Sunteți pe pagina 1din 58

The Global Competitiveness

Report 2016-2017
Raportul Global
al Competitivităţii 2016-2017

28 septembrie 2016
PARTNER INSTITUTES
The World Economic Forum’s Centre for Global
Competitiveness and Performance is pleased to
acknowledge and thank the following organizations as its
valued Partner Institutes, without which the realization of
The Global Competitiveness Report 2016–2017 would
not have been feasible:

Moldova
Academy of Economic Studies of Moldova (AESM)
Grigore Belostecinic, Rector
Institute of Economic Research and European Studies
(IERES)
Corneliu Guţu, Director
DEFINIŢIA COMPETITIVITĂŢII

Comform metodologiei WEF


competitivitatea este definită ca un
ansamblu de instituţii, politici şi
factori, care determină nivelul
productivităţii unei ţări.
CONŢINUTUL NOŢIUNII DE
COMPETITIVITATE:
- capacitatea unei țări, măsurată prin comparație cu alte țări, de a
forma și asigura un mediu economic, social și politic, care să
susțină crearea accelerată de valoare adăugată;
- capacitatea de a obține o productivitate înaltă pe baza unei
utilizări inovative a resurselor umane, financiare și materiale;
- capacitatea de a crea valoare pentru consumatori tot mai
sofisticați și mai exigenți, care sunt dispuși să plătească prețuri mai
mari pentru o valoare percepută mai mare;
- un ansamblu de instituții, politici și factori care determină
nivelul productivității unei țări;
- capacitatea întreprinderilor, industriilor, ramurilor, națiunilor de
a asigura factorilor de producție un profit și un nivel de folosire
relativ crescut, pe o bază durabilă acestea fiind expuse concurenței
internaționale.
FACTORII COMPETITIVITĂŢII

Conform metodologiei WEF Indicele


Global al Competitivităţii este
calculat în baza a 110 indicatori,
repartizaţi în 12 grupe, patru dintre
care constituie factorii de bază, şaşe
factori de creştere a eficienţei şi doi
factori inovaţionali
12 PILONI AI COMPETITIVITĂŢII

Factori
• Instituţii Elemente cheie a
• Infrastructura economiei bazată
• Mediul macroeconomic pe factori
• Sănătate şi educaţia primară

Factori de eficienţă ai activităţilor


• Educaţia superioară şi trainingul Elemente cheie a
• Eficienţa pieţei de mărfuri
economiei bazată
• Eficienţa pieţei muncii
• Sofisticarea pieţei financiare pe eficienţă
• Pregătirea tehnologică
• Dimensiunea pieţei

Inovare şi complexitatea factorilor Elemente cheie


• Sofisticarea afacerilor a economiei bazată
• Inovaţiile pe cunoaştere şi
inovare
PONDEREA INFLUENŢEI
FACTORILOR ÎN DEPENDENŢĂ
DE STADIUL DE DEZVOLTARE
Stadiul I : Stadiul III
Tranziția de Stadiul II Tranziția de
Economia Economia
la Stadiul I Economia la stadiul II
bazată pe bazată pe
la Stadiul II bazată pe la stadiul III
factori inovare
(%) eficienţă (%) (%)
(%) (%)

Factori 60 40-60 40 20-40 20

Factori de eficienţă a
35 35-50 50 50 50
activităţilor
Inovare şi
complexitatea 5 5-10 10 10-30 30
factorilor
STADIILE ÎN DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂŢII
ECONOMICE (DUPĂ M. PORTER)
 Economia bazată pe factori, în care factorii de producţie primari,
cum ar fi forţa de muncă ieftină şi accesul la resursele naturale sunt
sursele dominante ale avantajului competitiv.

Economia bazată pe investiţii, în care competitivitatea este


rezultatul creşterii eficienţei producţiei şi a îmbunătăţirii calităţii
bunurilor şi serviciilor produse.

