Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Data: 27.03.2018
Unitatea de învăţământ: Grădinița cu P.N., nr. 25, Brăila
Educatoare: Șișu Daniela Florentina
Grupa: Mică
Tema anuală de studiu: “Când, cum și de ce se întâmplă?”
Tema săptămânală: „Legume timpurii”
Tema zilei: “Ridichea Uriașă”
Tipul activităţii: predare și consolidare de cunoștințe
Forma de realizare: activitate integrată (ADP + ALA1+ADE (DLC+DEC) + ALA2)
Durata: o zi

Scopul activităţii:
 Formarea deprinderii de a asculta o poveste şi îmbogăţirea vocabularului activ al copiilor
cu cuvinte noi din text;
 Formarea deprinderilor estetice specifice vârstei, educarea creativităţii, a gustului practic
şi estetic.

Obiective operaţionale:

 Să rețină semnificația cuvintelor și a expresiilor noi: ,,uriaşă“, ,,a smulge“, “a sădi o


sămânță”.
 Să se exprime corect în propoziții;
 Să audieze cu atenţie povestea „Ridichea Uriașă”;
 Să identifice cel puţin trei personaje din poveste ( moşul, baba, nepoata).
 Să lipească hârtia mototolită pe suportul dat;
 Să finalizeze lucrarea, aplicând în realizarea ei toate indicațiile primite;
 Să coopereze cu membrii echipei.

Strategia didactică:
Metode şi procedee: povestirea, conversația, explicația, jocul de rol, demonstrația, exercițiul,
lucrul în echipă, metoda “Turul Galeriei”, jocul.
Materiale didactice: grădina pentru ridichi, ridichi cu chipurile copiilor, cub pentru
completarea calendarului naturii, laptop, cartea fermecată, machetă, siluete, trăistuța cu
surprize, ridichi din carton decupat, lipici, palete, pensule, hârtie creponată mototolită, panou
pentru ridichi, piese de puzzle, carton, pahare, semințe pentru ridichi, pământ, grădiniță cu
gărduleț, linguri, apă, coșulețe, ridichi confecționate, recompense, ecusoane (pisicuțe, șoricei,
cățeluși), clopoțel, măscuțe (moș și babă), stropitoare.
Forma de organizare: frontal, în grupuri mici, individual
Forma de evaluare: observarea acţiunilor şi comportamentului copiilor, aprecieri
stimulative, analiza lucrărilor.

FINALITATEA ZILEI: “Grădina cu ridichi”

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:
1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
Salutul
Calendarul naturii
Întâlnirea de dimineaţă: „Ridichea năzdrăvană”
Rutine:
- Sosirea şi primirea copiilor;
- Deprinderi de autoservire;
- Deprinderi igienico – sanitare;
- Deprinderi de relaţionare în cadrul grupului.

Tranziţii: „Când am fost ieri la plimbare” - exerciții de mișcare “Bat din palme”

2. ACTIVITĂŢI LIBER-ALESE (ALA I)


ARTĂ: “Ridichea Uriașă”
JOC DE MASĂ: “Din jumătăți întreg!”
JOC DE ROL: “Micii grădinari”

3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE


DLC - Povestea educatoarei - “Ridichea Uriașă”
DEC - “Ridichea Uriașă” - aplicație

4. ACTIVITĂȚI LIBER-ALESE (ALA II)


Joc distractiv: “Cursa grădinarilor”- joc de mișcare
ACTIVITATE PE CENTRE

1. SECTOR ,,ARTĂ” - “Ridichea Uriașă”


Sarcini de lucru: Copiii vor lipi pe ridichea din carton decupat, hârtie creponată mototolită, apoi
o vor așeza la panou.
Mijloc de realizare: lipire
Materiale: lipici, pensule, palete, hârtie creponată mototolită, ridichi din carton decupat, panou.

2. SECTOR ,,JOC DE MASĂ” - “Din bucăți întreg!”


Sarcini de lucru: Copiii trebuie să asambleze piesele de puzzle descoperind personajele
poveștii, apoi să le lipească pe suportul dat.
Mijloace de realizare: puzzle, lipire
Materiale: piese de puzzle, lipici, pensule, palete, carton, panou.

3. SECTOR “JOC DE ROL” - “Micii grădinari”


Sarcini de lucru: Copiii pun cu ajutorul unei linguri pământ în pahar, semințe pentru ridichi,
vor uda și îl vor așeza apoi în grădină.
Mijloace de realizare: joc de rol
Materiale: grădină cu gărduleț, pahare, stropitoare, apă, linguri, pământ, semințe pentru ridichi,
șorțulețe.

