Sunteți pe pagina 1din 5

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Disciplina Ştiinţe ale naturii


Clasa a IV -a

Numele si prenumele elevului:

Data susţinerii testului:

• Timpul efectiv de lucru este de 30 de minute.


Partea I
1. Competează :
Oamenii folosesc unele material aşa cum se găsesc în natură . Acestea
se numesc
……………………………………………………………………..

Câteva exemple sunt : (alege variant corectă)

a) Fructele, nisipul, salamul, lemnul tăiat din pădure


b) Legumele, lutul, cărămida, scaunul
c) Fructele şi legumele, nisipul, lutul, carnea crudă

Uneori oamenii prelucrează materialele natural şi le transform


În……………………………………………………………

Câteva exemple sunt : (alege variant corectă)

a) Salamul , paharul, lemnul tăiat din pădure, mărul


b) Cârnaţii, pâinea,caşacvalul,borcanul
c) Cartoful, roşia, untul, banca

Corpurile sunt folosite de om datorită unor ………………………

Câteva exemple sunt : (alege variant corectă)

a) Formă, gust, vechime, miros


b) Rezistenţă,vârstă, gust, grosime
c) Formă, gust ,miros, rezistenţă

2.Subliniază doar cuvintele ce denumesc corpurile cu viaţă :

Maşină, stejar, mâţă, pungă, păstrăv, păpădie, sac, ceas, rac.

Test de evaluare iniţială –Disciplina Ştiinţe ale naturii


Clasa a IV-a
3.Scrie lunile corespunzătoare fiecărui anotimp:

- primăvara:____________________________________________________
- vara:_________________________________________________________
- toamna:_______________________________________________________
- iarna:_________________________________________________________

PARTEA a II-a
4. Scrie părţile componente ale corpului omenesc.

5. Completează cu A enunţurile adevărate si cu F enunţurile false.

a. Toţi oamenii au aceeaşi culoare a ochilor. ( )


b. Picioarele ne ajută la deplasare. ( )
c. Gâtul leagă capul de trunchi. ( )
d. Corpul iepuraşului este acoperit cu pene. ( )
e. Trunchiul este format din membre, torace şi abdomen. ( )
f. Scheletul este format din coloana vertebrală şi alte oase. ( )

6. Completează tabelul respectând indicaţiile.

Test de evaluare iniţială –Disciplina Ştiinţe ale naturii


Clasa a IV-a
Animale Animale
carnivore erbivore

7.Scrie trei sfaturi pentru a proteja natura :

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Disciplina Ştiinţe ale naturii

Test de evaluare iniţială –Disciplina Ştiinţe ale naturii


Clasa a IV-a
Clasa a IV-a
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
PARTEA I
Descriptori de performanţă:

CALIFICATIVE

ITEMUL FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT


1 - Răspuns corect - Răspuns parţial - Răspuns parţial . Răspuns incorect:
si complet: completează corect:completeaz corect: le greşeşte pe toate
corect cele 3 enunţuri ă correct două un enunţ completat
enunţuri corect

2 - Răspuns corect si - Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns incorect:


Complet subliniază toate corect: subliniază corect: subliniază 2 Subliniază un singur
cele 5 cuvinte 4 cuvinte cuvinte cuvânt sau niciunul

3 - Răspuns corect si - Răspuns parţial - Răspuns parţial - Răspuns incorect:


Scrie corect toate lunile corect: scrie corect:scrie correct Le greşeşte pe toate
la cele patru anotimpuri corect lunile la trei lunile la două
anotimpuri anotimpuri

4 - Răspuns corect si - Răspuns parţial Răspuns parţial - Răspuns incorect:le


Complet :scrie 5 părţi corect: scrie 3-4 corect: scrie 2 părţi greşeşte pe toate
componente părţi componente componente

5 Răspuns corect - Răspuns parţial - Răspuns parţial . Răspuns incorect:


si complet: găseşte cele corect:. : găseşte corect: găseşte 1-2 Le greşeşte pe toate
4 răspunsuri A 3 răspunsuri A răspunsuri A

PARTEA a II-a
Descriptori de performanţă:
Test de evaluare iniţială –Disciplina Ştiinţe ale naturii
Clasa a IV-a
CALIFICATIVE
ITEMUL FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
6 - Răspuns corect si . - Răspuns parţial - Răspuns parţial - Răspuns incorect:
Complet:scrie corect în tabel corect:. corect: Le greşeşte pe toate
cele şase animale Scrie corect în scrie corect două
tabel patru animale animale

7 - Răspuns corect si - Răspuns parţial - Răspuns parţial Răspuns incorect:


complet:scrie trei sfaturi corect:. corect:. Nu scrie nici un sfat pentru a
pentru a proteja natura Scrie două sfaturi Scrie un sfat proteja natura
. pentru a proteja pentru a proteja
natura natura

EVALUARE FINALĂ
ITEMI CALIFICATIV UL
FINAL
Rezolvă 5-7 itemi cu FB, restul itemilor cu B FOARTE BINE

Rezolvă 2-4 itemi cu FB, 1-3 itemi cu B, restul cu S BINE

Rezolvă 1-2 itemi cu FB, 1-3 itemi cu B, restul cu S SUFICIENT

Rezolvă 1 item cu FB, 1-2 itemi cu B, 1-2 itemi cu S, restul INSUFICIENT


cu I

Test de evaluare iniţială –Disciplina Ştiinţe ale naturii


Clasa a IV-a