Sunteți pe pagina 1din 13

N.

STEINHARDT
Această publicaţie a apărut cu sprijinul

ÎN COLABORARE CU EPISCOPIA ORTODOXĂ A MARAMUREŞULUI ŞI SĂTMARULUI


Consiliului Judeţean Maramureş
cu Binecuvântarea ÎPS Justinian Chira și îndrumarea P.S. Iustin Sigheteanu
noiembrie 2012

UN PROIECT
Născut evreu, intelectual pur şi mai degrabă agnostic, este condamnat Anchetat pentru
în lotul “Noica-Pillat” şi, în cea mai cruntă suferinţă, ajunge să guste că a refuzat să
depună mărturie
din fericire şi să afle, asemeni lui Pascal, că “inima are raţiuni pe care
împotriva lui
raţiunea nu le poate înţelege”. Constantin Noica,
Era fericirea martirului modern, bucuros să sufere pentru Dumnezeu. Steinhardt este
Nicolae Steinhardt a ştiut, asemeni lui Don Quijote, condamnat
să vadă un castel într-o cârciumă prăpădită şi să transforme închisoarea în “lotul Pillat-
în academie şi altar. Noica” la 13 ani de
muncă silnică sub
Credea că “definiţia eroismului şi a sfinţeniei nu este decât aceasta: să acuzaţia de “crimă
faci imposibilul posibil”. Şi dacă nu pentru intelectul, pentru credinţa şi de uneltire contra
principiile sale, ordinii sociale”.
atunci pentru tăria de a
face imposibilul posibil,
Nicolae Steinhardt este un
erou şi un sfânt.

frecventează cenaclul literar “Sburătorul” În 1939 revine în ţară şi începe să lucreze La 31 decembrie 1959 este convocat la
ca redactor la Revista Fundaţiilor Regale,

eroismului şi-al sfinţeniei


al lui Eugen Lovinescu, descoperindu-se în Securitate, cerându-i-se să fie martor al
el germenii viitorului literat. la recomandarea lui Camil Petrescu, de acuzării, punându-i-se în vedere că dacă
Îşi ia licenţa în Drept şi Litere la unde este înlăturat (împreună cu Vladimir refuză să fie martor al acuzării, va fi arestat
Universitatea din Bucureşti în 1934, iar în Streinu) în anul 1940, în cadrul acţiunii şi implicat în “lotul intelectualilor mistico-

A
1936 îşi susţine la Bucureşti doctoratul în de “purificare etnică”, declanşată sub legionari”. Anchetat pentru că a refuzat să
reduce la o simplă cronologie într-o familie evreiască. drept constituţional, cu lucrarea Principiile guvernarea Antonescu-Sima. Urmează o depună mărturie împotriva lui Constantin
o pagină de viaţă, o lecţie de Tatăl său, inginerul şi arhitectul Oscar clasice şi noile tendinţe ale dreptului perioadă de privaţiuni pe motive etnice Noica, este condamnat în “lotul Pillat-
credinţă şi onoare, e totuna cu Steinhardt, era directorul fabricii de constituţional. Critica operei lui Léon (1940-1944). Din 1944 revine la “Revista Noica” la 13 ani de muncă silnică sub
a reduce o dramă umană la o mobilă şi cherestea şi participase activ Duguit, publicată în acelaşi an. Din această Fundaţiilor Regale” depunând o intensă acuzaţia de “crimă de uneltire contra
simplă statistică. Ori, Nicolae Steinhardt, la Primul război mondial, fiind rănit la perioadă datează începutul prieteniei cu activitate publicistică şi critică. Dar este ordinii sociale”.
a ştiut că numai ignorând ordinea Mărăşti şi decorat cu ordinul Virtutea Emanuel Neuman (Manole), pe care o din nou înlăturat în 1947, se pare în urma
pământească poţi ajunge la esenţial, la o militară. Între anii 1919–1929 urmează consideră “până la botez, evenimentul cel unui denunţ al lui George Călinescu. În În “Jurnalul fericirii”, Steinhardt vorbeşte
ordine superioară a lucrurilor. cursurile şcolii primare (în particular şi la mai de seamă” (Jurnalul fericirii, p. 121). acelaşi timp, mai colaborează la Universul despre trei soluţii de a învinge orice uni­vers
Scara sa, presărată cu crunte suferinţe, a şcoala “Clementa”), şi ale liceului Spiru În 1934 publică, sub pseudonimul literar, Libertatea şi Viaţa românească. concentraţionar:
fost lungă, alunecoasă, extrem de grea, Haret. Printre colegii de aici se numără Antisthius – inspirat de numele unui Printre scriitorii săi favoriţi se numărau “Soljenitin, Zinoviev, Chirchill, Bukovski.
„imposibilă”, dar în vârful ei, l-a aşteptat Constantin Noica, Mircea Eliade, Arşavir personaj din Caracterele lui La Bruyère -, Marcel Proust, André Gide, Aldous Moartea consimţită, asumată, anticipată,
fericirea. De fapt, credea că tocmai asta Acterian, Haig Acterian, Alexandru volumul parodic În genul … tinerilor, în Huxley, Simone Weil. După 1947 este provocată; nepăsarea şi obrăznicia; vitejia
este condiţia creştinului în lume, să Paleologu, Dinu Pillat, Marcel Avra­ 1935 – Essai sur la conception catholique dat afară din barou, i se refuză publicarea însoţită de o veselie turbată. Liberi sunteţi
facă imposibilul posibil. Iar pentru el, mescu ş.a. Singurul elev de confesiune du Judaisme, iar în 1937 Illusion et réalites textelor şi execută câteva slujbe mărunte, să alegeţi. Dar, se cuvine să vă daţi seama că
a fi creştin a devenit nu o profesie, nu o mozaică, urmează alături de colegii săi juives. Ultimele două lucrări sunt realizate adesea necalificate. Între 1948 şi 1959 lumeşte şi omeneşte vorbind, altă cale de a
religie, nu un rost, ci Rostul. Rostul unei cursurile de religie creştină, cu preotul în colaborare şi sub influenţa lui Emanuel suferă o nouă perioadă de privaţiuni, alături înfrunta cercul de fier, care-i în parte şi de
vieţi la capătul căruia sătenii din satele Georgescu-Silvestru, care de mai multe Neuman. de pleiada intelectualităţii româneşti cretă, e îndoielnic să găsiţi. Veţi protesta,
maramureşene ar exclama: „minunate ori spunea clasei: “decât să văd ministru Între anii 1934-1935 publică diverse interbelice. poate, considerând că soluţiile subînţeleg
sunt Căile Domnului”. al Cultelor pe un papistaş ca Maniu, mai articole la Revista burgheză. Între anii o formă de viaţă echivalentă cu moartea,
bine pe un jidan de-al nostru, băiat de 1937-1939 călătoreşte în Elveţia, în Austria La sfârşitul anului 1959, pe când aştepta să ori mai rea ca moartea, implicând riscul
Nicolae Steinhardt s-a născut acum 100 treabă cum e” (Primejdia mărturisirii, (familia sa avea ceva legături de rudenie fie chemat de Securitate asemeni prietenilor morţii fizice în orice clipă. Asta aşa pare.
de ani. Mai exact, în 29 iulie 1912, în pp. 171-172) Nicu Steinhardt. Îşi ia cu cea a lui Freud), în Franţa şi în Anglia, săi din lotul Noica-Pillat, Steinhardt a fost Vă miraţi? Pentru că nu l-aţi citit pe Igor
comuna Pantelimon de lângă Bucureşti, ba­ca­laureatul în 1929. După 1929 întregindu-şi bagajul de cunoştinţe. sfătuit de tatăl său să nu spună nimic. Chiar Safarevici, pentru că încă nu aţi aflat că
dacă asta însemna pentru el închisoare totalitarismul nu e atât de închegat unei
sigură, iar pentru tatăl său o bătrâneţe teorii economice, biologice sau sociale cât
agitată, plină de griji şi singurătate. mai ales manifestarea unei atracţii pentru
moarte. Iar secretul celor care nu se pot
„E adevărat, zice tata, că vei avea zile foarte grele. încadra în totalitarism e simplu: ei iubesc
Dar nopţile le vei avea liniştite, vei dormi bine. Pe viaţa, nu moartea. Moartea, însă, cine,
când, dacă accepţi să fii martor al acuzării, vei Singur a învins-o? Cel ce cu moartea o a
avea, ce-i drept, zile destul de bune, dar nopţile călcat”.
vor fi îngrozitoare. N-o să poţi închide un ochi. El a ales cea de-a treia variantă şi a reuşit
O să trebuiască să trăieşti numai cu somnifere să iasă din cercul concentraţionar al
şi calmante; abrutizat şi moţăind toată ziua, iar comunismului mai liber, mai împăcat şi
noaptea chinuitor de treaz. O să te perpeleşti ca mai fericit decât intrase. De fapt, abia
un nebun. Cată-ţi de treabă. Hai, nu mai ezita. acolo, în cea mai cruntă suferinţă fizică, a
Trebuie să faci închisoare. Mi se rupe şi mie inima, reuşit să descopere cea mai înaltă fericire
dar n-ai încotro”. sufletească.

2 3
Oscar și Nicolae Steinhardt Mama lui Nicolae Steinhardt
NICOLAE STEINHARDT
Camera 18 Jilava. ,, „Evenimentul eliberării se
apropie şi poate avea loc
din clipă în clipă. În mica
celulă de la Zarca, singur,
îngenunchez şi fac un bilanţ.
Am intrat în închisoare orb,
cu vagi străfulgerări autogene
ale beznei, care despică
întunericul fără a-l risipi,
şi ies cu ochii deschişi. Am
intrat răsfăţat, răzgâiat. Ies
vindecat de fasoane, nazuri,
ifose. Am intrat nemulţumit.
Ies cunoscând fericirea. Am
intrat nervos, supărăcios,
sensibil la fleacuri. Ies
Evreu prin naştere, nepăsător. Soarele şi viaţa
intelectual agnostic, îmi spuneau puţin. Acum Toţi trei îmi cer să mă consider bote­ pentru felurite pricini. Pustiită de zarvă
Steinhardt îl găseşte pe ştiu să gust felioara de pâine zat în numele ecumenismului şi să şi forfotă, camera ia un aspect şi mai
Dumnezeu în închisoare şi cât de mică. Ies admirând făgăduiesc a lupta – dacă-mi va fi dat să ciudat, ca o scenă goală în care grămezile
mai presus de orice curajul, ies din închisoare – pentru cauza ecu­ de recuzite îşi găsesc sălaşul la nimereală.
tot acolo primeşte botezul
demnitatea, onoarea, menismului, mereu. Ceea ce făgăduiesc Dar mai ales deosebirea sonoră faţă de
creştin. Este începutul eroismul. Ies împăcat. Cu din toată inima. camera plină este atât de izbitoare, încât
unei libertăţi şi unei fericiri cei cărora le-am greşit, cu Nu se poate şti când vom fi scoşi din am impresia unei tăceri absolute – tăcerea
paradoxale, de neînţeles prietenii şi duşmanii mei, ba celula 18 şi răspândiţi pe unde s-o ni­ devine, vorba lui Cervantes, un spectacol
pentru multă lume. şi cu mine însumi”. meri. Este, aşadar, bine să nu mai amâ­ – şi mă pot linişti, reculege niţel.
Nicolae Steinhardt năm Botezul. Botezul va avea loc la Când puhoiul de oameni se întoarce cu
cincisprezece ale lunii. Nu vor zgomot mare, ducând în rând de câte doi
fi trecut prin urmare nici zece balia, ciubărul, tineta şi un «rezervor»
zile între sosirea mea în celulă cu apă, părintele Mina, fără a-şi scoate
şi efectuarea botezului”. mantaua, dă buzna la singura căniţă din
Şi momentul potrivit se cameră – e o căniţă roşie, cu smalţul sărit,
dovedeşte chiar data de 15: năclăită şi respingătoare – şi o umple
„15 martie 1960. Catehizarea cu apă viermănoasă proaspăt adusă în
a luat sfârşit. Botezul, hotărât «rezervorul» purtat de el şi de un alt
pentru ziua de cincisprezece, deţinut. (...) Doi dintre deţinuţi, com­
are loc aşa cum stabilisem. plici, trec în dreptul vizetei, s-o astupe.
Părintele Mina alege mo­ S-ar putea în orice clipă să vină gardianul
mentul pe care-l socoteşte cel să se uite, dar acum când celulele, pe rând,
mai potrivit: la întoarcerea sunt scoase la plimbare ori aduse înapoi,
Izolat, închis, în suferinţă «de la aer», când caralii sunt e puţin probabil. La repezeală – dar cu
fizică şi lipsit de orice fel de mai ocupaţi, când agitaţia e acea iscusinţă preoţească unde iuţeala nu
Fotografii realizate de ofiţerii de
drepturi şi bunuri materiale, Securitate în timpul urmăririi lui Nicolae maximă. Trebuie să lucrăm repede şi să stânjeneşte dicţia desluşită – părintele
Nicolae Steinhardt găseşte Steinhardt, fără vreo precizare despre acţionăm clandestin în văzul tuturor. Mina rosteşte cuvintele trebuincioase,
în Camera 18 a Închisorii datele sau persoanele surprinse Conspiraţia în plină zi a lui Wells. mă înseamnă cu semnul crucii, îmi toar­
Jilava Libertatea absolută Ceva în genul manevrelor invizibile ale lui nă pe cap şi pe umeri tot conţinutul
şi fericirea. La 15 martie Antonov-Ovseienko. Eu unul nu voi ieşi ibricului (căniţa e un fel de ibric bont)
1960, în închisoarea Jilava, la plimbare. (Lucru uşor, deoarece m-a şi mă botează în numele Tatălui şi al
ieromonahul basarabean ros bocancul şi am o umflătură purulentă Fiului şi al Sfântului Duh. De spovedit,

