Sunteți pe pagina 1din 2

1. Obiectul de studiu al biologiei solului.

2. Ce categorii de microorganisme intră în Încrengătura Procariotae?


3. Ce categorii de microorganisme intră în Încrengătura Eucariotae?
4. Ce categorii de microorganisme cuprinde Grupul Clorophyta?
5. Care este nivelul optim de umiditate pentru activitatea microorganismelor aerobe?
6. Care este nivelul optim de pH pentru activitatea microorganismelor?
7. Clasificarea microorganismelor din sol din punct de vedere ecologic.
8. Semnificația ecologică a bacteriilor din sol.
9. Semnificația ecologică a ciupercilor din sol.
10. Semnificația ecologică a algelor din sol.

11. Semnificația ecologică a faunei din sol.


Semnificația ecologică
- i-au parte la procesul de formare a solului și participă la agregarea particulelor elementare;
- vezicula pulsatilă a protozoarelor elimină substanțe ureice, îmbogățind cu azot soluțiile apoase din
apropierea rădăcinilor;
- unele protozoare descompun activ celuloza;
- lumbricidele și enchitreidele au rol benefic asupra solului fertil, contribuind la afânarea solului și la
descompunerea resturilor vegetale;
- ramele favorizează circulația apei și a gazelor, contribuie la restructurarea solului, mărește permeabilitatea
solului pentru apă și aer și mărește porozitatea solului.

12. Ce reprezintă comensalismul?


Comensalismul (metabioza) este asocierea în care un partener profită, iar celălalt, nici nu profită şi nici nu
este influenţat negativ.

13. Ce reprezintă antagonismul?


Antagonismul este acţiunea unei specii microbiene care limitează sau inhibă dezvoltarea altei specii sau a
altor specii, în acelaşi biotop. Se cunosc antagonisme datorate competiţiei (concurenţei) pentru substanţe
nutritive. O specie cu creştere rapidă va împiedica altă specie, care are o creştere mai lentă.

14. Ce reprezintă parazitismul?


Parazitismul este o activitate dăunătoare pe care un fag sau un microorganism o desfăşoară asupra altui
microorganism. Rezultatul acestei asociaţii este, de obicei, liza microorganismului parazitat.

15. Ce este simbioza?


Simbioza (mutualismul) este asocierea mutuală între două sau mai multe specii microbiene. Aceasta se
bazează pe nutriţie încrucişată (fiecare asociat produce un anumit metabolit, esenţial pentru celălalt
microorganism, care este incapabil să-l sintetizeze).

16. Ce este micoriza?


Micoriza este fenomenul de simbioză produs de fungi, care îşi trimit miceliul la suprafaţa sau/şi în interiorul
rădăcinii plantelor superioare lemnoase şi erbacee. Acest fenomen este foarte răspândit în natură, dar
cunoaşterea mai aprofundată a sa se limitează mai mult la arbori.

17. Ce este endomicoriza?


Endomicoriza este mai răspândită decât ectomicoriza. Hifele miceliene pătrund în celulele rădăcinilor unde
sunt în contact nemijlocit cu plasma celulară, dar se răspândesc şi în spaţiile intercelulare, precum şi în solul
din jurul rădăcinilor. Ţesutul vascular al plantelor este populat cu micelii numai în cazuri excepţionale.
Caracteristic acestui tip de micoriză este faptul că, în celulele rădăcinii, hifele produc formaţii speciale:
arborescente şi veziculare.

18. Ce este spermosfera?


Spermosfera a fost definită de Verona (1958) ca fiind constituită din microflora care se dezvoltă în jurul
seminţelor, în curs de germinare în sol.
19. Ce este rizosfera?
Microflora solului îşi desfăşoară în sol activităţile vitale în strânsă legătură cu sursele energetice şi trofice
existente sau provenite din exterior, stabilindu-se diferite raporturi numerice sau de biomasă între diferitele
segmente ale micropopulaţiei solului.

20. Ce reprezintă zona radicelară?


Zona radicelară (radiculară), situată la limita dintre suprafaţa rădăcinilor şi solul înconjurător. Aceasta
este zona cea mai intens populată cu microfloră, beneficiind de exudatele rădăcinilor, ca sursă energetică şi
trofică;

21. Ce este respirația solului?


22. Care sunt caracteristicile solului.
23. Ce rezultă în urma descompunerii aerobe bacteriene?
24. Care este temperatura optimă pentru desfășurarea proceselor vitale și enzimatice în sol?
25. Când are loc descompunerea aerobă a materiei organice?
26. Ce este RDNS-ul?
27. Ce este celulozoliza?
28. Fertilitatea solului în concepție biologică.
29. În ce culoare colorează soluția reactivul Nessler?

30. În ce culoare colorează soluția timoftaleinul?

31. Ce reprezintă starea de pedo-climax?


32. Cu ce se titrează probele pentru determinarea respirației potențiale a solului?
33. Ce descompun microorganismele în potențialul catalazic al solului?
34. Ce descompun microorganismele în potențialul celulozolitic al solului?
35. Ce eliberează microorganismele în potențialul ureazic al solului?

S-ar putea să vă placă și