Economia bazată pe inovare, unde capacitatea de a realiza


produse şi servicii inovatoare la limita tehnologiilor globale,
utilizând cele mai avansate metode, devine sursa dominantă a
avantajului competitiv.
NIVELUL DE DEZVOLTARE AL
STATELOR ÎN DEPENDENŢĂ DE
VALOAREA PIB-ULUI PER LOCUITOR
Stadiile de dezvoltare PIB per locuitor ( dolari SUA)

Stadiul I: Economia bazată pe factori < 2000

Tranziţie de la stadiul I la stadiul II 2000 - 3000

Stadiul II: Economia bazată pe eficienţă 3000 - 9000

Tranziţie de la stadiul II la stadiul III 9000 – 17000

Stadiul III: Economia bazată pe inovare > 17000


REPARTIZAREA STATELOR DUPĂ
MĂRIMEA PIB-ULUI PER LOCUITOR LA VALOARE NOMINALĂ
ŞI LA PARITATEA PUTERII DE CUMPĂRARE ÎN 2015 (USD)
paritatea puterii de cumpărare, USD valoare nominală, USD
Norvegia 74822
Elveţia 80675
Danemarca 52114
Suedia 49866
SUA 55805
Olanda 43603
Canada 43332
Finlanda 41974
Germania 40997
Franţa 37675
Slovenia 20732
Estonia 17288
Cehia 17257
Slovacia 15992
Lituania 14210
Letonia 13619
Polonia 12495
Ungaria 12240
Croaţia 11573
Federaţia Rusă 9055
Turcia 9437
România 8906
Azerbaijan 5739
Bulgaria 6832
Macedonia 4787
Albania 3995
Georgia 3789
Armenia 3535
Ucraina 2125 5006
R. Moldova 1804
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
DINAMICA PIB-ULUI PER LOCUITOR LA VALOARE NOMINALĂ
ŞI LA PARITATEA PUTERII DE CUMPĂRARE ÎN 2010-2016

PIB-ul per capita nominal PIB-ul per capita, PPT


6000

5007 5006 5082


5000 4698

4179 4226
4000 3829
dolari SUA

3000
2243 2244
1971 2046
2000 1805 1712
1631

1000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(previziune)
CORELAREA ÎNTRE INDICELE COMPETITIVITĂŢII
GLOBALE ŞI VALOREA PIB-ULUI PER LOCUITOR
LA PARITATEA PUTERII DE CUMPĂRARE
ÎN 2016 (DOLARI SUA)

60000 Irlanda SUA

55000

Olanda
50000 Islanda
Austria Taiwan Suedia
GDP per capita ( PPT USD), 2015

Belgia Germania
45000 Canada
Franța Finlanda

40000 Marea Britanie


Malta Japonia
Cipru Italia
35000 Spania
Slovenia Cehia
30000 Portugalia
Grecia Slovachia Lituania Estonia
Ungaria
25000 Croatia Kazakhstan
România
Federația Rusă
20000 Turcia
Muntenegru Azerbaijan
Serbia Bulgaria
15000
Macedonia, FYR
Bosnia și Herzegovina Albania
10000 Ucraina Georgia
R.Moldova Armenia
5000
Tadjikistan
0
3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

The Global Competitiveness Index 2016


CORELAREA ÎNTRE INDICELE COMPETITIVITĂŢII GLOBALE
ŞI VALOREA PIB-ULUI PER LOCUITOR LA PARITATEA PUTERII
DE CUMPĂRARE ÎN 2013-2016 (DOLARI SUA)
60000

