Sunteți pe pagina 1din 64

19.

080 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

14. Cabinet de avocat, ofera asis- 17. Cenzorat pentru Asociatii Pro- 20. Certificate energetice efectu- 23. Contabil expert ofer servicii de 26.Contabilitate completa 33. Expert Contabil Judiciar, Cen-
tenta si reprezentare in fata prietari efectuat de firma autoriza- am, necesare vanzarii / inchirierii, contabilitate, consultanta fiscala, zor, Evaluator Anevar Intocmire
instantei sau altor institutii ale ta CECCAR si administrator ates- termen 24 h. Pret 120 L- garson- declaratii lunare, revisal, resurse Societate de contabili- Expertize Contabile judiciare si
statului, consultatii juridice in tat. Intocmire liste. Emitem fac- iera, 2,3 camere 130 L, 4 camere- umane, semnatura digitala, bilant tate sector 6. Servicii extrajudiciare, contabiliate finan-
tura. Tarif negociabil; 140 L, 5 camere - 150 L TVA certificat CECCAR, preturi avanta- oferite: evidenta contabi- ciara, bilant contabil, declaratii,
materiile drept administrativ, drept inclus; (0740.032.092/
(0722.698.108/ 0723.171.681 joase, 100 L; (0722.657.989/ consultanta financiara; raport de
civil, drept comercial, dreptul fam- 0731.032.092 0767.269.480 la completa, servicii de cenzor, dosar radiere societate
iliei. (0723.700.700/ 0741.113.454 contact@vreauenergetic.ro alexmarcu@eucontabil.ro, personal si salarizare, comerciala (0762.599.829/
18. Certificat Energetic, Audit ener-
www.vreauenergetic.ro euroexpertmng@gmail.com 031.430.31.42
15. CabinetAvocat consultatii getic. Auditor Energetic pentru reglare fise fiscale Anaf. gguzinschi@yahoo.com
juridice si reprezentare Consultatii Cladiri Grad I, atestat MDRAP (Min- 21. Colaborare auditor Tel, site: www.contabili-
Acte, avoca¡i, juridice si reprezentare in instan- isterul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice), speciali-
financiar/auditor independent audi-
tor financiar doreste colaborare
24. Contabili Experti contabili, oferim ser-
vicii complete de contabilitate si consultan- tate-tcp.ro 100 L; 34. Gratuit ofer consultanta juridica per-
soanelor cu venituri mici; (0724.492.063
ta, infiintari firme, PFA, intre- ta in domeniu, salarizare, resurse umane,
tatea Constructii si Instalatii. cu firme de audit sau independent Revisal, depuneri declaratii. 1 L; (0723.944.436 camelia@
contabili, notari prinderi individuale,modificari la
actele firmelor, cesiune parti
(0767.880.000
siaenergy@yahoo.com
pentru zona Moldova; 300 {;
(0743.188.569 (0722.426.674/ 0721.563.866 contabilitate-tcp.ro 35. Infiintam firme, asociatii si fundatii
Cabinet de avocatura infiinteaza firme,
sociale, mentiuni ONRC. Drept office@sansebastian.com.ro kontabexpert@gmail.com asociatii, fundatii/modificari acte. O echipa
civil. Dreptul familiei. 27. Contabilitate completa, bilant, ITM,
1. Absolut accesibil firma autorizata 19. Certificate energetice aparta- 25. Contabilitate expert, servicii declaratii, inclusiv Ilfov, prima luna gratuit, tanara si ambitioasa ce vine in sprijinul
(0784.412.333/ 031.108.54.49 mente si cladiri Elaborez certifi- 22. Contabil expert ofer servicii dumneavoastra pentru a va economisi tim-
CECCAR ofera servicii complete de con- complete de contabilitate, resurse contabile complete, declaratii pret avantajos; (0734.599.929 pul. 100 L; (0741.031.005/
tabilitate, consultanta fiscala, bilant certifi- office@avmichinici.ro cate energetice pentru aparta- lunare, bilant, tva, salarizare,
mente si cladiri de orice tip, con- umane, consultanta fiscala, sem- 0737.535.126
cat, contracte de munca revisal, declaratii natura digitala, bilant certificat revisal, resurse umane, PFA, II, 28. Contabilitate, expert contabil, ser-
fiscale lunare, semnatura digitala, refacere 16. Cadastru, intabulare (aparta- form legislatiei, pentru receptie, consultanta si expertiza contabila, vicii contabilitate complete pentru societati, avocat_simion_mihaela@yahoo.com
CECCAR, declaratii fiscale, preturi
contabilitate, 100 L; (0722.657.989 mente - 250 lei), terenuri, con- vanzare-cumparare, inchiriere, avantajoase. www.eucontabil.ro semnatura electronica, bonus o declaratii lunare, bilant, tva, salarizare,
euroexpertmng@gmail.com, 36. Infiintare firma, SRL, PFA,IF-
structii noi, actualizari, dezlipiri, reabilitare. Rapid, convenabil, pro- 100 L; (0722.657.989/ luna gratuit, 100 L; revisal, resurse umane, consultanta si Bucuresti Pinamix Solutions :infiintari: SRL,
www.eucontabil.ro energetic, urgente; fesional, 120 L; (0752.216.787 0767.269.480 (0766.369.930/ 0720.891.226 expertiza contabila; (0726.391.745 adic- PFA, II, IF in Bucuresti, Ilfov. Preturi
2. Acte firma absolut accesibil pfa puncte (0722.278.432/ 0763.926.456 lorinro@gmail.com euroexperttotal@gmail.com activcontab@gmail.com oca2003@yahoo.com incepand de la 250 lei. Oferim serivicii
lucru, sediu sect. 1, 2, 3 , 4, 5, 6, If., pret 29. Contabilitate, servicii complete
complete de infiintari, modificari, radieri
minim, schimb sediu, activitate, asociati, firme. Bulevardul Basarabia nr 9, sector 2.
de contabilitate si intocmirea situ- 250 L; (0727.585.518
capital, administrator. 3 zile, consultanta atiilor financiare pentru toate
gratis Autorizare la Primarie DSV DSP consultanta@pinamix.ro
ISU. (0724.864.790/ 0766.408.676 tipurile de societati comerciale,
detalii pe www.biroulcontabil.ro 37. Infiintare firme, gazduire sediu, acte
3. Acte firma, liderii pietei infiintari 100 L; (0725.316.318 accesibil, gazduire sediu firma 500 L/an,
firme, Reinvent Consulting: infiin- office@biroulcontabil.ro infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni,
tari firme, gazduire sedii sociale www.biroulcontabil.ro majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA,
Bucuresti si Ilfov, modificari acte asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi;
Registrul Comertului, inchideri 30. Contabilitate, lichidare soci- (0723.225.825
firme, contabilitate. www.reinvent- etati comerciale expert contabil, avstanciumargareta@yahoo.com
consulting.ro. 190 L; prestez servicii de evidenta con- www.gazduirefirme.ro
(0733.054.817/ 021.318.69.60 tabila, depunere declaratii, certifi-
marketing@reinventconsulting.ro care bilanturi, depunere situatii 38. Infiintari de firme Activitati fidu-
financiare anuale. Lichidare soci- ciare, consultanta in afaceri, fis-
Acte firme gazduire
4. etati comerciale si asociatii non cala si contracte; negocieri; fon-
sediu social, infiintari profit (0724.527.178 duri europene. Administrare de
ioana.cucias66@gmail.com patrimonii, bunuri mobile si imo-
societati, modificari acte bile. Administrare de afaceri si de
pentru Registrul Comer- 31. Evaluator ANEVAR apartamente, firme. (0740.368.324
tului, infiintari plus sedii case, spatii comerciale, hale industriale, av.mihai.russu@gmail.com
terenuri, plantatii. www.evaluatoranevar-
sociale, etc., www.infiin- expertcontabilceccar.ro (0762.599.829 39. Infiintari societati si
tari-firme-bucuresti- gazduire sediu social,
32. Expert contabil judiciar, cenzor evalu-
ilfov.ro (0767.429.878 atori ANEVAR firma expertiza contabila, toate actele si modificar-
5. Acte firme, infiintari firme, gazduire autorizata CECCAR Bucuresti, expert judi- ile actelor pentru Reg-
ciar, servicii contabile pt firme mari si mici,
sediu social, toate actele pentru Registrul
servicii de evaluare ANEVAR. Pentru start- istrul Comertului etc.,
Comertului, Bucuresti, Ilfov;
(0762.036.000 up preturi pornind de la 100 Lei/ luna, 100 www.infiintari-firme-
L; (0745.358.263/ 0746.125.266 rodi- bucuresti-ilfov.ro
6. Acte notariale, Legalizari acte, ca_stanica@yahoo.com
traduceri acte/ apostila/ suprale- (0767.429.878
galizare; cadastru/ intabulare; cer- 40. Infiintari societati, gazduire sediu
tificari -data certa; legalizari sem-
natura/ sigiliu/ tipare ciocan silvic; social, toate actele pentru Registrul Com-
depozite; acte societati comer- ertului, inclusiv modificari, Bucuresti Ilfov;
ciale/ asociatii (021.320.80.27/ (0762.036.000
0748.115.411 41. Pensia ta poate fi antecalcula-
notariatconcordia@gmail.com ta, calculata si recalculata. Daca
7. Agentia Permanent Assistance ne contactati, umblam dupa adev-
presteaza servicii de plasare si erinte, vechime, sporuri, grupa de
selectare personal intern / 8 ore munca (0740.005.644/
pentru menaj, ingrijire copii, 021.642.50.82 permanent.assis-
batrani, spitalizati (0740.005.644/ tance@yahoo.com
021.642.50.82 permanent.assis-
tance@yahoo.com 42. Redactare si autentificare acte notar-
iale declaratii, procuri, invitatii, testamente,
8. Avocat (fost judecator, procuror, profe- certificari de fapte; legalizari de copii,
sor), divort, partaj, mosteniri, recuperari legalizari de traduceri; autentificarea con-
case, terenuri, fond funciar, litigii MCA, tractelor (0722.585.248
pensii, penal, comercial, legislatie rutiera, monicataniapop@gmail.com
experienta indelungata, terene scurte,
solutii rapide, onorarii minime, 43. Reprezentanta si asistenta
(0734.361.870/ 0766.299.075 juridica in fata tuturor autoritatilor
administrative si juridice din Bul-
9.Avocat acord asistenta garia pentru societatile comer-
juridica, reprezentare ciale romanesti efectuand trans-
port rutier de marfa sau de cala-
divorturi, partaje, tori. (0744.221.138/ 0767.159.717
mosteniri, revendicari - d_marinow71@abv.bg
cauze civile; Penale - poli- 44. Servicii contabile complete
tie, Parchet; Comerciale; Cabinet de contabilitate cu sediul
Litigii munca; Consultan- in Bucuresti, oferim servicii com-
plete de contabilitate, resurse
ta ETC. Drept civil, penal,
Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

umane, salarizare, declaratii fis-


administrativ, familiei, cale, intocmire si certificare
muncii, comercial bilant. (0728.422.440
office@contalogic.ro
(0744.485.831/
0766.329.907/ 45. Servicii contabilitate, salarizare,
resurse umane. Societate contabilitate,
0724.821.144 flori.man- membra CECCAR, ofera servicii de: con-
ciu@scpmanciu.ro tabilitate, salarizare si administrarea per-
sonalului pentru societati din Bucuresti si
10. Avocat cu experienta, divort, partaj, Ilfov. 50 {; (0745.094.211
minori, evacuari, succesiuni, ordonante de office@contacaruntu.ro
plata, legislatie rutiera, procese penale,
asistenta notariala. Onorarii minime. 46. Servicii de contabilitate completa de
(0722.726.763 la 90 lei. Alfa Accounting Expert, membra
CECCAR, va pune la dispozitie servicii
11. Avocat si mediator ofer asis- specializate de contabilitate, salarizare,
tents si reprezentare instante, par- consultanta la pret de neegalat. 100 L;
chet, politie, consiliez civil parta- (0743.052.400 office@alfa-accounting.ro
je, penal, malpraxis medical, litigii
banci, dr muncii, familiei, adoptii, 47. Servicii de contabili-
comercial administrativ, dr autor,
recuperari creante taxe, infiintez/ tate, fiscalitate si
modific firme PFA; (0744.226.031/ salarizare, oferim consul-
0722.406.039
avocat@avocat-costache.com tanta, asistenta, intocmiri
acte, analiza financiara,
12. Avocat, asistenta si reprezentare,
civil, penal, comercial, muncii, divorturi, contabilitate de gestiune.
consultatii cabinet Drumul Taberei si Seriozitate si profesional-
Drumetului; (021.725.15.66/ ism, (0723.563.568 total-
0744.271.251
expertserv@gmail.com
13. Birou expert contabil autorizat CEC-
CAR ofer servicii contabilitate completa 48. Servicii infiintare firma Bucuresti si
bazate pe profesionalism si seriozitate. Ilfov oferim Servicii integrate atat celor care
Detalii pe site. www.contavia.ro. Contabili- fac primii pasi in afaceri, cat si celor care
tate, consultanta fiscala, resurse umane, cauta servicii complexe de consultanta
servicii salarizare (0766.529.524 comerciala. (0745.761.006
nuta.georgeta@gmail.com avradoi@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR
1. PRESTÅRI SERVICII
Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
6
Acte, avoca¡i,
contabili, notari
PRESTÅRI SERVICII
21. ACOPERISURI, tigla metalica,
orice fel de acoperisuri, mici
reparatii. Mircel. (0757.396.037
Acoperisuri, executam
22.
tigla metalica, tabla for-
54. Asamblez, montez, reconditionez
mobila, mese rupte, scaune, canapele,
4
paturi, coltare, schimb buretele lemn rupt,
balamale, lacuiesc, repar usi, geamuri etc.
(0737.135.489
55. Bransamente electrice si instalatii
Agen¡ii de Publicitate
tuita, jgheaburi, burlane, electrice. Societatea Acoelectric, atestata
Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 49. Tehnoredactare profesionala DTP, mici reparatii, sarpante, Anre si Enel, realizeaza bransamente elec- ● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67
tehnoredactare computerizata profesion- trice, instalatii electrice interioare, buletine
Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ala, DTP, redactare licente, dizertatii, doc- mansarda, tigla cerami- Pram, avize Enel, mutari bransamente, ● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632
Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 torate. Corecturi si inserare diacritice, note ca. La Pensionari 15 %; reparatii instalatii electrice, 1 L; ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923
de subsol. Valabil si in tara, 5 L; (0725.412.383 (0734.817.901/ 0721.644.261 acoelec-
¥ngrijire personalå, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (0722.370.323 tric@yahoo.com ● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509
Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 tehnoredactarepro@gmail.com 23. Acoperisuri, firma contract si 56. BTM Divizia de Securitate ofera ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600
garantie, meseriasi orice tip de tabla, tigla toata paleta serviciilor de paza
Repara¡ii electrocasnice, electronice . . . . . . . . . . . . . . . . 5 metalica si ceramica, tabla zincata si cuta-
ta, sistem pluvial, jgheaburi, burlane,
executate cu personal uman si se ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65
Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
¥ntreprinzåtori alte domenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Construc¡ii, parazapezi, dulgherie, mansardare,
sarpante, izolatie carton, placari polistiren.
adreseaza unei game largi de ben-
eficiari, din diverse sfere de activi- ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02
tate, (0371.172.077/
Transport gratuit, (0731.545.436/ ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15
Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 meseria¿i, amenajåri 0758.808.695
0735.315.114 office@btmsecuri-
tate.ro ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36
2. LOCURI DE MUNCÅ 6 1. Acoperis absolut convenabil montam
24. Acoperisuri, mansardari, finisaje
interioare, exterioare, oferim materiale de 57. Burlane, jgheaburi, ● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261
acoperisuri din tigla metalica Bramac, constructii, seriozitate si garantie; tigla metalica, dulgherie. ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563
Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Lindab etc. Facem si lucrari de dulgherie, (0799.417.888 Lucrari si in afara
Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 montam polistiren, executam mici reparatii. 25. Acoperisuri, reparatii, acce- Bucurestiului. ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25
Reducere 20%. Preturi mici. Mitica;
Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 (0731.754.645
sorii, montaj reparatii acoperis, (0724.716.882 ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91
montaj acoperis,montaj Lindab,
Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 2. Acoperis asteriala orice fel, mansarde,
tigla ceramica,tabla faltuita,per- 58. Case de lemn, executie in 14 ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80
Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 sonal calificat. Avem in Bucuresti, zile lucratoare construim case de
tigla metalica si ceramica, zincata si acce- Sibiu, Brasov, etc (0742.917.299/ ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02
sorii. Seriozitate maxima! Preturi bune; lemn la comanda, 3 camere, baie
6
0741.913.336 si bucatarie. Suprafata 81 mp. La
(0720.249.316 ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00
3. IMOBILIARE V¢NZÅRI 26. Acoperisuri, tabla ceramica, tabla
rosu cu fundatie 16.000 euro. Exe-
cutie 14 zile lucratoare. 26.000
3. Acoperis cu tabla zincata, ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133
lindab, reparatii dulgherie, placari polis- euro la cheie. 16.000 {;
Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 montare, reparatii si vopsitorii tiren, tabla metalica; (0737.489.988
tabla, jgheaburi, burlane, paraza- (0763.444.155 ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10
Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 pezi, confectionat/ montat tubu- casagreen.rose@gmail.com
Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 latura ghena, sudura - confectii 27. Acoperisuri. Reparatii ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62
metalice, protectii atic, pervaze acoperisuri, montator 59. Case la rosu si amenajari inteioare
● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10
Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 geam, instalatii sanitare, zugraveli orice tip de tabla si execut rigips, zugaveli, parchet laminat,
scari bloc (0744.372.095 piatra naturala, montaje usi, geamuri con-
● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153
Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 reparatii mici; structi case la rosu.Experienta in domeniu
Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 4.Acoperis cu tabla zinca- (0738.169.082 11 ani. Pt mai multe detali contactati-ma. ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44
Dl Victor si Alin. (0762.571.376/
Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 ta, tigla ceramica, mici 28. Aer conditionat instalare, reamplasari, 0763.703.508 victor1emilian@gmail.com ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00
Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 reparatii, dulgherie, vop- reparatii, incarcari freon orice tip de aparat; 60. Case la rosu si la gata, Firma cu expe-
sit acoperisuri. 40% (0727.217.717 rienta executa case la rosu si la gata. Pre-
4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI 6 reducere pana la
30.11.2017; 29.Alpinism execut,decop-
ertari, reparatii fatade
tul se va stabili in baza proiectului. Prezen-
ta permanenta ing. experienta peste 35 ani
pe santiere (0760.133.922
Oficii Po¿tale Bucure¿ti
Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 (0722.722.743 comenzi@greenleaf.ro
publicitate, spalari gea-
Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 muri, vopsitorii ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59
5. Acoperis de calitate 61. Case la rosu, amenajari interior si
Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 executam acoperisuri din tabla,montare jgheaburi exterior, gresie, faianta, glet etc., instalatii ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27
si burlane electrice si sanitare; (0722.613.554
Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 tabla Lindab, zincata, ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40
Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 tigla metalica, tigla infiltratii,hidroizolatii. 62. Case la rosu, construim case la
● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81
zugraveli scari de bloc, rosu, blocuri, amenajari interioare
Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 ceramica. Montam jghe- exterioare, instalatii electrice si ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03
aburi, burlane. Executam instalatii sanitare, sanitare (0722.613.554/
Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 mansardari, dulgherii. (0744.372.095 0766.263.094 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01
Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 tudorcony@gmail.com
Facem reparatii mici si 30. Alpinism utilitar, executam lucrari la ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67
Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 mari. Preturi foarte bune mare inaltime, in locuri greu accesibile, ter- 63. Case la rosu, materiale + manopera
● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14
(0728.664.733 moizolatii, spalari geamuri, renovari toale- 130 Euro/mp, lucrare asistata de inginer.
5. AUTO, MOTO 6 6. Acoperis Lindab suedez, accesorii,
tari arbori etc. Echipa alpinisti cu o experi-
enta vasta in domeniul alpinismului;
(0768.412.793
Asiguram paza lucrarii, calitate, seriozitate,
promptitudine; (0773.964.518
● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80
● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39
jgheaburi, burlane, livrari gratuite la domi- 64. Case rosu/ cheie, instalatii sanitare/
Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 ciliul clientului. Preturi fara concurenta; prompt_alpin@yahoo.com http://alpinism- ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40
utilitar-expres.ro electrice etc. Case la rosu sau la cheie, fin-
Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (0762.435.037/ 0729.613.397 isaje ext- int, instalatii sanitare/ electrice,
incalzire in pardoseala sau calorifere, ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90
Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 7. Acoperis orice tip exe- 31. Amanajari apartamente
rigips tencuiala, glet,
acoperisuri, zidarie, tencuieli. Oferim seri- ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96
Diverse vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 cutam tigla metalica, ozitate. Bucuresti/ Ilfov, 1 {;
tabla lindab, tigla cerami- lavabil, sapa, glafuri, (0753.782.637 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30
Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 durablemansion@gmail.com
ca, tabla cupru/aluminiu, scafe, rigips; ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77
6. MODÅ, FRUMUSEºE 6 burlane, jgheaburi,
mansardari, dulgherie,
(0729.495.890 65. Case vile, hale, supraetajari, renovari,
consilidari, expertize case de lemn, oferim ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62
32. Amenajam apartamente, case, inclus servicii de proiectare urbanism, ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42
Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 mici reparatii. Preturi birouri, tencuieli, glet, zugraveli, sapa, bonus 25 m gard. Consultanta cu diriginte
avantajoase. Oriunde in rigips, gresie, instalatii, (0773.939.925 santier, construim in toata tara; ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85
7. CASA ªI GRÅDINA 6 tara. Garantie: materiale 33. Amenajam, renovam apartamente
case totul de la A-Z gresie, faianta, zugrav-
(0765.213.837
66. Certificate energetice apartamente
● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95
30 ani, manopera 5 ani. ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17
Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Reducere 15%, it, parchet, glet, tencuiala, rigips, marmura, si cladiri elaborez certificate energetice
Materiale construc¡ii, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 decoratiuni, garduri, pavele, sape etc. pentru apartamente si cladiri de orice tip, ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50
(0720.159.094 Experienta Italia 15 ani, preturi avanta- conform legislatiei, pentru receptie / van-
Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 joase; (0762.749.557 zare-cumparare / inchiriere/reabilitare. ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79
8. Acoperis tabla montam acoperis Rapid, convenabil, profesional!
Grådinå, curte, teraså . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 tabla, tigla metalica tip lindab, 34. Amenajam, renovam case-vile, (0752.216.787 lorinro@gmail.com ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08
tigla ceramica. Facem si mici apartamente, reparatii, zugraveli, lavabila, ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 reparatii, dulgherie, izolatii izolatii, consolidari, gresie, parchet, 67. Confectii metalice, porti garduri, exe-
acoperisuri. Mitica (0755.786.486 cutam orice tip de confectii metalice, gar- ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85
6
mocheta, garduri, pavaj, polistiren, decora-
tiva; (0720.372.500 duri, porti, balustrade, grilaje de protectie,
8. ELECTRONICE 9. Acoperis tabla zincata, mici reparatii, mobilier pentru casa si gradina, solarii, ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85
vopsitorii, jgheaburi, burlane recondition- 35. Amenajari apartamente, case, sere, etc. 200 L; (0762.520.530
Computere, laptopuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 ate; (0762.435.037/ 0729.613.397 faianta, gresie, zugraveli, gleturi, parchet, ilie.iulian85@yahoo.com ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70
Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 tapet, sapa, placari, rigips. ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81
10. Acoperis tabla zincata, tabla Lindab, (0729.971.647 68. Confectionam si mon-

6 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62


orice reparatie de urgenta. Dulgherii, tam acoperisuri din tabla
9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE mansardari, jgheaburi, burlane, alte
reparatii. Echipa de meseriasi lucram cu
36. Amenajari apartamente, garsoniere,
zugraveli, faianta, rigips, sapa, tapet, par- Lindab / zincata, lucrari ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70
materialul nostru sau al clientului. Vopsito- ket laminat etc.; (0768.131.751 monumente istorice.
Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 rie acoperisuri (0740.756.103/ ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41
Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 0735.588.976 37. Amenajari apartamente, preturi mici, Orice reparatie, in toata ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54
zugrav, faiantar, gresier, reparatii glafuri, tara. 20% reducere;
10. AFACERI, DIVERSE 6 11. Acoperis tigla metalica, mansardari,
terase, foisoare, cabane, izolari termice,
constatare gratuita; (0762.435.037/
rigips, transport materiale + curatenie gra-
tuit. Seriozitate (0723.073.776 (0753.709.391 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41
● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25
38. Amenajari gresie, faianta, 20 lei, ten- 69. Constructii case la cheie - Case ief-
Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 0729.613.397
cuiala - 10 lei, sapa - 10 lei, glet - 6 lei, tine Bucuresti Constructii case la rosu si la ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46
Echipamente profesionale, Horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 12. Acoperis tigla metalica, accesorii, lavabil - 4 lei, pavele, beton, garduri; cheie la preturi corecte! Finisaje, renovari,
jgheaburi burlane, parazapezi, transport (0727.886.875 amenajari apartamente si case cu executii ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92
Utilaje agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 gratuit. Rog seriozitate; (0762.435.037/ de calitate. Tencuieli, sape, zugraveli, mon- ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51
39. Amenajari interioare in Bucuresti si in taj rigips, gresie, faianta, parchet,
Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 0729.613.397
tara societate comerciala executa toate (0735.390.490/ 0735.100.666 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15
Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 13. Acoperis, montaj acoperis din tipurile de lucrari de amenajare interioara si
tigla ceramica si orice fel de tabla, exterioara (montaj gresie/ faianta/ parchet, 70. Constructii case la rosu sau la cheie ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 sisteme pluviale. Vasile placari rigips, tencuieli, turnat sapa, etc.). din Porotherm sau din lemn, la cele mai
(0737.136.670 Oferim garantie lucrarilor 10 L; bune preturi din Romania. Constructii ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60
(0722.720.782 prnarcisa@gmail.com case, amenajari, avem servicii de cea mai ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75
ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . . . 64 14.Acoperisuri executam 40. Amenajari interioare, exterioare,
buna calitate, la un pret mic/ Folosim cele
mai noi tehnologii in domeniul constructi- ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44
lucrari de constructii placari polistiren, zugraveli, gresie, faianta, ilor: echipe de muncitori calificati cu o
civile, dulgherie, montaj izolatii, terase, la preturi minime, reduceri bogata experienta in domeniu pentru a ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86
tigla metalica, jgheaburi, pensionari; (0765.123.121/ construi casa dvs. la cel mai inalt standard
● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00
0723.748.480 si in cel mai scurt timp; (0735.390.490
burlane, sorturi, captusit contact@construimcaselacheie.ro ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69
acoperis, pus tigla si izo- 41. Amenajari interioare, gresie, faianta,
latii, (0745.812.723/ marmura, parchet, rigips, glet, zugraveli, 71. Constructii case vile si aparta- ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05
instalatii electrice si sanitare, termosistem, mente, amenajari. Case la rosu, la
0721.125.281 hidroizolatii. Preturi mici, calitate maxima, gri sau la cheie, renovari, sistem- ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95
contact@belprofilgeneral- seriozitate si integritate; (0728.606.585 atizari. Realizam lucrari de con-
anto_7508@yahoo.com structii, lucrari industriale, amena- ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29
construct.ro jare sau reparatii la preturi ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00
42. Amenajari interioare, exterioare corecte si transparente, termen
15. Acoperisuri absolut avanta- zugraveli, gresie, faianta, rigips, tapet, de executie mic, avantajos, ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35
joase avariate sau noi, reparatii si sape, tencuiala, polistiren fatada. (0722.698.101
montaj in Bucuresti si tara, oferim (0746.468.124 pavelescu.aurel1@gmail.com; con- ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32
garantie, promtitudine, seriozitate, tact@arhi-tech.ro
calitate. Executam orice tip de 43. Amenajari interioare, exterioare, ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43
lucrari de reparatii acoperis la zugrav, faiantar Zugraveli, parchet laminat, 72. Constructii civile si industriale. SIA
urgenta, montaj tigla ceramica, instalatie electrica, glet de ipsos, placari Engineering Company va ofera urma- ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02
(0730.135.333/ 0748.948.822 rigips pereti si tavane, placari polistiren, toarele servicii:, case la rosu si la cheie, ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55
office@montareacoperis.ro decorativa case, travertin, tapet. termoizolatii si hidroizolatii, instalatii elec-
(0724.003.123 trice, consolidari, (0767.875.875 siaener- ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92
16. Acoperisuri accesibile pentru gy@yahoo.com
case si mansarde Resuceri de sar- 44. Amenajari interioare. Mester, experi- ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07
batori! Reparatii si montaj in enta, execut lucrari zugraveala, faianta, 73. Constructii garduri, executie din
● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46
Bucuresti, Ilfov, Constanta, Praho- gleturi, glafuri, rigips, zidarie, reparatii, caramida, BCA, plase bordurata, fier forjat
va montaj, tigla metalica si tigla orice montaje etc., calitate, seriozitate; de orice fel la dorinta beneficarului; ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54
ceramica. Calitate (0727.251.833 (0765.213.837
maxima.www.decramontaja-
coperis.eu (0742.378.581/ 45. Amenajari interioare/exterioare 74. Constructor Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov
0735.026.432 apartamente, case, vile, birouri, scari de
bloc, scoli, zugraveli, glet, rigips tapet, bloc,casa,piscina,amena- ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI
Acoperisuri accesibile
17. sape, gresie, faianta, inst. sanitare, particu- jari,demolari Construim la ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA
pentru case vile si blocuri lar; (0768.555.370 rosu si la cheie ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA
executam acoperisuri 46. Amenajari interior/ exterior, gresie, blocuri,imobile de ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA
orice tip ,tigla metalica, faianta, zugraveala, parchet, rigips, placari birouri,case,piscine.Dem ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI
exterioare, tapet, marmura, decorativa. ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI
tigla ceramica, tabla zin- Contactati-ma cu incredere; olari pereti decopertari
cata, tabla cupru, tabla (0768.923.422 gresie faianta,demolam
aluminiu, si reparatii 47. Amenajari, faianta-gresie 25 L; glet 8
case blocuri hale industri- Oficii Po¿tale din ¡arå
acoperisuri vechi sau noi, L; lavabil 4 L; rigips 20 L; tencuieli 10 L; ale.www.constructii- ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1
se lucreaza cu materi- sapa 10 L; polistiren. Apartament la gata instalatii-piscine-
alele clientului sau pro- 1.400 Euro cu materiale sau fara;
irigatii.ro 360 L; ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3;
(0734.213.858 . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39
prii. (0736.942.667/ (0744.876.332
48. Apartamente, garsoniere, zugraveli, office@constructii-insta- ● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54;
0737.275.802 homeexper- lavabile, gleturi, rigips, tapet, faianta, gre-
tacoperisuri2@gmail.com sie, parchet, instalatii sanitare etc., nego- latii-piscine-irigatii.ro . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46
ciabil; (0768.131.751 ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18;
18. Acoperisuri accesibile,10 % 75. Construim Case Echipa, construim
reducere, case, mansarde, blocuri. 49. Apometre, calorifere, montaj, sigilari, case,vile, blocuri la rosu, 38 {; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205;
Reparam, renovam, modificam si reparatii, instalatii sanitare in cupru, (0724.573.219/ 0760.636.662 . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10;
construim acoperisuri complete, polipropilena, autorizat, garantie; valentin.floricel@gmail.com . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A;
montam tigla metalica, ceramica, (021.332.39.36/ 0722.141.866 . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni;
zincata, jgheaburi, burlane, 76. Construim mansarde, execut polis- . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare;
parazapezi,vopsitorie si demolari 50. Arhitect autorizat Realizez proiecte tiren si zugraveli exterioare si interioare. . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i;
oferim garantie, rog seriozitate complete personalizate pentru autorizatia Preturi foarte bune, oferim seriozitate maxi- . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele;
(0737.638.888/ 0747.252.490 de constructie si avize. Consultatii gratuite, ma. Oferim reduceri si garantie la lucrari.
3 {; (0729.883.322 (0720.249.316 . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele;
19. ACOPERISURI CASE/BLOCURI - . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70;
15% REDUCERE Asiguram lucrari 51. Arhitect autorizat proiecte personal- 77. Consultanta, proiectare si exe- . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos;
de calitate in Bucuresti si tara, izate, extinderi, case-vile, mansarde, hale, cutie constructii Consultanta prin
montaj si reparatii. Montaj sistem blocuri, PUD-PUZ, expertiza, avize, P.S.I. Diriginte de santier si R.T.E., ● IAªI . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3;
pluvial (parazapezi/ sorturi), con- Autorizatie Construire; (0738.542.860 Proiectare structuri de rezistenta . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64
sultanta tehnica mentenanta, dul- si Executie constructii (case, vile,
gherie, termoizolatii, oferim 52. Arhitect autorizat proiecte personal- hale, blocuri, consolidari, suprae- . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8;
garantie si seriozitate Lindahouse izate, extinderi, case-vile, mansarde, hale, tajari, expertize). Calitate la pret . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2;
Roof SRL (0742.539.213/ blocuri, PUD-PUZ, expertiza, avize, P.S.I. corect. 100 L; (0734.241.240 . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75;
0737.361.781 office@reparatiia- Autorizatie Construire; (0738.542.860 fatu_mugur@yahoo.com ● PLOIEªTI . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6;
coperisbucuresti.ro . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102;
53. Arhitectura Autorizatii de construc- 78. Curatenie in case, vile, apartamente,
20. Acoperisuri, dulgherie, tabla, tie, certificate urbanism, avize, proiecte, birouri, Firma specializata de curatenie, . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6;
reparatii, case la rosu, lemn, zidarii, ten- orice aprobari, extinderi, modificari, recom- presteaza servicii de curatenie la cel mai . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101;
cuieli, gleturi, rigipsuri, instalatii sanitare, partimentari, etajari case, hale, PUDuri, inalt nivel. Oferim servicii specializate atat . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24;
electrice, fatade, garduri, decorative, gre- PUZuri, scoateri din circuitul agricol, firmelor cat si persoanelor fizice in aparta- . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2
sie, faianta, sape, amenajari interioare; cadastre, orice zona; (0721.695.945/ mente, case si birouri (0740.128.757
(0762.628.271/ 0725.498.142 0766.722.367 drafimar@yahoo.com office@sinergitarget.ro ● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


