Sunteți pe pagina 1din 9

COMISIA JUDEŢEANǍ PENTRU RECENSĂMÂNTUL

POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR, JUDEŢUL Maramureş

COMUNICAT DE PRESĂ
2 februarie 2012
privind rezultatele provizorii ale
Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor – 2011

Rezultatele provizorii ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor (RPL 2011) din 20


Octombrie 2011 prezintă o primă estimare privind numărul populaţiei, al gospodăriilor
populaţiei şi al fondului de locuinţe la nivel naţional şi teritorial.
Datele provizorii ale recensământului s-au obţinut prin prelucrarea operativă a principalelor
informaţii statistice însumate la nivel de localitate – municipiu, oraş, comună, pe baza
tabelelor centralizatoare întocmite de recenzori după perioada de colectare a datelor,
pentru cele 2,4 mii sectoare de recensământ din judeţul Maramureş. Informaţiile
completate în aceste tabele centralizatoare au fost agregate de comisiile judeţene având
la bază procesele verbale de validare întocmite de comisiile locale de recensământ,
semnate şi însuşite de membrii acestora. Rezultatele obţinute şi prelucrate până la
această etapă au caracter provizoriu şi pot suferi modificări pe parcursul etapelor
ulterioare de prelucrare a datelor individuale din formularele de înregistrare a
persoanelor din gospodării şi locuinţe.
Conform programului de desfăşurare al RPL 2011, Secretariatul Tehnic al Comisiei
Judeţene a RPL a centralizat la nivelul judeţului Maramureş informaţiile generale
referitoare la numărul populaţiei stabile şi fondul de locuinţe. Rezultatele provizorii obţinute
se prezintă astfel:
Populaţia stabilă: 461,3 mii (461290) persoane
Gospodării: 163,3 mii (163291) gospodării
Locuinţe (inclusiv alte unităţi de locuit): 195,3 mii locuinţe (195278 locuinţe din
care: 194685 locuinţe convenţionale şi 593 alte unităţi de locuit)
Clădiri: 132,5 mii clădiri (132,5 mii clădiri din care: 132,3 mii clădiri cu locuinţe şi
240 clădiri cu spaţii colective de locuit)
Detalierea pe municipii şi oraşe şi comune din judeţul Maramureş a indicatorilor de mai
sus este prezentată în Anexă - Tabel 1.

1
Numărulşistructurateritorialăapopulaţieistabile
Potrivit rezultatelor provizorii ale recensământului din 20 octombrie 2011, populaţia stabilă
a judeţului Maramureş a fost de 461,3 mii persoane, din care: 422,2 mii au fost persoane
prezente, iar 39,1 mii temporar absente. Din totalul populaţiei stabile 261,2 mii persoane
1 2
aveau domiciliul /reşedinţa în municipii şi oraşe (56,6 %), iar 200,0 mii persoane locuiau
în comune (43,4 %). Din punctul de vedere al mărimii populaţiei stabile, judeţul Maramureş
se situează pe locul 16 în ierarhia judeţelor.
Tabelul 1. Distribuţia populaţiei stabile pe principalele localităţi ale
judeţului Maramureş
- persoane-
Populaţia
stabilă

TOTAL JUDEŢ 461290


din care, în localitatea:
MUNICIPIUL BAIA MARE 114925
MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 35347
ORAŞ BAIA SPRIE 14971
ORAŞ BORŞA 27108
ORAŞ CAVNIC 4862
ORAŞ DRAGOMIREŞTI 3191
ORAŞ SĂLIŞTEA DE SUS 4856
ORAŞ SEINI 8770
ORAŞ ŞOMCUTA MARE 7455
ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 11324
ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 6896
ORAŞ ULMENI 7078
ORAŞ VIŞEU DE SUS 14448
BÂRSANA 4374
BISTRA 4133
COPALNIC-MĂNĂŞTUR 5569
DUMBRĂVIŢA 4290
FĂRCAŞA 4020
IEUD 4196
MIREŞU MARE 4702
MOISEI 9196
POIENILE DE SUB MUNTE 9796
RECEA 5969
REPEDEA 4684
RUSCOVA 5537
SATULUNG 5689
ŞIŞEŞTI 5209
VIŞEU DE JOS 4870