55000
PIB per capita (PPP, dolari SUA)

50000

45000

40000

35000

30000
R² = 0,8154 2014
25000
R² = 0,8085 2013
20000
R² = 0,8223 2015
15000
R² = 0,8012 2016
10000

5000

0
3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6

Indicele Competitivității Globale, 2016


Republica Moldova este considerată astăzi în lume ca
având o economie bazată pe folosirea intensivă a factorilor
primari (după o prăbușire cu 16 poziții în 2016), pentru
aceasta fiind specifice:
 concentrarea exporturilor în industriile care exploatează
avantajul preţului scăzut al factorilor primari (resurse
naturale, condiţii climaterice, forţa de muncă);
 concurenţa scăzută;
 industriile subfurnizoare insuficiente sau inexistente;
 puterea de cumpărare scăzută, ceea ce face piaţa locală
puţin atractivă;
 utilajele şi tehnologiile sunt în mare măsură importate,
iar economia în ansamblu este foarte sensibilă la crizele
economice mondiale şi la schimbarea cursurilor valutare,
care duc la instabilitatea cererii şi a preţurilor.
REPARTIZAREA STATELOR LUMII PE
NIVELE DE DEZVOLTARE ÎN 2016
(138 STATE)
Tranziţia de Tranziţia de la
Stadiul I la Stadiul I Stadiul II Stadiul II Stadiul III
la Stadiul II la Stadiul III
Bangladesh Algeria Albania Arabia Saudită Australia
Benin Azerbaidjan Armenia Argentina Canada
Burkina Faso Kazahstan Bulgaria Chile Cipru
Campucia Kuweit China Croaţia Cehia
Etiopia Mongolia Ecuador Letonia Hong Kong
India Nigeria Georgia Liban Israel
R.Moldova Philipine Macedonia Lituania Japonia
Kirghizstan F. Rusă Muntenegru Polonia Norvegia
Nicaragua Ucraina România Slovacia Slovenia
Pakistan Venesuela Serbia Turcia Statele UE 15
Tadgikistan Vietnam Thailanda Ungaria SUA
... ... ... ... ...
35state 17 state 30 state 19 state 37 state
CLASAMENTUL STATELOR
DUPĂ INDICELE COMPETITIVITĂŢII GLOBALE
ÎN 2015-2010
Ratingul Ratingul din anii precedenţi
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
(138 ţări) (140 ţări) (144 ţări) (148 ţări) (144 ţări) (142 ţări) (139 ţări)

Elveţia 1 1 1 1 1 1 1
Singapore 2 2 2 2 2 2 3
SUA 3 3 3 5 7 5 4
Olanda 4 5 8 8 5 7 8
Germania 5 4 5 4 6 6 5
Suedia 6 9 10 6 4 3 2
Marea Britanie 7 10 9 10 8 10 9
Japonia 8 6 6 9 9 9 6
Hong Kong SAR 9 7 7 7 9 11
Finlanda 10 8 4 3 3 4 7
...
Irlanda 23 24 25 28 27 29 29
...
Coreea 26 26 26 25 19 24 22
...
China 28 28 28 29 29 26 27
...
Estonia 30 30 29 32 34 33 32
CLASAMENTUL STATELOR
DUPĂ INDICELE COMPETITIVITĂŢII GLOBALE ÎN
2016-2010
Ratingul Ratingul din anii precedenţi
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
(138 ţări) (140 ţări) (144 ţări) (148 ţări) (144 ţări) (142 ţări) (139 ţări)

Lituania 35 36 41 48 45 44 47
Azerbaidjan 37 40 38 39 46 55 57
Federaţia Rusă 43 45 53 64 67 66 63
Italia 43 43 49 49 42 43 48
Letonia 49 44 42 52 55 70 70
Bulgaria 50 54 54 57 62 74 71
Kazahstan 53 42 50 50 51 72 72
Georgia 59 66 69 77 77 88 93
România 62 53 59 78 78 77 67
Croaţia 74 77 77 75 76 76 77
Albania 80 93 97 95 89 78 88
Ucraina 85 79 76 84 73 82 89
Serbia 90 94 94 101 95 95 96
...

R. Moldova 100 84 82 89 87 93 94
...

Bosnia Herţegovina 107 111 … 87 88 100 102


CLASAMENTUL STATELOR ECE
DUPĂ INDICELE COMPETITIVITĂŢII GLOBALE ÎN
2016-2010
Evoluţia Evoluţia
Dinamica poziţiei poziţiei
Rating Rating Rating Rating Rating Rating Rating
2016- de rating de rating
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2015 2016- 2016-
2015 2010