18 aprilie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 3
PRESTÅRI SERVICII 4
79. Decopertam/ demolam ziduri 114. Executam mansarde, tabla lindab, 141. Instalator sanitar, Firma noas- 162. Pompare beton Bucuresti si impre- 177. Servicii instalatii gaze 2. Anticariat Bucuresti, 24. Meditatii elevi cu probleme Cadre de
Decopertam faianta si gresie, demolam placari polistiren, tabla de ceramica, metal- tra este specializata in lucrari de jurimi, Firma executa lucrari de pompare specialitate pregatim elevi cu probleme de
ziduri, spargem betoane, decopertam ten- ica, reparatii mici; (0737.489.988 inlocuire tevi apa, scurgere si ter- beton cu pompa Putzmaister P715 noua, Bucuresti-Ilfov autorizare cumparam carti noi si invatare orice nivel si/ sau predam ore de
cuiala, sapa, etc. Asiguram evacuarea moficare, desfundare canalizare la statica, pompare 18mc/h, coloana furtun ANRE ,executam lucrari vechi, din orice domeniu engleza si germana, inclusiv incepatori
molozului. Echipa cu experienta la preturi
convenabile. (0735.493.750 EXECUTAM TIGLA METALI-
115. blocuri si case, montaj obiecte 100 m, personal calificat, in Bucuresti si in
imprejurimi, min. 2 ore, 200 L; de calitate in domeniul si orce cantitate. Lichi- intr-un cadru organizat, conditii excelente.
Bucuresti sect 1, 50 L; (0728.893.860/
CA, DULGHERIE SI MANSAR- sanitare, centrala termica, apome- (0732.611.947/ 0744.505.911 instalatiilor de gaze si dam biblioteci sau stocuri 0765.681.536
80. Demolam pereti, decopertam gresie, tre, robineti. (0764.457.850/ mioara702000@yahoo.com de depozit. Plata pe loc,
demolam case bloc demolam pereti in
apartament. Demolam case, blocuri, hale
DARI, VOPSIT ACOPERISURI, 0785.446.916
avariiinstalatii@gmail.com 163. Prodconfex produce si comer-
termice la cele mai bune deplasare gratuita, 25. Meditez engleza, germana, rog seri-
ozitate, sedinta 2 ore, 40 L;
industriale. Decopertam gresie, faianta, JGHEABURI, ATICURI, ARCE, cializeaza prin brandul propriu: preturi. Proiecte la cheie (021.315.87.04/ (0721.277.102
tencuieli in apartamente. 100 L;
LUCRARI DE CONSTRUCTIE 142. Instalator sanitar, electrician 24/24 lenjerie bumbac satinat, lenjerie pentru toate instalatiile 0731.407.474
(0724.971.229 office@constructii-insta- schimb/montez conducte de apa rece, apa cotton linen, lenjerie material cre-
de gaze natural: 26. Meditez matematica fizica orice nivel,
latii-piscine-irigatii.ro TIGLA CERAMICA, CONSUL- calda, centrale termice, calorifere, cazi, ponat, lenjerie pentru copii,
lenjerie bumbac 100%, proiectare, executie, 3. Curs de canto muzica pop Invatati sa profesor cu deosebita experienta, meditez
matematica, fizica orice nivel, inclusiv Bac,
lavoare, wc, masini de spalat, hidrofoare cantati si consolidati-va pregatirea impre-
81. Diriginte de santier firma de consul-
tanta oferim servicii de dirigentie de santier
TATIE GRATUITA; etc. 50 L; (0768.604.223 (0243.282.943
prodconfex95@yahoo.com instalare, punere in func- una cu compozitorul, Cristian Alivej. Site: admitere facultate, evaluare nationala si
studenti. La cerere lucrez si in week-end-
si de management de proiect pentru con- (0759.128.701 dginvest.office@gmail.com tiune si intretinere
www.cristianalivej.ro 100 L;
(0744.320.776 cristian.alivej@gmail.com uri + in toate vacantele (0745.365.972
structii.www.diriginte-de-santier.com 164. Produse pentru tratamentul lemnului ll632743@gmail.com
(0720.805.964 116. Executam zidarii, tencuieli, zugrav- 143. Instalator sanitar, electrician cu substante ignifuge, anticarii, antifungice, (0721.631.761/ 4. Curs engleza restrans. Curs
ranadaconstruct@gmail.com eli, faianta, gresie, rigips, instalatii sanitare, particular, 24/24 schimb/montez insecticide, confera lemnului rezistenta 0788.388.625 engleza manuale Cambridge, 27. Ofer meditatii la romana, engleza nivel
electrice, transport, curatenie; conducte de apa rece, apa calda, sporita impotriva inamicilor naturali si metode moderne, grupe 3-4 cur- mediu la ambele, resedinta elevului sau a
82. Echipa amenajari interioare si exte- (0726.450.061 centrale termice-electrice, impotriva incendiilor (0233.234.544/ contact@victoriaglobal.ro santi. Ideal daca vrei toata atentia mea (Popesti). Nu dispun de materiale
rioare executam amenajari interioare si calorifere, cazi, lavoare, wc, masi- 0723.274.875 office@romtecgrup.ro profesorului, dar si un curs vesel didactice, dar, daca este necesar, pot
exterioare in Bucuresti si in tara, cerem si 117. Experienta vasta la un telefon dis- ni de spalat, hidrofoare etc. 50 L; 178. Sisteme supraveghere video si interactiv. Detalii pe invaten- rezolva aceasta problema. 50 L;
oferim seriozitate si calitate, eliberam fac- tanta Rezolv tehnic instalatii de toate 165. Proiectare instalatii inginer proiec- profesionale retele structurate, gleza.eu sau la tel. 40 L; (0741.244.300
tura si contract 50 L; office@proffesional- (0762.834.399 tant de instalatii, autorizat ANRE realizez andreeaionofrei@yahoo.ro
felurile: apa, termice, termoseminee, sisteme detectie incendiu, acces (0744.998.774/ 0744.998.774
construct.ro pompe termice, etc. Experienta face 144. Ionita Construct, amenajari
proiecte la fazele dtac sau pth. Mai multe control, automatizari, autorizare, info@invatengleza.eu
diferenta. Plata lucrarii se realizeaza la detalii la telefon. Disponibil dup? ora 19; 28. Profesoara cu experienta ofer medi-
interioare si exterioare, constuctii analiza risc, proiect tehnic, tatii la limba romana, orice nivel, la domicil-
83. Echipa cu experienta an cinstructii finalizarea ei, nu in avans. 300 L; (0767.992.005 videointerfoane, reclame led pro- 5. Curs ofiter protectie date DPO,
execut gresie si faianta, 18 lei, rigips 17 lei. (0727.932.375/ 0754.677.284 instalther- civie, consolidari, renovari, ter- marinrrazvan@yahoo.com Regulamentul GDPR, Pro Manage- iul meu, langa statia de metrou Timpuri
Glet 7 lei ,lavabil 4 lei, reparat pereti si moizolatii fatade, placari speciale. gramabile, bariere automate, porti ment in parteneriat cu PECB Noi; 50 lei/sedinta de doua ore.
mo@yahoo.com (0746.398.753
zugravit 12 lei. Tencuieli 10 lei. Polistiren Distibuitor materiale pentru con- 166. Reconditionari cazi de baie Echipa automatizate. (021.324.06.06/ Europe organizeasa cursul DPO,
20 lei. Parchet 9 lei. Tencuieli decorative si 118. EXPERT QUARTZ S.R.L. = Ser- stuctii si finisaje; (0726.755.449 noastra este specializata in: reconditionari, 0721.761.116 contact@titannet.ro Regulamentul de prelucrare a
de soclu 9. Stefanmarin681@gmail.com cazi, reconditionari cazi, reconditionat cazi, datelor cu caracter personal 29. Profesoara cu experienta, meditez
vicii curatenie imobile Asiguram it@ionitaconstruct.ro limba romana, limba franceza, (V - XI) la
servicii de curatenie la scari de reparat cazi, emailare cada, restaurare 179. Sobar specialist execut sobe, GDPR.Cursul este autorizat PECB
84. Echipa cu experienta in constructii bloc, birouri, apartamente, sau cazi,Alexandru Gheorghe;www.recondi- seminee, reparatii, scuturat cu diploma recunoscuta interna- domiciliul elevului, in Bucuresti;
145. Lucrari gresie, faianta, parchet, (0786.986.534
Execut gresie 18 lei, rigips 17 lei, lavabil 4 chiar vehicule. Va intampinam cu zugraveli, sanitare, electrice, sape, zidarii, tionari-cazi.eu 300 L; (0723.349.476 cosuri; (021.221.66.99/ tional. 1.309 {; (0721.391.236/
lei, glet 7 lei, tencuieli 10 lei, polistiren 20 seriozitate, aparatura si perosnal emailari_cazi@yahoo.com 021.217.09.29
lei; (0761.654.773 decorativa, placari polistiren, rigips, modele 0745.991.298 30. Profesoara de romana-engleza I-XII,
necesar pentru a livra lucrari de office@promanagement.ro
Marinstefan90@yahoo.com rigips, etc 1 L; (0765.932.097 167. Repara Acasa mestrii tai in reparatii pregatire intensiva, evaluare nationala,
cat mai inalta calitate Sukar_boss64@yahoo.con se reamenajari, executam lucrari si inter- 180. Tai lemne drujba, asez, sparg bacalaureat, admitere, performante.
(0764.321.307/ 0737.771.183 sup- 6. Curs tehnician sisteme de securitate
85. Echipa cu experienta in constructii ventii, electrice, sanitare, mobilier, laca- cu toporul, oriunde e nevoie, COR 352130 Au inceput inscrierile la cur- Meditez domiciliu elev; (0745.271.605
faianta si gresie 20 lei. rigips pe structura port@expert-cleaning.ro (0720.294.432
Mansardari, modificari
146. tuserie si zugraveli. www.reparaacasa.ro sul de Tehnician sisteme de detectie, 31. Profesor matematica, sedinte individ-
metalica 15 lei, glet 7 lei, tencuieli 10 lei, (0734.874.870 supraveghere video, control accesBd.Iuliu
lavabil 4 lei. rigips+glet+lavabil 25 lei, ter- 119. Firma Cleaning va ofera servicii de acoperisuri, montatori, interventii@reparaacasa.ro 181. Tamplarie PVC tamplarie PVC Maniu nr.7 (APACA) 700 L; uale, orice zona, programa Ministerului
moizolatii 25 lei, parchet 10 lei. curatenie profesionale si economice, de Educatiei, profesor, succesul garantat
cea mai inalta calitate, in Bucuresti, Ilfov. tabla lindab, jgheaburi, Germania cu geam termopan la (0723.252.222 eurocurs@yahoo.com (0770.428.673
(0761.654.773 168.Reparatii acoperisuri pret de fabrica, montaj si trans-
Stefanmarin681@gmail.com Ne adresam segmentulului rezidential si burlane, opritori de zapa- 7. Cursuri acreditate recunoscute
celui comercial. Preturi promotionale la
da, in toata tara; executam garduri din fier port gratuit; (0722.511.311 Uniunea Europeana coafor, friz- 32. Scoala de meserii autorizate, sprijin
86. Echipa cu experienta in constructii, interventii. www.firma-cleaning.ro forjat, balustrade din erie, manichiura-pedichiura, unghii angajare frizer, coafor, manichiura,
placari polistiren 20 L mp. Aplicare (0762.516.239/ 0724.217.669 (0768.530.870 inox, case, vile ridicate la 182. Tencuieli mecanizate, amena- false, cosmetica, masaj, make-up pedichiura, sudor, stivuitorist, ISCIR,
glet+lavabil 12 L mp. Placari gresie faianta contact@firma-cleaning.ro jari interioare. Servicii de amena- cu practica din prima zi. croitor, infirmiera, brutar, ospatar, cofetar,
20 L mp. Tencuit pereti interiori 9 L mp. 147. Meserias amenajari interioare pen- rosu, montat gresie si jari interioare si exterioare la pre- (0763.606.638/ 0736.938.407 bucatar, maseur, lucrator comercial, agent
120. Firma de constructii executam lucrari securitate, constructor, stilist, unghii, mace-
Rigips pe structura metalica 15 L mp;
de dulgherie, fierarie; (0734.466.632
tru gresie si faianta 2 bai, caut instalator faianta, rigips, vopsitorie, turi accesibile si calitate garanta- florone.professional@yahoo.com lar, instructor, 400 L; (0751.855.929/
(0761.654.773 pentru conectare toaleta, dus, cada, ta. Serviciile noastre: tencuieli
Stefanmarin681@gmail.com etc. (0745.812.723/ 8. Cursuri autorizate si
0726.964.482
lavoar, robinete, 2 bai noi si instalarea unui mecanizate, zugraveli si renovari, cursuri_romania@yahoo.com
121. Firma de constructii cu peste 10 ani
sistem de incalzire in pardoseala automati- 0721.125.281 instalatii electrcie, termice si san- acreditate in Bucuresti
87. Echipa executam lucrari de construc- experienta executam lucrari de amenajari contact@belprofilgeneral-
tii: zidarie, tencuiala, zugraveli, izolatii, interioare apartamente, case si spatii com- zare. 100 {; (00447448282201 itare. (0722.778.899 office@ame- Bestcor Training Center - 33. Traduceri autorizate Real Transla-
scari de bloc, vopsitorii- garantie; erciale, reparatii si consolidari, constructii eduard_cazan@yahoo.com construct.ro najari-totale.ro o gama variata de cursuri
tions Traduceri legalizate orice limba, inter-
pretariat, servicii supralegalizare, apostila
(0720.569.500/ 0772.282.676 case si constructii industriale, 1 {;
(0722.250.911 autorizate si acreditate Haga, legalizari la ambasade, vizari acte
studii, experienta 15 ani, traducatori profe-
88. Edi Total Vidanjare si desfun- georgearmasu@yahoo.com din domenii diverse. Pre-
dare canalizare. Interventii sionisti, preturi minime. (0723.795.265
urgente in Bucuresti si Ilfov, 122. Firma de constructii executam orice gatim periodic oferte si office@real-translations.ro
(0724.370.975/ 0752.444.520 tip de lucrari (constructii case la rosu sau la pachete de cursuri, pre-
office_total@yahoo.com cheie canalizari, alimentari cu apa, dru- turi reduse, plata in rate
89. Efectuez poze ceramica, alb
muri, hale industriale, renovari). Avem
ingineri specialisti.www.constructii-reno- si inscrieri online! 520 L; Evenimente,
negru/color, sculptez pe cruci, placi, ori- vari-consolidari-case.ro (0720.805.964 (021.315.20.20/
unde in tara; (0720.294.432
90. Electrician acord asistenta tehnica si
ranadaconstruct@gmail.com 0744.660.448
contact@bestcor.ro
petreceri
123. Firma de securitate si detectivi, GMD
executie instalatii electrice, case, vile, Security cu sediul in Germania, ofera ser-
apartamente, schimbat instalatii(cupru), vicii de depistare, gasire si urmarire a cli- 9. Cursuri calificare peste 100 1. Accesorii de petrecere, cele mai
reparatii, modificari, montaj tablouri elec- entilor. Detalii la tel. sau mail: meserii, alimentatie, turism, con- vesele si creative articole si acce-
trice, corpuri de iluminat, prize. Calitate, (00491727871509 L.ana1@aol.com structii, auto, infrumusetare, SSM, sorii de petrecere: farfurii, pahare,
seriozitate, (0723.022.738/ 0723.022.738 PSI, Anre, certificate Ministerul servetele, coifuri, trompete,
instalatii_electrice70@yahoo.ro 124. Foraje si puturi ieftine, executam Muncii. Cursuri ISCIR: stivuitorist, baloane, decoratiuni, lampioane,
reparatii puturi, piloni de sustinere, lucrari fochist, macaragiu, masinist pod, artificii, confetti, lumanari party
91. Electrician 24/24, schimb, montez, operator GPL, imbuteliator, prelun- (0758.222.203 office@accesori-
repar: instalatii electrice, tablouri electrice, de mentenanta, puturi absorbante, foraje gire autorizatii;
de epuizment, denisipari, intretinere puturi idepetrecere.ro
sigurante, prize, intrerupatoare, lustre, www.fundatiaapt.ro;
aplice cu senzor, etc. Pentru mai multe si foraje orizontal (0769.474.365 (0784.238.728/ 0744.437.105 fun- 2. Avenue Business Lunch, pentru
detalii la telefon, factura, chitanta, garantie; 125. Garduri metalice construim garduri datiaaptbucuresti@yahoo.com un pranz cu stil, 19 Lei trei feluri
50 L; (0768.604.223 de mancare incluse. Avenue Busi-
si porti metalice, terase, copertine, 10. Cursuri calificare-formare profesion-
balustrade, scari interioare si exterioare, ness Lunch isi primeste oaspetii
92. Electrician autorizat schimb tablouri ala. Asociatia Bucharest Business de luni pana vineri, intre orele
electrice, repar lumina, prize, lustre; diverse structuri metalice. 100 L; School.Cursuri alimentatie publica, con-
(0722.768.555 11.00 15.30, pe Sos. Pipera 46-48
(0762.356.999 structii, servicii si notiuni fundamentale de 19 L; (0724.322.189/
igiena. Asociatia BBS este o organizatie 0724.247.163 office@ballroomsby-
93. Electrician autorizat Bucuresti 126. Glet, 6 L/mp, lavabil 5 L/mp, ten- nonprofit, neguvernamentala, apolitica,
electrician autorizat ANRE. Cu cuiala 10 L/mp, faianta, gresie, 25 L/mp; independenta fata de orice institutie. bamboo.ro
peste 20 ani de experienta in tara (0724.641.540 (0723.631.967/ 0765.276.239 asoci- 3. Formatia WOW Band, Cu Forma-
si strainatate, ofer servicii de cali- atiebbs@yahoo.com tia WOW Band va puteti bucura, la
tate tuturor clientilor mei, garantie 127. HandyMan servicii de curate-
si factura, (0740.983.312 nie, compania ofera servicii profe- petrecerea dumneavoastra, de un
sionale de curatenie, in diverse
11.Cursuri domeniul finan- repertoriu vast incepand de la
94. Electrician autorizat Bucuresti exe- locatii (locuinte, centre comer- ciar, piata de capital muzica ambientala, cafe concert,
cut: inlocuiri de tablouri electrice, montari ciale, hale industriale etc.) detalii atribut fundamental: for- muzica usoara, cover-uri, pana la
de lustre, aplice, plafoniere, pe www. handy-man.ro autenticul folclor. (0769.630.501
(0722.761.703 orsicristi@gmail.com (0751.223.388
marea si perfectionarea contact@wowband.ro
profesionala in domeniul
4. Fotograf videograf nunta botez eveni-
95. Electrician autorizat execut lucrari 128. HIDROIZOLATII LICHIDE cu CAU- pietei de capital, fiind mente. Experienta in domeniu 6 ani. Cele
complete: tablouri, instalatii noi pe cupru, la CIUC ACRILIC executate la hale, blocuri,
case, vile, apartamente, montat contoare terase, depozite, fundatii, acoperisuri, rez- atestat de catre CNVM mai flexibile preturi. Preturi de la 1400 lei.
pasante, impamantari, prezint garantie. ervoare, piscine, poduri, parcari, statii (ASF) ca organism de pre- Deplasari in toata tara. Detalii la telefon
Adrian; (0720.137.382 peco, in Bucuresti si, pentru suprafete gatire profesionala pen- 1.400 L; (0721.034.438
minim 300mp, in toata tara. 1 L; Alex.icleanu@gmail.com
96. Electrician reparatii si montaj, (0726.339.894 contact@stadicon.ro tru specialistii in dome-
tablouri electrice, corpuri de ilumi- niu (021.327.11.80 5. Machiaj mireasa, Alexandra
nat, reparatii instalatii electrice, 129. HIDROIZOLATII, execut lucrari de Rîpeanu Make-up Artist make-up
reparatii tablouri electrice hidroizolatii cu membrane bituminoase pro-
office@cpf-millenium.ro artist cu experienta, specialist in
etc.Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 L; fesionale pentru terase de bloc, hale, fun- corectie si remodelare sprancene,
(0761.659.194/ 0740.983.312 12. Cursuri operator calculator. Cursuri ofer servicii profesionale de
datii, balcoane, garaje etc, execut si de perfectionare intensive avizate Minis- machiaj pentru mirese/nunti,
97. Evacuez mobila, moloz, pamant,
reparatii: inlocuire guri de scurgere aera- terul Muncii si Educatiei: Operator calcula- evenimente, petreceri, sedinte
electrocasnice nefolosibile, asiguram toare, seriozitate (0740.075.174 tor electronic si retele; contabilitate primara foto, ocazii speciale. 250 L;
oameni la incarcat la cererea clientului; cu utilizarea calculatorului; contabilitate (0755.298.971
130. Instalatii mecanica si tapiterie financiara, (0724.772.425/ 0770.434.606
(0720.294.432 de scena. Amenajari sali de spec- catrinelv@gmail.com
office@cursuri-picon.ro
98. Execut confectii metalice, lucrari de
tacole, proiectare, executie si
montaj instalatii de scena pentru 13. Cursuri Profesionale Stilist Protezist 6. Pachete pentru nunta,
confectii metalice de orice fel: scari,
balustrade, garduri, buncare, etc.; teatre, tapiterie de scena, Unghii Alege sa fii un adevarat stilist de aranjamente florale natu-
(0738.584.939 (021.434.95.24/ 0722.458.475 169. S.C. Irbis Guard GruP S.R.L 183. Termopane, Tamplarie Alu-
unghii participand la cursurile Issa Nails rale si artificiale in regim
prothalia@yahoo.com 148. Mester, designer execut lucrari Academy. Acceseaza www.issa-
apart., magazine mester cu experienta si este flexibila la cererea de servicii miniu / PVC productie si montaj de nails.ro/cursuri pentru promotiile la Cur- de vanzare si chirie, ves-
99. Execut constructii cripte, borduri, sap- cunostinte de design renovez, decorez tamplarie pvc sau aluminiu cu
aturi gropi- inmormantari, mozaic, marmu- 131. Instalator autorizat execut instalatii de paza si protectie existenta pe surile de Specializare & Perfectionare. timentatii si accesorii
sanitare, termice, ofer factura, garantie. apart. si magazine. lucrez si in constructii. piata, avand posibilitatea de a sat- geam termoizolant geam ter- (0747.819.938 academy@issa-nails.ro
ra, granit cruci si sculptez pe placi de mar- execut lucrari de gresie, faianta, marmura, mopan ).Usa de garaj tip rulou, nunta si botez, invitatii,
mura oriunde in tara; (0720.294.432 (0720.177.760 isface necesitatile clientilor. numai 297 euro + tva, preturi de
laminat. vopsit, gips carton, seminee, pia- 14. FEG Education organizeaza cur- decoratiuni si cadouri
132. Instalator bun si ieftin. tra (0760.963.922 ramona1@ymail.com (0769.077.195 producator www.authentique.ro; suri de formare in toate domeniile
100. Execut decopertare, faianta, gresie, office@irbisguardgrup.ro www.usa-garaj.com (0720.604.178
parchet, demolari ziduri, evacuam molozul, (0775.603.830 wenemil3@yahoo.com (0733.711.111/ 0732.557.799
care au cautare pe piata fortei de
mobila, electrocasnice, preturi acceptabile, 149. Mobinstal Romania produse case
170. Securitate evenimente, o sec- office@rulouriexterioare.eu
munca, interna si europeana. Cur- bibanu888@yahoo.com
demolam case batranesti, oriunde in tara; Instalator execut
133. de lemn, case de vacanta, kituri case, suri de calificare: electrician,
(0720.294.432 amenajare teren de fotbal si tenis. Gasiti tiune importanta in activitatea de sudor, instalator, coafor, cosmeti- 7. Pipera Vila de lux de inchiriat pentru
instalatii tehnico - san- mai multe modele de case lemn pe paza si securitate este reprezenta-
184. Tigla metalica Plannja Suedia, cian, bucatar, ospatar etc. Cursuri evenimente, petreceri private, house party,
itare, montaj centrale ter- www.mobinstal.ro (0730.030.380 tabla de faltuit Extramaleabila 0.6 de specializare: tehnician ener-
101. Execut gresie, faianta, rigips, izolatii, ta de asigurarea securitatii pentru mm, profile industriale, jgheaburi onomastici, nunti. Vila dispune de club
oferte@mobinstal.ro getician/electrician, contabil, jacuzzy, sauna, bar, biliard, dormitoare.
polistiren, carton, tapet, parchet; mice, preturi avantajoase activitatile sociale precum con- inclusiv jgheaburi dreptunghiulare inspector resurse umane etc. Mai multe detalii la telefon, 399 {;
(0720.347.831 (07961977715 certele, spectacolele, targurile si si burlane, accesorii pentru Sediu din Bucuresti, Str Caderea
150. Monitorizare si interventie (0784.668.383
Irbis Guard Grup ofera servicii de expozitiile, meciurile. acoperis, ferestre de mansarda Bastiliei nr 58, lateral, in spate la
102. Execut lucrari case, garsoniere, (0727.773.255/ 0745.181.239 luxurymansionpaty@gmail.com
apartamente la cheie. Gresie, faianta, 134. Instalator ?i electrician / monitorizare si interventie rapida (0786.189.306 ASE. www.feg.ro; (0756.876.091
carotare ?i demolare echipa for- pentru apartamente, case, vile, vitenconstruct@yahoo.com 8. Restaurant Liviu Rebreanu Bucuresti
zugraveala, parchet, decorativa, placari office@irbisguardgrup.ro 15. Gradinita Yannis & Yasmine
exterior, tapet; (0768.923.422 mata din instalator si electrician spatii comerciale, santiere si alte Preparate calde, Garnituri, Minuturi,
cu experienta de peste 18 ani exe- 185. Zugrav cu experienta execut zugrav- nivel 1: 3 - 5 ani; nivel 2: 5 - 6 ani.
tipuri obiective de interes pentru Service centrale ter-
171. eli lavabile, glet, rigips, tavane false, case- Ciorbe,Pizza, Desert, Gratar, Salate; Peste
103. Execut lucrari la inaltime, reparatii cutam, reparam si modificam beneficiari. (0786.189.306 Oferim optionale de: pian, limba 20 tipuri de bauturi in colectia noastra.
tate, etc. Asigur calitate, seriozitate; engleza, limba germana, dans,
acoperis inlocuit cu tabla, cupru, titan, zinc, instalatii termice, electrice si san- office@irbisguardgrup.ro mice de peste 20 ani, (0723.054.182 atelier de creatie. Ne gasiti in inc- Peste 2000 clienti multumiti. Organizam
lindab, acoperis biserici si monumente itare la un pret convenabil si intr-
echipa noastra de profe- inta Centrului Comercial Sun Plaza nunti si botezuri (0788.221.270
istorice, vopsit si dulgherie; un timp foarte scurt. 100 L; 151. Montam absolut orice fel de stanici@titannet.ro
(0727.356.330 georgescuionut-
186. Zugrav particular, efectuez lucrari de (031.426.00.04/ 0744.544.178
(0755.250.719 tigla metalica si din tabla zincata, sionisti executa operatiu- calitate si avantajos. Sunati la tel:
sorin@yahoo.com mansarde, izolatii, ghene de gunoi (0729.658.439 16. Gradinta FEG Bucuresti face 9. Toalete mobile de lux, nunti, botezuri,
104. Execut mobilier din pal melaminat la si mici reparatii. Gheorghe ni de service pentru cen- inscrieri pentru program de week- evenimente inchiriem toalete mobile de lux
comanda dupa gustul, spatiul si buzunarul 135. Instalator accesibil montez obiecte (0737.298.319 trale termice - punere in 187. Zugrav serios Berceni execut toate end si vacante! Predare in limbi in Bucuresti si in toate judetele Romaniei;
dumneavoastra (0721.878.231 sanitare, cabine dus, cazi, calorifere, chiu- tipurile de amenajari si constructii la preturi straine (engleza, franceza, ger- 300 {; (0727.374.440/ 0721.780.178
vete, baterii, robineti, wc+rezervor, boilere, 152. Montator mobila Bucuresti, demon- functiune (PiF), avantajoase, 5 L; (0761.503.515/ mana)Cursuri calificare: infir- comenziweb@tsgroup.ro
105. Execut reparatii felinare, lumanari, masini de spalat, desfundari, remediere
punem geamuri, vopsesc grilaje, cruci, fier tevi sparte, mici reparatii etc., seriozitate.
tez si montez orice model de mobila, ieftin intretinere, verificari 0761.503.515 vladsandel29@gmail.com miera, operator calculator, coafu-
10. Villa party, house party, jacuzzi, club
si dupa sau fara schita, sector 1, 2, 3, 4, 5, ra, frizerie, cosmetica, asistent
la vanzare, oriunde in tara; (0768.734.210 6, Paul, 50 L; (0735.512.196 tehnice in utilizare (VTP) 188. Zugrav, faiantar, instalatii sanitare, asistent social nivel mediu, tehni- Luxury villa for rent for events: private par-
(0720.294.432 (0749.143.939/ executa meserias, calitate, seriozitate, pre- cian maseur, ospatar (chelner), ties, house party, weddings, baptisms,
136. Instalator accesibil autorizat, 153. Montez mobila de orice tip bucatarii, turi negociabile, exclus intermediari, bucatar, barman, cofetar - patiser, team building, meetings, filming, photo
106. Execut sapaturi gropi, inmormantari, aragazuri, apomentre, centrale termice, 021.456.73.73 progra- meetings, pool party, contact, 399 {;
cavouri, apa, haznale, santuri, gaze si
dormitoare, livinguri, la domiciliul clientului; (0761.933.313 vanzator, tipograf, instalator,
calorifere, robineti, baterii wc+bazin, (0774.925.355/ 0767.374.131 mari@avis-ctservice.ro meserii constructii (+40784668383/ +40784668383 luxury-
orice fel de sapaturi, oriunde in tara; obiecte sanitare, intalatii gaze,detectoare 189. Zugrav, glet 10 L, lavabil 5 L, sapa (021.311.10.54/ 0788.424.314 mansionpaty@gmail.com
(0720.294.432 gaz (0766.257.867 154. Montez, raschetez si paluxez par- 10 L, tencuieli 10 L, rigips 15 L, parchet,
chet classic si laminat, mester cu multa 172. Servicii de administrare imo- faianta/ gresie 25 L, tinci 7 L, apartament la 17. Invatamant la distanta (fara
107. Execut servicii funerare, transport bile, oferim servicii de adminis-
137. Instalator accesibil, experienta. (0720.565.423 gata 1.500 Euro. Glafuri, curatat, polistiren; frecventa la distanta prin core-
funerar, imbalsamari, constatari deces,
sapaturi gropi, la preturi mici, oriunde in non-stop execut: insta- 155. Muncitori calificati cu experienta
trare si mentenanta tehnica pen-
tru imobile medicale (policlinici,
(0724.691.262 spondenta).Au inceput inscrierile
pentru anul universitar 2017-2018. Îngrijire personalå,
tara; (0720.294.432 latii sanitare- termice: pentru finisaje interioare, montat gresie, 190. Zugrav, particular, efectuez lucrari Invatamant la distanta FFDC. Fac-
spitale, laboratoare), de birouri,
108. Executam construim case, vile, la
rosu si/ sau la cheie, renovari, finisari,
apometre, boilere, cen- faianta, rigips. Firma de constructii, salariul
porneste de la 1800-3000. Toate detaliile
rezidentiale, centre comerciale.
(0720.050.060 office@adminis-
de foarte buna calitate, preturi avanta-
joase, seriozitate, calitate; (0720.972.538
ultati: stiinte economice, contabil-
tate, drept, taxa scolara 330 E/an. sånåtate
placari, etc, preturi promotionale;
trale- calofiere, cazi, chi- se discuta la interviu (0767.880.590 330 {; (021.210.53.57/
uvete, WC+rezervor; tevi trare-cladire.ro 191. Zugrav, zidar, faiantar execut lucrari, 021.210.53.58 ara@ffdc.ro
(0721.878.231 mester cu experienta, seriozitate; 1. Asistenta medical asistenta
sparte, robineti, desfun- 156. Parchetar montez, raschetez, medical pentru camin de batrani
paluxez parchet. Masina cu aspirator. Pre- 173. Servicii de curatenie in: (0727.251.833/ 0728.412.787 18. Limba franceza orice nivel, conversa-
109. Executam avantajos zidarie, ten-
dari scurgeri, sifoane, tie, pregatire bac, universitate, traduceri, la Domnesti (Ilfov). (0722.462.671
cuieli, gleturi, rigips, polistiren, zugraveli, turi minime. (0724.608.136 apartamente, case, scari de bloc,
domiciliu; (0725.049.816
192. Zugraveli - vopsitorii, lavabil,
pavele, parchet, sapa, faianta, gresie, ren- coloane; (0724.600.234/ amenajari.interioare80@yahoo.com firme, banci, cladire birouri, spatii parchet raschetat-lacuit, laminat, 2. Asociatia Crestina Sf. Gheorghe
ovari, consolidari, demolari, case la cheie; 0769.856.694 comerciale, lucram in tot gresie, faianta, instalatii sanitare- 19. Matematica Profesor, sedinte indi- si Sf. Dumitru camin particular
(0755.125.452 157. Parchetar, experienta 25 ani, mon- Bucuresti-ul, pentru mai multe pentru batrani si bolnavi de
tez parchet laminat clasic, stratificat, electrice; (0727.957.787 viduale, domiciliul elevului, succesul garan-
detalii la telefon; (0768.604.223 tat, programa Ministerului Invatamantului, Alzheimer, Centrul Balotesti &
110. Executam case de lemn, zero 138. Instalator autorizat, reparatii parchet, sfaturi cumparare, ajutor Baneasa, cladiri modern utilate su
193. Zugraveli, amenajari meserias reusita sigura, preturi negociabile, 1 L;
energie, producem un sistem de non-stop execut: insta- transport; (0762.271.242 174. Servicii de curatenie de la A-Z, serios efectuez lucrari: zugraveli, (0761.929.678 mobilate, asistenta medicala, per-
constructii din lemn si metal sub sonal calificat care va ofera ingri-
brandul Caze. Caze este un sistem latii sanitare- termice: 158. Parchetar, montez, raschetez, echipa profesionala, preturi mici. faianta, gresie, (fara bai), parchet matematicaprofesor@yahoo.co.uk
jire 24/24 (0721.900.100/
pentru constructiile independente apometre, cazi, chiuvete, Dupa constructor, intretinere, gen- laminat, tencuieli reparatii, fin-
paluxez masina cu aspirator, preturi min- isaje, amenajari, glafuri, etc. Rog 20. Matematica si fizica orice nivel, eval- 0722.223.166
energetic, zero energie Caze=case WC+rezervor, robineti, ime; (0731.896.182/ 0765.718.690 erala, 100 L; (0785.418.778 seriozitate, 5 L; (0773.328.982/ uare nationala, admitere facultate, contact@camin-particular.ro
zero energie. (0361.428.093/ 0773.328.982 bacalaureat, si la domiciliul elevului, 50
0729.055.700 socri@socri.ro baterii, tevi sparte, des- 159. Parchetar, montez, raschetez orice 175. Servicii de paza si protectie fastbrain62@yahoo.com ron/2 ore. 50 L; (0769.390.864 3. Bone si menajere Bucuresti si
111. Executam constructii case, vile, la
fundari sifoane sucrgere, tip de parchet, dusumele, usi, scari interior, eficiente prin recrutare, training si zona de Nord avem ceea ce va
subsol-coloane - canal; zugraveli; (0720.551.903 controlincredere, responsabilitate, 21. Matematica si romana, eminent pro- doriti. Echipa bona- menajera-
rosu sau la cheie, placat polistiren, ten- fesor si pedagog meditez cu mare eficienta Baneasa se ocupa de selectia, ini-
cuieli, decorative, pret neg.;
(0767.182.049
(0733.722.294/
0724.427.666
160. Personal curatenie birouri -
menajere- post fix Personal
beneficii, clienti, implicare, securi-
tate. (0769.077.195/ Cursuri, medita¡ii, clasele IV-XII la domiciliul elevului. Pret
negociabil (0730.206.104
tierea si plasarea unei bone sau
menajere in zona de Nord
curatenie birouri Bucuresti (firma 031.437.09.08 office@irbisguard- (Baneasa, Otopeni, Pipera,
112. Executam foraje puturi apa -
Ananova Bucuresti. Foraj de mica si medie
adancime, denisipari, intretineri puturi,
139. Instalator Bucuresti Ilfov, desfundari
non-stop, 24/24 ,7/7 zile. Desfundat wc,
curatenie), zonele Aurel
Vlaicu,Baneasa. Program luni-
grup.ro
¿coli, traduceri 22. Matematica, info, fizica. Inten-
siv, recuperari, sinteze. Subiecte
testari/ examene sistematic. Expe-
Balotesti, Tunari si nu numai)
(0721.750.857/ 0764.884.393
office@bona-menajera-baneasa.ro
canale, tevi, reparatii si montaj sanitare, vineri, posturi fixe. Contract 176. Servicii de protectie si paza
curatare puturi, foraje puturi adancime apa munca, salariu bun, bonuri rienta. Engleza computationala,
potabila, apa menajera, alimentare cu apa, centrale, panouri solare, hidrofoare. Exe- Irbis Guard Grup furnizeaza ser- 1. Centrul de Formare Profesionala practica. (0726.803.036 4. Cabinet stomatologic, Dynamic
cutam si brasamnete de apa si canal 12 masa,decontare transport. vicii de protectie si paza pentru Eurodeal Cursuri de calificare
foraje apa, foraje fantani. Oferim garantie, Tel;021.252.3180 (021.252.31.80 Dental Drumul Taberei: ofera ser-
100 L; (0749.093.200/ 0763.778.789 L; (0771.431.836 instalabc@yahoo.com toate categoriile de obiective, autorizate in urmatoarele meserii 23. Meditatie Sahaj in Bucuresti. Va invi- vicii complete stomatologice, la
ananova.company@gmail.com bunuri si valori, cu agenti de paza barman, bucatar, vanzator, inspec- tam la cursuri saptamanale gratuite pentru cel mai inalt nivel profesional:
140. Instalator sanitar centrale termice, Placari polistiren, ten-
161.
atestati, instruiti, specializati pen- tor resurse umane, instalator, vorbitori de limba engleza si romana, stu- implantologie, parodontologie, pro-
113. Executam lucrari de constructii hidrofoare, boiler, incalzire pardoseala, cuieli, gleturi, zugraveli, tru astfel de activitati.
lucrator in comert, operator calcu- denti la Eduation Point - str. Mendeleev nr. tetica, endodontie, ortodontie,
montaj tigla metalica, jgheaburi, burlane, incarcari freon, montaj aer conditionat, lator, ospatar, igiena, prim ajutor, 7-15, sector 1. Cursurile se vor tine in zilele ocluzologie, gutiere anti sforait.
aticuri, dulgherie, mansardari; instalatii electrice. (0728.633.409/ vopsit, decorativa, si mici (0786.189.306 office@irbisguard- (021.255.52.71 de: 26 aprilie ora 19-21; 4, 9, 16, 23, 30 (0722.426.543/ 021.726.64.41
(0725.763.783 0771.722.890 reparatii; (0738.169.082 grup.ro eurodeal33@hotmail.com mai 2018 de la 18.30-20.30; dayanast@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
4 18 aprilie 2018

PRESTÅRI SERVICII 4
5. Camin batrani Floriana House 26. Pat electric cu telecomanda Bock Ger- 29. Ananda Studio Masaj, atingerea este 64. Bruneta ofer masaj de relaxare, body 96. Dessiree Masaj, masajul erotic oferit 128. Excess Massage va invita sa va 159. Luna Massage. O oaza de placere si
oferim conditii de cazare preferate mania, cumparat si nefolosit, cu saltea nor- o modalitate de explorare a trupului, de masaj, prin diverse tehnici ale masajului. de tinerele noastre maseuze este unul din- relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur relaxare te asteptam seara de seara in
de toti batrani, varstnici care mala si saltea antiescara, scaun cu roti savoare tot mai profunda asenzualitatii Zona Dristor, locatie discreta, 50 L; tre primele si simplele mijloace descoperite si discret. Salonul nostru va ofera o gama salonul nostru pentru o sedinta de masaj
doresc sa petreaca timpul intr-un nou nefolosit, toate la pretul de 4.200 lei. Ananda Studio Masaj /Splaiul Unirii, 130 (0763.978.947 pentru alinarea suferintelor, rasfatarea variata a serviciilor de masaj: relaxare, ter- speciala. La noi te vei simtii cu adevart
mediu linistit, curat si sa fie tratati Pretul de achizitie 5700 lei 850 {; L; (021.322.80.79/ 0723.408.191 trupului si a sufletului intr-o ambianta inci- apeutic, body, erotic. 120 L; bine. Fete, dulci, frumoase, cu experienta.
cu respect de personalul calificat. (0729.101.123 valeriu@valeriustancu.ro 65. Bruneta ofer masaj terapeutic de tanta 120 L; (0732.545.457/ (0763.369.660 Bar, Jacuzzy, Parcare, curatenie, discretie,
(0723.786.244/ 0767.906.264 30. Anca, te invit in locatia mea discreta si relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba 0769.850.950 150 L; (0722.877.223
b72agf@yahoo.com 27. Tratamente stomatologice pro- centrala pentru un masaj de relaxare com- Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun 129. Excess Massage, simte atingerile
fesioniste -Tratamente ORTODON- binat cu erotic si alte fantezii, 100 L; simt. Rog seriozitate. 300 L; 97. Dessiree Masaj, alege calitatea patimase ale tinerelor noastre maseuze in 160. Maria, 38, 172, 64, doamna matura,
6. Camin de batrani Bucuresti, TICE de calitate;-Tratamente (0785.740.507 (0722.705.148 masajului de relaxare facut de fete profe- timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile frumoasa si licentiata in arta masajului,
Acasa la Bunici: ingrijire, asisten- endodontice la MICROSCOP;-Inter- sioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambi- prin tehnici specifice care apartin tainelor ofer masaj de relaxare si terapeutic dom-
ta medicala si recuperare zilnica. ventii CHIRURGICALE complexe: 31. Anda Te invit la mine pentru o ora de 66. Bruneta reala, selectiva 31 de ani, ent de vis. Te asteptam intr-o locatie curata erotice ale masajului, oferindu-ti ceva unic. nilor manierati; 300 L; (0762.041.704
Se afla intre parcurile Carol si inserare de implanturi care necesi- relaxare prin tehnicile masajului erotic si ofer masaj de relaxare intr-un ambient si discreta, unde vei mai reveni. Strada 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084
Tineretului. O oaza de 700 mp de ta sau nu aditii osoase;- Servicii terapeutic intr-o locatie de lux centrala, deosebit domnilor pretentiosi care apreci- Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ massage.excess@yahoo.com 161. Masaj Andra 21 de ani, tanara, fru-
verdeata in centrul Bucurestiului, protetice (0744.549.003/ 100 L; (0767.628.994 aza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. 0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com moasa si satisfacatoare, ofer masaj de
(0724.384.753 031.109.52.91 prelipceanda- Zona centrala, 200 L; (0721.383.385 130. Fantasy Masaj Fiecare sambata relaxare doar la tine sau hotel, poze %100
office@caminul-acasa-la-bunici.ro ciana@yahoo.com 32. Andra, doamna serioasa si educata 98. Diana masaj massage visit hotel or este speciala la Fantasy. Te asteptam cu reale. Cer si ofer seriozitate. Pentru mai
ofer masaj de relaxare d.lor genero?i si 67. Bruneta, 29 de ani, comunicativa si your apartment Diana, nice to meet you. I pret mai bun la un masaj erotic de calitate. multe detalii la telefon. (0738.590.092
7. Camin de batrani Bunica Ecateri- 28. Unghii cu gel toate noutatile in manierati la domiciliul meu. Cer si ofer dis- cu bune maniere, fac o invitatie domnilor am brunette, senzual and I can make you
na, servicii cazare; servicii med- materie de unghii Yly stilist protejist real- cretie si igiena. Mai multe detalii la tel. pretentiosi pentru a petrece o ora de masaj Locatie noua, discreta si amenajata cu
a very good massage. My meticulous eye gust in Calea Floreasca. www.fantasy- 162. Masaj blonda , ofer masaj de calitate
icale 24/24, servicii medicale asig- izez: constructie gel, intretinere gel, gel pe locuiesc singura 200 L; (0727.027.598 relaxare alaturi de mine intr-o locatie de for detail ensures each encounter is tai-
urate, nutritie personalizata; ser- unghia naturala, manichiura semiperma- lux. P-ta Alba Iulia, 200 L; lored to your innermost desires. Relax masaj.ro, 100 L; (0731.959.382 fantasy- domnilor seriosi si cu bun simt. Alba Iulia,
masaj@yahoo.com 80 L; (0764.390.216
vicii speciale de ingrijire person- nenta, french, tips, pictura, pedichiurapre- 33. Andra, Magheru bruneta siliconata, (0734.898.782 massage, erotic. 300 L; (0766.698.140
ala, consiliere psihologica turi fara concurenta, dotari noi poze reale, confirm cu tatuajele, ofer masaj diana2018diana@yahoo.com 163. Masaj Blonda draguta, finuta te
(0722.612.915 131. Favorit, roscata stilata, 35 de ani,
(0732.011.302 de relaxare si erotic !mai multe detali la 68. Bruneta, inalta, frumoasa, poze
ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor astept la mine pentru un masaj de calitate,
constantimob@yahoo.com telefon 100 L; (0799.055.923 reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca 99. Diana massage, masaj, visit hotel or 100 L; (0764.390.216