1 Domiciliul este adresa înscrisă în actul de identitate de către organele de evidenţă a populaţiei.
2Reşedinţa este adresa la care persoana îşi petrece cea mai mare parte din timp, indiferent dacă aceasta
are înscrisă sau nu, în actul de identitate, viza de reşedinţă la această adresă.
2
StructuraetnicăapopulaţieistabileajudeţuluiMaramureş

La recensământul din octombrie 2011, înregistrarea etniei s-a făcut pe baza liberei
declaraţii a persoanelor recenzate, respectându-se, astfel, dreptul fundamental al fiecărui
individ de a-şi declara în deplină libertate şi fără niciun fel de constrângere apartenenţa
etnică. Rezultatele provizorii ale recensământului populaţiei relevă faptul că, din totalul
populaţiei stabile a judeţului, 380,0 mii persoane (82,4 %) s-au declarat români.
Structura pe etnii a populaţiei stabile a judeţului se prezintă astfel: români 380,0 mii
persoane (82,4%), maghiari 34,8 mii persoane ( 7,5 %), ucraineni 31,2 mii persoane ( 6,8
%), romi 12,6 mii persoane ( 2,7 %), germani 1,2 mii persoane ( 0,3 %) ruteni 0,1 mii
persoane ( 0,02 %) şi alte etnii 0,3 mii persoane ( 0,07 %)
Numărul persoanelor pentru care nu a fost înregistrată etnia (nu au dorit să o declare sau
nu erau prezente) a fost de 0,9 mii persoane, reprezentând 0,2 % din populaţia stabilă a
judeţului.

Numărulgospodăriilorpopulaţiei

Din totalul populaţiei stabile a judeţului, 99,9 % (460,7 mii persoane), se regăseşte în cele
163,3 mii gospodării ale populaţiei. Restul de 0,6 mii persoane au fost înregistrate în spaţii
colective de locuit sau sunt persoane fără adăpost.

3
Tabelul 2. Gospodăriile populaţiei pe categorii de localităţi în judeţul Maramureş
Numărul Persoane din Numărul mediu de
persoane pe o
gospodăriilor % gospodăriile %
gospodărie a
populaţiei populaţiei
populaţiei
TOTAL JUDEŢ 163291 100,0 460723 100,0 2,82
Municipii şi oraşe 96179 58,9 260822 56,6 2,71
Comune 67112 41,1 199901 43,4 2,98
Mărimea medie a unei gospodării în judeţul Maramureş este de 2,82 persoane/gospodărie
(282 persoane la 100 gospodării ale populaţiei). Aceasta este mai mică în mediul urban
(2,71 persoane pe o gospodărie) comparativ cu cel rural (2,98 persoane).

Clădiri–Locuinţe
3
La recensământul din octombrie 2011 a fost înregistrat un număr de 132,5 mii clădiri în
4
care se aflau 194,7 mii locuinţe convenţionale . Acestea totalizau un număr de 478,5 mii
camere de locuit care însumează o suprafaţă locuibilă de 9061 mii m.p. Comparativ cu
mediul rural, în urban locuinţele convenţionale au un număr mediu de camere mai mic, dar
suprafaţa medie a camerelor de locuit este mai mare.
Tabelul 3. Numărul locuinţelor convenţionale, a camerelor de locuit şi
suprafaţa acestora pe categorii de localităţi, în judeţul Maramureş
Total Municipii Comune
şi oraşe
Numărul locuinţelor convenţionale 194685 115694 78991
Numărul camerelor de locuit 478493 276647 201846
Suprafaţa camerelor de locuit (mii m.p.) 9061 5338 3723
Numărul mediu de camere pe o locuinţă 2,5 2,4 2,6
Suprafaţa medie a camerelor locuinţă 46,5 46,1 47,1
de locuit (m.p.) pe o: cameră de locuit 18,9 19,3 18,4
Numărul mediu al camerelor de locuit pe o locuinţă este de 2,5 camere de locuit/locuinţă,
judeţul Maramureş situându-se sub media înregistrată la nivel naţional (2,7
camere/locuinţă). Suprafaţa medie a camerelor de locuit ce revine pe o locuinţă în judeţul
Maramureş este de 46,5 mp.

Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.recensamantromania.ro .

