfect, iar dacă Dumnezeu ne-ar permite nouă ca
*** păcătoși să mergem în rai, acesta nu ar mai fi perfect. Ar
A fost odată un judecător cinstit. Era, de asemenea, tatăl unui fi pângărit. Biblia spune: „plata cuvenită pentru păcat
băiat minunat, Buddy. Judecătorul era un tată foarte bun și își iubea este moartea – despărțirea de Dumnezeu.” Dumnezeu,
fiul foarte mult. Băiatul își adora tatăl și încerca mereu să-i fie pe plac. fiind perfect, ne judecă pe toți corect şi totuși, Isus a
Îi plăcea de asemenea, foarte mult să joace baseball cu prietenii lui. plătit plata cuvenită sau prețul pentru păcatul nostru.
Într-o zi, prietenii i-au spus că un mare meci urma să aibă loc pe terenul
viran din spatele casei Bătrânului Wilson. Buddy știa că nu trebuia să
se joace pe acel teren, deoarece Bătrânul Wilson era un om vârstnic
rău și zgârcit și, de asemenea, foarte înstărit. Acesta îl ura pe tatăl lui
Buddy pentru că Judecătorul îl făcuse să plătească pentru un bilet.
Bătrânul Wilson avea o fereastră cu vitralii care era foarte prețioasă.
De aceea, judecătorul îi ceruse lui Buddy să nu se joace în acel loc,
deoarece îi era teamă că el va sparge geamul.
Când Buddy a ajuns la teren, meciul tocmai ce începuse, iar el
era entuziasmat pentru că primise o nouă bâtă de baseball de ziua lui.
Când veni rândul lui Buddy să lovească, mingea lui se îndrepta direct
spre fereastra prețioasă a Bătrânului Wilson! Celorlalți puști li s-a tăiat
respirația, iar Buddy putea doar să privească îngrozit până ce a auzit
și a văzut cum frumoasa fereastră se sparge. Aproape simultan cu
spargerea ferestrei, Bătrânul Wilson a ieșit val-vârtej afară din casă.
Buddy se simțea înghețat în locul acela, în timp ce îi privea pe toți
prietenii săi cum își luau tălpășița, iar el rămânea singur pe teren să
dea piept cu mânia bătrânului Wilson.
„Aha, tu ești, fiul judecătorului,” s-a răstit Bătrânul Wilson. „Hai
să vedem dacă îl va face pe propriul său fiu să plătească prețul pentru
greșeala lui. Acea fereastră valora o sută de mii de dolari și noi știm

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 17
(Isaia 12:4)
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări
1. Despre cine este menționat că a murit la o bătrânețe
Răspunsuri la întrebările din numărul anterior fericită, sătul de zile, de bogăție și de slavă?
1. Amnon (2 Samuel 13:3). 2. Ce oamenii răi au ajuns să se smerească înaintea lui
2. Goliat (1 Samuel 17:6). Dumnezeu?
3. Ștruțoaica (Iov 39:14). 3. Despre cine este menționat că „li s-au deschis ochii”,
4. Ahașveroș (Estera 2:18). deși aveau ochii deschiși?
5. Domnul Isus (Isaia 7:15). 4. Căror oameni li s-a spus: „Întărește-te și
6. Împărăteasa din Seba. (1 Împărați 10:13). îmbărbătează- te!”?
7. Înainte de Paște – Lazăr. (Ioan 12:1). 5. În ce împrejurări Dumnezeu a răspuns trimițând foc
8. Isaac (Geneza 27:2). din cer pe altar?
9. Samson (Judecătorii 14:9). 6. Care este împăratul care deși a avut multe războaie
10. Împăratul din Ninive (Iona 3:6). nu a avut nici o înfrângere?
Oameni puternici - Nebucadneţar: Beniamin, Ghedeon, 7. Când I-a părut rău lui Dumnezeu de ceea ce a
Debora, Reuel, Mica, Ana, Gad, Iona, Ioela, Estera, făcut?
Iaasiel, Ierubaal. 8. Pentru ce animal fierul este ca paiul și arama ca
Dumnezeul cel atotputernic – El Şadai: Urie, Pavel, lemnul putred?
Fineas, Ieremia, Isaia, Itai. 9. Cine a primit argint pentru că a prorocit fals?
10. Ce lucruri care au fost însemnate în scris cu mâna lui
Cine sunt eu? Leprosul de la poarta Samariei;
Dumnezeu?
Ghehazi

STEJARUL (continuare din pagina 20)