L
Mina Dobzeu îl boteazã întru pe laba piciorului drept. La infirmerie m-am spovedit sumar: botezul şterge
a 7 martie 1960 i se „face vânt” evreu şi ar vrea să se boteze. de multe. Cei trei preoţi se sfătuiesc n-am izbutit să fiu dus cu toate că mă toate păcatele. Mă nasc din nou, din apă
Iisus Hristos, naş de botez fiindu-i
într-o celulă sordidă „o bombă Părintele Mina, călugărul, îi impune între ei, apoi vin să mă întrebe, ce vreau prezint în fiecare dimineaţă la raport. viermănoasă şi din duh rapid.
Emanuel Vidraşcu (coleg de lot, Doctorii Răileanu şi Al-G. mă tratează Trecem apoi, oarecum liniştiţi, oarecum
de proporţii uriaşe”, din care îl nişte lecţii de catehizare pe care le face pe să fiu, catolic sau ortodox? Le răspund
fost şef de cabinet al mareşalului aplicându-mi pe «bubă» un ştergar uşuraţi – hoţul care nu-i prins în fapt e
izbeşte un miros insuportabil. marginea patului de fier, cu spatele la uşă, fără îndoială că ortodox. Foarte bine.
Antonescu), iar ca martori ai tainei De ambele părţi, patru rânduri de paturi unul lângă altul, vorbind în şoaptă. Mă va boteza călugărul. Dar cei doi muiat în apa viermănoasă din ciubăr. om cinstit – la patul unuia din preoţii
participă Alexandru Paleologu, de fier, o masă îngustă, două bănci şi o gre­co-catolici vor asista la botez şi, ca Cu o zi înainte, un plutonier mi-a spus greco-catolici: e lângă tinetă şi balie
doi preoţi romano-catolici, unul fereastră bătută în cuie. E celula 18, În Jurnalul fericirii, Steinhardt povesteşte un omagiu pentru credinţa lor şi ca o că «nici mort» nu mă duce la medicul (am coborât cu toţii de la cucurigu), şi
fiind chiar Monseniorul Ghica, închisoarea Jilava. Începe brusc o hăr­ episodul botezului pe larg: „Lecţiile de dovadă că înţelegem cu toţii a da viaţă oficial. Căile Domnului, ocolite.) acolo recit crezul (ortodox), după cum
doi preoţi uniţi şi unul protestant, mă­laie de nedescris şi apoi, cineva i se catehizare merg foarte re­pede, părintele ecumenismului într-o vreme în care Ioan Rămân deci singur vreun sfert de oră cât fusese stabilit. Reînnoiesc făgăduinţa de
“spre a da botezului un caracter recomandă binevoitor: un călugăr or­ Mina e îngăduitor şi nepretenţios şi eu, al XXIII-lea e pe tronul pontifical, voi durează «aerul» – adică aproape singur, a nu uita că am fost botezat sub pecetea
ecumenic” todox. Mai târziu, îi mărturiseşte că e e drept, mă dovedesc a cunoaşte destul rosti crezul în faţa preoţilor catolici. căci mai sunt câţiva scutiţi de plimbare ecumenismului. Gata.” .

4 NICOLAE STEINHARDT 5
Rohia, eternizarea fericirii
aranjează cărţile mănăstirii pe gratis. predică profund anticomunistă. După
După o vreme, Steinhardt a tot cerut liturghie, întâmpinat de ceilalţi preoţi,
să fie călugărit. Iar Serafim Man i-a le-a spus: „M-am descărcat”.
promis. Numai că, începuse deja Două săptămâni, stareţul a dormit cu
lupta cu cancerul. Era prin 1979 şi pantalonii pregătiţi pe scaun, nu ştia
medicii din Cluj i-au dat drumul din când va fi arestat. N-a fost. Asta e altă
spital. Nu mai aveau ce să-i facă. minune.
Plus, era hramul mănăstirii. I-au spus De fapt, întreaga viaţă a lui Serafim
călugărului, care venise după el, să Man e o minune. Faptul că s-a
nu întârzie deloc pe drum, pentru că vindecat şi trăieşte de patru decenii,
mare are de trăit ceasuri, nu zile. când nimeni nu îi dădea nicio şansă,
Pe drum, Serafim Man s-a rugat la e o minune. Minunea credinţei. Şi a
Maica Domnului, i-a încredinţat viaţa misiunii pe care o are încă de înfăptuit
lui şi a rugat-o să-l vindece dacă mai în lume. Aceea de a vindeca lumea de
are vreun rost pe lume, dacă nu, să-l lipsă de iubire.
ia. Era împăcat, spovedit şi pregătit
de orice. A ajuns la Rohia şi, ştiind
că şi Steinhardt e bolnav, amândoi
pe marginea prăpastiei, a vrut să-şi
Steinhardt și obștea ţină promisiunea. L-a călugărit într-o
Serafim Man noapte în secret. Nu a spus nimănui,
nici Î.P.S Justinian. Au asistat câţiva
Nicolae Steinhardt a ajuns la Rohia la prieteni de-ai filozofului şi atât. După
recomandarea lui Constantin Noica. vreo 2-3 săptămâni, a fost chemat
„Tare mă supără nişte gânduri, că nu m-a iertat Dumnezeu din păcatele Întors în Bucureşti, după o vizită la de episcop. S-a dus. Ştia ce urmează,
tinereţii mele”. Rohia, filozoful i-a spus lui Steinhardt, dar s-a rugat să-i trimită Duhul Sfânt
care îşi căuta o mănăstire că „Rohia e înţelepciune şi inspiraţie. Episcopul
de tine”. A stat iniţial două săptămâni. l-a întrebat tranşant: „Ai călugărit pe
Serafim Man, stareţul de atunci evreu?”. Serafim Man nu a negat, ci
al mănăstirii l-a rugat să caute un a argumentat că ştiinţa şi religia nu
Apoi este supus rigorilor detenţiei din întâlnească, la o lansare de carte care a bibliotecar pensionar care, contra sunt contradictorii, că Steinhardt
închisorilor comuniste de la Jilava, avut loc la Cluj-Napoca, pe Iustinian cost, să se ocupe de biblioteca studiase toate religiile, nu fusese
Gherla, Aiud etc. până în august 1964 Chira, bun prieten al lui Ioan Alexandru mănăstirii. Steinhardt a plecat şi căsătorit şi nu avea copii, nu lipsea de
când este eliberat, în urma graţierii ge­ şi al scriitorilor în general. Invitat de stareţul n-a mai primit nicio veste de la liturghie, muncea şi se ruga. Plus că
ne­rale a deţinuţilor politici. Îndată du­ acesta, Noica ajunge în scurt timp la la el timp de alte două săptămâni. nu murea liniştit dacă nu îşi respecta
pă eliberarea din detenţie, la schitul Mănăstirea Rohia unde zăboveşte 3 Apoi, într-o zi, s-a trezit cu el la promisiunea faţă de el. Nu se ştia când
bucureştean Darvari, îşi desăvârşeste zile. Cadrul natural şi biblioteca vastă mănăstire: „Ai aflat bibliotecar?”, l-a mor, niciunul dintre ei. Steinhardt
întrebat stareţul. „Aflat”. „Şi cât ne avea un regim sever, din cauza
taina botezului prin mirungere şi pri­ îl impresionează deopotrivă pe marele cere?”. „Nimic”, a răspuns Steinhardt. intestinelor, mânca orez, griş şi un
mirea sfintei împărtăşanii. După 1964, filosof care nu ezită să îi povestească lui Stareţul l-a privit cu neîncredere. ou. În fiecare zi. A venit altă minune.
la insistenţele prietenilor săi C. Noica Steinhardt despre cele văzute la Rohia, Totuşi a întrebat: „Da cine-i?”. „Io-s”. Episcopul i-a dat binecuvântarea.
şi Al. Paleologu, reintră în viaţa literară mai ales că îi ştia gândul de a se retrage Stareţul l-a dus la biblioteca
prin traduceri, medalioane, eseuri, într-o mănăstire. episcopiei, să vadă cum e aranjată. Mai târziu, Serafim Man i-a spus lui
cronici publicate în Secolul 20, Viaţa L-a dus şi la alte biblioteci, apoi, ajutat Steinhardt că, dacă doreşte, poate
Românească, Steaua, Familia, Vatra, În 1978, Steinhardt stă vara la Rohia în timpul verii de studenţi, a început să predice. L-a anunţat, din timp, că
Orizont, Echinox, Opinia studenţească pentru ca în anul următor să se stabilească Aceste volume îl impun ca un eseist de aranjarea cărţilor, sarcină de care s-a vrea, de Sf. Prooroc Ilie. Şi a predicat:
etc. În urma acestor colaborări vor re­ definitiv acolo ca bibliotecar, cu apro­ marcă al literaturii române. ocupat până la moarte. Stareţul spune „Sf. Prooroc Ilie a trăit în vremea unui
zul­ta mai multe volume de eseuri şi cri­ barea episcopului Iustinian. La data de că a avut multe greutăţi din cauza lui, împărat păgân. Şi-a luat o soţie şi
tică literară: “Între viaţă şi cărţi” (1976), 16 august 1980 este tuns în monahism dar văzându-i râvna, nu a renunţat. s-a luat după religia ei”. Toată lumea
În martie 1989, angina pectorală de care Când întreba ceva Securitatea, le
“Incertitudini literare” (1980, care la mănăstirea Rohia de Arhimandritul a înţeles că era vorba de cuplul
suferea se agravează şi N. Steinhardt răspundea că nu-l poate da afară, că Ceauşeştilor. Steinhardt a ţinut o
primeşte Marele Premiu al Criticii li­ Serafim Man. se decide să plece la Bucureşti pentru a
terare). La mănăstire pune în ordine ce­le peste vedea un medic specialist. Face drumul
23.000 de volume ale mănăstirii, se spre Baia Mare împreună cu Părintele
După moartea tatălui său (1967) începe integrează în via­ţa mona­ha­lă (participă Mina Dobzeu, căruia îi mărturiseşte: ai intrat în monahism, care este iarăşi un În ziua înmormântării lui Steinhardt,
să-şi caute o mănăstire. În 1975 vine la la slujbe, po­văţu­ieş­te pelerinii, predică), “Tare mă supără nişte gânduri, că nu m-a botez prin care ţi-a iertat toate păcatele. după slujbă, Ioan Pintea, ajutat de Aurel
mă­năstirea unde se afla ieromonahul iar în paralel îşi intensifică activitatea iertat Dumnezeu din păcatele tinereţii Fii liniştit, că aceasta este o provocare de Podaru şi Ioan Dâmbu, a luat din chilie
Mina Dobzeu, însă episcopul Partenie literară. Volume publicate în această mele”. la cel rău, care îţi aduce tulburare ca să o parte din manuscrise. Acestea şi alte
refuză să-i permită şederea, aşa încât perioadă: Geo Bogza – un poet al Iar Părintele Mina îi răspunde: “Satana n-ai linişte nici acum”. texte recuperate de prin edituri sau de la
părintele Mina îl trimite la arhiepiscopul Efectelor, Exaltării, Grandiosului, So­ care vede că nu mai te poate duce la păcat, prieteni, au fost publicate postum.
Teofil Herineanu de la Cluj-Napoca lem­nităţii, Exuberanţei şi Patetismului te tulbură cu trecutul. Deci, matale, care Boala se agravează şi este obligat să-şi La înmormântarea sa, riguros supra­ve­
şi la episcopul Iustinian Chira de la (1982), Critică la per­soana întâi (1983), ai trecut la creştinism şi te-ai botezat, întrerupă călătoria şi să se interneze la gheată de Securitate, s-au strâns cei mai
Maramureş. Întâmplarea a făcut însă Escale în timp şi spaţiu (1987) şi Prin ţi-a iertat păcatele personale şi păcatul spitalul din Baia Mare, unde moare câteva buni prieteni, alături de care a suferit
ca, în 1976, Constantin Noica să îl alţii spre sine (1988). originar. Te-ai spovedit, te-ai mărturisit, zile mai târziu, joi, 30 martie 1989. nedreptăţile regimului comunist.

