Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice

Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău


Colegiul Naţional ,,B.P.Hasdeu”, Buzău

Nr.:...................../.........................................
Aprobat,
Avizat,
Inspector Școlar General,
Profesor Florina Stoian
Inspector Şcolar pentru
Educaţie Permanentă,
Profesor Veronica Trandafir

EXPERIENȚE DE LECTURĂ
Domeniul cultural-artistic, literatură
Profesor coordonator: Alina Dinu

Membri în comitetul de organizare:


Gabriela Matiu, Daniela Enache, Iulia Lazăr, Gabriela Șerbu;

Director al Colegiului Naţional ,,B.P.Hasdeu” Buzău,


Profesor Ionel N. Banu

Coordonator pentru proiecte şi programe educative,


Profesor Anca Florea

Page 1 of 8
Nr. MECS: .....................................................
Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
FORMULAR DE APLICAŢIE
pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2016 - 2017

Avizat,
Inspector Şcolar pentru Educație permanentă,
prof. Veronica Trandafir

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT


a
Numele instituţiei/unităţii de Colegiul Naţional ,,B.P.Hasdeu” Buzău
învăţământ aplicante:
Adresa completă Bulevardul Gării, nr. 1
Nr. de telefon/fax 0238/720884, 0238/717421
Site şi adresă poştă electronică https://bphasdeu.ro
secretariat.hasdeu@yahoo.com
Coordonator Prof. Alina Dinu
0725.216.156, alina.dinu04@gmail.com

Membri în comitetul de organizare Prof. dr. Gabriela Matiu,


0752.012.065, gabriela_matiu@yahoo.com
Prof. Daniela Enache
0747.280.967, danniela1001@yahoo.com
Prof. Iulia Lazăr
0723.736.147, iulialazar2005@yahoo.com
Prof. Gabriela Șerbu
0745.571.175, gabrielaserbu@yahoo.com
Numărul cadrelor didactice 30
participante la proiect
Numărul elevilor din unitate/din alte 40 / 40
școli participanţi la proiect
Alte programe/proiecte organizate 1. Cartea în diacronie – proiect de parteneriat
cultural-artistic, realizat în colaborare cu Biblioteca
județeană V. Voiculescu, Buzău;- anul școlar 2012-2013;
2. Împreună pentru toți, proiect de voluntariat

realizat în parteneriat cu Crucea Roșie, Buzău - 2012-2013


și 2013-2014;

3. Cu mic, cu mare călătorim prin lumea


cărților – proiect de parteneriat cultural-artistic realizat
împreună cu Liceul Pedagogic Spiru C. Haret, Buzău; - anii
școlari 2012-2013, 2013-2014;

Page 2 of 8
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului: Experiențe de lectură
B.2. Simpozion cu secțiuni pentru elevi
B.3. Domeniul: cultural-artistic, literatură
B.4. Ediţia: I
B.5. Număr elevi: 80, număr profesori: 30, un coordonator și 5 profesori în comitetul de
organizare.
B.6. Bugetul proiectului

Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse


500 lei Fondurile pentru materialele printate, CD-uri etc. se
0
asigură prin surse proprii.

B.7. Proiectul este cu participare: online.

