Sunteți pe pagina 1din 5

Clasa: a II-a

Aria curriculară: Limbă şi comunicare


Disciplina: Limba şi literatura română
Conţinutul: Sunetul [z]- literele z, Z de tipar. Primăvara
Tipul lecţiei: predare-învăţare
Obiective de referinţă:
- Consolidarea capacității de pronunție clară și corectă a copilului,
prin articularea corectă a fonemelor, silabelor și a cuvintelor.
Proiectul vizează dezvoltarea capacității de comunicare orală și
scrisă;
- În ceea ce privește obiectivele terapiei generale, vorbim despre
dezvoltarea motricității generale, dezvoltarea mobilității
aparatului fono articulator și educarea auzului fonematic;
- În ceea ce privește terapia specifică, subiectul trebuie să emită
sunetul Z cu ajutorul onomatopeelor, prin imitație.
Obiectiv fundamental: formarea deprinderilor de a citi corect şi
conştient silabe, cuvinte şi propoziţii ce conţin litera Z
Obiective operaţionale:
O1- să citească corect şi conştient silabe, cuvinte, ce conţin sunetul Z;
O2- să recepteze prin lectură textul “Zarzărul” și să răspundă corect la
întrebările date;
O3- să identifice sunetul Z, aflat în diferite poziţii ale cuvintelor;
O4- să ordoneze cuvintele pentru a obține propoziția corectă: zboară,
vrăbiile, zambile, etc;
O5- să identifice corect pluralul cuvintelor;
O6- să despartă în silabe cuvintele care conțin sunetul Z și să afle
numărul de silabe;
O7- să găsească soluțiile corecte pentru rezolvarea integramei;
O8- să dovedească interes pentru lecţie, manifestat prin participare
activă.
1. Citește cuvintele și alcătuiește propoziții simple:

ză – pa – dă ze – bră
zăpadă zebră

bar – ză bu – bu – ru – ză
barză buburuză
2. Citește textul: Zarzărul

Este primavară. Natura se trezește la viață. Înflorește zarzărul, primul pom


care se umple de flori albe. Noi zâmbim când zărim surpriza.
Zoica se uită pe geam și strigă:
Vin berzele !
Ziua începe cu mare zarvă.

2. Exersăm!
Răspunde la întrebări.
____________ ____________________________________________ _____ ___ ___
_____________________________________________________________________________________________________________
Ce anotimp este ? _____________________________________________________________________________________________________________
____________ ____________________________________________ _____ ___ __
_____________________________________________________________________________________________________________
Cand zâmbim noi ?
_____________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
Cine vin ? _____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
_

4. Ordonează cuvintele pentru a obţine o propoziţie:

zboară deasupra Vrăbiile cu grădinii zambile .

.................................................................................................................................
________________________________________________________________
________________________________________________________________.
.................................................................................................................................

5. Eu zic una, tu zici multe!

brad - ……………… ziuă- …….............


varză - …………….. barză - ……………
stradă- ……………. omidă - ………….
vază - ………......... zarzăr - …………..
6. Desparte în silabe cuvintele. Notează numărul de silabe.

mazăre__, razele__, aragaz__, zăpadă__, zornăit__, bâzâit__,


zeci__; zâmbeste__; zugrăvește__; buburuze__; omizi__; cozile__;
cobzar__; roz__; ziua __; zice __, zarzăr__, Buzău__, Zina__, Zoica__.

7. Hai să dezlegăm misterul ! …

Dacă veți găsi soluțiile corecte pe orizontală, veți descoperi pe verticala


A – B numele primului pom care înflorește primăvara.

1) Săptămâna este formată din șapte ………. .


2) Avionul ………… pe cer.
3) Graba sau ……. .
4) Pasăre călătoare cu ciocul lung și picioare lungi care își face cuibul pe casă
sau pe un stâlp.
5) Floare din grădină, albă, roz sau albastră pe care o dăruim mamei de 8
Martie.
6) Gălăgie, zgomot sau ……… .

A
Z I L E
Z B O A R A
Z O R
B A R Z A
Z A M B I L A
Z A R V A
B
8. Fixarea și consolidarea sunetului “Z”
 Citeste imaginile pronuntand cu atentie sunetul “ z”
 Spune de cate ori l-ai auzit in cuvant : stabileste locul
 Coloreaza numai acele imagini unde ai auzit sunetul “z” in
interiorul cuvantului

S-ar putea să vă placă și