Sunteți pe pagina 1din 15

!

Sănătate și fitness
Stil de viață
ecologic

Nutriția și efortul fizic


Dependența de
medicamente Curs
Prof. dr. Nicolae Neagu

Copyright © Nicolae Neagu 2016


Argumentație

Grupul țintă

Obiective

Design de curs

Tematica
Copyright © Nicolae Neagu 2016
Disciplina Nutriția și efortul fizic, integrată în sistemul general
al ştiinţelor medicale și sportive, dezvoltarea sa în plan teoretic
şi practic-aplicativ, are la bază acumulările din domeniile mai
multor ştiinţe:
• Științele sportului (Teoria antrenamentului sportiv, Fiziologia
efortului sportiv – Ergofiziologia, Antropologia sportivă etc.)
• Științele biologice umane (ca fundament teoretic al
componentelor gentotipice cu implicații morfo-funcționale în
cadrul sportului de performanță – Anatomia, Fiziologia
generală, Genetica),
• Psihologia, sociologia, chimia, fizica etc.
• Științele medicale, care devin elemente extrem de
importante pentru fundamentarea conceptelor din nutriție și
dietetică.
Copyright © Nicolae Neagu 2016
Formarea unui pachet coerent de cunoștințe specifice Pachet coerent
din domeniu

Formarea unui set de noi competențe și abilități Competențe și


care si fie aplicate în practica antrenamentului fizic abilități

Considerarea nutriției și dietei ca Factor


factor dezvoltator al performanței fizice umane dezvoltator

Abordarea ca un proces evolutiv:


Proces
constructivist ► morfo-fizio-psiho-sociologic evolutiv
►dimensiune integrativă
Copyright © Nicolae Neagu 2016
?
După nivelul de
formare

► Absolvenți de studii
universitare în domeniu

Nivel 6 – Licență
Nivel 7 – Master

Copyright © Nicolae Neagu 2016


?
După domenii ▼

Domeniul Sănătate ◄

Domeniul
Educație fizică și sport◄ UMF

Absolvenți ai diverselor
programe de studii◄

Copyright © Nicolae Neagu 2016


Formarea de noi cunoștințe despre :

► Concepte și termeni în relație cu motricitatea
umană și efortul fizic
► Tipologia, taxonomia și parametrii efortului fizic
► Elemente fundamentale legate de fiziologia
efortului și costurile energo-metabolice implicate
► Principiile nutriționale și balanța energetică
În funcție de natura efortului fizic
Copyright © Nicolae Neagu 2016
Formarea de noi cunoștințe despre :

► Configurarea cantitativă și calitativă a dietei
în diferite discipline sportive

► Relația dintre starea de sănătate și nutriție

► Unele aspecte de natură clinică și patologică


► Aspecte psiho-comportamentale
și socioprofesionale
Copyright © Nicolae Neagu 2016
Formarea de noi competențe:
New competences
▼ ▼
► Capacitatea de abordare a managementului
nutrițional în contextul antrenamentului fizic

► Dezvoltarea de noi referințe și expertize privind


efectele nutriției dirijate asupra organismului

► Noi capacități de lucru individual sau


în microgrupuri „face to face” sau eLearning
Copyright © Nicolae Neagu 2016
Formarea de noi competențe:

► Capacitatea de a implementa în practică achizițiile


teoretice acumulate

► Dezvoltarea unor comportamente și atitudini


empatice pe baza unei comunicări de tip asertiv

Copyright © Nicolae Neagu 2016


Curs
Teme
Nutriția în
efortul Seminarii
14
fizic Unități de învățare
Cursuri 14
Perioada
(28 ore) seminarii În funcție
(28 ore) de Aprilie
Feed- mai
back 2016

Copyright © Nicolae Neagu 2016


Introducere
Opener
Reguli
Icebraker
Stabilirea
Coținuturi
Worming-up
unor reguli de
Curriculum
Sarcini
bază
Suport curs
Individual
Evaluare
Ghiduri
Microgrup
Bibliografie Chestionare
Frontal
Metodologii Teste
Portofoliu
Notare
calificative

Copyright © Nicolae Neagu 2016


1.Mişcarea sau motricitatea umană, activitatea fizică şi capacitatea
motrică umană. Delimitări şi explicitări conceptuale. Motricitatea
globală
2. Efortul fizic şi capacitatea de efort specifică activităţii fizice umane.
Caracteristicile şi tipologia efortului fizic, parametrii cantitativi şi
calitativi ai efortului fizic
3. Aptitudinile – componente instrumental-operaţionale ale
personalităţii. Delimitări conceptuale
4. Deprinderile motrice - componentă fenotipică a capacităţii motrice.
5. Dezvoltarea aptitudinilor motrice prin activitate fizică sistematică -
efecte şi solicitări asupra organismului
6. Adaptarea organismului la efortul fizic. Modificări adaptative ale
organismului la efortul fizic. Adaptarea la efort în contextul
procesului de antrenare fizică - supracompensarea
Copyright © Nicolae Neagu 2016
7. Dietetica şi nutriţia – explicitări noţionale şi istoric.
8. Nutriţia şi efortul fizic – dietele speciale
9. Nutrienţii – funcţii şi categorii
10. Glucidele sau carbohidraţii. Fibrele alimentare
11. Lipidele
12. Proteinele
13. Vitaminele. Substanţele minerale
14. Valorile nutriţionale ale alimentelor

Copyright © Nicolae Neagu 2016


Mulțumesc !

neagu.nicolae@umftgm.ro

Copyright © Nicolae Neagu 2016

S-ar putea să vă placă și