Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 20.02. 2015


CLASA: a VII-a A
DISCIPLINA: Geografia continentelor extraeuropene
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: America
SUBIECTUL: Relieful Americii
TIPUL LECŢIEI : de dobândire de noi cunoştinţe
PROFESOR: Buzilă Leon
MOTIVAŢIA:
Această lecţie este importantă deoarece elevii vor descoperi informaţii importante despre
relieful acestui continent.
COMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice


2. Utilizarea corectă a numelor proprii şi a termenilor în limbi străine
4. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic
7. Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă
COMPETENŢE SPECIFICE

1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi
2.2. Citirea corectă a denumirilor şi termenilor geografici din limbi străine
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale reprezentate pe hărţile Americii
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale Americii
7.8. Să analizeze elemente din realitatea observată direct sau indirect
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

La sfârşitul lecţiei toţi elevii vor fi capabili :

O1- să enumere tipurile de ţărmuri întâlnite în cadrul continentului America


O2- să identifice principalele tipuri de relief din America
O3- să localizeze pe hartă unităţile de relief ale acestui continent
O4- să completeze corespunzător itemii fişei de evaluare
STRATEGIA DIDACTICĂ:

a) RESURSE PROCEDURALE:
conversaţia observare descoperirea
expunerea explicaţie problematizarea
lucrul cu harta expunere metode interactive (Copacul ideilor)

b) RESURSE MATERIALE:
 harta fizică a Lumii
 calculatorul
 videoproiector
 ecranul de proiecţie
 manualul
 fise de lucru
 prezentări power-point
 imagini

c) RESURSE TEMPORALE: 1 oră

d) ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII:
pe grupe

e) EVALUARE:

Evaluare curentă:  evaluare orală (stimularea participării elevilor la formulări de răspunsuri;


analiza şi aprecierea răspunsurilor prin note),  evaluare practică (lucrul cu harta, interpretări de
hărţi şi planşe, completarea fişelor de autoevaluare).
RELIEFUL AMERICII
Schiţa pe tablă
Ţărmurile Americii au o lungime totală de 103 700 km şi diferă ca aspect de la un ocean la altul
INSULE:
- Victoria
- Baffin
- Groelanda,
- Regina Charlotte
- Vancouver
- Galapagos
- Terra Nova (Newfoundland)
- Antilele Mari (Cuba, Jamaica, Haiti)
- Antilele Mici
- Bahamas
- Falkland (Malvine)
- Ţara de Foc
PENINSULE:
 Alaska
 Labrador
 Florida
 Yukatan
 California
GOLFURI:
 Hudson
 Sf. Laurenţiu
 Fundy
 Mexic
MĂRI:
o Beaufort
o Caraibilor
MUNŢII AMERICII
Lanţul de munţi care leagă America de Nord de America de Sud se numeşte Cordiliera
Americană. Ea se împarte în Cordiliera Nord-Americană ( Munţii Stâncoşi) şi Cordiliera
Andină (Munţii Anzi).
• Munţii Coastei
• Munţii Cascadelor America de Nord
• Munţii Sierra Nevada
• Munţii Alaskăi
• Munţii Stâncoşi America de Nord
• Munţii Apalaşi
• Există în America Centrală peste 300 de vulcani (din care 30 activi), cei mai importanţi
fiind Orizaba (5700 m) şi Popocatepetl (5452m)
• Munţii Anzi în America de Sud
PODIŞURILE AMERICII
 Podişul Columbiei
 Podişul Marelui Bazin America de Nord
 Podişul Colorado
 Podişul Preriilor
 Podişul Guyanelor
 Podişul Braziliei America de Sud
 Podişul Patagoniei
CÂMPIILE AMERICII
• Marile câmpii
• Mississippi America de Nord
• Câmpia Orinoco
• Câmpia Amazonului America de
• Câmpia Parana-Paraguay Sud
NR. MOMENTELE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA RESURSE EVALUARE
CRT. LECŢIEI ELEVULUI
MATERIALE PROCEDURALE
1. MOMENT 1.Verifică prezenţa 1.Comunicarea Catalogul Conversaţia
Aprecieri
ORGANIZATORIC 2.Pregăteşte materialul necesr desfăşurării orei în absenţilor Caietele elevilor
condiţii optime 2.Pregătirea pentru şi manualele
lecţie