8. Camin de batrani Martha, curte doresti cateva clipe de masaj de relaxare your apartment, Diana, senzual lady, discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o
1.800 mp, gradina amenajata cu 34. Andreea 38 Doamna matura, vino la mine si lasa-te invaluit de arta brunette, slim , elegant and expert in mas- garsoniera, am 63 kg, 1.68 m, mai multe
164. Masaj Blonda finuta si draguta te
foisor, terasa, pomi fructiferi,
cladire 800 mp p+2, camere cu 2 Masaj draguta, licentiata ofer masaj de relaxare si
reflexogen, 200 L; (0733.301.362
masajului, te vei simti revigorat, zona
Zepter 50 L; (0774.929.887
sage make you feel your senses , gentle.
Hotel visit only or visit at your apartment.
detalii la tel., este loc de parcare. 60 L;
(0731.784.820 asteapta la ea pentru un masaj de calitate.
Igena si discretie maxima. Rond Alba Iulia,
si 3 paturi, living capacitate 50 Call for details. 300 L; (0766.698.140 132. Favorit, satena stilata, 35 de ani, 100 L; (0764.390.216
locuri, cabinet medical, spalatorie, 1. Abandoneaza-ti cautarile. Masajul 35. Andreea, 29 ani, ofer masaj terapeu- 69. Bruneta, reala, selectiva, 28 de ani, diana2018diana@yahoo.com
bucatarie complet utilata. erotic oferit de tinerele noastre maseuze tic de relaxare, locatie de lux, zona Piata ofer masaj de relaxare intr-un ambient ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor
Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o 165. Masaj Buna, sunt noua in domeniu
(0745.766.173/ 0769.242.873 este unul dintre primele si simplele deosebit domnilor pretentiosi care apreci- 100. Diana, 35 ani, singura bruneta finuta, dar cu destula experienta pentru a-ti oferi
mateielena2005@yahoo.com mijloace descoperite pentru alinarea sufer- bun simt. Rog seriozitate 300 L; aza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. dulce si discreta, atenta la dorintele tale, garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe
(0721.956.329 Zona centrala, p-ta Alba Iulia, 300 L; detalii la tel., este loc de parcare 60 L; un masaj de relaxare asa cum iti doresti,
intelor, rasfatarea trupului si a sufletului ofer masaj de relaxare totala super cali- plus alte mici fantezii care sa te conduca
9. Camin varstnici ofera ingrijire intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0722.705.364 tate, zona Piata Munci Decebal, 100 L; (0731.784.820
36. Andreea, miniona matura selectiva, pe culmile extazului, 100 L;
permanenta, servicii de calitate (0728.702.675/ 0728.702.675 ofer masaj de relaxare det suplimentare la (0769.857.366 (0755.948.888
intr-un mediu civilizat cu rezultate massage.excess@yahoo.com 70. Buna sunt Sonya sunt o persoana 133. Fete noi, locatie lux, simte atingerile
foarte bune. Asistente, medic fam- tel, zona Unirii Horoscop, 120 L; serioasa, curata si cu bun simt, am ace- 101. Diana, best massage, masaj, visit patimase ale tinerelor noastre maseuze in
ilie, med. geriatru, med. psihiatru, 2. Abate drumul tau spre o relaxare pla- (0767.823.794/ 0734.323.084 leasi pretentii de la persoanele care ma hotel or your ap Diana, brunette, slim, very timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile 166. Masaj de relaxare blonda rafinata cu
med. neurolog, kinetoterapeut, cuta cu fete profesioniste in arta masajului. viziteaza pentru a le oferi masaj de elegant and expert in massage make you doar prin tehnici specifice care apartin experienta te Invit intr-un cadru intim pen-
2.200 L; (0731.425.153 Vino sa te detasezi putin de problemele 37. Andreea, 29 ani Dristor 2, draguta si relaxare; 200 L; (0734.898.256 feel very good. Hotel visit or visit your tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti tru masaj de relaxare. 150 L;
fundatiasfantulpetru@yahoo.com cotidiene, intr-un cadru discret si curat, sit- finuta, vino sa iti ofer un masaj de calitate. apartment. Elegance and sweet. Best placere, 120 L; (0728.702.675/ (0735.870.391 arinamasaj@yahoo.com
uat intr-o vila de pe strada Baba Novac, nr Fara graba, 150 Lei /h. Mai multe detalii la 71. Casatorita, Sara, doamna matura, massage (masaj). Unirii, Arc Triumf, Victo- 0728.702.675
Casa de ingrijire pentru
10. 9i, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 telefon 60 L; (0764.093.732 doresc ceva mai mult de la viata. Nu ofer si riei. Call me. 300 L; (0766.698.140 massage.excess@yahoo.com 167. Masaj de relaxare pt domni, doamne
massage.excess@yahoo.com nu caut sex. Ador masajul. Fotografii reale, diana2018diana@yahoo.com si domnisoare Masaj profesional de
varstnici. Vechime de 38. Andreea, am revenit, sunt aici pentru zona P-ta Unirii, vila de lux. 150 L; 134. Garantez pozele, masaj total corpo- relaxare efectuat pe masa de masaj intr-o
peste 10 ani. Cauti camin 3. Ade 32 ani Ofer masaj de relaxare, a-ti face un masaj de relaxare, vreau si (0738.530.542 102. Doamna casatorita, stilata, masaj de ral, 22 de ani, ofer masaj de relaxare, aten- atmosfera placuta. Detin certificare in
zona Dristor 2, rond Baba Novac. Detalii daruiesc discretie si igiena maxima, te relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii ta la cerintele tale, fara fite, te astept la domeniu. Poze reale de la cabinet. Zona
de batrani / o clinica geri- suplimentare la telefon; 60 L; astept in locatie usor accesibila si discreta, 72. Cauti ceva inedit, am creat special la tel. (0722.966.960 domiciliul meu. Pentru mai multe detalii Bucurestii Noi, metrou iesirea Parc
atrie / azil batrani in (0736.682.267 pentru mai multe informatii nu ezita sa pentru tine un loc incantator, curat, sigur si despre serviciile mele suna-ma, Bazilescu. 75 L; (0731.093.149
suni. Titan. 80 L; (0720.649.896 discret. Salonul cu cele mai frumoase si liviu.c.georgescu@gmail.com
apropierea Bucurestiului? 4. Adina, Unirii, cu experienta in arta senzuale fete din Bucuresti te asteapta
103. Doamna 34 reala selectiva ofer (0767.827.044
Casa Snagov situata in 39. Andreea, blonda, 24 de ani, te astep masaj de relaxare si erotic zona centrala
masajului ofer masaj erotic domnilor maturi intr-o atmosfera senzuala si plina de ero- Alba-Iulia 250 L; (0732.568.575 135. Geanina blonda 29 ani, educata ofer 168. Masaj de relaxare totala la domiciliul
Ghermanesti este locul si manierati in conditii de discretie si la un masaj de relaxare si tonifiere a trupu- tism, 120 L; (0769.994.064/ meu, zona Tineretului, pentru mai multe
lui si sufletului intr-un cadru discret si curat domnilor pretentiosi masaj terapeutic.
curatenie, locatie centrala, program l-s 09- 0732.545.457 104. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg, Zona Berceni, 100 L; (0721.800.859 detalii, suna-ma 60 L; (0767.450.188
pe care si-l doreste orice 20, Unirii, 300 L; (0748.140.321/ din zona Unirii Zepter. 50 L; ofer masaj de relaxare la domiciliul meu
batran (0731.920.920 0733.709.046 (0732.260.367 73. Cauti lux si calitate, lasa-te invaluit de sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; 136. High class, massage de calitate, 169. Masaj de relaxare, 36 ani rep. Mold,
icassian@yahoo.com atingerile senzuale ale unei tinere (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com relaxare, cervical si lombar, recomandat masaj de relaxare fara graba cu o
5. Alba Iulia te astept la mine in locatie 40. Andreea, Piata Victoriei sau Universi- maseuze experta in arta masajului erotic maseuza cu experienta in arta masajului
acolo unde vei fi intampinat de o bruneta tate educata, stilata, rabdatoare, cu experi- dornica sa-ti ofere cele mai memorabile persoanelor care rafinament si bun gust,
11. Celulita, stres, oboseala. Acum aveti 105. Doamna bruneta ofer masaj de uleiuri aromatherapy, igena maxima, cen- de relaxare la domiciliul meu care se afla
pregatita de a te satisface cu un masaj de enta, ofer masaj de relaxare, intr-un cadru clipe, doar in incinta salonului Dessiree relaxare si terapeutic intr-o ambienta disc- in centrul orasului la Universitate, discretie
ocazia ca in linistea casei dvs. sa va inalta calitate, 70 L; (0733.156.117 placut, curat, discret, Piata Unirii, Universi- Masaj, 120 L; (0720.525.253 tral 300 L; (0734.013.158
relaxati, eliminati oboseala si aspectul cojii tate, Romana, (0727.035.770 reta si placuta, sunt singura, zona Dristor, si igiena cu siguranta, (0758.804.949
de portocala de pe fese, coapse si 50 L; (0763.978.947 137. Ilinka doamna matura masaj erotic si popa_popa@yahoo.com
6. Alege un masaj adevarat, de calitate, 74. Cel mai nou salon din Bucuresti daca
abdomen prin cel mai revolutionar masaj realizat de o d-na tehnician maseur, prin 41. Angela, Unirii, blonda matura, 40 de esti in cautarea unui loc de relaxare, body masaj la patru maini cu doua
anticelulitic, maderoterapia 69 L; 106. Doamna Ghica, Colentina, Obor, doamne mature dragute intr-un ambient 170. Masaj de relaxare, body, dus asistat
relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, ani, o doamna in adevaratul sens al cuvan- salonul nostru este alegerea perfecta fa-ti timp azi si ofera-ti un capriciu cu o
(0753.371.255 tului, slim, inalta 1,70 m, maseuza cu bruneta inalta cu forme, 1'72, ochii verzii, discret si placut. Valabil pentru domni
reflexo, sauna, aparate recuperare si deoarece calitatea este cuvantul care ne 78 kg, ofer masaj de relaxare si alte sur- sedinta placuta de masaj, stimulez toti porii
slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex de experienta, o fire calda, dulce, noncon- defineste. Cele mai frumoase si dulci maturi si manierati peste 35 de ani. Nu pielii tale, te vei simti in al 9-lea cer.
12. Clinica Serenity ofera servicii de cea formista. Ofer masaj d-lor discreti si gen- prize. Pt detalii suna-ma. 70 L; comunic prin sms doar telefonic 400 L;
niciun fel. 130 L; (0731.515.140 maseuze te asteapta. 120 L; (0762.901.720 Disponibila non stop. Vezi video-ul din
mai buna calitate in specialitatile: psiholog, erosi, zona P-ta Unirii. 150 L; (0720.525.253 (0730.097.283 acest anunt si apoi ma suni. 460 L;
psihoterapie, psihiatrie, sexolgie si servicii 7. Alegerea perfecta pentru un masaj (0723.735.489 desiree.masaj@yahoo.com
conexe. (0748.043.454 contact@clini- erotic. Suna acum si alege cel mai bun sweetpleasure@yahoo.com 107. Doamna matura, 51 de ani, elegan- 138. Inna, miniona, o doamna cu un car- (0721.609.296
caserenity.net ta, discreta si educata ofer masaj de acter aparte, matura, mereu aceeasi, dar
serviciu de masaj erotic din Bucuresti, 8 75. Cele mai frumoase fete si o locatie relaxare intr-un ambient placut. Zona Dris- 171. Masaj de relaxare. buna te astept la
domnisoare asteapta sa te rasfete intr-o 42. Ardeleanca tanara plinuta draguta superba sunt ingredientele pentru o ora de intotdeauna altfel, maseuza cu experienta
13. Consultatie, evaluare oaza de lux, liniste si placere din centrul comunicativa si cu bun simt, prefer per- tor non-stop, 200 L; (0752.411.698 ofer masaj terapeutic si de relaxare numai mine in locatie pentru a avea parte de un
neuitat. Daca esti in cautarea unui loc de masaj de relaxare facut pe tot corpul cu
medicala generala Con- capitalei. (0732.889.966/ 021.316.88.38 soane mature serioase pentru a fi contac- relaxare salonul nostru este alegerea ide- la domiciliul meu din zona Dorobanti,
tata pentru un masaj; (0741.645.898 108. Doamna matura, am 30 ani sani nr 3 atentie, fara graba, pentru mai multe infor-
ala. Cu siguranta nu vei regreta 150 L; bruneta cu parul lung te astept in locatia (0757.266.841 matii suna-ma, 70 L; (0768.951.486
sultatie si evaluare med- 8. Alex, maseur terapeut ofer masaj de (0765.533.828/ 0731.728.813 mea luxoasa pentru ati oferi un masaj
icala generala, psihiatri- relaxare, body massage, general si corp la 43. Artemis Masaj Bucuresti Salon de 139. Intra in povestea Amazonia, Piata
corp. Te simti obosita, singura, stresata, masaj erotic Artemis Masaj te invita in relaxant pentru toti domni care stiu sa 172. Masaj delicios Vip Obsession Mas-
ca si psihologica, testare 76. Cele mai rare si exotice tehnici de aleaga experienta si bunul simt, 50 L; Victorie, daca doresti ceva diferit ai ajuns sage te invita sa petreci momente memo-
simti ca nu ti se ofera atentie si ai nevoie lumea placerilor !!! www.masajclub.ro masaj, cu clavicula, cu sanii, fesele, unde trebuie, la Amazonia nu ai parte doar
rapida a drogurilor in de relaxare si validare. Atat la domiciliu si (0727.861.111 (0725.397.305 rabile in salonul nostru de masaj de lux.
abdomenul maseuzei. Discretie, fru- de un masaj, la Amazonia ai parte de o Avem cel mai delicios masaj senzual.
urina, testare HIV/SIDA, hotel, cat si la mine, zona Victoriei, 99 L;
44. Atingeri pasionale. Masajul erotic
musete, senzualitate si mult erotism le 109. Doamna matura, am revenit, am 50 aventura; 170 L; (0741.741.529 Locatia Piata Unirii. Galeria foto cu modele
(0772.734.011 puteti gasi la 10 incitante domnisoare
asistenta si administrare oferit de tinerele noastre maseuze este maseuze. Garantam satisfactia. 150 L;
de ani, sunt singura, plinuta si te astept la
140. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa-te o gasiti, 200 L; (0755.141.868/
unul dintre primele si simplele mijloace un masaj menit sa-ti relaxeze tot corpul. 0733.533.422 contact@vip-obsession.ro
tratament substitutiv. 9. Alex, tanar, atent, curat, epilat, nefuma-
descoperite pentru alinarea suferintelor, (0720.335.522 Piata Romana; 50 L; (0738.268.040 purtat intr-o lume a placerilor erotice, inva-
tor 38 ani, 1.75 m, 75 kg, ofer masaj, data de muzica relaxanta, alaturi de tinere
(0747.896.161/ doamnelor, cuplurilor generoase, locatie rasfatarea trupului si a sufletului intr-o 77. Central best Universitate. Daca anun- 173. Masaj delicios. Vip Obsession Mas-
ambianta incitanta, 120 L; 110. Doamna roscata, 40 ani, sector 3, maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neui-
0728.983.652 central lux, igiena si discretie, 100 {; tul meu ti-a atras atentia, atunci nu ezita sa masaj de relaxare la mine sau la tine. Sunt tat intr-un ambient intim si senzual. Salon
sage te invita sa petreci momente memo-
(0733.166.188 alexswing30@gmail.com (0766.238.084/ 0728.702.675 rabile in salonul nostru de masaj de lux.
amghita@yahoo.com massage.excess@yahoo.com
ma contactezi, sexy si atenta la detalii te apa si foc, alege diferenta. Try to be you. lux, fete superbe 120 L; (0766.238.084/ Avem cel mai delicios masaj senzual.
astept, sa-ti ofer cele mai bune servicii de Viva to exito. I speak english; 0728.702.675
10. Alexa noua in zona masaj de calitate masaj. Contacteaza-ma, 100 L; Locatia Piata Unirii. Galeria foto cu modele
14. Consultatii si investigatii oftal-
pt. domnii care se respecta si stiu sa apre- 45. Atingeri patimase. Bucura-te de cele (0736.848.706 nicol_pana@yahoo.com massage.excess@yahoo.com o gasiti pe site, 200 L; (0755.141.868/
mologice, camp vizual computeri- mai diversificate tipuri de masaj sub (0738.117.156/ 0727.207.118 infolam-
zat, OCT, biometrie, prescriere cieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. our@yahoo.com 111. Doamna, Matura experimentata in 141. Iti doresti tandrete si pasiune? 0733.533.422 contact@vip-obsession.ro
Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmos-
lentile de contact, laser YAG, opti- (0732.721.047 fera calda, intima si senzuala doar in loca- arta masajului te invit sa traiesti o experi- Excess massage va ofera cea mai placuta 174. Masaj Dristor, te astept la mine pen-
ca medicala; prescriere, executie, 78. Claudia Blonda reala, selectiva, 29 de enta care fiecare barbat merita sa aiba experienta de relaxare totala prin arta
tia noastra de lux, localizata pe Strada Tra- ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient tru un masaj revigorant, 100 L;
interventii chirurgicale. 11. Alexandra Drumul Taberei 93, Raul ian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ deosebit domnilor pretentiosi care apreci-
parte. Locatie centrala foarte curata. uleiuri masajului erotic, intr-o atmosfera invaluita (0784.691.818
(021.324.63.98/ 0722.225.227 Doamnei, stil si eleganta te invit la mine 0769.850.950 finela fel si momentele. 200 Ron jum de h, in mirosuri afrodisiace alaturi de trupurile
costescu_ioana@yahoo.com aza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. 300 Ron/h 300 L; (0733.844.526 senzuale ale tinerelor noastre, 120 L;
acasa sa iti ofer masaj de relaxare, cu Zona centrala, P-ta Alba Iulia, 300 L; 175. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de
uleiuri aromate, dus, aromatherapy, dis- 46. Atingeri senzuale, masaj senzual,
(0733.286.717 (0766.238.084/ 0728.702.675 cele mai diversificate tipuri de masaj sub
15. Doamna pentru ajutor famile batrani cretie si igiena max. Prog 12-02, cer si ofer atingeri delicate pentru trupul tau. Dom- 112. Doar deplasare hi ma deplasez la massage.excess@yahoo.com actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmos-
Caut doamna pentru ajutor menaj si ingri- seriozitate, 150 h/ora, 80 L; nisoare deosebite. Cadru sigur si discret. 79. Claudia blonda reala, selectiva, 29 de
tine acasa sau la hotel ofer masaj de fera calda, intima si senzuala doar in loca-
jire famile batrani, domn imobilizat la pat, (0738.191.485 Piata Romana, 300 L; (0732.889.966/ ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient relaxare pt mai multe detalii suna-ma; 300 142. Jolie te asteapta pentru un rasfat tia noastra de lux, localizata pe strada Tra-
4-8 ore/zi, de 3 ori pe saptamana, la bloc, 021.316.88.38 deosebit domnilor pretentiosi care apreci- L; (0732.445.512 brazilian, buna, numele meu este Jolie ian nr. 54, 120 L; (0720.525.253
cartier Giulesti, aproape de stadionul 12. Alexandra, blonda reala, selectiva, sunt 100% brazilianca te astept intr o
Giulesti, vis a vis de biserica. 47. Atractia zilei Doamna 33 de ani, 1.70 aza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. 113. Domenii, vila de lux, te asteptam la
24 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un Zona centrala, pta Alba-Iulia. 300 L; atmosfera discreta in cea mai deplina 176. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de
(0726.243.735 ambient deosebit domnilor pretentiosi care m, 58 kg, ofer masaj de relaxare la domicil- noi intr-o locatie de lux sa descoperi pasi- curatenie pentru a te rasfata cu un masaj
iul meu. Ofer si cer seriozitate maxima, (0738.522.914 unea masajului erotic. Impreuna vom cele mai diversificate tipuri de masaj sub
apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, dis- asa cum meriti. I speak english; 140 L; actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmos-
16. Doamne serioasa ingrijim batrani la cretie. Zona centrala, 200 L; igiena garantata. Relatii suplimentare la atinge culmile placerii intr-o ora de neuitat. (0727.646.456
domiciliu, cu experienta, exclus intern; 80. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit fera calda, intima si senzuala doar in loca-
(0726.526.916 telefon. P-ta Alba Iulia, 300 L; vreodata ca mangaierile si atingerile, ras- Suntem tot ceea ce cauti. Zona Domenii. royalplace.massage@gmail.com tia noastra de lux, localizata pe Strada Tra-
(0767.445.047/ 0731.992.429 (0725.244.208 cautcolega@yahoo.com fatul si alintul unei fete, calificata in arta 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 ian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253
13. Alexandra, de azi in Eroii Revolutiei, masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa 143. Kamy, tanara, 21 de ani, roscata cu
17. Ingrijire batrani contra donare locuin- te astept la un masaj total si de calitate. 48. Beatrice, ultimele luni de activitate, 114. Dominare, multe fantezii Un masaj ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara
ta Familie tanara, muzician si invatatoare, maseuza, reala 100%, care iti poate oferi te detasezi de micile sau marile probleme erotic combinat cu cele mai indraznete dor- 177. Masaj erotic Cotroceni, pasiune, dis-
Satena, 1.75, 55 kg, sani nr 3, 28 ani. Pro- cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ graba si fara fite, in locatia mea de lux. cretie Nirvana Massage salonul cu peste
dorim sa ingrijim o persoana in varsta pana gram 10-19. Mai multe detalii la tel; 100 L; acel masaj de relaxare de care ai nevoie inte. Te vei lasa complet pe mana unei Poze reale. Aer conditionat 100 L;
0728.702.675 10 ani vechime, va invita intr-o locatie de
la trecerea in nefiinta cu toata atentia si (0734.487.309 atunci cand vrei sa scapi de stresul acu-
massage.excess@yahoo.com femei seducatoare, al carei unic scop este (0761.049.966 lux din zona Cotroceni pentru a petrece
grija cuvenita contra donare locuinta! Vala- mulat sau de rutina zilnica. Locatie cen- sa iti ofere placere. Zona: Calea floreasca
bil pt Bucuresti, imprejurimi. 14. Alexia, te astept la mine pentru o ora trala, discretie, igiena, loc. sg., 300 L; 250 L; (0731.959.382 clipe de vis in compania maseuzelor noas-
81. Cosmetica si masaj de relaxare, 144. Karyna, te invit la mine in loc curata tre, experte in arta seductiei si masajului.
(0755.708.792 de relaxare prin arta masajului erotic si de (0728.719.754 fantasymasaj@yahoo.com si discreta pt a ti oferi masaj de relaxare si
relaxare, locatie centrala placuta cu o frumoasa_alina20@yahoo.com Budimex, ofer servicii de masaj de 170 L; (0721.904.419/ 0764.585.331
relaxare/somatic/anticelulitic/reflexo la multe alte surprize. Sunt o fata calma si Masaj.nirvana@yahoo.com
18. Ingrijire si supraveg- ambianta frumoasa, 100 L;
49. Berceni, Mirabela ofer masaj de domiciliul meu, locatie de lux, conditii 115. Domnisoare senzuale Masajul erot- rabdatoare cer si ofer discretie si igiena. nr
here batrani in cadrul (0767.628.985 deosebite, discretie si comfort, epilari cu ic este un amestec de pasiune si contact; 70 L; (0722.196.525 178. Masaj erotic cu cele mai frumoase
relaxare domnilor draguti, interesati, detalii relaxare,fiind o metoda extraordinara de
caminului, batranii bene- 15. Alexia, Daria, Emy, Sorina, Izza, la tel. 70 L; (0738.187.186 ceara/crema/tuns/pensat. Rog seriozitate. manifestare a respectului fata de trup si domnisoare, te asteptam la noi intr-o
Raluca, Eva, Alina, Corina, Sasha, Ana, 150 L; (0761.914.506 suflet. Piata Romana. Program 12-04, 145. La cuibusor cu fete dragute, mai locatie de lux sa descoperi cat de dulci si
ficiaza de supraveghere Vicky sunt cateva din numele fetelor exis- 50. Berceni, rasfat si relaxare, mai multe panzacos@live.com (0732.889.966/ 021.316.88.38 multe fete dragute profesioniste va astep- pasionale putem fi. Impreuna vom atinge
permanenta, tratamente tente in salonul nostru de masaj, situat in detalii la telefon, kiss 100 L;
82. Cristina 31 ani, ofer masaj de
tam la noi la masaj de relaxare de mai culmile placerii intr-o ora de neuitat. Sun-
(0720.122.278 multe feluri masaj nud, masaj body.masaj tem tot ceea ce cauti. Zona Domenii. 150
specfice virstei, con- Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna- 116. Doua doamne mature, Unirii, Nerva
terapeutic. Cu jacuzzi ?i sauna, cu lengerie L; (0765.533.828/ 0731.728.813
lux, situata la vila. Discretie, lux, calitate, Traian, Herbalife oferim un masaj erotic
siliere, socializare, asis- 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 51. Berceni, bd. Alexandru Obregia, bloc ma. Zona piata Muncii. 100 L; special in 3, noi doua si cu tine, intr-un noua, locatie discreta, (0758.426.587
tenta medicala primara, massage.excess@yahoo.com stradal, draguta, 25 ani, servicii de calitate, (0737.184.035 cadru intim, discret, special amenajat si Popa_popa@yahoo.com, 179. Masaj erotic Decebal/ Rond Alba
sunt curata, pret bun pentru tine, 60 lei sau dotat pentru relaxare. Programarile-tele- Iulia Sweet Touch este locul ideal pentru
asistenta religioasa 16. Alice 27 ani, poze reale, astept domni 120 lei ora, domnisoara cu forme placute, 83. Cristina bruneta cu bun simt ofer
fonic in intervalul 12.-20.00, 400 L; 146. La hotel sau la mine Ana 25 ani ofer domnii care cauta un loc plin de senzuali-
(0762.334.434/ servicii reale masaj cum iti place, locuiesc masaj de relaxare la domiciliul meu, pt masaj de relaxare la mine sau la hotel . 70
manierati care stiu sa aprecieze calitatea detalii suna-ma. Zona piata Muncii 100 L; (0743.802.195 tate, eleganta si rafinament. Maseuzele
0745.035.334 filantropi- nu cantitatea la un masaj total de relaxare stradal bd. Alexandru Obregia. 60 L; L; (0734.866.446 noastre te vor face sa traiesti cele mai fru-
si tonifiere la domiciliul meu discret si (0749.494.562 (0737.184.035 117. Dristor Ana, noua pe site, pustoaica moase si senzuale clipe. Te asteptam 150
aberca@gmail.com curat. Unirii. 100 L; (0729.060.755 84. Cristina, bruneta 31 ani, ofer masaj 19 ani, 1.70, 50 kg, ofer masaj terapeutic si 147. La mine, Maria 30 de ani ofer masaj L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salon-
52. Berceni, bd. Alexandru Obregia, relaxare, discretie maxima si igiena, mai terapeutic si de relaxare locatie Dristor sweettouch@yahoo.com
19. Ingrijire si supraveg- 17. Alina, Drumul Taberei ofer masaj de masaj total, tu alegi cat platesti, 60 lei, de relaxare la domiciliu, pt. detalii suna- Camil Ressu multe detalii la tel. 60 L;
ma. Zona piata Muncii 100 L; multe detalii telefonic, poze reale, 100 L;
here batrani servicii relaxare, fara graba, 60 L; masaj total 100 lei, ora 120 lei, sunt timida,
(0737.184.035 (0768.602.724 (0720.522.833 180. Masaj erotic Fantasy Calea Floreas-
(0724.713.617 romantica, te astept cu placere, poti veni si ca te invita la un masaj erotic de calitate
sociale primare, servicii acum, sunt pregatita pentru tine memore-
85. Cristina, bruneta cu bun simt, ofer 118. Dristor 2, Andra 21 de ani, tanara, 148. La mine, Dristor, poze reale, noua in intr-o loca?ie discreta si amenajata cu gust
sociale specializate pen- 18. Amalia sunt o bonda finuta cu stil si aza nr. meu suna ma 11-21, 60 L; frumoasa si discreta, ofer momente unice zona, buna te astept la mine in zona Dris- pe Calea Floreasca. Te asteptam, 120 L;
cu o eleganta aparte ofer masaj de (0749.494.562 masaj de relaxare la domiciliul meu, pt tor langa gura de metrou pentru masaj de
tru persoane in varsta si relaxare in locatia mea discreta luxoasa in detalii suna-ma. Zona piata Muncii, 100 L; de relaxare domnilor generosi, masaj. (0731.959.382
(0737.184.035 Poze reale 100% din locatie, garantez relaxare de neuitat. Poze reale 100%, fantasymasaj@yahoo.com
cu dizabilitati; gazduire zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.399 53. Black Velvet Massage BV ofera fru- revenirea. Pentru mai multe detalii la tele- garantez ca vei reveni. Pupici. 80 Ron sau
musete, relaxare si profesionalism! Taxi fon. 70 L; (0738.590.092 120 Ron 80 L; (0785.891.230
batrani; asistenta med- 19. Amanta perfecta, ideala pentru tine, gratuitwww.eroticmassagevelvet.comSuna 86. Cristina, am revenit in tara, Baba 181. Masaj erotic pentru inima, trup si
icala, ingrijire, blonda matura, calma, te astept intr-o acum, (0761.811.080 Novac, Dristor Cristina 20 ani, ofer masaj suflet, incalzeste-ti inima, trupul si sufletul
pe masa de masaj, clipe minunate in com- 119. Dristor 2, poze reale 100%, buna 149. La mine, zona Burebista, buna, sunt cu o sedinta fierbinte de masaj erotic si
socializareCapacitate locatie curata, ofer masaj de relaxare dom- sunt Iulia, tanara stilata cu bun simt, ma Bianca, te astept in noua mea locatie din sauna la cel mai bun salon de masaj erotic
nilor manierati si cu bun simt, pretind dis- 54. Blonda calma si cu bun simt, cu expe- pania unei domnisoare cu bun simt. 60 L;
primire 158 de persoane (0784.794.252 adresez domnilor stilati care vor sa scape zona Burebista pentru o ora de masaj total din Bucuresti. Atmosfera, senzualitate, pro-
cretie in locatie, prosoape curate. 100 L; rienta in arta masajului, te invit intr-un din rutina zilnica printr-un masaj de cea
(0727.041.091 ambient placut si discret pentru a-ti oferi un de relaxare, poze 100% reale, mai multe fesionalism si discretie. (0732.889.966/
(0266.364.126/ 87. Cristina, Claudia, Madalina, Miruna, mai buna calitate, daca te ai saturat de detalii la telefon, 80 ron-30 min, 120 ron-o 021.316.88.38
masaj de relaxare la domiciliul meu, Piata ora. 80 L; (0786.612.304
0744.515.360 sf.elisabe- 20. Amazoni Masaj, Piata Victoriei, daca Veteranilor Militari sector 6 50 L; Laura, si colegele te asteapta intr-o vila de poze false, te astept, 150 L;
(0748.088.110 lux unde vei descoperi cele mai frumoase (0722.138.288 Julliecherry7@gmail.com 182. Masaj erotic salon Loffer you my dar-
ta@caritas-ab.ro vrei ceva diferit vino la un masaj de calitate
domnisoare. Poze reale 100%. Zona 150. La tine mine hotel. Doamna 32 ani, lings relaxing massage erotic, massage
intr-o atmosfera placuta, 170 L; 120. Dristor, noua in zona ta, buna, ma masaj de cea mai buna calitate, locatie
(0741.741.529 Contact@amazonia- 55. Blonda ofer masaj de relacsare ter- Domenii. La Exclusive Masaj este locul nude, massage for 1 hour with mutuale
20. Ingrijire, tratament, ideal pentru un masaj perfect 150 L; numesc Alina, am 25 de ani, te astept in centrala, discreta, pt. mai multe detalii ma caresses so look forward to you
masaj.ro apeutic cervical, inghinal, in locatia mea de
recuperare varstnici cen- lux amenajata special pentru tine pentru a- (0765.533.828/ 0731.728.813 locatia mea curata si discreta pentru un poti suna, 100 L; (0740.757.565 (0758.536.176 Popa_popa@yahoo.com,
masaj de neuitat, ofer masaj de relaxare
tru rezidential pentru 21. Ambianta si rafinament, daca esti in ti oferi cele mai bune servicii, 200 L;
88. Daniela rond Alba Iulia Daniela rond domnilor manierati si cu bun simt. Suna- 151. La tine sau la hotel Ana ma deplasez
cautarea unui loc de relaxare, salonul nos- (0732.568.368 183. Masaj erotic, domnisoare frumoase
ingrijirea, tratamentul si tru este alegerea perfecta deoarece cali- Alba Iulia, masaj total doar la cereremasaj ma si nu vei regreta. 70 L; la tine sau la hotel pentru mai multe detalii te asteapta intr-un cadru intim si discret.
recuperarea persoanelor tatea este cuvantul care ne defineste. 120 56. Blonda reala, selectiva, 29 de ani, normal 50 lei, 50 L; (0785.462.270 (0727.525.886/ 0727.525.886 contacti-ma non stop, 100 L; Atingerile pasionale, devotamentul si
L; (0732.545.457 ofer masaj de relaxare intr-un ambient (0768.689.770 finetea cu care te vor trata te vor face sa
varstnice, Bucuresti, sec- deosebit domnilor pretentiosi care apreci- 89. Daria, vrei sa te relaxezi? Te invit la 121. Dristor, noua pe site, 1 65, 45 kg te uiti grijile si sa depasesti barierele placerii.
torul 1. Sprijinim perma- 22. Ambianta si rafinament. Cauti ceva aza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. mine pentru o ora de relaxare prin tehnicile invit la mine pentru un masaj de relaxare si 152. La tine sau la hotel bruneta educata, 120 L; (0732.545.457
Zona centrala, P-ta Alba Iulia. 300 L; masajului terapeutic, uleiuri fine, atmosfera tonifiere, etc, discretie si igiena maxima, cu forme apetisante, ofer momente de
nent varstnicul ce se afla inedit, cauti sa te detasezi de problemele
cotidiene? Te asteptam alaturi de fete (0799.395.416 placuta, locatie centrala. 100 L; mai multe detali tel. 150 ora 100 L; neuitat domnilor generosi, masaj erotic sau 184. Masaj erotic, garantam dubla satis-
in situatie de dificultate superbe, experte in arta masajului erotic, (0761.548.965 (0761.740.301 de relaxare, poze reale 100 %, factie. Suntem 10 maseuze pe toate gus-
(0767.914.722 contact@ cu bun simt, senzuale, atente la dorintele 57. Blonda 28, blonda reala selectiva ofer
122. Dristor, noua pe site, 19 ani, 1.70,
(0763.276.002 turile. Dedicate, ascultatoare sau rebele.
tale, salon lux, 120 L; (0766.238.084/ masaj de relaxare domnilor care apreciaza 90. Darya, bruneta inalta 1.75 cu 68 kg Nu te lasam nesatisfacut. Tehnici rare, non
resedinta-victoria.ro 0728.702.675 calitatea intr-un cadru intim si discret, zona 30 de ani vino la mine sa te surprind cu un 50 kg te invit la mine pentru un masaj de 153. La tine sau la hotel, bruneta, elegan- stop, 150 L; (0728.557.788
massage.excess@yahoo.com Alba Iulia 200 L; (0732.584.646 masaj si clipe unice, poze reale 100% relaxare si tonifiere, discretie si igiena max- ta, finuta si cu bun simt ofer masaj ter-
21. Manichiura pedichiura la domiciliul zona Zepter 50 L; (0763.154.254 ima, mai multe detali tel., 100 L; apeutic de relaxare, selectiva si dornica de 185. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la hotel
clientului. Ofer tratamente manichiura si 23. Ana buna sunt Ana, te astept in locatia 58. Blonda, finuta, curata, draguta, 35 de (0742.773.895 experiente noi, 200 L; (0736.686.726 pentru domni ce stiu sa aprecieze calitatea
pedichiura. Unghii incarnate, bataturi etc mea pentru a petrece clipe de neuitat, ani, ofer domnilor draguti masaj, clipe fru- 91. Darya, bruneta inalta 1.75 cu 68 kg si care se respecta. Oferte jacuzzi, free
35 L; (0756.924.820 masaj, cer si ofer discretie si igiena maxi- moase si delicioase, pentru mai multe 30 de ani vino la mine sa te surprind cu un 123. Drumul Taberei, Alina, 28 ani. Dom- 154. La tine sau la hotel, buna ma bar, la noi sau hotel, pentru detalii si pro-
Keresztesmihaelam@yahoo.com ma, pozele imi apartin in totalitate, singura detalii suna-ma. Te invit in locatie discreta, masaj si clipe unice, poze reale 100% nisoara apetisanta te astept sa iti ofer cel deplasez la tine acasa sau la hotel, ofer gramari sunati, zona Decebal, 150 L;
in locatie nu raspund la sms nr privat 200 unde igena si curatenia ma reprezinta. 70 zona Zepter, 50 L; (0763.154.254 mai relaxant masaj. Poze 100% reale, masaj terapeutic si de relaxare, pt mai (0731.398.991/ 0751.770.600 salon-
22. Masaj masaje personalizate, realin- L; (0721.308.203 L; (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com locatie discreta. Detalii complete la telefon;
iere musculare articulara, (realignment 92. Darya, buna sunt o bruneta finuta, 100 L; (0720.388.272 multe detalii contacteaza-ma. 300 L; sweettouch@yahoo.com
muscles and joints) la domiciliu; curata, 30 de ani, 1.75 cu 65 de kg, ofer (0786.612.773
24. Ana 23 ani, ofer masaj de relaxare 59. Bruneta 27 de ani, zona Dristor Kau- 186. Masaj la hotel sau la salon daca esti
(0725.049.816 domnilor manierati, blonda 1.60 m/55 fland, ofer masaj de relaxare la domiciliul domnilor draguti un masaj cu clipe fru- 124. Dupa o zi incordata si plina de stres,
155. Laura selectiva si dornica de experi- in cautarea unui loc de relaxare, salonul
kg/23 ani, poze reale, Piata Unirii, rond meu. Locuiesc singura. 50 L; moase pentru mai multe detalii suna-ma, te astept pe la mine (la tine sau la hotel)
23. Masaj ayurvedic si masaj de zona Zepter. 60 L; (0784.986.529 pentru o sedinta de masaj reflexoterapeu- ente noi, ofer masaj de relaxare domnilor nostru este alegerea perfecta deoarece
Alba Iulia. 150 L; (0725.128.379 (0733.782.676 manierati, la tine sau la hotel, 100 L; calitatea este cuvantul care ne defineste.
relaxare Temple of Bliss, va ofera tic. Rog seriozitate. Pentru mai multe
masaj ayurvedic conceput special 25. Ana 35 ani, ofer masaj de relaxare la 60. Bruneta 28 ani, ofer masaj terapeutic 93. Denisa, noua in zona te astept pe tine detalii ne auzim la telefon, 100 L; (0769.470.293 Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor
pentru a va reda starea de bine. domiciliul meu. Poze reale, zona Dristor, de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba domn serios pt. a-ti oferi un masaj de (0735.675.797 oferi o experienta unica. 120 L;
Pentru doamne putem oferi Baba Novac, program 10-17; 50 L; Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun relaxare plin de surprize intr-un cadru 156. Laura 31 ani, poze reale 100 ofer (0732.545.457/ 0769.850.950
masajul Menstru Help care 125. Eroii Revolutiei, sunt Denisa, blonda domnilor generosi si manierati masaj de
(0725.044.235 simt. Rog seriozitate, 300 L; intim. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd.
relaxare si intretinere efectuat pe masa de 187. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor,
atenueaza durerile menstruale si (0732.834.602 Theodor Pallady 80 L; (0723.192.086 1,70 m, 55kg, nr. 3 la sani. Te astept la un
masaj anticelulitic, 150 L; 26. Ana, buna sunt Ana, te astept in loca- masaj de relaxare in compania mea. Sunt masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxi- fete frumoase cu experienta va ofera
(0787.571.747 tia mea pentru a petrece clipe de neuitat, 61. Bruneta 30 ani te astept la mine in 94. Dessiree Masaj a creat pentru tine un extrem de comunicativa si vesela. Sigur ma detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si masaj de relaxare si erotic direct in camera
cer si ofer discretie si igiena maxima ofer locatie sa iti ofer masaj relaxare, poze loc incantator, curat, sigur si discret. revii 60 L; (0748.526.129 sms. 70 L; (0744.819.981 dvs. de hotel sau la salonul nostru. Nu tre-
24. Masaj de relaxare, tehnician masaj de relaxare body masaj nu raspund reale, discretie si seriozitate, Dristor, Baba Salonul cu cele mai frumoase fete din buie sa va deplasati, noi venim direct la
maseor, ofer masaje de toate la sms nr privat. 150 L; (0721.308.203 Novac, 50 L; (0769.183.062 Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera pla- 126. Este timpul sa incerci altceva, sunt 157. Laura, pustoaica 18 ani, masaj erotic dumneavoastra, daca ne chemati, 120 L;
tipuriile de relaxare de 35 min sau cuta sa descoperi arta masajului de atragatoare si comunicativa, stiu ce sa fac nud, priveste cu atentie pozele mele. Ei (0769.994.064/ 0732.545.457
o ora, pe masa, se maseaza tot 27. Ana, noua pe site, 30 ani, cu experien- 62. Bruneta 31 ani ofer masaj de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ ca sa te relaxezi, fantezia masajului cu bine, realitatea e chiar si mai frumoasa
corpul fata si spate, din cap pana ta in arta masajului de relaxare, zona Dru- relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna- 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com mine e altfel; (0906.760.640 deoarece eu nu sunt prea fotogenica. 188. Masaj la tine sau la hotel buna sunt
in picioare sector 4, la domiciliul mul Taberei, suna-ma pentru mai multe ma, zona piata Muncii 100 L; www.dessireemasaj.ro Energizeaza-te instant la un masaj erotic o blonda fara fite iti ofer un masaj deosebit
meu sau ma deplasez, 100 L; detalii, 80 L; (0723.114.875 (0737.184.035 127. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, Michy, cu o pustoaica jucausa la Noblesse Unic. mai multe detali la tel. pupici;
(0732.792.071/ 0732.792.071 95. Dessiree Masaj Atingerile tinerelor Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha sunt cate- 200 L; (0727.148.861 (0731.536.906
lissa_lissa68@yahoo.com 28. Anabelle, masaj erotic nud, senzatii 63. Bruneta inalta, frumoasa, cu poze noastre domnisoare te vor face sa vibrezi va nume ale fetelor din salonul nostru.
minunate cu senzuala Anabelle din echipa reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca de placeri nebanuite, te vor duce pe cul- Cauti pasiune si extaz, discretie si lux, cali- 158. Lory 25 ani, am revenit, lasa-te sur- 189. Masaj la tine sau la hotel, sunt o
25. Masaj, scapa de durerile de spate maseuzelor Noblesse Unic. Va invitam si doresti cateva clipe de masaj de relaxare mile extazului si toate astea intr-o atmos- tate si igiena? Aici este locul perfect pentru prins de arta masajului in compania mea la blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj
prin masaj osteopat personalizat, 100 -150 pe voi sa o cunoasteti. Masaj erotic nud, vino la mine si lasa-te invaluit de arta fera de basm, locatie de vis, calda, intima. a beneficia de un masaj extraordinar, 120 domiciliul meu intr-un cadru intim si discrer. deosebit de relaxare, pentru mai multe
lei, (in functie de gradul de afectare); sedinta de 60 de minute, la vila Noblesse masajului, te vei simti revigorat, zona Te astept, 120 L; (0720.525.253/ L; (0728.702.675/ 0766.238.084 mas- Detalii suplimentare la tel. Titan bld detalii, suna-ma, deplasari,
(0786.737.682 Unic, in centru. 200 L; (0727.148.861 Zepter, 50 L; (0774.929.887 0732.545.457 sage.excess@yahoo.com Theodor Pallady. 80 L; (0720.649.896 (0731.536.906

