Sunteți pe pagina 1din 5

17.

La ora de educaţie fizică, 15 băieţi şi 9 fete s-au împărţit în 3 grupe


egale. Câţi copii sunt în fiecare grupă?

18. Într-o curte sunt 12 găini,4 porci și de 3 ori mai multe oi decat porci.Câte
picioare sunt în curte ?

19. Calculați,respectând ordinea efectuării operațiilor :


(450-7x9x5)+(567+433)=

20. Aflati x din egalitatile :


a) 325+x=548 b) 768-x=389 c) x-45=872
23.Un elev a rezolvat 15 probleme, altul de 3 ori mai putine, iar al treilea
elev a rezolvat cât ceilalți doi elevi împreună. Câte probleme au rezolvat
împreună cei trei elevi ?

1 24. Calculati:

630 + 287= 242 + 658= 2 x 3 x 5= 1 x 9 x 3=


870 – 194= 366 - 194= (15: 3) + 9= 32 – (24: 3)=
124 x 7= 378 : 3= (24: 8) + 28= 3 x 2 x 3=
175 x 3= 684 : 6= 4 x 2 x 5= 61 – (27: 9)=

3 x 3 x 2= (49: 7) +86= ( 3 + 2 ) x ( 9 + 6 )=
6 x (64: 8)= 9 x (28: 4)= ( 5 – 2 ) x ( 2 + 2 )=
4 x 2 x 7= 6 x 1 x 8= ( 5 x 5 ) + ( 6 x 6 )=
(36: 4) + 39= 2 x 4 x 9= ( 9 x 5) + ( 6 x 9 )=
31. Aflaţi care număr adunat cu el însuşi şi cu 2 este egal cu 10.

35.La un concurs de atletism au participat 447 băieţi, iar fete cu 16 mai


puţine. Câţi copii au participat la concurs?

CLASA a IV-a

1. Scrie:
a) cu cifre numerele:
-două sute treizeci și șapte
-patru mii optzeci și unu
-opt mii nouă sute nouăzeci și patru
b) scrie cu litere:
89-
6254-
8091-
2. Completați șirurile cu numerele care lipsesc.
a) 2407,2408, _______,________,________ .
b) 8904, 8906, ________,________,________ .
c)________,_________,________, 675, 680.
3. Compară perechile de numere date.
2567 ........... 2789 ; 7089............ 7068; 345...........435; 9998........ 10000 ;
567........... 567.
4. Află:
a) numărul de 9 ori mai mare decât 5
b) numărul de 4 ori mai mic decât 36
c) numărul cu 6 mai mic decât 40
d) numărul cu 10 mai mare decât 99
e) suma numerelor dintre produsul numerelor 3 și 8 și 567

f) suma dintre câtul numerelor 27 și 9 și produsul numerelor 4 și 6

5. Află numerele necunoscute:


a x 4 = 96 c : 9 = 48 d - 36= 46

6. Efectuează, respectând ordinea efectuării operaţiilor:


36 : 6 + 7 x 8 + 5 x 4 - 15 =

7. Reprezintă prin colorare fracțiile 1/3 , 3/9 și 5/7 .


8. Alege varianta corectă:
 Unitatea principală pentru măsurarea lungimilor este:
a) kilogramul b) litrul c) metrul
 Unitatea principală pentru masa corpurilor este:
a) metrul b) leul c) kilogramul
 O oră are:
a) 60 minute b) 50 minute c) 30 minute
 Unitatea principală pentru capacitatea vaselor este:
a) gramul b) litrul c) kilogramul
9. Ionuţ cumpără 3 caiete a 12 lei bucata şi o carte pentru care plăteşte 21 lei.
Ce rest primeşte dacă are o bancnotă de 100 lei?

S-ar putea să vă placă și