Sunteți pe pagina 1din 2

NUMELE .................. Data.......................

FIȘĂ DE AMELIORARE
1. Desenaţi :
a) un punct geometric A;
b) o dreaptă în poziţie verticală ;
c) un segment de dreaptă AB de 4 cm ;
d) o linie frântă deschisă formată din cinci segmente ;
e) un poligon cu 5 laturi ;
f) un triunghi ;
g) un pătrat cu latura de 4 cm ;
h) un dreptunghi cu lungimea de 5 cm şi lăţimea de 2 cm;
i) un cerc ;
j) o linie curbă deschisă .

2. Scrieţi denumirile figurilor şi ale corpurilor geometrice de mai jos:

……………… ……………….. ……………………. ………………… ………………. …………….

……………… ……………….. ……………………. ………………… ………………. …………….

3. Scrieţi figurile sau corpurile geometrice aflate:


a) în interiorul dreptunghiului roşu :
b) în exteriorul dreptunghiului roşu .

4. Desenaţi un pătrat în interiorul unui triunghi:


5. Observaţi desenul apoi aflaţi:

342 123

471 96 6

a) jumătatea numărului aflat doar în interiorul cercului şi nu al triunghiului;


b) dublul numărului aflat şi în interiorul cercului şi în al triunghiului ;
c) sfertul numărului aflat în interiorul triunghiului dar în exteriorul cercului ;
d) produsul numerelor aflate în interiorul dreptunghiului dar în exteriorul triunghiului.
6. Completaţi spaţiile libere :

a) Poligonul este ………………………………………….


b) Corpul geometric cu toate feţele pătrate se numeşte ………………………..
c) Cilindrul are bazele sub formă de ……………………
d) Un pătrat are ………….. laturi ……………………

7. Un sfert din latura unui pǎtrat este 16 m. Ce lungime are latura pǎtratului? Ce lungime au toate laturile
pǎtratului?

8. Lǎţimea unui dreptunghi este un sfert din lungimea lui, care mǎsoarǎ 36 m. Care este perimetrul
dreptunghiului?

9. O rezervaţie naturalǎ pentru animale sǎlbatice are forma unui dreptunghi cu lǎţimea de 208 m, iar
lungimea de 3 ori mai mare. Care este perimetrul rezervaţiei?

10. Calculeazǎ perimetrul pentru fiecare situaţie (scriind formula de calcul):

a) unui pǎtrat cu latura de 19 m


b) unui dreptunghi cu lǎţimea de 17 cm şi lungimea de 27 cm
c) unui triunghi cu latura de 60 m

11. Suma laturilor unui teren în formǎ de pǎtrat este egalǎ cu 48 de metri. Aflǎ latura pǎtratului.

12. Un pǎtrat are lungimea laturii cât cǎtul numerelor 36 şi 4. Aflǎ perimetrul pǎtratului.

13. Un teren are lǎţimea de 10 de metri şi lungimea de 5 ori mai mare. Un sportiv aleargǎ de 3 ori în jurul
terenului. Aflǎ câţi metri aleargǎ sportivul. (scrie formula de calcul)

9. Perimetrul unui pǎtrat este de 50 de metri. Perimetrul unui dreptunghi este cu 18 m mai mare decât cel al
pǎtratului. Afla suma perimetrelor celor douǎ figuri geometrice.