Sunteți pe pagina 1din 2

ipul de Intrebarile la care Elementele de introducere a Locul pe care-l poate ocupa Semnele de punctuatie.

propozitie raspund subordonatei in fraza


subordonata

PS Sb. - - cine? Conj., adv., pr. Adjective pronominale: Prepozitie - inaintea regentei, Nu se izoleaza de regenta.
subiectiva - ce? ca, sa, daca, cum, cind, cine, 838h79i postpozitie - dupa regenta
ce, cite, oricine, orice
PSPr. - -ce? Ca, sa, ca sa, daca, care, cine, ce, cum Sta, de regula, dupa propozitia Nu se izoleaza de regenta.
predicativa - cine? , cit, dupa cum regenta
- cum? (adresate verbului
copulativ din regentă)
PSAt - atributiva care? ce fel de? Pronume: care, ce, Sta, de regula, dupa propozitia Subordonata atributiva explicativa se
al cui? cit? Adv.: cind, unde, cum regenta sau este intercalata. izoleaza.
Conj.: sa, ca, daca
CD - completiva Pe cine? Pronume: cine, ce, Poate ocupa orice pozitie, dar CD se izoleaza in urmatoarele cazuri:
directa Ce ? Adv.: cind, unde, cum de cele mai multe ori e post propozitie juxtapusa
Conj.: sa, ca, de, daca pusa regentei. CD antepusa regentei
Cid - completiva Cui? (intrebarile compl. Pronume: cine, ce, Poate ocupa orice pozitie in Cid se izoleaza in urmatoarele cazuri:
indirecta indirect) Conj.: sa, ca, daca raport cu regenta. propozitie juxtapusa
juxtapunere Cid antepusa regentei
CT - de timp cind? de cind? pina cind? CT se introduc, de regula, prin CT se izoleaza in urmatoarele cazuri:
cit timp? adverbe: cind, cit, cum Poate ocupa orice pozitie in -CT antepusa regentei;
CL - de loc Unde? de unde? pina CT se introduc, de regula, prin raport cu regenta. -daca in propozitia regenta este un
unde? incotro? adverbe: unde, incotro, oriunde; complement circumstantial de acelasi fel
- pe unde, de unde ca si in subordonata;
CM - de mod Cum? in ce mod? in ce Adv. relative: cum, precum, oricum -daca propozitia subordonata este legata
masura? Elemente de relatie: ca si cum, dupa de regenta printr-un cuplu corelativ s
cum elementele lui sunt distantate.
CCz - cauzala De ce? din ce cauza? Conj., locutiuni conjunctionale si adv. : Poate ocupa orice pozitie in Se izoleaza in orice pozitie.
ca, deoarece, fiindca, o data ce, cum, raport cu regenta.
pentru ca..
CSc circde scop Cu ce scop? pentru ce? Conj., locutiuni conjunctionale: sa, ca Se izoleaza in orice pozitie.
sa, pentru ca sa Exceptie: CSc introduse prin
conjunctiile: sa, de.
CCdt - Ce ce conditie? in ce Conj. si locutiuni conjunct: daca, de, Se izoleaza in orice pozitie.
conditionala conditie? cu conditia sa, in caz ca sau prin
juxtapunere
CCsv - In ciuda cui? Conj., locutiuni conjunctionale,
concesiva in pofida carui fapt? adverbe relative si pronume relative:
desi, cu toate ca, macar ca, chiar de,
chiar daca, oricit, orice, oriunde
CCns - (arata rezultatul, Conj. si locutiuni conjunct: ca, sa, de, CCs, de regula, sta dupa Se izoleaza de regenta.
consecutiva consecinta unei actiuni, incit regenta Exceptii:
sau caracteristici) CCs introduse prin sa si au corelativul
care este urmarea faptului prea.
că? CCs introduse prin de fara elemente
corelative.