6 NICOLAE STEINHARDT 7
MONAHUL NICOLAE DELAROHIA „Pentru mine creştinătatea
se confundă cu o poveste de
dragoste² o dublă îndrăgostire
de biserica creştină şi de
neamul românesc”.
Nicolae Steinhardt

bisericii din Pantelimon şi de colindele


tradiţionale româneşti. În Jurnalul
Fericirii scrie: ”Clopotele au fost aşadar
„Aici e ţara lui «ION», a fanarioţilor şi primul semnal, declanşatorul iniţial al
a lui Soarbe-Zeama, aici Vlad Tepeş ursitei mele duhovniceşti…”
i-a tras pe solii turci în ţeapă, nu le-a La şcoală a urmat religia ortodoxă, iar
spus «trăgeţi întâi dumneavoastră, părinţii au fost de acord. Astfel, prin
domnilor englezi», iar Petrache Carp vizitele frecvente pe care le făcea familiei,
i-a arătat lui Vodă Carol că porumbul Preotul Georgescu a prins simpatie Primul prieten s-a comportat
se mănâncă cu mâna, aici e pe viaţă faţă de el şi i-a insuflat sentimente de cu dragoste şi gingăşie creştină ca receptase suficient de bine mesajul
şi pe moarte, aici nu e decor sofisticat zicându-i: „să dormim puţin, lui Hristos, care îl căuta şi dorea să I se
dragoste faţă de Ortodoxie, iar, pe de
şi suprem de nebunatic, nu-s draperii că nu mai este mult până descopere. Era în faţa porţii de intrare,
şi delicii, nu-i paradis ori iad artificial, altă parte, ora de religie ortodoxă, care
o făcea cu acelaşi preot înzestrat cu dimineaţă” dar încă nu era deschisă. Cheia intrării
aici e ca la dugheană, ca la tijghea, Aşa a început povestea dintre pe poarta Împărăţiei este Crucea. Cru­
ca la onor; nu-i cu giuvaericale, e cu mult har, şi atmosfera din şcoala ro­
Părinte şi noul său ucenic despre cea umilinţelor, a suferinţelor de tot
pietre, cu bolovani (şi dintr-odată, mânească au alimentat şi au sporit care nu ştia atunci nimic, nu ştia
gândul mă poartă spre Brâncuşi, sentimentele de dragoste faţă de români felul, asupririlor, judecăţii nedrepte, a
că este „ovrei”, aşa cum îi plăcea spinilor, piroanelor, biciuirilor, ocărilor,
ţăran hotărât, care-şi ciopleşte şi faţă de credinţa lor. Atunci a început lui Steinhardt să-şi spună.
materialul cu gesturi mari de cosaş.)” de fapt frumoasa poveste de dragoste lanţurilor şi închisorii.
dintre N. Steinhardt, poporul român Cei care înţeleg creştinismul aşa sunt
şi credinţa lui. El însuşi mărturiseşte pe calea cea bună şi nu se mai sperie de
acest lucru: „Pentru mine creştinătatea nimic. Sunt gata să moară pentru numele
se confundă cu o poveste de dragoste: lui Hristos. În acest punct se găsea
o dublă îndrăgostire de biserica creştină N. Steinhardt. Îşi dorea mult botezul
e cu pietre, cu bolovani (şi dintr-odată, Instaurarea regimului comunist-ateu îl creştin, dar parcă nu dorea o ceremonie
şi de neamul românesc”. Cu o astfel de

N
gândul mă poartă spre Brâncuşi, ţăran va pu­ne din nou în situaţia de a refuza să solemnă între prieteni şi oameni dragi,
ăscut în comuna Panteli­­mon zestre în suflet şi preocupat de studiu hotărât, care-şi ciopleşte materialul cu adere la „revoluţia ”comunistă din cultură
şi publicistică, îşi ia bacalaureatul, apoi cu felicitări si agapă. Hristos ascul­
de la marginea Bucureştiu­ gesturi mari de cosaş.)” îndreptată prin „internaţionalismul ei tase rugăciunea prin care cerea să-l pri­
lui, în vara anului 1912, licenţa în Drept, iar în 1936 îşi susţine proletar” împotriva valorilor naţionale,
doctoratul în Drept Constituţional mească printre ai Săi, dar ca Unul ce
într-o familie evreiască ce Am menţionat câteva lucruri în ce ceea ce va atrage după sine mari privaţiuni cunoaşte tainele inimii omului, îi ştia şi
făcea parte din mica burghezie a vremii, sub îndrumarea prof. Mircea Djuvara , priveşte formarea intelectuală şi primele şi umilinţe prin slujbele modeste care i se
cu lucrarea „Principiile clasice şi noile dorinţa de a pătimi şi a se împodobi cu
Nicu Aureliu Steinhardt a primit din cărămizi puse la zidirea lui creştină ofereau. Nu s-a clintit însă din hotărârea umilinţa, nedreptatea şi suferinţa spre a
copilărie o educaţie aleasă. Tatăl său, tendinţe ale dreptului constituţional”. pentru a înţelege parcursul unei vieţi la lui şi nu s-a abătut de la drumul pe care deveni vrednic de numele de creştin şi
Oscar Steinhardt, era inginer cu o înaltă Însă, oricâte şcoli înalte a făcut, şi oricâte început exclusiv culturală şi publicistică, l-a ales, ci era hotărât să meargă până la demnitatea de mărturisitor al Său.
pregătire profesională şi intelectuală, cu limbi străine a vorbit, felul în care a ca mai târziu să se împartă între cultură capăt.
studii făcute în Elveţia la Zürich, unde privit poporul român este plin de o şi credinţă, deoarece se pare că Hristos îl Calvarul avea să înceapă în 1959, când
„Nimeni care pune mâna pe plug şi se uită securitatea a pornit război intelectualilor.
fusese coleg cu Albert Einstein, fapt sensibilitate directă, necosmetizată pe alesese să-i fie mărturisitor . îndărăt nu este potrivit pentru Împărăţia
pentru care a ţinut ca şi unicul său fiu ce care intenţionat a lăsat-o neşlefuită: Începutul ireversibil al încreştinării lui lui Dumnezeu” Lc.9,62 .
Vizat era grupul „mistico-legionar”
i l-a dăruit Dumnezeu să înveţe la cele „Aici e ţara lui «ION», a fanarioţilor şi însă va avea loc în condiţii de asuprire Cons­tantin Noica –Dinu Pillat. N. Stein­
mai înalte şi importante şcoli ale vremii. a lui Soarbe-Zeama, aici Vlad Tepeş i-a şi învinovăţire, aşa cum a profeţit Mân­ În această perioadă se apropie din ce în hardt este chemat în proces ca martor al
Astfel, după ce a urmat şcoala primară Aşa cum putem afla din autobiografia pe tras pe solii turci în ţeapă, nu le-a spus tuitorul că vor fi cei care-L vor măr­turisi ce mai mult de creştinismul răsăritean- acuzării. Refuză să depună mărturie, fapt
„Clemenţa” din comuna Pantelimon, care a lăsat-o Mănăstirii Rohia, familia lui «trăgeţi întâi dumneavoastră, domnilor pe El : „Luaţi aminte, căci vă vor da pe ortodox. Cu prietenii pe care-i mai pentru care este condamnat şi el la 12 ani
s-a înscris la Liceul Spiru Haret, care era într-o relaţie de prietenie cu familia englezi», iar Petrache Carp i-a arătat lui voi în adunări şi veţi fi bătuţi… şi veţi avea, un grup foarte restrâns, încep să de muncă silnică, alături de alte încă 22
era printre cele mai prestigioase şcoli de preotului ortodox din Pantelimon şi se Vodă Carol că porumbul se mănâncă cu sta înaintea conducătorilor şi a regilor, viziteze mai multe mănăstiri din ţară, de personalităţi printre care: Alexandru
cultură generală ale vremii. Printre colegi vizitau reciproc. Apropierea dintre cele mâna, aici e pe viaţă şi pe moarte, aici nu pentru Mine, spre mărturie lor… Iar în special pe cele din Moldova, spre a Paleologu, Sergiu Al-George, Păstorel
amintim pe : Alexandru Ciorănescu, două familii a avut o mare influenţă e decor sofisticat şi suprem de nebunatic, când vă vor duce ca să vă predea, nu vă cunoaşte viaţa creştină autentică, a se Teodoreanu, Vladimir Streinu, Marietta
Rafael Cristescu, Constantin Noica, asupra formării religioase a copilului, nu-s draperii şi delicii, nu-i paradis ori îngrijiţi dinainte ce veţi vorbi… căci nu întâlni cu marii duhovnici şi a se adăpa Sadova. Arestarea şi detenţia propriu-zisă
Alexandru Paleologu, Dinu Pilat, Mircea şi, mai târziu, a tânărului Nicu Aureliu. iad artificial, aici e ca la dugheană, ca la voi sunteţi cei care veţi vorbi, ci Duhul la izvoarele Ortodoxiei, prin citirea a avut loc în 4 ianuarie 1960 şi va trece
Eliade ş.a. El a fost atras din copilărie de clopotele tijghea, ca la onor; nu-i cu giuvaericale, Sfânt” Mc.13,9-11 operelor Sfinţilor Părinţi. Acum se pare prin închisorile Jilava, Gherla şi Aiud.

