Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA


FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI INFORMATICĂ
CATEDRA ECONOMIE ȘI FINANȚE

Admis la susţinere
Şef de catedră: conf.univ.dr. Deliu Angela
_____________________________
„___”_____________ 2015

Teza de licenţă

ANALIZA DIRECŢIILOR DE INVESTIŢII ÎN INOVAŢII


PENTRU ECONOMIA NAŢIONALĂ

A elaborat: Ţurcan Olga


an. IV, gr. 401
____________________
(semnătura)

Coordonator ştiinţific: Cheptine Andrei


dr. în ştiinţe tehnice
____________________
(semnătura)

Chişinău - 2015