3 Clădiri rezidenţiale şi clădiri nerezidenţiale în care se aflau locuinţe convenţionale.


4 Locuinţa convenţională este o unitate distinctă din punct de vedere funcţional, alcătuită din una sau
mai multe camere de locuit, prevăzută, în general, cu dependinţe (bucătărie, baie etc.) şi/sau cu alte spaţii de
deservire (cămări, debarale etc.), independentă de alte locuinţe sau spaţii, având intrare separată,
indiferent dacă este ocupată de una sau mai multe gospodării sau neocupată.
4
Anexă
2011 - RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI LOCUINŢELOR DIN ROMÂNIA
- DATE PROVIZORII -
Tabelul 1. Numărul clădirilor, locuinţelor şi gospodăriilor, pe categorii de localităţi,
în judeţul Maramureş

Număr clădiri Număr locuinţe Numărul

Medii de rezidenţă din care: din care: gospodăriilor


TOTAL clădiri în care TOTAL locuinţe populaţiei
se află
5 convenţionale
locuinţe
A 1 2 3 4 5
MARAMURES 132522 132282 195278 194685 163291

MUNICIPII SI ORASE 54555 54370 116232 115694 96179


MUNICIPIUL BAIA MARE 10552 10450 54814 54424 44909
MUNICIPIUL SIGHETU 7510 7472 16285 16285 14067
MARMATIEI
ORAS BAIA SPRIE 3399 3391 5689 5685 4925
ORAS BORSA 8310 8308 10539 10536 8868
ORAS CAVNIC 1077 1075 1911 1911 1726
ORAS DRAGOMIRESTI 1341 1335 1372 1371 1125
ORAS SALISTEA DE SUS 1983 1978 1987 1987 1668
ORAS SEINI 3068 3067 3383 3376 2957
ORAS SOMCUTA MARE 3289 3286 3503 3452 2428
ORAS TARGU LAPUS 3634 3625 4674 4664 4015
ORAS TAUTII-MAGHERAUS 2731 2731 2958 2958 2451
ORAS ULMENI 2236 2235 2377 2376 2103
ORAS VISEU DE SUS 5425 5417 6740 6669 4937
COMUNE 77967 77912 79046 78991 67112
ARDUSAT 902 901 908 906 799
ARINIS 536 536 549 549 411
ASUAJU DE SUS 844 844 844 844 534
BAITA DE SUB CODRU 933 933 942 938 628
BAIUT 876 872 1151 1151 934
BARSANA 1736 1733 1741 1741 1470
BASESTI 755 755 760 760 584
BICAZ 557 557 557 557 415
BISTRA 1292 1292 1310 1310 1234
BOCICOIU MARE 1449 1449 1464 1464 1317
BOGDAN VODA 1456 1456 1456 1456 1150
BOIU MARE 473 472 476 475 379
BOTIZA 965 965 965 965 915
BUDESTI 1243 1243 1243 1243 1133
CALINESTI 1310 1309 1313 1313 1115
CAMPULUNG LA TISA 905 905 959 959 920
CERNESTI 1493 1493 1496 1496 1203
CICARLAU 1545 1545 1550 1548 1218
COAS 669 669 670 670 446
COLTAU 712 712 712 712 640
COPALNIC-MANASTUR 2170 2169 2189 2177 1815
COROIENI 765 764 777 777 806
CUPSENI 1366 1366 1366 1366 1230
DESESTI 1024 1010 1032 1032 769

5 Exclusiv clădiri destinate spaţiului colectiv de locuit în care se aflau locuinţe convenţionale
5
Număr clădiri Număr locuinţe Numărul

