Sunteți pe pagina 1din 3

Riscuri posibile de accident pentru:

Operator Croire
POST DE LUCRU :
OPERATOR CROIRE PRIN INTERMEDIUL FERESTRĂU DE MÎNĂ MANUAL SAU
SEMIAUTOMAT NIVEL DE RISC 3,2
MIJLOACE DE PRODUCȚIE ȘI MATERIALE FOLOSITE
Fierestrau cu bandă orizontală şi verticală.
-platforma – partea fixa care asigura fixarea materialului pe masă de lucru şi apoi fixat sau
împins prin intermediul mecanismului special spre lamele de tăiare;
-firestrau mecanic – partea activă, compusa din:
a.cadrul suport,
b.traversa mobilă
c.sistem de susţinere şi reglare a traversei
d.instalatie de racire şi dulap de control
e.pupitru de comandă şi echipament de protecţie individual pentru salariat.
f. tuburi de carton.
SARCINA DE MUNCĂ
 echiparea salariaţilor cu echipament individual de lucru şi utilizarea EIP (mănuşi, ochelari de
protecţie, bocanci şi mască antipraf);
 Primirea comenzii de lucru şi reluarea masei lemnoase de hîrtie spre frezare orizontală sau
vertical a acestora în funcţie de necesitate;
 zilnic la inceperea lucrului utilajul se greseaza (roata motrica si libera, rolele de conducere a
benzii fixa si mobila);
 zilnic se va verifica locaţia şi utilajul aupra defecţiunilor;
 periodic se vor curăţa şi unge ghidajele intinzătorului benzii şi a rolei de conducere a benzii
reglabile, înlăturarea obiectelor şi a rumeguşuluide hîrtie, de pe zona de rulare a fierastrăului
mecanic ;
 înlaturarea oricărui material de pe căile de acces existente în zona îngradită a locului de
muncă pentru deplasarea în siguranţă a salariaţilor la manipularea elementelor rezultate în
urma tăierii masei lemnoase de hîrtie;
 se verifică starea tehnică a utilajului (benzii metalice-ascutirea şi tensionarea să fie cele
corespunzatoare, existenţa apărătorilor de protecţie, existenţa garniturilor de protecţie, se
verifica legare la centura de împamîntare);
 prinderea blocului de hîrtie se va face rigid cu ajutorul scoabelor rabatabile prevazute pe
calea de rulare prin batere cu un ciocan de circa 2kg, pentru asigurarea autoblocarii acesteia
pe bara glisantă a fierestrăului;
 se regleaza distanta de taiere a blocului inclusiv în cazul tăierilor de elemente subţiri de pînă
la 4mm şi împachetarea acestora în cilinde specializate;
 se pune în funcţiune utilajul, scandurile rezultate sunt preluate manual şi stivuite;
la sfirsitul programului se asigura curăţenia la locul de muncă
F1: Organe de maşini în mişcare – prindere, antrenare de către transmisii, arbori, acţionări
neautorizate la utilaje sau efectuarea de operaţiuni care nu sunt introduse în fişa tehnologică.
–fapt care poate aduce lezarea sau amputarea membrelor salariaţilor
F8: Electrocutare prin atingere directă - conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită şi/sau
umedă.
F17: Inlăturarea deşeurilor fără oprirea utilajului sau împingerea tubului nu prin intermediul
elementului specializat sau folosirea de blocuri de material protector care ar limita apropierea
membrelor de lamelele în mişcare.
F21: Deplasări, staţionări în zone periculoase – în faţa părţilor laterale ale fierăstrăului, pe o
distanţă care ar putea efectua lezarea membrelor pînă la amputarea acestora. Cît şi
apropierea de lame în cazul îmbrîncelii intenţionate de către alţi salariaţi etc
F24 Omiterea procedurilor de lucru sau a instrucțiunilor obligatorii în cazul echipamentului
de tăiere.
Riscuri de mediu
Evacuarea necorespunzatoare a deseurilor
Măsuri de Protecție Propuse
- verificarea stării tehnice a echipamentului înainte de începerea lucrului;
- carcasarea pe cît posibil a zonelor periculoase ale transmisiilor, elementelor mobile sau a
lamelor fierestrăului.
- acoperiri cu materiale electroizolante ale părţilor active (izolarea de protecţie) ale
instalaţiilor şi echipamentelor electrice;
- închideri în carcase sau acoperiri cu învelişuri exterioare;
- protecţia prin amplasare în locuri inaccesibile prin asigurarea unor distanţe minime de
securitate;
- folosirea mijloacelor de protecţie electroizolante;
