Sunteți pe pagina 1din 3

Nume:___________________________

Prenume:________________________

LUCRARE SEMESTRIALĂ LA MATEMATICĂ

SEMESTRUL II

CLASA A V-A

• Toate subiectele sunt obligatorii.

• Timpul efectiv de lucru este de 1 oră. Se acordă 20 puncte din oficiu.

1. Calculează: 10 puncte

44 x 5 = 99 : 3 =

131 x 2 = 513 x 6 =

84 : 4 =

2. Efectuează: 10 puncte

5 x 7 + (2024 + 336) - 40 : 4 + 205 =

3. Află termenul necunoscut: 10 puncte

2652 + x = 5891
4. Rezolvă problema: 10 puncte

La o frabrică se produc zilnic 89 de păpuși, 86 de ursuleți și 84 de mașinuțe. Află câte


jucării se produc în fiecare zi. Câte jucării se produc în 2 zile?

5. Calculează: 10 puncte

2 4 1
+ +8 =
8 8
8 3 2
-6- =
6 6

6. Desenează și notează un unghi cu măsura de 90°: 10 puncte


7. Notează cu A – adevărat și F – fals următoarele afirmații: 10 puncte

Unitatea principală de măsură pentru lungime este metrul.


Unitatea principală pentru masa corpurilor este kilogramul.
Un kilometru este mai mic decât un centimetru.
O zi are 48 de ore.
Poligonul cu trei laturi și trei unghiuri se numește triunghi.

8. Desenează un dreptunghi cu L = 6 cm și l = 4 cm. 10 puncte

SUCCES!