Sunteți pe pagina 1din 6

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ: DREPT

Forma de învăţământ: ZI
Anul de studii: IV
Grupa: 341

CAIET DE PRACTICĂ

STUDENT,

CÎRSTESCU MARIANA DANISIA

COORDONATOR DE PRACTICĂ,

Avocat, FUMUREANU ȘTEFAN GELU

ANUL UNIVERSITAR
2017
CAIET DE PRACTICĂ

UNIVERSITATEA ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”,TÂRGU-JIU

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE

I. FISA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI

Numele studentului : Cîrstescu

Prenumele studentului : Mariana Danisia

Prenumele tatalui : Damian

Facultatea : Universitatea ”Constantin Brâncuși” ,Târgu-Jiu

Specializarea : DREPT

Ani de studii universitare : 4

Forma de invatamant : Invatamant cu frecventa la zi

Anul III de studii universitare (2016-2017)

II. DESCRIERE DE ANSAMBLU

Perioada de desfasurare : de la data 02.03.2017 pana la 14.04.2017

Total zile de practică : 31

Cabinet de avocatură :

- Denumire : CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA

- Adresa : Str. Unirii, 2A, Târgu Jiu, Gorj, 210143

- Indrumator desemnat : avocat Fumureanu Ștefan Gelu

- Cadrul de desfasurare a activitatii : cabinet de avocatura


III. REGLEMENTARILE LEGALE IN BAZA CARORA
FUNCTIONEAZA UNITATEA IN CARE S-A DESFASURAT
ACTIVITATEA DE PRACTICA DE SPECIALITATE

Scurt istoric

Activitatea avocatilor din Romania se desfasoara conform prevederilor


Legii nr. 51/1995 privind organizare si desfasurarea profesiei de avocat,
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113/6 martie 2001 si
conform Statutului profesiei de avocat.

In exercitarea profesiei si in legatura cu aceasta avocatul este protejat de


lege. In conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 51/1995 “ Profesia de
avocat se exercita, la alegere, in cabinete individuale, cabinete asociate sau
societati civile profesionale. In cabinetul individual isi exercita profesia un
avocat definitiv, singur sau impreuna cu alti avocati colaboratori.”

Avocatul este dator sa studieze temeinic cauzele care i-au fost


incredintate, angajate sau din oficiu, sa se prezinte la fiecare termen la instantele
de judecata sau la organele de urmarire penala ori la alte institutii, conform
mandatului incredintat, sa manifeste constiinciozitate si probitate profesionala,
sa pledeze cu demnitate fata de judecatori si de partile din proces, sa depuna
concluzii scrise sau note de sedinta ori de cate ori natura sau dificultatea cauzei
cere aceasta sau instanta de judecata dispune in acest sens.

In exercitarea profesiei avocatul este independent si se supune numai


legii, statutului profesiei si codului deontologic.

Profesia de avocat se exercita numai de avocatii inscrisi in Tabloul


avocatilor intocmit de baroul din care fac parte.

Profesia de avocat este organizata si functioneaza in baza principiului


autonomiei si descentralizarii, in conditiile prevazute de Lege si Statut.
IV. DESCRIEREA ACTIVITATILOR PRESTATE DE UNITATEA IN
CARE S-A DESFASURAT ACTIVITATEA DE PRACTICA DE
SPECIALITATE SI ORGANIZAREA ACESTEIA

Activitatea desfasurata la Cabinetul de avocatura consta in prima faza in


acordarea de consultatii in diverse domenii ale dreptului, dar in principal in
domeniul dreptului civil si al familiei.

Astfel, in momentul in care avocatul este solicitat de catre o persoana care


are o problema de natura legala, fluxul activitatilor este urmatorul:

- se programeaza o consultatie la care potentialul client prezinta


problema juridica, ulterior aducand si actele din care sa reiasa si sa sustina
problema prezentata. Avocatul, dupa ce asculta potentialul client si in
urma sudierii actelor hotaraste daca il poate consilia de acesta si ii
prezinta urmaatoarele etape, precum si ..

Urmeaza incheirea unui contract de asistenta juridica si semnarea de catre client


a unei imputerniciri avocatiale, in baza careia avocatul isi poate reprezenta
clientul la diferitele organe si instiutii.

Urmeaza intocmirea actiunii ce va fi depusa de catre avocat la instanta


competenta sa solutioneze cauza, cu exceptia situatiilor in care speta clientului
este un divort, la care este obligatoriu ca acesta sa se prezinte personal la
judecatorul de serviciu pentru depunerea actiunii.
V. DESCRIEREA ACTIVITATII DESFASURATE

In cadrul activitatilor desfasurate la cabinetul de avocatura am putut


folosi cunostintele accumulate la disciplinele Drept civil, Obligatii-Contracte,
Drept penal si Drept procesual penal.

Ca activitati concrete am asistat la acordarea de consultatii clientilor, la


redactarea actiunilor ce urmau a fi depuse la instanta, precum si la desfasurarea
unui process in instanta.

CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA

AVOCAT : FUMUREANU GELU STEFAN

ADRESA : Str. Unirii, 2A, Târgu Jiu, Gorj, 210143

Telefon mobil : 0744982142

ADEVERINTA

Prin prezenta se adevereste ca d-ra CÎRSTESCU MARIANA DANISIA ,


a efectuat practica de specialitate in cadrul Cabinetului individual de Avocatura
FUMUREANU GELU ȘTEFAN , in perioada 02martie – 14 aprilie 2017,
conform planului de invatamant al Facultatii.

Se elibereaza prezenta pentru a-i servi la Facultatea de Știinte Juridica ,


din cadrul Universitatii Constantin Brâncuși,Târgu-Jiu .

Avocat,

Fumureanu Ștefan Gelu


DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE PE PARCURSUL
STAGIULUI DE PRACTICĂ

În primele două săptămîni 02.03 – 15.03 am primit ca sarcini de lucru :

-Cunoaşterea locaţiei cabinetului de avocatura;

- Însuşirea modului de organizare a cabinetului;

- Cunoaşterea dotărilor necesare desfăşurării activităţii;

- Întocmire dosar;

În următoarele doua săptămâni 16.03 – 23.03 am executat unele operaţiuni


administrative de mijlocire şi întocmire a actelor administrative privind
executarea în concret:

- Însuşirea prevederilor legale pentru organizarea şi exercitarea profesiei de


avocat(Legea 51/1995);

- Întocmire de dosare;

- Studiul de caz, încadrare juridică, redactare cereri cu caracter juridic, redactare


acte juridice, etc.

În ultimele săptămâni de practică 27.03 – 14.04 am asistat la desfăşurarea


activităţilor între:

- Relaţia avocat – client, instanţă procuror, organe ale administratiei publice, etc.

- Modul de desfăşurare a consultatiei juridice, studiul probelor materiale, opinii


legale,oneste, consecinte de fapt şi juridice ale cazului;

- Contractul de asistenţă juridica, împuternicirea avocatială;

S-ar putea să vă placă și