Sunteți pe pagina 1din 4

AXA I TULBURĂRILE CLINICE

ALTE CONDIŢII CARE SE POT AFLA ÎN CENTRAL ATENŢIEI CLINICE


Tulburările diagnosticate de regulă pentru prima dată în perioada de sugar în
copilărie sau adolescenţă (excluzând retardarea mentală, care este
diagnosticată pe axa II)
Deiiriumul, demenţa, tulburările amnestice şi alte tulburări cognitive
Tulburările mentale datorate unei condiţii medicale generale
Tulburările în legătură cu o substanţă
Schizofrenia şi alte tulburări psihotice
Tulburările afective
Tulburările anxioase
Tulburările somatoforme
Tulburările factice
Tulburările disociative
Tulburările sexuale şi de identitate sexuală
Tulburările de comportament alimentar
Tulburările controlului impulsului neclasificate în altă parte
Tulburările de adaptare
Alte condiţii care se pot afla în centrul atenţiei clinice

AXA II TULBURĂRILE DE PERSONALITATE


RETARDAREA MENTALĂ
Tulburarea de personalitate paranoîdă
Tulburarea de personalitate narcisistică
Tulburarea de personalitate schizoidă
Tulburarea de personalitate evitantă
Tulburarea de personalitate schizotipală
Tulburarea de personalitate dependentă
Tulburarea de personalitate antisocială T
ulburarea -de personalitate
obsesivo-compulsivă
Tulburarea de personalitate borderiine
Tulburare de personalitate FÂS
Tulburarea de personalitate histrionică

AXA III CONDIŢIILE MEDICALE GENERALE


Maladii infecţioase şi parazitare (001-239)
Neoplasme (140-239)
Maladii endocrine, de nutriţie şi metabolice şi tulburări imunologice (240-279)
Maladii ale sistemului nervos şi ale organelor de simţ (320-389)
Maladii ale sistemului circulator (390-459)
Maladii ale sistemului respirator (460-519)
Maladii ale sistemului digestiv (520-579)
Maladii aie sistemului genito-urinar (580-629)
Complicaţii ale sarcinii, naşterii şi puerperiumului (630-676)
Maladii ale pielii şi ţesutului subcutanat (680-709)
Maladii ale sistemului osteo-muscular şi ţesutului conjunctiv (710-739)
Anomalii congenitale (740-759)
Anumite condiţii survenind în psrioada psrinatală (760-779)
Simptome, semne şi maladii rău definite (780-799)
Traumatisme şi otrăviri (intoxicaţii) (800-999)

AXA IV PROBLEMELE PSIHOSOCIALE ŞI DE MEDIU


Probleme cu grupul de suport primar
Probleme în legătură cu mediul social
Probleme educaţionale
Probleme profesionale
Probleme domestice
Probleme economice
Probleme cu accesul la serviciile de asistenţă medicală
Probleme în legătură cu interacţiunea cu sistemul legal/penal
Alte probleme psihosociale şi de mediu

Pentru comoditate, problemele sunt grupate împreună în următoarele


categorii:
• Probleme cu grupul de suport primar — de ex., moartea unui membru al
familiei; probleme de sănătate în familie; destrămarea familiei prin separare,
divorţ sau înstrăinare; plecarea de acasă; recăsătorirea unui părinte; abuzul
sexual sau fizic; hiperprotecţia parentală; neglijarea copilului; disciplină
inadecvată; discordie între fraţii; naşterea unui frate
• Probleme în legătură cu mediul social — de ex., moartea sau pierderea unui
amic; suport social inadecvat; a trăi singur; dificultăţi de aculturaţie;
discriminare; adaptarea la tranziţia la altă etapă de viaţă (cum ar fi
pensionarea)
• Probleme educaţionale — de ex., analfabetism, probleme şcolare,
neînţelegere
cu profesorii sau cu colegii; mediu şcolar inadecvat
• Probleme profesionale — de ex., şomaj, ameninţarea cu pierderea
serviciului,
orar de lucru stresant, condiţii de lucru dificile, insatisfacţie profesională,
schimbarea profesiei, neînţelegere cu patronul sau cu colegii de serviciu
• Probleme cu locuinţa — de ex., lipsa locuinţei, locuinţă • necorespunzătoare,
vecinătate periculoasă, neînţelegeri cu vecinii sau cu proprietarul
• Probleme economice — de ex., paupertate extremă, finanţe insuficiente,
ajutor
social insuficient
• Probleme cu accesai ia serviciile de asistenţă medicala — de ex., servicii de
asistenţă medicală inadecvate, transport inaccesibil la unităţile de asistenţă
medicală, asigurare de sănătate inadecvată
• Probleme în legătura cu interacţiunea cu sistemul legaî/penal — de ex.,
arest,
închisoare, litigiu, victimă a unui infracţiuni
• Alte probleme psihosociale şi de mediu — de ex., expunerea la un dezastru,
război, alte ostilităţi, neînţlegere cu tutorii care nu fac parte din familie, cum
ar fi
un avocat, asistent social sau medic, inaccesibilitate la agenţiile de servicii
sociale

