Sunteți pe pagina 1din 1

Fișa 58

Recoltarea și determinarea glicemiei prin puncție capilară

GLUCOMETRUL este un sistem test de asistență pentru investigarea nivelului de glucoză din
sânge. Este utilizat în cazurile pacienților cu diabet zaharat atât în condiții casnice cât și clinice.
Materiale necesare: Glucometru, teste, lanţete sterile, mănuși, tampon cu alcool, comprese
uscate, tăviță renală.
Locuri de elecție: pulpa degetului medius/inelar.
Pregătirea pacientului: fizică și psihică - se comunică pacientului ce i se va face, i se va explica
procedura pentru a-i reduce anxietatea și a ne asigura de cooperarea sa.
Tehnica de determinare a glicemiei cu glucometrul:
- spălarea mâinilor și îmbrăcarea mănușilor;
- se scot bandeletele de test din folie;
- se introduce capătul cu 3 liniuţe negre al bandeletei de test în fanta pentru bandeletă;
- se împinge bandeleta înăuntru până când se opreşte.
Glucometrul porneşte automat şi apare:
- ora, luna şi ziua;
- mesajul “Aplicaţi proba de sânge”, indică faptul că glucometrul este pregătit să se aplice proba de sânge
pe bandeleta de test pentru glicemie.
Recoltarea unei picături de sânge:
- se selectează locul puncției (deget sau lobul urechii pentru adulți, călcâie pentru nou-născut);
- se spală mâinile bine și se pun mănuși;
- dacă este necesar, pentru dilatarea capilarelor, se pot aplica comprese calde, umede timp de 10 minute;
- se șterge locul ales pentru puncție cu alcool și apoi se usucă cu o compresă;
- se pregătește glucometrul (se calibrează și de deschide) și apoi se puncționează locul dintr-o singură
mișcare scurtă și rapidă;
- se va evita să se facă compresie sau să se "stoarcă” locul după puncție, pentru a evita amestecarea
sângelui capilar cu alte fluide tisulare;
- se lasă să curgă picătura de sânge pe banda pregătită a glucometrului, asigurându-ne că este suficientă
pentru citirea rezultatului;
- după recoltare se menține compresie pe locul puncționării până se oprește sângerarea;
- după oprirea sângerării se aplică un bandaj adeziv;
- se notează rezultatul, data și ora.
Se aplică imediat proba prelevată pe bandeleta de test.
Se atinge picătura de sânge de zona albă din capătul bandeletei de test. Sângele va fi absorbit în
bandeletă şi aparatul începe testarea.
- pe ecranul de afişaj se vede numărătoarea inversă;
- daca nu începe numărătoarea inversă: înseamnă că nu s-a aplicat o cantitate suficientă de sânge pe
bandeleta de test. Se aplică o a doua picătura de sânge pe bandeletă la cel mult 30 secunde de la prima
aplicare;
- dacă nici acum nu începe numărătoarea inversă şi au trecut mai mult de 30 secunde, se aruncă bandeleta
de test, se opreşte glucometrul, se încearcă din nou cu o nouă bandeletă;
- rezultatul testării glicemiei apare pe ecranul de afişaj şi este stocat în memoria glucometrului.
Oprirea glucometrului
- când se scoate bandeleta de test din fanta aparatului, glucometrul se opreşte automat.
- reorganizarea locului conform P.U.