Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXE

Tabelul. nr. 1.1


Corespondenţa dintre standardele ISO9000 ediţiile 2000 şi 2004

Ediţia 2004 Ediţia 2000


ISO 9000 - furnizează definiţiile principalilor ISO8402 Managementul calităţii şi asigurarea acesteia.
Sisteme de management termini utilizaţi in ISO9001/2000 şi Managementul calităţii şi asigurarea caliăţii –
al calităţii. ISO9004/2000 ISO9000/1 Partea 1: Ghid pentru selecţie şi utilizare.
Principii fundamentale - redefineşte anumiţi termini în sensul
si vocabular. îmbunătăţirii clarităţii şi utilizării lor.
- defineşte cerinţele minime pentru un Sistemele calităţii – Model pentru asigurarea
ISO9001 system de management al calităţii (SMQ IOS9001 calităţii în proiectare, producţie, montaj şi service.
Sisteme de de bază) Sistemele calităţii - Model pentru asigurarea
management al calităţii - demonstrate capabilităţii organizaţiei de ISO9002 calităţii în proiectare, producţie, montaj şi service.
a satisfice cerinţele clienţilor, cerinţe Sistemele calităţii - Model pentru asigurarea
reglementate şi cele proprii organizaţiei. ISO9003 calităţii în inspecţie şi încercări finale.
ISO9004 - furnizează recomandări prin ISO9004-1 Managementul calităţii şi sistemul calităţii.
Sisteme de management îmbunătăţirea continua a sistemului de ISO9004-2 Partea 1 – Ghid-Managementul calităţii şi
al calităţii. management al calotăţii dincolo de SMQ elementele sistemului calităţii.
Ghid pentru de bază ISO9004-3 Partea 2 – Ghid pentru servicii -Managementul
îmbunătăţirea - furnizează recomandări pentru aplicarea ISO9004-4 calităţii şi elementele sistemului calităţii.
performanţelor SMQ şi descrie procesele component Partea 3 – Ghid pentru material procesate-
- este focalizat pe îmbunătăţirea Managementul calităţii şi elementele sistemului
proceselor calităţii.
Partea 4 – Ghid pentru îmbunătăţirea calităţii.
Sursa:Prelucrare dupa https://ro.scribd.com/doc/MANAGEMENTUL-CALITĂȚII
Tabelul nr. 2.9

Organizarea societăţii bancare

Sursa: Prelucrare proprie dupa www.banca transilvania.ro