„Planta agățătoare se prinde de stejar în timpul Bibliografie:


furtunii celei mai puternice. Cu toate că violența naturii https://ro.wikipedia.org/wiki/Stejar;
ar putea dezrădăcina stejarul, agățările plantei se țin de h t t p : / / w w w. h o r t i c u l t o r u l . r o / a r b o r i - a r b u s t i -
acesta. Dacă planta este pe partea opusă vântului, atunci ornamentali-peisagistica/stejarul-quercus-robur;
stejarul îi conferă protecție; dar dacă este pe partea h t t ps:/ / www. ga ze t a de a gricu lt u ra .in fo/ pla n t e /
cealaltă, atunci furtuna o presează și mai puternic de silvicultura/907-stejarul.html;
trunchiul copacului. În unele furtuni ale vieții, Dumnezeu http://www.revistadinlemn.ro/2016/11/16/stejarul-
intervine și ne protejează; în altele ne lasă expuși pentru copacul-rege;
a ne apropia și mai mult de El.” - B.M. Launderville http://www.lumea-copiilor.ro/enciclopedie/stejarul/
stejarul.php;
https://wol.jw.org/ro/wol/d/r34/lp-m/102010327

Naomi Luntraș

Premianți: Mandici Lidia, Mandici Naomi, Mandici Rebeca,


Meseșan Fineas, Rusu Adriana, Rusu Elena.

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 30.11.2017


pe adresa redacţiei
Notă: Paginile care intră în concurs sunt: 6, 7 şi 18.
La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii şi adolescenţi până la 18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Nerăbdarea Răbdarea
Printre viciile ce nasc multe păcate Secretul răbdării este să faci altceva
se numără şi nerăbdarea. între timp şi să speri.

Cel ce nu poate răbda nici nu poate iubi multă Răbdarea este capacitatea de a avea lumină după
vreme şi cine nu poate iubi nu este fericit. ce ţi s-a ars siguranţa, adică a nu te pierde în
împrejurări nefavorabile.
Nerăbdarea este o mare piedică în calea succesului.
Ea duce totdeauna la eşec, căci cel care nu are Răbdarea, numai ea, face să înduri mai uşor tot ce
răbdare, nu are nicio filozofie.
nu poţi schimba.
Răbdarea este amară, dar rodul său este dulce.
A nu putea să taci, a nu putea să aştepţi,
a nu mai şti ce trebuie să faci, aceasta este
nerăbdarea. Răbdarea este o mare virtute, pentru că vine
întotdeauna în ajutorul altor virtuţi.
Nerăbdarea nu-i la fel la toţi oamenii şi în toate
situaţiile, dar întotdeauna ea ne împinge spre Răbdarea noastră va realiza mai mult decât forţa
păcat. noastră şi uneori într-un timp mai scurt.

Dacă nu ai răbdare, nu vei putea face faţă unei Toţi laudă răbdarea, dar cine poate îndura
munci ce impune multă atenţie. suferinţa ei?

Rugăciunea unui nerăbdător: „Doamne, Te rog Martirii nu au fost martiri pentru suferinţele pe
să‑mi dai răbdare şi să mi-o dai chiar acum!” care le-au îndurat, ci pentru răbdarea de care au
dat dovadă.
„Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce
spre Marea Roşie, ca să ocolească ţara Edomului. „Înţelepciunea face pe om răbdător, şi este o cinste
Poporul şi-a pierdut răbdarea pe drum.“ pentru el să uite greşelile.”
(Numeri 21:4) (Proverbe 19:11)

„Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la „Prin răbdarea voastră,


urmă să nu ştii ce să faci, când te va lua la ocări vă veţi câştiga sufletele voastre.” (Luca 21:19)
aproapele tău.” (Proverbe 25:8 )
„Răbdarea aduce biruinţa în încercare, iar biruinţa
„Nu lăsa gura să te bage în păcat şi nu zice aceasta aduce nădejdea.” (Romani 5:4)
înaintea trimisului lui Dumnezeu: «M-am pripit.»
Pentru ce să Se mânie Dumnezeu „Dragostea este îndelung răbdătoare...”
din pricina cuvintelor tale şi să nimicească (1 Corinteni 13:4)
lucrarea mânilor tale?” (Eclesiastul 5:6 )
„Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui
Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos!”
(2 Tesaloniceni 3:5)

caprele la stânga oile la dreapta... 19


Minunate sunt lucrările Domnului...
STEJARUL
„Iosua a scris aceste lucruri în cartea legii lui
Dumnezeu. A luat o piatră mare şi a ridicat-o acolo
sub stejarul care era în locul închinat Domnului.”
(Iosua 24:26)