REZUMATUL PROIECTULUI
a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: număr elevi: 80, număr profesori: 30,
un coordonator și 5 profesori în comitetul de organizare
b. Beneficiarii direcţi - elevii și profesorii din şcolile partenere; Beneficiari indirecţi -
comunitatea şcolară, biblioteca județeană, comunitatea locală.
c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:
1. Pregătirea implementării proiectului;
2. Înscrierea, realizarea și receptarea lucrărilor participante la simpozion;
3. Evaluarea lucrărilor;
4. Mediatizarea simpozionului și diseminarea informațiilor despre proiectul regional.
d. Descrierea activităţii principale: Proiectul propune ca activitate principală realizarea unui
simpozion desfăşurat prin corespondenţă. Lucrările se expediază pe adresa edlbuzau@gmail.com.
Data limită de trimitere a lucrărilor este 15 martie 2017. Fiecare ediție a simpozionului va avea o
temă distinctă, experiențele de lectură împărtășite de participanți încadrându-se în contururile temei
anunțate. Pentru prima ediție, tema este CĂRȚI DESPRE CĂRȚI.
Secțiunea A. – gimnaziu – Elevii vor redacta o pagină de jurnal de lectură de aproximativ
30 de rânduri în care vor prezenta o carte potrivită pentru tema propusă.
Secțiunea B. – liceu- Elevii vor redacta o pagină de jurnal de lectură de 60-90 de rânduri în
care vor prezenta o carte potrivită pentru tema propusă.
Bibliografie orientativă:
Secțiunea A. – gimnaziu – Roald Dahl – Matilda; Michael Ende – Povestea fără sfârșit;
Cornelia Funke – Inimă de cerneală; Agatha Christie – Cadavrul din bibliotecă; Chris Grabenstein
– Evadare din biblioteca domnului Lemoncello; Carlos Ruiz Zafón – Umbra vântului; Markus
Zusak – Hoțul de cărți; Carlo Frabetti – Cartea iad;
Secțiunea B – liceu- Bernarb Schlink – Cititorul; Elias Canetti – Orbirea; Rabih
Alameddine – Femeia de hârtie; Antonio G. Iturbe – Bibliotecara de la Auschwitz; Umberto Eco –
Numele trandafirului; Matei Vișniec – Negustorul de începuturi de roman; Antoaneta Ralian – Nu
cred în sfârșitul lumii; Enrique Vila-Matas – Sub semnul lui Dylan; Dai Sijie – Balzac și micuța
croitoreasă chineză; Ray Bradbury – Fahrenheit 451; Italo Calvino - Dacă într-o noapte de iarnă
un călător;Michael Cunningham – Orele; Markus Zusak – Hoțul de cărți; Carlo Frabetti – Cartea
iad;

e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă:


 Consolidarea relaţiilor dintre cadrele didactice din şcolile implicate;
 Realizarea unui site Web în care vor fi postate cele mai creative prezentări, articole, toate
lucrările prezentate în cadrul simpozionului, CD cu ISSN;

Page 3 of 8
 Valorificarea conţinutului, abilităţilor şi competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ
formal în contexte practice, bine ancorate în realitatea cotidiană;
 Îmbogăţirea experienţelor didactice;
 Planificarea unor activităţi comune prin materializarea de parteneriate educative;
 Dezvoltarea relaţiei profesor - elev în cadrul unor activităţi educative şi extracurriculare.

C. PREZENTAREA PROIECTULUI

D.1. Argument:
Proiectul se subsumează unui obiectiv cultural major al prezentului – optimizarea lecturii,
sporirea motivației pentru carte – ca o modalitate de ne raporta la ceilalți și de a ne înțelege propriile
rosturi. În acest sens, elevii vor fi implicați în activități care le dezvoltă/consolidează competența de
lectură, oferindu-le, în același timp, accesul către o paletă largă de texte și de perspective culturale.
Privim lectura ca pe o cale spre autocunoaștere, dar și ca pe o modalitate de a învăța să
trăim împreună cu ceilalți într-o comunitate interpretativă mai largă. Astfel de abilități devin
fundamentale pentru formarea fiecărui elev. Vom crea astfel grupuri de lectură în cadrul cărora
membrii de vârste apropiate vor citi prin reflectare în celălalt, prin împărtășire, transformând lectura
într-un act de comunicare.

D.2. Scopul proiectului:

Formarea unui cititor activ care să dobândească o atitudine pozitivă față de lectură și o
deschidere spre interpretările plurale ale textelor.

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului:


 Creșterea calității procesului educațional prin promovarea relațiilor de comunicare între
instituțiile de învățământ;
 Dezvoltarea relațiilor de comunicare dintre partenerii actului educațional;
 Valorificarea potențialului creativ al elevilor și profesorilor;
 Stimularea interesului elevilor pentru lectură;
 Dezvoltarea la elevi a simţului critic şi analitic;
 Realizarea unor sarcini de lucru care solicită competenţe de analiză, sinteză,
comprehensiune şi interpretare a textelor literare, de elaborare argumentată în scris a unor
opinii referitoare la textele citite.
 Integrarea mijloacelor moderne în studiul literaturii române;
 Încurajarea schimbului generos de idei între profesori şi elevi, respectiv între elevi;
 Promovarea dimensiunii europene a educației în școala românească în vederea alinierii la
standardele de calitate recunoscute la nivelul Uniunii Europene.

