Sunteți pe pagina 1din 2

Stimată Comisie de Selecţie,

Subsemnata, Cioclu Ancuţa Alexandra, studentă la zi, în anul al II-lea


de studiu, în cadrul Facultăţii de Drept, la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi,
doresc să aplic pentru obţinerea unei burse de studiu ERASMUS la
Universitatea Angers din Franţa, Facultatea de Drept, Economie şi
Gestiune.

Motivez această alegere expresă a mea prin aceea că, studiul limbii
franceze încă din clasa a doua şi până în prezent, la facultate mi-au trezit
interesul pentru cultura şi civilizaţia franceză. De asemenea, faptul că,
Franţa este membră a Consiliului Europei, membră fondatoare a Uniunii
Europene, unul din membrii fondatori ai Organizaţiei Naţiunilor Unite şi
unul din cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de securitate ONU,
prezintă un real interes fiind un stat cu impact puternic la nivel global. Mi-
ar plăcea să realizez un studiu de caz comparativ între România şi Franţa
din multiple puncte de vedere (social, economic, cultural), dar din prisma a
ceea ce aş putea observa direct, prin propriile simţuri.

În acelaşi timp, doresc să unesc acest interes cu pasiunea mea din


cadrul dreptului. Consider că mă implic activ în cadrul seminariilor şi că
am o capacitate sporită de lucru şi de studiu, putând realiza obiectivele
propuse în Franţa. Menţionez că, îmi doresc să scriu tema licenţei din
contractele speciale ale dreptului civil, iar posibilitatea de a studia această
disciplină la Universitatea Angers m-ar ajuta să aflu în ce mod abordează
juriştii francezi această materie.

Pe lângă acestea, realizarea unui contact cu membrii ELSA din


Angers ar fi un alt obiectiv pe care doresc să îl îndeplinesc, dat fiind că
sunt membru activ al Departamentului de Resurse Umane ELSA Iaşi din
octombrie 2009.

Pentru că sunt o persoană ambiţioasă, pentru că mereu caut soluţii


ajutătoare şi am pregătit un plan de rezervă pentru problemele ce ar
putea interveni, în eventualitatea în care aş fi eligibilă pentru obţinerea
unei burse ERASMUS de studiu, dar nu pentru mobilitatea la Universitatea
din Angers, ca opţiune secundară menţionez Universitatea din Dijon,
deoarece doresc să ating obiectivele enumerate mai sus: studiu
comparativ dintre Franţa şi România, punctul de plecare pentru lucrarea
de licenţă, realizarea unei legături cu unul dintre grupurile locale ELSA
Franţa.

Sper că aptitudinile mele şi dorinţa de cunoaştere se vor ridica la


nivelul aşteptărilor dumneavoastră, în acord cu specificul programului
ERASMUS.
31.05.2010
Cu deosebit respect,
Ci
oclu Ancuţa Alexandra