8 NICOLAE STEINHARDT 9
Martori ai botezului i-au fost toţi cei din mănăstiri unde s-ar fi stabilit refuzau să-l Cei cărora li s-a opus o viaţă întreagă prin
celulă, care erau de mai multe confesiuni, primească din cauza presiunilor la care cuvânt şi prin scris n-au avut linişte nici la
astfel că botezul a căpătat un caracter ar fi fost supuse, în cele din urmă, Noica, moartea lui, pentru că îşi făceau probleme
ecumenic. „îngerul lui păzitor” cum îi plăcea să-l ca prietenii şi oame­nii de cultură care vor
În acel moment începea pentru N. Stein­ numească, face o vizită la mănăstirea participa la înmormântare să nu folosească
hardt o nouă viaţă pe care şi-a asumat-o Rohia din Ţara Lăpuşului, îl cunoaşte la acest prilej pentru a critica situaţia în care
cu smerenie multă, cu mulţumire şi Cluj pe Episcopul Justinian, după care îi se găsea România atunci. Cu toate acestea
recunoştinţă faţă de Hristos, pe care l-a recomandă lui Steinhardt să viziteze Rohia. a avut parte de o înmormântare pe măsura
mărturisit cu bărbăţie şi curaj până la Aşa a început o nouă poveste de dragoste, luptei pe care a dus-o şi a curajului cu care
moarte, şi cu o uriaşă fericire despre care de data aceasta între evreul convertit la l-a mărturisit pe Hristos. Slujba a fost
vorbea cu multă convingere, spunând că Ortodoxie şi o mănăstire nu prea cunoscută prezidată de I.P.S. Justinian, fiind plâns
un creştin nu are voie să fie niciodată trist, în ţară şi afară, dar foarte iubită şi cercetată de obştea mănăstirii, de credincioşii din
orice i s-ar întâmpla în viaţă, pentru că îl de credincioşi pentru sfinţenia ei şi vizitată Ţara Lăpuşului, care l-au preţuit şi iubit,
are pe Hristos bucuria cea veşnică. Iată de intelectuali şi oameni de cultură pentru şi de mulţi prieteni şi oameni de cultură,
mărturisirea lui din „Jurnalul Fericirii”: liniştea, retragerea şi biblioteca ei. iar clopotele mănăstirii, al căror dangăt îi
Acestea se petreceau în 1973, deloc în­ plăcea atât de mult, l-au plâns în timp ce
„Cred că nu există nimic mai frumos,
mai adânc, mai îmbietor, mai tâmplător. Mănăstirea Rohia îl pri­meş­te osemintele cu sicriul au fost purtate pe
rezonabil, mai bărbătesc şi mai perfect fără să-şi facă probleme, având aprobarea braţe de monahi şi coborâte în mormântul
decât Hristos, ba mai mult decât atât, Episcopului Iustinian, iar stareţul Mănăs­ din cimitirul mănăstirii, unde îşi doarme
Era pregătit să se confrunte cu noua tirii, Părintele Serafim, care îi devine şi somnul de veci întru nădejdea Învierii şi
situaţie, pe deoparte prin ceea ce a înţeles dacă cineva mi-ar dovedi ca Hristos
este în afara adevărului şi că, de fapt, duhovnic, îi încredinţează ascultarea de vieţii veşnice.
a fi viaţa creştină în Hristos, iar pe de altă bibliotecar, iar în 16 august 1980 îl tun­ La 100 de ani de la naşterea lui şi la 23 de
parte era încurajat de tatăl său, om de mare adevărul este în afara lui Hristos, mai
bine aş rămâne atunci cu Hristos decât de în monahism în taină, fără a cere vreo ani de la moartea lui, Mănăstirea Rohia,
curaj şi caracter, pe care l-a şi moştenit, să aprobare de la autorităţile bisericeşti care este moştenitoarea patrimoniului
cu adevărul.”
nu cedez presiunilor anchetatorilor şi să nu pentru a se lovi de un refuz. Astfel, ultima cultural N. Steinhardt, i-a amenajat chilia
accepte nici un târg cu ei. După slujbă, la Rohia. Instantaneu din 1988
Hristos îi redă libertatea desăvârşită dorinţă, aceea de a deveni monah, i-a fost memorială, a organizat 12 ediţii ale unor
Sfatul tatălui său, la care se gândea fiul, că îndeplinită şi, lepădând mantia de filozof, ateliere de pictură, urmate de vernisarea
omului care a primit asupra lui chipul Său.
ce se va face dacă el va intra în puşcărie a a îmbrăcat cu smerenie modesta rasă acestora la Catedrala Episcopală „Sf.
nr.18 a acestei închisori în care a intrat Fericirii” este aproape teatrală dacă nu ar fi Omul, după chipul lui Hristos are acces la
fost următorul: „Dacă vei accepta să depui călugărească neagră, pe care o purta însă cu Treime” din Baia Mare, a înfiinţat „Fundaţia
prima dată avea să se transforme în dumne­ cât se poate de reală. N. Steinhardt a iubit toate tainele lui Dumnezeu, cu o condiţie :
mărturie vei avea zile liniştite şi nopţi mult drag şi multă demnitate. N. Steinhardt ” şi a publicat în parteneriat
zeiesc altar de catedrală, unde smeritul teatrul şi marii actori, numai că de data să poarte cu răbdare şi smernie toate ale lui
chinuite, dacă însă vei refuza să depui Devenind Părintele Nicolae Delarohia cu prestigioasa editură Polirom de la Iaşi
Ieromonah ortodox Mina Dobzău slujea aceasta el este actorul şi juca rolul vieţii Hristos. Dacă Hristos ni se dăruieşte sub
mărturie vei avea zile grele, dar nopţi foarte şi ocupându-se de biblioteca mănăstirii, 12 Volume din Integrala N. Steinhardt şi,
pe Hristos şi voia Lui. Voia Domnului a lui: încreştinarea şi întâlnirea cu Hristos. trup şi sânge sub chipul vinului şi al pâinii
liniştite”. În acel moment N. Steinhardt a continuat în acelaşi timp să scrie la iată, împreună cu Academia Română, a
fost ca N. Steinhardt să ajungă în aceeaşi Oricât de goală şi lipsită de frumuseţe era trebuie să înţelegem că trupul şi sângele
a luat hotă­rârea definitivă. S-a prezentat diferite reviste de cultură ale vremii, laice organizat o sesiune de comunicări dedicat
celulă cu Părintele Mina, iar acesta să-i facă celula, în ea se ascundea toată strălucirea sunt cele care le-a purtat pe cruce pentru
la securitate şi a spus că acceptă mai bine şi bisericeşti. Până în 30 martie 1989, când Cente­narului N. Steinhardt.
loc în patul său pentru că toate celelalte lumii: păcatele întregii lumi şi că suntem datori a
închisoarea în locul libertăţii decât sa-şi s-a mutat la Domnul, a publicat 5 volume Am dori să credem că Mănăstirea Rohia,
paturi erau ocupate de cei 60 de deţinuţi primi să pătimim acceptând suferinţa dacă
trădeze prietenii. „Pustiită de zarvă şi forfotă, camera care, chiar dacă n-au ieşit cum şi-ar fi dorit, care a devenit casa şi familia lui, şi apoi
care dormeau câte doi într-un pat. Primul dorim să primim Învierea, slava şi biruinţa.
ia un aspect şi mai ciudat, ca o scenă El o citează pe Simone Weil o altă evreică din cauza cenzurii, important este că au Fundaţia „N. Steinhardt” au făcut ce trebuia,
Avea 46 de ani, era tocmai 31 decembrie prieten s-a comportat cu dragoste şi gingăşie goală în care grămezile de recuzite convertită la creştinism care zice: „Cel mai apărut, fiind încă o formă de mărturisire astfel ca omul de cultură, convertitul la
1959, deci ultima zi a anului şi pentru creştină zicându-i: „să dormim puţin, că nu îşi găsesc sălaşul la nimereală. teribil paradox al libertăţii creştine este că şi rezistenţă, nu numai prin credinţă, ci şi creştinism şi monahul-cărturar Nicolae
proaspătul deţinut politic, un nou an şi mai este mult până dimineaţă” Dar, mai ales, deosebirea sonoră a fi ales de Dumnezeu, înseamnă a fi părăsit prin cultură. Steinhardt să rămână un model pentru
un alt început de viaţă. La vârsta deplinei Aşa a început povestea dintre Părinte şi faţă de camera plină este atât de toţi cei în căutarea adevărului, a binelui, a
noul său ucenic despre care nu ştia atunci de El”. Cred că astfel pot fi interpretate şi
maturităţi a făcut o alegere raţională nu izbitoare, încât am impresia unei În această perioadă s-a născut şi volumul frumosului, a izbăvirii şi a mântuirii prin
nimic, nu ştia că este „ovrei”, aşa cum îi cuvintele Mântuitorului rostite pe cruce:
una emoţională. De altfel viaţa şi biografia tăceri absolute – tăcerea devine, „Dăruind, vei dobândi” care cuprinde toate credinţă în Hristos Fiul Dumnezeului
”Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu,
lui ne arată că întotdeauna când s-a aflat la plăcea lui Steinhardt să-şi spună. Era, dar vorba lui Cervantes, un spectacol – şi predicile rostite de la amvonul mănăstirii celui viu „Calea, Adevărul şi Viaţa”.
pentru ce m-ai părăsit”.
o intersecţie a ştiut pe care cale să apuce. ce urma să devină? Un mărturisitor al mă pot linişti, reculege niţel. Când Rohia în dumineci şi sărbă­tori. Era acum
Viaţa creştină a lui N. Steinhardt a fost
S-a dovedit a fi voită şi de Hristos care lui Hristos, un „vas ales”. În perioada ce a puhoiul de oameni se întoarce cu în cea de-a treia etapă a mărturisirii lui
fără lumini şi umbre. Era convertit în toată
se pregătea să-i deschidă porţile intrării urmat, ucenicul i-a împărtăşit Părintelui zgomot mare, ducând în rând de care îi era şi cea mai dragă. Mărturisirea
fiinţa lui. Dovadă este şi faptul că odată
în creştinism şi să-l primească cu braţele taina inimii sale şi anume dorinţa fierbinte câte doi, baia, ciubărul, tineta şi lui Hristos în faţa oamenilor simpli pe
ieşit din închisoare în 1964, a început să-
deschise într-o discreţie ciudată şi o de a fi botezat şi a deveni creştin. un rezervor cu apă, Părintele Mina, înţelesul şi la nivelul lor de cunoaştere. † IUSTIN HODEA
şi caute un loc de retragere din lume, o
companie nobilă, dar nefastuoasă. Exact fără a-şi scoate mantaua, dă buzna Preţuia mult credinţa profundă a ţăranilor, SIGHETEANUL,
mănăstire. De data aceasta a venit rândul
aşa cum a înţeles N. Steinhardt intrarea în Pe 15 martie, după o perioadă de catehizare la singura căniţă din cameră – e o a oamenilor simpli şi nevinovaţi, cu doza Preşedintele Fundaţiei
lui Constantin Noica să-şi arate purtarea
creştinism şi viaţa creştină. De altfel când şi pregătire celula nr.18 avea să devină căniţă roşie cu smalţul sărit, neclătită lor de naivitate copilărească. „N. Steinhardt ”
de grija faţă de el. Văzând că la multe
era cu noi la Rohia ca monah, ne spunea în toată modestia ei cel mai important şi respingătoare – şi o umple cu
mereu: baptisteriu din România acelui timp. apă viermănoasă, proaspăt adusă
Înmormântarea părintelui Nicolae Delarohia
„Voi, care v-aţi născut din familii creştine Convertirea la creştinism a unui evreu, în rezervorul purtat de el şi de
şi aţi fost botezaţi de mici, nu aveţi de dovedea încă odată dacă mai era nevoie că un alt deţinut. La repezeală
unde să ştiţi cât este de dramatică viaţa Biserica lui Hristos nu poate fi încarcerată Părintele Mina rosteşte cuvintele
fără Hristos. Nu ai certitudinea Învierii şi a şi că atunci când ea este alungată dintre trebuincioase, mă înseamnă cu
vieţii veşnice. Eu am trăit dureros această oameni ca instituţie divino-umană, se semnul crucii, îmi toarnă pe cap
dramă, înainte de botez” mută în interiorul inimilor celor ce cred şi pe umeri tot conţinutul ibricului
în Dumnezeu. N. Steinhardt spunea că şi mă botează în numele Tatălui
Închisoarea de la Jilava, care te înfioară singura formă de rezistenţă în faţa unor şi al Fiului şi al Sfântului Duh. De
numai când îi rosteşti numele, avea să regimuri totalitare şi concentraţioniste spovedit, m-am spovedit sumar:
devină pentru N. Steinhardt „academie este credinţa care nu poate fi înlănţuită botezul şterge toate păcatele. Mă
şi altar ” aşa cum a spus inspirat fostul şi încarcerată. Scena botezului aşa cum o nasc din nou din apă viermănoasă
lui coleg şi prieten Virgil Ierunca. Celula descrie Steinhardt mai târziu în „ Jurnalul şi din duh rapid”.