D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul:


Elevi din clasele V – XII, din Buzău și din alte județe.

D.5. Beneficiarii direcţi - elevii și profesorii din şcolile partenere;


Beneficiari indirecţi - comunitatea şcolară, biblioteca județeană, comunitatea locală.

D.6. Durata proiectului: anul şcolar 2016-2017 cu posibilitatea prelungirii în anii școlari următori.

Page 4 of 8
D.7. Descrierea activităţilor:
Activitatea nr. 1
Titlul activităţii: Pregătirea implementării proiectului;
Data / perioada de desfăşurare: octombrie 2016.
Locul desfăşurării: Colegiul Naţional „Bogdan Petriceicu Hasdeu”.
Participanţi: profesorul organizator și comitetul de organizare.
Descrierea activităţii pe scurt:
 Stabilirea obiectivelor proiectului;
 Realizarea contactelor în vederea stabilirii şcolilor participante şi a instituţiilor
partenere;
 Stabilirea responsabilităţilor fiecărui partener;
 Comunicarea datelor relevante în vederea realizării în condiţii optime a proiectului.

Activitatea nr. 2
a. Titlul activităţii: Înscrierea, realizarea și receptarea lucrărilor participante la simpozion;
b. Data/perioada de desfăşurare: octombrie 2016 – martie 2017
c. Locul desfăşurării: Colegiul Naţional „B.P. Hasdeu”
d. Participanţi: profesorul organizator, comitetul de organizare, profesorii din școlile partenere,
elevii din școala organizatoare și din școlile partenere.
e. Descrierea pe scurt a activității: Constă în coordonarea realizării lucrărilor de către elevii
participanți pentru secțiunile A și B, dar și preluarea, pe secțiuni, a lucrărilor înscrise la simpozion.

Activitatea nr. 3
a. Titlul activităţii: Evaluarea lucrărilor;
b. Data/perioada de desfăşurare: martie 2017
c. Locul desfăşurării: Colegiul Naţional „B.P. Hasdeu”
d. Participanţi: profesorul organizator și profesorii din comitetul de organizare
e. Descrierea pe scurt a activității: Întocmirea unui barem de evaluare, evaluarea și clasificarea
lucrărilor înscrise la cele două secțiuni; acordarea premiilor.

Activitatea nr. 4
a. Titlul activităţii: Mediatizarea simpozionului și diseminarea informațiilor despre proiectul
regional.
b. Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2016 - mai 2017
c. Locul desfăşurării: Colegiul Naţional „B.P. Hasdeu”
d. Participanţi: profesorul organizator și profesorii din comitetul de organizare
e. Descrierea pe scurt a activității: Activitatea va fi mediatizată în presa locală, revista și site-ul
școlii. Informațiile vor fi diseminate la nivelul cercurilor pedagogice şi al comisiilor metodice;

D.8. Diagrama Gantt a activităților:

Diagrama Gantt a proiectului „Simpozionul Experiențe de lectură”

Nr. Respon-
Obiectiv specific Activitate Oct Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai
Crt. sabili
Creșterea calității Pregătirea Dinu
procesului implementării X Alina
1 educațional prin proiectului
promovarea 1.1. Stabilirea
relațiilor de X
obiectivelor proiectului

Page 5 of 8
Nr. Respon-
Obiectiv specific Activitate Oct Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai
Crt. sabili
comunicare între 1.2. Realizarea Dinu
instituțiile de contactelor în vederea Alina
învățământ; stabilirii şcolilor X
participante şi a
Dezvoltarea instituţiilor partenere.
relațiilor de 1.3. Stabilirea
comunicare dintre responsabilităţilor
partenerii actului fiecărui partener.
educațional Comunicarea datelor X Dinu
relevante în vederea Alina
realizării în condiţii
optime a proiectului
Dinu
Înscrierea, realizarea Alina
și receptarea
Valorificarea lucrărilor participante Lazăr
potențialului la simpozion Iulia
creativ al elevilor
și profesorilor; 2.1. Preluarea lucrărilor Matiu
trimise de școlile Gabriela
2. X x X x X X
Integrarea partenere
mijloacelor 2.2. documentarea și Enache
moderne în studiul realizarea lucrărilor Daniela
literaturii române; pentru secțiunea A,
respectiv coordonarea Șerbu
realizării lucrărilor Gabriela
pentru secțiunea B

