Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a IX-a Rândul 1

Lucrare scrisă semestrială (Semestrul al II-lea)


Limba și literatura română
10 p.oficiu

SUBIECTUL I (50 puncte)


Se dă textul:

„Pe spate ne-am întins în iarbă: tu și eu.


Văzduh topit ca ceara-n arșița de soare
curgea de-a lungul peste miriști ca un râu.
Tăcere apăsătoare stăpânea pământul
și-o întrebare mi-a căzut în suflet până-n fund.

N-avea să-mi spună


nimic pământul? Tot pământu-acesta
neîndurător de larg și-ucigător de mut,
nimic?

Ca să-l aud mai bine mi-am lipit


de glii urechea – îndoielnic și supus -
și pe sub glii ți-am auzit
a inimei bătaie zgomotoasă.

Pământul răspundea.” (Lucian Blaga, Pământul)

Răspundeți la următoarele cerințe.


1. Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor tăcere și stăpânea. 4p.
2. Motivează rolul liniilor de pauză din ultima strofă a poeziei. 4p.
3. Construiește un enunț în care să folosești o locuțiune/expresie care să conțină substantivul inimă. 4p
4. Menționează două motive literare identificate în textul poetic. 6p.
5. Precizează rolul interogațiilor retorice din stofa a doua a poeziei. 5p.
6. Selectează două secvențe din text care conturează imaginarul poetic surprins în text. 6p.
7. Prezintă semnificația unei figuri de stil din prima strofă a poeziei. 6p.
8. Explică semnificația textului, în relație cu textul poeziei date. 6p.
9. Cărui stil funcțional ii aparține textul? Ce trăsături il incadreaza in acest stil (3-4 trăsături)?6p.
10. Identifica tipul de rimă și măsura versurilor. 3p.

SUBIECTUL AL II-LEA (30 puncte) - la alegere 1 sau 2


Scrie un text argumentativ de 15-30 de rânduri în care să comentezi una dintre următoarele afirmații:

1. „Odată cu anii omul vede altfel lumea. Fiecare vârstă își are ochii ei. Acum eu văd mai greu, dar văd mai
multe. În tinerețe vedeam bine, dar puține.” (Casian Balabasciuc)

2. „Rareori ne dăm seama ce înălțare a sufletului ne aduc unele prăbușiri.” (Stela Szenteș)