Sunteți pe pagina 1din 5

EXAMENUL PENTRU OBTINEREA ATESTATULUI PROFESIONAL LA

CLASELE DE MATEMATICA – INFORMATICĂ ŞI MATEMATICĂ –


INFORMATICĂ INTENSIV
2005

1. Deschideti un document Word şi scrieti un text de 10 rânduri cu fontul Arrial Narow


de mărime 12 pt, aliniat stânga -
dreapta. Creati apoi următorul
ansamblu de elemente grafice
desenând în ordine: un
dreptunghi, un arc de elipsă şi un
cerc respectând atributele din figură.
Grupaţi aceste elemente într-un
singur element. Micşoraţi desenul la
o scară de 75% şi asezaţi-l în mijlocul
textului, astfel încât acesta să–l înconjoare la o distanţă de 0,3 cm.

2. Sã se creeze un tabel bordat cu 10 linii şi 3 coloane care sã continã numărul de


ordine(nr.crt.), numele şi prenumele a 10 colegi. Să se ordoneze in ordine
alfabeticã. Sã se insereze numele si prenumele unui nou coleg pãstrând ordinea
alfabeticã.

3. Creati o foaie de calcul Prieteni.xls care să conţină următoarele câmpuri: Nume,


Prenume, Sex, Data naşterii, Vârsta, Oraş, Nr. telefon. Toate câmpurile, cu
excepţia vârstei, se vor completa de la tastatură. Vârsta se va calcula astfel: anul
curent-anul naşterii prietenului. Funcţia care extrage anul dintr-o dată este
YEAR(data_respectivă). Creaţi, într-o foaie separată, o listă cu prietenii din oraşul
vostru. Ordonaţi lista de prieteni după ziua de naştere.

4. Realizaţi o mach223etă de pliant :


- pagina A4, pe lăţime, marginile 1,5 peste tot ;
- 3 coloane de text, la un rând cu linie despărţitoare între ele ;
- 3 desene , câte unul pe fiecare coloană.

5. Să se creeze un document Word în care să se editeze exemplul de mai jos:


NM
6. Într-o pagină A4, portrait realizaţi un tabel intitulat ’tabel static’ în care introduceţi
numele a 10 persoane, vârsta, înălţimea, greutatea, marca. După introducere,
aranjaţi persoanele după criteriile vârstă şi înălţime. Tabelul va avea la început o
coloană cu număr curent generat automat, margini duble şi liniile din interior
simple.

