Sunteți pe pagina 1din 2

Fişa 60 RECOLTAREA SPUTEI PENTRU BACIL KOCH

Definiţie - sputa este un produs ce reprezintă totalitatea secreţiilor ce se expulzează din căile
respiratorii prin tuse.
Scop – explorator pentru examinări macroscopice, citologice, bacteriologice, parazitologice,
în vederea stabilirii diagnosticului.
Sunt necesare 3 probe de spută pentru pacienţii suspecţi de tuberculoză şi 2 probe de spută pentru
pacienţii aflaţi sub tratament antituberculos pentru urmărirea rezultatelor chimioterapiei.
Probele de spută se vor recolta fie “pe loc” (produs extemporaneu), fie dimineaţa devreme (produs
matinal).
Materiale necesare:
- recipiente din plastic transparent (3-4 cm diametru, 5-6 cm înălțime şi 30-50 ml capacitate) cu capac cu
filet;- formular standardizat pentru laborator în trei exemplare;- şerveţele sau batiste de unică folosință.
Pregătirea pacientului:
 Psihică:
- se anunţă pacientul şi i se explică necesitatea recoltării;
- se instruieşte să nu înghită sputa, să nu o împrăștie;
- să expectoreze numai în recipientul special;
- să nu introducă salivă în recipient.
 fizică:
- pacientul este sfătuit să îşi clătească gura cu apă pentru a îndepărta resturile alimentare; i se arată cum
se deschide recipientul, să realizeze câteva inspiraţii profunde urmate de câteva secunde de apnee pentru
o bună mobilizare a secreţiilor traheo-bronşice şi inducerea tusei.
Înainte de recoltare:
 Completarea Formularului pentru examenul sputei BK:
 Denumirea unităţii de tratament unde s-a recoltat sputa;
 Data: ziua, luna, anul;
 Numele pacientului: se scrie numele întreg;
 Vârsta în ani;
 Sexul: se bifează “M” sau “F”;
 Adresa: se scrie adresa reală şi completă a pacientului (în unele cazuri adresa de flotant);
 Clasificarea afecţiunii: se bifează “pulmonar” sau “extrapulmonar” şi localizarea;
 Motiv examinare: se bifează diagnostic dacă proba a fost recoltată de la un suspect de
tuberculoză; urmărirea chimioterapie dacă proba a fost recoltată de la un pacient aflat sub tratament;
 Numărul de identificare al produsului: numărul care se scrie pe exteriorul recipientului de
spută;
 Unitatea TBC aparţinătoare: se înscrie numărul de înregistrare din registrul districtual de pe
fişa de tratament pentru pacienţii aflaţi în tratament;Data recoltării: zi/luna/an;
 Semnătura celui care face recoltarea. Buletinul va fi parafat de medic şi va conţine codul
numeric personal al pacientului.
Colectarea propriu-zisă:
- Asistenta înmânează pacientului recipientul;
- Pacientul este condus în camera de recoltare. Când camera de recoltare nu există se recoltează afară (în
aer liber), unde este supravegheat prin vizor/geam sau direct de către un cadru sanitar;
- la întoarcerea pacientului din camera de recoltare se verifică cantitatea şi calitatea sputei (3-5 ml spută
purulentă); dacă aceasta nu corespunde se repetă manevra de recoltare;
- pacientul este informat când să aducă următorul eşantion (conform PNCT, pacientul dă un eşantion la
prezentarea la medic, recoltat sub supraveghere, al doilea a doua zi dimineață, spută matinală auto-
recoltată şi al 3-lea când se prezintă cu al 2-lea, recoltat tot sub supraveghere);
- după ce colectează al 3-lea eşantion, pacientul este informat când să se prezinte pentru rezultat;
- depozitarea eşantioanelor recoltate se va face în frigiderul (+40C) din camera de recoltare, după
verificarea închiderii capacelor recipientelor;
- transportul probelor de spută la laboratorul din incinta spitalului sau din altă locaţie se va face fie
imediat, fie în maxim o săptămână de la recoltare;
- probele se vor transporta într-o cutie de transport prevăzută cu despărţituri pentru fixarea şi separarea
flacoanelor de spută, împreună cu formularul de examinare a sputei.
La persoanele care nu tuşesc şi nu expectorează spontan sau înghit expectoraţia (copii, femei) se
vor aplica tehnici speciale de provocare şi recoltare a sputei:
- Aerosoli expectoranţi cu soluţie de NaCl 10%;
- Lavaj laringo-traheal cu ser fiziologic steril;
- Spălătură gastrică;
- Aspiratul bronşic sau lavajul bronho-alveolar prin fibrobronhoscopie.
Interpretare:
- laboratorul va comunica rezultatul la examenul direct al sputei pentru BAAR în 24h: rezultatul poate fi
pozitiv sau negativ pentru BAAR;
- în 4-6 săptămâni vom avea un rezultat după însămânţarea pe un mediu de cultură solid (Lovenstein-
Jensen) sau 1-2 săptămâni după însămânţare pe mediu lichid, care poate fi pozitiv sau negativ pentru
BAAR.