O ghindă micuţă, ce se aseamănă cu un ou în miniatură


aşezat într-o cupă, se desprinde de copac şi cade pe pământ,
fiind apoi îngropată de o veveriţă sprintenă. Uitată acolo,
sămânţa încolţeşte, iar după ani şi ani de zile devine un
stejar impunător, unul dintre cei mai falnici arbori. Stejarul calde, adesea secetoase, depune un mare efort de
este un arbore puternic și robust care poate trăi peste 1000 supraviețuire. El trebuie să adune substanțe nutritive
de ani. În țara noastră, cel mai bătrân stejar, are peste (minerale) împreună cu apa din sol și sa le transporte
900 de ani și se află în comuna Cajvana, județul Suceava. pe întreaga sa înălțime, până la cele mai îndepărtate
Diametrul unui stejar bătrân poate ajunge până la 10-12 crengi, rămurele și frunze. Într-o zi de vară, un singur
m. În mod normal crește până la o înălțime de 30-35 m. În copac poate să absoarbă peste 450 l de apa, cu ajutorul
industria lemnului, stejarul are un loc de cinste, renumit rădăcinilor sale bine dezvolate.
pentru esența tare și pentru rezistență, fiind folosit la Când încep transformările de toamnă, dintr-un
construirea caselor şi pentru realizarea mobilei de calitate. stejar matur cad un sfert de milion de frunze şi până la
De asemenea, este ideal pentru confecţionarea butoaielor 50.000 de ghinde. Acestea atrag mulțimi de păsări și de
în care se depozitează diferite lichide; iar scoarța de stejar animale care se hrănesc cu ele pe loc, sau le transportă
este folosită din antichitate în tăbăcărie. Flota britanică a pentru a le stoca drept provizii de iarna. Cei mai mari
fost stăpâna mărilor vreme îndelungată datorită corăbiilor „colecționari„ de ghinde sunt gaițele si veverițele, care
solide din stejar. își cară viitoarele provizii la distanțe mari, ajutând în
Dumnezeu se folosește de cei mari pentru a-i proteja felul acesta (prin plantări involuntare), la răspandirea
pe cei mai mici, chiar și în cazul acestor arbori. Scoarța sa stejarului. Toate acestea realizând un adevărat ecosistem,
adăposteşte o mare varietate de vieţuitoare, dar stejarul a controlat de Marele Stăpân cu ajutorul unui arbore.
fost înzestrat de Dumnezeu cu abilitatea de a se apăra, prin Treptat, stejarul se pregatește pentru somnul
secreția numită tanin, un lichid cu un gust neplăcut pentru de iarnă, astfel, seva se retrage și frunzele odinioară
micile viețuitoare. În perioadele de furtună, acestea sunt verzi, devin aurii, mor și cad. Frunzele căzute din
dependente de adăpostul puternic și protectiv împotriva copaci furnizeaza provizii râmelor, acestea fiind cele
calamităților naturale; iar pe timp de soare, o adevărată mai ocupate pe timp de toamnă. Transformarea acestor
casă cu resurse pentru fiecare viețuitoare. frunze în humus în pamântul din jurul copacului, asigură
„Trezirea de primăvară” este anunţată de primele provizii de nutrimente pentru arbore și pentru milioanele
frunze şi începe ciclul anual; apar o abundență de insecte de microorganisme din mediul său.
în copac, care la rândul lor atrag animalele și păsările Stejarul ne învață o lecție minunată: ne arată
insectivore. Sub arbore, la sol, se găsesc măcălendrii, dragostea Creatorului față de cele mai mici detalii din
mierlele, pițigoii mari și cintezoii, așteptând să cadă natură. Prin faptul că Dumnezeu transformă o mică și
ceva comestibil de sus. Lichenii, care se răspândesc neînsemnată ghindă într-o adevărată sursă de viață în
treptat de-a lungul multor ani pe trunchiul și pe ramurile mijlocul naturii și poartă de grijă multor viețuitoare din
stejarului, ascund fluturii valet și fluturii pătați de covor, pădure, ne învață că începuturile mici sau slabe, chiar
iar frunzele moarte de la solul pădurii ascund fluturele dacă necesită timp îndelungat, au efecte frumoase și
comun cu evantai. În părțile moarte ale copacului, larvele pline de roade. Rezistența stejarului în furtuni și ținuta
de lemn, rădaștele și alți gândaci, precum și viespele sa puternică ne amintește că nu noi suntem cei puternici,
de lemn sapă tunele protectoare în care vor ajunge la ci Tatăl, iar noi fiind una cu El, putem trece birutori peste
maturitate – doar dacă scapă de ciocănitoare; stejarul orice calamități vom întâmpina pe parcursul călătoriei
însă rezistă acestor atacuri. noastre pe acest pământ.
În timpul verii, mărețul stejar arată impresionant,
frunzișul său fiind dezvoltat complet. În aceste luni (continuare în pagina 18)

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,


răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”