Sunteți pe pagina 1din 2

Cuprins

Introducere
Arma este un obiect sau dispozitiv, conceput sau adaptat, prin care un
plumb, un glonţ ori un alt proiectil sau o substanţă nocivă gazoasă, lichidă
ori în altă stare, pot fi descărcate cu ajutorul unei presiuni explozive,
gazoase sau atmosferice ori prin intermediul unor alţi agenţi propulsori,
această definiție o găsim la art.2 al Legii Nr. 130 din 08.06.2012 privind
regimul juridic al armelor și munițiilor cu destinație civilă. Tot aici găsim și
noțiunea de muniție care este definită drept ansamblu format din tubul
cartuşului, încărcătura de azvîrlire, capsa de aprindere şi, după caz, din
proiectil.

Nici pe departe nu împart ideia lui Washington care susținea că: „A free
people ought not only be armed and disciplined, but they should have
sufficient arms and ammunition to maintain a status of independence from
any who might attempt to abuse them, which would include their own
government”. Deținerea unei arme atât legal, dar mai ales ilegal, este un
factor de risc atât asupra vieții deținătorului, cât și a celor din jur. Deținerea
unei arme sau muniții trebuie să fie temeinică, să existe anumite cauze
întemeiate care l-ar impune pe viitorul posesor să ia decizia de a obține
licența pentru posedarea de arme.
Introducere