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


18 aprilie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 5
PRESTÅRI SERVICII 4
190. Masaj massage visit hotel or your 224. Monica, draguta 43 ani ofer masaj 254. Roxana, noua in zona, Ofer masaj 283. Vip-Zone Privat Erotic Club 23. Repar masini de spalat automate 18. Transport ieftin papuc sau duba 3.5 44. Transport-mutari-relocari, punem
apartment Diana, visit hotel or your apart- relaxare, discretie sos. Pantelimon, Cimitir- de relaxare fara graba si fite intr-o locatie nou, bar, muzica, companie, dans toate marcile: Ariston, Whirlpool, Ardo, etc. tone Asigur transport rapid in Buc. si in la dispozitie dube cu volume cuprinse intre
ment, bruneta, slim, senzuala, delicata, te ul Armenesc, 70 L; (0726.566.223 curata si discreta. Titan, bld Theodor Palla- la bara, lapdance, streaptease, pri- Ofer garantie. Relatii la tel: tara. Pret cu papuc de la 50 lei iar cu duba 11-24mc pentru servicii complete de trans-
pot face sa te simti ca in rai, fac foarte bine dy, 80 L; (0735.232.246 vat show, masaj erotic, happy end- (0767.177.665/ 0722.327.483 de la 75 lei. Pretul difera in functie de dis- port - Mut?ri, manipulare, montaj mobila.
masaj, massage la hotel sau la tine. Alege- 225. Monica, Aviatiei Buna, numele meu ings, dush asistat gratuit, jacuzzi. tante. Seriozitate maxima. In provincie pret Avem personal bine instruit. Program L- D,
ma si vei reveni garantat!! 300 L; este Monica, ofer masaj d-lor generosi. 255. Roxy, prin atitudinea mea seductiva Paza, locuri parcare. Reduceri pt. 24. Reparatii aer conditionat incarcari cu intre 1.3-2 km. George; 49 L; 08-20:00. Sunati; (0721.926.735
(0766.698.140 Detalii la telefon. Locatie in zona Aviatiei; si personalitatea pasionala vei vedea ce grupuri 3+1, 5+2. Rez. tel. 100 L; freon R22, R410, R22 montaj demontaj (0722.851.823
diana2018diana@yahoo.com (0736.129.161 inseamna cu adevarat timpul petrecut in (0725.333.555 aparate aer conditionat in regim de urgen- 45. Transportam diverse, mobila,
compania unei domnisoare ofer masaj de mari.angajari@gmail.com ta, rematisari trasee frigorifice, curatari filtre 19. Transport ieftin si eficient: marfa, moloz, alte chestii Suntem o
191. Masaj relaxare Cristian Cismigiu pe 226. Naidine 19 Ani La tine sau la Hotel!! relaxare si body masaj, masaj terapeutic polen igienizari debacterizari cu solutii pro- mobila, orice Asiguram transport mobila, echipa de muncitori seriosi punc-
durata unei sedinte de o ora va veti relaxa Dragi gentalmeni, sunt fata din visele tale 200 L; (0736.674.940 284. Vreau sa ma simt bine cu tine, sunt o fesionale (0766.726.725 Cosmin- marfa, mutarii de sedii in condi?ii de maxi- tuali. Preturile variaza în functie
si simti cum va detensionati, va veti incar- sau ad putea fi. Am 19 ani de frumusete buna maseuza, ofer clipe de neuitat. 60 L; paun0807@yahoo.ro ma siguranta atat in Bucuresti cat si in de cerintele clientului,
cati cu energie pozitiva. Pretul unei sedinte intunecata, cu un corp uluitor si emotie 256. Salon cu dragute din Republica (0731.779.390 orice alta localitate. Pe cursul transportului (0767.976.612/ 0727.997.992
este de 50 lei. Maseur 36 ani cu 6 ani impunatoare, care va face visele tale ero- Moldova dragute si pasionale de ceea ce maxelena4u2@yahoo.com 25. Reparatii aragaze va salut, techni- mobila este asigurata. Avem oameni pre- arvearveson@gmail.com
experienta; 50 L; (0737.698.979 blkold- tice, realitate Poze reale 100%100!!! 300 fac, cu experienta, profesioniste in arta cian electrocasnice repar aragaze, plite, gatiti, (0727.997.992
sun111@yahoo.com L; (0737.498.332 masajului cu 2 sau 4 maini, te vor duce pe 285. Zona Dristor, poze reale, buna cuptoare la care nu sta flacara, reglaj pre- Florentyna.mihaila@yahoo.com 46. Transportam ieftin si eficient in
culmile fericirii intr-o locatie discreta si te astept la mine in zona Dristor siune gaz inlocuire butoane schimb diuze, conditii sigure Transport marfa si
192. Masaj special dominare si fantezie 227. Nemtoaica Blonda, frumoasa si sti- pentru o sedinta de masaj de termocuple,la domiciliul clientului, se ofera 20. Transport ieftin, program zilnic inclu-
servicii Vip Sedinte speciale, cu masaj de curata, va invitam la salonul nostru. mobila ieftin, transport zilnic
lata, 1.78m, 58 kg, ochii albastri, iti ofer (0758.848.296 Popa_popa@yahoo.com, relaxare, locatie curata si discre- garantie. 20 L; (021.648.58.59/ siv weekend transport marfa, mobila, Punem la dispozitie nonstop per-
dominare si fanteziii, fetish, toys si acce- masaj de neuitat in locatia mea. Zona bvd. ta, poze reale. Suna ma si nu vei 0721.552.970 service.tcm78@gmail.com bagaje, haine, diverse obiecte in Bucuresti sonal cu experienta. Onoram orice
sorii, intr-un labirint al placerii. Caliatetea
serviciilor garantata. Lucrez si cu asistenta
Unirii, mai multe detalii la tel., 100 L; 257. Salon de masaj erotic, la salobul de regreta, 50 L; (0767.470.658 si in tara la preturi in functie de volum- comanda din Bucuresti si din alte
la cerere. Vin si la Hotel. 250 L; (0765.763.308 masaj eroticIrina cu mai multe domnisoate 26. Reparatii calculatoare, reparatii lap- Bucuresti 50-150 In tara 1-2,5 km 12-24 orase. Transportam cu masini de
superbete asteapta la un masaj de topuri, instalare Windows XP/7/8/10, m3 50 L; (0725.131.703 diferite volume, 10 L;
(0746.755.197 228. Noblesse Unic, salon masaj erotic reparatii monitoare LCD, programe,
relaxare intro locatie din centru orasului, mereumotor@yahoo.com (0727.997.992
193. Masaj suedez, experimentata in ter-
apii bioenergetice, varsta 28 ani, ofer
nud 60 min Respect si calitate. 15
maseuze tinere, sexy, profesioniste. Free
discretie si igiena garantat.
(0758.857.350 Popa_popa@yahoo.com,
Repara¡ii devirusare, resetare BIOS, recuperare
date, probleme internet, wireless, configu- 21. Transport marfa in Bucuresti si in 47. Transportam ieftin si eficient in con-
bar. Salon Noblesse Unic Private Massage rare router, curatare praf, antivirus, office. tara, evacuam mobila veche, tocarie usi, ditii sigure Transportam diverse, mobila,
masaj suedez de relaxare. Durata o ora Deplasare gratis 100 L; (0726.054.690/
jum, zona centrala. 150 L;
(0723.473.209/ 0723.473.209
& Spa str. Leonida nr 8, in centru, zona
Petrom Eminescu 200 L; (0727.148.861
258. Salon lux Baba Novac Abandoneaza
toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile electrocasnice, 031.424.43.93 pyanystul@yahoo.com
personal incarcare, descarcare contra
cost, program inclusiv in weekend, preturi
moloz, alte chestii suntem o echipa de
muncitori seriosi punctuali, preturile variaza
placerii doar la Excess Massage de pe 27. Reparatii frigidere combine frigorifice, foarte avantajoase, 50 L; (0761.021.127 in functie de cerintele clientului. Detinem
229. Noua in orasul tau, bruneta reala 25
194. Masaj tandru pasional si rasfat te
astept la mine, ofer masaj cu de toate si de ani, ofer domnilor generosi masaj total
de relaxare la domiciliu meu, daca anuntul
strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru
momentele tale de erotism unde te poti electronice congelatoare. Interventii rapide. Calitate.
Garantie. Piese originale. Inclusiv sam-
22. Transport marfa mobila diverse.
autoutilitare diverse pentru transport 10 L;
(0727.997.992
multa pasiune. 70 L; Nicolae geor- destine total, 120 L; (0728.702.675/ bata, duminica; (0729.473.587/ Reducere de 20% pe site www.transport-
giana179@Gmail.com meu ti-a atras atentia atunci nu ezita sa ma 0766.238.084 marfa-mobila.ro 70 L; (0721.213.667/ 48. Transportam orice, oricand, oriunde,
suni, te astept pt ati oferi cele mai bune massage.excess@yahoo.com 1. Aer conditionat - montari, demontari, 021.420.36.48 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com casa de expediti. Transport mobila si marfa
195. Masaj tantric pasional, rasfat in servicii, 80 L; (0721.821.385 adelacristi- service la preturi avantajoase; in Bucuresti si in tara. www.transportmar-
28. Reparatii frigidere Bucuresti, ne ocu-
jacuzzi Va asteptam sa va relaxati corpul si na2003@gmail.com 259. Salon lux Baba Novac incita-ti imagi- (0724.240.274 pam numai de reparatii frigidere, masini de 23. Transport marfa Servicii de transport furi.net (0767.633.147/ 0768.293.961
mintea, intr-o locatie ce provoaca depen- natia alaturi de trupuri apetisante si miscari spalat si o facem bine. Reparatii frigidere marfa si mobila in Bucuresti si toata tara
denta. Armonia oferita de noi o sa va ajute 230. Noua in zona, zona Soseaua Giurgiu lascive, pune in practica cele mai ascunse 2. Automatizari, reparatii centrale ter- detinem masini de 3.5 tone, 6 tone cu lift
sa simtiti adevarata placere a masajului lui intersectie cu Toporasi. Bruneta 1,65 m, mice, service intretinere centrale, piese Arctic, reparatii frigidere Indesit, reparatii
fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te hidraulic, 22 tone prelata decopertabila,
erotic sau jacuzzi cu mai multe fete. 200
L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salon-
55 kg, sanii nr 3. Ofer masaj masaj de
relaxare. 70 L; (0733.305.101
celor mai pasionale si jucause domnisoare
experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/
originale, cura?ari chimice si ventilatie
reglaje crestere randament, reparatii pe loc
frigidere Zanussi, reparatii.
(0722.572.248/ 0766.394.796 sunati pentru oferte. Oferim reduceri, 2 L;
(0727.244.420 office@transportmarfaruti-
Întreprinzåtori
sweettouch@yahoo.com 0728.702.675 placi electronice centrale Instalator Promp- 29. Service frigidere combine frigorifice, er.ro www.transportmarfarutier.ro
231. Noua ta maseuza in Militari, bruneta
196. Masaj tantric pentru barbati, femei si 27 de ani, te invit la mine pentru a te
relaxa. 100 L; (0720.699.369
massage.excess@yahoo.com titudine, garantie Florin Bucuresti-Ilfov
(0726.442.376/ 0726.442.376 instalcen- congelatoare. Interventii rapide. Calitate.
Garantie. Piese originale. Inclusiv sam- 24. Transport marfa bagaje electro- alte domenii
cupluri Temple of Bliss massage va ofera o 260. Salon lux Baba Novac Seductie erot- tral_98term@yahoo.com cansnice la pret mic transportam diverse,
noua perspectiva intr-o lume care pro- bata, duminica; (0729.473.587/
232. Noua, de origine turca Sunt o ica cu domnisoare sexy si atragatoare intr- 021.420.36.48 mobila, moloz, alte chestii la preturi con- 1. Broderie industriala
moveaza sexualitatea agresiva. Noi va o atmosfera intima si relaxanta. La Excess 3. Autorizat reparatii frigidere, combine venabile. Suntem o echipa de muncitori
propunem un masaj relaxant si revigorant domni?oara tanara, 22 ani, bruneta, 60 kg. frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. seriosi si punctuali. Preturile variaza in societate executa la
care va va face sa priviti masajul senzual Ofer masaj de relaxare intr-un ambient pla- Massage cele mai frumoase si talentate 30. Service Reparatii masini de spalat si
maseuze va pot oferi o sedinta de masaj Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv functie de cerintele clientului si volumul de
altfel 180 L; (0787.571.747 cut. Igiena si discretia ma caracterizeaza in sambata, duminica; (0729.473.587/ aragaze CMC Service Expert. Bucuresti
munca (0727.997.992
comanda broderii elec-
totalitate, 100 L; (0767.023.065 memorabila, 120 L; (0728.702.675/ .Service-reparatii masini de spalat Indesit,
197. Masaj total, noua in zona, tanara 0766.238.084 021.420.36.48 whirlpool, Ardo, Zanussi, Electrolux, Serv- Florentyna.mihaila@yahoo.com tronice, pe orice tip de
sexy, ofer masaj total, pasional si alte sur- 233. Oferta de Sambata, Amazonia, Piata massage.excess@yahoo.com 4. Autorizat, asigur reparatii masini auto- ice-reparatii masini de spalat vase suport textil, cu aplicatii,
Whirlpool, Indesit, Service-reparatii 25. Transport marfa intern sau interna-
prize placute domnilor generosi intr-o Victoriei, daca astazi este sambata, la noi
261. Salon massage erotic, services mas- mate de spalat, deplasare gratuita,
aragaze Indesit, Ariston, (0729.563.337 tional Dacia Papuc 2 locuri sau 4 mc volum decupaje laser, realizeaza
ambianta relaxanta, curata, discreta, zona ai reducere. Masaj erotic 30 - doar 100 lei. garantie reparatii. Aer conditionat- curatare si modifica programe de
Diham. Am si o colega, (0730.782.361 Erotic 60- doar 140 lei. Te asteptam cu sage erotic profesional, free bar, jacuzzi, si iginienizare. Seriozitate. Urgente; cmcserviceexpert@yahoo.it util tarif 0.7 Lei / km sau duba 3.5 tone
drag. 140 L; (0734.745.200/ sauna, adresa Carol. 1, 30, zona Universi- volum util 9 mc tarif 0.8 Lei / km separat brodat, asigurand conver-
tate. (0758.536.176 (0729.374.669/ 0761.290.233 31. Verificari PRAM, instalatii electrice contracost avem incarcare descarcare ser-
198. Masaj total, open mind, bruneta 0741.741.529 info_amazonia@yahoo.com sia in orice limbaj masi-
focoasa, te astept la un masaj de relaxare, Popa_popa@yahoo.com, 5. Calculatoare, service acasa, Win- eliberam buletin PRAM, certificat PRAM : vicii rapide cu doi soferi express 80 L;
servicii ireprosabile, Unirii, i speak english, 234. Oferta speciala masaj erotic nud, hai dows la domiciliu Servicii profesionale, verificare  rezistenta de dispersie, verifi- (0766.642.507 na; (021.224.47.00/
150 L; (0738.076.554 sa ne cunoastem. Noi suntem salonul 262. Sedinta 75 minute pasionale vila instalari Windows 10, 8.1, 8, 7, XP, care continuitate nul de protectie la centura 0744.569.363
Noblesse Unic, in centru, la vila. Va invitam Eroilor- Cotroceni. Cel mai curat salon, cel MacOS, reparatii laptopuri, calculatoare la de impamantare pentru prizele cu contact 26. Transport marfa si mobila ieftin,
199. Masaj, Cristina 39 ani, ofer masaj de la un masaj relaxare sau body to body si mai pasional masaj erotic. Maseuze de domiciliu in Bucuresti, devirusari, recuper- de impamantare. (0767.875.875 siaener- transport zilnic si in weekend marfa, mobi- office@brodona.ro
relaxare la domiciliul meu. Te astept cu erotic. Civilizat, curat, frumos, multe exceptie, spa, free bar, sauna, relaxare. ari date, configurare router wireless, Cristi, gy@yahoo.com la, bagaje, haine, diverse obiecte person-
drag. Zona centrala. (0724.975.229 maseuze. www.private-massage.ro 140 Parcare, discret, confort, respect. Suna 50 L; (0734.680.513 ale transport in Bucuresti si in tara preturi 2. Curatenia si ordinea te preocu-
L; (0727.148.861 sau intra pe masaj-erotic.srl 200 L; in functie de volum, tarif Bucuresti 50-150 pa mai mult ca pe altii? Te pricepi
200. Masaj, Oana, vino sa te relaxezi in
locatia mea Dristor 2, cu un masaj 235. Pasiune si tandrete Abandoneaza
(0760.498.238/ 0742.412.888
contact@sweetgirls-masaj.ro
6. Calculatoare, service laptop, instal
Windows10,7,XP, servicii profesionale, Transport, turism lei, tara 1-2,5 lei pe km, 1 L;
(0725.131.703 mereumotor@yahoo.com
sa manuiesti ustensilele de facut
curatenie? Hai in echipa noastra.
deosebit, garantez revenirea, mai multe toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile instalari Windows 10, 7, XP, MacOS, Suntem o companie de servicii
detalii la telefon atunci. 70 L; placerii doar la Excess Massage, de pe 263. Servicii complete de masaj, atitu- reparatii laptopuri, calculatoare la domiciliu 1. Accesibili 100%, transport mobila, 27. Transport marfa, duba 3,5 t, volum medicale; (021.312.30.41
(0765.127.530 Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru dine pro client langa metrou Piata Unirii 2 in Bucuresti, devirusari, recuperari date, bagaje, electrocasnice, canapele, diverse 17 metrii cubi, intern extern. Asigur factura,
momentele tale de erotism, unde te poti Old Town, locatie cu toate conditiile, con- configurare router wireless, si in week-end, marfuri. Avem si manipulanti. Program zil- decont. (0722.715.339 3. Doriti sa infiintati o
201. Masaj, noua in Bucuresti ofer masaj, Cristi. 50 L; (0734.680.513
numele meu este Andreea, sunt noua in destinde total 120 L; (0763.369.660 fort lux te vei simti placut. Confirm reali- nic, inclusiv in week-end; 50 L; firma in Paris-Franta?
tatea pozelor cu video si cu chipul meu, (0735.493.750 28. Transport marfa, mobila, dimensiuni
domeniu dar cu experienta necesara pen- 236. Perfecta pentru domnii care se ma vezi la usa cand iti deschid 250 L; 7. Depanare la domiciliul clientului televi- utile 4,2x2x2,1 (Lxlxh)-18mc, pret minim, Indiferent de nationali-
tru a te face sa ajungi pe culmile placerii respecta. Cel mai bun masaj de relaxare. (0721.609.296 zoare cu tub si lcd, monitoare, dvd-playere, 2. Acum oferta pret fix 100 lei in Bucuresti PSP/ promtitudine, seriozitate, punctuali- tatea dvs., societate de
printr-un masaj de relaxare combinat cu un Nu vei regreta. Servicii ireprosabile. Edu- calculatoare, laptopuri, sisteme audio, rein- mutari de orice fel sau transporturi cu tate 1 L; (0722.873.643
masaj erotic. 100 L; (0760.870.593 cata si amabila. Discreta, detalii la telefon 264. Servicii de calitate Vanesa Danielle, stalari Windows, devirusari etc. duba+sofer si echipa la cerere in Buc sau consulting din Paris, va
202. Masaj, noua in oras, blonda finuta, sau WhatApp, speak english, non stop, ofer servicii de calitate (masaj) intr-o Deplasarea si constatarea gratuita. in provincie 1leu/km cu program si sam- 29. Transport marfa, transport mobila, putem ajuta in acest
100 L; (0769.169.016 ambianta placuta si discreta, la mine sau la Garantie sase luni. Seriozitate maxima bata sau duminica, telefon, 100 L; ieftin, transport zilnic si in weekend marfa, sens. Pentru informatii va
masaj, suna-ma pentru mai multe detalii, (0724.449.415 mobila, bagaje, haine, diverse obiecte per-
150 L; (0735.738.876 Escortevip20@yahoo.com hotel, domnilor generosi, care stiu sa apre- (0721.521.536
Aale539@yahoo.com cieze calitatea, 150 L; (0736.890.339 reparatiiladomiciliu@ymail.com sonale transport in Bucuresti si in tara pre- rog sa ne contactati:
237. Placere unica, masaj erotic special 3. Champions Moving companie de turi in functie de volum,greutate timp 1 L; www.actionavenircon-
Te invitam sa traiesti o experienta de care 265. Servicii de calitate, Bianca, 29 ani, 8. Depanez calculatoare, instalare Win- transport mobila, servicii com- (0748.682.232
203. Masaj, noua in zona, buna numele
fiecare barbat merita sa aiba parte cel ofer mai multe tipuri de masaj, domnilor dows 50 lei, instalare pachet: Chrome, plete de mutari, specializata in sulting7.com;
Alina ofer masaj de relaxare/ body la domi-
ciliul meu, mai multe detalii la tel., 80-150 putin o data in viata. Scopul nostru este generosi, intr-o locatie de lux. La mine sau Antivirus, Acrobat Reader, Winrar, Office, mutari locale si nationale, mutari 30. Transport mobila (00330634680675
placerea si satisfactia ta. Te asteptam, la hotel. Sunt eleganta, finuta si cu bun VLC, 50 lei, configurare router 50 lei, insta- de efecte personale si mobilier
h, Eroi Revolutiei; 80 L; (0751.878.897 atat pentru persoane fizice cat si Bucuresti, ieftin prestam actionavenir7@gmail.com
150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 simt. Rog seriozitate. Tel: 100 ron. 120 L; lare imprimanta 30 lei. 50 L;
204. Masaj, suna-ma pt detalii Buna sunt salonsweettouch@yahoo.com (0738.141.644 (0745.132.833 pentru mari corporatii; servicii de transport cu 4. Tapiter execut lucrari la domiciliul
o tanara bruneta experimentata cu o imagi- (0733.330.051 masini de diferite volume,
office@chmoving.ro clientului, pret negociabil. (0726.113.452
natie foarte bogata. Vino sa ne relaxam 238. Poze 100% reale, simpatica te astept 266. Servicii de calitate, masaj, Anna, 9. Depanez frigidere si
impreuna. Momentele petrecute in compa- in locatia mea pt. un masaj de calitate dis- kinetoterapeut, ofer servicii de calitate manipulare, infoliere,
nia mea te vor face sa vibrezi si va garanta cretie maxima doar persoane manierate, (masaj) intr-o ambianta placuta si discreta congelatoare, inclusiv 4. Debarasam mobila veche debarasam montaj mobila. Programul
revenirea, 100 L; (0734.143.360 100 L; (0737.153.194 (la mine sau la hotel) domnilor generosi,
care stiu sa aprecieze calitatea. 130 L;
sambata si duminica.
Experienta, promptitu-
mobila veche de la orice adresa din
Bucuresti; 100 L; (0737.178.195 nostru de lucru este de l- Servicii diverse
205. Masaj. Blonda ofer masaj de calitate 239. Poze reale facute recent dovedesc (0736.890.339 d, in intervalul orar 07-
domnilor seriosi si cu bun simt la mine. cu tatuajele, buna, Sara, blonda, ochii dine. Relatii la telefon: 5. Depozitare bunuri si mobilier,
22,00.Transportam 1. 1 Mai, Symona transsexuala in trata-
caprui, 1.62 inaltime, 50 kg, te astept la 267. Silvia, te invit la mine pentru o ora de (0744.517.905/ marfuri generale DEPOZITARE ment Transsexuala buna ai si un mini bar,
Yoana. Zona Rond Alba Iulia
(0764.390.216 mine pentru masaj de relaxare placut, masaj de relaxare, body, atingeri usoare si 021.425.87.56
BUNURI. La cerere transport, marfa,marfuri g. esti un tip care vrea sa fie rasfatat si alintat
manipulare, servicii door to door,
locatie curata si discreta, pozele sunt tandre, 100 L; (0761.548.967 curatenie. Depozitul este in (0721.654.085 cu un masaj asa cum n-ai mai avut parte?
206. Masaj. Buna bruneta finuta, curata, recente facute la locatie Zona rond Alba Este locul ideal pentru domnii care cauta
draguta, 30 de ani ofer domnilor draguti Iulia, 150 L; (0720.184.898 268. Simona, Snagov, blonda matura,
10. Depanez frigidere, combine frigorifice Bucuresti, incinta Faur. Paza contact@transportmobila- un loc plin de senzualitate,
masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru si congelatoare. Interventii rapide. Calitate. 24/24+asigurare. 100 L; sibagaje.ro
slim, inalta, o doamna in adevaratul sens Garantie. Piese originale. Inclusiv sam- (0732.199.999/ 0732.199.999 (0730.259.890/ 0765.018.213
mai multe detalii suna-ma. Singura in 240. Poze reale, Delia 19 ani, fitness al cuvantului, emancipata si plina de viata, bata, duminica; (0729.473.587/ relocations@gmail.com
locatie, poze reale100 % zona Zepter 60 model, poze reale, te asteapt pentru a nonconformista si cu un spirit vesnic tanar, 021.420.36.48 31. Transport mobila marfa 2. 1 Mai, zona Obor Colentina, travestita
L; (0784.986.529 petrece o ora de neuitat prin cel mai bun maseuza cu experienta ofer masaj dlor dis- reala, fara implant de silicon, par natural
masaj, I speak english, locatia este intr-o creti. Nu ofer sex. 200 L; (0720.216.212
6. Efectuez mutari mobila marfa intern in Bucuresti si tara, ofer- ofer masaj de relaxare combinat per-
Depanez frigidere, com- international cu Dacia Doker 2 sau 7 locuri
207. Masajul ideal. Hei sunt Darya, sunt zona centrala in conditii de discretie si sweetpleasure@yahoo.com
11.
tarif 0.7 lei / km sau duba 3.5 tone volum im servicii de transport soanelor care stiu ce vor. Non stop, poze
experta in arta masajului. Vino sa te igiena, ac, prosoape curate. 140 L; bine frigorifice si conge- util 24 mc tarif 1.5 lei / km op?ional contra- marfa mobila mobilier reale, (0730.259.890/ 0765.018.213
convingi personal. Poze 100% reale, 70- (0727.646.456 269. Sofia, 19 ani, te teleporteaza in latoare, toate tipurile. cost avem personal incarcare putem ata?a
150 ron, (0768.382.109 royalplace.massage@gmail.com Brazilia Brazilia e la un apel telefonic si remorc? 750 kg volum util 8 mc non stop bagaje relocari atv, moto- 3. Abate drumul tau spre o relaxare placu-
alexandra.ayan@yahoo.com cativa km de tine, o fata cu forme ruben- Interventii rapide. Cali- 70 L; (0744.476.667 ciclete, materiale de con- ta cu fete profesioniste in arta masajului.
208. Maseur toy boy pt cuplu Baiat de 35
241. Poze reale, dovedesc cu tatuajele, siene te asteapta intr-o locatie de lux cu tate. Garantie. Piese orig- structii. Bucuresti si in Vino sa te detasezi putin de problemele
buna sunt sara fata singura si disponibila maxima igiena si cofidentialitate pentru a 7. Evacuam mobila veche, transport,
de ani frumos ofera masaj de relaxare vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust te rasfata cu un masaj erotic de vis, 140
inale. Inclusiv sambata, mutari, relocari. Transport la groapa de provincie. Preturi de la cotidiene, intr-un cadru discret si curat. Vila,
lux, aromaterapie, uleiuri aromate, 120 L;
doamnelor, si cuplurilor.Daca nu raspund
va rog sa lasati un sms. Detalii la telefon. 1
masaj de relaxare, ambient placut si curat, L; (0727.646.456/ 0721.565.234 roy- duminica; Tel. gunoi. Program in fiecare zi. Preturi mici 100 Lei. Oferim factura (0766.238.084/ 0728.702.675
ofer seriozitate maxima, pozele imi apartin, alplace.massage@gmail.com (0729.473.587/ (0729.694.800 massage.excess@yahoo.com
L; (0751.850.325 Ba@gmail.com dovedesc cu tatuajele, 150 L; (0732.548.835
(0720.184.898 270. Sonya, bruneta reala, educata si 0762.988.567/ 8. Evacuam moloz si mobila veche.
www.excessmassage.ro
209. Maseuza dulce, ofer masaj profe- 32. Transport mobila si in weekend.
sional pe masa de masaj. Detalii supli- selectiva ofer domnilor manierati si cu bun 021.420.36.48 avem personal pentru incarcare. progra- 4. Adi, tanar maseur efectuez masaj gen-
242. Pozele sunt reale, confirm prin what- simt masaj de relaxare, terapeutic si body mul nostru de lucru este de L- D , 08-20. Asiguram servicii de mutari mobila ,trans- eral pe tot corpul, fata, spate, inghinal,
mentare la telefon. Zona Baba Novac. 60 sapp, rasfat total, blonda finuta, reala, 12. Electrician autorizat Coman Pretul se negociaza; 1 L; (0722.768.555 port marfa,etc. Dispunem de autoutilitare
L; (0784.517.265 masaj intr-un ambient discret si curat. reflexo, sunt curat, educat, agreabil, uleiuri
rabdatoare, calma, ofer masaj de calitate, Zona Unirii, rond Alba Iulia, 100 L; Costel service. Bucuresti, toate de diferite volume 3-24mc, si personal bine
te astept la mine, mai multe detalii la tele- 9. Inchirieri auto Bucuresti ieftin, non- instruit. Program de lucru 09-21, l-d. 50 L; bune, locatie curata, convenabil, nonstop,
210. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, (0720.716.956 sectoarele, varsta 39 ani, experi- suna-ma oricand, Adrian 45 L;
fon, (0720.584.986 enta 23 ani. Desigilare contor, gra- stop Inchiriem Auto Dacia Sandero 2017 (0735.534.488
47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambe- tuita, recomand procedura Enel motor 1.2 benzina manuala 6+1 culoare (0723.784.039
tul pe buze, astept doar persoane civilizate 271. Stefan cel Mare langa Dinamo, Flo-
243. Prinde promotia de sambata, masaj reasca, Dorobanti ofer momente unice gratuita. Ma ocup personal de neagra, predare si preluare gratuita in 33. Transport mobila si marfa ,cu manip-
in locatia mea pentru un masaj de erotic Floreasca, locatie discreta si de lux, Bucuresti; adaugare sofer suplimentar pe ulare Transport mobila si marfuri generale 5. Adina, ofer masaj de relaxare domnilor
relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. domnilor dornici de aventura in bratele aceasta procedura; maturi si educati, Titan metrou, 60 L;
Zona Piata Muncii, 200 L; maseuze superbe si cu experienta pre- unei brunete, iti pot oferi un masaj de (0740.983.312/ 0761.659.194 contract gratuit; cauciucuri noi de iarna, 25 cu manipulare inclusa ,la pretul de
(0785.355.791
(0720.084.742
gatite sa iti ofere momente de neuitat. Te relaxare si multe alte surprize, zona Stefan {; (0786.802.323 120lei/ora. Program si in weekend. Sunati
asteptam pe la noi. Vezi pe site galeri- cel Mare. 80 L; (0732.658.008 13. Frigidere service si reparatii rent.topservice@gmail.com in fiecare zi pana la orele 22,00. 120 L; 6. Adriana doamna eleganta, ofer masaj
211. Matura 47 ani, matura 47 ani, Titan awww.fantasymasaj.ro 140 L; Frigidere, combine frigorifice, congela- (0733.896.700 de relaxare pe tot corpul la domiciliu meu.
metrou, ofer servicii de masaj, domnilor (0731.959.382 272. Studenta 22 ani, selectiva ofer toare, reparatii. Interventii rapide. Calitate. 10. Inchirieri auto Bucuresti ieftin, non-
fantasymasaj@yahoo.com Garantie. Piese originale. Inclusiv sam- stop inchiriem Auto peugeot 207+ an 2014 34. Transport mobila, moloz, veche, Discretie si igiena.Nu se ofer? companie
seriosi, civilizati. Bunul simt, discretia ma masaj de relacsare domnilor seriosi in intima, (0735.621.301
caracterizeaza, 100 L; (0722.494.310 locatia mea discreta zona rond Alba Iulia, bata, duminica; (0729.473.587/ motor1.4 benzina 20.000 km culoare rosie, nefolosibila, electrocasnice. Asiguram
244. Promo masaj erotic la dublu, intre 021.420.36.48 predare si preluare gratuita in Bucuresti. oameni la incarcat la cererea clientului;
300 L; (0732.855.248 Adaugare sofer suplimentar pe contract 7. Alba Iulia buna, te astept la mine in
212. Matura ofer masaj, buna, Karla este doua nu te ploua. Si nici nu te ninge. Hai (0720.294.432
numele meu, sunt o doamna matura de 48 acum la Noblesse Unic si alege-ti 273. Studente frumoase reale blonda si 14. Frigidere, reparatii frigidere, combine gratuit. Cauciucuri noi de iarna 30 {; locatie, acolo unde vei fi intampinat de o
de ani, 1.68, 60kg si te invit in compania maseuzele preferate. 2 simultan, sedinta bruneta, masaj doua studente 21 si 25 de frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. (0786.802.323 35. Transport moloz si mobila de arun- bruneta pregatita de a te satisface cu un
mea pentru a-ti oferi un masaj de relaxare dureaza 60 de minute si costa 300 ron. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv rent.topservice@gmail.com cat. la pretul de 5lei/ sac. Transport mobila masaj de inalta calitate, 70 L;
ani, reale oferim impreuna si separat (0722.684.246
profesional combinat cu un masaj erotic. Garantam ca vei alege dintre multe. 300 masaj de relaxare. Locatie ultra centrala Sambata, Duminica, (0729.473.587/ veche la groapa de gunoi; 5 L;
L; (0727.148.861 11. Inchirieri auto Bucuresti, lux, non- (0722.768.555
100 L; (0720.969.645 de Lux. Discretie, igiena, confort, parcare, 021.420.36.48
stop, aeroport inchiriem Auto Audi A8 2014 8. Alecxya, buna sunt bruneta, am 20
245. Promotie dominare si masaj erotic jacuzzy si siguranta. Deplasare si la hotel 15. Frigidere, combine, congelatoare motor 3.0 diesel Quattro culoare neagra. 36. Transport moloz, mobila, debarasari ani, inaltime 160, greutate 50 kg, ofer
213. Matura, Universitate, sunt Delia, am 120 L; (0764.182.119
35 de ani, sunt o blonda mignona cu ochi vip fantezie discount la Noblesse Unic, etc., reparatii la domiciliul clientului. Predare si preluare gratuita in Bucuresti, mansarda, subsoluri, garaje; masaj de relexare domnilor generosi cu
albastri, sani numarul 3, vesela si sen- masaj relaxare, body, erotic, plus diverse Garantie (0722.619.569 adaugare sofer suplimentar pe contract (0721.154.119 bun simt, va astept la mine in locatie,
zuala. Masaj, discretie, ingiena, relaxare. fantezii: striptease, lap-dance, erotic show, 274. Sunt noua in zona, buna, sunt gratuit, cauciucuri noi de iarna 200 {; pozele sunt reale 100%. Dristor. 70 L;
100 L; (0729.574.688 latex outfit, stockings, dominare, feet- Andreea daca iti doresti sa cunosti o fata
16.Instalatii electrice non (0786.802.323 37. Transport national masina 3.5 tone (0738.143.758/ 0733.169.730
fetish, high heels. Promotie joi, orele 12- cu simtul umorului care te va scoate din cu lift, frigorific, oferim transport la tarife
214. Maya 50 de lei, ofer masaj de calitate 22. 250 L; (0727.148.861 www.private- rutina zilnica, masaj de relaxare, body stop Bucuresti, reparam 12. Inchirieri auto Bucuresti, lux, non-
avantajoase la nivel national. Autoutilitarele 9. Alexa, noua in zona, masaj de calitate
domnilor genorosi cu bun simt in locatia massage.ro masaj, astept sa ma contactezi, 80/150 instalatii electrice de stop, aeroport inchiriem auto Toyota RAV4 dotate cu lift hidraulic pentru o incarcare pt domnii care se respecta si stiu sa apre-
mea de lux. Igiena si discretie maxima. Eroi Revolutiei, (0751.878.897 motor 2.0 diesel manuala 6+1 culoare nea- cieze calitatea. Detalii suplimentare la tel.
Piata Veteranilor, Cora Lujerului, Militari, 246. Promotie masaj erotic nud, salon de
toate tipurile. Fie ca ai gra. 4x4. Predare si preluare gratuita in rapida si instalatii de racire, transport seifu-
Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L;
ri, ATM-uri, de/montare mobilier. 50 L;
sector 6, 50 L; (0733.566.342 calitate la vila in str. Leonida nr. 8, in cen- 275. Tandrete si pasiune, daca esti in nevoie de repararea unei Bucuresti adaugare sofer suplimentar pe
(0771.610.853 peroate@yahoo.com (0732.721.047
cautarea unui loc de relaxare, salonul nos- contract gratuit cauciucuri noi de iarna; 55
tru, zona Petrom Eminescu. Masaj
tru este alegerea perfecta deoarece cali- prize sau a unui tablou {; (0786.802.323
215. Melissa 30 ofer masaj total de relaxare, body to body si erotic. Civilizat, 38. Transport pamant, moloz transport 10. Alexandra 24 ani, astept domni pre-
relaxare piata Victoriei, 100 L; curat, frumos, multe maseuze. Promotie tatea este cuvantul care ne defineste. Cele electric echipa noastra rent.topservice@gmail.com pamant, moloz, nisip, balast, excavatii, tentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul
(0785.867.680 valabila luni orele 13-19; 150 L; mai frumoase si dulci maseuze te asteapta
la Dessiree Masaj, 120 L;
de electricieni autorizati 13. Inchiriez masina pt serv. Uber Ofer demol?ri. Oferim seriozitate; meu Unirii, Zepter. poze reale 100%; 40 L;
(0727.148.861 iti sta la dispozitie spre inchiriere masina Fiat Doblo pt servi- (0723.138.003 (0736.197.198
216. Militari, Raluca Sunt noua in dome- (0720.525.253/ 0769.850.950 mihaita.trans@yahoo.com
niu! Te astept pe tine domn generos si dis- 247. Ramona 32 ani, noua in zona, masaj (0722.974.760/ ciul Uber conditii colaborare. Cazier juridic
11. Alexandra 34 satena, matura te
276. Unirii bulevard, langa BCR, te astept si cazier auto fara antecedente penale.
cret, pentru a ma contacta non-stop 50 L; terapeutic profesional de intretinere si 0766.974.760 Ofer conditii avantajoase. Va rog seriozi- 39. Transport persoane Bucuresti Ger- astept la mine in locatie pentru un masaj de
(0730.366.253 relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la la mine pentru un masaj de calitate. 60 L; relaxare. Ofer si cer seriozitate. Zona
tel. Zona Obor, Kaufland. 70 L; (0734.896.180 office@ruady-service.ro tate; (0766.350.111/ 0758.023.542 mania, Anglia, Ester Tours va ofera trans-
217. Mirela, ofer masaj de relaxare intr- port de persoane Bucuresti in Germania si Berceni, Piata Sudului 60 L;
(0751.996.381 277. Unirii, 30 ani, poze reale, efectuez 17. Instalator accesibil-autorizat ANRE 14. Mutari mobilier, evac- Anglia cu autocare si microbuze moderne (0784.329.838
un ambient placut la domiciliul meu. Titan, zilnic direct pana la adresa de destinatie.
Bd. Theodor Pallady, 60 L; 248. Rasfat fara limite doar la Excess masaj de relaxare si tonifiere, locatie cura- executam istalatii gaze, obiecte sanitare, uare mobilier vechi,
(0736.549.922 ta si discreta. Te astept, nu ezita. 50 L; centrale termice, schimbari coloane Pt rezervari contactatine; 1 {; 12. Alexia bruneta reala, selectiv? 20 de
Massage Lasa-te invaluit de atingerile sen- blocuri, montari argaze si calorifere,detec- nedorit, apartamente 1-4 (0773.908.912 office@estertours.ro ani dornica de experiente noi iti ofer diverse
zuale ale unei tinere maseuze experta in (0745.702.713 Badboss94@yahoo.com tipuri de masaj corporal intr-un ambient
218. Miruna, zona Brancoveanu, buna, arta masajului erotic dornica sa-ti ofere toare gaz (0720.992.196 camere, relocari,
eu sunt Miruna, o domnisoara slim, inalta, 278. Unirii, Corneliu Coposu, te astept sa 40. Transport persoane/ colete oriunde deosebit domnilor pretentios care apreci-
cu un fizic de invidiat, maseuza cu experi-
cele mai minunate clipe, doar in incinta
iti ofer clipe de neuitat, masaj. Curatenia si 18. Instalator sanitare, termice si gaze, demontare, montare, in tara, sofer personal cu auto propriu aza calitatea. Zona centrala. 70 L;
salonului Excess Massage pe str Baba montez chiuvete, robineti, wc, bideuri, cazi manipulare, echipa (Opel Insignia Cosmo 200 CP Biturbo) (0738.143.758/ 0734.047.945
enta, ofer diverse tipuri de masaj numai la Novac, 120 L; (0766.238.084/ discretia ma defineste in totalitate. Sunt o
domiciliul meu dlor discreti si generosi. domnisoara plinuta cu 70 de kg si am 1.70 acrilice si fonta, cu hidromasaj, centrale tanara 4 baieti, camion scaune piele incalzire ?i racire scaune fata,
Foto reale. 150 L; (0726.359.262 0766.238.084 termice, cabine de dus, masini de spalat, priza 230 v spate, portbagaj 530 l, efectuez 13. Alina 21 de ani, domnisoara supla,
massage.excess@yahoo.com inaltime blonda cu parul lung si ochii 5T. Experienta, profesion-
sweetpleasure@yahoo.com caprui; 80 L; (0727.580.137 sifon pardoseala, trasee tevi PPR si cupru. la comanda transporturi private comunicativa, manierata si foarte atenta cu
249. Rasfat si calitate Dessiree va ofera Bucuresti si Ilfov; 10 L; (0763.113.357 alism. Iulia Bucur (0746.097.005 Emilian@bostenaru.ro tine domn care sti sa te respecti. Titan
219. Mister si seductie, lux si calitate
masaj erotic de calitate oferit de dom- 279. Unirii, masaj total, poze reale. contact@instalatorulcaseitale.ro (0762.676.751/ Auchan; 60 L; (0721.964.205
Masajul erotic oferit de tinerele noastre Draguta si rabdatoare, te astept la 41. Transport Romania Olanda Bel-
maseuze este unul dintre primele si sim- nisoare superbe, experte in arta masajului 19. Masini automate de spalat, acum 0762.676.750 gia Germania Curse regulate cu 14. Alina, blonda reala, selectiva, 24 de
erotic. Va asteptam pe str. Traian, nr. 254 un masaj de relaxare total, dis-
plele mijloace descoperite pentru alinarea cretie si igiena. Nu raspund la asigur deplasare gratuita, garantie autoutilitare de 3,5t in regim de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient
suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletu- (intersectia Calea Mosilor cu Mihai Emi- reparatii. Curatare - igienizare aer condi- 15. Mutari, transport mobila, depoz- grupaj sau exclusive. Transport deosebit domnilor pretentiosi care apreci-
nescu), 120 L; (0732.545.457/ numar privat. Singura in locatie. itare, debarasare. Oferim servicii
lui intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0757.477.022 tionat. Seriozitate, urgente; bagaje, colete, mobila, electrocas- aza calitatea, ofer conditii de lux, discretie.
(0720.525.253/ 0732.545.457 0769.994.064 desiree.masaj@yahoo.com (0729.374.669/ 0761.290.233 de mutari, transport mobilier si nice, biciclete, motociclete, Zona centrala, 200 L; (0721.956.452
baddboss94@yahoo.com
250. Rasfat total la tine sau la hotel, nu
relocari de apartamente, sedii de (0745.024.750
220. Monica bruneta reala 1.68 cu 60 kg 280. Unirii, rusoaica, noua in 20. Mecanic electrician in firma. Oferim depozitare in fts.freight@gmail.com 15. Alina, te astept la un masaj de
30 de ani, selectiva si plina de pasiuni si detin locatie, masaj de relaxare totala, am Bucuresti. Manipulare mobila, relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Dis-
erotism si foarte dulce te astept la un 24 ani, 1.68 cm, pentru mai mult detalii Bucuresti, ofer masaj terapeutic domeniul confectii, repar impachetare, despachetare, 42. Transport rutier, aerian, feroviar, cretie maxima, Unirii-Zepter, 40 L;
astept sa ma contactezi, poze reale 100%; de relaxare intr-un ambient
masaj, suna-ma zona Zepter, 40 L;
(0767.062.131 deosebit domnilor pretentiosi care masini de cusut casnice demontare/remontare, curatenie. maritim Mutari interne si internationale, (0758.279.994
(0731.289.615 si industriale, atat pe 30 L; (0745.100.101/ relocari interne si internationale. Transport
apreciaza calitatea. Locatie de 0745.100.101 romania@premier-
lux, igiena si discretie, 300 L; animale vii de companie, inclusiv pesti. 16. Alina, 28 de ani iti pot oferi masaj ter-
221. Monica 35 ani, dincolo de imagini si 251. Rebeca, 20 de ani, blonda pasion- parte mecanica cat si pe moving.ro Impachetari speciale obiecte de arta, anti- apeutic profesional, tonifiere si intretinere
cuvinte cauti esenta, servicii de masaj, ala, senzuala, lipsita de inhibitii, blonda (0727.576.513
superba, ochi albastri, maseuza, ofer parte electrica; chitati, tablouri (0734.170.165 office@pri- corporala. Zona Dristor, Kaufland. Program
erotic, body si sensual, aromatherapy, 16. Ofer servicii de transport oriunde in
meloterapie. 100 L; (0762.430.730 diverse tipuri de masaj dlor discreti si gen- 281. Vicious Girl Experience Erotic (0768.886.318 Bucuresti sau in tara. Transport moloz, orititransport.com 9.00-20.00, 50 L; (0763.978.947
erosi. Locatie lux, central, Piata Unirii, foto Massage o experienta de masaj gunoaie, diverse pana in 3,5 tone la preturi
222. Monica, blonda reala, selectiva, 29 absolut reale, 150 L; (0728.025.622 diferita, intr-o locatie atent aranja- 21. PC doctor cu profesionalism si preturi negociabile. In caz de nevoie asigur si 43. Transport, mutari 17. Alyna, Drumul Taberei, Billa, bruneta
de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambi- ta cu tematica ce te va purta in minime va vindeca calculatorul sau laptop- oameni de incarcare-descarcare. mobilier, apartamente 1-4 28 de ani, noua in zona si in locatie, ofer
ent deosebit domnilor pretentiosi care 252. Relax and reflexotherapy massage jurul lumii. Amplasat central - ul chiar la domiciliul dvs; (0727.820.491 (0727.997.992/ 0767.976.612 arvearve- domnilor generosi si educati masaj ter-
apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, dis- near metro Piata Unirii discreet very clean Gradina Icoanei, te asteptam cu son@gmail.com
camere, case, vile. Ser- apeutic si de relaxare, sau body masaj. Aer
cretie. Zona centrala, p-ta Alba-Iulia 300 house you are welcome! Yoday I'm at your free bar si maseuze frumoase 250 22. Repar frigidere, masini spalat la domi- vicii complete de relo- conditionat, igiena, discretie si intimitate.
L; (0723.928.848 disposal non stop. 460 L; L; (0758.731.867 ciliu dv. Particular, avand vechime de peste 17. Transport agabaritic, combine, utila- care. Montam si demon- Detalii la tel. (0734.185.529/
(0721.609.296 20 ani in acest domeniu, repar frigidere/ je, tractoare, transport trailer cu rampe si 0766.599.036
223. Monica, bruneta reala 1.68 cu 60 kg 282. Vino la mine si nu vei regreta, masini de spalat, la domiciliul dv., indiferent cu troliu de tone, transport containere, tam orice tip de mobila,
30 de ani, selectiva si plina de pasiuni si 253. Relax and reflexotherapy massage, te astept intr-un cadru intim si sel- de marca, model, defectiunea prezentata. transport utilaje santiere, transport com- camion 25 m3. Iulia 18. Am revenit, Drumul Taberei, buna sunt
erotism si foarte dulce e astept la un near Piata Unirii, you are welcome. Please elect, masaj, 100 L; Ofer garantie 1 an de zile, 150 L; bine agricole, transport agabaritic Denisa ofer masaj la domiciliul meu pentru
masaj, suna-ma zona Zepter, 40 L; look my video here and then you call me, (0759.109.449 Imperial.mas- (0722.509.635 (0727.244.420/ 0767.419.106 Bucur. (0762.676.751/ mai multe detalii suna-ma; 100 L;
(0731.289.615 460 L; (0040721609296 sage@yahoo.com grigoreflorea81@yahoo.com office@transportmarfarutier.ro 0762.676.750 (0769.551.739