2. REACTUALIZAREA 1. Se desfăşoară frontal pe baza întrebărilor din Elevii răspund oral la


CUNOŞTINŢELOR lecţiile anterioare întrebări
ANTERIOARE 2 . Solicită elevilor sa localizeze pe harta Conversaţia
continentul America si sa menţioneze părtile
Răspund Observarea
componente. Harta fizică a Expunerea
comportament
3. Solicita elevilor să prezinte punctele extreme Lumii
ului elevilor,
ale continentului Videoproiector
Analiza
4. Solicita elevilor sa identifice limitele
raspunsurilor,
continentului pe harta
Notarea
Răspund

3. ANUNŢAREA TEMEI * Se precizează obiectivele lecţiei Sunt atenţi la Harta fizică a Conversaţia
ŞI A
*Se scrie titlul pe tablă „ Relieful Americii” întrebări Lumii
OBIECTIVELOR Atentionare,
Expunerea
4. DOBÂNDIREA DE  Li se dă elevilor câte o fişă de lucru pe Elevii ascultă Expunerea
NOI CUNOŞTINŢE
grupe care vor fi prinse la sfârşit pe expunerea
flipchart sub forma unui copac Completează fişele de Imaginile din
 Umăriţi harta din manual. lucru pe grupe: prezentarea Exerciţiul
 Precizaţi ţărmurile Americii power-point

 Ideile principale desprinse cu elevii se Observarea


notează în schiţa tablei prezentată pe GRUPA 1:
comportament
videoproiector. *precizează ţărmurile Copacul ideilor
ului elevilor
 Urmăriţi harta din manual şi apoi din Americii cu exemplu Hărţile din

atlas, şi nominalizaţi principalele forme Notează în caiete manual

ale ţărmurilor. GRUPA 2: Expunerea

Daţi exemple de ţărmuri. *precizează munţii Hărţile de la


Stimularea
 Se prezintă pe videoproiector imagini cu Americii; videoproiector Descoperirea
participarii
ţărmurile Americii. Notează în caiete
elevilor
 Urmăriţi imaginile şi harta din manual şi
GRUPA 3: Copacul ideilor
cea fizică a Lumii şi enumeraţi munţii
*enumeră podişuri
Americii
\
din America
 Se prezintă pe videoproiector imagini cu
Notează în caiete
munţii Americii. Conversaţia
 Pe baza hărţilor se identifică podişurile
GRUPA 4: Hărţile din
principale din America.
*Precizează câmpii manual
 Se prezintă pe videoproiector imagini cu
din America
podişurile Americii. Munca cu
Fişe de lucru
manualul
 Se notează între timp şi pe schiţa tablei
Elevii notează în caiet Prezentări
 Care sunt căile şi mijloacele de transport power-point
esenţialul.
orientându-vă după harta din manual
 Care sunt principalele unităţi de câmpie
Aprecieri
din America. Notează
 Se prezintă pe videoproiector imagini cu
câmpiile Americii.
Sunt atenţi

Enumeră
Fiecare grupă lipesc
fişele de lucru pe
copacul ideilor
5. OBŢINEREA  Se realizează cu ajutorul unei fişe de  Răspund Videoproiector Exerciţiul Fişe de lucru
PERFORMANŢEI
lucru Calculator

6. TEMĂ DE CASĂ  Pregătirea lecţiei după caietul de notiţe,  Notează. Manualul Expunere
Observarea
INDICAŢII PENTRU manual.
comportament
ÎNVĂŢARE  Completarea acestui conţinut din alte Conversaţie
ului elevilor
surse (reviste, TV, internet).

S-ar putea să vă placă și