Sunteți pe pagina 1din 17

GRUPA MICĂ

,,STRUMFII”
NIVEL I
PROF.ÎNV.PREŞCOLAR:BEREŞ CLAUDIA

INSPECŢIE SPECIALĂ

1
Grădiniţa cu Program Prelungit
Colegiul Tehnic Danubiana
Grupa ,,Strumfilor”

PROGRAMUL ZILEI
1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:
Primirea copiilor
Micul dejun –deprinderi specifice
ÎNTĂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: Salutul
Prezenţa
Noutatea zilei
Calendarul naturii
2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA):
JOC DE MASA : “ Găseşte locul potrivit ! “
Caută şi potriveşte-puzzle

CONSTRUCŢII: ,,Micii constructori”-asamblare


TRANZIŢIE – ,,Bat din palme”
,,Am o căsuţă mică”-joc muzical
3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII
EXPERENŢIALE(ADE)
,, ÎN LUMEA MESERIILOR”-activitate integrată
( D.L.C+D.E.C)
4.ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 2)
1.PARADA MESERIILOR-EURITMIE

2
PROIECT INTEGRAT DE O ZI

DATA:13-05-2014
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT DANUBIANA
EDUCATOARE: BEREŞ CLAUDIA
GRUPA: MICĂ(NIVEL I)
TEMA ANUALĂ: Ce şi cum vreau să fiu
SUBTEMA: Sunt mai multe meserii
TEMA ACTIVITATII:,, În lumea meseriilor”
SCOP:
 Educarea unei exprimări orale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic;
 Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral şi activizarea vocabularului;
 Stimularea expresivităţii şi a creativităţii, cultivarea spiritului critic şi a gustului
 estetic prin evaluarea lucrărilor proprii şi ale celorlalţi copii din grupă;
 Formarea şi consolidarea tehnicilor specifice picturii;
 Dezvoltarea simţului estetic al copiilor,
 Stimularea interesului copiilor pentru joc;
1.ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
Întâlnirea de dimineaţă
SALUTUL:,,Bună dimineaţa !”
PREZENTA :,,Cine lipseşte?”
CALENDARUL NATURII
SURPRIZA :,,Scrisoarea şi cadoul primit de la Zâna Jucariilor”
ACTIVITATE DE GRUP : „ – Roata vremii se-nvârteşte / Fiecare se gândeşte
Şi va spune fiecare cu glas tare / Ce va fi când va fi mare! ”
„Eu când voi fi mare , vreau să fiu ..” Copiii spun propoziţia şi continuă cu răspunsul pentru
completare.
Pe rând copiii descriu în câteva cuvinte meseria pe care au ales-o , argumentând opţiunea.
NOUTATEA ZILEI : Scrisoarea de la Zana Jucariilor

TRANZIŢII: „BAT DIN PALME”


,,Am o căsuţă aşa şi aşa”

3
2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA) – CENTRE DE INTERES:
JOC DE MASA
Tema:,, Găseşte locul potrivit !”
,,Caută şi potriveşte” -puzzle
Construcţii:
Tema: ,,Micii constructori-construim case şi blocuri”-asamblare

3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)


Domeniul limba si comunicare (educarea limbajului ) –,,Cutia cu surprize”-joc didactic
Domeniul estetic creativ(educaţie plastică) – ,,Cofetarii pricepuţi”-dactilo-pictură

TIPUL: sistematizare / consolidare


FORMA DE REALIZARE: integrată

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
DLC
Verificarea si sistematizarea cunostinţelor referitoare la meserii , profesii,unelte şi
instrumentele pe care aceştia le folosesc şi a deprinderii de a se exprima în propoziţii corect
formulate din punct de vedere gramatical.

D.E.C.
Formarea şi consolidarea tehnicilor specifice picturii;
Dezvoltarea simţului estetic al copiilor

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

ŞTIINŢĂ:” Gaseste locul potrivit !”


