Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect educațional

TITLUL PROIECTULUI:
„NATURA ÎNCONJURĂTOARE – PRIETENUL CEL BUN”
ŞCOALA:
Propunător:
DURATA: martie – decembrie 2018
LOCAŢIA: Școala generală cu clasele I-VIII
PARTENERI:
- Inspectoratul Şcolar Judeţean
- Agenţia Română pentru Protecţia Mediului
- Primăria
GRUPURI ŢINTĂ:
 Elevii clasei a V-a de la Şcoala cu clasele I-VIII
 Părinţi
 Reprezentanţi ai autorităţilor locale
 Reprezentanţi ai Agenţiei Regionale de Protecţie a Mediului
ARGUMENT:
Protecția naturii devine tot mai mult una din cele mai importante preocupări ale
societății contemporane şi comportă trei aspecte importante: prevenirea deteriorării
mediului, acțiuni de depoluare şi reconstrucţie ecologică, ce constau în principal în
măsuri repartitorii şi păstrarea sau întreţinerea zonelor depoluate.
Interesul şi dragostea pentru natură sunt la majoritatea copiilor instinctive. În
plus, comportamentele şi convingerile formate copiilor la o vârstă cât mai fragedă sunt
cele care se păstrează cel mai bine toată viaţa.
Proiectul are în vedere promovarea spiritului ecologic în rândul elevilor,
apropierea acestora de natura dar si de dezvoltarea unor activităţi responsabile de
protejare a mediului înconjurător.
Pentru a fi prietenul naturii trebuie să ai un comportament ecologic, s-o ocroteşti,
menţinând curăţenia şi îngrijind frumuseţile ei, oriunde te-ai afla. Ocrotind natura, ne
ocrotim pe noi înşine!Ce ne oferă natur a în schimbul prieteniei noastre? Oare puteţi să
vă imaginaţi natura fără clorofilă, fără iarbă, fără frunze, fără arbori şi păsări? Şi dacă,
cu adevărat suntem prieteni ai naturii, o invităm la noi acasă, la şcoală, în sala de clasă.
Viitorul se referă la caracterul preventiv al acţiunilor, propunându-ne cu toţii să
asigurăm o lume mai curată, în care copilul să ştie că fiecare gest contează, atât al său,
personal, cât şi ca parte a unui grup în cadrul comunităţii.
Valenţele formative ale acestui proiect oferă de asemenea elevilor oportunitatea
de a se exprima artistic, literar, muzical în natură şi despre natură.

SCOPUL:
 Lărgirea tematicii referitoare la ocrotirea naturii, prin iniţierea unui parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean, Agenţia Română pentru Protecţia Mediului,
Primăria deoarece învăţându-i pe copii sa apere natura, îi învăţăm sa apere viaţa.
 Dezvoltarea capacităţii de exprimare artistică a elevilor printr-o abordare
interdisciplinară.
 Cultivarea spiritului civic.
 Atragerea copiilor în activităţi de tip joc, concurs, vizită.
 Realizarea unui schimb de experienţă benefic copiilor şi cadrelor didactice
implicate.
 Stimularea interesului şi a dorinţei de a se cunoaşte şi de a forma noi cercuri de
prieteni.

OBIECTIVE:
 Sprijinirea elevilor în instruirea unui set de valori şi grija pentru mediu, motivaţia şi
dorinţa de a participa la acţiuni menite să îmbogăţească condiţiile de mediu;
 Stimularea copiilor pentru a desfăşura activităţi cu caracter experimental şi
demonstrativ prin care contribuie la păstrarea sănătăţii mediului în care trăiesc
(colectarea materialelor refolosibile, recoltarea plantelor medicinale, îngrijirea unor
spaţii verzi, cultivarea plantelor ornamentale, economisirea apei şi energiei electrice);
 Însuşirea unor norme de comportament ecologic specifice asigurării echilibrului
dintre sănătatea individului, a societăţii şi a mediului şi formarea unei atitudini
dezaprobatoare faţă de cei care încalcă aceste norme;
 Educarea capacității de a ocroti şi respecta natura;
 Cultivarea dragostei pentru Terra, cu tot ce intră în componenta acesteia aer, apa,
plante, animale;
 Antrenarea copiilor în activităţi menite să contribuie la îngrijirea unor arbori, a
spaţiului verde;
 Dezvoltarea interesului pentru menţinerea unui mediu curat, pentru o viata sănătoasă;
 Formarea unui comportament civic, etic şi a deprinderilor de păstrare şi iubire a
naturii;
 Să-şi exprime prin activităţi artistico-plastice, sentimente, trăiri şi impresii;
 Să participe alături de alţi copii şi adulţi la acţiuni specifice;
 Să-şi formeze deprinderea unui comportament adecvat în calitate de gazdă sau
musafir.

