Sunteți pe pagina 1din 1

Revoluția industrială-salt calitativ de dezvoltare a societății umane

Procesul de trecere de la lucrul manual(manufactură) la lucrul mecanizat


(fabrică) poartă denumirea de revoluție industrială. Aceasta s-a declanșat la sfîrșitul
secolului al XVIII-lea și în primele decenii ale secolului al XIX-lea.
Revoluția industrială a avut un impact major asupra societății,asupra economiei,
asupra politicii. Economia s-a dezvoltat foarte repede, statele au început să producă
mai mult și mai calitativ,s-a mărit piața de desfacere datorită rapidității cu care se
transporta marfa. Impactul la nivel politic a constat în faptul că s-a dezvoltat
economia și aceasta forma anumite condții benefice pentru unele state în procesul
relațiilor internaționale, plus că s-a dezvoltat și industria armamentului, aceasta a
făcut să apară arme mai performante,ceea ce creștea potențialul militar al statelor.
La nivel social e un proces foarte complex, dezvoltîndu-se economia s-a dezvoltat
știința, învățămîntul, modul de a gîndi și a se comporta. Revoluția industrială a
reprezentat o perioadă de înaltă dezvoltare a societății umane. Acest fapt se explică
prin mulțimea de schimbări intervenite în structura societății. Revoluția industrială
marchează ruptura dintre o perioadă în care predominase producția agricolă și o
altă perioadă în care predomină industria mașinizată. Societatea rurală cedează
locul celei industriale și a largului consum.Se răspîndesc relațiile capitaliste.Se
intensifică procesul de urbanizare a populației.Apar noi fabrici și uzine unde sunt
implementate noi metode de producție prin utilizarea mașinilor și a energiei
aburului.Din cauza numărului întreprindelor industriale ce se afla în creștere apar
locuri de muncă și necesitatea de specialiști calificați.Astfel au apărut școli tehnice,
faculăți de inginerie, facultăți de contabilitate și economie.Sistemul de fabrică
producea cantități enorme de produse la prețuri accesibile pentru toți,în urma cărui
fapt se îmbunătățesc considerabil condițiile de trai ale oamenilor.Se intensifică
circulația monetară care reglementa schimburile internaționale și mărirea
volumului de investiții.Apar marile bănci naționale și celebrele bănci de depuneri
europene.Se îmbunătățește sistemul de creditare și de asigurareMașinile erau foarte
scumpe astfel,pentru utilarea unei fabrici, patronii au apelat la creditele bancare.
Sumele mari de bani investite în industrie au fost denumite capital. Din acest
motiv, sistemul feudal bazat pe munca forțată din agricultură este înlocuit cu cel
capitalist care folosea munca salariată. O alta urmare a revoluției industriale
reprezintă dezvoltarea agriculturii. Țesătoriile mecanice cereau cantități din ce în
ce mai mari de plante textile și lînă astfel încît micile gospodării țărănești au fost
transformate în mari ferme sau pășuni. Apar și se valorifică noi surse de energie
(electricitatea și petrolul). Evoluează industria oțelului,industria chimică,industria
electrică și cea a războiului. Căile ferate împînzesc nu doar Europa,ci întreaga
lume. Motorul cu aburi se generalizează în indutria navală și transportul pe uscat.
Apare motorul cu ardere internă care va fi folosit mai apoi la primul automobil și la
ridicarea în aer a primului avion pilotat. Apare telegraful,telefonul și radioul.
În concluzie pot să spun că revoluția industrială într-adevăr a fost un salt
calitativ de dezvoltare a societății umane și a contribuit considerabil la schimbarea
modului de trai și de gîndire a societății.