Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECTIE

GIOROC SIMONA MIHAELA


GRUPUL SCOLAR “ALEXANDRU ION CUZA”
CLASA a X-a D
DISCIPLINA : CONTABILITATE
TITLUL LECTIEI:ETAPELE INTOCMIRII BALANTEI DE VERIFICARE CU PATRU SERII DE EGALITATI
TIPUL LECTIEI:COMUNICAREA SI INSUSIREA DE NOI CUNOSTINTE-VARIANTA LECTIE MIXTA SUB FORMA
INSUSIRII INTENSIV-PARTICIPATIVE
LOCUL DESFASURARII:SALA DE CLASA
DATA:23.05.2008

OBIECTIVE OPERATIONALE:LA SFARSITUL OREI ELEVII VOR FII CAPABILI SA:

O1- Definirea corectă a balanţei de verificare ca procedeu specific al metodei contabilităţii


O2- Identificarea etapelor de întocmire a balanţei de verificare
O3- Cunoşterea modului de transpunere a informaţiilor din Registrul Jurnal şi Registrul Cartea Mare în balanţa de verificare
O4- Rezolvarea fişei de lucru propuse spre rezolvare
Evenimentele Activitatea Activitatea Metode si Mijloace de Forme de Evaluare Timp
instruirii profesorului elevilor procedee invatamant organizare a
didactice activitatii
folosite elevilor
1.Organizarea Verificarea Răspund la Dialog cu elevii Catalog, pix, -Frontala 2
clasei pentru prezenţei. întrebările instructaj cretă, -Colectiva
desfasurarea Se fac adresate şi burete,tabla, -Dirijata
activitatii recomandări pregătesc cele Fişe de lucru
unde este cazul necesare lecţiei
şi se pregăteşte
materialul
didactic necesar
pentru lecţie şi
se cere elevilor
să-şi
pregătească
cele necesare
2.Captarea Incearca sa Asculta si Expunerea Frontala 3
atentiei trezeasca urmaresc cele Conversatia Colectiva
curiozitatea spuse de Dirijata
elevilor facand profesor
referire la
planul lectiei
3.Comunicarea Enunta titlul Noteaza titlul Conversatia Cretă, Frontala 2
titlului si a lectiei lectiei in caiete Explicatia burete,tabla Dirijata
obiectivelor Comunica si obiectivele
operationale elevilor operationale
obiectivele
lectiei
4.Oferirea de Comunica si Noteaza in Explicatia Cretă, Frontala 7
informatii prin explica elevilor caiete cele burete,tabla Dirijata
explicarea etapele communicate
conceptului intocmirii de profesor
teoretic balantei de
‘’Etapele verificare
întocmirii
balanţei de
verificare’’
5.Trecerea de laPrezinta fisa de Noteaza Conversatia Fisa de lucru Colectiva 4
teorie lalucru explicatiile si euristica Dirijata
practică Comenteaza raspund la Explicatia
problema din intrebarile
fisa de lucru profesorului
6.Dobândirea de Scoate cate un Elevii sunt Dialog frontal Fisa de lucru Dirijata Scisa 30
abilităţi elev la tabla si concentraţi Pix Frontala
Consolidarea şi urmăreşte asupra fişei de
exersarea modul de lucru evalure şi
practică al elevilor răspund la
itemii adresaţi

7.Tema pentru Comunica tema Noteaza in Explicatia Manual Colectiva 2


acasa pentru acasa caiete tema Caiet Dirijata
Continuarea pentru acasa Pix Frontala
exercitiului
daca nu s-a
finalizat in
clasa iar daca
da, de citit si de
notat erorile ce
se pot detecta
cu ajutorul
balantei de
verificare

S-ar putea să vă placă și