,,Meserii si unelte” -puzzle
Cognitiv-informaţionale:
-să numească desenele de pe jocul de încastre
-să găsească locul în care trebuie plasate imaginile dupa forma acestora de pe plansetă
-să îmbine piesele puzzle-ului pentru a reda imaginea diferitelor meserii şi ustensilele folosite;
-să descrie imaginile găsite;

Psiho-motorii:
- să manipuleze corect materialul pus la dispoziţie,
- să respecte poziţia corectă a corpului faţa de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-
motorie
Afective :
- să participe conştient şi activ;

4
CONSTRUCŢII: ,,Micii costructori-construim blocuri şi case”

Cognitiv-informaţionale :
-să recunoască materialele puse la dispoziţie ;
-să respecte toate etapele de realizare construcţiei;
-să găsească utilitatea potrivită construcţiei realizate.
Psiho-motorii :
- să mânuiască corect materialul primit.
Afective :
- să se bucure de reuşita sa şi de a colegilor.

DOMENII EXPERIENŢIALE:
Domeniul limba si comunicare (educarea limbajului )
,,Cutia cu surprize”-joc didactic

Cognitiv informaţionale:

-să identifice şi să recunoască medicul si bucatarul,


– să denumeasca uneltele si instrumentele/ustensilele specifice celor doua meserii exprimandu-
se in propozitii simple cu ajutorul educatoarei in urma identificarii lor din cutia cu surprize
-să alcătuiască propoziţii corecte din punct de vedere gramatical
- să se exprime clar şi cu aceeaşi intensitate sonoră cuvintele
-să identifice pe baza unei ghicitori meseria indicată;
- să formeze piramida meseriilor, în funcţie de criteriile date
Psiho-motorii:
-să mânuiască cu rapiditate materialele puse la dispoziţie;
-să selecteze materialele necesare îndeplinirii sarcinilor.
Afective:
-să manifeste curiozitate şi interes,
-să participe activ la joc,
-să coopereze cu echipa.

SARCINA DIDACTICA: :
Identificarea si denumirea corecta a uneltelor si instrumentelor folosite de doctor si
bucătar,recunoşterea şi denumirea meseriilor ilustrate pe cub, intuirea răspunsului corect
a ghicitorilor formulate de educatoare, formarea piramidei meseriilor ȋn funcţie de criiteriile
date.

REGULILE JOCULUI: Copilul solicitat va veni la cutia cu surprize, va lua o


unealta/instrument, o va denumi si o va aseza în dreptul bucătarului sau a doctorului
Educatoarea prezintă sarcina din plic si pentru realizarea ei numeste un copil
.Copilul numit răspunde sarcinii conform cerinţei. Copiii vor răspunde la ghicitori şi vor
identifica meseriile pe care vor trebui să le aşeze pe piramida meseriilor, respectând criteriile
enunţate de educatoare (meserii care asigură oamenilor tot felul de servicii – frizer, croitor,

5
zidar; meserii care asigură hrana oamenilor – brutar, bucătar,cofetar; meserii care educă
oamenii – educatoare, profesor; meserii care îngrijesc oamenii – doctor).
ELEMENTE DE JOC :Surpriza ,aplauze,întrecerea,bătai din palme, selectarea si
mânuirea materialului si ridicarea jetoanelor.

DOMENIUL ESTETIC CREATIV(educatie plastica):,,Cofetarii pricepuţi”


Cognitiv informaţionale:
-să descrie modelul prezentat de educatoare;
-să denumească instrumentele de lucru pentru pictură;
-să identifice tehnicile de lucru pe care le vor folosi în funcţie de materialele găsite pe masă;
-să realizeze creaţii individuale estetice în funcţie de tema dată,
-să pastreze ordinea, liniştea şi curăţenia;
Psiho-motorii:
- să respecte poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru;
- să mânuiască corect instrumentele si materialele puse la dispoziţie.
Afective:
-să se implice afectiv în activitate;
-să-şi dezvolte simţul estetic şi creativ.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia,problematizarea,
brainstorming-ul,piramida, cubul, turul galeriei.
Mijloace didactice:
Rutine: panoul pentru întâlnirea de dimineaţă, jetoane, siluete.
Centre: puzzle, Jocuri cu incastre ,cuburi,lego,

DLC,D.E.C: jetoane,jucării,trusă bucătar,trusă doctor,panou ,recipiente pentru


apă,acuarele,pensoane,servetele,forme prăjituri,briose,ursuleţ,plicuri cu scrisori.
Forma de organizare: frontal, individual şi în grup.
METODE DE EVALUARE: verificare orala, evaluare practica,analiza produselor, observarea
sistematica,autoevaluarea.

