Sunteți pe pagina 1din 2

Doamne ajută!

La Managementul clasei de elevi, cerințele sunt urmatoarele:

1. Cursul se va face de la ora 17.00 la 19.00 (am rugat sa se facă fără pauza ca să terminam la
18.30)
2. Examenul va fi susținut în doua forme in funcție de activitatea la curs. Astfel, pragul minim
este de jumătate din nr de cursuri care se fac. La curs facem aplicații practice, ceea ce implicit,
înseamnă că trebuie jumătate din numărul aplicațiilor.

Toti studentii, inclusiv cei care îndeplinesc numărul minim de jumătate, trebuie sa mai
întocmească un portofoliu, compus din 3 părți, în care să analizam un caz, prezentat de mass-
media, anume o problema ce tine de viață școlară, din România. Cele 3 părți cuprind
I. Pe o singura pagina, prezentarea cazului în termenii unei surse mass-media, la alegerea noastră
(practic, copy+paste)
II. Tot pe o singura pagina (posibil sa mai schimbe aici doamna profesor, sa accepte și mai multe
pagini), prezentarea aceluiași caz, dar din alte surse mass-media.
III. Trebuie sa răspundem la 3 intrebari:
III. 1. despre ce este vorba în caz (sa comentam din punctul de vedere al viitorului profesionist)
III. 2. sa oferim o soluție presupunând ca suntem profesorii acelei clase
III. 3. comentarii, reflecții personale sau alte obiective la care nu s-a răspuns (din câte rețin este
facultativ acest punct).

Pentru cei care nu îndeplinesc numărul minim de prezente/aplicații, vor da un examen scris, din
teorie, la care trebuie atașat și portofoliul.

Portofoliul este OBLIGATORIU pentru toți studenții. Acesta va fi predat la penultima întâlnire.

Asadar, cei care au minimul de jumatate NU mai dau examen teoretic, ci se noateaza aplicatiile
de la curs si portofoliul. Cei care nu au jumatate, dau examen scris, teorie, la care trebuie sa
ataseze si portofoliul.

Cei care obțin spre exemplu 9, pot obtine și o mărire, dând un examen care va consta într-o
aplicație.

3. Modulul pedagogic va fi absolvit cu examen de licență (nu știu încă data) la care trebuie sa ne
înscriem pe baza de cerere. Trebuie sa avem toate examenele luate. Examenul de licență va fi
oral iar la acest examen trebuie sa depunem și un portofoliu care sa cobtina: unul dintre
proiectele de lecție susținute la practica pedagogica, o fisa de caracterizare psihopedagogica și
autocaracterizarea noastră (eventual putem aborda modelul SWOT-puncte tari, slabe, găsiți pe
net info). Putem avea în fata o copie xerox a materialelor din dosar. Portofoliile pentru examenul
de licență trebuie depuse personal în complex ”Leu”, o data cu cererea (se va comunica ulterior
perioada de depunere).

4. Pot fi susținute examene de mărire pentru disciplinele din modulul psihopedagogic. Studenții
care doresc să-și mărească notele trebuie să depună cererile în sediul din complex ”Leu” și să
achite o taxă de restanță / mărire la Universitatea din București. Chitanța trebuie adusă la
secretariat în ”Leu”.

5. Eu nu voi veni la acest curs întrucât echivalez, asa ca rog colegii care vor veni de regula sa
mai posteze informații. Informațiile pe care le voi primi de la doamna profesor, pe mail, le voi
posta.

6. In link-ul de mai jos Doamne profesor Trif ne-a trimis un model de Fisa de caracterizare a
elevului.