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
6 18 aprilie 2018

PRESTÅRI SERVICII 4
19. Am revenit, Mall Vitan, dupa zile lungi, 53. Atractiva, maseuza selectiva ofer 89. Brunete atragatoare si pline de viata 125. Doamna ofer masaj de relaxare si 162. Dristor, noua pe site, 19 ani, 1 70, 50 195. Magazin Unirii, Lory, am 19 ani, 231. Masaj, buna sunt Renata te astept la
dupa stres si probleme acumulate, e diverse tipuri de masaj de cea mai buna oferim clipe frumoase un masaj de relaxare intretinere, corporala zona Obor, Mosilor. kg, te invit in compania mea pentru un bruneta, 1.70, 50 kg, ochi albastri. Te-ai mine in locatie pentru a avea parte de un
momentul sa te gandesti la tine. Alege un calitate, intretinere corporala in functie de domnilor generosi, intr-un mediu discret, 50 L; (0730.951.575 masaj de relaxare si tonifiere, discretie si saturat de poze false si servicii incomplete, masaj fin cu uleiuri aromate iar discretia si
masaj care sa te ajute sa te relaxezi din preferinte. Ofer conditii de lux, intimitate si daca stii sa alegi calitate atunci astept sa igiena maxima, mai multe detali tef. 100 L; la mine nu e cazul, te astept pentru a-ti oferi linistea ma reprezinta. Pentru a afla mai
cap si pana in picioare. www.moniquemas- discretie. programare la telefon, max. seri- ma contactezi. 100 L; (0723.747.205 126. Doamna ofer masaj delicat de (0742.773.895 un masaj de relaxare de neuitat, 50 L; multe detalii suna-ma 70 L;
sage.webnode.ro 49 L; (0729.362.323 oz., 150 L; (0731.788.278 cautcole- Dani-nico14@email.com relaxare, tonifiere si intretinere corporala (0720.611.629 Denydenisa@gmail.com (0768.951.486
ga@yahoo.com central Universitate; 100 L; 163. Dristor, noua pe site, pustoaica 19 ,1
20. Amalia, 29 de ani sunt o bruneta 90. Bucura-te de un masaj profesional, (0729.668.399 70, 50 kg te invit la mine pentru un masaj 196. Magazinul, Unirii, buna sunt Alexan- 232. Masaj, daca vrei sa scapi de stresul
rabdatoare, pozele imi apartin, te astept la 54. Aura , 31 ani, la mine, noua in zona, calitate, relaxare, tonif-sportiv, cervical, shi- de relaxare, discretie si igiena maxima, dra am 24 de ani satena te astept in locatia cotidian te astept la mine pt o sedinta de
mine in locatie sa iti ofer masaj de relaxare masaj terapeutic profesional de intretinere atsu, presopunctura, reflexo, aparate per- 127. Doamna ofer momente unice dom- poze reale, mai multe detalii tel., 100 L; mea pentru un masaj de relaxare, pentru a masaj relaxant. Zona Splaiul Unirii
intr-un cadru intim si curat, discretie si seri- si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la formante de recuperare medicala si de nilor dornici de aventura in bratele unei (0768.602.724 experimenta experiente noi, te astep pt mai (0724.975.229
ozitate. Dristor Baba Novac, 50 L; tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 70 L; slabit, sauna, ultrasunete, RF, galvanic, brunete, iti pot oferi un masaj de relaxare si multe detalii, 50 L; (0736.478.587
(0760.746.468 (0744.876.225 curat, merita. Nu sex. Crangasi. 130 L; multe alte surprize, Pantelimon, Mega Mall, 164. Eleganta si rafinament, doamna 233. Masaj, la tine sau la hotel, masaj de
(0731.515.140 Obor; 70 L; (0722.196.525 matura ofer masaj de relaxare la mine 197. Mara masaj relaxare, tonifiere, reflexo relaxare si terapeutic, pentru mai multe
21. Amalia, masaj terapeutic si intretinere 55. Barbat, 37 ani, dragut, discret si cu acasa o locatie discreta si luxoasa, la domiciliul meu, discretie 100 L; detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420
corporala maseuza cu experienta ofer bunul simt, ofer masaj de relaxare pentru 91. Buna la mine, Burebista, Rond Alba 128. Doamna Sara manierata, matura, sti- deschisa laorice pretentie zona Alba Iulia (0752.830.023 antonia0000@yahoo.com
masaj de relaxare si intretinere corporala doamne si domnisoare. Exclus barbati; iulia.Te asteapta o blonda atragatoare si cu lata, te invit in locatie curata si discreta pen- 200 L; (0732.568.399 234. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,
(masaj somatic, tonifiere, sportiv, capilar, (0731.065.224 stil ptr a petrece cateva clipe de relaxare si tru masaj de relaxare. Mai multe detalii la 198. Mara, te astept la mine pentru o ora masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai
facial, masaj terapeutic) combinate intr-o rasfat, 70 ron 20 minute 100 ron jumatate tel., 80 L; (0735.026.104/ 0760.716.483 165. Elena, 50 ani, noua in zona matura de relaxare prin arta masajului terapeutic, multe detalii la tel., 150 L; (0769.208.929
sedinta complexa; (0728.853.746 56. Bella, matura, selectiva ofer masaj ter- de ora si 150 ora (0726.974.363 Mirelu- modesta te astept la un masaj de relaxare masaj de relaxare, zona Bd. Burebista,
apeutic de relaxare la domiciliu meu. 100 ta@gmeil.com 129. Doamna singura, o fire placuta, intr-o loc centrala fara graba astept domni sector 3, 100 L; (0767.629.025 235. Masaj, ofer masaj domnilor seriosi si
22. Ana, blonda reala, selectiva, 24 de ani, L; (0737.207.792 comunicativa si discreta ofer masaj de manierati zona Piata Vitan; 70 L; cu bun simt. Berceni. (0764.390.216
ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un 92. Buna ma numesc Naidine 19 ani La relaxare d-lor generosi si cu bun simt, (0723.750.624/ 0723.750.624 199. Maria, 28 ani, ofer masaj de relaxare
ambient deosebit domnilor pretentiosi care 57. Berceni, noua in zona, ofer masaj de tine sau la hotel. Buna seara domni gen- depun pasiune in ceea ce fac, detalii la si tonifiere. Poze reale. Zona Colentina 236. Masaj, buna iti ofer masaj de relaxare
apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, dis- relaxare domnilor interesati, detalii la tel, erosi, ma numesc Naidine am 19 ani si telefon. Militari, 50 L; (0737.218.736 166. Erika 35 ani, poze reale 100% ofer Doamna Ghica 40 L; (0754.709.995 facut de o bruneta eleganta si cu bun simt
cretie. Zona centrala, 200 L; 70 L; (0738.187.186 abia va astept in compania mea sa petre- domnilor generosi si manierati masaj de Zona.obor.colentina@gmail.ro iti alunga stresul si te face sa uiti de rutina
(0721.956.394 cem clipe de neuitat in care va voi face sa 130. Doamna 34, reala, selectiva ofer relaxare si intretinere efectuat pe masa de zilnica. Te astept sa ne cunoastem intr-un
58. Berceni, b-dul Alexandru Obregia, uitati de stres, va pot oferi patru tipuri de masaj de relaxare zona centrala Alba Iulia masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima 200. Mariana, 47 ani, ofer masaj de ambient placut si discret. Nou venita in
23. Ana, doamna matura, 35 ani, ofer bloc stradal, platesti tariful care iti place, 60 masaj, 350 L; (0737.498.332 renatavic- 250 L; (0732.568.575 detali la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms. 70 relaxare domnilor manierati, discretie maxi- Bucuresti 100 L; (0799.334.470
lei, practic si masajul total 100 lei, ora 120 toria232@yahoo.com L; (0729.753.166 ma, curatenie, garantez revenirea. Berceni,
masaj de relaxare la domiciliul meu, poze rel. la tel. (0732.963.998
reale. Zona Dristor, Baba Novac, program lei, domnisoara delicata, sensibila, atenta si 131. Doamna 35, ofer masaj de relaxare 237. Masaj, buna Andreea noua in
10-17, 50 L; (0725.044.235 draguta cu tine, meriti servicii de calitate te 93. Buna numele meu este Eliza, 30 de ,revigorare si intretinere corporala cu uleiuri 167. Eroii Revolutiei, noua in zona, Diana, Bucuresti tanara, discreta, educata, te
ani, sunt o doamna rafinata, educata, speciale d lor, la mine, central Universitate. 201. Mariana, 47 ani, ofer masaj de astept cu un masaj de relaxare de calitate,
astept ora 11-21, vino, 60 L; tanara rabdatoare si plina de viata te astept relaxare domnilor manierati. Discretie maxi-
24. Anca noua in zona si in locatie, blonda (0749.494.562 selectiva si ofer masaj, acasa la mine intr- 70 L; (0720.282.102 sa te rasfat cu un masaj si multe alte sur- ma, curatenie. Garantez revenirea. facut cu rabdare si placere intr-un ambient
cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, un cadru intim, curat si discret. Anuntul este prize, poze reale garantat. Mai multe detalii placut, deosebita si curata, 100 L;
59. Berceni, bd. Alexandru Obregia, bloc adresat exclusiv domnilor maturi, manierati. 132. Doamna 53 de ani, discreta si la tel., 100 L; (0737.150.812 Berceni; (0732.963.998 (0723.482.753 Dani-nico14@email.com
vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust
masaj de relaxare plin de surprize, zona stradal, draguta, 25 ani, servicii de calitate, Zona centrala, (0727.463.119 manierata, ofer masaj de relaxare la domi- 202. Marra, selecta, open minded, dis-
Zepter, 50 L; (0774.927.889 sunt curata, pret bun pentru tine 60 lei , 100 ciliul meu. Zona Pantelimon. 60 L; 168. Eva ofer masaj de relaxare, terapeu- 238. Masaj, Georgiana, ofer masaj de
cretie (singura), bun simt, igiena si pasiune,
lei sau 120 lei ora, domnisoara cu forme 94. Buna, ofer masaj de relaxare domnilor (0732.074.954 tic,cu uleiuri speciale domnilor manierati in materializate intr-un masaj sweet touch relaxare, la domiciliul meu, locul perfect
25. Anca, noua in zona si in locatie, blon- placute, servicii reale masaj cum iti place, maturi si discreti, ofer 2 dushuri, discretie, zona Rond Alba Iulia, 100 L; memorabil. In rest, te las sa descoperi sin- pentru tine, clipe de liniste, relaxare, abso-
da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, locuiesc stradal, 11-21 vino, 60 L; curatenie. Sunt o doamna discreta zam- 133. Doamna 53, ofer masaj de relaxare (0766.415.491 gur, (B-dul Magheru, Romana), 200 L; luta si atmosfera placuta, poze reale.
(0749.494.562 bareata si atenta cu tine. Zona Teiul Doam- la domiciliul meu, discretie maxima. Zona Berceni, Straja, Resita; 50 L;
vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust
Pantelimon. 60 L; (0732.074.954 (0799.664.040
masaj de relaxare plin de surprize, zona nei. ap: Obor, Colentina; 100 L; 169. Evelyn, masaj de relaxare si (0724.757.800
Zepter, 50 L; (0774.927.889 60. Berceni, bd. Alexandru Obregia, bloc (0737.204.863 intretinere, efectuat pe masa de masaj. Dis- 203. Mary 35 ani Doamna matura ofer
stradal, tu alegi cat platesti, 60 lei masaj 134. Doamna draguta blonda, stilata, ofer cretie maxima, detalii la tel., zona bucur masaj de relaxare domnilor generosi intr-o 239. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,
26. Anca, masaj total doamna matura, 36 100 lei, ora 120 lei, sunt timida, romantica, 95. Buna, vrei sa ma cunosti? Suna-ma. masaj de relaxare, terapeutic, la mine. obor . 100 L; (0756.268.394 masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai
ambianta curata si linistita, pt detalii la tel.
de ani, ofer masaj de relaxare total dom- te astept cu placere, poti veni si acum, sunt Sunt blonduta, curata, draguta, atenta la Zona Iancului (0724.159.915 zona Lacul Tei, 100 L; (0787.337.213 multe detalii suna-ma, 150 L;
nilor interesati la domiciliul meu. Titan, bd. 1 pregatita pentru tine, am 25 ani draguta, imi cerintele voastre, invit domni la un masaj herescu.c@yahoo.com 170. Execut mobila la comanda executam (0768.121.420
Decembrie, Trapezului, 60 L; place ce iti ofer 60 L; (0749.494.562 de calitate si clipe de rasfat; mobila la comanda clientului din PAL, MDF, 204. Mary 35 ani, doamna singura, o fire
(0729.311.098 cornelia663@yahoo.com (0768.177.993 Mireluta@gmeil.com 135. Doamna matura ofer masaj de sau AGT, masuratori, montaj si transport placuta, comunicativa si discreta ofer masaj 240. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,
61. Berceni, Lidl, Kamy, noua in zona relaxare domnilor educati si seriosi la domi- gratuit. Montaj si reglare usi, parchet de relaxare d-lor generosi si cu bun simt, prestez masaj terapeutic, detalii la tel., 150
27. Andreea 29 ani. Ofer masaj de tanara, 21 de ani, par lung ochi caprui, ofer 96. Casatorita, 28 ani, ofer masaj gener- ciliul meu. pentru mai multe detalii contac- mocheta, tapet, etc. Oferim seriozitate, depun pasiune in ceea ce fac, detalii la L; (0769.208.929
relaxare domnilor generosi la domiciliul masaj de relaxare fara graba si fara fite, in al de relaxare domnilor discreti si educati. tati 100 L; (0720.644.662 100 L; (0799.062.735/ 0765.889.939 telefon 100 L; (0787.337.213
meu. Zona Kaufland Obor, mai multe detalii locatia mea de lux. Poze reale; 100 L; Ofer si pretind discretie. Te astept cu un iulian.precup@yahoo.com 241. Masaj, noua in zona Buna, Numele
la tel., poze reale 100% 70 L; (0761.049.966 telefon intre orele 9-20. I speak english. 136. Doamna matura ofer masaj de 205. Masaj de intretinere corporala, noua meu este Vanessa, am 20 de ani, pentru
(0754.501.294 100 L; (0743.765.935 relaxare domnilor educati si seriosi la domi- 171. Experta fara graba fara fite . Masaj pe site, doar domnilor educati si manierati, mai multe detalii nu ezita sa ma suni. Nu ti
62. Berceni, Lidl, noua in zona. Tanara 21 ciliul meu. Ptr mai multe detalii ma poti con- total . La mine la tine sau hotel masaj total igiena, discretie si intimitate asigurate. Nu va parea rau. 80 L; (0721.823.569
28. Andreea Blonda 27 de ani cu poze de ani roscata cu ochi caprui ofer masaj de 97. Catalina, 47 ani, draguta ofer masaj tacta; 100 L; (0720.644.662 de relaxare, zona centrala, pentru domni deranja inutil. Vino si convinge-te. Rog brunette.lovelly@yahoo.com
reale te astept la mine pentru un masaj ce relaxare fara graba si fara fite. Poze reale domnilor generosi, seriosi care doresc dis- pretentiosi, mai multe delatii la telefon. 100 maxima seriozitate, 150 L;
iti va indeplini toate dorintele mai multe 150 lei ora. Nu raspund la numar privat. cretie, va asteapta o doamna care stie ce 137. Doamna matura si cu bun simt te L; (0769.169.016 (0731.611.346 cautcolega@yahoo.com 242. Masaj, noua, Bruneta frumoasa ofer
detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; Cer si ofer discretie. Aer conditionat. 100 vrea, locatie Militari in spatele Pietei Vet- invit pentru cateva momente la un masaj ce Escortevip20@yahoo.com masaj asa cum vrei tu, singura, curatenie
L; (0761.049.966 erani sau Uverturii, Teatru Masca Militari, te va face sa te mai reintorci, fara graba si 206. Masaj de relaxare, terapeutic si intimitate, discretie, pleci satisfacut si revii
(0761.002.526 50 L; (0731.045.645/ 0724.605.269 loc discreta, pro 11/20, det la tel; 60 L; 172. Fete superbe, locatie de lux multe sportiv efectuat pe masa de masaj, curate- cu placere. Alexandra, 28 ani, 60 L;
29. Andreea blonda cu poze reale 27 de 63. Berceni, Mariana ofer masaj de (0723.002.389 maseuze dragute si permisive, cu experien- nie, discretie, zona Iancului. 100 L; (0769.211.380
relaxare domnilor seriosi si discreti, garan- 98. Corina 25 de ani. Buna sunt Corina si ta in domeniu, oferim masaj de relaxare, (0726.359.885
ani te astept pe tine domn generos la un te astept in locatia mea sau la hotel zona
masaj de relaxare, zona Zepter 40 L; tez revenirea; (0733.145.064 138. Doamna matura 35 ani, ofer servicii servicii de cea mai buna calitate, nu ezita 243. Maseur efectuez masaj relaxare toni-
central, pentru un masaj de relaxare si ras- de masaj la domiciliul meu. Discretie si seri- sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal, 207. Masaj la mine, tanara 34 de ani, ates- fiere. Rog seriozitate. (0774.969.337/
(0761.002.526 fat intr-in ambient de vis, igiena si discretie
64. Berceni, Straja, servicii de calitate, ozitate maxima, poze reale, zona Dristor, 150 L; (0751.770.600/ 0784.522.572 tat, experienta 5 ani, ofer masaj de relaxare 0774.969.337
30. Andreea 19 ani Ofer masaj de masaj pt. doritori de relaxare intr-o locatie garantata. 60 L; (0737.792.786 Baba Novac. Program10-17; 50 L; salonsweettouch@yahoo.com profesional, masaj cervical, lombar, capilar,
relaxare la domiciliul meu, draguta si rabda- discreta, 50 L; (0762.823.671 aangi27@yahoo.com (0799.568.785 detin masa de masaj, locatie centrala, vezi 244. Maseur sportiv 28 ani, Tanar sportiv
toare sedinta 80 lei, zona Alba Iulia pt 173. Geanina, masaj terapeutic, relaxare, harta, discretie, foto reale, 100 L; 28 ani efectuez masaj pentru domni,
65. Bianca, 27 ani sunt o domnisoare 99. Corina, eleganta si manierata, 50 de 139. Doamna matura 40 ani, Dana, am intretinere corporala, cervical, lombar, facut (0733.529.054 doamne, domnisoare si cupluri, diferite
detalii la tel.; 80 L; (0763.498.915 ani, ofer masaj de relaxare si terapeutic la 1,70, 57 kg, par lung ten alb, ofer domnilor
simpatica si discreta, ofer masaj de pe masa de masaj timp de o ora. Program tipuri de masaj. Ofer si cer maxima seriozi-
31. Andreea 19 ani, ofer masaj de relaxare doar domnilor. Zona Doamna domiciliul meu. Speak english, Dristor, 200 discreti masaj de relaxare pe tot corpul, 15-20 100 L; (0726.066.981/ 208. Masaj La tine sau la hotel masaj de tate, igiena, (0774.969.337/
relaxare la domiciliul meu, intr-un ambient Ghica, Colentina, 50 L; (0728.558.367 L; (0730.669.879 fara sa ne grabim reciproc, discretie si 0725.791.534 relaxare si terapeutic, pentru mai multe 0774.969.337
placut si discret. 80 lei sedinta. zona Alba igiena. Va astept cu drag. Teiul Doamnei cu detalii suna-ma, 150 L; (0769.208.929
66. Bianka, 35 ani, poze reale 100%, ofer 100. Crina, 22 de ani, domnisoara rafinata Lacul Tei. 100 L; (0787.337.213 174. Handyman gospodar pentru 245. Maseuza profesionista, Militari Resi-
Iulia. Pt detalii la tel; 80 L; (0763.498.915 si cu bun simt, ofer masaj de relaxare pro- 209. Masaj profi, 42 de ani, 1.65 m, 67 kg.
domnilor generosi si manierati masaj de intretinere ansamblu rezidential din zona dence, efectuez masaj therapeutic si de
relaxare si intretinere efectuat pe masa de fesional la domiciliul meu. Creez depen- 140. Doamna matura, Deea 38 ani, socia- Pipera, Voluntari 7 L; (0741.395.131 Imi rezerv dreptul de a selecta clientii. Am relaxare. 70/ Lei 1/h program luni-duminica
32. Andreea 35 ani, draguta, sociabila te denta. Poze recente din locatie. Detalii la
astept pentru un masaj de relaxare dis- masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxi- bila si selectiva te astept sa petrecem cate- property@squaremanagement.ro atestat. Durata sedintei este de o ora sau in 08:00 22:00. Detalii la tel., 70 L;
ma, detalii la tel. (0746.532.027 tel., Dristor 2, 50 L; (0732.299.069 va momente in compania unui masaj de functie de tipul masajului personalizat. (0732.439.844
cretie zona Octavian, Goga, 60 L; Zona Alba Iulia. Mall Vitan,
(0730.754.260 relaxare zona Goga/ Vitan; 60 L; 175. Inchiriem incarcatoare telescopice
67. Blonda singura discreta si rabdatoare 101. Cristina Blonda draguta, 28 de ani, (0733.261.723 13 m Tekko Logistik ofera servicii inchiriere (0764.152.740 246. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m,
cu bunul simt al umorului ofer masaj de ofer masaj de relaxare domnilor in locatia si transport incarcatoare telescopice Terex, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul
33. Andreea am revenit respectuoasa si mea situata pe bulevardul Iuliu Maniu 210. Masaj reflexoterapie la domiciliul
foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare in relaxare la domiciliul meu domnilor 141. Doamna matura, doamna deschisa Manitou, Jcb, Merlo, cu maxim 2500 ore de pe buze, astept doar persoane civilizate in
manierati si discreti. Militari 50 L; (Apusului) Militari, 60 L; (0734.195.421 si cu simtul umorului te astept in locatie la functionare; brat telescopic de 13 m; sarci- meu. Barbati, femei, Luminita, locatia mea pentru un masaj de relaxare.
cele mai bune conditii de igiena si discretie. (0737.672.026/ 0721.989.266
Titan bld Theodor Pallady 80 L; (0768.546.406 102. Cristina, blonda draguta, 28 de ani,
un masaj de relaxare, discretie, intimitate, na de lucru de 3500 kg (0749.064.848 Pozele sunt reale, nu insista. Zona Piata
(0723.192.086 detalii la tel., program 10 /20, zona Casa de tekko@tekko.ro Muncii, 200 L; (0720.084.742
68. Blonda 28, blonda reala selectiva ofer ofer masaj de relaxare domnilor in locatia Pensii, 50 L; (0733.305.109 211. MASAJ terapeutic, oferit de o doam-
masaj de relaxare domnilor care apreciaza mea situata pe bulevardul Iuliu Maniu 176. Inna, miniona, o doamna cu un car- na cu experienta, zona Mosilor, 100 L; 247. Matura ofer masaj de relaxare la
34. Andreea, 24 de ani, te astept la un (Apusului) Militari. 60 L; (0734.195.421 (0733.148.658
masaj de relaxare si tonifiere al trupului si calitatea intr-un cadru intim si discret zona 142. Doamna matura, zona Lacul Tei ofer acter aparte, matura mereu aceeasi, dar domiciliul meu. Zona Pantelimon, Delfinului,
sufletului la domiciliul meu. Discretie maxi- Alba Iulia 200 L; (0732.584.646 103. Cristina, bruneta ofer masaj de
masaj de relaxare, ambient deosebit pentru intotdeauna altfel, maseuza cu experienta 212. Masaj corporal Sunt noua in zona
40 L; (0727.512.037
ma. Unirii, Zepter, 50 L; (0732.260.367 domni pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer masaj terapeutic si de relaxare numai
69. Blonda matura, draguta si discreta, 1 relaxare, zona Rond Alba Iulia. 100 L; conditii deosebite, lux, discretie. 80 L; la domiciliul meu din zona Dorobanti, Bruneta reala, 35 ani, ìnalta, ofer servicii de 248. Matura 47 ani, Titan metrou, ofer
67 m,60 kg, ofer masaj de relaxare dom- (0733.257.218 (0751.976.055 (0757.266.841 masaj domnilor manierati in locatia mea in masaj de relaxare domnilor civilizati, 100
35. Andreea, blonda 27 de ani 1.65 cu 58 conditii de discretie si igiena, relaxare maxi-
kg, te astept pe tine domn generos la un nilor manierati si generosi. Te astept la 104. Cristina, o domnisoara miniona cu ma, totul fara graba. Metrou Titan, 70 L; L; (0722.494.310
mine acasa intr-un ambient deosebit in 143. Doamna matura, 30 ani te astept la 177. Iulia, ofer masaj de relaxare la domi-
masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi,
zona Drumul Taberei ,Favorit. Cer si ofer bun simt si zambitoare, te asteapta la un mine, masaj, sunt reala, exact ca in ciliul meu Obor -Iancului 60 L; (0762.072.026 249. Matura stilata Claudia, 40 ani, min-
mai multe detalii la tel. zona Zepter 40 L; masaj de relaxare in locatie discreta din
(0761.002.526 discretie si igiena; 100 L; (0723.040.088 zona Unirii. 100 L; (0738.031.149
fotografii, sunt matura, am experienta nece- (0731.642.658/ 0743.343.469 213. Masaj de calitate la noi sau la hotel, iona dar cu forme, iti pot oferi masaj de
sara pentru a te destresa complet, alegerea domnilor care se respecta si care stiu sa relaxare si nu numai. Poze reale 100%,
36. Andreea, blonda cu poze reale 100 70. Blonda, 1.70, 56 kg, ofer masaj ter-
105. Cristina, 30 ani, ofer masaj de
iti apartine doar tie, 100 L; 178. Karina 34 ani, poze reale 100%, ofer
aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte locatie discreta, detalii la tel. Garantez
%, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si apeutic si de relaxare profesional plus relaxare la domiciliul meu, Zona piata (0736.831.436 domnilor generosi si manierati masaj de hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si revenirea, 150 L; (0763.259.242
foarte dulce te astept la un masaj, suna- multe alte surprize, pentru mai multe detalii, Muncii, 100 L; (0737.184.035 relaxare si intretinere efectuat pe masa de programari sunati, zona Decebal, 150 L;
astept tel tau, Dristor Kaufland; 50 L; 144. Doamna, 33 ani, ofer masaj, selecti- masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima 250. Matura, cu un nou look, o bruneta
ma, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 (0751.770.600/ 0784.522.572 salon-
(0734.522.735 106. Cuplu casatorit, masaj de relaxare,
va, ofer masaj de relaxare-intretinere cor- detali la tel. (Obor Kaufland); 70 L; sweettouch@yahoo.com draguta voluptoasa, cu bun simt, te astept
37. Andreea, blonda cu poze reale 100 ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.;
porala, lux, central, discretie asigurata, seri- (0755.303.986 sa ne cunoastem, sa iti pot oferi masajul
71. Blonda, 37 ani, esti stresat si obosit, iti ozitate maxima, igiena garantata. Relatii mult dorit de tine dar fara graba. 100 L;
%, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si
pot oferi o sedinta de masaj relaxare la (0723.424.793 suplimentare la telefon, 150 L; 179. Karina, doamna stilata si cu bun simt
214. Masaj de relaxare domnilor seriosi,
(0737.623.767
foarte dulce te astept la un masaj, suna- zona Ion Mihalache-Turda;
ma, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 cabinetul meu de lux. Sunt o doctorita 107. Cuplu curat si discret dorim cunostin- (0731.632.844 cautcolega@yahoo.com ofer masaj de relaxare, body masaj, dom- (0720.144.720
calma, rabdatoare si discreta. Militari, 50 nilor cu bun simt ce stiu sa aprecieze cali- 251. Matura, inalta supla ofer masaj de
ta domni 20-35 ani pt. masaj relaxare;
38. Andreea, blonda cu poze reale 27 de L; (0734.152.417 (0752.434.469
145. DOAMNA, 44 de ani, ofer masaj de tatea serviciilor. Locatie discreta si curata. 215. Masaj de relaxare totala, noua in relaxare. Zona Camera de Comert, Bld
ani te astept pe tine domn generos la un relaxare domnilor manierati. Singura in Fac si deplasari. b-dul Unirii, 300 L; zona, tanara, discreta, educata, te astept Mircea Voda. (0726.874.434
masaj de relaxare, plin de surprize zona 72. Blonda, masaj de relaxare prin proce- 108. Cupluri, masaj pentru cupluri, des- locatie, discretie maxima, pentru mai multe (0734.504.862 cu un masaj de relaxare de calitate, facut
duri de alinare a starilor de disconfort pe detalii contactati-ma telefonic. Zona Obor, cu rabdare si placere intr-o ambianta 252. Matura, selectiva, noua in zona si pe
Zepter, detalii suplimentare; 40 L; fatarea simturilor. Masajul la cuplu la 50 L; (0764738593 180. La hotel, la tine acasa buna ma site, bruneta, te astept la mine in locatie sa
(0761.002.526 punctele reflexogene de pe suprafata cor- Noblesse Unic Massage & Spa in centru, deosebita si curata. Zona Delfinului. Garan-
pului in stadii incipiente. Manevrele efectu- zona Eminescu. Masaj relaxare, body si deplasez la domiciliu tau sau la hotel ofer tez ca nu vei regreta. Speak english, 100 iti ofer clipe de neuitat. Zona Dristor. 80 L;
39. Andreea, blonda cu poze reale 27 de ate bland, 100 L; (0726.508.066 oriental. Civilizat, curat, frumos, multe 146. DOAMNA, 45 de ani, ofer masaj de masaj terapeutic si de relaxare de cea mai L; (0720.236.784 (0768.382.128
ani te astept pe tine domn generos la un maseuze. Avem si spa jacuzzi sauna, 300 relaxare si terapeutic la domiciliul meu. buna calitate pt mai multe detalii la telefon,
masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; 73. Blondina noua in zona te astept sa ne
L; (0727.148.861 www.private- Igiena si discretie maxima; (0730.920.166 300 L; (0786.587.295 216. Masaj de relaxare, buna ma numesc 253. Matura, 41, Piata Romana masaj, 60
cunoastem. Iti pot oferi masaj de relaxare la Renata o fata plina de viata te astept in nr, 120/h pe locatie, la hotel, 200 60 L;
(0761.002.526 domiciliul meu. Sunt o miniona draguta, nu massage.ro 147. Doamna, maseuza selectiva ofer 181. La mine la sau la hotel, buna sunt (0754.958.709
locatia mea curata si discreta pentru a
40. Andreea, blonda cu poze reale facute vei regreta alegerea facuta 80 L; 109. Curatenie profesionala, curatenie diverse tipuri de masaj de cea mai buna Alexandra si sunt noua in orasul tau. Te petrece un masaj de neuitat, 70 L; claudiabotez62@gmail.com
in apartament iti ofer un masaj ce te duce (0764.570.084 apartamente, birouri, spatii comerciale calitate, intretinere corporala in functie de astept intr o locatie discreta si curata pentru (0768.951.486
preferinte. Ofer conditii de lux, intimitate si a-ti oferi servicii de masaj de calitate. 254. Melysa 35 ani, poze reale 100%, ofer
pe culmile fericirii, vino langa o domnisoara (rezidential & comercial, industrial)Preturi
care stie ce doresti, suna-ma, un telefon ne 74. Bona Rosu, Chiajna cautam pentru corecte, treaba buna. 250 L; discretie. Alte detalii la telefon, 150 L; Zepter 80 L; (+40785076751 Anna- 217. Masaj la tine sau la hotel, buna, sunt domnilor generosi si manierati masaj de
desparte, zona Zepter. 40 L; ingrijire copil (1 an si 4 luni) in Rosu, strada (0722.682.940 Office@CuratenieOMG.ro (0721.015.759 cautcolega@yahoo.com maria35239@yahoo.com Diana, vin la tine pentru a te rasfata cu un relaxare si intretinere efectuat pe masa de
Crinului. Program 10h/zi. Indatoriri: totul masaj deosebit, pentru mai multe detalii la masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima
(0761.002.526 148. Doamna, 34 de ani, ofer masaj ter-
legat de copil (hrana, menaj strict legat de 110. Dana 41 ani noua in zona te astept sa 182. La mine sau la hotel, rond Alba Iulia, telefon; (0731.536.906 detali la tel. (Obor Kaufland), 70 L;
41. Andreea, Blonda, cu poze reale, 27 copil, plimbat/ joaca cu el) (0766.441.490 ne cunoastem. Iti pot oferi masaj de apeutic de relaxare, locatie de lux, zona sec 3, buna sunt Roxana noua in orasul (0721.659.625
de ani, te astept pe tine domn generos la stroeramona@hotmail.com relaxare total la domiciliul meu, discretie si Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta tau. Sunt o persoana sociabila cu simtul 218. Masaj profesional terapeutic, sportiv,
si cu bun simt. Rog seriozitate, 200 L; umorului, placuta si foarte tandra, te astept reflexogen, lombar, cervical, capilar, facial 255. Melysa, 35 ani Poze reale 100%,
un masaj de relaxare zona Zepter, 40 L; igiena pentru mai multe detalli suna-ma, nu
(0761.002.526
75. Bruneta 28 ani, ofer masaj terapeutic raspund nr privat, sms sau beep, program (0725.013.202 in conpania mea sa-ti pot oferi ce iti doresti, si masaj de relaxare. Masajul se face pe ofer domnilor generosi si manierati masaj
de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba 9-20 100 L; (0769.815.677 un masaj placut. (0736.137.471 masa de masaj, de maseuza cu atestat si de relaxare si intretinere efectuat pe masa
42. Andreea, esti obosit sau stresat vino Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun 149. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la Mihaela.radeanu@yahoo.com experienta, 100 L; (0723.598.979 de masaj cu uleiuri si creme. Discretie max-
simt. Rog seriozitate. 300 L; 111. Dani 25 Blonda draguta si manierata, dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profe- ima detali la tel. (Obor Kaufland), 70 L;
la mine pentru clipe unice alaturi de o blon- (0721.659.625
da cu poze reale, 27 de ani mai multe (0732.834.602 ofer masaj, d-lor interesati. Igiena si intimi- sional de relaxare, cervical, lombar. 183. La mine sau la tine, Dristor, blonda 30 219. Masaj profesional, doamna cu atestat
tate. Pentru mai multe detalii suna-ma Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si de ani ofer masaj terapeutic si de relaxare, ofer masaj somatic, de relaxare, reflexo-
detalii la telefon, zona Zepter 40 L; 76. Bruneta 28 ofer masaj de relaxare la igiena. Pret 100 L ora, 100 L; locatie zona Dristor Camil Ressu. 60 L; gen, terapeutic. Cer si ofer conditii 256. Menaj. Doamna serioasa 40 ani, fac
(0761.002.526 Mihai Bravu- Dristor 60 L; (0767.538.638
domiciliul meu pentru detalii suna-ma, Dris- (0727.483.225 (0720.522.833 deosebite de igiena, program 10-18, zona menaj la domiciliu, eventual firma. Rog seri-
43. Andreea, o blonda cu poze reale te tor, Kaufland, 50 L; (0735.732.192 112. Darya, doamna matura te astept pe Tineretului, pret 100 lei/ 60 min., 100 L; ozitate. (0726.450.107
astept pe tine, domn generos, la un masaj tine domn generos la un masaj ce te scoate 150. Doamna, 50 de ani, am revenit, sunt 184. La mine zona Burebista, masaj total (0728.535.978
77. Bruneta 31 ani, ofer masaj de din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la singura, plinuta, si te astept in intimitatea de relaxare. Buna, te astept în noua mea 257. Miniona matura doamna matura ofer
suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40 relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna- casei mele pentru un masaj de relaxare locatie curata si discreta din zona Burebista 220. Masaj profesional, masaj de relaxare masaj de relaxare la domiciliul meu, ambi-
L; (0761.002.526 telefon, zona Zepter. 50 L; cervical se poate face cu pietre vulcanice
ma. Zona piata Muncii; 100 L; (0763.154.254 menit sa te binedispuna. Piata Romana, 50 poze reale 100% 80 de Ron 30 de minute ent placut, discretie totala 120 L ora, detalii
(0737.184.035 L; (0738.268.040 120 de Ron o ora mai multe detalii la tele- sau cu bambus; 100 L; (0770.107.153 tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 L, 50 L;
44. Andreea, maseuza cu experienta si
mult calm ofer masaj terapeutic profesional 113. Delia, bd. Dim Cantemir Bruneta fon 80 L; (0786.612.304 (0734.323.084/ 0767.823.794
78. Bruneta reala, selectiva, 28 de ani, 151. Domn execut masaj de relaxare doar 221. Masaj profesional, Roxana, bruneta
cu efect reechilibrant pentru trup si psihic. matura, 170, 56 kg, te astept in locatia mea cu par lung, 34 ani, discreta, amabila, ofer
ofer masaj de relaxare intr-un ambient curata si discretie, suna-ma pt mai multe pentru doamne, la domiciliul acestora sau 185. La tine sau la hotel bruneta frumoasa 258. MIRELA Ofer masaj de relaxare intr-
Serviciile mele sunt de masaj profesional deosebit domnilor pretentiosi care apreci- hotel, cu uleiuri specifice; (0754.464.316 si fara fite, ofer masaj de relaxare sau ter- masaj de relaxare domnilor la mine in un ambient placut fara graba la domiciliul
(masaj somatic,medical si sportiv) combi- detalii, 70 L; (0767.672.523 locatie, detalii amanuntite la tel. Metrou
aza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. apeutic fara graba domnilor manierati. meu. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd.
nate intr-o sedinta complexa; Zona centrala, pta Alba Iulia, 300 L; 114. Denisa, bruneta, 27 de ani, ofer 152. Domnisoare oferim masaj de Garantez revenirea. Nu raspund la numar Titan. 60 L; (0767.029.954 Theodor Pallady 60 L; (0736.549.922
(0728.847.281 (0722.705.364 relaxare, sportiv si terapeutic la noi in privat. (0763.276.002
masaj terapeutic de relaxare la domiciliul 222. Masaj relaxare, George 44 ani,
meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena locatie, zona Domenii, 100 L; 259. Mirela ofer masaj de relaxare intr-un
45. Andreea. Buna, sunt Andreea iti ofer 79. Bruneta 30 ani iti ofer masaj de (0765.533.828/ 0731.728.813 www.exclu- 186. La tine sau la hotel ofer masaj de efectuez masaj de relaxare doamnelor la cadru intim si discret. Detalii suplimentare
un masaj de relaxare cum rar gasesti, te garantata. Relatii suplimentare la telefon. domiciliu. (0728.882.547 georgepopes-
relaxare intr-un ambient placut, poze reale, Piata Alba Iulia, 200 L; (0721.956.330 sivemasaj.ro relaxare domnilor cu bun simt. Te-ai saturat la telefon. Titan, bd. Theodor Pallady, 60
astept in locatia mea de langa hotel Radi- discretie si seriozitate, Dristor, Baba Novac. de poze false? Acum ai ocazia sa nu mai fi cu2401@gmail.com L; (0736.549.922
son, Calea Victoriei, te pup, 50 L; 50 L; (0764.292.336 153. Dristor 2 Alexia, Dristor 2, singura in mintit. Suna si nu vei regreta alegerea facu-
115. Denisa, noua in zona sunt o roscata
(0786.845.551 mirela_rora@yahoo.com tanara si frumoasa, 1,72 inaltime, varsta 20 locatie, ofer masaj de relaxare domnilor ta. Pentru mai multe detalii la tel. 200 L; 223. Masaj special si relaxare in trei cu 260. Mirela 27 ani, noua in zona si in
80. Bruneta frumoasa Berceni, ofer masaj generosi si cu bun simt in locatia mea disc- (0723.825.710 doua doamne mature 40, dragute si dis- locatie te astept pe tine domn generos la
46. Andreia, noua in zona. Varsta 19 ani. ani, dispusa sa ti ofer un masaj placut si crete. Numai pentru domni maturi civilizati
de relaxare, boody, creme si uleiuri aro- relaxant. Promit sa nu te dezamagesc. 80 reta si impecabila, te astept sa ne simtim un masai de relaxare si tonifiere al trupului
Sunt o domnisoara frumoasa si discreta. mate, igiena maxima, deplasari doar hotel, bine. Suna-ma acum, 50 L; 187. La tine sau la hotel ofer masaj de cu varsta peste 35 de ani. Program 10-18. si sufletului, in locatia mea discreta si cura-
1.70 inaltime. Te astept in compania mea L; (0731.403.624 Park Lake, Mihai Bravu, Mall Vitan
locatie intersectia Luica cu Giurgiu Dede- (0767.532.407 relaxare profesional,Hai sa iesim din rutina ta Zepter, 50 L; (0725.134.038
sa-ti ofer masaj de relaxare. Contacteaza- man, 80 L; (0721.625.812 116. Denisa, noua in zona, te astept intr-o zilnica sa te fac sa te simti bine.Te-ai satu- (0738.555.050
ma, 80 L; (0730.563.654 locatie curata si discreta pt. a-ti oferi un 154. Dristor 2, Andreea 21 de ani, tanara, rat sa fi mintit in legatura cu pozele?Eu zic 261. Mirela, cosmeticiana, Drumul
81. Bruneta matura ofer masaj de frumoasa si discreta, ofer momente unice sa ma suni sa te convingi ca eu sunt cea 224. Masaj terapeutic masajul este terapia Taberei, ofer masaj de relaxare pt domni
47. Antonia poze reale din locatie, ofer masaj de relaxare. Titan Theodor Pallady perfecta pentru a elimina stresul, tensiunile
relaxare cu uleiuri aromate domnilor gen- 80 L; (0723.192.086 de relaxare domnilor generosi, poze 100% din poze, 200 L; (0723.825.710 si durerile, pentru a-ti capata starea de bine
manierati si generosi. Program 10:00-
masaj de relaxare si tonifiere, intr-un ambi- erosi care vor sa se relexeze alaturi de reale, garantez revenirea, pentru mai multe 20:00, 60 lei/30 min, 120 Lei/h. 60 L;
ent intim si placut. Locatie centrala, ofer si mine, 80 L; (0737.027.689 Danini- detalii la telefon. 70 L; (0722.116.386 188. La tine sau la hotel, Selena, 21 de ani, si echilibru interior. Efectuat cu regularitate, (0745.028.362
117. Dessiree Masaj a creat pentru tine imbunatateste starea de sanatate; 100 L;
pretind seriozitate, 300 ron 1h, 200 ron 30 co14@email.com un loc incantator, curat, sigur si discret. 1,70 m, 51 kg, ofer masaj de relaxare si
min. Pupici 300 L; (0762.038.619 155. Dristor 2, Andreea, 29 ani, cu experi- tonifiere. Pozele sunt reale 100%, 300 L; (0721.599.660 262. Mona matura, draguta, sociabila, te
Salonul cu cele mai frumoase fete din
82. Bruneta matura, cu bun simt si Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera pla- enta in domeniu, ofer masaj de relaxare, (0799.237.123 225. Masaj terapeutic prin manevre de astept pt. un masaj de relaxare, in zona
48. Antrenoare fitness, 2, te asteapta la manierata, ofer masaj de relaxare pt. toti servicii de cea mai buna calitate, nu ezita Octavian Goga 60 L; (0721.026.251
antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi cuta sa descoperi arta masajului de reglare si tonifierea muschilor, stimularea
barbati care stiu ce vor cu adevarat, daca relaxare, 120 L; (0769.994.064/ sa ma suni pt mai multe detalii la telefon, 189. Laura 23 ani, bruneta reala 100%,
intr-o locatie de lux in zona centrala cu o doresti mai multe detalii nu astepta, con- 60 L; (0764.093.732 bruneta inalta, 23 de ani, ofer masaj ter- circulatiei sangelui, masaj al scalpului cu 263. Monica 33 ani, Bucuresti, poze reale
igiena maxima, iti putem oferi ceva de baut 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com miscari tranzitorii de regenerare si refacere
tacteaza-ma, 70 L; (0734.639.343 www.dessireemasaj.ro apeutic, de relaxare, body masaj, domnilor a intreg organismului. Obor Mosilor 100 L; 100%, ofer domnilor generosi si manierati
din partea casei si un masaj de vis. Te 156. Dristor, noua in zona, 19 ani, 170, 50 manierati intr-un cadru discret. Daca stii sa masaj de relaxare si intretinere efectuat pe
astept sa ne cunosti, 140 L; 83. Bruneta matura, te astept pe tine kg te invit la mine pentru un masaj de apreciezi calitatea si bunul simt, astept sa (0726.508.066 masa de masaj cu uleiuri si creme. Dis-
118. Diana, 35 ani, singura, bruneta finuta,
(0727.646.456/ 0721.565.234 roy- domn generos la un masaj de relaxare al dulce si discreta, atenta la dorintele tale, relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxi- ma contactezi, 300 L; (0723.426.681 226. Masaj terapeutic pt trup si spirit, cretie maxima, detalii la tel. Nu rasp. la nr.
alplace.massage@gmail.com trupului si sufletului la domiciliul meu discret ofer masaj de relaxare totala super calitate, ma, mai multe detalii tef, 150 ora. 60 L; Baneasa, DN1. Masaj terapeutic pt privat si sms 70 L; (0730.947.092
si curat. Unirii, Zepter. 50 L; zona Piata Munci Decebal, 100 L; (0767.029.473 190. Laura, bruneta inalta, 30 de ani, ofer relaxarea totala, eliminarea de stres si ten-
49. Arta masajului, Masajul ajuta la elim- (0737.401.576 masaj terapeutic, de relaxare, body masaj, 264. Monica, draguta, 43 de ani, ofer
inarea rapida a stresului si oboselii, (0769.857.366 siune, reflexoterapie, antistres, transmitere
157. Dristor, te astept in locatia mea intr- domnilor manierati intr-un cadru discret. energetica pt. deblocarea interioare, masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon,
imbunatatind puterea de concentrare si cre- 84. Bruneta, 30 de ani, finuta, cu bun simt 119. Doamna 1.70 m, 90 kg ofer masaj de un ambient placut pentru un masaj de Daca stii sa apreciezi calitatea si bunul relaxarea si oxigenarea creierului 70 L; Cimitirul Armenesc, 70 L; (0726.566.223
and o relaxare generala in organism ofer masaj de relaxare domnilor finuti si relaxare, singura in locatie, poze reale simt, astept sa ma contactezi, 200 L;
(0732.536.900
relaxare, zona Berceni soseaua Giurgiului (0732.727.502 mireladucu@yahoo.com
manierati. Detalii la telefon, zona Zepter, intersectie cu Toporasi, 50 L; 100%, mai multe detalii la tel., nu raspund (0728.418.578 265. Monica, draguta, 43 de ani, ofer
50 L; (0725.397.305 (0753.580.809 la sms si nr privat, rog seriozitate, 100 L; 227. Masaj terapeutic, de relaxare prin masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon,
50. Atestat masaj terapeutic profesional, (0720.980.541 191. Loredana 35, noua, masajul este metode de tampotamente musculare alter- Cimitirul Armenesc, 70 L; (0726.566.223
general reechilibrant de relaxare pe masa 85. Bruneta, 31 ani ofer masaj de 120. Doamna casatorita, stilata, masaj de secretul unui corp puternic si sanatos. nand cu tehnici de relaxare a regiunii
masaj, lombar, cervical, drenaj limfatic, pre- relaxare la domiciliul meu. Zona Piata relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii 158. Dristor, Baba Novac, Iulia, maseuza Acesta este recomandat a se efectua cel respective. Metode de frictiune si presare 266. MoniQue Massage este solutia Esti
sopunctura 100 L + reflexoterapie 150 L se Muncii, 100 L; (0737.184.035 la tel.; (0722.966.960 dulce te astept la un masaj de relaxare si putin o data pe saptamana, preferabil doua care deblocheaza contractiile musculare. stresat? Te simti obosit? Dureri musculare
executa pe masa de masaj 10-21 aer con- tonifiere a trupului si sufletului intr-un cadru masaje pe saptamana. www.moniquemas- Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066 sau pur si simplu vrei sa te rasfeti.
dit, loc. Mosilor Eminescu, (0724.898.065 86. Bruneta, 27 de ani, daca doresti cate- 121. DOAMNA educata, ofer masaj de discret si intim. Detalii suplimentare la tel. sage.webnode.ro 40 L; (0727.087.193 MoniQue Massage este solutia. Intr-o oaza
va clipe de masaj de relaxare te astept la relaxare la domiciliul meu domnilor 60 L; (0784.517.265 228. Masaj total, bd. Unirii, te invit la un de calm, 3 fete MoniQue te vor rasfata asa
51. Atestat profesional pe masa din poze, mine, lasa-te invaluit de arta masajului, te manierati, mai multe detalii la telefon, cer si 192. Lory am revenit, lasa-te surprins de masaj de relaxare si tonifiere, intr-o locatie cum ai visat. Suna acum, 49 L;
pe Vitan colt cu M. Bravu, civilizat, servicii vei simti revigorat si cu multa energie 50 L; ofer discretie si igiena. Locuiesc singura, 159. Dristor, buna sunt Claudia, am arta masajului in compania mea la domicili- curata si discreta. Nu vei pleca dezamagit, (0729.362.323/ 0727.087.193 monique-
complete de masaj. Ma adresez per- (0734.531.946 150 L; (0727.027.598 1.67m, 52 kg si sunt o fata dupa cum bine ul meu intr-un cadru intim si discretie. locuri de parcare in fata blocului. Nu massage.bucuresti@gmail.com
soanelor pretentioase ce apreciaza cali- vezi, masaj, 100 L; (0784.691.818 Detalii suplimentare la tel. Titan bld raspund la nr privat. Te astept.
tatea. Relax, rasfat si sanatate. Cititi si 87. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si 122. Doamna fac masaj terapeutic; Theodor Pallady, 80 L; (0720.649.896 (0729.615.906 baddboss94@yahoo.com 267. Nemtoaica Blonda, finuta si fru-
detaliile. Nu sex, 150 L; (0752.521.730/ comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot (0735.670.953 160. Dristor, noua in zona ta, ofer masaj moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer
0752.521.730 corpul in locatia mea curata si discreta situ- de relaxare domnilor generosi, te astept in 193. Lory, buna, Lory, noua in zona ta te 229. MASAJ, Ada ofera domnilor masaj de neuitat domnilor manierati in loca-
ata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe 123. Doamna ofer masaj de relaxare la locatia mea curata si discreta. Nu raspund astept sa te bucuri de un masaj de relaxare manierati masaj terapeutic, igiena, dis- tia mea. Zona Bvd. Unirii langa Ucecom,
52. Atestat, tehnician maseur, detalii la telefon, 50 L; (0765.580.679 domiciliul meu, discretie si intimitate, zona la sms si privat,suna-ma si nu vei regreta. foarte bine executat, discretie si intimitate, cretie. Titan, orele 8-17, 50 L; poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L;
masaj100% profesional: somatic= Pantelimon, Delfinului, 40 L; 70 L; (0727.525.886/ 0727.525.886 Titan, Salajan, Pallady, 80 L; (0735.366.510 (0765.763.308
intretinere relaxare, anticelulitic sportiv epi- 88. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si (0727.512.037 (0720.649.896
lat- 100L/1 h+ reflexo capilar facial- comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot 161. Dristor, noua pe site, 1 65, 45 kg, te 230. Masaj, Berceni, doamna draguta si 268. New, new, Alexandra 30 ani, ofer
150L/1.30 h, pe masa masaj central. Nu corpul in locatia mea curata si discreta situ- 124. Doamna ofer masaj de relaxare la invit la mine pentru un masaj de relaxare si 194. Madalina te astept la un masaj de discreta, ofer masaj de relaxare, terapeutic masaj total de relaxare. Cer si ofer igiena si
erotic. Nu sex. L-S:10-20; 150 L; ata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe domiciliul meu. Zona Pantelimon, Delfinului; tonifiere, discretie si igiena maxima, mai relaxare la domiciliul meu discret si curat body, masaj pt. mai multe detalii con- discretie maxima. Mai multe detalii la tel.
(0720.148.681 detalii la telefon. 50 L; (0765.580.679 40 L; (0727.512.037 multe detalii tel., 100 L; (0761.740.301 Unirii, Zepter. 40 L; (0729.452.895 tacteaza-ma, 150 L; (0769.498.620 50 L; (0784.515.518

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


18 aprilie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 7
LOCURI DE MUNCÅ 4
269. Nicoleta, buna sunt Nicoleta am 25 303. Studenta 22 ani stilata si cu mult bun 7. Administrator site, magazin on-line, 24. Agent imobiliar Angajare/colaborare,
de ani 1.60 m 45 de kilograme ofer masaj simt ofer servicii de masaj si intretinere cor- fotografierea produselelor si adaugarea agentie imobiliara cu sediul ultracentral,
de relaxare domnilor generosi cu bun simt porala in locatia mea de lux central Alba acestora pe site. Preluare comenzi telefon- Universitate, angajeaza agenti imobiliari,
la mine in locatie zona Dristor Kaufland, 60 Iulia 300 L; (0732.855.248 ice si procesarea lor.Nu este nevoie de cu sau fara experienta in domeniu. Pro-
L; (0733.412.631/ 0730.458.675 studii superioare, dar cei 7 ani de acasa, gram flexibil, comision 50%, telefon,
304. Sudor argon, sudura auto, sudura da. Program 10:00-19:00 l-v; decont transport, (0766.850.330
270. Nicoleta, buna, am 25 de ani, 1.60 aluminiu, Sudor autorizat in argon, execut (0771.542.600/ 0720.534.703
m si 50 de kilograme, ofer masaj de lucrari de sudura in aluminiu, inox si otel. 25. Agent imobiliar, cautam o persoana
bravoshop.ro@gmail.com pozitiva, dinamica, cunoscatoare a limbii
relaxare domnilor generosi si cu bun simt la Baie de ulei, cutie viteze, jante auto, con-
mine in locatie, zona Dristor Kaufland, 70 ducte aer conditionat sau caseta de directie 8. Administrator tehnic care sa engleze, perspicace, capabila si doritoare
L; (0733.412.631/ 0730.458.675 + alte repere de aluminiu 1 L; sa se formeze si dezvolte intr-un mediu
indeplineasca si functia de casier pentru profesional.Disponibilitate de incepere ime-
(0721.777.576 firma Scomet administrare imobile. Conditii
271. Nicoleta, buna, am 25 de ani, 1.60 spoialaelena17@gmail.com diata. (0728.808.064
obligatorii: permis, masina. Program 13.00-
m, 50 de kilograme, ofer masaj de relaxare 21.00, 2.200 L; (021.336.77.44/ 26. Agent imobiliar, cu sau fara
domnilor generosi cu bun simt la mine in 305. Sunt noua in zona Dristor ofer masaj 0372.979.797 experienta, mediu de lucru placut,
locatie, zona Dristor, Kaufland, singura in de relaxare la domiciliul meu discre?ie seri- cunostinte PC minime, posibilitate
locatie, 70 L; (0733.412.631/ ozitate poze reale 30 ani Dristor, 50 L; 9. AEK Security Division angajeaza agenti avansare, vanzari/inchirieri, castig-
0730.363.731 (0769.183.062 de securitate, servanti pompieri, reception- uri de minim 2.000 lei pe luna;
306. Sunt o doamna eleganta discreta ofer iste, dispeceri. Scolarizare gratuita. Salariu (0725.472.839
272. Obor, Colentina, Doamna Ghica, peste medie, plata ore suplimentare, Rbrtoffice@gmail.com
doamna 32 ani ofer masaj de relaxare masaj de relaxare in locatia mea de lux, bonusuri, servicii medicale gratuite. Relatii
domnilor cu gusturi bune 70 L; discretie si igiena, zona Alba Iulia 200 L; 27. Agent paza cu sau fara atestat din
(0732.568.368 la telefon: (0760.411.281 recrutare@aek-
(0733.579.367 security.ro Bucuresti, preferabil sectorul 2
(0763.589.788
273. Oferta deosebita pt un domn special 307. Tanara domnisoara, frumoasa, disc-
reta ofer masaj de relaxare domnilor 10. Agent interventie cu permis categoria
si manierat, daca nu te grabesti si vrei un 28. Agent paza cu sau fara atestat, 1.350
manierati la mine acasa. Ofer si pretind dis- B si atestat; (021.335.84.20/ l in mana fara intarzieri. Obiective: ADPP
masaj mai aparte, intr-un cadru placut si 0722.307.333 angajari@aba.ro
discret, apeleaza cu incredere la mine. cretie si igiena, locatie centrala 100 L; sector 1, carte de munca pe perioada
Astept un domn civilizat, bine crescut, (0799.364.489 www.abasecurity.ro nedeterminata, 1.350 L; (0753.128.171/
minim 30 de ani, preferabil casatorit, 70 L; 11. AGENT paza parcare. Sasgym anga-
0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro
(0758.850.507 308. Tanara, 19 ani, respectuoasa si
foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare in jeaza agent paza parcare, salariu atractiv, 29. Agent paza, 1.350 - 1600 L in mana
274. Piata Delfinului, ofer masaj total la cele mai bune conditii de igiena si discretie. 1 zi cu 1 zi sau 2 zile cu 2 zile, de la 10 la fara intarzieri. Contract de munca pe
domicilul meu. Pentru mai multe detalii Ce vezi in poze asta vei gasi garantat. Te 22; (0724.365.514 perioada nedeterminata, 1.450 L;
astept tel tau. Singura in locatie astept sa ne cunoastem. Eroii Revolutiei, marya.negru@gmail.com (0753.128.171/ 0758.115.605
(0764.712.718/ 0764.712.718 ancutatin- 100 L; (0720.014.632 paza.magic@yahoo.ro
12. AGENT paza si ordine, agent control
ka@gmail.com 309. Tanya new, Drumul Taberei Billa, acces cu atestat; (021.335.84.20/ 30. Agent securitate vila privata zona Pri-
275. Piata Progresul, doamna 55 ofer blonda noua in zona si in locatie am venit 0722.307.333 angajari@aba.ro maverii societate de paza angajeaza
masa de relaxare persoanelor de varsta pentru a te face sa uiti de monotonia zilei www.abasecurity.ro urgent agenti securitate pentru vila privata
de zi cu zi si de a te relaxa alaturi de mine zona Primaverii. Salariu minim net 1.800
apropiata; (0730.515.750 lei. Program flexibil 180 ore. Posturi limi- 43. Agenti Curatenie angajam agen- 59. Agenti de curatenie birouri, la 8 ore si 83. Agenti de securitate. Compania Swat
cu un masaj, (0740.974.656 13. Agent comercial cu permis auto anga- ti curatenie (femei si barbati), pen- la 4 ore. Salariu net 1200 lei, bonuri de Force International angajeaza agenti de
jez; (0773.709.922 tate. Urgent; 1.800 L; (0762.217.697
276. Productie puplicitara, print si tiparit- stancovici@teamguard.ro tru Supermarketuri Auchan masa in valoare de 300 lei lunar si decon- securitate barbati si femei, cu sau fara
uri casete luminoase, bannere, colantari, 310. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer masaj Berceni, Auchan Drumul Taberei, tare transport 1.200 L; (0731.280.579 experienta pentru jud. Cluj, orasul Cluj
standuri, carti de vizita, flyere, brosuri, dec- de relaxare doar la domiciliul meu, igiena 14. Agent comercial pentru magazin de Napoca. Dispeceri monitorizare video,
maxima. Mai multe detalii la telefon, zona materiale pentru instalatii sanitare 31. Agent vanzari Cafy Jr SRL, in dome- Auchan Cotroceni, Auchan Militari,
oratiuni magazine, promovare offline si
Kaufland Obor, 70 L; (0734.404.714 niul jantelor si anvelopelor sh si noi. Auchan Crangasi. Program de 8 60. Agenti de curatenie cunostinte minime operare calculator.
online, litere volumetrice, totemuri, decorari/ office@cripal.ro (0765.000.200 contact@cafyjr.ro ore. Salariul motivant. Salariu atractiv fara intarzieri;
redecorari magazine (0788.936.079 pentru birouri si hyper- (0731.731.315/ 0731.731.319
311. Te asteptam la noi. Suntem doua pri- 15. Agent contractari firma de colectare (0761.624.332
alexandru.buzan@printdivision.ro etene oferim masaj, igiena, discretie, poze angajeaza agenti pentru incheiere con-
32. Agent vanzari companie angajeaza eugeniucornel@gmail.com market. Oferim salariu bodan.ursu@swatinternational.ro
reale garantat;etc; Dristor Baba-Novac, 60 agent vanzari in domeniul sistemelor de peste medie, platit la
277. Promotie masaj cupluri Noblesse tracte. Cerinte angajare: permis cat B, abil-
Unic, o experienta super. Masajul la cuplu. L; (0734.419.830 itati de comunicare si disponibilitate pentru
securitate si incendiu. Experienta in van-
zari, prezentare oferte, negociere cu clien-
44. Agenti curatenie baieti si fete, pro-
gram 8 ore/part time, seara, pentru birouri
timp, bonuri de masa, AGENTI DE VANZARI MARE
84.
Salon Noblesse Unic in centru, zona Emi-
nescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civ- 312. Theo 21 ani, buna am revenit pe site,
munca de teren; 2.000 L;
(0732.840.181
tul final. Carnet de conducere cat. B, comi-
sion 1.900 L; (0724.545.093 anga- si spatii comerciale, salariu motivant, trans- plata orelor suplimentare. PUBLICITATE ANGAJEAZA
ilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promo te astept sa petrecem momente de rasfat jari@ssk.ro port asigurat; (0723.395.147 Informatii de luni pana ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM
valabil sambata intre orele 14-23. 250 L; cu un masaj de relaxare, zona Octavian 16. Agent curatenie, angajam doamna vineri intre orele 9,00-
(0727.148.861 www.private-massage.ro Goga poze reale din locatie, 70 L;
(0731.167.599
pentru curatenie de intretinere, program 8 33. Agent vanzari firma distributie materi- 45. Agenti curatenie cu carnet cat
B, birouri si centre comerciale, 18,00 la nr.: PERSOANE DINAMICE CU
ore, institutie de stat la Piata Romana, ale perdele si draperii, angajam agent de
278. Pustoaica noua in zona, Maya, 20 Teatrul Tandarica. Oferim salariu motivant vanzari,vorbitor de limba maghiara la nivel program full time. Se asigura (0784.290.182 EXPERIENTA IN VANZARI.
313. Tina 42 ani simpatica si finuta te plus tichete de masa; (0723.609.832/ salariu motivant, transport gratuit;
de ani, sunt o fire tandra si calda ce ma
implic in totalitate in a oferi masaj si o com- astept la un masaj de relaxare ma poti gasi 0374.034.370 contact@winscope.ro
nativ/avansat, dispus la deplasari in
ungaria. office@samaromania.com (0723.395.147 61. Agenti de curatenie, cautam agenti
TRIMITE CV-UL PE MAIL LA:
panie frumoasa. Nu rsp la nr. privat sau pe Colentina la intersectie cu Doamna
Ghica 60 L; (0721.980.503
(021.320.28.60
office@samaromania.com 46. Agenti curatenie depozit Ste-
de curateni (doamne sau domni) pentru REDACTIA@ANUNTUL.RO
mesaj, 40 L; (0769.530.636 17. Agent curatenie, firma curatenie cladiri de birouri, zone de centru usor de
angajeaza agent curatenie pentru locatie fanestii de Jos- zona Ilfov, contract ajuns, program L-V, mediu placut, echipa 85. Agenti imobiliari cu experienta in
314. Tina 42 ani, draguta finuta si rabda- fixa din zonele: Berceni, Balotesti si 34. Agent vanzari Arome Ambientale de munca, tichete masa, plata ore serioasa, salariu 1200 lei in mana
279. Raluca, Militari Noua in Bucuresti. domeniu. Oferim conditii de exceptie,
Bruneta, 60 kg, ochii caprui, 1,65. Program toare te astept la un masaj de relaxare la Otopeni. Oferim salariu motivant. Relatii la 1800 lei + comision. Va rugam sa ne trim- suplimentare; (0767.644.116 +bonusuri. Andre Camelia; 1.350 L;
mine acasa zona Dn Ghica intersectie cu iteti CV-ul dumneavoastra la office@mar- comision 50-70%, sediul modern zona
non-stop. Pentru detalii suna-ma; Colentina, 60 L; (0721.980.503 telefon (0751.049.869 ketaroma.com 1.800 L; (0747.209.219 (0785.482.082/ 0785.482.082 Gara de Nord. Intra pe site sa te convingi.
(0730.366.253 47. Agenti curatenie firma curate- camelia.tudor100@yahoo.com Te asteptam la interviu; www.tentantimobil-
office@marketaroma.com nie angajeaza urgent, personal
315. Unirii, langa BCR, te invit pentru un 18. Agent de curatenie doamna cu expe- iare.ro (0730.993.333/ 0720.009.999/
280. Rebeca buna sunt Rebeca si te invit rienta pentru curatenie de intretinere birouri 35. Agent vanzari Bucuresti Ilfov, departa- program 8 ore in zona Baneasa 62. Agenti de paza angajam agenti de 0720.009.999
la un masaj de relaxare la locatia mea sau masaj de calitate, poze 100% reale din centura Bucuresti), zona Libertty paza conform Legii nr. 333/2003. Salariu
locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; si protocol. Locatia este Mall Plaza Militari, ment hr cu cunostinte de contabilitate, sef tentantimobiliare@yahoo.com
hotel sa fii rasfatat intr-un ambient de vis, iar programul este de luni pana vineri parc auto Ilfov, contabila, inginer construc- Mall Rahova) si personal 4 ore in atractiv si bonuri de masa. Numar contact.
ofer discretie maxima si igiena este garan- (0734.896.180 (0734.710.699
incepand cu ora 6 dimineata tor, personal curatenie, persoane serioase zona Victoriei, Rahova. Rugam 86. Agenti imobiliari cu sau fara experien-
tata. 80 L; (0730.754.336 316. Unirii, poze reale, super finuta si (0723.609.832/ 0374.034.370 con- (0723.970.996 seriozitate; (0751.553.553 ta pentru zonele Piata Iancului, Unirii, Alba
aangu27@yahoo.com tact@winscope.ro ogrezeanu.daniela@gmail.com office@curatenie-profesionala.com 63. Agenti de paza cu atestat sau fara, Iulia, Tineretului, Vitan, Nerva Traian, ofer-
rabdatoare te invit in locatia mea pentru un angajeaza firma de paza pentru Bucuresti.
masaj placut de relaxare, 50 L; im training, contract, auto, decont taxi, pub-
281. Rebeka, Drumul Taberei Billa blonda (0745.702.713 Badboss94@yahoo..com Oferim si cerem seriozitate; licitate fara limita de buget, anunturi pe
cu suvite 28 ani, ofer domnilor generosi si (0765.802.331/ 0768.870.943/ toate site-urile cu plata; 1.000 {;
educati, in locatia mea, masaj de relaxare 317. Viviana, 24 ani, noua in zona, te 0765.801.800 (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro
si terapeutic. Igiena, discretie si intimitate. astept la un masaj total de relaxare al
Mai multe detalii la tel.; (0701.027.297/ trupului si sufletului intr-o locatie discreta si 64. Agenti de paza pentru firma de scuri- 87. Agenti imobiliari cu sau fara experien-
0769.803.544 curata. Unirii, 100 L; (0743.610.899 tate pentru Jilava, Magurele si Bucuresti; ta, abilitati in comunicare si seriozitate pt.
(0761.657.691/ 0721.216.234 agentia imobiliara Florex Home zona Unirii
282. Refresh, Efectuez masaj pt. relaxare, 318. Welcome to my world. I'm Elena, (0731.144.155
incordari musculare, dureri dorsale. who provides discreet companionship and Agenti de paza pentru
65.
Reflexo, pres pe meridiane, consultanta relaxing massage for those who appreciate obiective din zonele Mili- 88. Agenti imobiliari, agentie imobiliara/
psihologica si nutritionala. Trat. faciale, the finer things in life. I want to provide the angajeaza agenti imobiliari cu experienta
masti. (0752.663.416 best experience possible, so please take a tari si Bulevardul Expozi- in zona Batistei Universitate, comision
283. Relaxare prin masaj si viata sana-
look at my real & recent picture, tiei, Casa Presei, cu sau atractiv, salariu,masina sau secretara cu
(0738.628.430 fara atestat. Tel: experienta CV
toasa, eliminarea stresului si oboselii acu- realestatesvaoffice@gmail.com 1.000 {;
mulata in timp. Maseuza, efectuez diferite 319. Yasmina, bruneta reala, selectiva, 28 (021.332.05.44 (0722.737.226
tipuri de masaj; (0738.031.064 de ani, ofer diverse tipuri de masaj corporal realestateoffice@gmail.com
284. Relaxare prin masaj si viata sana-
intr-un ambient deosebit domnilor preten- 66. AGENTI DE PAZA ANGA- 89. Agenti imobiliari, secretara, asistent
tiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii
toasa, eliminarea stresului si oboselii acu-
mulata in timp. Maseuza, sector 6, efectuez
de lux, discretie. Zona centrala, 200 L;
(0799.396.558
JEAZA FIRMA DE PAZA, PEN- manager-B+IF metrou, carte de munca,
cursuri gratuite loco, finantare externa,cu/
diferite tipuri de masaj, intre orele 13.00 -
21.00; (0738.031.064
TRU PUNCTE DIN BUCURESTI fara experienta, publicitate, masina, colec-
320. Zona Berceni soseaua Giurgiului stra- tiv deosebit, bonusuri, program flexibil, fara
da Alunisului iti ofer masaj de relaxare la PANTELIMON- BRANESTI. restrictii varsta/ sex, avansat /incepator,
285. Reparatii, modificari, montaj, ter-
mopan, aluminiu, lemn stratificat, pvc, plase
loculcatia mea.1,70 m 90 kg, 60 L; (0723.393.728 rugam CV: (0755.022.290/ 0758.323.323
(0763.753.996 office@imobservicecenter.ro www.imob-
de tantari, rulouri. 50 L; (0787.403.790 servicecenter.ro
ardeleanu.danyel@gmail.com 321. Zona Decebal, foto reale, Diana 67. Agenti de paza cu atestat, pentru
reala, selectiva, 25 de ani, ofer masaj de obiective din Bucuresti. Salariu net de la
1.400 L; (0730.344.788/ 0768.074.078 90. Agenti imobiliari. Agentie imobiliara
286. Rond Alba Iulia, ofer servicii de masaj relaxare intr-un ambient deosebit domnilor zona Dristor, angajeaza personal cu sau
total la domiciliul meu pt mai multe detalii pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer fara experienta, carnet auto constituie un
astept tel. tau. Singura in locatie program conditii de lux, discretie, 300 L; 68. Agenti de paza cu sau fara atestat,
Bronec angajeaza agenti securitate cu sau avantaj, cerem seriozitate;
de la 11-23. Speak english. 50 L; (0724.135.251 fara atestat pentru obiectivele din (0722.338.326
(0721.773.154/ 0753.815.302
Bucuresti. Adresa: str. Mesterul Manole nr.
1, bloc D 17, sc. 1, ap. 12, Int. 12, sector 3, 91. Agenti interventie angajam agent
287. Roxana, ofer masaj de relaxare fara interventie-detinator permis auto, program
graba si fite intr-o locatie curata si discreta, Bucuresti (021.323.54.69
Titan, bld. Theodor Pallady, 80 L; bronec@bronec.ro www.bronec.ro ture pentru Bucuresti; (021.300.21.01
office@guardone.ro
(0735.232.246
69. Agenti de paza, femei, urgent, zona
Magurele, agenti de paza zona Afumati, 92. Agenti interventie cu atestat pt. soci-
288. Roxana, noua in zona, ofer masaj de etate de paza. Contract de munca legal,
relaxare fara graba si fite intr-o locatie cura- jud. Ilfov; (0726.676.817
ta si discreta, Titan, bld. Theodor Pallady, program de lucru flexibil. Salariu net 2.000
80 L; (0735.232.246 70. Agenti de securitate angajam cu con- Lei 2.000 L; (0762.217.697
tract de munca salariu motivant, angajare.tg@gmail.com
289. Roxi, te astept pe tine domn generos (0722.558.551
la un masaj de relaxare si toniere a sufletu-
lui cat si al trupului. Poze reale. 60 L;
Oferte full time 71. Agenti de securitate angajeaza Agen-
93. Agenti interventie si securitate.
Swat Force Romania angajeaza
tia de securitate, conform legii 333 /2003, urgent agenti interventie
(0725.473.852 (moto/auto) si agenti de securi-
¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så program 8 h/zi, posturi interior, echipament
290. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de gratuit, salariu motivant. 1.400 L; tate, barbati si femei pentru obiec-
acorde tuturor ¿ansa de a (021.337.44.77/ 0747.221.397 tive din Bucuresti si zonele lim-
ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj real, participa la ocuparea unui itrofe. Asiguram scolarizare si
cu multa pasiune, zona Zepter. 50 L; salariu in functie de specificul
(0775.194.625 post, indiferent de: raså, 72. Agenti de securitate cu atestat,
etnie, na¡ionalitate, limbå, absolventi liceu, pentru paza insti- obiectivelor. Telefon programare
291. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de religie, convingeri, categorie tutii de invatamant sector 3, interviu: (0735.319.640/
ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj real, socialå, categorie defavoriza- Theodor Pallady. Salariu incepand 0725.443.366
cu multa pasiune, zona Zepter. 50 L; tå, vîrstå, sex,orientare cu 1.500 lei in mana. L-V orele 10-
16; (0743.183.110 94. Agenti paza cu atestat pentru
(0775.194.625 sexualå, cf. Legii 48/2002 Bucuresti, salariu 1400 lei net.Angajam
292. ROXY, Dr. Taberei, ofer masaj ter- 73. Agenti de securitate cu atestat, agenti de interventie cu atestat si permis
apeutic, masaj de relaxare si intretinere 1. A M International locuri de experienta in paza minim 2 ani, conducere cat. B, salariu 1800 lei net. Pro-
corporala, detalii la telefon, zona Drumul munca, A M International, com- bacalaureat, conditie fizica, apt gram lucru 12/24 sau 24/48.
Taberei, 100 L; (0767.821.102 panie de productie publicitara, securitate pentru cartier reziden- (0728.873.928
angajeaza:lacatul confectii metal- tial in sectorul 2. Salariu 1.600-
2.000 lei in mana, L-V orele 10-16; 95. Agenti paza salariu 7 Ron/ora,
293. Selena, buna sunt o domnisoara ice, finisor asamblator obiecte din 19. Agent de securitate, femei pt. Fox, 36.Agent vanzari cafea - 48. Agenti curatenie Firma de curatenie
(0743.183.110 pentru hypermarket, cu sau fara
sosita azi in orasul tau, vreau sa descoper- mase plastice, electrician; fabrica de mezeluri. Atestat de paza. Spor angajeaza baieti pentru echipa de inter-
im impreuna placeri nebanuite vino la mine (0747.085.815 maria.ene@ami.ro de noapte, tichete de masa, masa calda salariu excelent. Firma ventii cu experienta in manevrarea utila-
atestat, cu domiciliul in: Berceni,
sa putem avea parte de niste momente de distribuitoare cafea pre- 74. Agenti de securitate cu atestat, pen- Pantelimon, Drumul Taberei,
gratuita, bonusuri, nedeterminata, 12/24 - jelor de curatenie (monodisc, masina de Baneasa; (0748.075.002/
neuitat prin masaj, te astept. 200 L; 2. Ad Garage angajeaza mecanic 12/48. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, mium Italia, cauta/ anga- spalat pardoseala dura si mocheta, spalat tru centre de afaceri zona Petrache Poe-
(0768.397.574 naru (Semanatoarea). Salarii atractive plus 0769.039.499
auto, Calea Dudesti nr. 167 sector L-V 1.400 L; (0726.718.768 jeaza agent vanzari supfatete vitrate). 1 L; (0742.111.113 bonuri de masa (0728.488.480 coor-
3, cu experienta, salariu 3000 lei, office@ghostbusters.ro 96. Agenti paza Bucurestii Noi, Pajura,
294. Servicii de calitate Ana, kinetoter-
program luni - vineri. 3.000 L; 20. Agent de teren Producator de tam- cafea, cu pasiune pt. donare@kryptonguard.ro
Libra Guard angajeaza agenti paza pt.
apeut, ofer servicii de calitate, rafinament, cafea, motivat, experien-
discretie experienta. Roscata frumoasa, cu (0753.096.899/ 0753.896.897 plarie pvc Rehau, Weiss, Salamander si 49. Agenti curatenie hypermarket Colenti- 75. Agenti de securitate cu/fara permis Bucuresti zona Pajura Bucurestii Noi
bun simt, 30 de ani, ofer masaj profesional office@reparammasini.ro Deceunink, angajam agent de teren pentru ta in vanzari FMGC, Hore- na- zona Colentina, contract de munca, de conducere pentru obiective in 1.500 L; (0755.000.687 office@libra-
d-lor manierati la domiciliul meu, 100 ron/ zona de Bucuresti, Ilfov, Prahova, Giurgiu, tichete masa, plata ore suplimentare; Bucuresti. (021.335.44.91/ 0723.346.264 guard.ro
3. Admin, trainer, Studio 27 anga- Ialomita, Buzau, Calarasi, Teleorman, Dolj, ca. Cerinte: excelent net- (0748.292.030
sedinta, 80 L; (0736.890.339
jeaza personal feminin cu experi- Dambovita. 500 {; (0752.308.101 working, abilitati comuni- 76. Agenti de securitate pentru centre de
295. Servicii de montaj si asamblare enta pentru postul de trainer. Cer- ofertare.sibelplast@gmail.com care, persoana dinamica 50. Agenti curatenie hypermarket Colos- afaceri, ansambluri rezidentiale si
mobila oferim servicii profesionale de mon- inte: limba engleza avansat, socia- seum- zona Chitila, contract de munca, depozite. Salarii attractive plus bonuri de
taj, demontaj, asamblare si instalare mobili- bila, 8 h/zi, 5 ture/ saptamana, 21. Agent de vanzari cu experienta in cu initiativa si orientata tichete masa, plata ore suplimentare; masa (0728.488.480 coordonare@kryp-
er si decoratiuni de orice fel in Bucuresti si posibilitate de avansare, sistem de domeniul tipografic si productie publicitara. catre rezultate. Salariu (0735.327.870 tonguard.ro
imprejurimi. Montam si asamblam mobilier bonusare 2.500 L; (0765.640.271 Se ofera salariu motivant + comision din de baza + comision 70 51. Agenti curatenie hypermarket Militari- 77. Agenti de securitate pentru maga-
casnic, office, magazine, etc. 120 L; hr@studio-27.ro vanzari. CV la: regatadesign@gmail.com Euro pt. orice contract de
(0799.996.760 zona Militari, contract de munca, tichete zine, pentru firma de paza, care detin ates-
montaremobila@gmail.com 4. Administrator imobil cu atestat si 22. Agent de vanzari, unic importa- minim 8 kg de cafea/ masa, plata ore suplimentare; tat de calificare profesionala, salariu atrac-
tor/dist. produse alimentare anga- luna. CV la: gdcoffeero- (0727.812.776 tiv. Pentru detalii sunati la nr. de tel.
296. Servicii sablare profesionale,
domiciliul in zona Drumul Taberei, anga- (0723.208.844
jeaza asociatie de proprietari cu sediul in jez agent de vanzari/ comercial cu mania@gmail.com
prestam servicii de sablare cu grit si sticla experienta portofoliu in domeniul 52. Agenti curatenie hypermarket Park
pentru piese- suprafete fier, aluminiu, sector 6, zona Favorit. 78. Agenti de securitate SC Plus Protect
aspropod2@gmail.com alimentar reprezinta un avantaj), 37. Agent vanzari inghetata Algida Lake- zona Dristor, contract de munca,
cupru, lemn, caramida. ?Tarifele se sta- tichete masa, plata ore suplimentare; Security SRL angajeaza agenti de securi-
bilesc in functie de gritul consumat. Detalii permis categoria B. Oferim condi- angajeaza agent vanzari/ distribu- tate cu sau fara atestat. Conditii avanta-
5. Administrator pentru asociatie de tii avantajoase; (0744.895.838/ tie, masina 3,5 to. (cat. B). Salariu (0754.590.242 joase de salarizare, obiective situate in
suplimentare pe www.tekko.ro
(0749.064.848 proprietari; (0765.057.906 0722.269.661 office@onercon.ro fix+ bonus+ comision+ bonuri de
53. Agenti curatenie hypermarket Unirii-
Bucuresti. Mai multe informatii la tel.;
masa. (0734.459.652 florin.cra- (0773.800.174 office@plusprotect.ro
297. Silvia, 34 ani, poze reale 100%, ofer 6. Administrator magazie, lucrator 23. Agent imobiliar Agentie imobiliara cu cana@unilever.com zona Unirea, contract de munca, tichete
domnilor generosi si manierati masaj de gestionar, pentru administrarea si experienta in domeniu, cu sediul in bule- masa, plata ore suplimentare; 79. Agenti de securitate SC Plus Protect
relaxare si intretinere efectuat pe masa de evaluarea stocurilorde materiale si vardul Unirii si Calea Serban Voda, anga- 38. Agent vanzari, companie impor- (0720.114.630 Security SRL, angajeaza agenti securitate
masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxi- piese de schimb automotive si uti- jeaza agenti imobiliari cu sau fara experi- tatoare si producatoare de pro- cu atestat. Conditii avantajoase de
ma, detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si duse alimentare naturale anga- 54.Agenti curatenie pen- salarizare, obictive situate in Bucuresti.
laje grele, aprovizionarea si refac- enta. Conditii foarte avantajose. jeaza personal calificat pentru
sms. (0720.407.840 erea stocurilor. (0372.462.014 www.cristalholding.ro; (0799.059.903 departamentul vanzari. Postul tru sedii banci si cladiri Program 24/72. Mai multe informatii la tel.
implica munca de birou si/ sau (0771.214.365 office@plusprotect.ro
298. Simona, 30 ani ofer masaj de birouri, Bucuresti;
teren (0740.101.051 80. Agenti de securitate pentru magazine
relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland eliza@aktis.com.ro (0733.733.178/
Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, comerciale, SSG Security angajeaza
70 L; (0748.944.812 39. Agent vanzari, imobiliare comu-
021.326.79.79 agenti de paza cu si fara atestat pentru
nicare, atent la detalii, organizat. magazine comerciale. Salariu 1600-2000
299. Sonya, un masaj de relaxare facut de 55. Agenti curatenie si lucratori comerciali lei net. Oferim Training de specialitate cu
Contracteaza clienti, ofera con- pentru magazine in zonele Otopeni, reale posibilitati de promovare. Relatii la
o bruneta eleganta si cu bun simt iti alunga siliere, mentinere relatii clienti,
stresul si te face sa uiti de rutina zilnica. Te promovare anunturi. Asteptam CV- Balotesti, Militari. Oferim: salariu motivant, tel; (0732.830.207/ 0725.500.510 recru-
astept sa ne cunoastem intr-un ambient ul tau la adresa de mail. Activitate training gratuit, plata orelor suplimentare, tari@ssg.ro
placut si discret, bd. Unirii 100 L; birou. optic.outlet@yahoo.com bonuri de masa, program flexibil. Daca esti
(0720.716.956 o persoana dinamica, responsabila si cu 81. Agenti de securitate, societate de
40. Agent/ agenta curatenie echipa simtul raspunderii nu ezita sa ne con- paza angajeaza pentru obiective din
300. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. mobila. Firma de curatenie profe- tactezi; (0751.051.955 Bucuresti si zone limitrofe. Oferim conditii
Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care sionala angajaza 2 agenti / agente de lucru avantajoase, salarii motivante
ma caracterizeaza. Va astept la un masaj pentru echipa de interventii mobi- 56. Agenti curatenie birouri pro- 1.900 L; (0728.124.192 office@stew-
de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona la, salariu 2000 lei Net- in mana, gram 8 ore Luni-Vineri, salariul ardsas.ro
Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291 contract de munca, program flexi- atractiv+ tichete de masa +decon-
bil. Bonusuri de performanta. 82. Agenti de securitate, agenti de inter-
301. Soryna 30 ani, masaj terapeutic pro- tare transport. (0735.883.335 ventie, plata salariilor la timp, sarbatori
2.000 L; (0771.449.760
fesional de intretinere si relaxare, zona 57. Agenti curatenie New Cleaning Con-
legale platite dublu, prime/ bonusuri, califi-
Teiul Doamnei aproape de Obor 70 L; 41. Agenta Vanzari evenimente corporate care profesionala gratuita, contract de
(0758.158.334 si private obligatoriu experienta in domeniu cept pentru spatii de birouri in locatie cen- munca integral, stabilitate la locul de
minim 3,4 ani. Aptitudini: pers. comunicati- trala. Oferim salariu motivant platit la timp munca, servicii medicale gratuite. Pentru
302. Spa, jacuzzi, sauna, masaj oriental, va, abilitati negociere, exp social media, plus bonuri de masa; (0722.276.596/ posturile de agent de securitate si agent de
sanus per aquam. Rejuveneaza-te cu un engleza obligartoriu. Program flexibil! 0758.230.474 marius.bucur@newclean- interventie exista obiective in toate sec-
pachet SPA, 120 min. la Noblesse Unic salariu plus comision; (0722.587.589 ing.ro toarele din Bucuresti si in zonele limitrofe.
Masaj & Spa din str. Leonida nr. 8, in cen- BGS Divizia de Securitate. Interviuri: Str.
tru. Free drinks. Fotografii reale pe site. 42. Agenti angajam agenti paza cu ates- 58. Agenti de curatenie pentru hypermar- Calea Vitan nr. 293, sector 3 Bucuresti (vis
Masaj relaxare, body si oriental, 360 L; tat. Obiective sect. 3 Bucuresti. ket din zona Berceni. Program 8 ore, con- a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la tele-
(0727.148.861 (0372.349.293 tract de munca; (0758.044.134 fon: (0749.062.295