Estonia 30 29 29 32 34 33 33  -1 +3
Cehia 31 31 37 46 39 38 36  0 +5
Lituania 35 36 41 48 45 44 47  +1 + 12
Polonia 36 41 42 42 41 41 39  +5 +3
Letonia 49 44 43 52 55 64 70  -5 + 21
Bulgaria 50 54 54 57 62 74 71  +4 + 21
Slovenia 56 59 70 62 56 57 45  +3 - 11
România 62 53 59 76 78 77 67  -9 +5
Slovacia 65 67 75 78 71 69 60  +2 -5
Ungaria 69 63 60 63 60 48 52  -6 - 17
R.
Moldova
100 84 82 89 87 93 94  - 16 -6
INDICELE COMPETITIVITĂŢII GLOBALE
AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN 2016
INDICELE COMPETITIVITĂŢII GLOBALE A
REPUBLICII MOLDOVA ÎN ANII 2016-2015
DINAMICA INDICELUI COMPETITIVITĂŢII GLOBALE
A REPUBLICII MOLDOVA ÎN ANII 2016-2011
POLIGONUL COMPETITIVITĂŢII GLOBALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
ÎN CONTEXT REGIONAL ÎN 2015
Republica Moldova România Ucraina Federaţia Rusă
Indicele
Competitivităţii
Globale
140 Capacitatea
Inovaţia
120 instituţională
100
Complexitatea
80 Infrastructura
businessului
60
40
Mediul
Dimensiunea pieţei 20
0
macroeconomic

Sănătate şi educaţie
Pregătirea tehnologică
primară

Complexitatea pieţii Învăţământ superior şi


financiare training
Eficienţa pieţei
Eficienta pieţei muncii
bunurilor
Rezultatele
sondajului naţional
(martie-aprilie 2016)
DIMENSIUNEA EŞANTIONUL

La sondajul naţional din anul 2016 au


participat 128 întreprinderi din toate
regiunile de dezvoltare a ţârii, care
reprezintă cele mai importante
sectoare ale economiei naţionale
STRUCRTURA EŞANTIONULUI DUPĂ
NUMĂRUL DE ANGAJAŢI

> 5,000 3,2

1,001– 5,000 7,1


Persoane

501–1,000 8,7

151–500 24,6

50–150 25,4

< 50 31,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0


Procente
STRUCTURA EŞANTIONULUI DUPĂ
FORMA DE PROPRIETATE

15,7% 2,4% 44,9% privat national

public
29,1%
7,9%
strain

mixt

NR
STRUCTURA EŞANTIONULUI DUPĂ
DOMENIUL DE ACTIVITATE
Servicii 61,9

Alte activități industriale 8,7

Industrie 23,0

Agricultură 4,8

NR 1,6

0 10 20 30 40 50 60 70
Procente
INCIDENŢA FACTORILOR CU IMPACT NEGATIV
ÎN DERULAREA AFACERILOR ÎN ANII 2016 -2010

corupţie 87%
instabilitatea guvernamentală 70%
instabilitatea politicii economice 70%
birocraţie guvernamentală ineficientă 52%
Inflaţia 43%
acces la finanţare 34%
egislaţia fiscală 30%
2016
forţa de muncă slab educată 29%
infrastructura neadecvată 28%
nivelul taxelor 27%
restricţionarea pieţei valutare 24%
capacitate insuficientă pentru inovare 18%
etica redusă în rândul forţei de muncă 17%
2010
reglementări de muncă restrictive 17%
criminalitate 12%
sănătatea publică precară 8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
INCIDENŢA FACTORILOR CU IMPACT NEGATIV
ÎN DERULAREA AFACERILOR ÎN ANII 2016 -2010

corupţie
87%
instabilitatea guvernamentală
70%
instabilitatea politicii economice
70%
birocraţie guvernamentală 52%
ineficientă
43%
Inflaţia 2016
acces la finanţare
34%
egislaţia fiscală
30% 2015
forţa de muncă slab educată
29%
28% 2014
infrastructura neadecvată

nivelul taxelor
27%
2013
restricţionarea pieţei valutare
24%
capacitate insuficientă pentru 18%
inovare 2012
etica redusă în rândul forţei de muncă
17%
reglementări de muncă restrictive
17% 2011
criminalitate
12%
sănătatea publică precară
8% 2010

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
FACTORII CU IMPACT POZITIV ASUPRA INDICELUI
GLOBAL AL COMPETITIVITĂŢII REPUBLICII
MOLDOVA ÎN 2016