Medii de rezidenţă din care: din care: gospodăriilor


TOTAL clădiri în care TOTAL locuinţe populaţiei
se află
5 convenţionale
locuinţe
A 1 2 3 4 5
DUMBRAVITA 1884 1884 1888 1887 1403
FARCASA 1243 1243 1282 1282 1122
GARDANI 481 481 491 491 479
GIULESTI 1200 1198 1200 1200 1003
GROSI 1444 1444 1450 1449 931
GROSII TIBLESULUI 793 793 800 799 703
IEUD 1379 1379 1389 1389 1247
LAPUS 1525 1523 1528 1528 1247
LEORDINA 1014 1014 1014 1014 849
MIRESU MARE 1697 1697 1697 1697 1464
MOISEI 3344 3341 3347 3347 3126
OARTA DE JOS 590 590 598 598 477
OCNA SUGATAG 1481 1478 1546 1543 1274
ONCESTI 572 572 580 580 573
PETROVA 1018 1016 1022 1021 907
POIENILE DE SUB MUNTE 2946 2944 3057 3048 2770
POIENILE IZEI 458 458 460 456 463
RECEA 2046 2046 2074 2074 1790
REMETEA CHIOARULUI 1127 1127 1133 1128 895
REMETI 1047 1047 1047 1047 965
REPEDEA 1436 1436 1514 1510 1428
RONA DE JOS 872 872 879 879 741
RONA DE SUS 1763 1758 1764 1763 1406
ROZAVLEA 1189 1189 1293 1293 1059
RUSCOVA 1635 1635 1635 1635 1579
SACALASENI 1200 1197 1208 1208 803
SACEL 1382 1382 1388 1388 1298
SALSIG 540 538 543 543 463
SAPANTA 1205 1205 1205 1205 1024
SARASAU 792 792 798 798 793
SATULUNG 1877 1876 1927 1925 1672
SIEU 1051 1051 1051 1051 858
SISESTI 1915 1914 1928 1928 1699
STRAMTURA 1527 1527 1542 1542 1413
SUCIU DE SUS 1577 1577 1582 1582 1310
VADU IZEI 970 970 970 970 862
VALEA CHIOARULUI 891 888 888 888 726
VIMA MICA 630 630 630 630 481
VISEU DE JOS 2250 2250 2268 2266 1744

6
Tabelul 2. Populaţia stabilă după etnie, categorii de localităţi, în judeţul Maramureş
- persoane –
Populaţie Din care, după etnie:
Medii de rezidenţă stabilă
Română Maghiară Romă Germană Ucraineană Ruteană Italiană Evreiască Alte Etnie
TOTAL etnii1) nedeclarată
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Judeţul Maramureş 461290 380018 34781 12638 1243 31234 105 55 48 273 895

A. MUNICIPII SI ORASE - 261231 222043 28328 7637 1037 1150 7 43 44 217 725
TOTAL
MUNICIPIUL BAIA MARE 114925 96669 14085 3182 284 190 * 30 30 142 311
MUNICIPIUL SIGHETU 35347 29060 4600 539 58 820 5 6 11 7 241
MARMATIEI
ORAS BAIA SPRIE 14971 11662 2593 635 23 17 - - - 9 32
ORAS BORSA 27108 26482 425 147 19 23 - * - 3 8
ORAS CAVNIC 4862 4026 705 28 4 8 - - - * 89
ORAS DRAGOMIRESTI 3191 3176 - 12 * * - - - * -
ORAS SALISTEA DE SUS 4856 4854 * - - - - - - * -
ORAS SEINI 8770 7044 1476 194 28 3 - - * 6 18
ORAS SOMCUTA MARE 7455 6221 126 1066 * * - - * 36 *
ORAS TARGU LAPUS 11324 9863 1347 107 4 - - * - * *
ORAS TAUTII- 6896 5916 887 69 10 5 - * - 0 7
MAGHERAUS
ORAS ULMENI 7078 3792 1680 1596 - 3 - - - 3 4
ORAS VISEU DE SUS 14448 13278 403 62 605 79 - 3 - 6 12

B. COMUNE - TOTAL 200059 157975 6453 5001 206 30084 98 12 4 56 170


ARDUSAT 2689 2673 14 * - * - - - 0 -
ARINIS 1072 947 121 3 - - - - - * -
ASUAJU DE SUS 1406 1394 5 7 - - - - - 0 -
BAITA DE SUB CODRU 1820 1792 3 23 * * - - - 0 -
BAIUT 2278 1477 793 - 3 * - - - 0 3
BARSANA 4374 4369 3 - - * - - - 0 *
BASESTI 1392 1329 * 61 - - - - - 0 -
BICAZ 1113 1113 - - - - - - - 0 -

