Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUARE INIŢIALĂ

Anul şcolar 2017- 2018


Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a IX-a

Numele şi prenumele elevului:


Data susţinerii testului:
PARTEA I (60 de puncte)
Citeşte textul:
Între timp gagicile ajunseseră în dreptul cinematografului şi m-am gîndit să mai dreg busuiocu', să nu plece
Ina şucărită. Aveam ceva mălai, puteam să iau bilete de un leu cin'zeci, să fac eu cinste, numai că, din păcate, la
coadă erau numai băieţi de-ăia negri, supăraţi, şi cînd mă uit la afiş: "Piedone, comisarul fără armă", în timpu'
săptămînii nu prea venea nici dracu' şi fusesem la "Cidul", cu Sofica Loren, la "Unora le place jazz-ul", cu papagalii
ăia deghizaţi, la "Planeta maimuţelor" şi la "Marele premiu", da' sîmbăta cinematografu' din Drumu' Sării nu prea
era locu' unde să inviţi gagici. Ecranu' era tăiat cu şişu', ăia de la balcon îţi scuipau seminţe în cap, dacă ziceai ceva
riscai s-o iei în barbă, plus că nu înţelegeai nimic din film. Sîmbăta trecută ne-am dus la "Călăuza" şi, după vreo zece
minute, gorobeţii s-au săturat să tot fluiere şi să urle; au urcat să-l ia la omor pe moşu' de la proiecţie, cică de ce nu
bagă "Călăuza". Nu pricepeam care-i treaba, da' afară, la afiş, nu era nici o poză, scria doar "Călăuza" de
Tarkowski, şi băieţii crezuseră probabil că-i de ăla frumos, cu apaşi...
(Ovidiu Verdeş – Muzici şi faze)
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.
A.
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Sensul expresiilor/ cuvintelor să mai dreg busuiocu’ şi şucărită este: 8 puncte
a. să ofer flori, şmecheră; b. să remediez situaţia, supărată; c. să cădelniţez, arogantă
2. Fragmentul este un text: 8 puncte
a. epic; b. liric; c. dramatic.
3. Comentează în 3 – 5 rănduri afirmaţia personajului: da' sîmbăta cinematografu' din Drumu' Sării nu prea era locu'
unde să inviţi gagici. 8 puncte
4. Ilustrează, prin câte un enunţ, sensul denotativ şi sensul conotativ al cuvântului „mălai”.8 puncte
5. Comentează, în 3 - 5 rânduri (30–50 de cuvinte), limbajul personajului (elev de liceu) din textul dat.
8 puncte
B.
1. Rescrie enunţurile următoare, corectând greşelile de orice natură: 10 puncte
La orele doisprezece am plecat de la servici, deoarece m-a trimes şeful cu ştatele de plată la Administraţia Financiară.
2. Subliniază forma corectă a următoarelor cuvinte: 10 puncte
Îmi place de Ion – îmi place Ion; am decât 100 de lei – am doar 100 de lei; doi de „i” – doi „i”; a face – a făcea;
chibrite - chibrituri
PARTEA a II-a ____________ (30 de puncte)

Citeşte textul:
Ce e mai simplu decât să te conformezi regulilor? Natura însăşi nu ne cere altceva. Pământul ne învaţă că
trebuie să fim cu picioarele pe pământ, apele ne arată că nu se poate curge în sus, vântul ne sileşte să ne supunem. De
mici suntem învăţaţi să fim cuminţi, profesorii strigă băncilor "linişte", mai târziu ni se explică în ce fel şi când se
traversează o stradă, când şi cum poate fi contrazis un superior. Totul este ştiut dinainte, totul e simplu, orânduit
solid, şi ideea unei tulburări a mişcării pare lipsită de sens şi revoltătoare. De fapt conformismul este un zelos paznic
al bunurilor câştigate, un depozitar conştiincios al învăţămintelor dobândite, iar înverşunarea cu care se manifestă
nu este decât o formă de avariţie a neamului omenesc. Orice gest inedit e riscant şi omenirea nu este dispusă să aibă
emoţii. Ce s-ar întâmpla dacă fiecare ar călca regulile? - se spune. Dar ce s-ar întâmpla dacă nimeni nu le-ar călca?
Ce s-ar fi întâmplat dacă nimeni nu ar fi inventat genialul nu?

(Ana Blandiana – Adolescenţă, Calitatea de martor, Editura LiterNet, 2004)

Redactează un eseu de 75 – 100 de cuvinte (15 - 20 de rânduri), în care să-ţi exprimi opinia despre obligaţia
de a te supune regulilor şi despre dorinţa de a le încălca, valorificând informaţii sau idei din textul dat.
EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar 2017 - 2018
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a IX-a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat
pentru test la 10.

PARTEA I (60 de puncte)

A.
1. b 8 puncte
2. a 8 puncte
3. comentare nuanţată, adecvată cerinţei – 8 puncte; comentare superficială sau lipsă de siguranţă în
susţinerea argumentării – 2 puncte 2x4p = 8 puncte
4. câte 4 puncte pentru ilustrarea prin enunţuri corecte a sensului denotativ şi a sensului conotativ
ale cuvântului indicat 2x4p = 8 puncte
5. comentare nuanţată, adecvată cerinţei – 8p; comentare superficială sau lipsă de siguranţă în susţinerea
argumentării – 2 puncte 8 puncte

B.
1. câte 2 puncte pentru corectarea prin rescriere a fiecăreia dintre greşeli 5x2p= 10 puncte
2. câte 2 puncte pentru sublinierea formei corecte a cuvintelor date 5x2p= 10 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

– pentru conţinutul eseului: 20 puncte


• formularea unei opinii despre obligaţia de a te supune regulilor şi despre dorinţa de a le încălca
4 puncte
• susţinerea pertinentă a opiniei formulate – 8 p; susţinere inadecvată, cu argumente irelevante – 2p
8 puncte
• valorificarea oricăror informaţii / idei din textul dat 4 puncte
• formularea unei concluzii adecvate 4 puncte

– pentru redactarea textului: 10 puncte


• respectarea structurii textului argumentativ 2 puncte
• respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie6 puncte
(0 - 1 greşeli – 6p; 2 - 3 greşeli – 4p; 4 - 5 greşeli – 2p; peste 6 greşeli – 0p)
• respectarea limitei de spaţiu indicate 2 puncte