1. Viteza de acces la Internet – poziţia 16.


2. Numărul de zile necesar pentru iniţierea unei afaceri – poziţia 15.
3. Indicele solidității garanțiilor juridice – poziţia 20.
4. Numărul de proceduri necesare pentru iniţierea unei afaceri – poziţia 22.
5. Importurile ca procent din PIB – poziţia 22.
6. Prezenţa liniilor de telefonie fixă – poziţia 30.
7. Nivelul de încadrarea femeilor în câmpul muncii – poziţia 33.
8. Flexibilitatea sistemului de salarizare – poziţia 37.
9. Exporturile ca procent din PIB – poziţia 41 (cu 15 poziții față de 2015)
10. Suportarea de costuri suplimentare antiterorism – poziţia 45.
11. Tarifele vamale preferențiale - poziția 46.
12. Deficitul bugetar, % din PIB – poziţia 47 ( cu 4 poziții față de 2015).
13. Datoriile publice raportate la PIB – poziţia 57 ( cu 17 poziții).
14. Încadrarea în învățământul terțiar – poziția 66.
15. Subscrierea la internetului mobil – poziţia 70 ( cu 11 poziții).
16. Salarii şi productivitate – poziţia 76 ( cu 18 poziții).
FACTORII CU IMPACT NEGATIV ASUPRA
INDICELUI GLOBAL AL COMPETITIVITĂŢII
REPUBLICII MOLDOVA ÎN 2016
1. Nivelul de dezvoltare a clusterelor – 138 (cu 2 poziții față de 2015).
2. Stabilitatea sistemului bancar – poziția 136 ( cu 4 poziții).
3. Capacitatea ţării de a atrage persoane talentate – poziţia 136 (cu 2 poziții).
4. Procurări guvernamentale de produse de tehnologii avansate - poziţia 136( cu 2 poziții).
5. Reglamentarea bursei de valori mobiliare - poziția 136 ( cu 7 poziții).
6. Capacitatea ţării de a menține persoane talentate – poziţia 136 (cu 1 poziție).
7. Eficienţa politicilor antimonopol – poziţia 134 ((cu 1 poziție)
8. Cheltuielile companiilor în CDI – poziţia 135.
9. Nivelul de independenţă a justiţiei – poziţia 133 (cu 1 poziție)
10. Colaborarea între universităţi şi mediul de afaceri în domeniul CDI – poziţia 133 ( cu
10 poziții).
11. Respectarea drepturilor acționarilor minoritari – poziţia 133 ( cu 6 poziții).
12. Costurile politicilor agrare – poziţia 133 ( cu 2 poziții).
13. Calitatea drumurilor – poziţia 132 (cu 1 poziție)
14. Natura avantajelor competitive – poziţia 130.
15. Calitatea infrastructurii portuare – poziţia 127 (cu 2 poziții)
16. Respectarea drepturilor de proprietate – poziţia 129 ( cu 3 poziții).
17. Calitatea instituţiilor de cercetare – poziţia 125 ( cu 1 poziție).
18. Capacitatea de inovare în întreprinderi – poziţia 124 (cu 9 poziții).
19. Corectitudine în finanţare pe piaţa locală – poziţia 128 ( cu 7 poziții).
II. Riscurile care vor afecta derularea
afacerilor în următorii 10 ani
Guvernare națională eșuată 63%
Eșecul mecanismelor financiare 60%
Instabilitate social-politică profundă 57%
Colapsul orânduirii de stat 51%
Migrația involuntară sporită 49%
Crize fiscale 40%
Conflicte interstatal 31%
Șocul prețurilor energiei 31%
Inflația necontrolată 27%
Șomaj sau subocuparea 25%
Comerțul ilicit 20%
Infrastructurile defectuoase 11%
Fraudă sau furt de date 10%
Deflație 8%
Planificare urbană defectuoasă 6% 2016
Fenomenele meteorologice extreme 6%
Deficitul de apă potabilă 5% 2015
Atacurile teroriste 5%
Atacurile cibernetice 5%
Supraevaluarea activelor 4%
Catastrofe naturale 2%
Catastrofe tehnogene 2%
Răspândirea bolilor infecțioase 2%
Penetrarea infrastructurii informaționale 2%
Armele de distrugere în masă 1%
Eșecul în adaptarea la schimbările climatice 1%
Catastrofe artificiale de mediu 0%
Crize alimentare 0%
Reducerea biodiversității și colapsul ecosistemelor 0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
III. Infrastructura
III. Infrastructura 3,23

