Sunteți pe pagina 1din 3

Cercetare privind utilizarea internetului în procesul de învățare de către

elevi și studenți

1. Utlizați internetul în procesul dumneavoastră de învățare?


 DA
 NU

2. În ce mod utilizați Internetul în procesul dumneavoastră educațional? (mai multe


răspunsuri posibile)
 Caut cursuri online pentru a mă documenta
 Particip la concursuri educaționale online
 Caut informații pentru realizarea unor eseuri, referate, teme
 În timpul orelor de curs, particip la anumite activități de grup ce presupun
colaborarea prin intermediul Internetului cu alți elevi/studenți din alte școli

3. Câte ore alocați în medie zilnic utilizării Internetului în scop educativ?


 Ma puțin de 1 oră
 Între 1-3 ore
 Între 3-5 ore
 Mai mult de 5 ore

4. Cât de util considerați că este Internetul în viața dumneavoastră de elev/student din


punct de vedere al procesului educațional?
 Foarte util
 Util
 Nu foarte util
 Deloc util

5. Folosiți surse informaționale online pentru o documentare suplimentară în legătură cu


o anumită temă?
 DA
 NU
6. Ați folosit vreodată o platformă online de E-learning?
 DA
 NU

7. Care dintre următoarele platforme vă sunt familiare? (mai multe răspunsuri posibile)
 Lynda
 AeL
 MOODLE
 Platforma ASE
 Altele. Menționați care..
 Niciuna

8. Pe care dintre următoarele idei le considerați a fi avantaje în utilizarea Internetului cu


scop educațional? (răspuns multiplu)
 Internetul oferă surse utile pentru actul educațional
 Internetul este o sursă de informare
 Intenetul oferă mijloace de evaluare și de autoevaluare
 Internetul este o sursă de materiale didactice
 Internetul permite colaborarea între elev/student și profesor

9. Pe care dintre următoarele idei le considerați a fi dezavantaje în utilizarea Internetului


cu scop educațional? (răspuns multiplu)
 Internetul provoacă dependență
 Internetul poate îngrădi imaginația și creativitatea
 Internetul îți poate crea o persoanlitate diferită decât cea reală
 Internetul nu oferă siguranță și nu asifură confidențialitatea datelor

10. Sexul dumneavoastră este?


 Feminin
 Masculin

11. Vârsta dumneavoastră este cuprinsă între:


 Mai puțin de 14 ani
 14-19 ani
 19- 24 ani
 Mai mult de 24 ani

12. În prezent suteți înscris în ciclul de învățământ:


 Preuniversitar
 Universitar
 Postuniversitar

13. Mediul domneavoastră de provenientă este:


 Rural
 Urban