BIBLIOGRAFIE:
 “Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie - o provocare”, Coordonator
Laurenţia Culcea, Ed. Diana, Bucureşti, 2008;
 „Curriculum pentru învăţământ preşcolar (3 - 6 / 7 ani )”, M.E.C.T. - 2008;
 Revista Învăţământului Preşcolar nr.1- 2/2015, Editura Arlequin, Bucureşti, 2015;
 Revista Învăţământului Preşcolar nr.3- 4/2015, Editura Arlequin, Bucureşti, 2017.
SCENARIUL ZILEI

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ

Salutul se realizează prin intermediul unor recitative de introducere:


“Bună dimineața dragi pitici,
Mă bucur că sunteți aici,
A început o nouă zi,
Bună dimineața copii!”
Salutul se va realiza într-un mod mai distractiv, folosindu-ne de jocul: “Rotește,
îngheață, formează perechi, salută!”. Pe fundalul unei melodii, copiii se rotesc în cerc, iar la
semnalul sonor, dat de educatoare, aceștia vor forma perechi, salutându-se. Se vor repeta
comenzile de mai multe ori, dându-se posibilitatea salutului între cât mai mulți copii.
Prezenţa se desfășoară cu ajutorul unei grădini, în care se va pune câte o ridiche cu
chipul copilului prezent, se va solicita un copil care să vină să descopere cine lipsește.
Completarea calendarului naturii se va realiza prin intermediul unui cub cu imagini
reprezentative, unde vor fi scrise întrebări cu privire la vremea de afară, anotimpul, zilele
săptămânii și la îmbrăcămintea pe care o purtăm în acest anotimp.
În activitatea de grup copiii vor cânta cântecelele “Ghiocel mititel” și “Vine, vine,
primăvara”.
Noutatea zilei “Copii, azi dimineață când veneam la grădiniță, m-am întâlnit cu Moș
Poveste. Când a aflat că merg la grupa mică a Piticilor, mi-a scos din sacul lui fermecat câteva
surprize pentru voi.Vreți să aflăm ce am primit de la el?”.
Copiii închid ochii, iar când aud clopoţelul că sună, îi deschid şi descoperă că Moș
Poveste le-a trimis o carte fermecată și o trăistuță cu surprize.
Se realizează tranzițiile: “Când am fost ieri la plimbare” și “Bat din palme” spre
povestea “Ridichea Uriașă”.
La activitatea frontală de educare a limbajului, copiii vor fi așezați în semicerc pe
scăunele și vor asculta ,,Ridichea Uriașă”. Le voi spune povestea pe un ton cursiv, coerent,
ajutându-mă de cartea fermecată, în care vor fi ilustrate scene și personaje din acest text.
După ce se va realiza povestirea, voi solicita câte un copil să vină în față și să prezinte
povestea ajutându-se de siluete, o machete și întrebări.
Activitatea se va încheia prin aprecieri verbale, și realizarea tranziției “Înfloresc
grădinile”și “Am o căsuță mică”.
Urmează pauza de masă, copiii merg la baie pe versurile poeziei:
“Trenuleţul să-l formăm,
Unul după altul stăm.
Noi spre baie ne-ndreptăm,
Mâinile să le spălăm!”
După servirea mesei se face trecerea la activitatea pe centre. Copiii primesc ecusoanele
pentru a forma echipele (pisicuțe, șoricei, cățeluși). Vom realiza trenulețul și împreună ne vom
opri la fiecare centru, vom intui materialele şi vom asculta modalitatea de rezolvare a sarcinilor.
După intuirea materialelor şi trasarea sarcinilor de lucru în fiecare sector se vor executa
câteva exerciţii de încălzire a mușchilor mici ai mâinii după versurile:
“Umerii îi vom mișca
Spatele vom îndrepta,
Sus-jos, sus-jos
Pentru a lucra frumos.
Mâna lebădă o fac,
Care dă frumos din cap.
Lebedele-n jur privesc
Mâinile eu le rotesc.
Palmele nu stau deloc
Și se pregătesc de joc.
Degetele-mi sunt petale
Se deschid ca la o floare
Boboc-floare, boboc-floare.”
Fiecare copil are posibilitatea să folosească orice material de pe masă pentru a realiza
tema sectorială. Copiii se rotesc în sectoare după finalizarea sarcinii primite în sectorul iniţial.
La centrul Joc de masă vor îmbina piesele de puzzle pentru a creea un întreg, apoi vor
folosi lipici pentru al lipi pe un suport dat. În Centrul Artă se va desfăşura a doua activitate pe
domenii experienţiale - DEC - unde copiii vor realiza ridichea uriașă, prin lipirea hârtiei
creponate. În centrul Joc de rol, copiii vor avea de plantat ridichi, folosindu-se de pahare,
pământ și semințe.
În acest timp, voi continua să supraveghez lucrul pe sectoare ajutând copiii la nevoie şi
încurajându-i să finalizeze lucrările, apoi se va realiza o mini expoziție și vom dansa pe versurile
cântecelului “Dacă vesel se trăiește”.
După terminarea timpului de lucru, fiecare echipă îşi va expune lucrările evidenţiind
efortul individual şi colectiv. Se realizează turul galeriei pentru ca fiecare copil să se poată
autoevalua prin raportare la rezultatele obţinute de colegii săi.
Voi face o sinteză a activității desfășurate cu ajutorul unor întrebări.
Joc de mișcare - “Cursa grădinarilor”
Explicarea și demonstrarea jocului - Se aleg doi copii (moșul și baba) care la startul
educatoarei vor porni să culeagă ridichi în coșulețe sau să le planteze în grădină. Aceștia sunt
încurajaţi de colegi în timpul culesului / plantării, iar la final este aplaudat cel mai rapid.
Fiecare copil va participa la joc atât în calitate de susţinător cât şi în calitate de culegător.
Desfășurarea jocului - Voi urmări desfășurarea jocului având grijă să fie respectate
regulile, stimulând spiritul de inițiativă. Voi anunța încheierea jocului după ce au participat toți
copiii. Se fac aprecieri generale.
Copiii vor primi recompense și vor fi apreciați verbal.

S-ar putea să vă placă și