Facilităţile portuare şi căile fluviale 2,00

transportul maritim 2,11

Drumurile 2,48

Căile ferate 2,72

Evaluarea categoriilor infrastructurii de transport 2,80

transportul feroviar 2,87

Evaluarea infrastructurii în general 3,10

În țara dumneavoastră, cât de eficiente sunt următoarele


3,12
servicii de transport
transportul terestru 3,46

Transportul aerian de pasageri 4,00

transportul aerian 4,05

Cât de sigură este alimentarea cu apă 4,17

Calitatea furnizării energiei electrice (lipsa de întreruperi


4,29
şi de fluctuaţii de tensiune)
III. Infrastructura

3,74

3,53 3,53

3,38

3,23
3,19
3,16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


IV. Inovare şi Tehnologie

IV. Tehnologiile 4,06

În ce măsură folosirea TIC de către guvern a îmbunătăţit


3,50
eficienţa serviciilor guvernamentale?
În ce măsură guvernul promovează folosirea TIC 3,52

În ce măsură guvernul dispune de un plan bine conturat de


3,60
utilizare a TIC pentru creșterea competitivității țării
Cum aţi evalua legile cu privire la folosirea tehnologiilor
3,81
informaţionale?
În ce măsură TIC creează noi modele organizaţionale în firmele
3,88
din ţara dvs.?
În ce măsură business-ul utilizează noile tehnologii 3,96

În ce măsură TIC creează business-modele noi 4,03

În ce măsură sunt folosite TIC în scopul interacțiunii și realizării


4,09
operațiunilor comerciale
Investiţiile străine directe, în ţara dvs. sunt o sursă importantă
4,10
de tehnologie nouă
În ce măsură TIC îmbunătăţesc accesul cetăţenilor la serviciile de
4,20
bază (sănătate, educaţie, servicii financiare, etc.) în tara dvs.?
Accesibilitatea tehnologilor avansate 4,32

În ce măsură firmele din ţara dvs. utilizează Internetul pentru


4,32
desfacere produsele?
Cât de des sunt folosite reţele virtuale sociale (Facebook,
5,47
Twitter, Linkedin, etc.) pentru comunicarea personală şi…
IV. Inovare şi Tehnologie

4,06
4,04

3,91 3,91
3,86

3,71
3,68

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


V. Mediul Financiar
V. Mediul financiar 2,71

Reglarea și supravegherea circulației hârtiilor de valoare 1,94

Cât de uşor este pentru întreprinzătorii cu proiecte


1,94
inovative, dar riscante, să obţină finanţare de la…

Starea generală băncilor 2,28

Obţinerea de capital prin emiterea de acţiuni la bursa


2,39
locală
În ce măsură prețul serviciilor financiare frânează
2,60
biznessul
Cât de simplu este pentru IMM-uri atragerea de surse
2,99
financiare pentru dezvoltarea business-ului
Cât de uşor se obţine un credit bancar, numai cu un plan
3,02
de afaceri bun şi fără garanţii colaterale?
În ce măsură sunt interesele acţionarilor minoritari
3,03
protejate de sistemul legal?
Sectorul financiar din ţara dvs. oferă o varietate mare de
3,41
produse şi servicii financiare pentru mediul de afaceri?
Auditul financiar şi standardele contabile cu privire la
3,44
performanţele financiare ale firmelor
V. Mediul Financiar

3,32 3,37 3,39 3,32


3,22
2,89
2,71

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


VI. Comerţ exterior
şi investiţiile
VI. Comerțul exterior și investițiile 3,68

Eficiența conexiunilor categoriilor de transport a


3,21
mărfurilor

În ce măsură impozitele împiedică investițiile 3,42

Cât de răspândit este capitalul străin în capitalul statutar 3,58

Cât de mult variază timpul necesar pentru devamarea


3,69
produselor de import

Cum ați evalua eficiența procedurilor vamale 3,70

În ce măsură reglarea ISD stimulează sau împiedică ISD-


4,05
urile

În ce măsură barierele netarifare din țara DVS împedică


4,10
competitivitatea produselor de import pe piața internă
VI. Comerţ exterior
şi investiţiile

3,81 3,79 3,70


3,59 3,68

2,89

2011 2012 2013 2014 2015 2016


VII. Concurenţă internă

VII. Concurenţă internă 3,63


În economia ţării dvs., cât de rare sau răspândite sunt
2,35
structurile puternice de tip “cluster”?
În ce măsură politica anti-monopol promovează concurenţa
2,55
în ţara dvs.?
Pe ce îşi bazează cumpărătorii deciziile de achiziţii în ţara
2,89
dvs.?
Cum aţi caracteriza activitatea corporativă din ţara dvs.? 2,98