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
8 18 aprilie 2018

LOCURI DE MUNCÅ 4
140. Ajutor bucatar pentru restaurant in 169. Ajutor bucatar, pentru restaurant You 194. Ajutor de bucatar si fete pentru
zona metroul Aurel Vlaicu ajutor bucatar cu & Me, bd. C-tin Brancoveanu 110 D, pro- salate angajeaza restaurant din sectorul 3
sau fara experienta. Program de luni- gram 2/2 zile, salariu 2.000 Lei net + tips, Titan. Salariu de la 1400 pana la 2100 lei +
vineri; (0770.762.426 contract munca. Se cer seriozitate si expe- procent vanzare si carte de munca; 2.100
rienta in bucatarie de restaurant 2.000 L; L; (0721.720.751
141. Ajutor bucatar pentru restaurant (0726.782.482
South Burger (sector 3 si 4). Se lucreaza 2 195. Ajutor de bucatar, bucatar, restau-
zile cu 2 zile 10/11-22/23. Se ofera decont 170. Ajutor bucatar, program 6 zile/sapt., rant zona P-ta Domenii angajam bucatar,
transport, carte de munca, salariul 8.00-18.00. Salariu 1.800 lei, bonusuri, ajutor de bucatar, program flexibil,bonuri
incepand cu 1800, bonuri de masa. 1.800 masa asigurata. Carte de munca 1.800 de masa, transport si masa asigurate.
L; (0751.807.076 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 (0749.114.667 barka.saffron@gmail.com
mcsfoodivision@gmail.com ghe_ioana@yahoo.com
196. Ajutor de bucatar, ospatar pt. Palti-
142. Ajutor bucatar pentru taverna Ikaria. 171. Ajutor bucatar, Wise nis, jud.Sibiu pt. hotel 4 stele dotat cu
Conditii avantajoase. Se asigura transport restaurant in Paltinis, jud. Sibiu. Calificarea
Box, cea mai noua com- si experienta sunt necesare. Relatii la tel.,
(0769.953.918
Razvan.rosca3@gmail.com panie intrata pe piata de cv pe mail. (0726.652.097
food delivery din Roma- recrutare@elanconsulting.ro
143. Ajutor bucatar program felxibil, nia, bucatar, pizzar, lucra- 197. Ajutor de cofetar pentru Art Dessert
salariu motivant (0746.013.623 Instruire profesionala continua alaturi de
tor bucatarie si ajutor mater cake Irina Apostol, cursuri de instru-
144. Ajutor bucatar Restaurant situat cen- bucatar cu/fara experien- ire profesionala platite de companie, un
tral angajeaza ajutor bucatar, cu atitudine
pozitiva, experienta min 6 luni. Oferim seri- ta. Salariul intre 1400- mediu de lucru placut, bazat pe respectul
ozitate, contract de munca, program 2/2, 2000 ron net, program 8 reciproc, (0722.305.398 emilia@emex-
transport decontat, venit net garantat 2200 romania.ro
ore/zi. CV pe mail. Infor-
lei. (0765.552.394 info@cafeverona.ro 198. Ajutor de mecanic cu sau fara expe-
matii la tel. 2.000 L; rienta sector 3, urgent, salarizare 1.500-
145. Ajutor bucatar restaurant situat in (0799.831.111 2.500 Lei (0761.025.337 autototal.com-
Centrul Istoric angajeaza in conditii avanta- claudia.petre@wisebox.ro plet@gmail.com
joase. Cerem seriozitate maxima; 222. Amanetar si electronice amanet 241. Angajam montatori cu
(0724.855.076 172. Ajutor bucatar, barman, ospatar 199. Ajutor de ospatar, angajeaza Taver- Crangasi Lazar amanet Crangasi anga-
Pastram un loc in echipa Poesia, doar pen- na "La Calinescu" cu contract de munca, jeaza. salariu cuprins intre 1700-2500 lei. experienta in montaje de
146. Ajutor bucatar restaurant zona bule- tru tine! Daca esti pasionat de servit sau salariu atractiv + bonusuri. Program 1 zi cu Experienta in domeniu Cerinte: cunostinte usi interioare si metalice,
vardul Decebal. (0729.565.694 de gatit,esti zambitor si creativ, vrem sa te 1 zi; (021.331.07.50/ 0788.472.725 IT (nivel incepator) dar dornic/a sa invete, 2.900 L; (0742.999.081/
cunoastem! Angajam ospatar, barman si abilitati de comunicare si relationare in
147. Ajutor bucatar Restaurantul Social1 ajutor bucatar. Mult succes! 200. Ajutor de sofer La Fantana, angajam vanzari; 2.500 L; (0724.317.571 lazari- 0733.511.887
(in fata Casei Poporului) angajeaza ajutor (0744.502.000/ 0730.992.550 barbati pentru a lucra in cadrul companiei mobiliare@yahoo.com
bucatar program flexibil full-time, salariu La Fantana. Cerinte: rezistenta la efort 242. Angajam montatori usi Realizarea
office@poesia.ro 223. Ambalatoare pentru producator de intregului proces de montaj usi (usi metal-
motivant + bonusuri. Detalii la nr. de tele- fizic, putere de munca si dorinta de stabili-
97. Agenti paza cu atestat pentru 119. Agenti securitate scoli si gradinite, fon, (0731.322.472 resurse.umane@sta- 173. Ajutor bucatar, bucatareasa, ajutor tate. Contact la numerele din anunt de L-V cosmetice, zona Berceni. Perioada deter- ice, usi rezistente la foc, usi de lemn, usi
societate comerciala sector 6. societate de paza angajeaza agenti de dio.ro bucatar fara experienta sau bucatareasa intre orele 9 -17:30 (0725.050.493 minata. Atentie distributiva, disponibilitate industriale: sectionale, rapide, rulouri, etc).
Salariu 1.600 lei net+ tichete de securitate cu si fara atestat pentru paza cu experienta pentru masa calda, salariu iulia.ciocalteu@lafantana.ro pentru munca fizica. Program 2 schimburi; (0722.309.589 office@eds-ro.eu
masa. Informatii la tel., 1.600 L; unor scoli si gradinite. Contract de munca 148. Ajutor bucatar si pizzar pentru 2000-2700 lei, program 1 zi lucrata cu 1 zi (0752.131.581/ 021.460.82.01 con-
(0732.672.654 legal, program de lucru flexibil, salariu net Restaurant Trattoria 20 din Regie. libera, zona Berceni, sector 4, cm+masa. 201. Ajutor gestionar Impreuna cu ges- tact@papillon.ro 243. Angajam pentru restaurant mediter-
1600 Lei. Tel. 1.600 L; (0762.217.697/ (0751.267.453 2.700 L; (0773.316.497 tionarul receptioneaza marfa de la furnizor anean Bucatar cu experienta in bucatarie
98. Agenti paza cu sau fara atestat, 021.315.21.84/ 0760.650.245 si o pregateste pentru livrare. Participa la 224. Ambalatoare, muncitoare necalifi- mediteraneana, numai cu proba salariu
cu domiciliul in zonele: Matache, angajare.tg@gmail.com 149. Ajutor bucatar Terasa/ livrari la domi- 174. Ajutor bucatar, fata spalat vase inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos. cate, asiguram calificare, program 8 ore pe 200 lei/zi, ajutor bucatar sau bufetiera 150
Dorobanti, Domenii, 1 Mai, Amzei, ciliu angajam ajutor bucatar cu experienta angajez urgent in Pipera ajutor bucatar si Odaii nr. 157-163. Se deconteaza abona- zi, luni-vineri, salariu 2.000 Lei pe luna net, lei/zi, femeie la vase 100 lei/zi, picol sau
Pajura, Th. Pallady; 120. Agenti securitate, inclusiv pensionari minima obligatorie 2 ani. Zona Udristei/ fata la spalat vase, vis-a-vis de DRPCIV mentul RATB; 2.000 L; (0336.401.262/ o masa calda asigurata, doar nefumatoare, ajutor de ospatar 100 lei/zi.
(0784.268.496/ 0755.130.931 pt. SC Electromagnetica SA magazin Cocor, sector 3. Program 2 cu 2 (permise auto). Mai multe detalii la telefon 0336.401.262 office@chorus.ro contract de munca, zona sector 1 2.000 (0768.036.349
(0721.252.667 zile, 7 zile/ saptamana. (0747.040.977 (0722.540.169 georgen58@gmail.com L; (0731.552.788 niculescu.robert20@gmail.com
99. Agenti paza Margeanului Rahova emilia.vlad@yahoo.com 202. Ajutor gestionar, angajam o per- angajari2018@gmail.com
Libra Guard angajeaza agenti paza pt 121. Agenti Securitate, RPG Security 175.Ajutor bucatar, femeie soana pentru un depozit cu produse ali- 244. Angajam tineri Firma de finisaje inte-
Bucuresti zona Margeanului Rahova. angajeaza agenti securitate cu domiciliul in 150. Ajutor bucatar (femeie) ptr fast food. mentare zona Pipera metrou. Este de 225. Ambalator atelier confectii textile, rioare, angajeaza tineri care doresc sa
Salariu, 1.500 L; (0758.113.453 Bucuresti sau Ilfov, relatii la telefon sau Program 07.00-17.00 l-v, weekend liber, cu sau fara experienta si preferat ca persoana sa aiba atestat angajam personal pentru ambalat (fete). lucreze intr-un mediu dinamic, sa invete
office@libraguard.ro mail, pentru interviuri in intervalul L - V contract de munca, o masa pe zi. Situat in femeie la vase pentru stivuitor. Program l-v, 8-16:00. 1.800 L; (0722.697.499/ 0722.738.477 diverse tehnici de aplicare a finisajelor,
09.00 - 16.00 1.680 L; (0219534 zona armeneasca (Vasile Lascar); 1.500 (0729.699.825 catalina.ifrim@yahoo.com pentru executia de pardoseli si pereti.
100. Agenti paza pentru supermar- hr@rpg.ro; emil.petcu@rpg.ro L; (0762.883.978/ 0769.263.027
restaurant. Relatii dupa (0723.824.989/ 0722.586.386
ket, cu sau fara atestat, cu domi- ora 12,00; 203. Ajutor in bucatarie fast food zona 226. Ambalator pentru o fabrica din zona
daniela_stanciu1989@yahoo.com Metrou Pipera. Se ambaleaza produse ali- office@concreteart.ro
ciliul in zonele: Berceni, Bragadiru; 122. Agenti securitate, Mall Plaza Roma- Unirii, angajeaza fata in bucatarie. Pro-
(0748.075.002/ 0769.039.499 nia BMF Security angajeaza, agenti securi-
(021.211.72.50/ gram de lucru de L_V, salariul si alte detalii mentare.Program noapte19:00-5:00 de
151. Ajutor bucatar / bucatar St Patrick 245. Animator socio-educativ pentru loc
tate, pentru Mall Plaza Romania, 8 lei/ ora Irish Pub, Centrul Vechi angajeaza bucatar
0723.325.038 la nr. de telefon din anunt, dupa ora 14; duminica pana joi.Salaiu 1960, plus bonus de joaca copii. Program de lucru in ture 9-
101. Agenti paza Tineretului, Timpuri Noi net, analize gratuite. Relatii la tel. luni- (0721.079.301 150lei din a doua luna. Pentru interviuri 17, 14:30-22:30 (8h/zi, 5 zile/sapt). Daca
Libra Guard angajeaza agenti paza zona vineri 09-17 sau mail, 1.900 L;
cu sau fara experienta. Program flexibil, 176. Ajutor bucatar, femeie de serviciu, 1.960 L; (0729.699.825 esti o persoana deschisa, energica si
Tineretului-Timpuri Noi. Salariu 1.500 lei. salariu motivant. Detalii si programari inter- andreea@wedohr.ro
(0799.402.499/ 0799.402.499 hr@bmf- pizzer, ospatarita. Program si salariu atrac- 204. Ajutor in bucatarie si mereu cu zambetul pe buze, te asteptam
1.500 L; (0758.112.861 office@libra- security.eu
viuri la numarul de telefon sau CV pe tive. Sunati intre orele 9.00-17.00; in echipa noastra. (0756.060.008
guard.ro adresa de mail; (0755.110.008 (0746.243.829 ospatar pentru pensiune 227. Ambalator cu permis auto coordo-
andreea@gymboland.ro
office@stpatrick.ro zona Bragadiru. Se nator productie chimisti, automatist, electri-
102. Agenti paza Trapezului si Pante- AGENTI SECURITATE. TOR-
123. 177. Ajutor bucatar, femeie serviciu vase, lucreaza in ture. Pentru cian pentru fabrica detergenti sector 3. CV
246. Anuntul Telefonic angajeaza
152. Ajutor bucatar Afi Mall, vanzator la email, tel., www.arcalux.ro
limon, Libra Guard angajeaza agenti paza
pt. Bucuresti, zona Trapezului si Pante- NADO SECURITY ANGAJEAZA comercial, Bistro Caffe Corner, Afi Palace
Restaurant Shorley cu sediul in Groza-
vesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, provincie se deconteaza (0722.404.983 arcalux@yahoo.com reprezentant vanzari Jobul presupune pre-
luarea de anunturi in sediile redactiei si
limon. Salariu 1.500 Ron. 1.500 L;
(0755.000.687 Office@libraguard.ro
AGENTI DE SECURITATE PEN- Cotroceni angajeaza vanzator comercial
sau ajutor bucatar, salariu motivant, echipa
angajeaza ajutor bucatar si femeie serviciu
si, vase; (0722.366.583
transportul sau se asigu- 228. Ambalator cu permis auto fabrica contactarea clientilor pentru incheierea
TRU BUCURESTI (SECTOR 2), dinamica, contract de munca, program 8 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestau- ra cazarea; detergenti sector 3 - angajeaza ambalator
cu permis, coordonator productie, chimisti,
contractelor de publicitate. Oferim training,
salariu fix 1200 lei plus comisioane foarte
103. Agenti paza, angajam urgent agenti ore luni - vineri (0724.278.296/ (0744.342.575
paza salariu net 1800 lei, contract de SALARIU NET, 1.400 L; 0723.233.303
rant.ro automatist, electrician. CV la email, tel., bune. 1.200 L; (021.310.03.31 mihae-
www.arcalux.ro (0722.404.983 las@anuntul.ro
munca zonele Unirii, Colentina, Rahova,
Magurele, (0722.520.106 office@mido- (0738.217.413 153. Ajutor bucatar cu experienta pentru
178. Ajutor bucatar, spalator vase pentru 205. Ajutor instalator pentru instalatii san-
arcalux@yahoo.com
Best Western Stil Hotel. Aviatiei, metrou itare si termice la blocuri noi in Bucuresti in 247. Aplicatori pardoseli epoxidice, Ana-
jobs.ro 124. Agenti teren ptr aducere clienti strai- fast food in zona Piata Domenii, program Aurel Vlaicu. oferim 13 salarii/an, masa, cartierul Militari. Program 8:00-17:00 de
luni-vineri, salariu minim 2.000-2.500 lei. 229. Ambalator industrie alimentara pen- gajam aplicatori pentru executia de par-
ni in club tinere/tineri motivati, vorbitori concediu platit, cazare pentru cei din luni pana vineri, carte de munca. Incepere tru Agriro SRL, cu contract pe perioada doseli epoxidice, sape, pardoseli decora-
104. Agenti paza, angajez agenti paza Oferim stabilitate si evolutie profesionala provincie. Asteptam CV la receptie sau la imediata. Rog seriozitate; 1.800 L;
din orasul Giurgiu si zonele limitrofe ofer engleza conversational, simpatici, sociabili, nedeterminata, ambalator plante aromate tive. Oferim contract de munca 8 h. Salariu
zambitori ptr recrutare clienti din cluburi, 2.500 L; (0721.850.689 stancuflav- office@hotelstil.ro (021.233.39.90 (0722.692.595/ 0722.692.595 peste media pietei. Permis cat. B constituie
transport; 1 L; (0764.003.300 ius80@yahoo.com office@hotelstil.ro stancu_adrian1983@yahoo.com
pentru punctul de lucru din Valea Cascade-
david_isai7@yahoo.com baruri. Oana zi/0762.359.164,Liana lor. Program 8 h. Salariu de pornire 1300 un avantaj la salariu. (0723.824.989
noapte/ 0737.634.109. 10.000 L; lei net, ore suplimentare paltite. office@concreteart.ro
105. Agenti paza, Libra Guard angajeaza (0762.359.164/ 0737.634.109 mari.anga- (0724.584.869/ 0744.322.388
agenti paza pt Bucuresti zona Militari. jari@gmail.com tomagabrielandrei@yahoo.com 248. Aprovizionier. Complex de eveni-
Salariu 1500 Ron 1.500 L; mente angajeaza persoana responsabila
(0758.112.861 office@libraguard.ro 125. Agenti vanzari SC Tarell Import 230. Ambalator manual patiserie, femeie pe departamentul de aprovizionare.
Export SRL, firma distributie bauturi anga- pentru manipularea si ambalarea marfii de Urgent. Cu permis de conducere. Program
106. Agenti paza, Libra Guard angajeaza jeaza agenti de vanzari cu experienta pen- patiserie. Se asigura transportul. Locatie: de lucru in weekend.
agenti paza pt. Bucuresti zonele Margean- tru Bucuresti, office@tarell.ro; Voluntari, Ilfov (0741.777.509
ului si Salaj. Salariu 1.500 lei 1.500 L; office@tarell.ro 249. Aqua Garden Militari
(0758.113.453 office@libraguard.ro 231. Ambalator manual, femeie, SC
126. Agenti vanzari - Proiect Orange Estetik Packing Srl lider pe piata ambala- Residence Complexul de
107. Agenti paza, Libra Guard angajeaza Franciza Orange cauta agenti vanzari jelor de unica folosinta; piscine si restaurantul
agenti paza pt. Bucuresti zona Berceni. directe (experienta in vanzari constituie un
Salariu 1500 Ron 1.500 L; avantaj). Salariu fix, contract 8h + bonuri 232. Ambalator marfa angajam baiat / angajeaza personal pen-
(0755.000.687 office@libraguard.ro de masa + comision motivant + telefon de fata pentru scanare impachetare si aran- tru perioada sezonului
serviciu; (0744.631.484 jare produse pentru livrare, sigilarea cutiilor estival 2018: ospatari
108. Agenti paza, Libra Guard angajeaza amet.adler@idn.ro pentru transport Program L-V 10:00-18:00.
agenti pt. Bucuresti zonele Prelungirea Salariu 1500 ron depozit in Sos Alexandriei (fete si baieti) pentru
Ghencea si Bd. Timisoara. Salariu 1.500 127. Agenti vanzari, promoteri pentru 99A Bragadiru; 1.500 L; (0722.632.850 piscina de vara, ospatar
Ron 1.500 L; (0758.112.861 companie multinationala. Salariu net nicu.enache@bookurier.ro
office@libraguard.ro 1.500 L; (0764.914.055 si ajutor ospatar restau-
233. Ambalator produse alimentare rant si terasa, barmani,
109. Agenti paza, Libra Guard angajeaza 128. Agenti vanzari, sofer, doamne si metrou Pipera se alege intre: tura de zi,
pt. Bucuresti zonele Pajura si Berceni. domni Angajam domni si doamne cu per- program de la 07:30-16:00, sau tura de ajutor de barman,
Salariu 1.500 Ron 1.500 L; mis auto si experienta serioasa in sofat la noapte 19-5:00. Salariu incepand de la casiera, spalatoreasa,
(0755.000.687 distante mari, exp. in vanzari de orice natu- 1600 Lei. Zona metrou Pipera. Persoanele personal curatenie
ra, disponibili. Program de luni pana vineri, interesate pot suna la numarul de telefon
110. Agenti paza, program 8 ore si 12 doar in deplasare la nivel national; 1.600 L; (0729.699.825 piscine si restaurant, per-
ore, sector 2; (0725.636.692 (0758.098.847 andreea@wedohr.ro sonal ingrijire gradina.
resurseumaneimm@gmail.com CV-uri pe mail, detalii la
111. Agenti paza, Carpat Guard, salariu 234. Ambalator/ Picher, Bolintin-Deal
1.500 - 1.800 lei net lunar, pentru obiective 129. Agenti. Ce cautam? Agenti de personal pentru depozit logistica. Program tel. (0726.827.535/
zone centrale, cladiri de birouri, ambasade. curatenie si coordonatori pentru divizia L-V, 2 schimburi. Se asigura transport din 0760.150.392/
office si hypermarket. Ce oferim? Plata 154. Ajutor bucatar cu experienta pentru 179. Ajutor bucatar, transport decontat, 206. Ajutor menaj pentru domn in varsta, Buc. dar si alte localitati. Salariul 1200 -
Zonele: Baneasa, Militari, Berceni, Pante- mediu de lucr placut; (0757.047.438
limon, program: luni - vineri pe timpul zilei salariului la timp, minim 1.500 Ron net, prepararea salatelor, garniturilor si a deser- ofer locuinta separata, ajutor reciproc, dis- 1400, alte beneficii. Pentru info sunati la nr 0785.169.320 office@mili-
turilor Roxy Pub (Regie) angajam pe cutabil + remuneratie 1.000 L; afisat 1.200 L; (0755.651.839
sau ture de noapte 12 h cu 36 h. Intervi- bonuri de masa, plata orelor suplimentare,
perioada full time. Rugam seriozitate si 180. Ajutor cofetar cu sau fara experien- (021.337.20.43 ioana08.recrutare@gmail.com
tariresidenceballroom.ro
urile: zona Obor - Lizeanu, str. Radu de la contract de munca integral. Informatii la tel.
Afumati nr. 13 A, sector 2, luni - vineri: sau adresa de email: (0784.290.182 oferim un salariu atractiv; (0785.224.502 ta, din Bucuresti; (0763.676.005
207. Ajutor montator tamplarie PVC, aju- 250. Aqua Garden Militari Residence
10.00 - 18.00, plata la termen; recrutare@deziclean.ro 155. Ajutor bucatar cu experienta pt. 181. Ajutor cofetar Laborator cofetarie, tor montator tamplarie pvc - fara experien-
Ambalatori femei din
235. Complexul de piscine si restaurantul anga-
(0786.410.128/ 0769.075.995 restaurant pub Fabrica, str 11 Iunie nr 50. zona Cora Alexandriei, cauta o persoana ta; (0736.860.856 Bucuresti si provincie. jeaza personal pt perioada sezonului esti-
130. Agentie turism angajeaza sofer cat- val 2018: - ospatari (fete si baieti) pentru
112. Agenti securitate angajam urgent egoria D, preferinta pensionar, posesor Program de lucru 2 zile cu 2 zile libere, dornica sa invete, motivata sa lucreze, Pentru personalul din piscina de vara; - ospatar si ajutor ospatar
salariu atractiv, platit la timp, comision din organizata, punctuala si careia sa-i placa 208. Ajutor ospatar angajeaza
pentru Bucuresti si Ilfov, salariu 1400-1600 atestat curse ocazionale cu autocar si
vanzari, contract munca 1.800 L; Relais&Chateaux Le Bistroit Francaise aju- provincie se asigura restaurant si terasa; - barmani; - ajutor de
ron. (0737.039.536 microbuz; (0731.396.104 aceasta meserie. Experienta nu este nece-
cazare, salariul 1600 lei barman;- casiera; - spalatoreasa; - person-
(0723.155.027 sara. (0786.886.178 tor ospatar. Se cere minima
al curatenie piscine si restaurant; - person-
113. Agenti securitate barbati si femei pt. 131. AirbnbSupport selecteaza opera- cvuri.office@gmail.com experienta.Locatie in zona Piata Romana. net, bonuri de masa al ingrijire gradina. CV-uri/ detalii:
firma paza, conditii bune de munca. toare PC si customer service, salariu fix 156. Ajutor bucatar cu experienta 2000 Salariu atractiv.Engleza mediu/avansat;
Salariu 1.700 lei net. Locatii: intrarea 2.200 lei plus bonusuri de performanta; lei, firma catering cu sediul in sect 5 strada 182. Ajutor cofetar, femeie, pentru cofe- (021.230.00.36 (15.09 lei/bon); Barbati (0726.827.535/ 0760.150.392/
Straulesti (Bucurestii noi) si str. Rudeni (0725.988.889 hr@airbnbsupport.ro Margeanului, angajeaza ajutor de bucatar tarie zona P-ta Romana,program 07-15,de resurseumane@lemanoir.ro care utilizeaza scanerul 0785.169.320 office@militariresidenceball-
(Chitila) (0751.055.607 cu experienta; 2.000 L; (0765.489.624 L-S.Salariu 2000 de lei net.(bani in mana). de produse, salariul 2000 room.ro
132. Ajutor bucatar si femeie de serviciu Se asigura contract si carte de munca. 209. Ajutor ospatar (picol), ajutor bucatar,
114. Agenti securitate complex reziden- pentru servirea la liber si evenimente la 157. Ajutor bucatar cu sau fara experien- 2.000 L; (0730.224.457 pentru restaurant chinezesc, sector 3; lei net, bonuri de masa 251. Arhitect Responsabilitati: nivel de
tial, pentru societate. Contract de munca restaurantul Mirador, sectorul 4, salariu fix, ta, pentru bucataria calda. Program: luni- (031.430.66.16 (15.09 lei/bon); Picari, studii: superioare de specialitate arhitec-
plus comision, carte de munca 8 ore, mese vineri, 06:30-18:30, sambata si duminica 183. Ajutor cofetar, patisier, laborator in tura. Cunostinte programe specifice: Auto-
legal, program de lucru flexibil, salariu salariul 1800 lei net, cad, Arhicad, Autodesk 3DS MAX, Adobe
1.700 lei net. Tel.: 1.700 L; si decontare transport; (031.425.44.44 liber. Salariu: 2.800 lei plus masa. Zona Pipera Voluntari rond McDonalds, angajam 210. Ajutor patiser, modelator pentru
(0762.217.697/ 021.315.21.84 stancovi- tel.0314254444@gmail.com Colentina - Fundeni, 2.800 L; ajutor cofetar, patisier. Se asigura trans- patiserie traditionala in zona Unirii, cu bonuri de masa(15.09 Photo Shop, Corel Draw etc, nivel avansat,
ci@teamguard.ro (0742.266.859 port. Detalii la; (0741.777.509 experienta in domeniu sau intr-un domeniu lei/bon), angajam pentru (0722.744.183
133. AJUTOR bucatar. Restaurant zona apropiat (bucatarie), masa, prime 2.100 arhitectconstruct@yahoo.com
115. Agenti securitate Ghencea, Militari, Aviatorilor angajeaza femeie de servici si 158. Ajutor bucatar pentru bucatarie 184. Ajutor cofetar. Cofetaria Arkadia L; (0724.570.778
societate comerciala din
Crangasi societate de paza angajeaza ajutor bucatar. Relatii la telefon; pizza, cautam persoana energica, dornica sectorul 4. Relatii la tele- 252. Asamblatori echipamente electrice
Sector 2 angajeaza ajutor de cofetar. montare, asamblare componente electrice.
agenti securitate cu/ fara calificare pentru (0722.594.728 de munca, minim de experienta. Detalii la Salariul motivant, program flexibil. Posibili- 211. Ajutor patiser, modelator pentru fon; (0753.070.408 Identificare, izolare produse neconforme,
zona Crangasi, Militari, Ghencea, Calea telefon (0722.718.831 comercial.cup- tate de avansare; (0765.086.964 patiserie traditionala in zona Unirii, cu
executie lucrari in timpul stabilit. Se ofera
Grivitei, Bucurestii Noi, Damaroaia. Pro- 134. Ajutor de bucatar (muncitor necalifi- torulculemne@gmail.com experienta in domeniu sau intr-un domeniu 236. Ambalatori depozit haine sector 6
gram flexibil, salariul net 1.600 Lei 1.600 cat), zona Rahova, sambata- duminica apropiat (bucatarie), masa, prime. Detalii la training la locul de munca, decontare
185. Ajutor cofetar. Cofetarie artizanala, angajam fara experienta p.u depozitul din transport. (0756.140.001 office@urbio-
L; (0760.650.245/ 021.315.21.84/ liber; (0765.226.077 159. Ajutor bucatar salate, 5 zile/sapta- angajam ajutor cofetar. Salariu 1700 Ron, telefon 2.000 L; (0724.570.778 S.6 langa Carrefour Militari. Program in 2
0760.650.245 angajare.tg@gmail.com mana Restaurantul Stadio angajeza ajutor schimburi: 07-16 si 13-22 (o ora pauza). romania.ro
135. Ajutor barman Restaurant zona
8 h pe zi, 6 zile pe saptamana. Experienta
bucatar salate, locatie centrala (Piata Uni- anterioara reprezinta un avantaj, 212. Ajutor pentru cresterea unei perechi Salariul net 1500 Lei. Se ambaleaza si
116. Agenti securitate in Bucuresti cu/ Decebal angajam ajutor de barman, pro- 253. Asistent departament administrativ
versitatii), program flexibil full-time, salariu (0746.299.996/ 0758.092.348 Office@la- de gemeni de 1 an si 5 luni, in Popesti eticheteaza produsele 1.500 L; pentru firma de constructii. Experienta
fara atestat. Salariu 1.400 net. Relatii tel. gram flexibil, salariu atractiv. Va rugam sa motivant + bonusuri. Detalii la nr. de tele- Leordeni (Splaiul Unirii-Confort City), in (0734.893.911
1.400 L; (0770.258.552 ne contactati la numarul de telefon din petite.ro obligatorie. Biroul societatii este in comuna
fon. (0731.322.472 resurse.umane@sta- regim intern sau extern. Pentru mai multe Domnesti, Ilfov. Cei interesati pot trimite
dansilviu@gmail.com anunt; (0751.898.304 dio.ro 186. Ajutor de bucatar contract de detalii, contactati-ne la tel. Oferim: 1.500 237. Ambalatori legume si fructe Sector
CV la email; office@gama-admin.ro
munca, program de lucru in ture: 08:00 - L; (0785.346.768 4. Baieti si fete. Salariu net 1800 Ron
117. Agenti securitate parcare program zi 136. Ajutor bucatar angajeaza Bistro 160. Ajutor bucatar sector 3, restaurant 1.800 L; (0722.600.959/ 0722.242.797
agenti securitate parcare program zi Cafe din zona Unirii. Salariu atractiv. 16:00, 11:00 - 19:30;16:00 - 24:00, decont 254. Asistent departamentament finan-
Allegro, sector 3, bd. Nicolae Grigorescu, transport, salariu fix, bonuri de masa, spor 213. Ajutor pizzar program 2 cu 2, salariu simaimpex@yahoo.com ciar contabil, asistenta, pentru firma de
salariu atractiv, echipament gratuit. (0722.362.680 angajeaza ajutor bucatar. Mai multe detalii 1400 - 1600, zona Titan, 1 Decembrie
Supraveghere parcare interioara centru de week-end, plata ore suplimentare; 238. Ambalatori pentru sectii de constructii, pentru punctul de lucru din com
137. Ajutor bucatar bistro amplasat in
la nr. de telefon afisat; (0744.649.177 1.700 L; (0743.155.016 1918, (0773.388.604 Domnesti jud Ilfov. (0723.567.941/
comercial. Salariu incepand de la 1400 lei; allegrotitan@gmail.com productie alimentara. Program de
(0784.219.522 zona Piata Universitatii angajeaza ajutor ioana.ciuca@scandia.ro 214. Ajutor pizzar, cu un minim de experi- lucru in ture. Salariu net 1600 lei + 0723.507.592 office@gama-admin.ro
bucatar pentru bucatarie cu specific euro- 161. Ajutor bucatar si bucatar, femei enta, zona Brancoveanu sector 4. Program tichete de masa + o masa calda
118. Agenti securitate pentru magazine - pean; (0722.303.120 187. Ajutor de bucatar pentru bucatarie 1.600 L; (0732.672.654 255. Asistent magazin online. Cautam o
Bucuresti. Salariu incepand de la 1.800 Lei curatenie si muncitori necalificati pt. com- japoneza, fara experienta, dornic sa invete 2 cu 2. www.pomodoropizza.ro persoana ambitioasa, cu cunostinte PC,
infusion.bistro@yahoo.com plexul Militari Residence Ballroom si (0784.591.320 johny.rider@yahoo.com
net, care se plateste la timp, contract de tainele acestei bucatarii. 1.700 L; 239. Ambalatori produse, barbati si limba engleza si constituie un avantaj pen-
munca integral, sarbatori legale platite 138. Ajutor bucatar pentru preparare restaurantul Aqua Garden (0731.312.271 (0724.220.078 femei Angajam urgent ambalatori pentru tru un post de asistent magazin online.
office@militariresidenceballroom.ro 215. Ajutor preparare, sect 6 Sarcinile Sarcini: preluare comenzi, oferte, adau-
dublu, prime, servicii medicale gratuite, sandwichuri, salate, cu sau fara experien- presupun tocare, feliere, cantarire ingredi- produse. Salariu net: 1700-1800 (bani in
conditii placute de munca, excursii gratuite ta. Program de luni pana vineri dimineata: 188. Ajutor de bucatar pentru linie mana). Decontare transport. Program: 12 gare produse pe site, facturare,
munte/ mare, asiguram calificare profe- 06:00 - 15:00. Informatii la numarul de tele- 162. Ajutor bucatar si femeie la vase autoserivire zona Romana, salariu moti- ente. Program program in 2 schimburi, l-d, cosmin.rdg@gmail.com
Restaurantul Cherhanaua Ancora anga- 2 zile libere pe sapt, salariu fix, tichete de ore in ture. Zona: sector 4. Detalii la tele-
sionala gratuita. Interviurile: Str. Calea fon sau CV pe mail; (0745.574.230 con- jeaza: ajutor bucatar si femeie la vase.
vant, program 8 ore luni- vineri,
masa, masa asigurata, transport; fon, 1.750 L; (0737.814.574 resurseu-
Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri, 09.00- tact.dianei4@gmail.com (0799.844.474 mane.cosmin@gmail.com 256. Asistent manager abilitati de comu-
16.00. Mijloace de transport: 124, 202, Salariu motivant. (0786.372.937 anga- (0727.852.980 veronica.grigorie@jer- nicare si de organizare, implicare. Experi-
223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis de 139. Ajutor bucatar pentru restaurant in jaripersonal.ancora@gmail.com 189. Ajutor de bucatar restaurant cu spe- ryspizza.ro 240. Angajam MONTATORI usi metal si enta in activitatea de secretariat, adminis-
Targul Auto Vitan. Relatii la tel. sectorul 2. Salariu decent, bonus, lucru cific italian, bd. Sisesti 269, sector 1, anga- lemn. Oferim salariu 3.000 lei. trativ, relatii clienti. CV-ul la job@elcos,
(0749.062.295 2/2, masa calda. (0722.537.018 163. Ajutor bucatar, ajutor pizzar, femeie jeaza ajutor de bucatar cu experienta. 216. Ajutor shaormar Mister Kebab isi 0742.999.081 3.000 L; (0742.999.081 (0730.123.444 mnico_001@yahoo.com
la vase pt. restaurant Centrul Vechi Salariul oferit 2500 lei. Pentru detalii tel. mareste echipa cu ajutor shaormar fara
(0763.400.965 2.500 L; (0724.053.013 experienta. Salariu peste medie, masa gra-
tuita, tips, bonusuri. Bd. Aerogarii,
164. Ajutor bucatar, angajam ajutor de 190. Ajutor de bucatar White Lion Pub & Baneasa, (0721.303.303
bucatar pentru cantina-restaurant in sec- Grill, str. Lujerului nr 40 langa Plaza Roma-
torul 2, aproape de statia de metrou 217. Ajutor shaormar fara experienta,
Pipera, program de luni pana vineri; nia, Drumul Taberei). Se asigura pe langa salariu 1900 lei, program 1 zi cu 1 zi libera,
salariu cu carte de munca, transport, masa
(0721.280.679 calda 1.700 L; (0770.792.738
cm 8 ore, nedeterminat, zona Berceni, se
ofera masa zilnic, training gratuit, postul nu
165. Ajutor bucatar, camin de batrani din home.mariobadescu@gmail.com necesita nici un fel de experienta, 1.900
sectorul 1 (Bucurestii Noi) angajeaza ajutor 191. Ajutor de bucatar (femeie) si femeie L; (0773.316.497
bucatar; (0722.601.148/ 0722.306.974 la vase, restaurant din zona Pipera, cu 218. Ajutor vanzator Shop&Go, vanzatori,
166. Ajutor bucatar, cu sau fara experien- specific libanez, angajeaza ajutor de sef magazin cu/fara experienta.
ta, pentru lucru la fritueze, pentru bucatar femeie) si femeie la vase. Salariu (0729.495.499
shaormerie, salariu 1900 Lei, zona avantajos. Transport asigurat plus alte
Berceni, program 14 cu 34 ore libere, beneficii. Rugam seriozitate; 219. Ajutor vanzator, pentru magazin de
masa calda zilnic, CM 8 ore nedeterminat (0733.200.011 andreiohaci@gmail.com materiale pentru instalatii sanitare
1.900 L; (0773.316.497 192. Ajutor de bucatar cu experienta,
(0741.141.025 office@cripal.ro
167. Ajutor bucatar, Lente angajeaza aju- pentru Friends Pub. Program de lucru 2 220. Alpinisti utilitari cu experienta,
tor bucatar si bucatar sectia rece. zile cu 2 libere. Se asigura transportul cazare , diurna in deplasare, 3.000 L;
(0764.718.500 alex@lente.ro 2.000 L; (0728.197.287/ 0724.955.558 (0765.425.864
pub.friends@yahoo.com serbcostineduard@yahoo.com
168. Ajutor bucatar, pentru restaurant
Trattoria Borghese. Salariu in mana 2000 193. Ajutor de bucatar femeie cu sau fara 221. Alpinisti utilitari SC Expert Extreme
Lei + tips, program 2 cu 2 zile, 10-23.30. experienta pentru bucataria rece. Program: Solutions SRL angajaza alpinisti utilitari cu
Se cere experienta anterioara. Interviu str. duminica - joi 05:30-17:30, vineri si sam- experienta in constructii, vopsitorii industri-
Dambului 155 (20 metri Mc Donalds Bran- bata liber. Salariu 2.000-2.500 lei plus ale, mentenanta cladiri, toaletare arbori
coveanu); 2.000 L; (0760.650.710/ masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gor- etc. (0761.880.368/ 0720.620.138 secre-
0726.782.482 www.trattoriaborghese.ro jeanca, 2.500 L; (0742.266.859 tariat.vtc@gmail.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


