Sunteți pe pagina 1din 3

MODELUL 9

Subiectul I
Citește următorul fragment:
S-au observat schimbări semnificative de comportament ale consumatorilor
și, în special, ale minorilor, în utilizarea mass-media. Aceștia utilizeaz ă din ce în
ce mai mult mass-media prin intermediul dispozitivelor mobile, inclusiv jocuri
video on-line. Ca fenomen nou, rețelele de socializare au devenit extrem de
importante, atât pentru utilizatorii individuali, cât și din punct de vedere social.
Toate aceste noi evoluții oferă numeroase oportunități minorilor, dând naștere în
același timp la anumite provocări în ceea ce privește protecția lor. Prezentul
raport recapitulează realizările de până acum în domeniul protecției minorilor în
lumea digitală și enunță etapele care sunt necesare în continuare pentru
consolidarea acestei protecții.
Linii de asistență telefonică
” Agenda digitală pentru Europa” prevede înființarea până în 2013 a unor linii
de asistență telefonică pentru raportarea conâinutului on-line jignitor sau
dăunător. De asemenea sunt implementate proceduri de notificare și retragere
pentru ca furnizorii de servicii internet (ISP) să elimine con ținutul ilegal raportat
de o persoană prin intermediul liniei de asistență telefonică.
Educația în domeniul mass-media și sensibilizare
Statele membre s-au angajat să consolideze educația în domeniul mass-
media. Există numeroase inițiative în acest domeniu, cum ar fi parteneriatele
public-privat sau proiectul ”Copii UE on-line”. Cu toate acestea, implicarea
tuturor copiilor și a părinților, precum și armonizarea între școli și statele membre
rămân în continuare provocări semnificative, chiar dacă integrarea educaâiei în
domeniul mass-media în mediul școlar înregistrează rezultate pozitive.
Jocuri video
Cu excepția Germaniei, toate statele membre utilizează ”Sistemul de
Informații despre Jocuri la nivel Paneuropean” (PEGI) privind protecția minorilor
în cadrul utilizării jocurilor video. Prezentul raport indică faptul c ă ar fi oportune
măsuri suplimentare de sensibilizare în scop preventiv, îndeosebi în școli. În plus,
sunt necesare în continuare progrese pentru a asigura respectarea sistemelor de
rating pe categorii de vârstă în ceea ce privește vânzarea jocurilor video și pentru
a extinde aplicarea unor sisteme precum PEGI la jocurile on-line.
Raport CE, Protecția copiilor în lumea
digitală

A. Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerințe cu


privire la text:
1. Menționează sensul din text al secvenței dând naștere în același timp la
anumite provocări.
2. Indică statul care nu utilizează ” Sistemul de Informații despre Jocuri la Nivel
Paneuropean”, așa cum reiese din textul dat.
3. Explică motivul pentru care CE consideră ca fiind necesare măsuri
suplimentare privind protecția copiilor în lumea digital ă, valorificând informa țiile
din primul paragraf al textului dat.
4. Precizează două realizări ale statelor membre ale UE în domeniul privind
protecția minorilor în lumea digitală, raportându-te la textul dat.
5. Precizează o măsură, menționată în raportul citat, care ar facilita protecția
copiilor în mediul on-line, neadoptată încă de UE.
B. Redactează un text de 150-300 de cuvinte, în care să argumentezi dacă
reglementările legislative sunt sau nu sunt fundamentale pentru protecția copiilor
în lumea digitală, folosind informațiile din fragmentul extras din Raportul CE.
In redactarea textului, vei avea în vedere urm ătoarele repere:
-formularea tezei/problematicii puse în discu ție; 2p.
-menționarea poziției pe care o ai față de teză/problematic ă; 2p.
- enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a dou ă argumente adecvate pozi ției adoptate; 12p.
- formularea unei concluzii pertinente; 2p.
-utilizarea corectă a conectorilor în argumentare; 1p.
- respectarea precizării privind numărul de cuvinte. 1p.

Subiectul al II-lea
Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul următor, evidențiind două
trăsături ale genului liric:

De-aş fi-n a tinereţii floare,


Când toate zilele sunt bune,
Pe când din inima cu soare
În veci lumina nu apune,
Multe-aş avea în taină-a-ţi spune
Ca să devii tu gânditoare.

De-aş fi ce-am fost pe lume-odată,


Privind în faţă viitorul,
Când mă-ndrăgeam de orice fată
Ce-mi părea soră cu amorul,
Aş deştepta în tine dorul
Cu-a mea cântare înfocată.

Dar nu-s în floarea tinereţii,


Şi nu-ndrăznesc nimic a-ţi zice!
Mergi dar, copilă, -n calea vieţii
Întâmpinând zâmbiri amice.
Eu te-oi privi oftând, ferice,
Răpit de farmecul frumuseţii.
Vasile Alecsandri, Romanță de toamnă

Subiectul al III-lea

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte particularitățile de


construcție a unui personaj dintr-un basm cult studiat.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repede:
-prezentarea statutului social, psihologic, moral al personajului din basmul cult studiat.
- evidențierea unei trăsături de caracter a personajului ales prin două
episoade/secvențe comentte;
- analiza, la alegere, a două componente de structură și de limbaj ale basmului cult,
semnificative pentru construcția personajului, din seria: acțiune, conflict, modalități de
caracterizare, limbaj.

S-ar putea să vă placă și