4.ACTIVITĂŢI LA ALEGEREA COPIILOR


1.Parada meseriilor-euritmie
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

-să execute diferite miscări de euritmie;


-să traiască in relatii cu cei din jur stări afective pozitive;
-să participe activ la activitate.
-sa -să execute miscari ritmice pe melodii cunoscute;

Metode si procedee:conversatia,exercitiul,problematizarea
Bibliografie:
a) *** Curriculum pentru învăţământul preşcolar (2008) M.E.C.T., Bucureşti

6
b) Aurelia Ana,Smaranda Maria Cioflica-,,Jocuri didactice pentru educarea limbajului”(2000),Ed
Tehno-art

CM. Lespezeanu- “Tradiţional şi modern î învăţământul preşcolar”, Ed. Omfal 2007


V. Preda- “ Metoda proiectelor la vârste timpurii”, Ed. Miniped 2002
Durata: o zi

7
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ
SALUTUL : În prima parte a zilei, în cadrul întâlnirii de dimineaţă, copiii
aşezaţi în semicerc ,vor rosti salutul de dimineaţă: „Dimineaţa a venit / Toţi copiii au
sosit/ În semicerc ne aşezăm/ Cu toţii să ne salutăm ”, educatoare îi va saluta
”Bună dimineaţa, copii!” iar ei vor răspunde: „Bună dimineaţa,doamnă educatoare!
PREZENŢA: După salut, se face prezenţa : Acum că ne- am întalnit / Să vedem
cine n-a venit ? ( se verifică absenţii).
CALENDARUL NATURII : Împreună vom purta o discuţie despre
anotimpul în care ne aflăm, a zilei şi lunii. Vom aşeza imaginile reprezentative în
calendar.
ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI: Copiii vor observa imagini cu diferite
meserii, vor denumi şi vor spune care este preferata lor şi de ce.

NOUTATEA ZILEI : Scrisoarea de la Zâna jucăriilor şi prezentarea


musafirilor.
Li se prezintă copiilor centrele la care urmează să-şi desfăşoare activitatea,
sarcinile de lucru şi se intuieşte materialul aflat la fiecare sector. Astfel se va capta
atenţia copiilor, urmând să se grupeze în funcţie de preferinţă şi de sectorul de
activitate dorit, pentru a realiza sarcina primită.
La sectorul CONSTRUCŢII vom construi case şi blocuri.
La sectorul STIINŢĂ . vom imbina piesele pentru realizarea temei si vom gasi locul unde
trebuie plasate fiecare imagine. La finalul activităţilor liber alese, copiii vor trece pe la
fiecare centru şi vor aprecia realizările proprii, dar şi pe ale colegilor..
Apoi copiii vor intona cântecul,,Bat din palme , cântec care va fi elementul de
tranziţie pentru următoarea activitate, ADE.
RUTINE : ,,Este ora pentru masa,,

8
Pentru ca Zâna jucăriilor sa fie mulţumită, le propun copiilor jocul didactic
,,Cutia cu surprize” .

Astfel, educaţia plastică va încheia activităţile pe domenii experienţiale, copiii vor


denumi materialele găsite pe măsuţe cu ajutorul cărora vor picta si orna prăjiturile.
Fiecare copil îşi va analiza lucrarea, apoi pe ale colegilor, oferindu-şi reciproc câte o
bulină (roşie sau verde), semnificând aprecierea pozitivă sau negativă a lucrării
realizate.
TRANZIŢIE : ,, Am o căsuţă mică aşa şi aşa,, - joc cu text şi cânt
După o scurtă discuţie referitoare la activităţile desfăşurate în acea zi iar la final
vom desfasura o activitate de euritmie folosind ca fond muzical cantecul ‚,Oricare
meserie are un miros copii”desfăşurat în cadrul activităţilor la alegere.

9
STRATEGII DIDACTICE
EVENIMENTUL CONŢINUTUL
Metode şi Evaluare
DIDACTIC ŞTIINŢIFIC
procedee
Organizarea Se pregăteste spaţiul educaţional si se asigură fondul muzical adecvat.
activitatii
Conversaţia
I. ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:
La sosire fiecare copil îşi alege un jeton.
Captarea atenţiei Copiii sunt aşezaţi în semicerc. Observaţia
Salutul: -„Buna dimineaţa copii!”
-,,Buna dimineaţa doamna educatoare!”
Copiii se salută reciproc.
Prezenta:Se face prezenţa strigând fiecare copil pe nume .Copiii vor numara in cor
caţi copii sunt prezenţi .
Calendarul zilei: Cu ajutorul copiilor se stabileşte la panou anotimpul, luna, ziua
-„În ce anotimp suntem?” – (primavara) un copil alege jetonul cu anotimpul
potrivit si il pune la panou. Verificare orală
-„Care sunt lunile anotimpului primavara?”(martie ,aprilie,mai)
-„În ce lună suntem noi acum?”(mai)
-„Ce zi este astăzi?”(marţi)
-„Câte zile sunt în total într-o săptămână?” (7)
-„Câte zile venim la grădiniţă?”(5)
-„Câte zile stăm acasă?”(2)