18 aprilie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 9
LOCURI DE MUNCÅ 4
304. Baieti necalificati/ pavatori Bucuresti 326. Barman pentru restaurant centrul 350. Bartender si Barista fara experien-
sector 4 angajam oameni pentru refaceri vechi, salariu 2800 lei; (0753.300.333 ta. Training RAY Coffee angajeaza bar-
pavaje. Cazare pentru cei din afara tender fara experienta(fete/baieti). Salariu
Bucurestiului (0770.328.042/ 327. Barman Restaurant din zona cen- motivant, masa, training de specialitate(6
0732.358.981 trala angajeaza barman si ajutor barman luni)+tips. Posibilitatea de a lucra ca
daniel.odobescu@gmail.com cu sau fara experienta, salariu plus tips. barista sau bartender, 1.700 L;
Informatii la tel. (0745.574.230 (0742.085.648 spetco.andrei@gmail.com
305. Baieti sau fete pe postul de vanza- marius.pasculea@gmail.com
tor, (cu sau fara experienta) intr-un maga- 351. Bellboy angajeaza Hotelul Capsa.
zin de telefonie mobila si accesorii gsm. 328. Barman ture 12 ore, doua zi, doua Interviu in receptia hotelului Capsa, L-V
Salariu fix pana la 1500, target din vanzari, noapte, doua libere. Salariu 1800 L, tips 08.00-15.00; (0757.645.737
procent, 1.500 L; (0721.847.498 mediu lunar 700 L, 1.800 L;
(0748.202.849 hr@gamblersbar.ro 352. Best Studios vrei un job cu venituri
306. Baieti si fete cu/ fara garantate de minim 1000 de Dolari pe
experienta pt. spalatorie 329. Barman cu experienta pentru pub luna? Job stabil si bine platit pentru
situat in zona regie/Grozavesti. Cerinte: doamne si domnisoare de peste 18 ani,
auto. Posibilitati cazare experienta minim 1 an pe postul de bar- cazare gratuita in Bucuresti si zeci de ben-
provincie, carte de man. Beneficii: salariu atractiv + procent eficii financiare. Servicii gratuite de infrum-
munca (se ofera 3 mese din vanzarea pe bar (zilnic). Detalii la tel. setare. Loc de munca legal, confidential,
1.800 L; (0769.164.064 serios. Training gratuit, castiguri din prima
saptamana). Salariu Filip.sergiu.dan@gmail.com zi. Suna acum la telefon sau da-ne un
1.200- 1.500 ron. Cerem beep si te sunam noi. www.beststudios.ro;
si oferim seriozitate. 330. Barman cu experienta, angajam
barman cu experienta, locatie in sectorul 3, (0730.752.752
Zona sector 1- Piata program de lucru 2 zile lucratoare cu 2 zile 353. Betty Ice SRL angajeaza vanzator/
Domenii; (0765.999.927 libere, salariu 1500 ron,4% tips din van- oare inghetata pentru punctele din
zare barului. Cerinte: seriozitate si curate- Bucuresti. Pentru persoanele care nu au
307. Baieti si fete in Oraselul Copiilor. nie la locul de munca; 1.500 L; domiciliul in Bucuresti, se asigura trans-
Salariu atractiv 1.900 lei, 1.900 L; (0764.900.000 port. Persoanele interesate sunt rugate sa
(0725.923.547 radulescu.mihai23@yahoo.com depuna un CV la adresa email. Detalii la
257. Asistent manager Foarte bune 280. Asistenta medicala, angajam asis- nr. tel. (0753.084.816
cunostinte de limba spaniola si limba tenta medicala debutanta pe perioada 308. Baieti, cu sau fara experienta, pen- 331. Barman cu experienta, pt. bar de zi,
tru postul de operator (slot attendant) sala zona Titan. Conditii bune de munca, mirela.cozma@bettyice.ro
engleza; Foarte bune abilitati de comuni- determinata/cabinet ginecologie Bucuresti/
care si organizare. Atentie distributiva, www.drdabija-ginecologie.ro, telefon (intre jocuri de noroc; (0767.840.159 salariu motivant; (0724.210.770 hhti- 354. BGS angajeaza: Agenti de securitate,
bune abilitati de operare PC (Microsoft orele 10-20) / e-mail: office.maximbet@yahoo.ro tanatlas@yahoo.com
doctor.dabija@yahoo.com (0723.238.115 agenti de interventie, plata salariilor la
Office, etc.). Claritate (0765.214.577 timp, contract de munca integral, sarbatori
georgeta.costache@romtatay.ro doctor.dabija@yahoo.com 309. Bar woman wanted 1500 ron net 332. Barman si ospatarita, bistro
pentru o pensiune mica cu bar, cautam o amplasat in zona Piata Universitatii anga- legale platite dublu, prime/ bonusuri, califi-
258. Asistent manager pentru agentie de 281. Asistenta personala caut o tanara femeie tanara pt servirea si amenajarile in jeaza barman/ barmanita si ospatarita cu care profesionala gratuita, stabilitate la
zona targ Vidan. Cu cartea de munca 1500 locul de munca, servicii medicale gratuite. 370. Bona interna 2 weekend-uri 392. Bona, 8h/zi, L-V, sector 1 angajam o
recrutare si plasare personal, zona Obor, pana in 35 ani pentru a-mi fi asistenta per- experienta; (0722.303.120 libere/luna Bucuresti o doamna calma, doamna pt. a avea grija de un baietel in
part time sau full time, salariul fix si comi- sonala. Jobul nu are program fix si consta net / 2600 brut ful time 6 zile lucratoare; Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3
in insotire la deplasari, etc. Salariu 700 2.600 L; (0728.491.825 Bucuresti (vis a vis de Targul Auto Vitan). calda, pt a avea grija de copilasi gemeni, varsta de 2 luni in zona Piata Victoriei. Pro-
sion (0731.579.464 Barman pt terasa Parcul Herastrau; fetita si baiat, in varsta de 5 ani si 8 luni. gram de lucru: 12:00-20:00, de luni pana
euro, rog sms cu descriere sau mail pe amertrab@gmail.com (0725.630.179 Relatii la telefon: (0749.062.295 Programul este intern si se ofera 2 week- vineri. Atributii doar pentru copil (plimbat,
259. Asistent manager pentru magazin duduciu@gmail.com 700 {;
(0726.421.896 duduciu@gmail.com 310. Barbat fara obligatii, pentru 355. Bistro El Madrileno, cartierul enduri libere pe luna. Atributii pt copii hranit, etc.) 2.000 L; (0721.129.288/
online Zebu.ro, abilitati de comunicare cu 333. Barman si ospatarita. Shiva coffee 2.800 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 0738.553.001
clientii, cu sau fara experienta, zona Pre- intretinerea unei gospodarii. Ofer cazare, angajeaz? barman si ospatarita Program 2 francez angajam picolite,
lungirea Ghencea, Cartierul Latin. Mediu 282. Asistenta personala urgent, manag- masa plus salariu. Astept provincia; ospatarite, aj. bucatar, persoana
cu 2 salariu avantajos. Colectiv prietenos. 371. Bona interna 4 zile zona Corbeanca, 393. Bona, 8h/zi, L-V, sector 3 angajam o
de lucru foarte placut. CV pe email 1.600 er director strain in Bucuresti cauta urgent (0722.302.309 Contract de munca 8 ore. Mai multe detalii vase, lucrator comercial; doamna pt. ingrijirea unei fetite in varsta de
o asistenta personala part-time, cu sau 2 copii de joi pana duminica, dispusa la
L; (0799.550.555 contact@zebu.ro fara experienta. Aspect fizic placut. Pro- la interviu: (0785.111.777 (0724.988.911/ 0773.753.923 deplasari, cu experienta, 3.800 L; 1 an si jumatate in zona Titan. Programul
311. Barbat vorbitor limba rusa de 30-40
260. Asistent manager magazin stu- gram flexibil. Plata la zi. Rog email cu poze de ani, cu masina, care are cunostinte pe b244lcy@gmail.com
356. Bistro La Boeru angajam personal, (0724.047.365 de lucru va fi in intervalul 10:00-18:00, de
si date de contact. 5.000 L; piata imobiliara, care este capabil sa nego- luni pana vineri, iar atributiile sunt doar
dente, program flexibil, salariu motivant, 334. Barman, angajam barman la Beraria barman/ospatar (fete), ospatarite si ajutor pentru copil 2.000 L; (0721.129.288/
magazin Mall Baneasa office@top-tea- (0728.477.325 Atos.ramirez@gmail.com cieze si sa lucreze cu informatii. Salariul 372. Bona interna 4 zile/saptamana bona
Germana - Oraselul Copiilor Pizza Gio- la bucatarie. Salariu+tips+masa asigurata. interna pentru doi baieti 5 si 7 ani, program 0738.553.001
company.ro office@top-tea-company.ro este de la 800 de euro. 800 {; Zona de nord, Baneasa. (0726.260.038
283. Asistenta personala, persoana (0773.880.551 vane ); 1.800 L; (0726.477.406 de lucru de miercuri pana sambata intern
comunicativa cu abilitati bune de organi- elisaa.alexandraaa@yahoo.com adi.boieru74@gmail.com zona de lucru Pipera. Dorim persoana 394. Bona, baiat 1 an si 8 luni, 9 h/zi,
261. Asistent manager pentru firma
zare, open-minded, sociabila - disponibila www.dmi4499@yandex.ru Lacul Tei, 1.800 Lei; Bona, fetita 1 an si 9
transport SC Romkayatur SRL serioasa si activa 1.900 L;
la program prelungit care doreste o ascen- 335. Barman, locatie centrala (zona Unirii 357. Blueberry Garden & Bistro anga- (0729.007.828 luni, Piata Muncii - Dristor, 10 h/zi, 2.000
(00905442177001/ 00905545791047 312. Barbati necalificati productie fabrica
siune fulminanta in construirea unei cariere sector 3 Angajam urgent barbati necalifi- sau Universitate), program flexibil full-time, jeaza barman si femei de serviciu, urgent. stoica.officeconsulting@gmail.com lei; Bona + menaj usor, fetita 10 ani, 4 h/zi,
sahin@kayatur.net de succes. 2.000 L; (0728.808.064 salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de Trimiteti CV la adresa de mail Bucurestii Noi, 2.000 Lei; (0764.185.105/
cati pentru postul de operator productie
262. Asistent manager vanzari, magazin ruxandra.finichiu@ambasador-events.ro vopsea lavabila. Salariu: 1500 lei net, telefon sau e-mail resurse.umane@sta- (0723.400.103 373. Bona interna Bucuresti, Pentru bai- 0764.949.335
Mall Baneasa, program flexibil, salariu bonuri de masa 200 lei, transport 100 lei. dio.ro. (0731.322.472 blueberrybistro@gmail.com etel 1 an si fetita 5 ani. Se cauta o per-
284. Asistenta stomatologie Clinica de resurse.umane@stadio.ro soana tanara, nefumatoare, serioasa, 395. Bona, experienta, copil 2 ani,
motivant, preferabil studenti. office@top- stomatologie, situata in sectorul 2, strada Program: 8 ore L-V/ 3 schimburi. Detalii la Corbeanca, urgent, 2.400 L;
tea-company.ro office@top-tea- telefon, 1.700 L; (0733.409.308 358. BMF Total Serv SRL angajeaza asis- vesela si harnica. Se ofera salariu si condi-
Stefan cel mare, angajam asistenta cu sau 336. Barman, restaurant Piata Romana. tent manager cu studii superioare si minim tii atractive (0754.054.298 manuadri- (0726.256.070
company.ro fara experienta. CV-urile cu poza pot fi
trimise la adresa de e-mail: 313. Barbati necalificati, manipulanti Mediu de lucru placut, contract de munca, 3 ani experienta pe o pozitie similara. anaiuliana@yahoo.com
masa, transport, concediu platit. Cunostinte avansate de limba engleza si 396. Bona, fetita 3 ani si 6 luni, Gorjului,
263. Asistent manager, angajam firma de dr.40@yahoo.com; Dr.40@yahoo.com marfa depozit angajam urgent, Salariu
productie cu sediul in zona Afumati /Petra- 1500 lei net (in mana), bonuri de masa (0764.718.500 alex@lente.ro de operare PC (Word, Excel, PPT, etc.), 374. Bona interna, cautam o doamna care 10 h/zi, 2.000 Lei; Guvernanta, baiat 8 ani,
chioaia, cunostinte Word, Excel, PC, con- 200, bonus 200, spor de noapte. Program, (0732.560.152 hr@bmfgrup.eu sa aiba grija de o fetita de 1 an, program 8 h/zi, Drumul Taberei, 2.000 Lei; Bona,
285. Asistenta stomatologie si radiologie copil 1 an jumate, 10 h/zi, Bucurestii Noi,
tabilitate primara, optima comunicare clien- dentara pentru Q Med, centru medical cu 6 8 h/zi 5 zile cu 2 libere prin rotatie in 3 337. Barman, restaurant sector 3 anga- intern, zona Dristor, salariul 2700 de lei.
ti, persoana serioasa, organizata. Salariu schimburi. Locatia Afumati 1.500 L; jeaza barman cu calificare. Program in ture 359. Bombonier angajeaza Cofetaria 2.700 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 2.000 Lei + transp.; (0764.185.105/
cabinete dentare cautam personal cu min. 0764.949.335
motivant (0756.255.667 office@united- 1 an experienta, organizata, placuta. (0738.322.818 2/2. Carte de munca si bonus; Capsa. Interviu in receptia hotelului Capsa, office@elite-jobs.ro
brands.ro Salariu motivant; (0754.547.162 con- resurseumane.ingrid@gmail.com (07522020 trattoriaventi@gmail.con L-V, 08.00-15.00; (0757.645.737 397. Bona, menajera interna, zona
tracte.qmed@gmail.com 375. Bona interna, suntem chinez, am
264. Asistent manager, cerinte: cunos- nevoie 2 bona interna, una pentru frate Pipera, tanara, energica, educata, curata,
tinte operare PC, limba engleza, permis 286. Asistenta stomatologie, Dr Dima meu cu dizabilitati. Si una pentru fata mea bun simt, pentru 2 fetite 3-6 ani, ofer 4 zile
auto categoria B, seriozitate. CV-urile se Cosmin, angajeaza pentru clinica din Pta 3 ani. Inclusiv mancare si cazare la casa liber pe luna, pentru inceput, 2.500 L;
pot trimite la email 2.500 L; Romana, asistenta stomatologie, cu expe- noi. Libera 2 ori pe luna, negociabil, 2.000 (0766.272.561
(0726.385.162/ 0726.385.162 rienta. Se ofera conditii avantajoase. Per- L; (0726.780.016 99074534@qq.com 398. Bona, menajera, ingrijitoare batrani
office@spalatorii-textile.ro soanele interesate sunt rugate sa trimita in Bucuresti recrutam bona, menajera,
CV, insotit de o poza recenta, 376. Bona interna, 2 weekenduri libere,
265. Asistent manager, secretara pentru (0722.543.676/ 0722.543.676 zona centrala angajam doamna pt. ingri- ingrijitoare batrani pentru familii deosebite
fabrica de garduri din beton. Punct de lucru drdima@dentalprogress.ro jirea unei fetita in varsta de 1 an si din Bucuresti. Program de lucru part-time
Bragadiru Ilfov. de preferat domiciliul in jumatate. Zona Piata Unirii. Programul va fi sau full-time. Salarii europene. Programari
sect 5 sau adiacent, 2.500 L; 287. Asistenta vanzari Magazin special- intern, cu 2 weekenduri oferite libere pe interviu telefonic sau trimite CV.
(0735.377.400 izat in comercializarea produselor de lux, luna. Atributii doar pentru copil. Salariul (0735.179.929/ 021.223.23.59
fabricadegarduri@yahoo.ro angajeaza asistenta vanzari- locatie: mall atractiv 3.000 L; (0721.129.288/ office@profiles.ro
"Baneasa Shopping City". Experienta con- 0738.553.001
266. Asistent manager, contabil evidenta stituie avantaj. Relatii la telefon; 399. Bona, zona Herastrau, 3000 lei/luna
primara ce vei face: administratie si secre- (0722.533.346 377. Bona interna, copil nou nascut, cautam bona cu experienta pentru baietel
tariat, contabilitate primara, indeplinirea Colentina 3.000 Lei; Bona copil 10 luni, 9 1 an, zona Herastrau. Program 8-9 ore/zi.
sarcinilor cerute de manager. Detalii la 288. Asistenta vanzari, tanar absolventa, h/zi, Eroilor - la metrou, 2.300 Lei; Bona, Atributii : supraveghere si ingrijire copil,
telefon (0753.055.577 tinuta, vocabular, minim studii medii, seri- copil 1 an jumatate, 8 h/zi, Vitan, 1.800 Lei; salariul 3000 lei/luna. Tel.; 3.000 L;
ozitate. Email, salariu/ luna, 3.000 L; Bona baiat 5 luni, 6,00-12,00, 6 h/zi, (021.310.74.03/ 0726.256.070
267. Asistent manager, secretara MyCliq (0764.961.443 Grozavesti, 1.600 Lei; (0764.185.105/ office@marypoppins.ro
angajeaza asistent meneger si secretara. ecocivica@consultant.com
0764.949.335 400. Bona- menajera, Bucuresti,
Minim 2 ani experienta, limba engleza,
word, excell mediu. Detalii: 289. Asistente medicale si infirmiere,
378. Bona program normal, in zona
2.400 L; (021.310.74.03
(0799.856.652 fara limita de varsta si cu cazare perma-
nenta, pentru camin batrani Snagov-Gher- Berceni, Emil Racovita, pentru doua fetite 401. Bone la 10 ore, 2000-2200, urgent,
manesti. (0731.920.920 de 7 ani si 5 ani. Program 8.30-18.00, luni- firma C&B angajeaza urgent bone program
268. Asistent manager, secretara, agen- vineri, stat cu copiii si gatit pentru ei.
tie imobiliara, cu sau fara experienta 10 ore, L-Vi. Copilasi: 1 luna-6 ani. Zone:
290. Asistente medicale, ALP vizata la Salariu 2000 lei luna. 2.000 L; Baneasa, Pipera, Aviatiei, Bucurestii Noi,
cunostinte pc redactare, Office, dinamica, zi, seriozitate, angajeaza Spital privat; (0745.778.900 mdinculescu@yahoo.com
spirit de echipa, aspect fizic placut, respon- Herastrau, Pta Victoriei, Gara de Nord,
sabila, bun organizator. (0744.597.597 (0764.023.092 Dna Ghica, Pta Muncii. 2000-2200 L
379. Bona sector 3 doresc ca urmatoarele 2.200 L; (0721.796.468/ 0726.334.403
hr@excesimobiliare.ro 291. Asistente si infirmiere pentru camin cerinte sa fie indeplinite pentru persoanele davidaagentiaplevnei@gmail.com
de batrani Bucuresti, urgent. Conditii avan- doritoare: varsta maxim 55 ani, nefuma-
269. Asistent mecanic pentru reprezen- tajoase. Relatii la tel.: (0744.321.376/ toare si cu analizele la zi, sa poate ridica
tanta service camioane si remorci, ucenici, 402. Brasseria Caju by Joseph Hadad
0728.555.959 copilul in brate fara probleme. angajeaza bucatari 2 bucatari, cu minim 2
fara experienta, cu diploma de mecanic, (0720.362.915
oferim conditii bune de lucru, oferim spe- 292. Asistenti medicali, kinetoterapeuti,
ani experienta in bucataria a la carte, pro-
cializare, seriozitate, Preciziei nr. 11. fesionista. Puteti trimite CV-ul pe adresa:
infirmiere, femei de serviciu pentru centru 380. Bona si menajera interna nefuma- (0733.888.704 caju@hadad.ro
1.900 L; (0749.102.608/ 0749.102.523 privat de recuperare in Bucuresti. Posibili- toare, activa, proactiva, vesela, pentru
resurseumane@edparts.ro tate cazare; (0799.755.553 menaj intern (casa si curte mica) si pentru 403. Bronec Int. Company angajam con-
270. Asistent medical pentru gradinita copii (de dus la scoala, alte activitati ,parc). ducatgori auto cat. B pentru serviciul inter-
293. Assistant manager for our leather
particulara sector 3. Daca va plac copiii, va depozit we look for an assistant manager.
Este nevoie si de gatit si de calcat; ventie; (021.326.20.44/ 0219532
asteptam in echipa noastra. Program luni - She will be responsible for invoicing, keep- (0732.999.308
vineri (0765.939.365 ing sales tracks and managing warehouse 404. Brutar Brutarie in Pipera, rond
381. Bona, copil 1 an, Pipera, Mcdonalds, angajam brutari se asigura
gradimp@yahoo.com in general English and Excel is important. urgent, 2.500 L; (021.310.74.03
2.500 L; (0722.678.579 kerim.erzurum- transport. Detalii la; (0741.777.509
271. Asistent si consilier de vanzari Mag- lu@gmail.com 382. Bona, experienta, copil 2 ani,
azinul Calzedonia din Iulius Mall Timisoara 405. Brutar, brutarie angajeaza brutar cu
294. Auto Soft Baneasa - Militari- Fun-
Bucurestii Noi, salariu/ luna, 2.500 experienta si calificare. Program 8 ore/zi;
angajeaza personal pentru pozitia de asis- L; (0726.256.070
tent si consilier de vanzari. Aplica si tu trim- deni- Dudesti angajeaza vulcanizatori cu (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro
itand un CV la adresa: 350 {; futuralen- experienta, salariu+comision; 383. Bona, experienta, copil 5 luni,
jerie2010@gmail.com (0757.091.414 406. Brutar, metrou Pipera, cautam bru-
Militari, salariu/ luna, 2.100 L; tari care sa se alature echipei Ana Pan.
272. Asistent vanzari Calzedonia Intimis- 295. Auto Soft Baneasa angajeaza vul- (0726.256.070 Program in doua schimburi, program de zi,
simi Tezenis alege sa faci parte dintr-o canizator cu experienta salariu fix + comi- 314. Barbati pentru curatenie birouri 338. Barman, ajutor barman, fii parte din 360. Bona Dorobanti, 10 ore, copil 1 an, 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana
384. Bona, experienta, copil 7 luni, (0724.322.000 hr@anapan.ro
echipa tanara ce iubeste moda si lenjeria sion; (0743.058.438 Baneasa, firma de curatenie angajeza echipa. Esti o persoana dinamica, comu- 2200 L.Obor, 8 h, copil 10 luni, 2000 L. Avi- Herastrau, salariu/ luna, 3.000 L;
italiana, trimitand un CV la adresa de e- operator masculin pentru curatenie cladire nicativa si cu spirit de echipa? Restaurant atorilor, gemeni 1 an, impreuna cu mama, (0726.256.070
mail de mai jos. Mentionati in e-mail locatia 296. Auto Soft Militari angajeaza inspector 407. Bucatar ajutor bucatar cu sau fara
birouri in zona Baneasa-Sisesti. Program Miraj angajeaza barman, ajutor barman. 8 h, 2500 L.Orhideea, 10 h, fetita 1 an, experienta pt. bistro din zona centrala,
magazinului 360 {; ITP cu experienta, salariu + comision, de 8 ore/zi- in ture. Oferim: contract + (0732.343.837 militari@mirajpizza.ro 2200 L. Muncii, copil 7 ani, 12-18, 1600 L; 385. Bona, experienta, copil 7 luni,
futuralenjerie2010@gmail.com (0757.091.414 salariu fix; (0751.193.866/ 031.438.08.42 informatii intre 09-17 si CV pe mail;
2.500 L; (0724.617.662 office@famile- Berceni, 2.000 L; (021.310.74.03 (0745.574.230
297. Autosoft angajam sofer cu experi- 339. Barman, ajutor bucatar, femeie la to.ro contact.dianei4@gmail.com
273. Asistent vanzari Calzedonia si 315. Barbati pentru curatenie si strans 386. Bona, experienta, copil 8 luni,
Intimissimi Baneasa alege sa faci parte enta in domeniul distributie anvelope, carucioare la hypermarket din zona vase -salate, angajam urgent pentru
salariu 1.900 L; (0740.190.606 Restaurant Casa Myt Drumul Taberei nr. 4; 361. Bona externa, pentru nou Drumul Taberei, urgent, 1.900 L; 408. Bucatar bucatareasa, ajutor de
dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si Berceni. Program 8 ore, contract; (021.310.74.03
lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa (0758.044.134 (0722.555.564 nascut,gatit si menaj usor, experienta in bucatar pentru restaurant in Magurele,
de e-mail de mai jos. Mentionati in e-mail 298. Avocat definitiv, conditii: experienta domeniu, pe termen lung, nefumatoare. 387. Bona, experienta, copil 9 luni,
2.500 L; (0723.580.658
ca aplicati pentru Baneasa. 360 {; futu- de minim 3 ani in profesia de avocat defini- 316. Barbati pentru fabrica, cautam per- 340. Barman, ospatar, ajutor ospatar Familie serioasa, zona Doamna la_crama@yahoo.ro
tiv ;cunostinte solide de drept privat: drept sonal barbatesc, fabrici din sectoarele 2 si restaurantul Stadio (Piata Universitatii) Titan, 2.100 L; (021.310.74.03
ralenjerie2010@gmail.com civil, drept comercial (inclusiv insolventa), Ghica.Prefer doamna matura, serioasa si
6. Se poate asigura si cazare. Program este in cautare de noi colegi. Iti oferim un responsabila. (0723.295.052 409. Bucatar bucatareasa, ajutor de
drept societar, office@orfeas.ro salariu motivant, program flexibil, masa de 388. Bona, 10h/zi, L-V, Sector 1 angajam bucatar pentru restaurant La Crama, in
274. Asistent vanzari pentru boutique 12/24, Salariul 1800 lei net, bonuri de kty977@yaho0.com bona pt o fetita in varsta de 4 ani in zona
accesorii marochinarie. Job-ul perfect pen- masa, spor de weekend, prima de Paste si pranz asigurata, posibilitati de avansare si Magurele, program 1/1&2/2 2.500 L;
299. Baduc SA angajeaza sofer permis Gara de Nord. Programul de lucru va fi in (0723.580.658
tru studenti sau tineri. Program de lucru in de conducere categoria B,C si E, certificat Craciun. Contact: (0770.274.055/ dezvoltare (0731.322.472 362. Bona pentru sector 4 si sector intervalul 08:00-18:00, de luni pana vineri,
ture, flexibil. CV-uri la de pregatire profesionala eliberat ARR, 0770.153.166 office@ihres.ro resurse.umane@stadio.ro 1, experienta anterioara si reco- Atributiile sunt doar pt copil (jocuri, plimbat,
dadaboutique@dada.ro sau tel. Oana; 410. Bucatar cu experienta bucatarie
(0729.997.408 mihaela@dada.ro
transport marfa, valabil, cartela tahograf, 317. Barbati, depozit de bauturi angajam 341. Barman, ospatar, picol o masa/zi,
mandari, conditii foarte bune, hranit); 2.000 L; (0721.129.288/ internationala, pentru restaurant in sala de
valabila, experienta minim 3. personal masculin fara experienta p.u salariu extraordinar de bun; 0738.553.001 jocuri situat in Piata Alba Iulia, in rond.
(0745.349.022 autobaza@baduc.ro prime de sarbatori, contract pe per nedet. (0746.157.070
275. Asistent(a) manager, Bucuresti, depozitul din S.6 langa Carrefour Militari. Detalii la tel. (0734.207.029/ Asteptam CV pe mail sau tel. Salariul in
Se fac paleti mici din bauturi si se infoliaza. 389. Bona, 10h/zi, L-V, sector 1 angajam functie de nivel, intre 2500-3000 ron
salariu atractriv. Astept CV-uri pe adresa: 300. Baiat pentru ajutor magazin din 0735.530.533 office@restaurantgedi.ro o doamna calma, calda pentru ingrijirea
ahmed.alsamarrai@yahoo.com Program 07-16 (o ora pauza). Salariul net 363. Bona angajez pentru crestere copil 3.000 L; (0765.932.247/ 0736.378.348
provincie, asiguram cazare, salariu 1.700; 1600 Lei 1.600 L; (0734.893.911 de 2 ani si menaj. Salariu atractiv; unui baietel in varsta de 1 an in zona
(0734.406.034 342. Barman, ospatarite, zona Dorobanti, neacsu.raluca89@yahoo.com
276. Asistenta medicala angajam (0731.300.300 Dorobanti. Programul de lucru va fi in inter-
318. Barber, men's hairdresser, Finecvt Ambiance Caffe, salariu+ tips, program 1 zi valul 09:00-19:00, de luni pana vineri. 411. Bucatar cu experienta minim 3 ani
pentru camin de batrani zona Pan- 301. Baieti Firma construnctii cauta cu 1 zi sau 2 cu 2, 1.500 L;
telimon; (0769.606.639 isi mareste echipa. Manuiesti cu talent 364. Bona cu experienta caut bona cu Atributiile sunt doar pt copil 2.000 L; angajeaza Caffe Latte- sector 1. Rog seri-
urgent muncitori pentru placari cu polistiren foarfeca si masina de tuns? Iti place sa (0766.446.977 experienta. Program full time/part time. (0721.129.288/ 0738.553.001 ozitate. Relatii la telefon; (0722.433.952
(termosistem), cazare inclusa, plata inte- creezi, sa urmaresti tendintele in hairstyling
277. Asistenta medicala generalista pen- grala la 2 saptamani, salariul motivant; 343. barmani & ospatari Mutam jobul de Zona Piata Dopmenii. Rog seriozitate;
si sa le aplici?Vino in echipa noastra. 390. Bona, 10h/zi, L-V, Splai Unirii o 412. Bucatar cu experienta, linie
tru cabinet medical medicina de familie (0762.546.031 (031.438.01.87 barbershop@finecvt.ro la mare in Bucuresti! Vino sa lucrezi in cea (0722.205.872
Bucuresti; (0723.479.261 daniella.cristea@yahoo.com doamna pentru a avea grija de un baietel autoservire, zona Unirii; (0767.955.907
mai cool echipa a verii - ospatar & barman in varsta de 1 an in zona Vitan. Programul
302. Baieti cu sau fara experienta pentru 319. Barista pt. Cafenea care are ca @ Pescariu Aqua. Contact: 0721 470 073
278. Asistenta medicala pentru centru postul de instructor. Sala fitness; 365. Bona de weekend, nou-nascut, de lucru va fi in intervalul 09:00-19:00, de 413. Bucatar Isovolta SA angajeaza:
batrani centru rezidential situat in zona Mil- (0767.840.159
obiect activitate vanzarea de cafea de spe- (0721.470.073 ana.habuc@pescarius- luni pana vineri. Atributii doar pentru copil bucatar pentru cantina societatii. Cerinte:
cialitate, zona Aviatiei. Metrou Aurel Vlaicu. Baneasa, 350 lei. firma Cleaning & 2.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001
itari Piata Gorjului (0762.983.394 office.maximbet@yahoo.ro ports.ro calificare bucatar. Informatii la nr.
mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro Detalii tel., (0741.777.509 Babysitting RO recruteaza bona cu experi- (031.030.11.38
303. Baieti echipa de interventie-curate- office@breadandspices.com.ro 344. Barmani si Ospatari - Restaurant in enta si recomandari pentru un nou-nascut. 391. Bona, 8h/zi, L-V, Otopeni, angajam
279. Asistenta medicala stomatologie nie. suntem o firma de curatenie din Herastrau. Locatie in parcul Herastrau Zona: Baneasa. Programul: se va lucra de doamna pentru a avea grija de un baietel 414. Bucatar pentru restaurant zona
sector 1, in ultimul an/ scoala de asistente 320. Barista, Ivy Coffeeshop din zona angajeaza barmani si ospatari. Conditii vineri seara pana duminica seara. Salariul: in varsta de 2 ani. Locatia este aproape de metrou Brancoveanu, sector 4. Program
Bucuresti si cautam baieti cu experienta Piata Rosetti angajeaza barista, preferabil
absolvita, sa fie muncitoare, activa, pentru interventie curatenie. Oferim con- decente, contract de munca, training si 350 lei/wd. 350 L; (0721.796.468/ Primaria Otopeni. Programul va fi in inter- 2/2 zile, salariu 3.000 Lei in mana + tips,
responsabila, salariu atractiv, job stabil, tract de munca, salariu atractiv, bonuri de cu experienta. Mai multe informatii la tel. multe alte beneficii. Cerinte: - Experienta 0726.334.403 valul 09:00-17:00, de luni pana vineri. bonusuri. Se cer experienta, seriozitate,
echipament gratuit, info.; (0748.037.806 masa si ore suplimentare platite sau CV in email (0745.574.230/ minim - 2 ani; 1 L; (0744.215.521 ste- davidaagentiaplevnei@gmail.com Atributii doar pt. copil 2.000 L; creativitate, organizare 3.000 L;
dentistholiday2011@gmail.com (0751.193.870/ 031.438.08.42 0745.574.230 ella.translucid@gmail.com (0721.129.288/ 0738.553.001 (0760.650.710
fan.dinca@yahoo.com
321. Barista, Dorobanti, cautam colegi 366. Bona gemeni, suntem o familie cu cu
pentru prepararea si vanzarea produselor 345. Barmani si ospatari, hotelul Shera- 2 fetite gemene de 7 luni. Cautam ajutor, o
din cafenea. Beneficiezi de: salariu fix, ton Bucuresti angajeaza barmani si doamna cu varsta 40-60 de ani, eventual
tichete de masa, bonus de performanta, 21 ospatari, fete si baieti, cu sau fara experi- cu experienta, care sa iubeasca copii.initial
de zile CO/an, program in schimburi, train- enta. CV-urile se pot depune personal la program joi-duminica 8 h/zi , ulterior 5
inguri; (0724.322.000 hr@anapan.ro, receptia hotelului sau la adresa de email zile/sapt. (0741.979.462 binugeor-
mentionata (021.201.50.00 hr@shera- giana@yahoo.com
322. Barista, Ospatar, personal bucatarie tonbucharest.com www.sheraton-
bistro situat pe Calea Victoriei, punem bucharest.com 367. Bona in Militari pentru copil in varsta
accent pe indemanare, spirit de echipa, de 3 ani 8 luni. Locatie: cartier Militari,
atentia distributiva si modul in care are loc 346. Barmani, ospatari Vol Caffe pasajul metrou Lujerului. Program de lucru: 10
comnicarea. Daca ai minimul de experien- Villa Crosse angajeaza barmani si ore/zi, de luni pana vineri. Programari inter-
ta, trimite CV pe mail sau suna 30 {; ospatari, pentru detalii sunati.
(0749.091.660 elena@openpub.ro viu telefonic sau trimite CV. 2.000 L;
(0754.352.837 (0735.179.929/ 021.223.23.59
323. Barman Cautam barman cu experi- office@profiles.ro
enta. Salariu atractiv. Program lejer. Loca- 347. BARMANI/ BARMANITE,
tia Gargantua Dorobanti. Pentru detalii: 368. Bona interna angajam bona interna,
(0726.555.680 CLUB CENTRUL VECHI ANGA- asiguram cazarea si masa, salariu 4.000
324. Barman KLANdestin - angajaza bar- JAM BARMANI (BAIETI/ FETE); roni (bani in mana) pentru o perioada de
minim 1 an, mai multe detalii la interviu.
man cu experienta, minim 3 ani abilitati -
comunicare, organizare, seriozitate, aspect (0723.313.341 Relatii la tel. 4.000 L; (0727.363.636
fizic ingrijit, fara meteahna bauturii, 1.400 evolution_1960@yahoo.com
L; (0723.522.933 348. Barmanita, pentru berarie zona
sos. Giurgiului (Piata Progresul) 369. Bona interna fetita 10 luni, 4 libere,
beatrice_mansour@yahoo.com
(0721.294.361/ 0721.294.362 Aviatorilor, 3500 L. Fetita 1 an si 2 luni,
325. Barman pentru loc joaca copii. Pro- toate wk endurile libere, 2000 L. Copil 1
gram de lucru in ture 9-17, 14:30-22:30, 349. Barmanite si ospatarite (picolite). an, 6 libere/ luna, 2500-3000 lei. Famileto,
8h/zi, 5 zile/ saptamana, cu 2 zile libere, Tips garantat minim 100 lei /zi. comision doar 20% din primul salariu;
(0756.060.008 andreea@gymboland.ro (0729.565.694 3.500 L; (0724.617.662

