Sunteți pe pagina 1din 7

An școlar: 2016 – 2017 Manual utilizat: Limba și literatura română.

Manual
Unitatea de învățământ: ……………………… pentru clasa a IV-a, autori: Alina Radu, Roxana Jeler
Profesor:………………………………………… / Editura Art, București, 2016
Aria curriculară: Limbă și comunicare Auxiliar recomandat: Limba și literatura română.
Clasa: a IV-a Caiet de lucru pentru clasa a IV-a, semestrul I și
Disciplina de învățământ: Limba și literatura semestrul al II-lea, autori: Alina Radu, Roxana Jeler
română / Editura Art, București, 2016
Semestrul I: 19 săpt. / Semestrul al II-lea: 16 Nr. de ore pe săptămână: 5
săpt.

Planifcarea calendaristică
Semestrul I

NR. UNITATEA DE COMPETENȚE NR. DE SĂPTĂ-


CONȚINUTURI OBS.
CRT. ÎNVĂȚARE SPECIFICE ORE MÂNA
1. Capitolul I * 1.1. • Text-suport: Scrisoare, de 15 I – III
AM SCĂPAT 1.2. Ana Blandiana
DE VACANȚĂ 1.3. - Textul literar în versuri
(Recapitularea 1.4. - Cartea poștală
cunoștințelor din 1.5. - Cererea politicoasă
clasa a III-a) 2.2. - Relatarea unei întâmplări trăite
2.3. - Substantivul și adjectivul
2.4. - Scrierea corectă
3.1.
3.2. • Text-suport: Pinocchio în
3.4. Țara Jucăriilor, adaptare după
3.5. Carlo Collodi
4.1. - Textul literar în proză – textul
4.2. narativ
4.4. - Descrierea
4.5. - Invitația
- Afișul
- Prezentarea unei cărți
- Verbul și pronumele
- Ortografie și punctuație

• Evaluare inițială
Text-suport: Vizita lui Winnie,
adaptare după A.A. Milne
2 Capitolul al II-lea 1.1. • Text-suport: Un delfin bi- 20 IV – VII
VORBIM PE 1.2. ne-crescut, după Carlo Collodi
SĂTURATE 1.4. (lectură)
(Comunicarea 1.5. - Dialogul
orală) 2.1. - Inițierea și menținerea unui
2.2. schimb verbal
* competențele specifce vizate de această unitate au
1 fost selectate din programa școlară pentru clasa a III-
a.

2
NR. UNITATEA DE COMPETENȚE NR. DE SĂPTĂ-
CONȚINUTURI OBS.
CRT. ÎNVĂȚARE SPECIFICE ORE MÂNA
2.3. - Formularea de solicitări forma-
2.4. le și informale
2.5. - Cuvântul – formă și conținut
3.2.
3.3. • Text-suport: Secretele unei
3.4. prezentări reușite, transcrie-
3.6. rea unei prezentări (lectură)
4.3. - Prezentarea – oferire de infor-
4.4. mații referitoare la universul șco-
4.5. lar/extrașcolar
- Caracteristicile unei prezentări

• Recapitulare
Text-suport: Leul (fragment),
de Daniil Harms
• Evaluare
Proiect – Concurs de prezentări
3. Capitolul al III-lea 1.2. • Text-suport: Fluturi cu sute 20 VIII – XI
CARTE 1.4. de aripi, adaptare după
FRUMOASĂ, 1.5. Mircea Cărtărescu (lectură)
CINSTE CUI 2.1. - Cartea – obiect cultural
TE-A SCRIS 2.4. - Compunerea
(Comunicarea 2.5. - Planul compunerii
scrisă) 3.1. - Așezarea textului în pagină
3.2. - Ortografie și punctuație (ghili-
3.3. melele)
3.4.
3.5. • Text-suport: O altfel de bi-
3.6. bliotecă, de Dan Rădulescu
4.1. (lectură)
4.2. - Cartea – mijloc de informare
4.5. - Articolul
- Cartea poștală, mesajul text
- Substantivul
- Semnele de punctuație (punc-
tele de suspensie)

• Recapitulare
Text-suport: A doua carte
cu Apolodor (fragmente),
de Gellu Naum
• Evaluare
- test de evaluare
Text-suport: Charlie și fabrica de
ciocolată (fragment), de Roald
Dahl
- Proiect – Cea mai frumoasă
carte
NR. UNITATEA DE COMPETENȚE NR. DE SĂPTĂ-
CONȚINUTURI OBS.
CRT. ÎNVĂȚARE SPECIFICE ORE MÂNA
4. Capitolul al IV-lea 1.2. • Text-suport: Darul lui Moș 20 XII – XV
O IARNĂ DE … 1.4. Crăciun (fragment), adaptare
POVESTE 1.5. după T.O. Bobe (lectură)
(Textul literar) 2.2. - Textul literar
2.4. - Textul literar în proză
3.1. - Compunerea imaginativă cu
3.2. început/sfârșit dat
3.3. - Adjectivul
3.4. - Ortografie și punctuație
3.5. (apostroful)
4.1.
4.4. • Text-suport: Cum a furat
Grinch Crăciunul (fragment),
de Dr. Seuss (lectură)
- Textul literar în versuri
- Scrisoarea
- E-mailul
- Legătura substantivului cu ad-
jectivul
- Ortografie și punctuație