Cum estimati economia de umbră 3,20

Cât de numeroşi sunt furnizorii locali în ţara dvs.? 3,69

Cum aţi evalua calitatea furnizorilor locali din ţara dvs.? 3,77
serviciile de "Rețea" (Telecomunicații, utilități, poșta,
4,16
transport și altele.)
servicii profesionale (juridice, de contabilitate, inginerie, și
4,46
altele.)
Intensitatea concurenţei pe piaţa locală? 4,61

comerțul cu amănuntul 5,29


VII. Concurenţă internă

3,63

3,55

3,46

3,40
3,37

3,30

3,23

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


VIII. Activitatea comercială
și inovarea
VIII. Activitatea comercială și inovarea 3,22
Care este natura avantajului competitiv pe care se… 2,28
În ce măsură companiile din investesc mijloace în… 2,30
În ce măsură deciziile guvernamentale de achiziții… 2,32
Companiile autohtone înregistrează succese în… 2,48
în ce măsura colaborează businessul și universitățile în… 2,49
în ce măsura întreprinderile cooperează în schimbul de… 2,62
Cât de activ crește numărul companiilor inovative 2,84
Controlul distribuției internaționala a produselor proprii… 2,92
În ce măsură companiile adoptă idei de afaceri riscante… 3,06
Cât de sofisticate sunt procesele de producţie 3,14
Companiile exportatoare din ţara dvs. au o prezenţă… 3,18
În ce măsură companiile dispun de capacitate de inovare? 3,29
În ce măsură companiile transforma ideile în noi… 3,40
În ce măsură companiile încurajază angajații să… 3,43
în ce măsura sunt disponibile serviciile pentru business… 3,46
Poziţiile superioare de conducere în companiile din ţara… 3,52
în măsura oamenii sunt afectați de ideile din afara… 3,55
În ce măsură persoanele colaborează și își împărtășesc… 3,60
În ce măsură companiile folosesc instrumente şi tehnici… 3,82
Cum aţi evalua disponibilitatea de a delega… 3,89
În ce măsură persoanele își asumă riscul antreprenorial 3,94
Cât de bine firmele tratează clienţii 4,07
În ce măsură managementul este subordonat… 4,41
VIII. Activitatea comercială
și inovarea

3,51

3,45

3,37
3,33
3,29

3,22

3,17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


IX. Securitatea

IX. Securitatea 4,43

În ce măsură amenințarea terorismului impune costuri


3,19
asupra businessului

În ce măsură criminalitatea și violența impune costuri


4,17
suplimentare asupra businessului

În ce măsură crima organizată (orientate-mafia tâlhărie,


4,81
șantaj) impune costuri suplimentare asupra businessului

În ce măsură serviciile poliției sunt sigure pentru


5,54
aplicarea legii și ordinea?
IX. Securitatea

4,62

4,43

2015 2016
X. Administrația publică
X. Administrația publică 2,69
Cum evaluați standardele etice ale politicienilor 1,84
Obţinerea de decizii judecătoreşti favorabile 1,88
În ce măsură oficialii guvernamentali din ţara dvs. favorizează… 1,98
Cât de răspândită este deturnarea ilegală de fonduri publice de… 2,06
În ce măsură cetățenii, instituțiile (societatea civilă) și… 2,10
În ce măsură guvernul asigura un mediu politic stabil pentru afaceri 2,14
Acordarea contractelor publice şi licenţe 2,16
Cat de eficient este cadrul legal in tara dvs. în ce privește… 2,17
Cât de independent este sistemul judiciar față de influențele… 2,20
Licenţe de import şi de export 2,52
Cum apreciați politica agricolă 2,66
Cât de eficient este procesul legislativ? 2,67
Cerinţele de ordin administrativ (permise, reglementări, norme)… 2,67
cât de eficient este guvernul în furnizarea de bunuri și servicii… 2,71
Cum evaluați etica corporativă a companiilor (comportament etic… 2,97
Drepturile de proprietate, inclusiv asupra activelor finaciare: 2,99
Plata impozitelor anuale 3,10
Cât de liberă este presa 3,25
În ţara dumneavoastră, subvenţiile guvernamentale şi scutirile de… 3,27
În ce măsură este protejată proprietatea intelectuală 3,29
În ce măsură cetățenii au posibilitatea de a-și îmbunătăți situația… 3,40
3,61
Conectarea la utilităţi publice (ex. telefon sau electricitate) 4,31
X. Administrația publică