7. Sã se creeze un antet pentru un document oarecare, care sã conţină un desen şi o


adresă pe un fond gri.
8. Se considerã tabelul care conţine cărţile oferite premianţilor unei clase. Să se
dividă acest tabel în patru tabele: pentru premiul I, premiul II, premiul III, menţiune.
La sfârşitul fiecărui tabel să se insereze câte o linie care să conţină preţul total al
cărţilor din tabel.
9. Să se realizeze un tabel de date statistice având coloanele : C1, C2, C3,
MEDIA_ARITM, MEDIA_GEOM, fiind câmpuri calculate. Tabelul realizat va purta
titlul ‘Tabel Statistic’ , va fi bordat de o linie dublă şi va cuprinde şi totalurile pe
verticală pe fiecare coloană. Se vor introduce 10 înregistrări.
10. Realizaţi o carte de vizită pe care să o multiplicaţi apoi pe toată pagina.
11. Realizaţi o reclamă la un produs astfel încât partea din text cu numele produsului
să fie animată. Pentru a fi convingători, reclama trebuie să fie cât mai
spectaculoasă.
12. Creaţi un orar în care să fie trecute zilele săptămânii, materiile de curs ale fiecărei
zi şi orele la care încep. În coloanele cu Sâmbătă şi Duminică inseraţi imagini
sugestive ale activităţilor voastre de weekend.
13. Să se realizeze o “Diplomă de cel mai bun prieten”, acordată celui mai bun prieten
al vostru, în care să specificaţi meritele sale deosebite. Alegeţi o bordură sugestivă
a paginii şi / sau un background adecvat.
14. Să se creeze cu ajutorul facilităţilor editorului de texte Word (WordArt,
Drawing,etc) un ecuson al elevilor care frecventează laboratorul de informatică al
liceului dumneavoastră care să conţină numărul legitimaţiei, liceul, clasa, numele
elevului ,etc.
15. Să se insereze o imagine într-un text, astfel încât textul să curgă pe lângă imagine,
după forma acesteia. Inseraţi apoi o altă imagine astfel încât textul să se
suprapună ei.
16. Realizaţi un tabel cu rezultatele obţinute de elevii unei clase la examenul de
atestare profesională. Se vor introduce numele elevilor şi notele obţinute. Să se
ordoneze elevii alfabetic. Să se copieze tabelul în alt document (sau altă pagină) şi
să se sorteze elevii în ordinea descrescătoare a mediilor. Să se marcheze cu roşu
media elevilor respinşi (care au media mai mică de 7). Puteţi insera o foaie de
calcul Excel.
17. Aduceţi în toolbars butonul Symbol. Realizaţi un shortcut key pentru caracterul Ì.
Stabiliţi relaţia de incluziune dintre mulţimile N,Z,Q,R.
18. Realizaţi o imagine în Paint şi decupaţi din ea o porţiune pe care să o inseraţi într-
un document. Documentul va avea un titlu, iar conţinutul său va fi scris pe două
coloane.
19. Realizaţi o felicitare pentru ziua de naştere a prietenei / prietenului dumneavoastră.
20. Realizaţi un catalog al profesorului pe un semestru. Fiecare elev va avea maxim 4
note şi teza, iar fiecare notă reprezintă media altor două note. În catalog va mai
apare o rubrică pentru media semestrială şi una pentru absenţe.
21. Lansaţi în execuţie aplicaţiile Paint, NotePad şi Character Map din grupul de
programe Accessories. Comutaţi controlul între aplicaţii. Creaţi un icon către o
aplicaţie de pe hard-disk. Schimbaţi pictograma asociată.
22. Să se deschidă o fereastră de mărime mijlocie (de exemplu, Solitaire). Să se
creeze un fişier imagine care să conţină exact imaginea care se vede pe monitor
(fereastra jocului, pictogramele de pe desktop, bara de task-uri, etc.).
23. Lansaţi în execuţie aplicaţia Paint. Scrieţi-vă numele şi prenumele cu caractere
roşii. Salvaţi documentul sub numele Test.bmp în folder-ul ATESTAT de pe discul
D:\Lucru (sau oricare partiţie in care permite administratorul de sistem sa lucraţi).
Lansaţi în execuţie aplicaţia Microsoft Word. Copiaţi din desenul creat cu aplicaţia
Paint, numai prenumele şi inseraţi-l într-un document Word pe care îl veţi salva
sub numele Pren.doc în folder-ul ATESTAT.
24. Creaţi un director cu numele vostru. Realizaţi în acest director, un document Word,
care foloseşte fontul Times New Roman. Documentul este constituit din 4 pagini
format A4, identice prin următorul conţinut, având spaţierea la 1.5:

SISTEMUL DE OPERARE MS-DOS


1.1 1.1 Introducere

In domeniul calculatoarelor personale pe primul loc in ceea ce priveste raspandirea se afla


MS-DOS, sistem de operare creat de firma Microsoft in 1981. IBM a preluat acest SO, l-a
botezat PC-DOS si l-a folosit ca SO la lansarea primului calculator IBM-PC.

Microsoft Disk
Operating
System

25. Creati o bara de instrumente care sa aibă numele aplicaţie şi pe care să


existe butoanele pentru scrierea cu indice şi scrierea exponenţială (x 2 si x2 ).