Noutatea zilei:Prezentarea musafirilor si a scrisorii de la Zăna Jucăriilor.


,,In buzunarul de la noutatea zilei avem niste plicuri. Explicaţia
-Câte sunt? (doua) Sunt plicuri de la Zâna Jucariilor”
Se citeşte conţinutul primului plic prin care se anunţa sarcinile activităţilor pe
centre. Al doilea plic este tot o surpriza şi îl vom citi mai târziu. Evaluare
curentă

10
II. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LA ALEGERE – CENTRE DE INTERES
„Copii, pentru că voi sunteţi foarte cuminţi şi isteţi, Zâna Jucariilor poate ne
vizitează astăzi să vadă cum lucraţi. Haideţi să-i pregătim o surpriză plăcuta si
noi .Arăt copiilor că am pregatit unele materiale pe care le-am aşezat la
sectoare.Dupa ce se va vizita fiecare sector de activitate,copiii vor avea libertatea
de a-şi alege sectorul la care vor să lucreze.Le prezint apoi sarcinile pentru fiecare
Comunicarea domeniu de activitate.
obiectivelor şi a temei
activităţii
La zona Ştiinţă :Vom îmbina piesele pentru realizarea temei si vom găsi locul unde
trebuie plasate fiecare imagine. Expunerea

La Construcţii: Copiii vor alege cuburi din trusa de construcţii si vor realiza case şi Conversaţia
blocuri.
Exerciţiul
După prezentarea sarcinilor de lucru, copiii se îndreaptă spre locul dorit. Probă practică
În timp ce copiii lucrează, eu îi voi îndruma şi urmări îndeaproape. Voi da
explicaţiile necesare, voi pune întrebări ajutătoare, acolo unde există dificultăţi, voi
monitoriza activitatea la fiecare centru şi voi interveni dacă e cazul.
Se reaminteşte copiilor comportamentul aşteptat (regulamentul) în cadrul
acestor activităţi: vorbim în şoaptă pentru a nu deranja pe alţii; ; apreciem şi
protejăm lucrarile facute de colegi,fiecare activitate trebuie terminata, colaborăm
împreună etc

11
Evaluarea Aprecieri
Voi face aprecieri asupra întregii activităţi din centre, a modului de participare a verbale
copiilor la activitate şi a comportamentului acestora.

TRANZITII-,,BAT DIN PALME”


Rutine: „Este ora pentru masa”.
Printr-o poezie se anunţă pregătirea/servirea gustării.

III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (D.L.C-educarea


limbajului+D.E.C.-educatie plastica):
Activitate de grup: Captarea atentiei se va face folosind procedeul surprizei.
Astfel, la grupa vor sosi doctorul si bucataru, care vor aduce o cutie mare cu
Captarea atenţiei surprize.
Introducerea în ,,Copii, ia uitati-va! Azi am adus cu mine musafiri. Explicaţia
activitate I-am intalnit pe drum. Conversatia
Stie cineva cine sunt ei? (doctorul si bucatarul) Bravo, ei sunt doctorul si bucatarul
si astăzi vreau să se joace împreuna cu voi, dar este o problema. Si-au adus cu ei
toate lucrurile de care au nevoie, sunt aici in aceasta cutie, si acum ele s-au
amestecat, iar cei doi nu mai stiu să şi le găsească.
Le-am spus ca noi împreuna o să-i ajutam. O să căutam in cutie instrumentele-
uneltele pe care ei le folosesc, o să le denumim si fiecăruia o să-i dăm unealta
potrivita.
Asa-i că o sa-i ajutam? Explicaţia
Reactualizarea Printr-un brainstorming voi cere copiilor să spună: Brainstorming
cunoştinţel or - La ce ne gândim atunci când spunem meserii? Exerciţiul
- ce meserii cunosc?
- ce meserie le plac cel mai mult si de ce?