Matiu
Gabriela

Lazăr
Evaluarea lucrărilor
Valorificarea Iulia
potențialului
3.1. Întocmirea unui
creativ al elevilor Dinu
barem de evaluare,
și profesorilor; Alina
3 evaluarea și clasificarea X
lucrărilor înscrise la
Enache
cele două secțiuni;
Daniela
acordarea premiilor.
Șerbu
Gabriela

Mediatizarea
simpozionului și
Încurajarea diseminarea
4.
schimbului informațiilor despre
generos de idei proiectul regional
între profesori şi

Page 6 of 8
Nr. Respon-
Obiectiv specific Activitate Oct Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai
Crt. sabili
elevi, respectiv
între elevi; Șerbu
4.1. Constituirea unei
Gabriela
baze de date cu
x X x X X x
profesorii participanţi la
Dinu
proiect
Alina

4.2. Întocmirea unui Matiu


X
raport final Gabriela
Promovarea
dimensiunii Lazăr
europene a Iulia
educației în
școala Enache
românească în Daniela
4.3. Realizarea unui CD
vederea alinierii
cu lucrările participante
la X Dinu
la simpozionul
standardele de Alina
proiectului.
calitate
recunoscute la
nivelul Uniunii
Europene.

D.9. Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului:


Implicarea unui număr cât mai mare de elevi și profesori. Realizarea unor lucrări de
promovare a cât mai multor cărți care se încadrează în specificul temei alese.

D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului:


Va fi creat un portofoliu special cu informaţii privind: înscrierea participanţilor, lucrările
prezentate şi materiale realizate.

D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului


Sustenabilitatea proiectului se va realiza printr-o bună diseminare a informației, prin
aducerea în fața opiniei publice, prin implicarea instituțiilor din comunitatea locală și prin
experiența pe care o vor câștiga toți participanții, fie elevi sau profesori.

D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi


în timpul implementării proiectului:
Proiectul va fi promovat în presa locală, în revista și pe site-ul colegiului și ale școlilor
partenere. Informațiile vor fi diseminate în consiliul profesoral, în comisiile metodice județene pe
specialitate.
D.13. Parteneri implicați în proiect:
Inspectoratul Școlar Buzău;
Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă, Brașov; - prof. Evelina Cîrciu;
Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil”, Brașov – prof. Raluca Iancău
Colegiul Național „I.L. Caragiale”, Ploiești; prof. Ioan Gabriela;

Page 7 of 8
Liceul teoretic „Ion Barbu”, București; prof. Lavinia Cornășanu;
Școala Gimnazială „Ion Dumitriu”, sector 6, București; prof. Anca Simion;
Școala Gimnazială „Grigore Ghica-Voievod”, București; prof. Ana-Maria Stanciu;
Școala Gimnazială nr. 119, București; prof. Oana-Raluca Zazuleac;
Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Întorsura Buzăului, prof. Angelica Leu;
Şcoala Gimnazială “ Înv. Clemenţa Beşchea” Căpăţîneşti, com. Mărăcineni, Buzău; prof.
Irena Curelaru;
Școala Gimnazială Costești, jud. Buzău – prof. Preda Florentina;

D. DEVIZ ESTIMATIV

Nr. Finanţare
Descrierea cheltuielilor Fonduri proprii Total sumă
Ctr. solicitată
Cheltuieli pentru achiziţii de
materiale consumabile: coli A4
1. pentru Xerox, realizarea CD- 500 Ron - 500 Ron
ului, diplome.

Bugetul este orientativ, urmând a fi modificat în funcţie de problemele apărute pe parcurs.


Proiectul se bazează pe autofinanţare. Materialele pentru activităţi vor fi procurate cu ajutorul
profesorilor implicaţi în proiect.

Director,
Prof. Ionel N. Banu
Coordonator al proiectului,
Prof.Alina Dinu

Page 8 of 8