AXA V EVALUAREA GLOBALĂ A FUNCŢIONĂRII


Cod (Moţă: Â se utiliza coduri intermediare când sunt corespunzătoare, de ex., 45,68,72)
100 Funcţionare superioară într-un larg domeniu de activităţi, problemele de viaţă nu
| par a fi scăpat vreodată din mână, este căutat de alţii pentru multele sale calităţi.
91 Nici un simptom.
90 Simptome absente sau minime (de ex., anxietate uşoară înaintea unui examen),
| funcţionare bună în toate domeniile, interesat şi implicat într-o gamă largă de
81 activităţi, eficient socia!, satisfăcut în general de viaţă, nu mai mult decât probleme
sau preocupări cotidiene (de ex., o ceartă ocazională cu membrii familiei).
80 Dacă sunt prezente simptome, acestea sunt reacţii expectabile şi tranzitorii la
| stresori psihosociali (de ex., dificultăţi în concentrare după o ceartă în familie); nu
71 mai. mult decât o uşoară deteriorare în funcţionarea socială, profesională sau
şcolară (de ex., rămânere în urmă temporară în activitatea şcolară).
70 Câteva simptome uşoare (de ex., dispoziţie depresivă şi insomnie uşoară) SAU unele
| dificultăţi în funcţionarea socială, profesională sau şcolară (de ex., chiul ocazional
61 ori furt din casă) dar, în general, funcţionare destul de bună, are câteva relaţii
interpersonale semnificative.
60 Simptome moderate (de ex., afect plat şi limbaj circumstanţial, atacuri de panică
| ocazionale) SAU dificultăţi moderate în funcţionarea socială, profesională sau
51 şcolară (de ex., puţini amici, conflicte cu egalii sau cu colaboratorii).
50 Simptome severe (de ex., ideaţie suicidară, ritualuri obsesionale severe, furturi din
| magazine), SAU deteriorare severă în funcţionarea socială, profesională sau şcolară
41 (de ex., nici un fel de amici, incapabil să menţină un serviciu).
40 O oarecare deteriorare a simţului critic (reality testing) sau în comunicare (de ex.,
| limbajul este uneori ilogic, obscur sau irelevant) SAU deteriorare majoră în multe
31 domenii, cum ar fi serviciul sau şcoala, relaţiile de familie, judecata, gândirea sau
dispoziţia (de ex. omul depresiv evită amicii, îşi neglijează familia, este incapabil să
muncească; copilul bate copiii mai mici ca el, este sfidător acasă, lipseşte de la şcoală)
30 Comportamentul este considerabil influenţat de idei delirante sau de halucinaţii
| SAU există o deteriorare severa în comunicare sau în judecată (de ex., uneori este
21 incoerent, acţionează în mod flagrant inadecvat, are preocupări suicidare) SAU este
incapabil să funcţioneze în aproape toate domeniile (de ex., stă în pat toată ziua, nu
are serviciu, locuinţă sau amici).
20 Un oarecare pericol de a se vătăma pe sine sau pe alţii (de ex., tentative de suicid
| fără urmărirea clară a morţii; frecvent violent; excitaţie maniacală) SAU ocaziona!
11 incapabil să menţină un minimum de igienă personală (de ex., miroase a fecale) SAU
deteriorare flagrantă în comunicare (de ex., extrem de incoerent sau mut).
10 Pericol persistent de vătămare severă a sa sau a altora (de ex., violenţă recurenta)
Când un individ are mai mult decât o singură tulburare de pe axa I, trebuie
raportate toate (pentru exemplificare vezi pag. 35).
Dacă este prezentă mai mult decât o singură tulburare pe axa I, diagnosticul principal sau
motivul consultaţiei (vezi pag. 3) trebuie să fie indicat prin menţionarea sa, primul.
Când un individ are, atât pe axa I, cât şi pe axa II, câte o tulburare, diagnosticul principal
sau motivulconsultaţiei va fi considerat tulburarea de pe axa I, exceptând cazul când
diagnosticul
de pe axa II este urmat de expresia calificativă „(diagnostic principal)" sau „(motivul
consultaţiei)".
Dacă pe axa I nu este prezentă nici o tulburare, acest fapt trebuie codificat ca V71.09. Dacă
un diagnostic pe axa I este amânat până la strângerea de informaţii suplimentare, acest
fapt trebuie sa fie codificat ca 799.9.

S-ar putea să vă placă și