Sunteți pe pagina 1din 8

GÂNDIREA ŞI MEMORIA

Fişa de lucru : Tabel comparativ între procesele psihice


cognitive superioare GÂNDIREA ŞI MEMORIA

ECHIPA 3 : Numele echipei


Numele şi prenumele elevilor:

1.
2.
3.
4.
5.

GÂNDIREA MEMORIA

Ce este? Ce este?
Cum este? (caracteristici) Cum este?
(caracteristici)
ASEMANARIDEOSEBIRI

CARE SUNT ASEMĂNĂRILE ŞI DEOSEBIRILE ÎNTRE GÂNDIRE ŞI


MEMORIE

Realizaţi o comparaţie între cele două procese psihice prin


care să evidenţiaţi asemănările şi deosebirile.
Definiţi cele două procese psihice şi prezentaţi principalele
caracteristici.
Lucraţi în echipă.
Autoevaluaţi-vă activitatea/ Evaluaţi activitatea celorlalte
grupe/Notaţi propria voastră activitate/notaţi activitatea celorlalte
echipe.
Fiţi imparţiali, notăm activităţile NU persoanele!!
ECHIPA 2 Fişa de lucru
Memoria

FORMELE
MEMORIEI

PROPRIETĂ-
ŢILE DEFINIŢIA
MEMORIEI

MEMORIA

ÎNVĂŢAREA UITAREA

Selectaţi şi notaţi informaţiile pe care le consideraţi semnificative din lecţia


„Memoria” .
Notaţi informaţiile selectate pe o foaie de Fleep-chart.
Lucraţi în echipă.
Prezentaţi concluziile echipei voastre în faţa celorlalte echipe.
Autoevaluaţi-vă activitatea/ Evaluaţi activitatea celorlalte grupe/Notaţi
propria voastră activitate/notaţi activitatea celorlalte echipe.
Fiţi imparţiali, notăm activităţile NU persoanele!!

ECHIPA 1 :Fişa de lucru Găndirea

DEFINIŢII

STADIILE DE
DEZVOL- TEORII
TARE

GÂNDIREA

FACTORII DE
ETAPELE
INFLUENŢĂ
REZOLVĂRII
A
DE
REZOLVĂRII
PROBLEME
PROBLEMEI

Selectaţi şi notaţi informaţiile pe care le consideraţi semnificative din lecţia


„Gândirea” .
Notaţi informaţiile selectate pe o foaie de Fleep-chart.
Lucraţi în echipă.
Prezentaţi concluziile echipei voastre în faţa celorlalte echipe.
Autoevaluaţi-vă activitatea/ Evaluaţi activitatea celorlalte grupe/Notaţi
propria voastră activitate/notaţi activitatea celorlalte echipe.
Fiţi imparţiali, notăm activităţile NU persoanele!!

Evaluarea activităţii echipei colegilor/colegelor:

Numele echipei colegilor:

Ce a decurs bine:

Ce trebuie modificat:

Ce notă am acordat :
Fisa de autoevaluare a echipei

Numele echipei noastre:

Suntem multumite/ mulţumiţi de ceea ce am realizat?

Am rezolvat sarcinile destul de bine?

Prin ce anume se deosebesc rezultatele noastre de cele obţinute de colegele


noastre?

Ce anume ne nemulţumeşte cel mai mult în activitatea noastră?

Ce notă am obţinut.
Evaluare profesor
Numele elevului/echipei: _____________________________

Titlul lucrării/aplicaţiei: _____________________________

Data : _____________________________

1. Lucruri pe care le-ai/le-aţi făcut foarte bine:

________________________________________________________________________
_________________

________________________________________________________________________
_________________

________________________________________________________________________
_________________

2. Lucruri pe care le-ai/le-aţi mai putea îmbunătăţi


________________________________________________________________________
_________________

________________________________________________________________________
_________________

________________________________________________________________________
_________________

3. Următorii paşi:
________________________________________________________________________
_________________

________________________________________________________________________
_________________

________________________________________________________________________
_________________

Nota acordată de profesor:


Notă: Păstrează/păstraţi acest formular de feedback pentru atunci când îţi vei/văveţi
revizui lucrarea.

Sugestii de lucru:
Se împart elevii in grupe de lucru (aprox 6 elevi in grupă) in
funcţie de numărul elevilor, se mai pot combina aplicaţiile.
Se împart aplicaţiile grupelor de elevi.
Elevii işi aleg un lider de echipă.
Liderul echipei împarte sarcinile în echipă prin consultare cu
toţi membrii echipei.
Se folosesc sursele de informare ( portofoliile, notiţele,
manualul, alte surse acolo unde este posibil).
Profesorul este doar observator intervine doar dacă este
solicitat de către elevi.
Se lasă elevilor întreaga iniţiativă.

La finalul activităţilor profesorul moderează prezentările în


funcţie de dorinţele echipelor.
Fiecare echipă va prezenta concluziile în faţa celorlalte
echipe, îşi vor evalua propria activitate cât şi activitatea
colegilor. Vor nota activităţile proprii cât şi a le colegilor.
Profesorul va folosi propria fisa de Feed-back
Este o activitate care place foarte mult elevilor.
Merită să încercaţi!
Toată activitatea este bine să fie centrată pe elevi. Elevii sunt
responsabili de propria învăţare.

Succes!!