3,21

3,13
3,12

2,95

2,86
2,83

2,69

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


XI. Educaţie şi Capital Uman

XI. Educaţia şi capitalul uman 3,49


Ţara dvs. atrage de după hotare persoane talentate? 1,80
Ţara dvs. îşi păstrează și protejează oamenii talentaţi? 1,90
În ce măsură cetăţeanul este protejat financiar de stat în cazuri de… 2,56
În ce măsura politica de susținere a ocupării forței de muncă ajută… 2,70
Cum ați evalua calitatea instituțiilor de cercetare 2,76
În ce măsură sunt disponibili oamenii de știință și inginerii 2,95
3,12
Cum apreciați stilul de predare 3,20
Cum apreciați calitatea învățământului profesional 3,23
c. calitatea şcolilor de management sau de afaceri 3,24
Cât de bine îndeplineşte sistemul educaţional în ţara dvs. cerinţele… 3,26
În ce măsură companiile pot identifica angajați cu competențele… 3,37
În ce măsură reglementările în domeniul pieţei muncii din ţara dvs.… 3,39
În ce măsură impozitelor și contribuțiilor sociale reduc… 3,41
învățământ secundar 3,45
învățământ superior 3,54
Modul în care oamenii se mută activ prin țară, din motive legate de … 3,55
Cât de restrictive sunt reglementările legate de angajarea forței de … 3,66
Cât de simplu pentru companii este identificarea persoanelor cu… 3,67
În ce măsură plata muncii este legată de productivitate în ţara dvs.? 3,79
b. calitatea pregătirii în domeniul matematicii şi ştiinţelor reale 4,04
a. calitatea şcolilor primare 4,09
Cum aţi caracteriza relaţiile salariat – patron? 4,15
În ce măsură este utilizat Internetul în școli, în scopuri de învățare 4,22
Câți locuitori din țară au studii superioare 4,37
4,39
Pentru aceeaşi muncă, în ce măsură salariile femeilor sunt egale… 4,77
Cum se stabilesc salariile în ţara dvs. (centralizat/individual): 5,21
XI. Educaţie şi Capital Uman
3,86 3,86

3,80

3,70

3,51
3,49
3,45

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


XII. Sănătate

XII. Sănătatea 3,83

Cât de calitative sunt serviciile de sănătate oferite


3,09
cetăţenilor de rând

Măsura în care absența angajaților din cauza unei


3,75
boli impune costuri asupra afacerii

Cât de accesibile sunt serviciile de sănătate 4,65


XII. Sănătate
4,32

3,91
3,84 3,83
3,80

3,69
3,62

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


XIII. Călătorii şi Turism

XIII. Călătoriile şi turismul 2,95

Cum aţi evalua eficienţa marketing-ului şi branding-ului


2,79
realiyate de guvern pentru a atrage turiştii?

Se poate spune că turiștii din alte țări vizitează țara


dumneavoastră în primul rând, de dragul "activelor 2,83
naturale"

Cum evaluați calitatea infrastructurii de turism (ex. hoteluri,


3,00
stațiuni balneare, facilități de divertisment)

Dezvoltarea turismului şi călătoriile reprezintă o prioritate a


3,03
guvernului ţării dvs.?

În ce măsură sectorul turismului este dezvoltat într-un mod


3,08
ecologic și durabil
XIII. Călătorii şi Turism
4,13 4,17 4,17

3,84
3,69

3,11
2,95

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


XIV. Mediu

XIV. Mediul 3,14

Cum ați evalua punerea în aplicare a reglementărilor de


2,81
mediu

Cum apreciați rigurozitatea reglementărilor de mediu țării


2,98
dumneavoastră

Cum ați evalua calitatea mediului natural 3,63


XIV. Mediu
3,32
3,31
3,29
3,28
3,28

3,14
3,13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Vă mulţumim
pentru atenţie !