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
10 18 aprilie 2018

LOCURI DE MUNCÅ 4
461. Bucatar, ajutor bucatar cu experien- 486. Bucatar, bucatareasa Bucatar, 513. Bucatari si ajutori de bucatari urgent
ta pt. restaurant din zona centrala, infor- bucatareasa pt. Pizza Club 16 cu sediul in bucatari (salariul 1.800 - 2.300 lei net +
matii intre 09-17 si CV pe mail; Bucuresti, bulevardul Camil Ressu nr. 16 tichete de masa in val. de 300 lei) si ajutori
(0745.574.230 (zona Dristor), castig 2600 plus tips, bucatari (salariul 1.500 lei net + tichete de
ella.translucid@gmail.com 2.600 L; (0755.070.846/ 0771.258.305 masa in valoare de 300 lei). Detalii la nr.
487. Bucatar, bucatareasa cu experienta
(021.252.20.10/ 021.252.73.31 interma-
462. Bucatar, ajutor bucatar zona Piata cedonia98@yahoo.com
Universitatii, pentru sambata si duminica. pentru restaurant central in Calea Floreas-
ca, program 2 cu 2, salariu cald + gratar 514. Bucatari si femei la vase, Restau-
Salariu motivant. Informatii la telefon; 2800/ 3000 lei, salariu rece 2.400 lei.
(0745.574.230 3.000 L; (0766.405.416 rant- Pub Weiss beer Garden, situat in Mili-
ella.translucid@gmail.com tari, b-dul Uverturii nr. 132, angajeaza
488. Bucatar, bucatareasa. Angajez pen- bucatari si femei la vase, (0723.502.237
463. Bucatar, ajutor bucatar, lucrator tru Centrul vechi bucatar , bucatareasa. oplerbeer@yahoo.com
vase, ospatari pentru Trattoria 20. Salariu Salariu + procent + transport. 2.000 L;
plus bonuri de masa. (0724.992.762 (0721.557.917 515. Bucatari, ajutor de bucatari,
Viorelionmaracine@gmail.com ospatari angajeaza restaurant zona Dru-
464. Bucatar, bucatareasa, ajutor de mul Taberei. (0765.035.262
bucatar pentru restaurant La Crama, in 489. Bucatar, ospatar restaurant Tulin
Magurele, program flexibil, bonusuri; specific libanez) cauta grataragiu (cu sau 516. Bucatari, restaurant angajez
(0723.580.658 la_crama@yahoo.ro fara experienta) si ajutor ospatar. Pentru bucatari, ajutor bucatar, om la vase,
detalii sunati intre 12:00-20:00 (0720.554.919
465. Bucatar, cu experienta, dornic sa (0762.212.675 mario_magy_33@yahoo.com
lucreze intr-o bucatarie super utilata, Restauranttulin@yahoo.com
restaurant zona Drumul Sarii, 13 Septem- 490. Bucatar, ospatari (fete/baieti), 517. Bucatari, restaurant
brie oferim si cerem seriozitate, ajutor bucatar, personal la vase; romanesc angajeaza 5 539. C.N. Posta Romana S.A. - Oficiul 559. Camerista pentru hotel Sarroglia
(0722.506.068 office@excellence.ro (0721.105.555 Postal Municipiul Bucuresti din Calea Daca vreti sa faceti parte din echipa noas-
bucatari urgent, cu plata Giulesti nr. 6-8, sector 6, Bucuresti, orga- tra, va asteptam la interviu. Hotelul este sit-
466. Bucatar, esti in cautarea unui job? 491. Bucatar, ospatari si femeie la vase la zi. Ospatari, picoli (cu nizeaza concurs pentru ocuparea urma- uat in centru, la 5 minute de statia de
Plated angajeaza bucatar.Trimite Cv la ofer si rog seriozitate, restaurant specific sau fara experienta), toarelor posturi: - oficiant urban; - factor metrou Universitate 1.700 L;
mail sau programeaza un interviu la pescaresc. (0724.748.244 Juliananedel- postal distribuitor urban. Conditii de partici- (0767.186.069
numarul de tel. Abia asteptam sa te cu@yahoo.com femei la vase. Oferim pare: invatamant obligatoriu. Documente maria@sarrogliahotel.com
cunoastem. (0757.115.735 bistro.plat- cazare si masa; necesare pentru inscriere: - cerere de
492. Bucatar,ospatar,persoane pen- inscriere la concurs adresata Directorului
ed@gmail.com tru curatenie si vase Hotelul Crowne Plaza (0737.214.911 560. Camerista, daca esti o persoana
General; - actul de identitate sau orice alt ordonata, corecta, lucrezi bine, te astep-
467. Bucatar, hotel 4 stele zona Unirii, angajeaza persoane serioase, dornice de document care sa ateste identitatea,
munca. Oferim contract de munca, salariu 518. Bucatari, Wise Box angajeaza potrivit legii, dupa caz (copie si original); - tam in echipa noastra pentru a ocupa pos-
angajeaza bucatar pentru restaurantul din atractiv, masa calda, asigurare medicala tul de camerista. Informatii si detalii la tel.
incinta hotelului, (0755.979.797 bucatari incepatori si cu experienta. Pentru documentele care sa ateste nivelul studiilor
de sanatate la Medlife. (021.202.10.60 locatiile din: Pipera, Stefan cel Mare, Cran- (copie si original); cazier judiciar sau o (0374.130.034 h3302-qm@accor.com
fdm@international-bucharest.ro rodica.mesaros@crowneplaza.ro gasi, 13 Septembrie; 2.000 L; declaratie pe propria raspundere ca nu are
415. Bucatar Restaurant Alt Shift - 438. Bucatar pentru camin batrani (0747.815.440/ 0799.831.111 antecedente penale care sa-l faca incom- 561. Camerista, program de 8 ore/zi,
Bucuresti angajeaza in conditii excelente Caminul de batrani Colosseum din sectorul 468. Bucatar, restaurant cu specific 493. Bucatar. Terasa/ livrari la domiciliu patibil cu functia pentru care candideaza; - program de zi, contract de munca, salariu
de munca bucatar experimentat. Salariu 5, Bucuresti, angajeaza bucatar pentru spaniol situat in zona Dorobanti capitale, angajam bucatar cu experienta minima claudia.petre@wisebox.ro
curriculum vitae. Loc de depunere a docu- 1400 lei net primele 3 luni, 1600 lei dupa 3
de inceput 3.200 lei + tipsuri foarte mari. program full-time. Oferim salariu motivant, angajeaja bucatar cu experienta, obligatorie 3-5 ani in bucataria internation- 519. Bucatari, aj. bucatarei, pizzari, mentelor Directia Resurse Umane - luni, hotel central, detalii la telefon. 1.600
Program 15 zile lucratoare pe luna, con- conditii optime de lucru. Detalii la tel. Virgil (0734.349.076 ala. Zona Udristei/ magazin Cocor, sector
femeie vase, bucatar bucatarie romaneas- Bucuresti, cu sediul in Calea Giulesti nr. 6- L; (0721.002.899
tract de munca (0732.266.922 bog- Patulea, (0722.266.143 3. Program 2 cu 2 zile, 7 zile/saptamana.
ca, salatiera pentru restaurant. Decontare 8, sector 6, Bucuresti. Tel./e-mail: enforcems@yahoo.com
danalexandrescu2003@yahoo.com colosseum.camin@yahoo.com 469. Bucatar, restaurant de top, zona (0747.040.977 emilia.vlad@yahoo.com (021.302.27.57 b.resurseumane@posta-
Dorobanti, angajam bucatar cu experienta, transport. Dupa ora 10,00:
494. Bucatar. Oferta angajare Restaurant (0722.387.386/ 0723.644.179 romana.ro 562. Camerista, ingrijitor spatii hoteliere
416. Bucatar Restaurant angajeaza 439. Bucatar pentru restaurant cu servire sectia cald. Persoana energica, ordonata,
rapida contract de munca, program de din Neptun, angajeaza pentru sezonul esti- Hotel Caro, Barbu Vacarescu 164A, sector
bucatar si ajutor de bucatar cu calificare; ambitioasa si bune abilitati de lucru in 520. Bucatari, aj. bucatari Restaurant
540. Calcatoreasa finisaje final, Pante- 2, angajeaza camerista, ingrijitor spatii
(0722.250.382 adrianlzrsc@yahoo.com lucru in ture: 08:00-16:30, 16:00-24:30, echipa. Pachet salarial atractiv val 2018: bucatar cu experienta (se ofera limon, Ilfov, zona Selgros, salariu 1.700
salariu 2300 lei, spor de weekend, decont salariu foarte bun), ajutor de bucatar, sect 3 specific romanesc angajeaza hoteliere. Relatii la tel., (021.208.61.21
(0726.555.680 andreea@restaurantgar- bufetiera, pizzar, spalator vase, ospatari, L; (0762.259.787
417. Bucatar Restaurant Casa Zarazei, transport. 2.300 L; (0743.155.016 bucatari, aj bucatari, salariu motivant, se hr@carohotel.ro
zona Unirii, Teatrul Evreiesc de Stat, anga- ioana.ciuca@scandia.ro gantua.ro barman, sef de sala. (0740.674.093 asigura transport; (0744.494.099 541. Calcatoreasa pentru final si inter-
jeaza bucatar, (0736.366.417 avra- ellimng@yahoo.com fazic, fabrica confectii dama situata in zona 563. Camerista-menajera, persoana
440. Bucatar restaurant de sushi, pt. 470. Bucatar, restaurant in sector 2, bd. 521. Bucatari, aj. bucatari, pizzari, energica pentru post de camerista hotel in
mavramm@yahoo.com Dimitrie Pompei 9-9A, incinta Iride Park, in 495. Bucatar/ ajutor Bucatar, rog seriozi- Autogara Militari, angajeaza calcatoreasa
restaurant Chico Chillout cu specific femeie vase, bucatar bucatarie romaneas- pentru final si interfazic, confectionere pen- Bucuresti (cartier Militari), cu contract de
418. Bucatar restaurant cu specific ital- japonez si european. (0733.324.426 apropriere de metrou Pipera. Program de tate. Cautam ajutor de bucatar/bucatar. ca, salatiera. Decontare transport. Tel. munca, salariu atractiv. Telefon,
lucru luni - vineri. Pentru programari la experienta in bucataria italieneasca consti- tru masina simpla de cusut (cu experienta).
ian, sector 1, Bd. Sisesti, angajeaza chilloutchico@gmail.com
tuie un avantaj. Zona Herastrau-Cartierul dupa ora 10,00; (0722.387.386/ Relatii la telefon; (0729.847.742 (0726.179.055 traian.belinas@visconti-
bucatar cu experienta in bucataria tradi- interviu puteti telefona sau trimite CV, 0723.644.179 miliari.ro
441. Bucatar sectia cald pentru restau- 2.300 L; (0722.241.539 yuprestau- Francez. Detaliile ulterioare se discuta la 542. Calcatoreasa, program full-time,
tionala italiana. Salariul oferit: 1000 Euro. interviu (0720.455.963
Pentru detalii; 1.000 {; (0724.053.013 rant Salariu atractiv, tips. Program o zi cu o rant@gmail.com 522. Bucatari, ajutor bucatar, ospatari, mediu de lucru placut, salariu motivant; 564. Camerista/ajutor ospatar in
zi, conditii foarte bune de munca; anka.foltut@gmail.com ajutor ospatar, cameriste, femei de serviciu (0768.697.894 Azuga, suntem in plin proces de extindere
419. Bucatar Restaurant, piata Doroban- (0743.108.585 471. Bucatar, restaurant zona Lacul Tei;
496. Bucatar/ajutor de bucatar restau- (curatenie), receptioneri barbati (camping), si te dorim in echipa noastra! De aceea
ti, angajeaza bucatar cu experienta. nicu.dragnea@casadoina.ro (0763.560.630 rant de tip clatitarie angajeaza bucatar si muncitori necalificati (paznici) pt. restau- 543. Calcatoreasa, curatatorie haine, angajam pentru pensiune in Azuga:
Salariu 3500 euro. (0722.115.744 442. Bucatar sectia cald, restaurant zona ajutor de bucatar pentru preparare clatite. rant Casa Alba - Baneasa, conditii avanta- Park Lake, Bucuresti. Ofera salariala de la bucatari/ajutor bucatari/cameriste/ajutor
steak.office@gmail.com 472. Bucatar, restaurantul Cherhanaua Locatii centrale: Aviatorilor si Romana. joase. www.casaalba.ro (021.361.77.33 1.700 L; (0762.259.787 ospatar; (0723.387.350
centrala. Contract de munca, bonus, trans- Ancora angajeaza bucatar. Salariu moti- Pentru programare interviu; 2.300 L;
420. Bucatar Restaurantul Cherhanaua port, (0752.308.454 daniel@lente.ro vant. Tel. (0786.372.937 angajariperson- (0773.705.437 stoiciu.adrian@gmail.com 523. Bucatari, ajutor de bucatari cu/ fara 544. Calificati si necalificati pal, femei cristina.sasu@yahoo.com
Ancora angajeaza bucatar. Salariu moti- al.ancora@gmail.com experienta, femeie la spalat vase, sau barbati, pentru fabrica mobilier serie, 565. Cameriste cu sau fara experienta
443. Bucatar sectia rece, restaurant zona Sos. Oltenitei, Popesti Leordeni, aproape
vant. (0786.372.937 centrala. Contract de munca, transport, 497. Bucatareasa pentru terasa- restau- angazeaza restaurantul Pui de Urs (zona pentru unul dintre clientii nostri din
angajaripersonal.ancora@gmail.com 473. Bucatar, sef de tura si bucatar linie rant in zona Fizicienilor; (0723.326.713 Grozavesti). Posibilitate cazare; de Pepsi. Salariul 2.000-3.000 lei in functie
bonus. (0752.308.454 rece cu experienta, program 1 zi/1 zi lib- de experienta si indemanare. Bucuresti (Baneasa). Salariu intre: 1600 lei
498. Bucatareasa cu experienta, pro-
(0722.846.177 office@puideurs.ro (0753.277.788 laramodul@gmail.com - 1900 lei (in mana), bonus dupa prima
421. BUCATAR sef pentru restaurant cu 444. Bucatar sectie rece angajeaza era. Salariu 2500-3000 lei/luna plus
specific romanesc in Magurele, se asigura bonusuri evenimente, decontare transport. gram 8 ore, luni-vineri, salariu 2.200-2.500 luna in valoare de 100 lei, 1.900 L;
Relais&Chateaux Le Bistroit Francaise 524. Bucatari, ajutori bucatari pentru 545. Calificati si necalificati. Firma (0770.330.875 recrutare@evohr.ro
salariu si comision; (0723.580.658 angajeaza ospatar. Se cere minima experi- De preferat cu domiciliu in sect 5-6. 3.000 lei; (0724.546.571 restaurant din mall Baneasa, in conditii constructii cauta pentru reabilitari
enta.Locatie in zona Piata Romana. L; (0745.304.777 499. Bucatareasa pentru preparare avantajoase.Program de lucru doua cu cu termosistem, cazare gratuita, 566. Cameriste angajeaza Hotelul
422. Bucatar sef pentru un restaurant in
zona Magurele Ilfov, asiguram salariul Salariu atractiv; (021.230.00.36 resurse- cm.enescu@gmail.com sandwich, salariu progresiv + bonus, masa doua.Saluriu motivant plus tips zilnic. 30 lei avans/zi; (0746.799.743/ Capsa. Interviu in receptia hotelului Capsa,
motivant, comision din vanzare; umane@lemanoir.ro gratuita, program 8-22. O zi cu o zi libera, (0768.494.450 0724.643.775 L-V, 8.00-15.00; (0757.645.737
474. Bucatar, aj. bucatar, restaurant situ- zona Cora Pantelimon; (0734.974.539
(0723.580.658 445. Bucatar sef pentru restaurant in at in Militari, cautam oameni seriosi cu 525. Bucatari, ospatari cu experienta, 546. Call center Bucuresti cautam 567. Cameriste si personal curatenie
zona Magurele (0723.580.658 experienta. Asiguram carte de munca, 500. Bucatareasa si ajutor bucatareasa ajutor ospatari, femeie la vase si femeie de director si telemarketers full time/ hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti,
423. Bucatar sef, bucatar, ajutor de
bucatar cu experienta pt. restaurant cu transport, salariu motivant; 2.500 L; cu experienta pentru Gradinita particulara, servici, angajeaza restaurant din Drumul part time/ de acasa; angajeaza cameriste si personal curatenie,
446. Bucatar sef pentru un restaurant in (0722.462.827/ 021.434.18.28 zona Militari; (0723.737.939 Taberei; (0729.977.250 (0733.518.665
specific romanesc in zona Magurele, Ilfov, zona Magurele Ilfov, asiguram salariul cu sau fara experienta. CV-urile se pot
seara asiguram transport. Pentru mai motivant, comision din vanzare 547. Camerista Hotel Minerva. Oferim depune personal la receptia hotelului sau
multe detalii la nr. de telefon; (0723.580.658 seriozitate, conditii de munca deosebite, la adresa de email mentionata
(0723.580.658/ 0723.580.658 salariu, bonuri de masa, ore suplimentare, (0743.145.333
la_crama@yahoo.ro www.la-crama.ro 447. Bucatar sef restaurant italian, Bd. sporuri, program 8:00 - 16:00 - 2 zile pe hr@sheratonbucharest.com www.shera-
Gh. Ionescu Sisesti, sector 1, angajeaza saptamana libere (0726.103.427 tonbucharest.com
424. Bucatar & pizzar, angajam bucatari Bucatar Sef cu experienta, min.10 ani in
si pizzari cu experienta, si personal curate- hr@minerva.ro
posturi similare.Salariul este de 1500 euro! 568. Cameriste, cautam persoane
nie restaurant in sectorul 2, Bd. Barbu Pentru detalii, va rugam sa sunati la, 548. Camerista pentru apartamente in serioase, atente la detalii, cursul de califi-
Vacarescu. (0721.470.073 1.500 {; (0724.053.013 regim hotelier, zona Universitate. 1500 care sau experienta in domeniul hotelier
ana.habuc@pescariusports.ro lei/luna. Program 3-4 ore/zi, 4-5 zile/sapta- este un avantaj, salariul se discuta la inter-
448. Bucatar sef tura -15 ture cu salariu mana. Pentru detalii sunati la nr de telefon.
425. Bucatar 2500, firma catering cu 2700 lei si bucatar sef -salariu 3700 lei viu. Exista si varianta de 4 ore/zi, colabo-
1.500 L; (0721.002.899 rare/zi. (0765.461.287
sediul in sect 5 Str.Margeanului angajeaza +bonus procent la vanzare a-la-carte si
Bucatar cu experienta. Salariul intre 2500 - evenimente. 3.700 L; (0721.720.751
2700 lei; 2.500 L; (0765.489.624 549. CAMERISTA SI PERSOANA 569. Carpat Guard angajeaza agenti
paza, salariu 1.500-1.800 lei net lunar,
426. Bucatar cald restaurantul Nor situat
449. Bucatar sef, Taverna Racilor isi
mareste echipa.Angajam bucatar-sef cu PENTRU CURATAREA ZONELOR pentru obiective zone centrala, cladiri de
la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu
Vacarescu) angajeaza bucatar tigai pro-
experienta in fructe de mare si
peste.Salariu 1500 euro/luna. 1.200 {;
PUBLICE. OFERIM SALARIU birouri, ambasade zonele: Baneasa, Mili-
tari, Berceni, Pantelimon. Program: luni-
gram flexibil full-time, salariu motivant + (0741.931.611 office@raci.ro ATRACTIV, O MASA CALDA/ZI, vineri pe timpul zilei sau ture de noapte 12
bonusuri (0731.322.472 PROGRAM DE LUCRU 8 h cu 36 h. Plata la termen;
resurse.umane@stadio.ro 450. Bucatar si ajutor bucatar 4000 net, (0786.410.128/ 0769.075.995
427. Bucatar cu experienta de minim doi
2500 net, pt locatie cu specific simplu
romanesc, complex Casa de Piatra la
ORE/ZI, ANGAJEAZA HOTEL 570. Casier - lucrator comercial angajam
ani in domeniu pentru restaurantul Le Oac padurea Pustnicul, terasa restaurant, cm,
salariu, tips. sms cu text bucatar sau ajutor,
NOVOTEL. PERSOANELE lucrator comercial pentru chioscuri cu profil
Oac Bistro din bd. Libertatii nr 20, bl 103,
parter, sector 5, Bucuresti (zona Palatul urgent, 4.000 L; (0785.583.999 INTERESATE SUNT RUGATE SA vanzare de presa, tutun, racoritoare, incar-
care electronica telefonie mobila, etc. situ-
Parlamentului Parc Izvor) (0722.648.054
office@leoacoac.ro 451. Bucatar si ajutor bucatar angajam SUNE LA NUMARUL DE TELE- ate in Piata Unirii si zona Regie. Relatii la
telefon (0723.554.992 office@octagon.ro
428. Bucatar cu experienta pentru
pentru restaurant (0722.718.831 FON, DE LUNI PANA VINERI, IN
restaurant Fabrica, str 11 iunie nr 50, pro- 452. Bucatar si ajutor bucatar pentru INTERVALUL ORAR 09.00- 571. Casier cu sau fara experienta Anga-
jam casier si lucrator comercial cu sau fara
salon evenimente zona Pipera, metrou
gram de lucru 2 zile cu 2 zile libere, salariu
atractiv, platit la timp, comision din vanzari, Aurel Vlaicu. (0740.066.015 17.30 (0747.284.805 experienta pentru restaurant tip fast food in
contract de munca; 2.500 L; mall Promenada (Aviatiei), detalii la tel;
(0723.155.027 453. Bucatar si ajutor bucatar, Bistro situ- 550. Camerista si receptionera pentru (0731.034.908 promenada.cuptorul-
at in zona Ateneului Roman angajeaza hotel. (0745.761.111 culemne@gmail.com
cristinastanicioara@gmail.com bucatar si ajutor bucatar (fete)
(0766.303.730 551. Camerista hotel in Bucuresti in 572. Casier la restaurant Chocolat,
429. Bucatar cu experienta salariu intre zona centrala. Postul necesita experienta
2500 si 3500 Lei cu contract si bonusuri de florin_casam@yahoo.com 475. Bucatar, aj. bucatar, casier, picol, 501. BUCATAREASA, camin privat pen- 526. Bucatari, ospatari, ajutoare restaurantul Chocolat, situat in zona Piata
spalator-vase ne marim colectivul. Firma tru batrani angajeaza gospodina priceputa bucatari, barmani restaurant terasa piscina si aspect fizic placut. Carte de munca si Romana, angajeaza casier.Apreciem
perfomanta, zona Cotroceni 454. Bucatar si ajutor bucatar, colabora- pachet salarial cu tichete de masa. Cerem
(0726.337.470/ 0766.969.784 Lapiatza- catering dorim sa gasim bucatari priceputi, la bucatarie. Locatiile sunt in Aviatiei sau Casa de Piatra, cazare asigurata, transp+ si oferim seriozitate. Va multumim, entuziasmul, bunul simt si punctualitatea.
tor s+d sau full time, pentru salon nunta aj. buc, casieri abili, picoli, spalatori - vase Floreasca. Relatii la telefon; masa, cm, tips, locatie a la carte si eveni- Experienta anterioara constituie un avan-
mall@gmail.com langa aeroportul Otopeni, in Saftica pe (0736.627.007 phoenixmar@yahoo.com
DN1. Maxi de la P-ta Presei, 20 min. Ofer-
indemanatici. Program luni - vineri 8-17. (0722.621.462 caminprivat@gmail.com mente. Salarii negociabile in functie de taj; 2.600 L; (0743.258.251
430. Bucatar cu experienta, ajutor Sambata, duminica, sarbatori legale liber www.caminprivat.ro program si experienta. Urgent; 552. Camerista hotel 4 stele Europa andra@chocolat.com.ro
bucatar, femeie la vase si livratori cu masi- im cazare pentru cei din provincie tel: (0742.271.173 (0785.583.999
na personala pt. restaurant cu specific (0742.665.590 contact@salondu- Ionutspataru66@gmail.com 502. Bucatareasa, ajutor de
Royale Bucharest angajeaza persoana
573. Casier, vanzator si lucrator comercial
mariage.ro 527. Bucatari, ospatari, barmani, picoli, dinamica, rezistenta la efort, responsabila.
chinezesc. Detalii la tel. (0721.927.637 bucatar, angajez pentru camin de Atributii: Curatarea zilnica a angajeaza SC pentru magazine alimentare
476. Bucatar, ajutor bucatar Bistro cau- batrani, zona Pantelimon; ajutor bucatar angajeaza restaurantul camerelor/bailor oaspetilor, holurilor, situate in zona Rezidentiala Berceni.
455. Bucatar si ajutor bucatar, sector 2 "Elzada" din sectorul 4. (0722.214.001/
431. Bucatar cu experienta, ajutor Restaurantul Blue Margarita, angajam tam bucatar cu experienta sau ajutor de (0769.606.639 respectand regulile de igiena. Salariu atractiv +bonuri valorice.
bucatar, femeie la vase si livratori cu masi- bucatar dornic de dezvoltare pentru a intre- 0723.019.747 (0724.244.148
Bucatar si Ajutor Bucatar: tineri si dornici (0769.871.569/ 0764.510.366
na personala pt. restaurant cu specific sa invete secretele unei bucatarii gi echipa unui local modern si cosmopolit 503. Bucatareasa. Angajez bucatareasa manager.bucharest@europaroyale.com
chinezesc. Detalii la tel. (0721.927.637 din zona centrala. Pachet salarial atractiv; si ajutor - zona Tineretului, pentru gradinita 528. Bucatari, ospatari, pizzari, salatiera,
deosebite. Asiguram training, salariu moti- bucatar bucatarie romaneasca, pentru 574. Casier, casiera benzinarie Mol situa-
vant+bonusuri, transport, lucru 2/2. (0724.290.539 si catering, Salariu 2.500 Ron (de Luni- restaurant. Decontare transport. Tel. dupa 553. Camerista hotel 4 stele Hotel ta in orasul Otopeni, program de lucru flexi-
432. Bucatar cu experienta, locatie Take (0722.537.018 Vineri). Tel.; (0728.106.100 Christina 4 stele, in Bucuresti, zona Piata
Away si Delivery, zona Piata Romana, pro- 477. Bucatar, ajutor bucatar pentru Grill ora 10,00; (0722.387.386/ 0723.644.179 Romana. Salariu atractiv, mese asigurate,
bil, oferim bonusuri de performanta;
gram luni-vineri. Doar pt. cine vrea sa Pub, variante de program de lucru full time 504. Bucatarese, bucatar cu experienta
(0723.233.448 bicamarian@yahoo.com
456. Bucatar si ajutor de bucatar pentru 529. Bucatari. Restaurant situat in experienta nu este obligatorie. Telefonati
munceasca; (0727.471.315 restaurant Herastrau. Cerem seriozitate. sau part time, zilnic sau in ture. Detalii pentru fast food zona Berceni (nu este Centrul Capitalei angajeaza in con- pentru programare interviu. 575. Casier, casiera benzinarie Mol,
Oferim salariu atractiv si beneficii. Te suplimentare si programari la interviu necesara diploma, nici varsta), salariu ditii avantajoase bucatari, (0731.009.999 office@hotelchristina.ro Caramfil, situata in cartierul Aviatiei,
433. Bucatar cu experienta, zona Bran- asteptam in echipa noastra; (0767.121.685 rezervari@grillpub.ro 2500-2700 lei, program 1 zi cu 1 zi libera.
coveanu sector4 pentru www.pomodor- ospatari, barmani. Salariu moti- 554. Camerista hotel 4 stele, zona Unirii, (0760.273.774 bicamarian@yahoo.com
(0786.778.811 info@herastrau.ro Contract de munca, 1 masa calda zilnic. vant, (0744.624.971
opizza.ro. Program 2 cu 2 (0730.965.800 478. Bucatar, ajutor bucatar pt restaurant 2.700 L; (0770.573.286 pentru firma de curatenie (0745.526.682
johny.rider@yahoo.com centrul vechi, str Smardan nr. 27. Program 576. Casier, casiera, cu sau fara experi-
457. Bucatar si ajutor de bucatar Story 530. Bucatari. Restaurant zona Unirii
Pizza angajeaza pentru punctele de lucru 2/2, tips si taxi. Informatii suplimentare la; 505. Bucatari angajeaza Bistro Cafe din 555. Camerista hotel Bucharest Comfort enta pentru un fast food in zona Berceni,
434. Bucatar Grill restaurant Stadio situat angajeaza bucatar, ajutor bucatar si se asigura masa zilnic, contract de munca,
din Giulesti si Rahova bucatar si ajutor de (0727.572.000 zona Unirii. Salariu atractiv. bucatar pentru bucataria rece, Suites Bucharest Comfort Suites ofera un
in Piata Universitatii angajam bucatar grill, bucatar pe o perioada nedeterminata, se post de camerista, fix in inima Bucurestiu- training gratuit, se lucreaza 1 zi cu 1 zi lib-
salariu atractiv, program flexibil, masa si (0722.362.680 (0721.100.000 office@berestroika.com lui. Criteriile sunt urmatoarele 1.200 L; era, 1.700 L; (0770.573.286
lucreaza in ture de 2 cu 2. Salariu bucatar 479. Bucatar, ajutor bucatar Restaurant
transportul asigurate. Detalii la numarul de 3200, salariu ajutor 2300, (0733.751.076 Britannia angajeaza personal bucatarie : 506. BUCATARI pentru hotelul Sheraton (0786.083.544 nora.alzain@comfort-
telefon (0731.322.472 manicea.alin@yahoo.com Bucatar, Ajutor Bucatar, Femeie la vase. Bucuresti. CV-urile se pot depune personal 531. BUCATARI. RESTAURANT suites.ro 577. Casier, lucrator comercial angajam
casier-lucrator comercial pentru magazin
resurse.umane@stadio.ro
458. Bucatar si ajutor de bucatar zona
Pentru mai multe detalii va asteptam sa ne
contactati la numarul de telefon:
la receptia hotelului sau la adresa de email
mentionata. (021.201.50.00 hr@shera-
GRAFFITI URBAN FOOD ANGA- 556. Camerista hotel Ion Mihalache cu profil vanzare de presa, tutun, racori-
435. Bucatar grill, restaurantul Nor situat
la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu
Obor Hashtag Pub angajeaza personal
pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr.
(0743.937.285 tonbucharest.com JEAZA BUCATAR CU EXPERIEN- Hotel 3 stele - bd. Ion Mihalache, langa
statia de metrou 1 mai, capacitate 22
toare si alte produse, situat in hol iesire cli-
enti Metro Cash & Carry Voluntari, Detalii
Vacarescu) angajeaza bucatar grill, pro- 32, zona Obor: bucatar si ajutor. Program 480. Bucatar, ajutor bucatar, catering, 507. Bucatari restaurant Vanity anga- TA SI AJUTOR DE BUCATAR, camere, angajam urgent camerista. Pro-
gram o zi lucrata cu o zi libera, program 8-
la; (0723.554.992 office@octagon.ro
gram flexibil full-time, salariu motivant + de lucru 2 zile cu 2, salariu atractiv si
bonusuri, (0731.322.472 bonusuri in functie de realizari, tips;
evenimente, mancare gatitta, angajare- full
time sau part time, carte de munca. Cer-
jeaza Bucatari, ajutor bucatari, bufetier,
ospatari, picoli, ajutor barman si femeie de
ZONA DRUMUL TABEREI. PEN- 17. (0728.884.855 578. Casier, lucrator comercial pentru
resurse.umane@stadio.ro (0724.803.412 office@hashtagpub.ro inte: experienta, seriozitate, punctualitate, serviciu. Pentru detalii sunati la numarul TRU MAI MULTE DETALII LA autoserivire. Sunati intre 10.00-17.00;
557. Camerista hotel, zona Unirii, 3 stele
calificare. Locatie sector 4, (0769.241.385
Bucatar incepator si
436. 459. Bucatar si pizzar campus studen-
tesc. 3 min. metrou Grozavesti, conditii
(0724.248.428 office@catering-eveni-
sau office@restaurantvanity.ro
(0768.561.332 office@restaurantvanity.ro
TELEFON; (0721.240.699 plus, cu exeperienta minima, dornica de
munca si colaborare cu o echipa deosebi-
cu experienta, salariul avantajoase, bucatarie romaneasca;
mente.ro
532. Buldoexcavatorist cu experienta ta. Se cere seriozitate, se ofera salariu 579. Casier, sofer, ajutor de bucatar pen-
intre 1.400-2.000 Ron net. (0742.181.263/ 0755.013.339 508. Bucatari si ajutori bucatari pentru atractiv; 1.500 L; (0727.739.378 tru Food Truck disponibilitate de a se
481. Bucatar, ajutor bucatar, debutanti pentru firma cu profil electric
restaurant din sectorul 6. (0758.111.411 (0743.047.807 resurse.umane@montaj- teller_mihai@yahoo.com deplasa in tara pe timpul weekendului.
Relatii la telefon; 2.000 L; 460. Bucatar sushi Ai Sushi Bar, situat in
pentru un hotel din sectorul 1 1.750 L; Salariu fix atractiv + plata pe eveniment;
(0799.831.111 Str. Paris 71, Sector 1, Bucuresti, anga- (0751.190.463 509.Bucatari cu experienta electric.ro 558. Camerista pentru hotel Herastrau, (0758.108.018 miachimov@gmail.com
jeaza bucatar cu experienta de minim 1 an mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro cautam o colega pe postul de camerista la
437. Bucatar la cald, angajam pentru intr-un restaurant cu specific japonez.Pro- (5) (salariu zilnic), 533. Buldoexcavatorist pentru
hotel Herastrau. Cerem seriozitate. Oferim 580. Casier- vanzator in magazin non
482. Bucatar, ajutor bucatar, Rocka Bucuresti. Conditii avantajoase, angajare
micul dejun pt omlete, personal cu experi- gramul de lucru este de 2 zile cu 2 zile Burgers angajeaza bucatar sau ajutor de
ospatari, picoli, femei pe termen lung cu continuitate si iarna. salariu atractiv si beneficii. Te asteptam in stop, salariul 1500 lei, adresa str. Aurel
enta. Langa metrou Aurel Vlaicu. Detalii libere. (0723.399.878 vase, grataragiu pt. Oferim cazare pentru candidatii din provin- echipa noastra; (0786.778.811 Persu nr. 153, sector 4. Rog seriozitate,
tel. (0741.777.509 ai.livrare@gmail.com bucatar, carte de munca, 2 zile cu 2 zile. info@herastrau.ro 1.500 L; (0765.934.678
Salariu atractiv plus beneficii. Locatia este bucatarie romaneasca. cie. Perms auto categoriile C sau TR.
la Lujerului vis a vis de mall Plaza, Restau- Echipa tanara si dinamica;
rant Rocka Burgers (0751.576.021 Sector 2 si 3, provincie (0733.927.231
artramid@gmail.com asiguram cazare; ninamariasof@yahoo.com
483. Bucatar, ajutor bucatar, pizzar (0737.214.911 534. Buldoexcavatorist posesor C pt.
si lucrator bucatarie interna pen- societate instalatii Bucuresti. Relatii tel.
tru toate zonele Bucurestiului. 510. Bucatari in restaurant Obor cautam (0724.482.653
Companie multinationala domeniul bucatari cu sau fara experienta, pasionati
de gastronomie, si cu spirit de echipa. Pro- 535. Buldoexcavatorist cu experien-
food delivery deschide noi locatii ta pt. firma de constructii Chitila.
si cauta colegi. Alaturati-va gram: doua ture; Locatie: Metrou Obor;
Beneficii: Tichete de masa, asigurare pri- Se asigura cazare gratuita sau
echipei noastre, se lucreaza 8 facilitati la transport. Salariu net
ore/zi 2 zile libere pe saptamana, vata de sanatate etc, (0747.770.700
de inceput 2.400 L;
salariul cuprins intre 1.400-2.000 (0755.025.011
in functie de experienta, per- 511. Bucatari pe sectiile cald si rece
soanele interesate pot suna la Restaurant nou Drumul Taberei, Valea
Oltului. Restaurantul Le Blanc isi formeaza 536. Buldoexcavatorist, operator pen-
numarul tel./ CV la: 2.000 L; tru buldoexcavator cu permis de conduc-
(0799.831.111 echipaAvem nevoie de bucatari pe sectiile
cald si rece, femei pentru curatenie, femei ere. Lucrari in Bucuresti si Ilfov. Asiguram
claudia.petre@wisebox.ro cazare si diurna. Relatii la tel.
pentru spalat vase.Salarii foarte atractive.
Va asteptam in echipa noastra, (031.439.71.31/ 0722.259.653
484. Bucatar, ajutor de bucatar o masa/
zi, prime de sarbatori, contract pe per (0761.456.872 537. Buldoexcavatorist. Societate
nedet. Detalii la tel. (0734.207.029/ costea.valentin89@yahoo.com comerciala cu sediul in Voluntari,anga-
0735.530.533 office@restaurantgedi.ro jeaza buldoexcavatorist cu experienta si
512. Bucatari sectie cald si rece, Grupul permis conducere. Asiguram si cazare
485. Bucatar, bucatar sef si Embassy, restaurante in centrul .Salariu atractiv , rugam seriozitate.
ospatari cu experienta, angajeaza Bucurestiului, cauta persoana de incredere (0762.203.264
Restaurantul Trattoria Piccola sit- si muncitoare pentru postul de bucatar. bostinagabriel80@yahoo.com
uat in Parcul "Lumea Copiilor", Oferim salariu foarte atractiv, carte de
Tineretului. Salariu atractiv. munca, mediu de lucru placut; 538. Buldoexcavatoristi cu experienta
(0744.795.060 (0728.983.960 si permis categoria C. tr. (0744.359.240

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


18 aprilie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 11
LOCURI DE MUNCÅ 4
623. Coafeza cu experienta minim 1 an, 644. Coafor-stilist si frizer, pentru 665. Colega cautam, market Aviatiei zona
salariu atractiv, 2.000 lei +cm platita, 8 ore, saloane Tei si Mihalache. Oferim contract metrou Aurel Vlaicu, program flexibil. Con-
salon de 10 ani. Program 1 zi da, una nu. full time, salariu atractiv, portofoliu de clien- ditii avantajoase. Salariu net, 1.800 L;
Weekend da, unu nu, zona metrou Gorju- ti format, colegi tineri, stabilitate si cursuri (0751.110.789
lui, 2.000 L; (0724.357.422 de perfectionare, (0720.996.748
666. Colegi cautam, societate comerciala
624. Coafeza pachet salarial atragator 645. Cofetar Laborator cofetarie, zona
Cora Alexandrei, angajeaza cofetar. Cau- cu sediul in Bucuresti, sect. 2, angajeaza
peste 2500 ron format din parte fixa, bonus in conditiile legii gestionar depozit, manipu-
de performanta, bonus de fidelitate, carte tam o persoana motivata sa lucreze, orga-
nizata, punctuala si careia sa-i placa lant marfuri si muncitori productie. Relatii la
de munca, alte beneficii, program flexibil, aceasta meserie. (0786.886.178 tel; (021.252.54.53
training gratuit, clientela selecta formata. cvuri.office@gmail.com marilena.ghita@youngerkarom.ro
2.500 L; (0786.723.493
angajari@saloanelemagic.ro 646. Cofetar Laborator in Pantelimon, 667. Compania municipala Paza si Secu-
Ilfov. Vei prepara produse de cofetarie, tor- ritate Bucuresti angajeaza : agenti de
625. Coafeza Salon situat in zona Pros- turi si decoratiuni pentru cofetaria proprie. securitate, agenti interventii, tehnicieni sis-
per 13 Septembrie sector 5, angajez Contract de munca, program flexibil, teme de securitate, operator dispecer.
coafeza cu abilitati de frizerie, salariu fix, salariu motivant, mediu de lucru placut. Detalii la tel; (021.371.26.95
comision; (0726.683.545 (0720.738.498
668. Compania Romprest Service
626. Coafeza si frizerita cu experienta 647. Cofetar profesionist, in zona Pipera,
contract de munca si salariu motivant. SA angajeaza: Electricianautotur-
pentru salon in zona Big Berceni si sos. isme si camioane, soferi profesion-
Giurgiului. (0723.210.831 3.500 L; (0751.015.851/ 0757.116.733
isti, tractori?ti, masinist utilaje
627. Coafeza cu experienta angajez zona 648. Cofetar cu experienta, zona metrou cale si terasamente,vopsitor,
Brancoveanu, salon cu vad format; Pipera cautam colegi pasionati de bunatati. tinichigiu, vulcanizator, muncitori
(0723.880.799 Oferim bonuri de masa, posibilitatea de necalificati, electrician intretinere
dezvoltare in cariera, program in ture, si reparatii, instalator tehnico-san-
salariu fix; (0724.322.000 hr@anapan.ro, itar, zidar, tamplar,pt. punctul de
628. Coafeza pentru vad maria.olaru@anapan.ro lucru din Chitila-Ilfov, informatii la
vechi, salariu si conditii 649. Cofetar pentru restaurant exclusivist
tel.021/4902010 si la sediul soci-
Casier-operator cu/fara
581. 601. Casieri societate comerciala anga- avantajoase; Bucuresti selectionam cofetar cu experien- etatii din str.Macului nr.26, Chitila-
jeaza Casieri, salariul de 2400 Lei, pentru
experienta, companie Centrul Comercial Baneasa. Asteptam sa (0764.554.455 ta pentru restaurant exclusivist din Rudeni, jud.Ilfov. Sefi echipa salu-
multinationala angajeaza faci parte din echipa noastra; 2.400 L; Bucuresti; 2.300 L; (0728.293.279 brizare, muncitori necalificati,
(0738.652.992/ 0727.561.605 629. Coafeza si cosmeticiana pt. Salon office@absolut-hr.ro informatii la tel.021/6681050 si la
pentru noile locatii din valentina.georgescu@sterlingcruise.eu Zuzi Style, salonul functioneaza de 9 ani sediul societatii din str.Izbiceni
zona Panduri, Victoriei, 1.200 L; (0767.415.727 ana_frizer- 650. Cofetar specialist, cofetarie cu tradi- nr.117-119, sector 1, Bucuresti.
Stefan cel Mare, Titules- 602. Casieri OMV Pipera si Chitila, OMV itza@yahoo.com tie, angajeaza cofetar specialist, pentru Persoanele interesate pot trans-
angajeaza casieri pentru Pipera si Chitila. locatie aflata pe Bd. Magheru, salariu net mite CV-ul la adresa de e-mail
cu, D-na Ghica, Titan si Salariul este minim 1500 lei + bonuri de 630. Coafeza si manichiurista cu experi- 3000-5000 roni, program de L-S 07-15. recrutare@romprest.ro.
Crangasi, se asigura pre- masa + bonusuri pentru realizarea targe- Detalli la telefon (0730.224.457 evolu-
turilor. Se lucreaza 15 zile pe luna in enta angajam urgent pt. salon situat in tion_1960@yahoo.com
gatire la locul de munca, Colentina sector 2, Fundeni, vechime 8 669. Companie de paza angajeaza
schimburi zi/noapte, 1.500 L; agenti securitate, conditii avantajoase,
salariu intre 1.500 - 1.800 (0727.101.010 joburistatie@gmail.com ani, clientela formata, 1 L; 651. Cofetar, ajutor de cofetar, cautam
(0761.024.023/ 0737.753.638 mihae- colegi/e pentru compania de deserturi ele- salariu motivant, Berceni. (0726.906.599 681. Confectioner tamplarie aluminiu 699. Confectionere masini
Ron net, o masa asigura- Confectioner tamplarie aluminiu, experien- liniare, surfilat, calcat
603. Casieri si lucratori comerciali pentru lam.dragomir@yahoo.com gante Cupcake Philosophy (www.face- ta minim 5 ani in productie, salariu +
ta, program flexibil si magazin Shop&Go situat in statia de book.com/cupcakephilosophy) in zona 670. Concurs pentru urmatoarele posturi final si interfazic, mode-
organizat de Regia Autonoma Monitorul bonusuri in functie de productia realizata.
bonusuri in functie de metrou Grozavesti (0766.433.657 631. Coafeza si manichiurista cu experi- Sos. Colentinam Andronache. Contact la O buna cunoastere a profileleor Profilco, lier si personal pentru
enta cu experienta salon Berceni, sect 4 mail. (0726.050.568 ioana@cupcakephi- Oficial - consilier juridic la Redactia Moni-
Aluprof, Alumil . 3.500 L;
performanta. Relatii la 604. Casieri si lucratori comerciali Super- deschis de peste 15 ani, vad si clientela losophy.ro. torul Oficial Partea I - absolventi ai Facul- sala de croit. Decontare
market angajeaza casieri si lucratori com- tatii de drept, utilizatori computer; - auditor (+40724536463 mihai.popescu@tam- transport +tichete masa.
tel. oricand. CV la mail; erciali, salariu net 1850 ron net. 1.850 L;
formata, CM 8 ore, program o zi cu o zi.
652. Cofetar, cofetaria Art Dessert, cur- plarie.com
Salariu atractiv negociabil cerem/ oferim intern - studii superioare economice, certifi- Salariu negociabil. Zona
1.800 L; (0799.831.111 (0744.324.978 Mihaela.burlacu@d20.ro seriozitate, 2.000 L; (0726.234.238 suri de instruire profesionala platite de cat de atestare ca auditor intern, vechime
claudia.petre@wisebox.ro companie; instruire profesionala continua 682. Confectioner, cusator, articole Militari; (0734.522.529
605. Casieri, lucratori comerciali pentru
in specialitatea studiilor de minim 5 ani, uti- marochinarie, asamblator-montator,
«««««««««««««««««« alaturi de Master Cake Irina Apostol; venit lizatori computer; - redactor - absolventi ai
582. Casier-operator cu/fara experi- Shop&Go. Locatia este in sector 1 salarial in functie de nivelul pregatirii tale. croitor-stantator, necalificati. Firma italiana 700. Confectionere textile cu experienta
Bucuresti. Program de 8 ore. Beneficiezi (0722.305.398 emilia@emex-romania.ro Facultatii de Filologie, Limbi Straine, Jur- de productie art. marochinarie, Buc, sect 3, pentru masina simpla si triplok pentru atel-
enta, companie multinationala
angajeaza pentru noile locatii din de Bonus de inventar intre 300 si 600 lei si
anumite zile se pl?tesc dublu; 1.600 L;
COAFEZA ZONA DIHAM
634.
653. Cofetar, modelator pasta de zahar,
nalism, utilizatori computer; - redactor -
contract pe perioada determinata, absol-
Drum intre Tarlale nr. 42, Ratb 103, 246,
Statia Garii Catelu. (021.345.04.46
ier croitorie, salariu motivant, program 8
ore, de luni pana vineri. Zona sos. Viilor
zona Panduri, Victoriei, Stefan cel
Mare, Titulescu, D-na Ghica, Titan (0787.868.036/ 0724.510.904
cityshop.angajare@gmail.com
SI IANCULUI PENTRU cofetarie zona Titan, angajeaza modelator
pasta de zahar. (0734.376.662
venti ai facultatilor de Litere, Limbi Straine,
Jurnalism, avand cunostinte temeinice de
george@nazarenogabrielli.ro 1.500 L; (0723.009.441 office@blude-
sign.ro
si Crangasi, se asigura pregatire
la locul de munca, salariu intre 606. Casieri, casiere si preparatoare
LANT SALON DE INFRU- ira_eu@yahoo.com limba engleza, utilizatori computer; experi- 683. Confectioner, montator tamplarie
701. Confectionere triplok liniara, sala
1.500 - 1.800 Ron net, o masa asig-
urata, program flexibil si bonusuri
sandwich-uri Benzinaria Mol Timpuri Noi
angajeaza cu contract de munca persoane
MUSETARE, CONDITII 654. Cofetar, patiser cu experienta,
daca stapanesti bine bazele cofe-
enta acumulata intr-o editura constituie
avantaj. Relatii la telefon; (021.318.51.35
PVC, salariu brut 3791 lei, salariu net
2.501 lei (2.186 lei + 315 lei bonuri de croit, angajam confectionere triplok liniara,
sala croit zona Theodor Pallady, sector 3 ,
in functie de performanta. CV la
mail, relatii la telefon: 1.800 L;
responsabile. Program flexibil, salariu fix,
tichete de masa, tips zilnic, bonusuri.
AVANTAJOASE. SALARIU tariei/ patiseriei, esti serios, punc- 671. Conducator auto Bronec angajeaza
masa), 100 lei/luna bonus sarbatori, l-v, 8-
18, nu oferim cazare. 2.505 L;
punct de reper intre statiile de metrou 1
tual si pasionat de meseria ta, te Decembrie, Nicolae Teclu program 8 ore,
(0799.831.111 Angajam si operatori platforma cu atestat DE LA 1.900 LEI LA 15 asteptam cu drag sa ni te alaturi. personal pentru functia de conducator auto
cu atributii de agenti securitate, cu permis
(0733.822.822 contact@transparentresi- salariu intre 1500-3000 ron
claudia.petre@wisebox.ro GPL; (0724.528.622 timpurinoi@molre- dence.com (0760.086.115
tail.ro ZILE; (0773.893.325 Salariu intre 2.300 si 3.000 lei in
functie de experienta categoria B, pentru obiectivele din
583. Casier-vanzator restaurant. Vanza- (0743.258.251 Bucuresti; (021.326.20.44 684. Confectioner/ masinist/ croitoreasa 702. Confectionere, muncitoare necalifi-
tor restaurant, asigura gestionarea 607. Casieri/ vanzatori/lucratori casieri/ «««««««««««««««««« andra@chocolat.com.ro bronec@bronec.ro angajam confectioner in atelier de croitorie cate, croitoreasa pentru atelier, croitorie si
incasarii banilor, respecta timpii de servire, lucratori comerciali, Shop & Go Vacaresti, langa parcul Carol, programul se stabileste retusuri; (0730.820.120
sugereaza produse. Asigura si pastreaza la 200 de metri de statia de metrou Timpuri impreuna, se lucreaza produs cap coada,
curatenia in zona de servire, raspunde de Noi, angajeaza casieri si lucratori comer- cautam persoana serioasa. Detalii la tel. 703. Confectionere, sc angajeaza con-
aspectul produselor. 1.800 L; ciali salariu 1800 net; program de 8 ore, Salariu 1.400 L; (0751.560.892 fectionere cu experienta pentru masina
(0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro zile libere contract; 1.900 L;
atelier.georgeta.serban@gmail.com
simpla si triplock. Se ofera conditii salariale
(0766.333.760 cosandrakids@gmail.com foarte avantajoase. Program de lucru 7.00-
584. Casier/ operator preluare comenzi 15.30, zona soseaua Fundeni;
608. Casierita, pizzeria Vechia Napoli 685. Confectionera pentru masina sim- (0722.581.165 ellensdesign@gmail.com
bucatarie cu terasa/ livrari la domiciliu
angajam casier/operator preluare comenzi angajeaza casiera serioasa, dinamica, sa pla (liniara), triplock, lucru pe operatii;
cu experienta minim 2 ani. Zona Udristei/ se alature echipei noastre tinere dar cu (0720.003.254 704. Confectioneri in masina simpla de
magazin Cocor, sector 3. Program 2 cu 2 vechime mare la noi, program atractiv, 2 cusut, butoniere, nasturi, triplok, calcator
zile, 7 zile/saptamana. (0747.040.977 zile 10:00 -21:30, 2 zile libere. Zona sector 686. Confectionera cu experienta final, pentru fabrica de confectii textile,
1 (0722.503.999 Cunoscatoare toate operatiile, atelier mall salariu si tichete de masa, mediu de lucru
585. Casiera cu experienta angajam pen- mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com Sun Plaza piata Sudului. Program la placut, zona Viilor, (021.424.62.93
tru magazinele MamBricolaj, bd. Basarabia alegere 1 zi cu una libera, sau 8 ore, un
246. Salariu de la 2.800 Lei brut. Va rog 609. Caut doamna pentru weekend cu unul liber. Contract de munca 705. Confectioneri si calcatori final cu
trimiteti CV; 2.800 L; (0740.409.813 salariu si bonificatii. (0728.291.276/ experienta pt. firma confectii dama zona
ajutor menaj; Vitan. Relatii la telefon (0745.020.199
accesoriimobila@gmail.com (0722.507.708 0787.422.500
706. Confectioneri, calcatori, muncitori
586. Casiera depozit engross angajeaza 687. Confectionera cu experienta in sala croit confectioneri, calcatori, muncitori
610. Cauti de munca? Alatura-te echipei
casiera se ofera salariu net de 1600 noastre de curatenie. Suntem o firma pro- confectii dama, cunoscatoare sala croit, .Oferim salariu 1 400 - 1600 lei
ron+300 ron tichete de masa. Adresa: str. fesionista de curatenie, specializati pe masina de cusut liniara. Salarizare si bonuri de masa, Contract de munca.
Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4 spatiile comerciale. Salariu peste medie. peste medie, loc stabil, conditii Programul este de 8 ore in acord global..
(punct de reper: in spate la magazinul Sunati pentru detalii; 1.000 L; placute; (0722.203.046/ salariul platit la timp;
Metro Berceni) 1.600 L; (0744.312.328/ (0723.034.368 0722.399.717
0745.155.430 maurana95@yahoo.com curateniegenerala01@gmail.com asistent.manager@chanttal.ro 707. Confectioneri, calcatori, muncitori
sala croit cu contract de munca, salariul
587. Casiera pentru service auto, vul- 611. Ceramica Bianca Ploiesti angajeaza 688. Confectionera liniara juki, angajam 1400 -1600 net+ bonuri de masa. Progra-
canizare, angajam casiera , salariu 1.600 sofer Producator de ob. sanitare, anga- doamna cu experienta pentru masina mul 8 ore conform acord global. Zona Mili-
lei, program o zi cu o zi sector 1 zona Piata jeaza sofer pentru deservirea conducerii liniara juki, produs cap coada. Colectiv tari sector 6. (0773.878.994
Domenii, 1.600 L; (0784.339.160 societatii, persoana care sa dea dovada de minunat, Salariu atractiv, Gimnastica,
corectitudine si seriozitate, domiciliul oblig- 708. Consilier jante si anvelope, angajam
588. Casiera pentru spalatorie zona Dris- Obiective frumoase, Petreceri de firma, consilier jante si anvelope cu experienta,
atoriu in Bucuresti, avantaj sector 1; Bonusuri. Atelier Piata Unirii; 1 {;
tor, salariu intre 1300 si 1500 lei. 1.500 L; (0728.634.340 ceramica@bianca.ro oferim salariu atractiv+comision;
(0763.575.031 (0726.221.274/ 0722.284.442 (0765.000.200 contact@cafyjr.ro
autodrive.clean@yahoo.com 612. Chelner Restaurant din zona cen- office@annebebe.ro
trala angajeaza chelner si ajutor chelner cu 709. Consilier vanzari angajeaza Le
589. Casiera pentru un shop din incinta sau fara experienta, salariu plus tips. infor- 689. Confectionera pentru lucru la Manoir, magazin cu specific de vinuri fran-
S-Park- zona Piata Presei angajez o per- matii la tel. (0745.574.230 marius.pas- masina de cusut liniara. Fabrica de tuzesti pe piata romaneasca. Cerinte:
soana pentru postul de casiera. Programul culea@gmail.com steaguri, zona Dristor - Vitan. Salariu moti- engleza mediu/ avansat, experienta mini-
este de L-V de la 9-17. Salariul este de vant, program de lucru L-V; ma, adaptabilitate, empatie fata de clienti
1400 lei net; 1.400 L; (0729.699.825 613. Chelner, chelnerita, ajutor bucatarie (0762.632.268 (021.230.00.36
andreea@wedohr.ro Companion Bistro cauta colegi noi care se resurseumane@lemanoir.ro
ne ajute la prepararea si servirea meniului 690. Confectionera textile, angajam
nostru realizat din produse naturale si 710. Consilier Vanzari - Cofetaria Art
590. Casiera cu sau fara sector 3 confectionera textile cu experienta pentru-
Bucuresti, urgent program o zi cu o zi sanatoase. Str. Ionescu Baican 31. Dessert, cofetaria de lux Art Dessert anga-
masina liniara si triploc realizarea cap jeaza consilier vanzari, venit lunar net:
salarizare 1500, (0728.922.460 autoto- (0745.023.177 radu@bacaniacompan- coada a unui produs (Rochii de zi), pro-
ion.ro 2100 lei (dupa trei luni), contract de
tal.complet@gmail.com gram L-V / 7-15, salariu 1800-2000 ron, munca. Adresa: Sos. Buc. - Targoviste nr.
614. Chelner/ chelnerita - bonus la anga- asiguram carte de munca; 22B (in zona Restaurantului Doi Cocosi);
591. Casiera cu sau fara experienta, sec- (0720.290.699 2.100 L; (0722.305.398 emilia@emex-
tor 3, salariu 1000-1500, Bucuresti, pro- jare, Restaurant Nan-Jing angajeaza
ospatar/ ospatarite. Oferim seriozitate, romania.ro
gram o zi cu o zi. 1.500 L; conditii de munca deosebite: salariu, ore 691. Confectionera, confectioner, pen-
(0738.725.588 suplimentare, sporuri, tips si program flexi- tru produs cap-coada atelier creatie vesti- 711. Consilier vanzari Baneasa, cautam
autototal.complet@gmail.com bil, (0729.777.728 hr@minerva.ro mentara, salariu atractiv, mediu de lucru consilieri vanzari pentru magazinul din
placut, loc de munca stabil, contract Baneasa Shopping City! Asteptam CV-urile
592. Casiera cu sau fara experienta, 615. Chimisti pentru detergenti produca- voastre pe adresa:
urgent porgram o zi cu o zi, salariu 1500, munca, program l-v, 8h cu pauza de masa, anaradufashion@yahoo.com ?i pentru alte
tor detergenti sector 3 angajeaza inginer zona Piata Victoriei-Aviatorilor;
sector 3, zona Salajan; 1.500 L; chimist, operator chimist, automatist, elec- detalii nu ezita?i sa ne contacta?i;
(0723.772.532 trician conditii salariale foarte bune. Cv la (0723.879.101 jobs@cristallini.com (0733.535.912
autototal.complet@gmail.com arcalux@yahoo.com www.arcalux.ro anaradufashion@yahoo.com
692. Confectionere cu experienta haine
(0722.404.983 arcalux@yahoo.com dama. Salariu fix 1.500-1.900, bonuri de 712. Consilier vanzari, Yokko angajeaza
593. Casiera cu sau fara experienta,
urgent sector 3, salariu 1500, Bucuresti; 616. Chimisti pentru detergenti, produca- masa. Program 07.00-15.30, conditii foarte consilier vanzari. Vrei sa faci parte din
1.500 L; (0723.772.532 autototal.com- tor detergenti sector 3 angajeaza inginer bune. Sector 3, 1.800 L; echipa noastra? Contacteaza-ne;
plet@gmail.com chimist, operator chimist, automatist, elec- (0767.341.095/ 021.324.53.08 (0722.653.678 vivaldi.unirii7@gmail.com
trician Conditii salariale foarte bune. CV la 713. Consilier vanzari, service auto cau-
594. Casiera spalatorie - vulcanizare email, tel. www.arcalux.ro (0722.404.983 693. Confectionere cu experienta pen-
tam o persoana serioasa, onesta, cu expe-
auto; (0744.377.851 arcalux@yahoo.com tru masina liniara. Mijloc de transport -
metrou Timpuri Noi; (0771.706.646 rienta in domeniu si care sa se implice in
595. Casiera, angajam casiera cu experi- 617. Chocolat angajeaza bucatar cu actiunile desfasurate in service prin
enta in domeniu, oferim salariu atractiv; experienta Chocolat Createur de Gout 632. Coafeza si maseuza pentru salon 655. Cofetari si patiseri pentru hotelul 672. Conducator auto soc. com distribu- 694. Confectionere masina liniara, prezentarea, promovarea si vanzarea pro-
(0765.000.200 contact@cafyjr.ro angajeaza bucatar cu experienta de minim infrumusetare situat pe Campia Libertatii, Sheraton Bucuresti. Salariul incepand de tie optica medicala, sect. 3, angajeaza duselor. (0771.016.760/ 0769.881.101
tehnollog (coordonator activitate) pentru office@smart-tehnic.ro
5 ani atat in sectia cald cat si in sectia rece parc IOR sector 3. Rog seriozitate; 1 {; la 1.700 lei, negociabil in functie de experi- conducator auto.Cerinte: permis de con- atelier confectii dama serie, program 7.30 -
596. Casiera, Autosoft angajeaza a bucatariei. Experienta in locatii cu specif- (0768.011.494 oceanicworld@gmail.com enta. CV-urile se pot depune personal la ducere cat. B (vechime minim 5 ani), expe- 16, salariul motivat; (021.434.88.48/
ic international reprezinta un avantaj; 714. Consilier vanzari, sofer, cautam
casiera, salariu net, 1.900 L; www.beautyplay.ro receptia hotelului sau la adresa de email rienta pe autoutilitaraserios, responsabil, 0747.501.279 pentru magazin materiale mobilier MamBri-
(0753.090.362 3.700 L; (0743.258.251 andra@choco- mentionata (021.201.50.00 hr@shera- punctual, fara cazier. (0722.357.139 colaj, str. Luica 180, rog trimiteti CV.
lat.com.ro 633. Coafeza si maseuza Salon Green tonbucharest.com glassdistribution@yahoo.ro 695. Confectionere pentru atelier croito- Salariu de la 2.800 lei brut. Obligatoriu per-
597. Casiera/vanzatoare angajam
casiera/vanzatoate pt magazin mixt in 618. Cinema Pro (Universitate), anga- Day Spa Orhideea angajeaza coafeza si 656. Cofetari, patiseri cu experienta, 673. Conducator auto societate comer- rie, zona Piata Rahova; (0761.969.724/ mis conducere cat B. Plus comision din
jeaza doamna pentru menaj cinematrograf maseuza, vad format,conditii de lucru zona 13 Septembrie; (0744.530.245 ciala angajeaza conducator auto pentru 0764.995.225 vanzari, 2.800 L; (0740.409.813
zona Brancoveanu. Program flexibil, office@mam-bricolaj.ro
salariu atractiv. Seriozitate. CV la mail: ser- (full time), program flexibil, bonusuri. Detalii foarte bune, www.greendayspa.ro; transport persoane categoria D, cu atestat
ban.penda@yahoo.com (0722.691.308 la: (0724.885.599 (0747.639.790 657. Cofetari, pizzari, patiseri, vanza- persoane si cartela tahograf valabile pen- 696. Confectionere pentru triplok, liniara
715. Consilieri vanzari - magazin pro-
serban.penda@yahoo.com toare pentru cofetaria Atena, CV la con- tru tronsonul Mihailesti Bucuresti, tur-retur si calcat cu experienta, personal la sala de
635. Coafeza, manichiurist