10 NICOLAE STEINHARDT 11
„Nu ştiu dacă
Nicolae Steinhardt
mai are pe cineva
egal în lume, pentru
că în literatura româ­
nească nu are pe
nimenea asemenea,
după cum nici un
nemuritor nici un
clasic din viaţa
noastră nu are”.

C
itind ,, Jurnalul fericirii” şi Nicolae Steinhardt n-a scris tratate ei”, când au cerut ca somnul de veci află. Pe Stăpânul nos­tru, al tuturor,
apoi această carte intitulată: de filozofie, dar fiecare pagină este să-l doarmă la umbra dumnezeiască pe care în mod indirect de mul­te ori
,,Monolog polifonic”, a lui un splendid crâmpei de înaltă gândire a schiturilor sau a satelor din spaţiul l-a slujit, pe Iisus Hris­tos, Domnul
N. Steinhardt, şi gândindu- filosofică. românesc, ca şi după moarte, să îmbo­ Cerului şi al pămân­tului.
mă la calvarul închisorii pe care l-a Nicolae Steinhardt n-a scris manuale găţească şi împodobească ţara. Aşa A citi cărţile lui N. Steinhardt, e un
suportat Steinhardt, îmi face impresia de ştiinţă, dar ştiinţa este prezentă cum cerul este împodobit cu stele, cu mare câştig moral, spiritual, ştiinţific,
ÎPS Justinian Chira că Steinhardt a dorit voluntar parcă pretutin­denea în cărţile sale. luceferi, cu corpuri mai mult sau mai artistic, literar, documentar. El,
să urce acest calvar al suferinţei şi l-a Fizic, Nicolae Steinhardt n-a fost un puţin luminoase, dar toate deopotrivă Nicolae Steinhardt, în fiecare articol,
provocat cu plăcere, autoflagelându-se bărbat impunător, arătos, dar făptura de miraculoase, de misterioase şi de vrea, se luptă să-şi lămurească un lucru,
cu o paradoxală plăcere. lui a fost asemenea unui stei de cremene frumoase. să intre înlăuntrul unei probleme, să
A dorit parcă să facă şi această expe­ din care săreau permanent scântei de Articolul ,, De ce îl iubesc pe Lucian exploreze un pisc, să se ridice în vârful
rienţă dureroasă, tragică, pentru ca să diferite culori; albastre, roşii, negre, Blaga”, din volumul tipărit de Nicolae degetelor şi să privească infinitul.
cunoască viaţa în toată cruditatea ei. galbene şi albe. Fiecare exprimând Steinhardt intitulat ,,Monologul Sigur că absolutul nu poate fi cuprins
Sigur că nici Părintele N. Steinhardt şi o stare spirituală ce izbucneşte din Polifonic” are în cuprinsul lui gânduri cu biata noastră gândire de către
nici alţii nu au urcat calvarul cu dorinţa adâncurile făpturii acestui om la care care se cer cunoscute de toţi cei ce nimeni, dar efortul de a face acest
Baia Mare, Bd. Traian 23/9
Tel. 0728-836 348, 0362-401 332 de a face pe eroii sau pe martirii, dar în interiorul său se petrec combustii doresc să-l cunoască mai aprofundat şi lucru este extraordinar de important.
fax 0362-401 331 crucificaţi fiind, nu s-au lamentat, ci uriaşe, cutremurătoare. pe Blaga şi pe Steinhardt. Prin acest efort, omul tot mai prinde
www. gazetademaramures.ro ceva din marele Tot. Acest lucru l-au
şi-au purtat crucea cum a purtat-o Iisus Mănăstirea Rohia, în sânul căreia a
Hristos. trăit cu o nespusă bucurie N. Stein­ Mormântul Părintelui Nicolae Stein­ făcut Steinhardt, Noica, Blaga, toţi,
Fondator  Citind din scrierile lui Nicolae Stein­ hardt, îmbrăcat în haina dăruirii hardt de la Rohia, este mărturie vie absolut toţi Marii „chinuiţi” din lume,
Dan P|RC{LAB hardt, mi se pare că Steinhardt nu supreme şi prin integrarea în sânul a desăvârşitei integrări în spiritua­ care au fost atinşi de aripa sublimă a
este încă îndeajuns cunoscut. Multe acestei mănăstiri care este un pantheon litatea românească autentică, a lui Cugetării, a Nebunei căutări şi visări,
Director general
din frazele gândite şi scrise de Nicolae la pragul căreia se vor pleca multe Nicolae Steinhardt. În acest mormânt Sfinţi, Savanţi, Filosofi, Poeţi. Toate
Ioana LUCĂCEL
Steinhardt sunt adevărate perle. frunţi însetate de lumină, de bucurie odihneşte partea de humă acumulată marile Spirite, care poartă în ei ceva
Coordonator de proiect Stropi de lumină şi de foc cristalizaţi, nealterată, de linişte adevărată, ştiind că de Nicolae Steinhardt aici în lume, din mireasma infinitului.
Mircea CRIȘAN transformaţi în cuvinte. Nu ştiu dacă acolo, pe acel ,,picior de plai”, se găseşte spiritul lui viu se plimbă şi acum prin
Nicolae Steinhardt mai are pe cineva mormântul modest aşa cum el, Măria ograda mănăstirii pe care a iubit-o aşa Noi, oamenii de rând, când ne apro­
IT/DTP 
egal în lume, pentru că în literatura Sa, gânditorul Nicolae Steinhardt a de mult; călătoreşte cum îi plăcea lui piem şi gustăm din fructul realizat de
Ada FONAI
româ­nească nu are pe nimenea dorit, mormântul pe care arde aceeaşi Steinhardt să călătorească când era în aceşti fii ai Nemărginitului, suntem în
Redactori  asemenea, după cum nici un nemuritor flacără invizibilă dar eternă, cum arde viaţă: bătea la porţile prietenilor, intra mare câştig. ,,Monologul Polifonic”,
Pr.dr. Cristian Ștefan - consilier cultural nici un clasic din viaţa noastră nu are. la Ciucea pe mormântul lui Goga, la în casa tuturor oamenilor iubitori de ca şi „Jurnalul Fericirii”, e o carte în
Pr.dr. Augustin Vasile - vicar admin- Nicolae Steinhardt nu a scris romane, Păltiniş pe mormântul lui Noica, la o hrană spirituală bună. Plânge şi râde adevăratul înţeles al cuvântului.
istrativ
dar fiecare articol al său, fiecare eseu nu Lancrăm pe mormântul lui Blaga, la cu noi, se distrează şi se înseninează
Protos. drd. Casian Filip - eclesiarh
al Catedralei Episcopale
este un micro ci un megalo roman. Mirceşti pe mormântul lui Alecsandri. în faţa noastră, prin cărţile sale, prin † ÎPS Justinian Chira,
„Sf\nta Treime” Nicolae Steinhardt n-a scris poezie, I-am amintit doar pe câţiva dintre cei expresiile lui miraculoase şi unice, şi Arhiepiscopul Maramureşului şi
Ierodiacon Teodosie Bud dar fiecare pagină din cărţile lui este un ce odihnesc în afara spaţiilor citadine, sunt deplin încredinţat că Contemplă Sătmarului
Arhidiacon Andrei POP cântec, o poezie de mare frumuseţe. împodobind prin ,,pohta ce au pohtito cu o supremă fericire de acolo unde se

12 NICOLAE STEINHARDT 13
n N-avem încotro. Se cuvine să
înţelegem că orice am face şi oricît
ne-am strădui, tot supărăm. Singura
soluţie e resemnarea. Ce putem face?
n Vine mereu în istorie o clipă când n Absurdul e unul din parametrii Să tăcem, să tăcem. Să nu facem raul, n Asupra apropierii de Hristos, proba
cei care afirmă că doi plus doi fac condiţiei omeneşti. şi nici binele cu sila. Dar şi trecînd, care nu înșeală, criteriul definitiv este
patru sunt pedepsiţi cu moartea. tăcînd, tot nemulţumim. Odată pentru buna dispoziție. Numai starea de fericire
totdeauna se cade să ne băgăm bine dovedește ca ești al Domnului.
n Tiraniile nu interzic rostirea în minte: deranjăm doar pentru că
adevărurilor, ci numai a unora, mai suntem prezenţi. Şi să nu ne oprim
bine zis a unuia anume, a celui pe aici: mai trebuie să recunoaştem
care o doare pe respectiva tiranie. că şi ei ne deranjează pe noi! Gînd
n Răul poate să-l facă oricine, cât de înfiorător: Căci nu suntem mai buni ca
n Aflarea adevărului însingurează.
nevoielnic ar fi. Binele însă e numai ceilalţi, tot în aceeaşi oală ne aflăm şi
n Adevărul ne face liberi. pentru sufletele tari şi firile călite.” fierbem înăbuşit. n În regimul comunist
n Furtuna este realitatea, dar n Oricum, înainte de a te avânta în n Domnul ne învaţă că suntem şi binele poate fi realizat
Adevărul este Hristos! domeniul binelui este necesar a şti trebuie să fim slobozi a face binele şi numai întâmplător,
n Afirmarea adevărurilor veşnice că treci pe teren minat.” a veni în ajutorul aproapelui nostru: pe căi ocolite, ocolite
este oricand binevenită, este în nici o lege, nici un regulament, nici şi nelegale, nelegale
n Dacă nu putem să fim buni, să o formă de orice fel, nici o precauţie adică neconforme cu
totdeauna sănătos şi util să arăţi
încercăm să fim măcar politicoşi.” sau teamă, nici un motiv de tipul principiile, prin urmare
că doi şi cu doi fac patru. Doi şi cu
„să nu se spună că…”, ori „să nu pară neprincipiale.
doi fac patru reprezenta formula n Numai când facem binele,
bunului simţ, a dreptului natural, a că…” nu ne poate fi stavilă, pretext,
dobândim ceva ce răii nu pot avea:
nestricăcioaselor axiome. justificare”.
liniştea şi pacea – bunurile supreme.