26. Să se creeze un document Word cu denumirea atestat.doc, având formatul Comic


Sans MS, 12pt, care conţine:

Hardware-componente de bază
Software-sisteme de operare, aplicaţii
Organizarea datelor-fişiere, directoare

Reţele de calculatoare
Reţele locale
Topologia reţelelor

Să se introducă în document o notă de subsol pentru Reţele de calculatoare, care să


conţină următoarea definiţie : “un ansamblu de calculatoare interconectate “

1. Folosind editorul de foi de calcul Excel, intr-o agenda de lucru sa se creeze prima
foaie care se va numi situatie si va contine campurile : Nr. Crt, Nume si prenume,
Nota 1, Nota 2, Nota 3, Media, Stare(Admis/Respins). Sa se completeze automat
campurile Media si Stare astfel: Media- cu doua zecimale, fara rotunjire iar campul
Stare se va completa cu Admis, pentru toti cei care au note mai mari sau egale cu
5,00 si media mai mare sau egală cu 6,00 şi Respins pentru cei care au cel putin o
notă mai mica decat 5,00 si media mai mica decat 6,00. Să se creeze alte două foi
intitulate admişi şi respinşi care să conţină indivizii cu statutul respectiv, în
ordinea crescătoare a mediilor pentru admişi şi în ordine alfabetică pentru respinşi.

2. Folosind editorul de calcul tabelar Excel, stocati într-un tabel datele referitoare la
salariile angajatilor unei firme, astfel: prima coloana conţine numarul de ordine, a
doua coloana numele si prenumele angajatilor, a treia - salariul de baza, a patra –
vechimea iar in a cincea coloana veti calcula (folosind functiile MsExcel) salariul
fiecarui angajat astfel: pentru vechime mai mica decat 5 ani se adauaga la salariul
de baza un procent de 10%, pentru vechime intre 5 si 10 ani se adauga la salariul
de baza un procent de 12% iar pentru vechime mai mare de 10 ani se adauga
15%.

3. Realizati urmatoarea diagrama:

4. Folosind editorul de calcul tabelar Excel, stocati într-un tabel datele referitoare la
temperaturile zilnice din luna ianuarie. Folositi o diagrama adecvata pentru
reprezentarea grafica a temperaturilor, afisati data cu cea mai mare/mica
temperatura si determinati temperatura medie a lunii

5. Folosind editorul de calcul tabelar Excel, stocati într-un tabel datele referitoare la
starea disciplinara a unei clase de elevi. Tabelul va conţine câmpurile: Nr. crt,
Nume si prenume elev, Nr. de absente motivate, Nr. de absente nemotivate, Nr.
total de absente. Sa se afiseze elevii care vor primi avertisment (la 20 abs), elevii
care vor fi exmatriculati(41 de absente) si ce procent din numarul elevilor din clasa
au mai putin de jumatate din numarul total de absente permis.

6. 32. Realizaţi o imagine în Paint şi decupaţi din ea o porţiune pe care să o inseraţi


într-un document. Documentul va avea un titlu, iar conţinutul său va fi scris pe două
coloane.
7. Să se insereze un tabel avand structura: nume, prenume, clasa, media, si titlul
„Situatie statistica”
- numele şi prenumele vor fi aliniate la stânga ;
- titlul se centrează şi se modifică la majuscule,boldate la 19pt ;

8. Folosind editorul de calcul tabelar Excel reprezentati grafic valorile functiilor de


gradul I si II, f(x)=ax+b si f(x)=ax2+bx+c, ai caror coeficienti vor fi preluati din tabel
iar pasul variabilei va fi 1.
9. Folosind editorul de calcul tabelar Excel reprezentati pe acelasi grafic valorile
functiilor ln x, log10x si ex cu pasul variabilei egal cu 1 si apoi egal cu 2.
10. Să se creeze un document Word astfel: introducerea să fie pe trei rânduri,
cuprinsul pe trei coloane (în care să inseraţi şi imagini), iar încheierea pe două
rânduri, pe o singură coloană.
11. Realizati un orar cu programul vostru pe trepte orare. In zilele de sambata si
duminica inserati imagini care sa sugereze activitatea pe care o desfasurati

12. Să se creeze un document, folosind unul din editoarele de texte sub Windows,
care să conţină schema logică corespunzătoare algoritmului de inversare a unui
număr şi a calculului sumei cifrelor acelui număr.

13. Introduceti in document expresia matemetica:


1
n

a
i 1
i
p
b qj  Ap  Bq
j m
14. Folosind editorul de calcul tabelar Excel sa se reprezinte grafic functiile sina si
cosa pentru a є[0,2p].

S-ar putea să vă placă și