Sunteți pe pagina 1din 2

GEOGRAFIA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI

-RESURSE NATURALE-

UNITATEA DE RELIEF RESURSE DE SUPRAFAŢĂ RESURSE ALE


SUBSOLULUI
Grupa nordică a -păduri -minereuri complexe (Cu,Pb,Zn)
Carpaţilor Orientali -păşuni -Au şi Ag
-hidroenergie -mangan
-ape minerale
Grupa centrală a -păduri -cărbune brun (Comăneşti)
Carpaţilor Orientali -păşuni -ape minerale
-hidroenergie (Izvorul Muntelui)
Grupa sudică a -păduri -lignit (Bazinul Baraolt)
Carpaţilor Orientali -păşuni -ape minerale
(Carpaţii Curburii) -hidroenergie
Grupa Bucegi -păduri
-păşuni
-hidroenergie
Grupa Făgăraş -păduri
-păşuni
-hidroenergie (Vidraru)
Grupa Parâng -păduri -huilă (Bazinul Petroşani)
-păşuni
-hidroenergie (Vidra)
Grupa Retezat -păduri -huilă (Bazinul Petroşani)
-păşuni
-hidroenergie
Munţii Banatului -păduri -huilă
-hidroenergie (Porţile de Fier I) -minereu de fier
-mangan
Munţii Poiana Ruscă -păduri -ninereu de fier
-marmură
Munţii Apuseni -păduri -cărbune brun
-păşuni -minereu de fier
-minereuri complexe (Cu,Pb,Zn)
-Au şi Ag, mercur (higany)
-bauxită

Depresiunea Colinară -sol destul de fertil -gaz metan (în domuri)


a Transilvaniei -sare (în cute diapire)-Praid, Ocna
Mureş, Ocna Dej
Podişul Moldovei -sol destul de fertil
-hidroenergie (Stânca Costeşti-pe Prut)
Podişul Dobrogei -sol destul de fertil -granit
Podişul Getic -sol destul de fertil -lignit (Bazinul Motru-Rovinari)
-petrol
Dealurile de Vest -sol destul de fertil -lignit (Bazinul Barcău)

1
UNITATEA DE RELIEF RESURSE DE SUPRAFAŢĂ RESURSE ALE
SUBSOLULUI
Subcarpaţii Moldovei -sol destul de fertil -petrol
-sare (Tg.Ocna, Slănic Moldova)
Subcarpaţii curburii -sol destul de fertil -lignit
-petrol
-sare ( Slănic Prahova)
Subcarpaţii Getici -sol destul de fertil -lignit
-petrol
-sare ( Ocnele Mari)

Câmpia Română -sol foarte fertil -petrol


-hidroenergie (Porţile de Fier II ) -gaze naturale (gaz de sondă)
Câmpia de Vest -sol foarte fertil -petrol
-energie geotermală (Băile Felix)

Delta Dunării -stuf


-peşte

Platforma continentală a -- -petrol


Mării Negre

ÎNTOCMIT

Farkas Istvan
Şc.cu cl.I-VIII „Varadi Jozsef”-Sf.Gheorghe