„Acum ştiu,
n Ceainicul e ceainic. Soba nu-i
elefant. În pământ încolţeşte grâul.
Din piatră se fac case şi se durează
statui. Hristos nu-i Dumnezeu al
neorânduielii şi al măştilor.
n Credința e suprema arma secretă,
care anihilează toate necesitățile,
împrejurările și pulverizează
hazardul.
am aflat şi eu...”
n Nevoia de credinţă o socotesc
drept lucrul cel mai natural.
n Credinţa ne dă bucurie, pentru că
ne pune brusc de acord cu ce este
real.
n Opera de artă are un efect
n Drumurile care duc spre credinţă asemănător. Şi ea dezvrăjeşte.
poartă acelaşi nume toate: pariu, Credinţa ne dă bucurie, pentru că ne
aventură, incertitudine, cuget de pune brusc de acord cu ce este real, de
om nebun. n Creştinismul este o şcoală a capcane, avalanşe, zgomote şi
unde rezultă că realitatea, realitatea
fericirii. furii, creştinul e dator să-L aleagă
n Nu “a dovedi” este completarea cea necoruptă, e frumoasă şi că
– oricât ar fi tumultul de mare, de
lui “a crede”, ci “a mărturisi”; şi rezonanţa e o lege fundamentală. n Creştinul este cel ce nu trăieşte năprasnic, de incontestabil - pe
dacă-i aşa, oare nu faptele bune şi n Ce înseamnă credinţa? Încredere nici în trecut, nici în viitor, ci Hristos. (Furtuna este realitatea,
mărturisirea nereticentă a credinţei în Domnul, deşi lumea e rea, în ciuda numai în prezent. Trecutul nu-l dar Adevărul este Hristos!). Să
sunt cele mai bune dovezi ale nedreptăţilor, în pofida josniciei, cu apasă, viitorul nu-l îngrijorează. se încreadă în Cel nevăzut, să
credinţei? Credinţa nu are nevoie toate că de pretutindeni nu vin decat n Creştinismul reprezintă o nu se supună cerinţelor semeţe
de niciun soi de dovezi. Are, însă, semnale negative. trecere de la dreptate la dragoste. şi spaimelor negre făurite
nevoie să fie dovedită. de o regie abilă, dar în fapt
n Cred, Doamne, ajută necredinţei n Creştinismul e bucurie şi reţetă
n Credinţa este, prin urmare, superficială, aparentă, care-i în
mele, îmi pare a fi, cum să spun? Taina de fericire. E şi asumare a durerii.
recunoscută a fi o faptă de curaj, iar funcţie de durată, adică val care
cea mai de taină a învăţăturii creştine,
curajul e declarat, aidoma credinţei, n În prezenţa valurilor vieţii, ca valul trece.
noua învăţătură, şi într-un anume fel
o taină. pecetea daruluiDuhului sfânt. a multiplelor ei furtuni, ispite,

14 NICOLAE STEINHARDT 15
n Crucea, geometric şi n Curajul e taina finală; învinge acela care este dispus să moară.
simbolic vorbind, e semnul
n A vorbi, ori a tăcea este tot una cu să trăieşti, ori să mori.
întretăierii celor două
planuri, e unirea dintre n Care este efectul principal al fricii? Îndepărtarea de Hristos.
spiritual şi material, e n Noi vorbim de blândeţea lui Iisus - arătând că a mers la
metafora dublei noastre moarte ca mielul la junghiere,că a tăcut ca oaia când e
naturi: duhovnicească şi tunsă – şi enumerăm smerenia, bunătatea, ascultarea.
pământeană. Ea ne rezumă, Dar de-o însuşire a sa – pe care trebuie să fi
ne recapitulează, ne avut-o de vreme ce a primit să moară de
reprezintă grafic şi cardinal, n Există momente în care
moarteaînfiorătoare de pe cruce deznădejdea pare a fi singura
ne expune în dubla - – nu pomenim. Însuşirea
paradoxala, perpendiculara, soluţie şi numai strigătul
aceea e curajul. instantaneu îţi poate controla
fundamentală - noastră
solemnă şi derizorie angoasa. Există şi o fericire exaltată
situaţie de făptură care ţine dacă, în loc de a urla, spui: Îţi
deopotrivă de lume şi de mulţumesc, Doamne, că m-ai făcut
n Dând ce nu ai, dobânziști şi tu, cel gol, cel pustiit,
cer. om şi m-ai înzestrat cu liberul
cele ce-ţi lipsesc.
arbitru. Pot îndura, pot răbda. Nu
n Da, numai aşa putea vorbi un slujitor al lui Hristos, cârtesc, nu mă vait, nu mă dau
al Celui tainic: bătut, mă ţin tare, sfidez Realitatea,
paradoxal (precum întotdeauna ne-a învăţat): o fac de ruşine şi de ocară. Nu
- de vrei să cârmuieşti, slujeşte; degeaba m-ai făcut om.
- de vrei să fii înălţat, smereşte-te; intransigenţe naive ca de pildă:
n Durerea fără deznădejde e ca
- de vrei să-ţi mântuieşti sufletul, pierde-l orice ar fi, eu un mint (pe când
mâncarea fără sare, sau ca nunta
pentru Mine; monahul îmbunătăţit din Pateric
fără lăutari.
- de vrei să-ţi recâştigi nevinovaţia, recunoaşte- minte pentru a salva, la nevoie,
te vinovat n Cred în Duhul Sfânt, care suflă viaţa unui om). Şi nu se potriveşte
şi uluitor: unde şi când vrea, spre scandalul cu o concepţie pur organizatorică
de vei da ce nu ai, vei dobândi şi tu ceea ce ai şi zăpăceala fariseilor, angeliştilor a Bisericii – organizare juridică şi
dat altora. şi habotnicilor, care, ca şi Tatăl rece şi, până la urmă, inchizitorială:
şi Fiul, vrea altceva decât numai frunţi încruntate şi grumaji ţepeni;
forme, filosofic, dovezi istorice după cum nici cu hlizeala prostesc
n Răul poate să-l facă oricine, cât de serafică ori neorânduiala şi
nevoielnic ar fi. Binele însă e numai şi scripturale. Căruia îi este
lehamite de ţapi şi viţei sub orice neastâmpărul. Nu se lăsa înfrânt şi
pentru sufletele tari şi firile călite. convins de toate silniciile, durerile,
chip, pricepându-se a-i desluşi şi
n Doar Dumnezeu există, restul tot identifica în formele lor cele mai nedreptăţile şi cruzimile lumii; crede
n Dragostea - virtute creştinească supremă şi
nu-i decât ipoteză. moderne şi mai neaşteptate. Carele în Dumnezeu adversativ: împotriva,
singura perenă - este mijlocul fără greş care ne
nu grăieşte pilduitor, serafic şi în ciuda, în pofida lor, deşi ele, vai,
stă la îndemână pentru a ne dovedi umanitatea şi n Nu degeaba tot stărui, tot pisez
preţios, Carele ne călăuzeşte modest există cu prisosinţă.
creştinătatea. că Hristos Dumnezeu e un nobil, un
gentleman, un boier. şi sigur, după dreapta socotinţă
n Mai rezultă ceva – enigmatic şi scandalos pentru şi nu apreciază în mod deosebit
raţionalişti: că toate virtuţile şi instituţiile creştine n Am înţeles că Dumnezeu îmi cere stilul voit onctuos, mâinile cucernic
sunt lipsite de valoare, dacă nu se întemeiază pe să dăruiesc chiar şi ceea ce nu-mi împreunate şi morala ostentativă.
dragostea de Hristos. El e Adevărul, nu morala aparţine.
predicată sau instituţiile întemeiate sau calităţile n Credinţa noastră, sunt convins, nu
n Dumnezeu, în care spui că nu se confundă cu „înalta spiritualitate”, n Pare-se că există două teorii cu
practicate în spiritul unor doctrine, oricît de totul potrivnice despre originea
apropiate de învăţătura lui. Nu există creştinism fără crezi, crede El în tine. nu urmăreşte o cunoaştere ocultă,
o igienă mintală ori constituirea speciei umane. Unii susţin că omul
de Hristos – că dacă ar exista, mulţi evrei, politeişti, n Prefer să cred în Dumnezeu decât coboară din maimuţă, iar alţii că a
masoni şi puzderie de oameni cu moravuri curate ar să-L văd în toată slava Sa unei prime de asigurare la Judeţul
de Apoi şi este străină de unele fost creat de Dumnezeu. Se ceartă
fi demult creştini. grozav. Eu unul cred că se înşeală
şi unii şi alţii. Teoria mea este
următoarea. Cei, care cred că omul
coboară din maimuţă, coboară cu
adevărat din maimuţă şi alcătuiesc o
rasă aparte, în afara rasei oamenilor,
care cred şi ştiu că au fost creaţi de
n Drepturi fără datorii, e ca şi cum ai vrea lumină n S-ar putea ca definiţia Dumnezeu.
fără întuneric şi mămăligă fără mestecău. Dreptul eroismului şi sfinţeniei să nu fie
şi datoria, iată cel mai bun exemplu de cuplu decât aceasta: să faci imposibilul
invariabil. posibil.

16 NICOLAE STEINHARDT 17
n După ce L-ai cunoscut pe Hristos, îţi n Creştinul este liber, aşadar îmi venea să mă reped jos din n Un singur lucru nu poate n Niciuna dintre virtuţi şi niciunul dintre atributele divinului nu poate
vine greu să păcătuieşti, ţi-e teribil de fericit. pat ori de pe prici, să alerg, să Dumnezeu: să ne mântuiască fără fi izolat şi idolatrizat. Numai cumpănitul lor ansamblu reprezintă
ruşine. strig de bucurie, să-i zgîlţîi şi consimţământul nostru desăvârşirea.
n Nu te lasă grijile să dormi
n Hristos nu s-a urcat întâmplător pe sau te deşteaptă din somn. Dar pe ceilalţi, să le spun cît sunt n Virtutea personală a tiranului, oricît de incontestabilă, nu justifică
cruce: curajul îndurării unor suferinţe se întîmplă ca şi de pe urma de fericit, să-i rog sa-şi dea tirania. Calităţile personale n-au la oameni de felul acesta nici o
cumplite a fost singura cale prin care a fericirii să te pomeneşti treaz în seama ce comoară posedă cu valoare, sunt anihilate de păcatul strigător la cer al desfiinţării
putut arăta că s-a făcut om cu adevărat, toiul nopţii. Aşa mi s-a întîmplat toţii, ce sobiţă minunată”, ce libertăţii omului, de groaznicul păcat al prefacerii semenilor în
în întregime; prin care şi-a putut dovedi mult timp după ce am fost tranchilizant tară prescripţie dobitoace; dobi­toace, desigur, de vreme ce li se răpeşte
buna-credinţă. Nici inteligenţa, nici primit botezul. Doar din bucurie medicală. Noroc de mine că principala însuşire a duhului: libertatea.
înţelepciunea, nici tămăduirlile, nici - oul of sheer joy, aus Ututer Fivi străşnicia regulamentului
mă împiedică să mă dau în n Virtuţi personale aveau şi fariseii, ba încă
învăţătura, nici chiar bunătatea ori ide — deschideam brusc ochii, n Nimeni să nu silească pe
spectacol. Ceva din felul meu multe, erau nu numai cumsecade, ci
mila nu ar fi fost probe serioase: singur cuprins de o stare euforică, aproapele său, nici măcar pentru
diurn de a fi trădează probabil, şi riguroşi. Calvin la fel. Şi sunt
curajul în faţa durerii şi morţii îi stă la izvoditoare nu de adormire a-i face bine. Nici Domnul nu intră
măcar în parte, veselia mea sigur că şi Caiafa era plin
îndemână. - ca la stupefiante - ci de nechemat.
lăuntrică; deoarece unora le de frumoase purtări
veghe, de viaţă supraintensă;
n Triada lui Hristos: credinţă, libertate, sunt surprinzător de drag în n Morala e izvorul libertăţii, şi ducea o viaţă
de somn îmi ardea mie? de
iubire. timp ce altora le impun o solidă morala e condiţia libertăţii, morala model.
odihnă? de uitare? de oblivon
n Mai bine-mi este să mor odată cu ori evadare? Nu, de prea plin antipatie.” e pavăza libertăţii.
Hristos, decât să-L reneg.
n Totul, în pildele, învăţăturile şi
îndemnurile lui Hristos,
e spre bogăţie, seceriş îmbelşugat,
blagoslovenie, belşug, rodire, prea
plin, har peste har, răsplătire „clătinat şi
îndesat şi cu vârf...
n Domnul iubeşte nevinovăţia, nu imbecilitatea.
n...iar celui ce are i se mai dă, celor ce
aduc cinci ori zece talanți n Trebuie să avem mintea aspră şi inima blândă.
li se dau cinci ori zece cetăţi, pe sluga
n Elementara deşteptăciune e o îndatorire. Mai ales pentru
cea bună stăpânul se încinge şi o
un creştin care trebuie să fie mereu atent la ispite. Iar prostia
slujeşte, cel ce bine s-a purtat nu cu
este o ispită... Neştirea, îndobitocirea, trecerea oarbă prin viaţă
fărâmituri ori cu bacşiş se va alege, ci cu
şi printre lucruri sau trecerea nepăsătoare sunt de la diavol.
poftire la cina împărătească!
Samarineanul n-a fost numai bun ci şi atent: a ştiut să vadă.
n Nu, desigur, nu hotărât, Domnul nu
iubeşte şi nu propovăduieşte pustiul,
pusta, tundra, spinii, mărăcinii, pălămida,
şarpele, piatra, scorpia, uscatul.
Ci strugurii, smochinele, pâinea, oul,
peştele, mierea, vinul vechi şi bun.
n Nu cu lanţuri se leagă credinciosul de
Hristos, ci cu dragoste şi cu har
n Nu piroanele L-au ţinut pironit pe n Lumea aceasta zadarnică şi Dumnezeu, ci în situaţie de n Situaţia creştinului e la fel de
Hristos pe Cruce, ci dragostea Sa de în care ni se hotărăşte soarta om, care de fapt nici nu poate paradoxală ca a lui Don Quijote. E om
oameni.” pe vecie nu este atât de şti nimic. Cine se spune că şi i se cere să fie Dumnezeu. A fost
neimportantă, de zadarnică ştie se înşeală. creat curat şi e murdar, şi trebuie să
şi de iluzorie de vreme ce se întoarcă la ceea ce a fost menit a fi.
Hristos a venit să moară aici. n Legile lumii, aşadar, nu sunt Altfel spus, el trebuie să lupte pentru
o piedică totală în calea ce a deveni ceea ce este.
n Am înţeles cât de duce la paradis.
mizerabilă e situaţia noastră
în lume: prin simpla noastră n Un lucru-mi pare cert, că
existenţă deranjăm pe alţii. lumea oamenilor simpli este
o lume complicată, iar lumea
n Suntem părţi ale unui oamenilor complicaţi este o
sistem închis de unde nu lume simplă.
putem face observaţii n Viaţa este un rai, însă noi nu vrem să ştim.
absolute asupra temeiurilor n Vii sunt numai cei care-şi prefac ideile în fapte, dau
morale ale universului. realitate cuvintelor rostite, trec pe plan existenţial
Nu suntem în situaţie de conceptele şi visările planului ideativ.