12
Anunţarea temei şi a ,, - Ei bine, vom juca jocul: ,,Cutia cu surprize?” folosind cadourile aduse de Zâna
obiectivelor Jucăriilor. Vom recunoaşte instrumentele şi ustensilele folosite de doctor şi bucătar,
pe care apoi le vom aşeza lângă ei ; vom recunoaşte meseriile de pe cub,răspunzând
la ghicitori vom aşeza jetoanele cu meserii in căsuţele piramidei . Voi trebuie sa fiţi
foarte atenţi la activitate şi să răspundeţi ca să putem deschide cadoul primit de la
Zâna jucăriilor.
Explicarea si demonstrarea jocului o voi face concomitent, clar, concis, pe intelesul
copiilor, enuntand in acelas timp si regulile.
Voi aduce in acest sens in fata copiilor cutia cu surprize si-i
voi ruga sa vina s-o deschidem impreuna.
Dupa deschiderea ei, îi voi ruga să se aşeze pe scăunele, ca să putem incepe jocul.
Pe rând, va veni la cutie un copil pe care il voi chema eu, va alege o
Dirijarea invatării unealta/instrument pe care vrea el, îmi va spune ce este si o va aşeza în faţa
a )Explicarea şi doctorului sau bucătarului.
demonstrarea jocului „Eu am scos un obiect, aceasta este o oala, mă duc si o pun la bucatar pentru ca el Explicaţia
face măncare în oala. Aşa veţi face si voi.” Conversaţia
Verificare orală

Voi solicita un copil pentru a realiza jocul de proba, usurând astfel înţelegerea
felului în care ne vom juca.
b) Joc de probă „Acum să vina la mine...alege o unealta. Ce este aceasta? Unde o aşezâm, cui o
foloseşte?
După efectuarea jocului de proba se va trece la executarea propriu-zisa a jocului. exercitiul
Pe rând vor fi solicitati copii sa vina si sa indentifice, apoi să denumeasca uneltele
/intrumentele şi să le aşeze la locul potrivit în faţa acestora. Astfel se vor face
Desfasurarea urmatoarele exercitii:
propriu-zisa a jocului  Stetoscopul
 Seringa
 Termometrul
13
 Foarfeca exercitiul
 pentru doctor

 Oala
Conversatia
 Cratita
 Furculita Interesul pentru
 Polonicul Observatia activitate
 pentru bucatar conversatia
Cubul meseriilor”
Se va rostogoli cubul şi va denumi meseria de pe cub. Curiozitatea
fata de
Răspunsurile corecte vor fi recompensate prin aplauze .Jocul se reia de câteva ori. cubul materialele cu
Educatoarea deschide al doilea plic si citeşte ce le-a scris Zâna Jucăriilor copiilor: care vor lucra
Obţinerea -Pentru a deschide cutia-surpriză v-am trimis o cutiuţă cu ghicitori si câteva
performanţei si jetoane. În cutiuţă se afla biletele cu ghicitori despre diferite meserii. O voi ruga pe
realizarea feedback- doamna educatoare să vă citească ghicitorile, iar pe voi sa fiţi atenţi la ea. Dacă
ului veţi răspunde la ghicitori si veţi recunoaşte meseria de pe măsuţă . Nu uitaţi, fiţi
foarte atenţi? Se prezinta piramida meseriilor pe care copiii o vor decora cu
imagini cu meserii după anumite criterii. Dacă vor răspunde la ghicitori ei vor
putea să aşeze meseriile pe piramidă, respectând criteriile enunţate de educatoare (
meserii care asigură hrana oamenilor – brutar, bucătar,cofetar; meserii care educă
oamenii – educatoare, profesor; meserii care îi ajută pe oamenii – doctor, pompier
Cu aromă-mbietoare,/Pâinea rumenă apare./Din cuptorul dogorit/Cine-o scoate mulţumit?
(BRUTARUL)
Ciorbe, supe, sărmăluţe,/Sosuri bune, chifteluţe/Pregăteşte iscusit/Căci e meşter la gătit.
(BUCĂTARUL)
Proba practica
Prăjituri, fursecuri, torturi,/Zi de zi îţi pregăteşte,/În cofetăria lui/Te aşteaptă, te serveşte.
(Cofetarul)
Te învăţa să citeşti,/Să scrii şi să socoteşti,/Munca să o preţuieşti/De vrei bun şi drept să creşti
(ÎNVĂŢĂTOAREA)
Ea lucrează cu cei mici/Având o grupă de pitici./Este o bună povestitoare,/Meseria-i de ...........
(EDUCATOARE
14
Te consultă şi-ţi prescrie/Potrivită doctorie./Cum să nu fii bucuros/Când te face sănătos?!
(MEDICUL
Doctor