- suspendarea cablurilor electrice ce alimenteaza masina cu dispozitiv tip carucior.
Măsuri organizatorice:
- interzicerea începerii sau continuării lucrului dacă se constată lipsa, deteriorarea sau
amplasarea incorectă a dispozitivelor de protecţie;
- instruirea lucrătorilor şi verificarea modului în care se respectă regulile de
securitate şi a proceselor indicate în instrucţiune atehnologică;
- interzicerea efectuării de intervenţii sau reparaţii la utilaje fără permis acces sau instruire
specializată.
- informarea salariaţilor în timpul instruirii asupra necesităţii opririi procesului tehnologic în caz
de apariţie de defecţiuni sau nereguli în activitatea acestora.
- Interzicerea efectuării procedurilor tehnologice în caz de prezență brățări, inele, păr lung
neacoperit sau fără echipament specializat de protecție.
- verificarea periodica a instalatiilor electrice (anual) ;
- blocarea tablourilor electrice;
- executarea intervenţiilor la instalaţiile electrice (depanări, reparări, racordări etc.) trebuie să
se facă numai de personal calificat în meseria de electrician, autorizat şi instruit pentru lucrul
respectiv;
- revizuirea instrucțiunilor de lucru pentru fiecare intervenţie la instalaţiile electrice;
- verificarea zilnică a prezenţei elementelor de siguranţă a utilajelor.
- permiterea efectuării activităţii la utilaj poate fi admisă doar salariaţilor cu experienţă sporită
şi verificarea în practică a aptidunilor acestora.
- verificarea zilnică a stării salariaţilor pentru a identifica salariaţii care sunt în stare de
oboseală sporită, sub influenţa substanţelor narcotice, a medicamentelor etc.
- instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării disciplinei tehnologice şi a restricţiilor
de securitate – neatenţie faţă de operaţiile executate, omiterea unora dintre operaţiile
prevăzute prin sarcina de muncă, intrarea, chiar şi numai cu porţiuni ale corpului, în interiorul
zonelor de pericol, neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de protecţie etc.;
- dotarea şi utilizarea EIP conform normativelor în vigoare.
- implicarea salariaţilor în evaluarea riscurilor profesionale fapt care ar sensibiliza salariaţii
asupra riscurilor proprii.
- procurarea de mănuşi specializate cu fibre metalice pentru activităţile care necesită apropierea de
lama fierestrăului.
- la repartizarea lucrărilor pe muncitori, maistrul va indica procedeul corect de lucru
(nepericulos) şi măsurile corespunzătoare privind utilizarea utilajelor, instalaţiilor si
sculelor din dotare.
- interzicerea înlăturării, anihilării, deconectării, schimbării sau mutării arbitrare a
dispozitivelor de securitate, protectorilor şi a dispozitivelor de protecţie din dotarea EM
- menţinerea permanentă a căilor de circulaţie, de acces, precum şi a zonelor din jurul EM,
de lucru în stare de curăţenie, libere de orice obstacol care ar putea împiedica
desfăşurarea în condiţii de securitate a activităţilor.
- Verificarea periodică sau verificarea inopinată a locului de muncă pentru identificarea încălcărilor sau
neajunsurilor procesului de muncă.
- Implementarea procedurii de comunicarea riscurilor, neajunsurilor sau deficianților direct de către
salariți.
Expunerea în timpul procedurii de instruire și perfecționare salariți a consecințelor nerespectării
instrucțiunilor de lucru și a sancțiunilor care se pot produce în astfel de situații

Echipament de protectie ' Utilizati echipamentul de protectie Utilizati ochelari de protectie

Evacuarea reziduurilor

* Fire * Tuburi
* Elasticuri deteriorate * Banda matisare
* Rebuturi * Alte materiale
* Conectori

* Evacuarea deseurilor se face in containere speciale pentru separarea lor


dupa felul materialului in conformitate cu instructiunea LEARRO - IEHS -
009 Circuitul si Gestiunea deseurilor
Este interzisa depozitarea deseurilor menajere impreuna cu deseurile rezultate din procesul
de fabricatie
1 risc foarte mic, 2 risc mic ( acceptabil ), 3 risc mare, 4 risc foarte mare (situatie critica)
Elaborat : Specialist EHS Cuhut Sergiu