Sunteți pe pagina 1din 5

SPAȚIUL MONTAN: CARTARE, EVALUARE & AMENAJARE

1. Realizați o hartă geomorfologică de detaliu a unei regiuni montane de maximum 1 km 2


utilizând date geospațiale: 1) curbe de nivel, 2) DEM-uri, 3) imagini
satelitare/ortofotoplanuri

- Realizați reprezentări mixte hărți-ortofotoplanuri cu curbe de nivel


o Realizați un ortofoplan optim utilizând geoportal.ancpi
o Georeferenți-l
o Adăugați curbele de nivel principale și secundare
o Editați reprezentările cartografice într-un program de grafică

Exemplu:

- Realizați cartarea geomorfologică a formelor de relief în GIS și faceți o scurtă


interpretare a acesteia (maximum 500 de cuvinte). Identificați următoarele elemente:
pereții stâncoși, crestele montane, limita circurilor glaciare, umerii glaciari, culoarele de
avalanșă/debris flow, scarpurile prăbușirilor de roci (dacă e cazul), conurile de grohotiș
individuale și trenele de grohotiș, ghețarii de roci, protalus rampart, morenele glaciare
stadiale, laterale, de fund, roci mutonate, versanți acoperiți de grohotiș, albie.

Exemplul 1:

Exemplul 2:
Pánek, T., Engel, Z., Mentlík, P., Braucher, R., Břežný, M., Škarpich, V., & Zondervan, A. (2016). Cosmogenic age
constraints on post-LGM catastrophic rock slope failures in the Tatra Mountains (Western Carpathians). Catena, 138,
52-67.
Kłapyta, 2013: Application of Schmidt hammer relative age dating to Late Pleistocene moraines and rock glaciers in
theWestern Tatra Mountains, Slovakia. Catena 2013

2. Realizați o hartă a acoperirii terenurilor utilizând imagini satelitare pe maximum 3 km2


- Descărcați o imagine satelitară Landsat sau Sentinel
- Realizați corecțiile topografice și atmosferice
- Realizați harta acoperirii terenurilor utlizând procedeul NDVI sau clasificare supervizată
și faceți o scurtă interpretare a acestora (maximum 300 de cuvinte)
o Adăugați suprafața pereților stâncoși utlizând criteriul pantă
o Clasificați trenele de grohotiș de versanții acoperiți cu grohotiș utilizând criteriul
curbura versanților