Sunteți pe pagina 1din 62

CUPRINS

Introducere...............................................................................................................3

1. Calculul bugetului de comunicație.....................................................................6

Concluzii.................................................................................................................16
Bibliografie………………………………………………………………………17
Introducere
Sateliții au jucat un rol important în comunicațiile prin telefonie și în
serviciile de video (TV) difuziune încă de la începutul utilizării acestora în
telecomunicații.Astăzi, sateliții îndeplinesc funcții tot mai importante în serviciile
de bandă largă și Internet și rolul lor va crește tot mai mult în rețelele de generație
viitoare, datorită caracteristicilor speciale care le asigură o nișă în infrastructura
globală a rețelelor.
Jucînd un rol important în dezvoltarea domeniului de telecomunicații,
sistemele de comunicații prin satelit permit să deservim teritorii tot mai extinse
prin crearea a noi canale de telecomunicații. Comunicațiile prin satelit sunt foarte
avantajoase în cazurile cînd sunt transmise circulare de informație (televiziune,
radiodifuziune, ziare, etc.) la distanțe sporite și la fel cînd se organizează
comunicațiile cu teritoriile greu accesibile și obiectele mobile (corăbii, aparatele de
zbor, etc.).
Un avantaj major al comunicațiilor prin satelit îl constituie posibilitatea de
redistribuire a fluxului de informație, ce permite eficient să utilizăm canalele de
telecomunicații cu evitarea congestiilor. Redistribuirea canalelor de telecomunicații
este de asemenea importantă pentru restabilirea conexiunilor în cazul
deranjamentelor pe traseele terestre. Costul canalelor de comunicații prin satelit nu
depind de distanța dintre terminalele terestre ale rețelei de telecomunicații și este
cu atît mai redus, cu cît distanța dintre utilizatori este mai sporită, cu cît este mai
dens distribuită rețeaua stațiilor terestre șu cu cît este mai înalt coeficientul de
transfer al informației de către satelit.
Analiza bugetului energetic al canalelor de comunicații prin satelit
permite să determinăm cantitatea de echipament, cerințele energeticii inițiale,
riscurile tehnice și costul integral al sistemului de telecomunicații. Bugetul
energetic al canalelor de comunicații prin satelit este cel mai important act de
mentenanță al sistemului de comunicații, care determină rentabilitatea de
funcționare a sistemului.
Scopul prezentului proiect constă în calcularea bugetului de comunicație
pentru sistemele de comunicații prin satelit în contextul asigurării vitezei prescrise
de transmisiune a informației și calității de deservire.
Proiectul de față este de asemenea pentru consolidarea cunoștițelor în
problemele de comunicații satelitare, în particular, comunicații radio între
microsateliți și stația terestră în domeniul frecvențelor pentru radioamatori.
Importanţa comunicaţiilor prin satelit în dezvoltarea domeniului de
telecomunicaţii se determină, în primul rînd, de posibilitatea de acoperire a mari şi
întinse teritorii, fiind necesară doar crearea unor staţii terestre. Aceasta este un
avantaj ce permite utilizarea acestor sisteme în transmiterea circulară a informaţiei
(televiziune, emisii radio, gazete, etc) la distanţe mari de la centru, cît şi în
organizarea comunicaţiilor cu teritoriile şi ariile îndepărtate sau obiectele mobile
(corăbii, avioane, etc).
Un alt avantaj major al comunicaţiilor prin satelit îl constituie posibilitatea
de redistribuire a fluxurilor de informaţii. Ceea ce permite utilizarea eficientă a
canalelor de transmisiune fără prezenţa unei supraîncărcări a anumitor canale şi
pentru celelalte canale nu. Redistribuirea canalelor este, de asemenea, necesară
pentru restabilirea conexiunilor în cazul incidentelor pe traseele terestre.
Cel de-al treilea avantaj al comunicaţiilor prin satelit constă în faptul, că
costul canalelor acestei tehnologii nu depinde de distanţa dintre terminalele terestre
ale sistemei de comunicaţii. Comunicaţiile prin satelit sunt cu atît mai economice
(în comparaţie cu staţiile terestre), cu cît mai departe unul de altul sunt amplasaţi
cei doi corespondenţi, cu cît este mai dens distribuită reţeaua staţiilor terestre, cu
cît este mai înalt coeficientul de transfer al satelitului.
Satelitul este un sistem activ, adica nu reflecta pur si simplu semnalele
primite de la statia de emisie, ci le proceseaza in vederea retransmisiei lor.
Componenta principala a unui sistem de comunicatii prin satelit este o antena de
satelit pozitionata pe o orbita stabila deasupra Pamantului. Intr-un sistem de
comunicatii prin satelit doua sau mai multe statii aflate pe Pamant sau in imediata
lui apropiere, comunica prin unul sau mai multi sateliti care servesc drept statii
releu in spatiu. Sistemele de antene aflate pe Pamant sau in imediata lui apropiere
sunt numite statii terestre (earth stations).
Transmisia de la statia terestra la satelit se numeste legatura ascendenta
(uplink), in timp ce transmisia de la satelit la statia terestra se numeste legatura
descendenta (downlink). Echipamentul electronic al satelitului care preia un
semnal de pe calea ascendenta si il converteste intr-un semnal transmis pe calea
descendenta se numeste transponder. ). Un satelit dispune de un numar variabil de
transpondere, fiecare lucrand pe o anumita frecventa.
1. Calculul bugetului de comunicație
Modelarea bugetului canalului de comunicaţii permite prezicerea cantităţii şi
volumului de dispozitive, cerinţele energetice iniţiale și riscurile tehnice a sistemei
de comunicaţii. Bugetul canalului de comunicaţii este cel mai important act de
mentenanţă a sistemei de comunicaţii, care permite un raport final de performanţă
a capacităţii de funcţionare a sitemei date de comunicaţii.
Pentru calcularea bugetului de comunicație am folosit programul de calcul a
parametrilor pentru comunicații ” AMSAT / IARU Annotated Link Model System

