Sunteți pe pagina 1din 2

Reflecţii asupra experienţei de învăţare

Elevii clasei a VIII-a, la orele de Consiliere și dezvoltare, au participat la următoarele lecții


Drepturile și responsabilitățile copilului și Educaţia – drept şi obligaţie, pe parcursul a două
ore.

Reflecţia cognitivă se referă la cunoştinţele pe care le-au dobîndit elevii.

În urma activităților desfășurate în cadrul proiectului am învățat:

1. Care sunt drepturile omului și ale copiilor;


2. Să definim termenii educație, drept și obligație.
3. Să argumentăm importanța educației pentru formarea și dezvoltarea ființei umane.
4. Să răspundem la întrebarea Ce înseamnă să fii educat?.

Reflecţia afectivă vizează sentimentele elevilor în urma experienţelor pe care le-au trăit şi modul în
care acestea le-au schimbat atitudinea şi opiniile:

1. Am descoperit care sunt responsabilitățile noastre.


2. Am descoperit cât de ușor se încalcă dreptul unui om.
3. Am învățat că nu trebuie să ne jucăm cu sentimentele celuilalt.
4. Am conștientizat că respectul este cea mai bună armă.
5. Am aflat că e bine să înveți pentru tine și nu pentru alții.

Reflecţia procesuală vizează ceea ce am învăţat lucrând în cadrul acestor lecții:

1. Că munca în echipă este mult mai utilă.


2. Că muncind împreună ne cunoaștem mai bine.
3. Că nu avem dreptul să judecăm pe ceilalți, deoarece cu toții avem calități și defecte.
4. Că trebuie să ne organizăm mai bine în echipe pentru a avea rezultate mult mai bune.
5. Că educația înseamnă viață.

Considerăm implicarea noastră în aceste lecții una benefică, deoarece am descoperit că, pe lângă
drepturi, avem și responsabilități, că trebuie să fim sensibili la cei din jurul nostru. De asemenea,
realizăm cu toții că generația nostră este speranța celorlalți în schimbarea în bine a țării și acest lucru
îl putem face dacă ne respectăm drepturile și responsabilitățile.