Sunteți pe pagina 1din 2

BILET NR.

1
1) Morbiditatea(def,Clasif)
-Def:proces de masa al imbolnavirilor care apar si evolueaza intr-o comunit.
-Tipuri: -morbiditatea reală – care include toate cazurile de îmboln existente în comunit.
- morbiditatea diagnosticabilă- cazurile de îmbolnăvire existente în comunitate, dar
pentru care tehnologia medicală a momentului nu permite stabilirea unui diagnostic;
- morbiditatea diagnosticată- cuprinde toate cazurile de îmbolnăvire care pot fi
diagnosticate cu ajutorul mijloacelor tehnice accesibile la momentul respectiv;
- morbiditatea resimţită- se referă la îmbolnăvirile percepute de populaţie;
-co-morbiditatea- se referă la 2>boli care apar simultan la aceeaşi persoană.
-Clasif:
a. indicatori de frecvenţă:
- indicele de incidenţă: Nr. cazuri noi de boli oro  dentare (2007)
x 1000
Nr. locuitori la 1.07.2007

Nr. bolnavi cu boli oro-dentare


-indicele de prevalenţă: Nr. locuitori (populatia)
x 100

Caracteristicile indicelui de prevalenta:este un indice de moment, unitatea


statistica este bolnavul cu afectiuni oro-dentare,arata nr de bolnavi existenti si se
poate calcula pentru orice boala.
b. indicatori de intensitate: - indicele CAO: nr dinti CAO/nr pers examinate
- indicele CAO/S: nr de suprafete CAOS/nr pers examinate
-indicele de intensitate a cariei dentare: nr dinti CAO/nr pers cu dinti CAO
-indicele de gravitate a cariei dentare: nr dinti CAO/nr dinti examinati
c. indicatori de structură:
-structura dinţilor cariaţi: n/N *100 n=dinti carie simpla,pulpita,cangrenaN=total dinti cariati
- structura dinţilor CAO: n/N *100 n=fiecare dinte CAON=total dinti CAO
-structura dinţilor ICORA: n/N *100 n=fiecare initialaN=total dinti ICORA
Indicatori de eficienta economica:
-profitul brut: diferenta dintre totalul incasarilor anuale si totalul cheluielilor
-profitul relativ (%): profitul brut/total incasari *100
-structura cheltuielilor: n/N *100 n=fiecare cheltuiala in parte/N=total cheltuieli
-

Indicatorii eficientei medicale de tip profilactic:


-indicele de depistare: nr pacienti consultati/nr de loc *100
-indicele de luare in tratament: nr pacienti luati in trat/nr pacienti consultati *100
-indicele de asanare : nr de pacienti asanati/nr pacienti luati in trat *100
Idicatorii eficientei medicale de tip curativ:
1)indicatorii de volum ai act med:
-pacienti consultati si trat la 100loc: nr pacienti /nr loc *100
-indicele de asig a pop cu as medicala: nr consultatii si trat/nr locuitori
-raportul de radiogr dentare la 100loc : nr radiogr dentare/nr loc 100
2)indicatorii de aglomerare ai act med:
-indicele de aglomerare al td: nr pacienti/nr medici * nr zile lucr.
-nr mediu de proceduri/zi/medic: nr trat/nr medici*nr zile lucr.
-nr mediu de proceduri/pacient: nr tratamente/nr pacienti
-nr pacienti/zi/unit dentar: nr pacienti/nr de unituri*nr zile lucr.
3)indicatorii de structura ai act med: n/N *100 n=fiecare procedura in parte/N=total proceduri
-indici de asig a pop cu unituri dentare: nr loc/nr unituri dentare
* *
PROMOVAREA AFACERII Etapele stabilirii obiectivelor:
1)dezvoltarea unei filozofii a practicii 2)identificarea scopurilor urmarite si
delimitarea intervalelor de timp in care acestea pot fi atinse.
3)stabilirea obiectivelor prioritare 4)dezvoltarea obiectivelor (fiecare scop
este descompus in obiective operationale specifice dferitelor act.)
5)dezvoltarea polticii LTD 6)dezvoltarea managementului financiar al LTD
7)dezvoltarea unui program de monitorizare a calitatii serviciilor de sanatate
oro-dentara oferite