• Recapitulare
Text-suport: Șifonierul, Leul
și Vrăjitoarea, adaptare după
C.S. Lewis (lectură)
• Evaluare
Test de evaluare
Text-suport: Noapte, de Otilia
Cazimir
5. Capitolul al V-lea Recapitulare semestrială 15 XVI – XVIII
UN FINAL Text-suport: Omul de zăpadă
SPECTACULOS care voia să întâlnească soare-
(Recapitulare) le (fragment), adaptare după
Matei Vișniec (lectură)
Evaluare semestrială
- Test de evaluare
Text-suport: Acvariul, de Marin
Sorescu
- Evaluarea portofoliilor
- Proiect – Mici copii, mari actori
Semestrul al II-lea

NR. UNITATEA DE COMPETENȚE NR. DE SĂPTĂ-


CONȚINUTURI OBS.
CRT. ÎNVĂȚARE SPECIFICE ORE MÂNA
1. Capitolul al VI-lea 1.1. • Text-suport: Pinguinii (lec- 20 XIX – XXII
SUNTEM BINE 1.2. tură)
INFORMAȚI 1.3. - Textul nonliterar – text de infor-
(Textul 1.4. mare (1)
nonliterar) 1.5. - Pronumele personal
2.4. - Persoana pronumelui personal
2.5. - Formele pronumelui personal
3.1.
3.2. • Text-suport: Fructele,
3.4. un aliat prețios, de Miruna
3.6. Ștefănescu (lectură)
4.5. - Textul nonliterar – text de infor-
mare (2)
- Scrierea corectă a pronumelor
personale

• Recapitulare
Text-suport: Muzeul copi-
lăriei, de Mihaela Dragomir
(lectură)
• Evaluare
Test de evaluare
Text-suport: instrucțiuni de joc
UPWOrds
2. Capitolul al VII-lea 1.1. • Text-suport: Cipi, acest pitic 20 XXIII –
GATA DE 1.2. uriaș (fragment), de Fodor XXVI
AVENTURĂ 2.1. Sándor (lectură)
(Textul narativ) 2.4. - Textul literar narativ
2.5. - Transformarea vorbirii directe
3.1. în vorbire indirectă
3.2. - Verbul
3.3. - Persoanele verbului
3.4. - Ortografie și punctuație
3.6.
4.1. • Text-suport: Povestea a doi
4.4. pui de tigru, numiți Ninigra
4.5. și Aligru (fragment), de Nina
Cassian (lectură)
- Textul literar narativ
- Povestirea unui fragment
- Compunerea narativă în care se
introduce dialogul
- Verbul
- Timpurile verbului
- Ortografie și punctuație
NR. UNITATEA DE COMPETENȚE NR. DE SĂPTĂ-
CONȚINUTURI OBS.
CRT. ÎNVĂȚARE SPECIFICE ORE MÂNA
• Recapitulare
Text-suport: Vic-pitic și-o
poveste din nimic, de Victoria
Pătrașcu (lectură)
• Evaluare
Test de evaluare
Text-suport: Povestea unei pes-
cărușe și a motanului care a în-
vățat-o să zboare (fragment), de
Luis Sepúlveda
3. Capitolul al VIII-lea 1.2. • Text-suport: Pippi Șosețica 20 XXVII –
PRIETENI PE 1.4. (fragment), de Astrid XXX
VIAȚĂ 2.1. Lindgren (lectură)
(Personajul) 2.3. - Personajul literar
2.4. - Descrierea de tip portret
2.5. - Predicatul
3.2. - Ortografie și punctuație
3.3.
3.4. • Text-suport: Șotia Domni-
3.5. șoarei Poimâine, adaptare
3.6. după Adina Rosetti (lectură)
4.1. - Personajul literar
4.2. - Subiectul
4.3. - Acordul subiectului cu predica-
4.5. tul
- Ortografie și punctuație

• Recapitulare
Text-suport: Povestea lui
Harap-Alb (fragment), adap-
tare după Ion Creangă (lec-
tură)
• Evaluare
Proiect – Cu mască, fără mască!
4. Capitolul al IX-lea 1.2. • Text-suport: A oftat pădu- 20 XXXI –
ORA DE POEZIE 2.2. rea, de Lucia Olteanu XXXIV
(Textul liric) 3.1. - Poezia ca vorbire despre sine
3.2. - *Compunerea descriptivă de
3.3. tip tablou
3.4.
3.6. • Text-suport: Mâța dese-
4.1. nează-un ghem, de Marin
Sorescu
- Poezia ca joc de cuvinte
- Propoziția simplă/dezvoltată
- *Propoziția
afrmativă/negativă
rogativă/exclamativă
NR. UNITATEA DE COMPETENȚE NR. DE SĂPTĂ-
CONȚINUTURI OBS.
CRT. ÎNVĂȚARE SPECIFICE ORE MÂNA
• Recapitulare
Texte-suport: Am zărit, de
Nichita Stănescu și Gheorghe
Tomozei; Par/Impar (fragment),
de Șerban Foarță; Ce vor florile,
de Lucia Olteanu; În peșteră,
de Marin Sorescu; Întrebări stri-
gate-n Florei, pe platou, /Și răs-
punsuri date de ecou, de Grete
Tartler; Taifas, de Lucia Olteanu
• Evaluare
Proiect – Mici copii, mari poeți
5. Capitolul al X-lea • Recapitulare finală 10 XXXV –
ULTIMELE Text-suport: Batik Scamato- XXXVI
SCAMATORII rul, de Florin Bican
(Recapitulare) • Evaluare semestrială
- Test de evaluare
Text-suport: Fata săracului cea
isteață, adaptare după Petre
Ispirescu
- Evaluarea portofoliilor
• Recomandări de lectură pen-
tru vacanță