Sunteți pe pagina 1din 5

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

2 CARACAL
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 CARACAL

Avem deosebita plǎcere de a vǎ invita sǎ participaţi la Concursul Naţional de creaţii plastice


,,ÎN LUMEA POVEȘTILOR” editia a-VI a, din cadrul Proiectul Naţional ,,MAGIA POVEŞTILOR acesta
adresandu-se preşcolarilor, elevilor ciclului primar şi gimnazial şi cadrelor didactice.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE


Concursul Național de creații plastice ,,MAGIA POVEŞTILOR” se află înregistrat în C.A.E.R.I./ 2018,
fără finanțare M.E.N. , Nr. 24986/2/22.01.2018, poziția 362, domeniul cultural-artistic, arte
vizuale.
ediția a VI-a-
- 2018 -
 Concursul se adresează copiilor şi cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, primar şi
gimnazial.
 Înscrierea participanţilor se va face prin trimiterea lucrărilor şi a FIŞEI DE ÎNSCRIERE la
GRĂDINIŢA P. P. Nr. 4, Caracal – str. Iancu Jianu, nr. 9, loc. Caracal, jud. Olt, cod
235200 (cu menţiunea – Pentru concursul naţional - ,,ÎN LUMEA POVEŞTILOR”) până
în 25.04.2018 – data poştei. Tot în plicul cu lucrări vă rugăm să trimiteţi un plic timbrat
autoadresat (cu adresa exactă unde doriţi să primiţi diplomele).
 Compoziţiile vor respecta tematica propusă şi vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere
(desen, pictură, colaj), pe suport A4;
 În colţul din dreapta jos, pe spatele lucrării, se va regăsi titlul lucrării, numele şi
prenumele participantului, grupa/clasa, unitatea şcolară, localitatea, judeţul, numele
cadrului didactic coordonator.
 Un cadru didactic poate participa cu un număr de maxim 3 lucrări;
 Se vor acorda diplome cu: premiul I, II, III, menţiune pe secţiuni desen, pictură, colaj pe
nivele de vârstă, preşcolar, primar şi gimnazial, iar pentru cadrele didactice adeverințe de
îndrumător.
 Lucrările trimise nu se restituie, iar diplomele vor fi trimise până la sfârşitul lunii iunie 2018.
 Nu se percepe taxa de participare.
 Jurizarea lucrărilor se va face ȋn perioada 26 aprilie -30 aprilie. 2018; Lucrările vor fi
jurizate de specialişti în domeniul artelor plastice și artişti plastici.
 Mediatizarea se va face pe site-ul www.didactic.ro si pe cel al ISJ Olt
Persoane de contact:
Prof. Nistor Ileana, e-mail : ileanacami@yahoo.com, Tel: 0766254844
FISA DE ÎNSCRIERE

CONCURS NAȚIONAL
,,ÎN LUMEA POVEȘTILOR”
- editia a-VI a-

Unitatea de învăţământ:………………………………………………………………..
Localitatea:……………....................................
Judeţul: ………………………………
Numele/prenumele cadrului didactic îndrumător:
………………………………............................................................................................
Adresa la care doriţi să primiţi diplomele:
…………………………………........................................................................................
............................................................................................................................................
Adresa de e-mail / Nr. Tel. .............................................................................................
A. Secţiunea I – colaj

NUMELE ŞI PRENUMELE GRUPA TITLUL LUCRĂRII


CRT. CLASA

B. Secţiunea II – desen

NUMELE ŞI PRENUMELE GRUPA TITLUL LUCRĂRII


CRT. CLASA

C. Secţiunea III – pictură

NUMELE ŞI PRENUMELE GRUPA TITLUL LUCRĂRII


CRT. CLASA

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CARACAL
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 CARACAL

Avem deosebita plǎcere de a vǎ invita sǎ participaţi la Simpozionul Naţional


,,ROLUL POVEȘTILOR ÎN EDUCAREA COPIILOR” editia a-V a, din cadrul Proiectul Naţional ,,MAGIA
POVEŞTILOR acesta adresandu-se cadrelor didactice.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE


Simpozionul Naţional ,,ROLUL POVEȘTILOR ÎN EDUCAREA COPIILOR” se află înregistrat în
C.A.E.R.I./ 2018, fără finanțare M.E.N. , Nr. 24986/2/22.01.2018, poziția 362, domeniul cultural-artistic,
arte vizuale.
I. PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII:
Data: 10 mai 2018
Programul activităţii:
14.00 - Primirea invitaţilor
14.30 -16.30 - Prezentarea lucrărilor pe secţiuni
16.30 - Concluzii
Locaţia: G.P.P. NR. 4 CARACAL , OLT
II. SECŢIUNI:
A.1. SESIUNE DE REFERATE ȘI COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE:
A.2. PROIECTE DIDACTICE, SERBĂRI ȘI PREZENTĂRI P.P.T. (maxim 15 slide-uri)
III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:
Lucrarile şi rezumatul de o pagină listate şi în format electronic (e-mail) împreună cu fişa de
înscriere şi taxa 15 lei vor fi trimise pana la data de 30.04. 2018 pe adresa: Gradinita cu Program Prelungit
Nr. 4 Caracal, Str. Iancu Jianu, Nr. 9, cu menţiunea pentru Simpozionul Naţional ,,Rolul poveştilor în
educarea copiilor”
Inscrierea pentru simpozion se va face prin e-mail la adresa: ileanacami@yahoo.com, pana la data de
30 aprilie 2018, pe baza formularului de înscriere găsit în anexă, precum şi materialele necesare pentru
prezentare (lucrările şi rezumatul de o pagină).
Lucrările vor fi cuprinse într-o carte Poveştile Grdiniţei cu Program Prelungit nr. 4 Caracal cu ISSN.
Participanţii vor plăti o taxa de inscriere de 15 lei / lucrare. Se acceptă doi autori pentru o lucrare, fiecare
plătind taxa de 15 lei.
Recomandări privind redactarea lucrărilor:
-Fiecare lucrare va avea maxim 3 (trei) pagini format A4, cu un rezumat de o pagină care va fi publicat şi
trebuie prezentat de cei cu participare directă.
-Lucrarea va fi scrisă în Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12
tehnoredactată la un rând: titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat; la două
rânduri de titlu se va scrie autorul şi unitatea de învăţământ (Times New Roman 12 Bold); la două rânduri de
numele autorului se începe scrierea lucrării (Times New Roman 12).
Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad ridicat de interes pentru grupul ţintă, să aibă
originalitate şi să cuprindă experienţe personale. Fiecare lucrare va fi însoţită de o bibliografie.
Simpozionul se adresează cadrelor didactice: educatori, învăţători, profesori, persoane interesate de
perfecţionarea în domeniul didacticii moderne.
Modalităţi de participare: directă sau indirectă
Mod de certificare: Fiecare participant va primi adeverinţă, diplomă de participare și Publicaţia cu ISSN
până la data de 30.06.2018.

Persoane de contact:
Prof. Nistor Ileana , tel 0766254844 , adresă email ileanacami@yahoo.com
FIŞA DE ÎNSCRIERE

SIMPOZION NAŢIONAL
„ROLUL POVEŞTILOR ÎN EDUCAREA
COPIILOR”
Ediţia a V-a

Numele şi
prenumele: ......................................................................................................................
..............
Adresa:.............................................................................................................................
................................................................................................................................
Telefonul: ..................................................................................................................
Adresa de e-mail: ......................................................................................................
Unitatea şcolară:.........................................................................................................
Localitatea:................................................................................................................
Titlul lucrării: ...........................................................................................................
Secţiunea la care se încadrează lucrarea:..................................................................
Numărul de autori pe lucrare:...................................................................................
Publicare lucrării in revista grădiniței da ………………nu… …………
Participare directă……………..indirectă………………
Adresa pe care doriţi să primiţi materialele:

SEMNATURA CADRU DIDACTIC,