Educatoare Profesor

Bucătar Cofetar Brutar Piramida

Evaluare
Se va realiza prin rezolvarea unei fise de lucru în care copiii au ca sarcini:
-să încercuiască ustensilele/instrumentele folosite de doctor sau bucătar.

Încheierea activită - Se vor face aprecieri asupra felului în care s-a desfăşurat activitatea . Voi accentua
ţii importanta si eficienta muncii în echipa,a cooperarii.

TRANZIŢIE:,,AM O CĂSUŢĂ MICĂ AŞA ŞI AŞA”

D.E.C-,,COFETARII PRICEPUŢI” Exercitiul

Anunţarea temei şi a - Copii, după cum ştiţi, Zana Jucariilor ne-a spus că va veni la noi.Pentru a o
obiectivelor întâmpina, va trebui să pictăm şi şă ornăm aceste prăjituri. Astăzi vom fi Cofetarii
pricepuţi şi noi vom picta cu ajutorul degetelor
Voi repeta tema activităţii cu 2-3 copii, pentru fixarea ei.

Dirijarea invatarii Solicit copiilor sa recunoască si sâ denumeaşcă materialul de pe masuţă apoi să


a)intuirea aprecizeze ce se poate face cu acestea.
materialului
Copiii se aşează la măsuţe.
- Copiii vor fi solicitaţi să recunoască şi să descrie materialele de pe mese:
acuarele, pensoane, şerveţele.

15
b)explicarea tehnicii
de lucru Voi prezenta copiilor modelul realizat de mine, insistând asupra tehnicii de lucru.
Demonstrez cum trebuie lucrat şi le voi atrage atenţia copiilor că trebuie să facă o
lucrare frumoasă şi curată, pentru ca Zana Jucariilor să fie mulţumită.
- Copii, trebuie să aveţi mare grijă când veţi aplica culoarea şi să nu vă murdăriţi
, pentru că lucrarea nu va mai fi la fel de frumoasă.
. Voi executa cu copiii exerciţii de încălzirea muşchilor mici ai mâinii:
“Ne jucăm, ne jucăm,
c)exercitii pentru Coatele noi le mişcăm.
incalzirea muschilor Mâna lebădă o fac,
mici ai mainii Care dă mereu din cap.
Lebedele-n jur privesc
Mâinile eu le rotesc.
Ştergem tabla uite-aşa
Să putem iar desena.
Degetele-mi sunt petale
Le desfac ca la o floare.”
Urez copiilor „Spor la lucru!”, după care se va trece la realizarea temei. Pe tot
d)executare propriu – parcursul activităţii voi urmări îndeaproape modul de executare al lucrării (sugestii,
zisa a lucrarii explicaţii suplimentare, corectarea poziţiei la masa de lucru), voi stimula copiii în
realizarea temei şi îi voi îndruma pe cei care întâmpină greutăţi.
În timpul lucrului asigur climatul favorabil muncii independente prin audierea
unor cântece despre primăvară.

Evaluare Aprecierea lucrărilor se va face prin metoda ,,Turul galeriei ”. Analiza


Se vor stabili criteriile de apreciere: aspect, corectitudine, acurateţe, exersarea relaţii lucrarilor
verbale cu cei din jur.
Incheierea activitatii
Voi face aprecieri individuale asupra modului de lucru şi asupra participării
copiilor la întreaga activitate.
16
IV. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE – ETAPA A IV-A Aprecieri
,,PARADA MESERIILOR” Turul galeriei verbale
Ca să încheiem într-un mod plăcut vă propun să ne relaxăm print-un dans.
Voi face aprecieri generale si individuale asupra desfasurarii activităţii pe tot
parcursul zilei.Copiii vor primi stimulente.

- Copii, eu vă felicit pentru că aţi lucrat foarte frumos şi sunt sigură că şi Zâna
Jucăriilor e foarte încântată de munca voastră !

17

S-ar putea să vă placă și