7
Populaţie Din care, după etnie:
Medii de rezidenţă stabilă
Română Maghiară Romă Germană Ucraineană Ruteană Italiană Evreiască Alte Etnie
TOTAL etnii1) nedeclarată
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BISTRA 4133 436 3 7 - 3603 74 - - 4 6
BOCICOIU MARE 3706 1468 253 - - 1973 9 * - * -
BOGDAN VODA 3169 3168 * - - - - - - 0 -
BOIU MARE 1116 1110 - * - - - - - 4 *
BOTIZA 2690 2689 * - - - - - - 0 -
BUDESTI 3025 3021 3 - - - - - * 0 -
CALINESTI 3171 3167 - 3 - * - - - 0 -
CAMPULUNG LA TISA 2401 570 1715 93 - 22 - - - 0 *
CERNESTI 3686 3557 7 120 * - - - - 0 *
CICARLAU 3513 3483 29 - - - - - * 0 -
COAS 1378 1368 8 * - - - - - 0 -
COLTAU 2496 125 1424 944 - - - * * * -
COPALNIC-MANASTUR 5569 5112 17 421 - * - - - 0 18
COROIENI 2173 1738 * 434 - - - - - 0 -
CUPSENI 3523 3522 * - - - - - - 0 -
DESESTI 2295 2290 * * - - - - - 0 *
DUMBRAVITA 4290 4253 20 15 - * - - - 0 -
FARCASA 4020 3927 33 58 * - - - - 0 -
GARDANI 1124 1120 4 - - - - - - 0 -
GIULESTI 3059 3049 3 4 - * - - - * *
GROSI 2796 2745 42 * * 3 - * - 0 *
GROSII TIBLESULUI 2075 1895 143 37 - - - - - 0 -
IEUD 4196 4196 - - - - - - - 0 -
LAPUS 3641 3617 22 - - * - * - 0 -
LEORDINA 2532 2506 * 8 - 16 - * - 0 -
MIRESU MARE 4702 4614 14 73 - - - - - * -
MOISEI 9196 9185 * 6 - * - * - 0 *
OARTA DE JOS 1217 1207 10 - - - - - - 0 -
OCNA SUGATAG 3753 3346 310 87 * 6 - 3 - 0 -
ONCESTI 1503 1499 - - 3 * - - - 0 -
PETROVA 2519 2471 3 19 - 24 - - - * -

8
Populaţie Din care, după etnie:
Medii de rezidenţă stabilă
Română Maghiară Romă Germană Ucraineană Ruteană Italiană Evreiască Alte Etnie
TOTAL etnii1) nedeclarată
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POIENILE DE SUB MUNTE 9796 289 37 * 176 9284 - - * 4 3
POIENILE IZEI 947 946 - - - * - - - 0 -
RECEA 5969 5643 245 72 * * - * - * *
REMETEA CHIOARULUI 2788 2176 362 243 - 6 - - - 0 *
REMETI 3043 509 314 39 4 2175 - - - 0 *
REPEDEA 4684 101 - 16 - 4529 14 - - 3 21
RONA DE JOS 1730 1711 3 * - 14 - - - * -
RONA DE SUS 3756 188 318 - - 3246 * - - * *
ROZAVLEA 3088 3070 - 13 - - - * - * 3
RUSCOVA 5537 203 5 183 5 5141 - - - 0 -
SACALASENI 2263 2162 14 85 * - - * - 0 -
SACEL 3404 3396 - 4 3 * - - - 0 -
SALSIG 1618 1433 4 180 - * - - - 0 -
SAPANTA 2873 2862 5 * - 5 - - - 0 -
SARASAU 2194 2025 7 136 - 10 - - - 0 16
SATULUNG 5689 4414 101 1144 * - - - - 28 -
SIEU 2357 2356 - - - * - - - 0 -
SISESTI 5209 5194 9 * - - - - - 0 5
STRAMTURA 3598 3597 - - - * - - - 0 -
SUCIU DE SUS 3839 3572 8 182 - - - - - 0 77
VADU IZEI 2590 2584 * - - 5 - - - 0 -
VALEA CHIOARULUI 1983 1791 3 189 - - - - - 0 -
VIMA MICA 1423 1420 * * - - - - - 0 -
VISEU DE JOS 4870 4785 3 78 * * - - - 0 *

* - rubricile marcate cu * semnifica numar redus de cazuri de observare (mai mic de 3)


1) - cuprinde si toate celelalte etnii neprecizate în coloanele 2-9, respectiv: sârb, turc, tatar, slovac, rus-lipovean, bulgar, ceh, croat, grec, polonez, armean, albanez,
macedonean