Primul parametru determinat a fost raza înclinată a orbitei ( la înalțime mică)

LEO. Introducînd datele individuale am obținut S=1.877 km:


Luînd în considerare că raza înclinata este = 1.877 km, am determinat
frecvențele legăturii ascendente (uplink) și legăturii descendente (downlink):
După cum este reprezentat în figurile de mai jos, indicând puterea
transmițătorului (transponder) determinăm pierderile totale de linie în sistemele de
transmisie uplink:
și downlink:
Cunoscînd parametrii receptorului am determinat temperatura de zgomot ale

celor 2 fascicule uplink și downlink:


Pentru Uplink temperatura de zgomot a aplificatorului cu zgomot redus TLNA=75 K,

iar temeratura de zgomot după a 2 etapă aplificator/mixer T2andStage=500 K.

Temperatura de zgomot a Sistemului Ts=256.5 K.


Pentru fasciculul dowlink parametrii receptorului indică atât temperatura
maximă a zgomotului pe cer T(max) =85 K cît și temperatura minimă
T(min)=20K. Temperatura de zgomot a antenei/pe cer Ta=500 K. Temperatura de
zgomot a Sistemului Ts=504 K.
În continuare am determinat parametrul antenei care exprimă legătura dintre
puterea de ieșire – intrare și puterea emițătorului izotrop numit cîștigul antenei
atât pentru fasciculul ascendent (uplink) cât și pentru cel descendent (downlink).
Introducînd unghiul minim de înălțime, am obținut pierderea datorată
atmosferei:
Pierderile datorate gazelor atmosferice (azot, oxigen, dioxid de Carbon,
hidrogen, etc. ) sunt aproape independente de temperatura atmosferică, densitatea
medie şi umiditatea relativă la frecvențe sub 2 GHz. Pierderile atmosferice de
absorbţie depind puternic de numărul total de molecule distribuite de-a lungul
traseului între navele spaţiale şi staţia terestră. Aceasta, la rândul său, înseamnă că
pierderile la/sau de la satelit sunt dependente de unghiul de înălţare.
La calcularea bugetului sistemului de comunicații prin satelit un parametru
important îl reprezintă metoda de modulare si demodulare a ambelor fascicule.

În rezultat am primit - pragul fasciculului ascendet (uplink):


Pragul fasciculului descendent(downlink) este:
În urma determinării celorlalți parametri ai sistemului de comunicare,
obținem bugetul fasciculului ascendent (uplink) și descendent (downlink):
În rezultat am obținut un sistem de comunicare cu următoarele performanțe:
Concluzii

În urma efectuării acestui proiect au fost calculați mai mulți parametri pentru
determinarea bugetului de comunicație. Bugetul sistemului de comunicaţii este o
metodă de valorificare, ce permite determinarea veridicităţii de transmisiune a
sistemei de comunicaţii. Bugetul este cel mai important act de mentenanţă a
sistemei de comunicaţii, care permite sporirea performanțelor și asigura buna
funcţionare a sitemei date de comunicaţii. Sarcina de bază a bugetului de
comunicaţii satelit este ca să demonstreze că parametrii de funcţionare a sistemului
vor satisface cerinţele necesare, prin a urmări atenuarile şi amplificările semnalului
ce se transmite de la emiţător la receptor. Analiza bugetului de comunicaţii a
permis construirea structurii necesare pentru a asigura performanţa sistemei de
comunicaţii.
Bibliografie

1. http://www.rasfoiesc.com/inginerie/comunicatii/COMUNICATII-PRIN-
SATELIT-Princ69.php
2. http://www.bitnet.info/proiecte/hotsat/web_retele_wireless_heterogene_t
erestre_spatiale.pdf
3. Comunicații satelitare.Curs de formare.Secrieru N.
4. https://www.comunicatii.gov.ro/wp-content/uploads/2016/02/Cercetari-
satelit-faza-I.pdf