Sunteți pe pagina 1din 1

Î.S.

“CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ ŞI CERTIFICARE”


LABORATORUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI ÎNCERCĂRI REACTIVI
ŞI PRODUSE PETROLIERE
Ediţia: 2 Laboratorul este acreditat conform cerinţelor
Data: 28.01.2016 SM SR EN ISO/CEI 17025:2006
Cod: F-PGM-4.7-01

CHESTIONAR DE EVALUARE A SATISFACŢIEI CLIENŢILOR

Stimate client,
Prin intermediul acestui chestionar Laboratorul Vă oferă posibilitatea de a evalua calitatea
serviciilor oferite. Pentru a monitoriza realizările laboratorului în legătură cu activitatea efectuată,
pentru a recomanda acţiuni de îmbunătăţire a activităţilor de încercare şi identificarea activităţilor
de instruire, Vă rugăm să completaţi chestionarul următor. Opinia şi opţiunile Dvs. sunt importante
şi vor fi luate în considerare.
Vă mulţimim.

Client____________________________________________________________________
Adresa___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Telefon/fax________________________________________________________________

Nr. Evaluare Bifaţi în dreptul răspunsului Dvs.


1. Ce impresie V-au lăsat serviciile noastre, până Calitate înaltă
acum? Calitate medie
Calitate scăzută
4. Cum apreciaţi respectarea termenelor serviciilor Foarte bine
oferite? Bine
Satisfăcător
Nesatisfăcător
8. Cum apreciaţi modul de comunicare Foarte bine
(atitudinea) personalului? Bine
Satisfăcător
Nesatisfăcător
12. Modul de rezolvare a reclamaţiilor Dvs. Foarte bine
(dacă este cazul) Bine
Satisfăcător
Nesatisfăcător
Nu a fost cazul
17. Unde credeți că avem nevoie de îmbunătățire? În comunicarea cu clienții
La respectarea termenului
La modul de plata practicat
Suntem multumiti de serviciile prestate

Propuneri, solicitări client:


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Chestionar completat de_____________________________funcţia________________data______________

Vă mulţumim pentru bunăvoinţa Dumneavoastră şi pentru timpul acordat completării acestui chestionar.
Adresa : MD 2028, mun. Chisinau, str. Academiei, 3, tel/fax: 022 73 93 75