REZULTATE AŞTEPTATE:
 Dezvoltarea capacităţii de utilizare corectă şi eficientă a limbajului de specialitate
ecologic, din sfera naturii, în situaţii specifice concrete;
 Formarea şi dezvoltarea în cadrul personalităţii elevilor a unui comportament
ecologic si a convingerii de ocrotire a mediului;
 Schimbări de comportament ale copiilor în viata de zi cu zi;
 Promovarea colectării sortate a deşeurilor în vederea valorificării materialelor
reciclabile;
 Promovarea în rândul elevilor a conceptelor ecologice cu privire la sensibilizarea
locuitorilor în privinţa mediului sănătos în care trăiesc (confecţionarea de afişe şi
pliante cu pericolele poluării);
 Implicarea părinţilor în activităţi cu caracter ecologic si participarea unor
reprezentanţi ai acestora la schimburile de experienţă;
 Realizarea unor prietenii de lungă durată.

RISCURI ESTIMATE:
 Vreme defavorabilă a derulării unor activităţi conform calendarului;
 Dificultăţi în găsirea unor parteneri şi a unor sponsori care să sprijine desfăşurarea
unor activităţi.

POSIBILITĂŢI DE PROMOVARE A PROIECTULUI:


 Implicarea părinţilor în desfăşurarea unor activităţi;
 Popularizarea experienţei pozitive în cadrul întâlnirilor comisiilor/cercurilor
metodice ale învăţătorilor;
 Invitarea la acţiunile organizate a părinţilor, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar
Judeţean, Agenţiei Română pentru Protecţia Mediului, Primăriei;
 Realizarea de pliante, afişe de către elevii implicaţi şi tipărirea acestora cu sprijinul
autorităţilor locale din cele două localităţi;
 Publicarea în revista şcolii presa locală și mass-media judeţeană;
 Prezentarea în consiliile profesorale ale celor două unităţi de învăţământ a activităţilor
desfăşurate şi a rezultatelor deosebite.

ACTIVITĂŢILE PROPUSE SPRE DESFĂŞURARE

Nr. Perioada de
Activitatea Responsabil
Crt. desfăşurare
Documentarea cadrelor didactice - iniţiatori ai 15-20
1 profesor
proiectului, cu problematica educaţiei ecologice. martie
Confecţionarea de afişe şi pliante informative despre
22-27
2 pericolul pe care îl reprezintă poluarea şi a regulilor profesor
martie
de conduită faţă de natură
„Să luptăm împotriva poluării!”, activitate de
29 martie -
3 informare a părinţiilor si a comunităţilor locale despre profesor
2 aprilie
pericolul pe care îl reprezintă poluarea
Activităţi gospodăreşti de primăvară
„Micii ecologişti în acţiune” (amenajarea spaţiilor
4 verzi din cadrul scolii: curtea, grădina) aprilie profesor
Campanie de colectare selectivă a deşeurilor (hârtie,
carton şi peturi)

5 Activitate comună: ecologizarea unui parc. mai profesor

Prezentarea portofoliilor activităţilor derulate în prima


6 iunie profesor
parte a proiectului
Activităţi de vacanţă – să cunoaştem plantele
iulie-
7 medicinale (colectarea, uscarea şi presarea plantelor profesor
august
medicinale, documentarea asupra calităţilor acestora)
8 Activitate comună: ecologizarea unui parc septembrie profesor

Campania de colectare selectivă a deşeurilor (hârtie,


carton şi fier vechi);
9 octombrie profesor
Confecţionarea în cadrul orelor de Abilităţi Practice a
unor obiecte din materiale reciclabile.
Activitate gospodărească - „Micii ecologişti în
acţiune” (adunăm frunze uscate din cadrul școlii:
curtea, grădina).
10 noiembrie profesor
Activitate comună – muncă pe ateliere (creaţii literare,
pictură, activităţi tehnologice şi realizarea unui buletin
informativ ai micilor ecologişti)
Evaluare finală. Concluzii. Prezentarea portofoliilor
11 decembrie profesor
activităţilor derulate pe perioada derulării proiectului.