18 NICOLAE STEINHARDT 19
n Prieten se numeşte omul n Din punctul de vedere al deplinei – oricît de neplăcut şi de nedrept –
care te ajută fără ca verbul să noastre responsabilităţi cred că i-a putut abate din cale; ceilalţi trec
fie urmat de un complement filosofii existenţialişti au dreptate. ca expresurile fără opriri prin gările
circumstanţial de timp sau de loc Scuza „împrejurările mi-au fost mici, înaintează ca ştafetele, cu
sau de mod. potrivnice” nu e invocată decît mesajul strîns la piept sau în pumn.
de cei slabi şi nehotărîţi. Pentru o n La urma urmei, împrejurările sunt
personalitate puternică – dintre acelea mai întotdeauna grele. Şi fiecare –
cărora Alain le spunea firi de crocodil: mai arată – Alain – tot ceea ce vrea
Goethe, Descartes, Stendhal, Spinoza obţine, dar ceea ce vrea cu adevărat,
– împrejurările sunt mai curând ceea nu ceea ce spune că i-ar plăcea
ce istoricul Arnold Toynbee numeşte să aibă; ceea ce se dobîndeşte
‘challenge’, o provocare, un imbold. prin neprecupeţit sacrificiu,
n Oamenii care au ceva de făcut şi cu nedezminţită încăpăţînare,
n Creştinismul nu ne oferă un
de spus nu sunt opriţi locului de o înfrângînd lenea, nestăruind asupra
mijloc miraculos de a scăpa de
întîmplare, cu o ‘nenorocire’: numai scrupulelor.
suferinţă, ci ne pune la îndemână
pentru cei de talia d-lui Berthelemy n Împrejurările nu pot fi scuză decît
miraculosul mijloc de a o îndura
darea afară din casă şi împrăştierea pentru rataţi şi rataţii – pe plan
mobilelor (cu prilejul intempestivei social (o spune unul din ei) sau
sale evacuări de la Temple, spre a duhovnicesc – sunt cei ce s-au dat
face loc perechii regale ce urma să
„Acum ştiu, am aflat şi eu...” fie internată acolo în toamna anului
1792) le concentrează tot restul vieţii
bătuţi, n-au avut mesaj sau nu le-a
fost destul de scump. (Ori nu l-au
recepţionat destul de clar)
asupra proceselor şi intervenţiilor
urmărind redobîndirea avutului; n Biruinţa nu-i obligatorie;
numai pe unii ca aceştia faptul trivial obligatorie e lupta.

n Să vedem, îi zice Coufontaine lui pusă de Copernic şi Galileu, om pe cel [asupra] căruia este
Turelure, ce va să iasă cînd lumea heliocentrismul ori geocentrismul manifestată. Omul însuşi, făurit
afecţiunii şi încrederii va fi înlocuită – sunt gravele şi naivele preocupări de Dumnezeu, îşi transformă pe
cu lumea concurenţei. de la începutul secolului XX: aproapele sau în persoană – printr-
progresul, răspîndirea democraţiei un act creator secund – datorită
n Se prea poate ca şi în lumea veche libere, ştiinţa binefăcătoare. încrederii pe care i-o arată (Claudel). n A ierta este, în esenţă, un atribut
mîngiietoarele cuvinte afecţiune şi
n Avem, noi, alte griji. n Dînd nume animalelor, potrivit dumnezeiesc, iertarea omenească
încredere să fi sfirşit prin a se goli de apărând în consecinţă că încă o
conţinut, să fi ajuns formale ca atîtea Şi printre ele, chinuitoarea problemă poruncii dumnezeeşti, omul le
a bănuielii prefăcută în boală rînduieşte în cuprinsul creaţiei: probă a prezenţei suflului divin în
altele. Dar de văzut am văzut noi ce făptură.
înseamnă o lume întemeiată numai endemică. purtînd aproapelui dragoste şi
pe concurenţă, lumea căreia urmaşa acordîndu-i încredere, face din el o n Vrem să fim iertaţi, dar nu suntem
n (Duhamel se întreba prin 1928 de
ei dialectică i-a pus capac, venind Persoană, altceva decît un individ. dispuşi să iertăm şi noi. Vrem să ni – şi trebuie – să nu ţină seama de n Greşiţilor noştri le iertăm greu.
ce durează atît de mult o masă la un
cu noile ei temeiuri: ura, invidia şi restaurant din Moscova; şi se mira n Iată pentru ce bănuiala este atît se acorde atenţie şi să ne fie luate nedreptăţile săvârşite împotrivă-i, Sau dacă iertăm, nu uităm. (Şi
bănuiala. aflînd motivul: efectuarea operaţiilor de nocivă. Din persoană omenească în seamă toate drepturile, dorinţele, de insultele ce i se aduc lui, ca iertarea fără uitare e ca şi cum n-ar
de înregistrare şi control contabil ea îl transformă pe cel bănuit în – de nu şi capriciile, luăm însă foarte individ. Dar dacă ocupă o funcţie fi, bătătură fără câine, gură fără
n Marea taină a tuturor grăbit şi împrăştiat aminte la de răspundere ori se află în fruntea dinţi). Ne iertăm şi mai greu pe noi
nenorocirilor: bănuiala. Otrava, pentru fiecare fel de mîncare. În cea în ce? Nu în brută, ar fi prea bine,
mai apreciabilă măsură, aceasta e ci în ceva nespus, mai făcător de nevoile, doleanţele şi solicitările treburilor publice, nu are dreptul înşine.
neghina, pîrjolul. celorlalţi. Ceilalţi! Ei ne apar undeva, să invoce principiul iertării spre (Şi această ţinere de minte
şi cauza încetinelii şi scumpetei în rău, în făptura cea mai abjectă, mai
n Nu degeaba e pentru Bergson sistemul economic socialist.) pernicioasă, mai cancerigenă ce departe, un soi de fantome pierdute a rămâne distant şi rece în faţa otrăveşte. Spre a dobândi pacea
timpul aducător de nebănuite poate fi – în şmecher. în ceaţă. Ni se pare de fapt, că toţi răului şi a lăsa pe nevinovat pradă lăuntrică trebuie să ajungem, prin
n Pentru creştinism, bănuiala cei din jurul nostru au obligaţii ticăloşilor căinţă, dincolo de căinţă: la a ne
surprize, iar evoluţia e creatoare.
e un păcat grav şi oribil. Pentru n Corolar: cînd însă ne formăm faţă de noi, iar noi faţă de nimeni, ierta.)
n Dovadă: cine s-a gîndit în primii creştinism încrederea e calea convingerea că un individ ori un n Hristos iartă uşor şi pe deplin.
niciodată. Toate ni se cuvin, tot ce Cel mai greu ne vine a ierta pe cei
ani ai veacului că acestea vor fi morală a generării de persoane. grup de indivizi intră sub calificarea Şmecherul nu iartă niciodată, ori
facem e bun şi îndreptăţit, numai cărora le-am greşit. (Cine ajunge
problemele noastre de căpetenie: Numai omul îşi făureşte semenii de ticălos ori ticăloşi, altul e dacă se înduplecă (iară ca să ierte),
noi avem întotdeauna dreptate. să poată ierta pe cel faţă de care
frica, bănuiala generalizată, proporţional cu încrederea pe procedeul (tot creştin): neîntîrziata, o face greu, în silă, cu ţîrîita. Pe cînd
a greşit, cu adevărat izbuteşte un
care le-o acordă şi le-o dovedeşte. neşovăitoarea luare de măsuri – n Omul, dacă raţionează în calitate Domnul: „Nici eu nu te osîndesc.
şmecheria atotputernică? Iată că lucru greu, cu adevărat bate un
Neîncrederea e ucigătoare ca şi stîrpirea”. de creştin şi vrea să se poarte Mergi şi nu mai păcătui“. Nici eu nu
totuşi sunt. Pentru noi, futilităţile record.)
pruncuciderea; desfiinţează ca conform cu doctrina creştină, poate te osîndesc…
– cum numeşte Camus problema

20 NICOLAE STEINHARDT 21
posteşte. Atunci, postul devine Acum ştiu, am aflat şi eu…
prilej de trufie,de exprimare a
n Să nu judecăm pe alţii, dar, când
orgoliului şi a izbânzii trufaşe
arde casa vecinului, nu stau să mă
asupra poftelor… Dar, dincolo
rog şi să mă îmbunătăţesc, ci chem n Răstignirea nu e farsă şi -, căci altfel nu s-ar fi auzit atît de
n Când un om reuşeşte să facă de orice, trufia rămâne trufie, iar
pompierii, alerg la cişmea. Altfel, firescul mi-e sete şi nici atît de
ceva ce i-a solicitat mult efort, în el sentimentul frustrării o confirmă. înşelăciune decît dacă se constată
se cheamă că sunt fudul şi nu-mi allzumenschlich-ul: Dumnezeul
începe să lucreze trufia. că orice miracol este cu neputinţă,
n Dacă ai reuşit în viaţă, nu te iubesc aproapele. meu, de ce m-ai părăsit? Actul
orice înviere este un basm.
n Cel ce slăbeşte, se uită cu dispreţ agăţa de nereuşitele altuia, pentru răstignirii a fost atît de serios,
n Ierarhia păcatelor. Biserica le Dacă monofiziţii, dochetiştii ori
la graşi, iar cel ce s-a lăsat de a nu trezi în tine viermele cel aprig de autentic şi total, încît pînă şi
împarte în: veniale, de căpetenie, fantaziaştii ar avea dreptate,
fumat răsuceşte nasul dispreţuitor al orgoliului şi patima înfumurării. apostolii şi ucenicii erau convinşi
strigătoare la cer şi cele împotriva în ruptul capului n-aş fi trecut
când altul se bălăceşte, încă, în Reuşita este energia iubirii şi a că spînzuratul de pe lemnul din
Duhului Sint. la creştinism. Ar însemna că
viciul său. capacităţii tale de acceptare a mijloc nu va învia. Dacă n-ar fi
vieţii, dar ea nu rămîne nemişcată, n Închisoarea cunoaşte numai două răstignirea a fost în cel mai bun
n Dacă unul îşi reprimă cu sârg caz un simbol ori o reprezentaţie. fost atît de zdruncinaţi în credinţa
nu este ca un munte sau ca un categorii: cele care se iartă (traficul lor, Luca şi Cleopa n-ar fi umblat
sexualitatea, se uită cu dispreţ şi ocean. Îngâmfarea şi trufia reuşitei de devize şi aur, trecerea ilegală Să nu fie! Numai deznădejdea
cu trufie către păcătosul care se omenească de pe cruce dovedeşte mohorîţi, tîrşîindu-şi picioarele
te coboară, încetul cu încetul, de a frontierii, furtul, omorul, curvia, pe drumul către Emmaus, şi-ar fi
căzneşte să scape de păcat, dar pe soclul tău, căci ele desenează preacurvia, pederastia, parazitismul, integritatea şi seriozitatea jertfei,
instinctul i-o ia înainte! recunoscut de îndată învăţătorul
pe cerul vieţii tale evenimente vagabondajul, defăimarea o împiedică a fi cine ştie ce joc, ce
şi n-ar fi rămas atît de miraţi cînd
n Ceea ce reuşim, ne poate spurca specifice lor. instituţiilor de stat) şi cele care nu se vicleim.
au înţeles cine e. (Se simţiseră
mai ceva decât păcatul însuşi. iartă (şantajul şi turnătoria). n Domnul venise hotărît să atît de stingheri, de păcăliţi, încît
n Slăbeşte, bucură-te şi taci!
(Nu le iertăm noi, oamenii; cînd e bea paharul pînă la fund şi să se rugaseră de primul trecător
n Ceea ce obţinem se poate să ne n Lasă-te de fumat, bucură-te şi căinţă cutremurătoare, Dumnezeu
dea peste cap reperele emoţionale se boteze cu botezul crucii, dar întîlnit, un necunoscut, să nu-i lase
taci! ştie el ce face; în Procesul lui Iisus singuri, să stea cu ei.) Nici Toma
în aşa manieră încât ne umple în grădina măslinilor, cînd se
de Diego Fabri, Maica Domnului n-ar fi pus condiţii atît de drastice
sufletul de venin. n Curăţă ograda ta, bucură-te de apropia momentul, tot s-a rugat
n Neiertarea de sine are un caracter îşi întinde broboada de femeie (şi, la drept vorbind, de jignitoare)
curăţenie şi lasă gunoiul vecinului să fie scutit a deşerta paharul.
mai grav decât s-ar zice: înseamnă n Banii care vin spre noi ne pot sărmană pe capul trădătorului dacă n-ar fi fost şi el sigur că
acolo unde vecinul însuşi l-a pus. Desigur, adaogă: facă-se voia Ta.
neîncredere în bunătatea lui face aroganţi şi zgârciţi, cum scuturat de hohotele de plîns ale învierea, după cum se petrecuseră
succesul ne poate răsturna în n Căci între vecin şi gunoiul din părerii de rău). Şovăiala totuşi a fost reală. Iar
Dumnezeu, dovada încăpăţânatei lucrurile, nu mai era cu putinţă.
abisul înfricoşător al patimilor curte există o relaţie ascunsă, pe cruce, în ciuda comunicării
şi contabilei noastre răutăţi. E şi n Cele şapte păcate capitale: 1) Tuturora nu le venea a crede.
cazul lui Iuda, care n-a crezut nici în sufleteşti. Drumul către iubire se nişte emoţii pe care nu le cunoşti, idioamelor, în ciuda faptului că
Prostia, 2) Recursul la scuze: Nu ştiu, avea deplina conştiinţă a învierii, Răstignirea era definitivă şi pentru
puterea lui Hristos (că-l poate ierta) îngustează când ne uităm spre sentimente pe care nu le vei bănui ei, întocmai ca pentru scribi.
n-am ştiut, 3) Fanatismul, 4) Invidia, natura omenească pare să fi
şi nici în bunătatea lui Hristos (că ceilalţi de la înălţimea vulturilor vreodată şi cauze ce vor rămîne,
5) Trufia neroadă, 6) Turnătoria, 7) covîrşit oarecare timp – după n Şi era necesar, spre adeverirea
vrea să-l ierte). aflaţi în zbor. poate, pentru totdeauna, ascunse
Răutatea gratuită. Mai adaug o a cum, contrapunctic, a predominat jertfei, ca răstignirea să dea
n Când francezii spun Dieu a créé minţii şi inimii tale.
n Blândeţea inimii se usucă pe opta : dragostea cu sila. natura divină pe muntele Tabor impresia de sfîrşit, de soluţionat,
l ‘homme à son image qui le lui a vrejii de dispreţ, de ură şi de trufie, n Între omul gras şi grăsimea sa
de afacere clasată, de bun simţ
bien rendit [Dumnezeu l-a creat dacă sufletul nu este pregătit să există o relaţie ascunsă. biruitor. Nu ajungea – ca să fie
pe om dupa chipul Său, iar omul primească reuşita sa cu modestia n O înţelegere. Un secret. Un răstignirea ceea ce trebuia să
i L-a restituit, trăsătura aceasta şi graţia unei flori… sentiment neînţeles. O emoţie fie – nu ajungeau groaza torturii,
a făpturii au avut-o, desigur, în
n Tot ce reuşim pentru noi şi ne neconsumată. O dragoste piroanele, suliţa, spinii – în
vedere, specifică lui Iuda. Celui
aduce energie este menit a se respinsă. tabloul lui Mathias Griinewald
care ne-a creat după chipul şi
întoarce către aceia ce se zbat, de la Uiiterlinden spinii străpung
asemănarea Sa îi plătim cu aceeaşi n Grăsimea este profesorul
încă, în suferinţă şi-n păcat. Ochii întregul trup intrat în putrefacţie -,
monedă, închipuindu-ni-L după grasului.
noştri nu sunt concepuţi pentru mai era neapărat nevoie – pentru
chipul şi asemănarea noastră: atât
dispreţ, ci pentru a exprima cu ei n Viciul este profesorul viciosului. completare, pentru întărire — să
de răi şi neiertători, încât nu ne
chipul iubirii ce se căzneşte să iasă pară şi catastrofă, derută, eşec.
vine a crede că Dumnezeu poate n În viaţa noastră nu există
ierta cu desăvârşire orice. Nu! Nu din sufletele noastre. profesori mai severi decît viciile şi n Numai strigătul Eli, Eli ne
putem gândi o putere, oricât de n Succesele nu ne sunt date spre incapacităţile noastre… dovedeşte că răstignitul nu s-a
atotputernică în domeniul fizic a ne înfoia în pene, ca în mantiile jucat cu noi, că nu a încercat
n Acum ştiu, ştiu că orice ură, orice
(minunile materiale cele mai statuilor, ci pentru a le transforma să ne mîngîie cu făţarnice
aversiune, orice ţinere de minte
fantastice le admitem), în stare să în dragoste, în dezvoltare şi în estompări. (Ca-ntotdeauna, i-a
a răului, orice lipsă de milă, orice
facă lucrul acesta de neconceput: să dăruire pentru cei din jur. tratat pe oameni ca pe fiinţe
lipsă de înţelegere, bunăvoinţă,
ierte. libere şi mature, capabile de a
n Dacă reprimi foamea în timp simpatie, orice purtare cu oamenii
Pe de altă parte, întocmai ca încasa adevăruri neplăcute.) Spre
ce posteşti, foamea se va face tot care nu e la nivelul graţiei şi
domnul Perrichon (poartă pică celui deosebire de Buddha şi Lao-Ţe, El
mai mare. Mintea ta o să viseze gingăşiei unui menuet de Mozart,
care l-a scos din prăpastie, îl adoră nu dă aforisme şi pilde, ci carne şi
mâncăruri gustoase şi alese, este un păcat şi o spurcăciune; nu
pe cel pe care, cică, l-a scos el din sînge, chin şi deznădejde. Durerea
mintea o să simtă mirosurile cele numai omorul, rănirea, lovirea,
prăpastie), îi iubim foarte puţin pe fără deznădejde e ca mîncarea tară
mai apetisante chiar şi în somn, jefuirea, înjurătura, alungarea, dar
cei care ne-au scăpat dintr-o scârbă, sare, ca nunta fără lăutari.
pentru ca, în ziua următoare, orice vulgaritate, desconsiderarea,
o belea; îi iubim însă, cu drag, pe cei orice căutătură rea, orice dispreţ,
cărora am avut prilejul să le venim înnebunită de frustrare, să
compenseze lipsa ei printr-un orice rea dispoziţie este de la
în ajutor, să le dovedim puterea şi diavol şi strică totul.
mărinimia noastră. dispreţ sfidător faţă de cel ce nu

22 NICOLAE STEINHARDT 23
N. Steinhardt

„Maramureşul, neîndoios, nu şi splendoarea portului, prin


e numai o expresie geograficã, vorbirea lor nealteratã de vreo
numele purtat de una din cele influenţã din afarã, prin calmul
mai pitoreşti, mai atrãgãtoare şi atitudinii şi mersului, printr-o
mai frumoase regiuni ale ţãrii. egalitate de umoare solid
Nu e numai ţinutul cu absolut rezistentã la orice împunsãturi
originale şi supraabundent şi aţâţãri ale «nervilor», vicleniei,
dãruite cu graţie construcţii neastâmpãrului, pizmei şi
din aceastã parte a Europei. oboselii, prin absenţa din
E un spaţiu „special”, osebit cãutarea ochilor, a spaimei,
parcã de întinderile plane ploconirii sau dorului de
ori în pantã ale pãmântului, zãdãrnicii, printr-o smerenie
un spaţiu unde pulseazã sau care, deşi foarte sincerã,
mocneşte ceva neizbitor, însã se împacã de minune cu
de îndatã perceptibil inimii şi demnitatea – cu adevãrat
cugetului şi sensibilitãţii, cum ar prinţ şi senior, dovadã vie
fi – mã refer la ce ştiu – cartierul şi hotãrâtoare a vechimii şi
Notting Hill din Londra (slãvit cumsecãdeniei unui popor
de C. K. Chesterton), ori insula nãscut şi trãit în locuri de
Saint Louise a Parisului, iubitã blândeţe a climei, de mãrinimie
de Paul Fort, ori Bãrãganul a solului, de cumpãtare a
lui Odobescu, ori Suceava lui mediului psihic”.
Ştefan cel Mare, ori Cetãţuia
Sighişoarei. N. Steinhardt
Maramureşul e un simbol, sau Fericirea de a fi creştin,
e o chintesenţã, un semn, Helvetica, Baia Mare
un recapitulator sub care se
ascunde – poate mai intens şi
mai insidios decât sub altele –
sufletul românesc în forma lui
cea mai loialã – ademenitoare
şi mai elevatã. Elevatã nu în
sens pilduitor, solemn, livresc,
oficios. Dimpotrivã: elevatã,
adicã simplã, curatã, liberã de
orice adaosuri, scorii, afecţiuni
şi gãteli de iarmaroc, ori de
protocol.
Nici urmã de onctuoasã
cucernicie dulceagã, de
ipocrite salamalecuri, de
forţate zâmbete negustoreşti,
decorative. Acolo nu-i nimic
«de gata», totul e limpede şi
proaspãt, netrecut prin salicit,
ori clor limpede şi proaspãt ca
apa care ţâşneşte din munţii
strãjuitori ai drumurilor croite
de-a lungul Marei, Cavnicului
şi Izei.
Pãstorii, muntenii şi ţãranii
aceia, în chiar fiinţa lor şi felul
lor de a fi, sunt – prin semeţia

S-ar putea să vă placă și